Stáže

Pokyny pro zájemce o specializační stáž

Specializační stáž je možné realizovat na základě uzavření individuální smlouvy mezi zdravotnickým zařízením, případně lékařem a Krajskou zdravotní, a.s. . Specializační stáž se řídí platným ceníkem KZ, a.s. (akreditovaná pracoviště od 1.1.2014 s osvobozením od DPH).


1. zájemce si domluví přesný termín u primáře na příslušné klinice/ oddělení KZ, a.s. (kontakty na www.kzcr.eu odkaz Zdravotnická pracoviště)

2. nejpozději 30 dní před zahájením specializační stáže pošlete v elektronické podobě žádost o školící místo pracovníkovi Vzdělávacího institutu KZ, a.s. příslušného odštěpného závodu

3. doložit:

Platba zaměstnavatel:

  • Informační list - kompletně vyplněný
  • kopii dokladu o odborné způsobilosti/ VŠ diplomu či zařazení do oboru

Platba lékař - samoplátce:

  • Informační list - kompletně vyplněný
  • kopii dokladu o odborné způsobilosti/ VŠ diplomu či zařazení do oboru
  • kopii dokladu o uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání v rozsahu pojistného plnění v min. výši 5.000.000,-Kč
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti (očkování proti hep. typu B)

4. vyčkejte na vypracovaný koncept smlouvy, který obdržíte ze Vzdělávacího institutu KZ, a.s. na Váš e-mail uvedený v Informačním listu

5. Smlouva musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak KZ, a.s. stáž neumožní

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení specializační stáže a v souladu s GDPR.

Specializační stáž je možné realizovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.


vytvořil: Katrin Machová

Agenda lékařů a stáží pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Katrin Machová

zástupce vedoucí

Tel.:
+420 477 114 119
Email:
Prosím, čekejte