Informace o učebnách

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách č. 3 a č. 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika, je možnost do nich přenášet živé video např. z operačních sálů a je možné tyto učebny propojit.

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy.

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č. 6, která je k dispozici i jako zasedací místnost VIKZ.

Prosím, čekejte