Veřejné knihovnické a informační služby

Oddělení lékařské knihovny KZ, a. s.

Výpůjční služby:
    1. prezenční výpůjčky (v knihovně)
    2. absenční výpůjčky (mimo budovu knihovny)
    3. meziknihovní výpůjční služba (MVS)
    4. mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Cirkulační služby:
    1. českých a zahraničních časopisů z vlastního fondu
    2. zahraničních časopisů z fondů jiných českých knihoven

Rychlá informační obsahová služba (RIOS):
   1. pravidelné zasílání kopií obsahů zahraničních časopisů z časopisů mimo fond knihovny
  

Reprografické a jiné kopírovací služby:
   1. z dokumentů, které jsou ve vlastním fondu
   2. meziknihovní reprografické a jiné kopírovací služby
   3. mezinárodní reprografické služby z dokumentů fondů zahraničních knihoven
   4. samoobslužné kopírování v půjčovně

Elektronické a internetové služby:
    1. elektronická komunikace s uživatelem a knihovnami
    2. elektronické objednávání a dodávání dokumentů
    3. přístup k elektronickým informačním zdrojům
   
Rešeršní služby:
   1. rešerše zpracované knihovnou z vlastních českých i zahraničních zdrojů 
   2. rešerše zprostředkované
   3. návazné zajištění plných textů
   4. bibliometrie - citační ohlas publikační činnosti požadovaného autora, impact factor

Informační služby:
   1. poradenské (informace o katalozích, bázích, fondu a využívání knihovny)
   2. bibliograficko-informační (informace charakteru bibliografického a faktografického)
   3. lokačně informační (zjišťování dostupnosti fondů)
   4. konzultační

Propagační služby:
   1. novinková služba
   2. pořádání exkurzí
   3. vydávání článků, informačních letáků o knihovně, katalozích, knih. fondu apod.
   4. prezentace na intranetu KZ, a. s.

Služby studovny:
3 PC s přístupem na internet pro zaevidované uživatele knihovny,

vytvořil: Ing. Andrea Černá, Zmocněná vedoucí oddělení


Prosím, čekejte