24.4.2024

Krajská zdravotní otevřela v litoměřické nemocnici ambulanci dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie

Krajská zdravotní otevřela v litoměřické nemocnici ambulanci dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie

Psychické potíže a závislosti u dětí a mladistvých v posledních letech významně narostly. Úzkosti, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, digitální závislosti či závislosti na návykových látkách – to jsou nejčastější potíže, se kterými dnes rodiče s dětmi přicházejí do ordinací. Problémem po celé České republice je však nedostatek odborníků zaměřených na služby pro děti, v oblasti závislostí je to i nedostatečná síť pro dospělé. Krajská zdravotní (KZ) v zájmu rozšíření péče ve svých nemocnicích proto otevřela Ambulanci dětské psychiatrie a adiktologie pro mladistvé a dospělé v Nemocnici Litoměřice. Provoz zahájila jako detašované pracoviště Psychiatrické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Největší poskytovatel nemocniční péče v České republice se zásadním způsobem podílí na krocích v naplňování reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.

„Podle aktuálních údajů je v České republice na ambulantních pracovištích 1284 psychiatrů pro dospělé a těch s odborností dětská a dorostová psychiatrie je pouze 183. V samotném Ústeckém kraji je 67 psychiatrů pro dospělé a jen 10 specialistů na dětskou a dorostovou psychiatrii. Otevření tohoto v rámci Ústeckého kraje unikátního zdravotnického pracoviště je tak o to cennější,“ upozornil dnes MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 „Vedení Krajské zdravotní klade velký důraz na zajištění dostupnosti zdravotní péče pro pacienty s duševním onemocněním. Zprovoznění ambulance dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie pro mladistvé i dospělé v litoměřické nemocnici tak odpovídá dlouhodobé snaze Krajské zdravotní o rozšíření služeb v segmentu klinické psychiatrie a jejího zázemí v Ústeckém kraji. Díky úsilí MUDr. Jakuba Albrechta, Ph.D., přednosty Psychiatrické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a primáře Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, a jeho týmu specialistů má Krajská zdravotní vedle lůžkové také velmi kvalitní ambulantní péči. Nová ambulance, která vznikla jako detašované pracoviště ústecké kliniky, tak plně odpovídá snahám síť takových pracovišť rozšiřovat a tím psychiatrickou péči a s ní spojenou léčbu závislostí zefektivňovat,“ zdůraznil Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ.

„Krajská zdravotní ve své nemocnici v Litoměřicích otevřela zcela nové pracoviště. A to v oboru zdravotní péče, který je v České republice, a tedy i v Ústeckém kraji, personálně poddimenzovaná a počet pacientů v posledních letech významně narostl. Práce tak mají specialisté v ambulanci dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie, kterou jsme zde pod hlavičkou Psychiatrické kliniky v Ústí nad Labem v minulých týdnech uvedli do provozu, více než dost. Děkuji panu přednostovi a jeho kolegům za úsilí, s nímž postupnými kroky naplňují koncepci psychiatrie v Krajské zdravotní, která reaguje na aktuální potřeby Ústeckého kraje. Tím se zásadním způsobem – za největšího poskytovatele zdravotní péče v regionu – podílejí na nelehké dlouhodobé cestě naplňování reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji,“ uvedla MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka KZ.

„Jsem velmi rád, že se podařilo získat velmi kvalitní odborníky, což nám umožnilo otevřít v nemocnici v Litoměřicích tuto komplexní ambulanci. MUDr. Sandra Sklenářová je zkušený atestovaný lékař pro dětskou a dorostovou psychiatrii, Mgr. Ondřej Sklenář je uznávaným specialistou v oboru adiktologie, léčby závislostí. S příchodem MUDr. Marie Janovské, jinak lékařky mosteckého psychiatrického oddělení s atestací nejen pro pedopsychiatrii, ale také s atestací psychiatra pro dospělé, do ambulance v Nemocnici Litoměřice, se navíc otevírá prostor ke konziliární činnosti i pro dospělé psychiatrické pacienty,“ uzavírá přednosta Albrecht.  


Umístění nové ambulance v Nemocnici Litoměřice, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice:

 Ambulance dětské a dorostové psychiatrie

Umístění: pavilon B, Podlaží: 2
Způsob objednání: Telefonické objednání na tel.: +420 416 723 205 ve všední dny od 7:30 - 8:30.

Adiktologická ambulance pro mladistvé a dospělé

Umístění: pavilon B, Podlaží: 2
Způsob objednání: Je nutné objednání předem na čísle +420 416 723 205 ve všední dny od 7:30 - 8:30. Péče je poskytována na základě doporučení od psychiatra nebo dětského psychiatra (tzv. žádanka "K").


Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

 

Zleva MUDr. Jakub  Albrecht, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, a tým Ambulance dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie v Nemocnici Litoměřice: sestra Mgr. Alžběta Kroupová, MUDr. Marie Janovská, MUDr. Sandra Sklenářová a Mgr. Ondřej Sklenář

Zleva MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, a tým Ambulance dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie v Nemocnici Litoměřice: sestra Mgr. Alžběta Kroupová, MUDr. Marie Janovská, MUDr. Sandra Sklenářová a Mgr. Ondřej Sklenář


24.4.2024

Rekordní účast i výtěžek pro pacienta po mrtvici – takový byl letošní charitativní běh proti mrtvici

Rekordní účast i výtěžek! To je skóre letošního již šestého ročníku běhu proti mrtvici, který organizuje Nadační fond Čas je mozek s podporou partnerů, mezi něž patří i ústecká Masarykova nemocnice Krajské zdravotní. Závod, který se již tradičně koná v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem, letos poprvé běželo více než 200 běžců a výtěžek ze startovného dosáhl 46900 korun. Ten poputuje pacientovi po mozkové mrtvici Radkovi Tomanovi.    

Tradiční charitativní běh s názvem „Předběhněte mrtvici“ organizuje Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek s každoroční podporou ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní a má dva hlavní cíle. Jednak upozornit na zákeřnost mozkové mrtvice, která stále patří mezi nejčastější neúrazové příčiny úmrtí u Čechů, druhým cílem je vybrat finanční prostředky ze startovného pro jednoho z pacientů, kterého organizátoři běhu vyberou jako příjemce finančního daru.

„Mrtvice je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u nás a každý rok postihne 30 tisíc lidí. Základními příznaky jsou pokleslý koutek nebo celá část obličeje, povislé končetiny na jedné straně těla a problémy s řečí. Za jaký čas je pacient dopraven k lékaři patří mezi rozhodující faktory, které ovlivňují úspěšnost léčby, popřípadě i záchrany života mrtvicí postiženého pacienta,“ upozorňuje MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA z neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a současně jeden z duchovních otců ústeckého charitativního běhu.  

Lékaři letos vybrali za příjemce výtěžku pětačtyřicetiletého Radka Tomana. Radek v roce 2022 prodělal mozkovou mrtvici, podstoupil několik operací a když už to vypadalo, že se jeho stav zlepšuje, došlo ke komplikacím a musel podstoupit další operace. V současné chvíli je na vozíku, má potíže s řečí i polykáním. „Jeho příběh má sílu v tom, že on sám je neskutečný bojovník a ve chvíli, kdy už by to všichni vzdali, tak on má neskutečnou vůli se vrátit do běžného života,“ popisuje doktor Černík a dodává: „Dalším silným motivem v tom Radkově příběhu je fakt, že se o něj starají nepřetržitě jeho již postarší rodiče, a výtěžkem ze startovného jim chceme tu péči maximálně usnadnit.“

Závodní trasa měla tři kilometry a jen mírné převýšení. Na startu nechyběli ani místní běžecké celebrity či zaměstnanci Krajské zdravotní. Organizátoři vytiskli pro běžce celkem 200 startovních čísel, ta ale těsně před závodem pro obrovský zájem došla. Za Krajskou zdravotní závod běžela také její generální ředitelka Taťána Soharová, která spolu s kolegy přišla podpořit solidaritu a společné úsilí účastníků tohoto běhu a předávala ceny, které věnovala Krajská zdravotní a další partneři. Vítězem běhu v kategorii mužů se stal Patrik Hanisch, v kategorii žen to byla Zuzana Kotěšovcová.   

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

 

Na startu se sešlo více než 200 běžců

Na startu se sešlo více než 200 běžců


22.4.2024

Urgentní příjem v novém pavilonu chomutovské nemocnice Krajské zdravotní zahájil provoz

Nově zbudovaný urgentní příjem dnes v šest hodin ráno otevřel dveře prvním pacientům v Nemocnici Chomutov. Pavilon slavnostně otevřela Krajská zdravotní za účasti zástupců vedení Ústeckého kraje 25. března, poslední měsíc se do něj stěhovala jednotlivá oddělení, samotný urgentní příjem svůj provoz zahájil 22. dubna 2024.

Na urgentní příjem se pacienti dostanou dvojím způsobem. Část je vyhrazena příjmu pacientů dovezených zdravotnickou záchrannou službou, opačná strana budovy je určena pacientům, kteří přijdou tzv. po svých. Nová budova chomutovské nemocnice má dva vchody. Z Beethovenovy ulice do ní budou směřovat sanity a z Edisonovy ulice mají přicházet pacienti, kteří dorazili s akutními potížemi po vlastní ose.

Základní filozofií urgentního příjmu je, že pacienti se dostanou v nemocnici na jedno místo, a to bez ohledu na závažnost pacientova stavu, odsud je zdravotnický personál posílá na příslušná oddělení, případně je na místě vyšetří a rovnou přivolá odborného lékaře. Centrální urgentní příjem zásadním způsobem zlepšuje příjem pacientů a rychlost poskytované péče. V posledním měsíci Krajská zdravotní otevřela dva zcela nové pavilony s urgentními příjmy – v Chomutově a druhý v Děčíně, kde zdravotnické pracoviště otevře brány pro veřejnost 2. května. 

Celkové náklady na nový pavilon přesáhly 880 milionů korun, na čemž se částkou 150 milionů korun podílela dotace z Evropských fondů – konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a nejvyšší část byla kryta investiční podporou Ústeckého kraje a investičním úvěrem od Komerční banky, který si vzala Krajská zdravotní pro zajištění svých investičních plánů.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Nový pavilon s urgentním příjmem v Nemocnici Chomutov

Nový pavilon s urgentním příjmem v Nemocnici Chomutov


19.4.2024

Světový den jater

Věděli jste, že játra jsou druhým největším tělesným orgánem a hned po lidském mozku také tím nejsložitějším? Vykonávají až 500 životně důležitých funkcí a hrají klíčovou roli v metabolismu, detoxikaci a ukládání živin. Jakýkoli problém s játry proto může mít zásadní vliv na správnou činnost celého organismu a způsobit vážné zdravotní potíže. Světový den zdraví jater, který dnes slavíme, je proto ideální příležitostí, jak upozornit na význam jater.

Ačkoliv játra mají unikátní schopnost regenerace i po velikých poškozeních, je důležité se o ně starat, protože jsou náchylná k nemocem.  Onemocnění jater může být způsobeno infekcí, poškozením léky nebo alkoholem či jinými toxickými látkami, poraněním, ale také genetickou zátěží, stresem nebo autoimunitními procesy. V evropských zemích se nejčastěji objevují onemocnění spojené se škodlivou konzumací alkoholu, virovými hepatitidami a není jistě překvapením, že velkou část nemocných tvoří lidé s nadváhou či obézní pacienti.

Právě nadváha či obezita je nejčastější příčinou onemocnění jater, tzv. ztučnění postihuje každého čtvrtého člověka na světě. Velice často se objevuje ve spojení s cukrovkou, dlouhodobě vysokou hodnotou krevního tlaku a výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Příčinou je nejčastěji nadměrný příjem kalorií, špatná skladba stravy a nedostatek pohybu. 

Dalším závažným a rozšířeným onemocněním je cirhóza, která je konečným stupněm různých onemocnění jater. „Tvrdá játra“, jak je tato nemoc také nazvána, způsobuje nadměrná konzumace alkoholu či jiných toxických látek a postihuje 10 až 20 % těžkých pijáků. Do této skupiny patří lidé v případě, že dlouhodobě pijí alkoholické nápoje. U žen jsou to dva nápoje denně a u mužů tři, ale některé zdroje uvádějí pouze poloviční množství.

A jak o játra pečovat? Základním předpokladem pro zdravá játra je vyhnout se všem výše uvedeným příčinám, které jim škodí a v případě žloutenky typu A a B je nejlepší prevencí očkování. Nejúčinnější prevencí celkově je zdravá, vyvážená a pravidelná strava, vyhýbání se průmyslově zpracovaným potravinám a pravidelná fyzická aktivita, která pomáhá udržet tělesnou hmotnost pod kontrolou. V neposlední řadě jsou to preventivní prohlídky u obvodního lékaře, jejíchž součástí jsou i jaterní testy.

18.4.2024

Pozvánka na 23. dubna – Vyběhněte s námi proti mrtvici. Krajská zdravotní podpoří Charitativní běh Nadačního fondu Čas je mozek v Ústí nad Labem

Po roce se do Ústí nad Labem vrací charitativní běh proti mozkové mrtvici. Dobročinnou sportovní akci organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek.

Cílem akce je upozornit na zákeřnost mozkové příhody, jejíž příznaky stále většina Čechů nerozpozná.

Letošní výtěžek z charitativního běhu bude věnován pacientovi po mrtvici a velkému bojovníkovi za návrat do běžného života, pětačtyřicetiletému Radkovi Tomanovi, který se zatím neobejde bez nepřetržité péče svých starých rodičů.

 Akce proběhne 23. dubna 2024 od 16:30 hodin. Start bude před hlavní budovou Speciální ZŠ Pod Parkem v Ústí nad Labem-Severní Terasa.

 Registrace účastníků běhu proběhne od 15:30 hodin v místě startu. Trasa dlouhá zhruba 3 kilometry povede Centrálním parkem Severní Terasa, má minimální převýšení a každý účastník jí může zdolat během, ale třeba i jen chůzí. Startovné je 200 Kč. Registrace a platba startovného bude možná pouze v místě charitativního běhu a v hotovosti.

 Předběhněte s námi mrtvici, udělejte něco pro své zdraví, a pomozte tak jednomu silnému a odhodlanému pacientovi!

 -------------------------------------------------

 Příběh Radka Tomana

Radek Toman, bývalý policista a celoživotní sportovec, který rád maloval portréty pro své blízké. Bylo mu čtyřicet, když mu jeho tělo poprvé dalo najevo, že něco není v pořádku. Nárazové bolesti hlavy a různých částí těla řešil léky na bolest. Léčení vysokého tlaku, který mu byl v té době zjištěn, podcenil zcela. V říjnu roku 2022 se mu úplně změnil život.
„V ten den jsme si měli se synem zavolat, bydlel v té době ve Velemíně, ale stále se neozýval. Když jsem mu zavolal, řekl, že je mu hrozně zle a motá se mu hlava. Neotálel jsme a zavolal záchranku, která z Litoměřic dorazila do zhruba 20 minut,“ popisuje otec Radka Jiří Toman. Ještě ten den byl převezen do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde mu byl diagnostikován uzávěr tří důležitých mozkových tepen.

Podstoupil svou první operaci, která vyřešila jednu z nich a zachránila levou polovinu mozku. Pro otékající ischemii mozečku se musel následně podrobit neurochirurgické operaci v zadní části mozku. Po operacích však Radkovi zůstala těžká porucha polykání (tzv. dysfagie), která si vyžádala zavedení umělého vstupu do žaludku pro podání výživy. Posléze byl z jednotky intenzivní péče převezen na oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče do Mostu. Radek se ukázal jako velký bojovník. Po zhruba dvou měsících byl zrehabilitován natolik, že mohl být převezen zpět do ústecké nemocnice na rehabilitační oddělení. Zde se postupně učil chodit, začal se zlepšovat, až konečně dosáhl malého vítězství – mohl se pohybovat sám s chodítkem.

Radkova strastiplná cesta však ještě zdaleka neskončila. V květnu loňského roku přistoupili lékaři k řešení nedokrevnosti v pravé části mozku. Přestože se operace povedla, došlo následně ke komplikacím s nutností další operace. Poté ho čekala jednotka intenzivní péče a opětovná rehabilitace. A to opakovaně. V září podstoupil zatím svou poslední operaci – kranioplastiku, kdy mu byla „navrácena“ kost lebky.

V současné době se pohybuje na vozíku, je však schopen chůze s doprovodem. Má stále potíže s řečí, polykáním i pohybovým aparátem. Neobejde se bez nepřetržité péče svých starých rodičů, kteří se o něj s láskou starají. Pětačtyřicetiletý Radek se však nevzdává. Díky své houževnatosti se dostal tam, kde by to jiní už dávno vzdali. A stále bojuje za návrat do běžného života.


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


17.4.2024

Dar děčínského patriota gynekologicko-porodnickému oddělení zdravotníci využijí k sebevzdělávání

K sebevzdělávání zdravotníků poslouží dar, který Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín získalo od děčínského patriota. Majitel spedice a rejdařství pro nákladní říční dopravu EUREX SHIP, s.r.o., Ing. Alexandr Dudek, MBA, předal primáři oddělení dary v celkové výši sto tisíc korun.

„Jde o dva dary: padesát tisíc korun za mě jako fyzickou osobu a zhruba za stejnou částku bude televizor od firmy. Co mě k tomu vedlo? Jsem děčínský rodák a rád bych nemocnici v Děčíně podpořil. A zároveň i moje manželka tu rodila a byla velmi spokojená. Proto jsem dary směřoval právě k tomuto oddělení,“ řekl Ing. Alexandr Dudek, MBA.

„Velice děkujeme za každou podporu. A v případě tohoto donátora jde o podporu opakovanou, protože jsme od něj již získali chladničky pro bufetové snídaně. Televizor využijeme v rámci našeho týmu především pro přednáškovou činnost a vzdělávání. Padesátitisícový finanční dar půjde na zlepšení komfortu maminek,“ sdělil MUDr. Peter Kraus, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


Ing. Alexandr Dudek, MBA, a prim. MUDr. Peter Kraus

Ing. Alexandr Dudek, MBA, a prim. MUDr. Peter Kraus


Z kapky krve u dětí odhalí diabetes ještě předtím, než se projeví

Teplická nemocnice Krajské zdravotní se počátkem dubna letošního roku zapojila do preventivního projektu Betty, který si klade za cíl diagnostikovat diabetes 1. typu u dětí ještě před tím, než se objeví jeho příznaky. K otestování je potřeba jen pár kapek krve z prstu dítěte. Brzké odhalení nemoci umožní účinnější léčbu a předejde komplikacím ohrožujícím zdraví malých pacientů. Vyšetření je určeno dětem bez odhaleného diabetu ve věku od 2 do 18 let a je nabízen zdarma.

Dětské a dorostové oddělení teplické nemocnice se zapojilo do projektu Betty, který je koordinován Centrem dětského diabetu Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Je součástí evropského projektu EDENT1FI (www.edent1fi.eu) a podporován Českou pediatrickou a Českou diabetologickou společností.

„Jsme s novým projektem odhalování diabetu na začátku, ale očekáváme narůstající zájem rodičů. Odběr nabízíme většinou v rámci preventivních prohlídek nebo plánovaných odběrů. Do prevence se ale mohou zapojit i rodiče sami. V aplikaci projektu Betty získají potřebné informace a mohou si objednat testovací sety k domácímu vyšetření. Jsem velmi ráda, že můžeme být součástí projektu, který předchází vážným zdravotním problémům dětských pacientů,“ říká Kamila Koubková, vrchní sestra Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Teplice. A dodává, že vyšetření i testovací sety k samoodběru poskytují zdarma.

„Po domácím odběru odešlou rodiče vzorek krve do laboratoří. Testování trvá obvykle 4–8 týdnů. Výsledek je oznámen rodičům e-mailem. V případě pozitivního nebo hraničního výsledku i s detailními informacemi, jak dále postupovat,“ doplňuje MUDr. Marcela Peremská z dětského a dorostového oddělení teplické nemocnice Krajské zdravotní.

Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění převážně dětského věku, při kterém tělo ničí vlastní buňky produkující inzulin. Ten buňky potřebují, aby mohly využívat energii z cukrů. Jeho nedostatek se projevuje nadměrným pitím a močením, hubnutím, únavou. Pokud přijde dítě k lékaři příliš pozdě, dochází k celkovému rozvratu vnitřního prostředí – diabetické ketoacidóze (nedostatek inzulinu se zvýšenou hladinou stresových hormonů).

Pozitivní test na diabetes lékaři dnes zachytí zhruba jedno z 300 dětí. V případě záchytu autoprotilátek je výsledek ještě ověřen dalším odběrem. Následuje automatické kontaktování Centrem dětského diabetu Fakultní nemocnice v Motole. „Naši kolegové vám poskytnou potřebné informace a nabídnou pravidelné sledování dítěte. Pozitivní výsledek testu automaticky neznamená zahájení léčby inzulinem. Cílem sledování je prevence závažných komplikací, které začátek diabetu provázejí. Součástí screeningu může být i účast v inovativních klinických studiích zaměřených na zpomalení diabetu a oddálení léčby inzulinem,“ konstatuje prof. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD. přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice v Motole a garant projektu Betty.

Projekt Betty je součástí evropského grantu. Celkem bude otestováno 20 000 českých dětí. V rámci mezinárodního projektu probíhají screeningy v České republice, Dánsku, Německu, Itálii, Polsku, Portugalsku, Švédsku a Velké Británii.

 

 

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


12.4.2024

Děčínská porodnice Krajské zdravotní rozšiřuje služby pro nastávající maminky. Nabízí speciálně sestavené těhotenské balíčky

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín rozšiřuje své portfolio služeb pro nastávající maminky o další příjemnou novinku. Každá budoucí maminka, která má zájem v průběhu těhotenství co nejintenzivněji sledovat vývoj svého dítěte, uchovávat si průběžně fotografie nebo si zajistit vyšší komfort pobytu, má nyní možnost využít speciálně sestavené těhotenské balíčky. Ty jsou zaměřeny především na monitorování plodu, ale také na možnosti konzultací a využití vybraných služeb zdarma.

Rodičky si mohou vybrat ze tří speciálně sestavených balíčků v různých cenových relacích: Základní balíček, Optimální balíček a Nadstandardní balíček. Základní balíček obsahuje ultrazvukový screening a echokardiografické vyšetření plodu, tedy vyšetření, při kterých lékaři sledují ozvy plodu a jeho pohyby. Právě hlasový záznam ozev a možnost vidět plod na monitoru vede k uklidnění maminky, která tento zážitek může sdílet se svým partnerem. V rámci ultrazvukových vyšetření obdrží pacientky také fotografie plodu. Tento základ je v dalších nabídkách doplněn například o 3D model, video plodu či další služby jako porodní kurzy, telefonické konzultace s porodní asistentkou a laktační poradkyní v období šestinedělí, nadstandardní pokoj po porodu po dobu tří nocí či občerstvení pro doprovod u spontánního porodu i císařského řezu zdarma a další.

„Nabídkou těhotenských balíčků chceme vyjít vstříc ženám, které touží sledovat co nejvíce vývoj miminka, chtějí si uchovávat průběžné fotografie a touží po větší jistotě, ať již v oblasti poradenství, tak v oblasti komfortu. Naším cílem je maminkám usnadnit bezstarostný průběh těhotenství a uspořit jim čas i finanční prostředky, neboť zajišťování služeb jednotlivě je pro ně zbytečně finančně náročné. Doporučujeme si zakoupit některý z balíčků již ve 12. týdnu těhotenství, rodičkám to ušetří spoustu starostí do budoucna,“ komentuje novinku MUDr. Johana Kubínová, lékařka gynekologicko-porodnického oddělení.

Porodnice v Děčíně je rodinnou porodnicí s individuálním přístupem k rodičce a respektem k porodnímu plánu. Umožňují zde doprovod nejen u přirozeného porodu, ale i císařského řezu, poskytují rooming in. Po spontánním ale i operačním porodu ve formě císařského řezu je bonding samozřejmostí. Rodičky si mohou vybrat analgesii ve formě epidurální analgesie 24/7 nebo entonoxu či nalbuphinu. Technické vybavení pracoviště umožňuje bezdrátový monitoring plodu. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín již před rokem zavedlo snídaně formou bufetu.  Maminky mohou využít různé pomůcky jako je balón, matrace, možnost napářky, akupunktury, aromaterapie apod. tak, aby fyziologický porod proběhl v jejich režii.

„V naší porodnici se snažíme o neustálé rozšiřování portfolia služeb, zkvalitňování zdravotní péče a komfortu rodiček. Rozšiřování seznamu benefitů pro nastávající maminky zvýhodněnými těhotenskými balíčky rozhodně nekončí. Do dvou let se ženy mohou těšit také na zcela nové, moderní zázemí v Pavilonu pro matku a dítě s veškerým komfortem pro pacientky, novorozence i personál, který vznikne v rámci dostavby naší nemocnice“, říká primář oddělení MUDr. Peter Kraus.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.euDny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v dalších městech, prvním z nich je Ústí nad Labem

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku více než milion, mohou opět přijít konzultovat svůj stav se specialisty. Po úspěšném druhém ročníku otevřou letos své dveře další Centra pro léčbu bolestí hlavy. V dubnu se do osvětové akce jako první zapojí Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Setkání mají za cíl zlepšit povědomí o specializované péči a propojit pacienty s odborníky, kteří jim dokážou pomoci. Individuální konzultace budou k dispozici bez předchozího objednání, nebude třeba ani doporučení neurologa, bez kterého se lidé do centra běžně nedostanou. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help.

První specializované centrum otevře své dveře 18. dubna v 15.00 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Další centra budou postupně následovat, aktuality k akci lze sledovat na www.omigrene.cz

Konzultace bez předchozího objednání a žádanky

Součástí Dnů otevřených center je i možnost individuální konzultace. Jak mohou odborníci ze specializovaných center pomoci lidem s migrénou, vysvětluje neuroložka z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Vladimíra Saková: „V centrech máme bohaté zkušenosti s komplikovanými případy a můžeme pacientům nabídnout nejmodernější možnosti, jak dostat migrénu pod kontrolu, například i cílenou biologickou léčbu. Akci bych proto doporučila všem, kteří se chtějí o posunu v dostupné péči dozvědět více. Kromě specializovaného centra nabídne podporu i pacientská organizace a kariérová poradkyně. Naším společným cílem je vytvořit přátelské setkání pro všechny, které migréna trápí, a pomoci jim najít řešení.“ 

Přínos akce potvrzuje i účastnice loňského ročníku Marie: „Na akci bylo s návštěvníky skvěle zacházeno. Vše bylo perfektně vysvětleno a lidé mohli využít také konzultaci se specialistou. Měli tak možnost probrat své obtíže s lékařem v soukromí a zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s migrénou zajímá.“

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem otevře své dveře 18. 4. 2024 v 15.00

První Den otevřeného centra proběhne letos 18. dubna v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem). Akce odstartuje v 15.00 představením lékařů, kteří vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru a jaká léčba je nyní dostupná. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy kariérové poradkyně, jak na migrénu v práci. Od 15.00 do 18.00 budou k dispozici individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 

Možnost popovídat si s lidmi, které trápí stejné obtíže, ocenila při loňském ročníku akce i Marie: „Závěrečný kruh sdílení byl opravdu velmi přínosný. Nejen to, jak lidem pomáhá otevřít se a sdílet jejich problémy s ostatními, ale také moment, kdy zjistíte, že v tom nejste sami. Přesně v tu chvíli se vám hned uleví. Lidé se tam navíc dozvědí další informace o migréně a můžou si navzájem poradit.“

Správná léčba může změnit život

V České republice je pacientům k dispozici rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí odbornou pomoc a nejmodernější terapii. „Ne každý neurolog je specialista na migrénu, takže pacienti s těmito potížemi mohou mít pocit, že už vyzkoušeli úplně všechno, a přesto čekají na úlevu i dlouhá léta. Často ani nemusejí vědět, že pomoc lze hledat právě ve specializovaných centrech. Těch v Česku existuje už téměř čtyřicet a věnujeme se tam především vážnějším případům migrén, které se nedaří v běžné péči vyřešit,“ doplňuje neuroložka Saková. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.


11.4.2024

Výsledky voleb členů Dozorčí rady Krajské zdravotní zaměstnanci společnosti

Ve dnech 9. a 10. dubna 2024 se konaly ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., zaměstnanecké volby členů dozorčí rady. Voleb se zúčastnilo a hlasovací lístek odevzdalo celkem 3773 voličů z celkového počtu 9983 voličů. Voleb se tak zúčastnilo 37,79 % voličů. Bylo dosaženo nezbytné třetinové účasti oprávněných voličů a volba členů dozorčí rady je dle volebního řádu platná.

V jednotlivých volebních obvodech byla účast následující:

1 - UL + centrála - 32,45 %

2 - MO - 35,00 %

3 - TP - 39,60 %

4 - CV - 40,21 %

5 - DC - 44,62 %

6 - LT - 47,41 %

7 - RB - 50,34 %


Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet platně odevzdaných hlasů:

  • MUDr. Tomáš Hanek – 922 hlasů
  • Květoslava Hlavatá – 927 hlasů
  • Ing. Jaroslav Kouba – 552 hlasů
  • MUDr. Jan Rejholec – 1432 hlasů
  • prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – 1828 hlasů

 

Členy dozorčí rady tak byli zvoleni tito kandidáti (3 kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných platných hlasů):

  • Květoslava Hlavatá
  • MUDr. Jan Rejholec
  • prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


Všem zaměstnancům, kteří se zúčastnili voleb, děkujeme za účast a novým členům dozorčí rady gratulujeme.


Prosím, čekejte