Tiskové a komunikační oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

24.11.2022

Centrum poruch spánku v chomutovské nemocnici získalo akreditaci

Centrum poruch spánku (CPCH) při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., obhájilo akreditaci druhého stupně. Byla tak úspěšně završena čtyřletá práce celého týmu, který se podílí na vzniku a chodu pracoviště od roku 2018.

„Získání akreditace na pět let umožní poskytovat komplexní péči v celém rozsahu spánkové medicíny včetně specializované léčby a přístrojové techniky,“ vysvětlil vedoucí lékař centra MUDr. Kamil Slowik.

„Obhájení statutu Centra spánkové medicíny II. typu a získání akreditačního certifikátu nás řadí nejen mezi vysoce specializovaná pracoviště, ale zároveň i mezi referenční a vzdělávací centra. Je to výsledek dlouhodobé práce a zásluha všech, kteří se na činnosti spánkového centra podílejí nebo v minulosti podíleli,“ uvedl primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann, FESO.

Kromě klinického specializovaného spánkového a neurologického vyšetření centrum provádí limitované polygrafie, videopolysomnografie, aktigrafie se spánkovým deníkem, screeningové spirometrie či analýzy krevních plynů (laboratorně či u lůžka pacienta). Ve spolupráci s mateřským neurologickým oddělením poté standardní EEG nebo EEG po spánkové deprivaci, odběry mozkomíšního moku a diagnostiku nervosvalových či neurodegenerativních onemocnění souvisejících s poruchou spánku. 

CPCH poskytuje komplexní služby od ventilační terapie ve všech dostupných režimech po cílenou farmakoterapii nespavosti, nadměrné denní spavosti či abnormálních pohybů ve spánku. Ve spolupráci se spolkem Esprit/Masopust funguje v Chomutově program kognitivně-behaviorální terapie nespavosti, který je v celé České republice poměrně vzácným úkazem. Zubní klinika v Chomutově dává pacientům centra i ojedinělou možnost vytvoření mandibulárního protraktoru u lehké obstrukční spánkové apnoe.

„Mezi nejčastější diagnózy patří syndrom spánkové apnoe, hypoventilace při obezitě, syndrom neklidných nohou a těžká chronická nespavost rezistentní na standardní léčbu. Věnujeme se též poruchám cirkadiánního rytmu spánku a bdění např. syndrom ze směnného provozu, ostatním abnormálním pohybům ve spánku, náměsíčnictví či parasomniím. Mezi vzácnější onemocnění, které mohou být diagnostikovány a léčeny na našem pracovišti, patří i narkolepsie nebo hypersomnie,“ vyjmenoval MUDr. Kamil Slowik.

„Hlavním cílem je zlepšení kvality spánku pacientů a tím i snížení zdravotních rizik, které z chronické poruchy spánku vyplývají. Centrum se také podílí na primární a sekundární prevenci zejména cerebrovaskulárních, kardiovaskulárních a psychiatrických onemocnění,“ doplnil primář MUDr. Jiří Neumann, FESO.    

V současnosti má chomutovské spánkové centrum v péči na 700 pacientů převážně z jihozápadní části Ústeckého kraje a z Karlovarska, z toho 152 pacientů je léčeno ventilační terapií pro poruchu dýchání ve spánku. Péči aktuálně zajišťují MUDr. Kamil Slowik se specializací v neurologii, certifikovaná spánková laborantka Lenka Merxbauerová z neurologické jednotky intenzivní péče a spánková sestra Markéta Motyčková z EEG laboratoře. Nově se do týmu začleňuje Svatava Mazalová. Dalšímu navýšení kapacity pracoviště by došlo až příchodem dalšího lékaře se zájmem o neurologii a spánkovou medicínu.

„Rád bych poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří s námi spolupracují, především ORL specialistům, pneumologům a kardiologům z našeho regionu. Bez nich by nebyla činnost spánkového centra možná,“ zdůraznil MUDr. Kamil Slowik.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Vedoucím Centra poruch spánku v chomutovské nemocnici je MUDr. Kamil Slowik.

Vedoucím Centra poruch spánku v chomutovské nemocnici je MUDr. Kamil Slowik.


24.11.2022

Profesor Sameš se stal na kongresu v Brně prezidentem České neurochirurgické společnosti

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., se stal prezidentem České neurochirurgické společnosti (ČNCHS). Zvolen byl na kongresu ČNCHS, který se uskutečnil ve dnech 14. - 16. listopadu v Brně u příležitosti 30 let od založení neurochirurgie ve Fakultní nemocnici Bohunice. Ústecká neurochirurgie bude mít ve výboru odborné společnosti zástupce hned dva, doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., zasedne v revizní komisi ČNCHS.

„Brněnský kongres byl výjimečný tím, že se pořadateli kongresu podařilo pozvat nejvyšší reprezentaci evropské i světové neurochirurgie - prezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností EANS, past-prezidenta i prezidenta-elect EANS a dále významné neurochirurgy z USA z Bostonu a Chicaga, významné představitele neurochirurgie z Německa, Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska,“ poukázal na význam setkání lékařských specialistů tohoto oboru přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Kongres ukázal v odborné části plnou srovnatelnost české neurochirurgie s evropskou úrovní. Ústečtí neurochirurgové přednesli šest velmi úspěšných prezentací. Doc. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., byl pozván do prestižního úvodního bloku v anglickém jazyce, kde prezentoval neuroanatomické disekce a evoluční změny mozku od Octopus vulgaris po Homo sapiens.  Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednesl v druhém mezinárodním bloku novou vyšetřovací metodu QMRA pro hodnocení mozkového průtoku a využití pro indikaci bypassu ve vertebrobazilárním povodí. Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, přednesl originální operační techniku chirurgie baze lební pro trigeminální schwannom.

Ve druhém jednacím dnu kongresu MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., referoval o nové endoskopické technice v léčbě hydrocefalu způsobeného krvácením. Docent Petr Vachata prezentoval o prvních zkušenostech v ČR se spinálním robotickým systémem u bederní páteře. MUDr. Karel Pištěk připravil e-poster pojednávající o bolestech hlavy při zvětšených mozkových komorách.


Zdroj: info@kzcr.eu


Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


23.11.2022

Perinatologická centra v nemocnicích Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Mostě se připojila k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad a jehož symbolem je purpurová barva. V tento den byly nasvíceny novorozenecké jednotky intenzivní péče v obou nemocnicích.

Na celém světě je 17. listopad věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Organizátorem oslav Světového dne předčasně narozených dětí v České republice je rodičovská organizace Nedoklubko, která také letos na pracoviště starající se o nedonošená miminka přivezla dárky. Zástupci Nedoklubka předali purpurové léčivé balíčky rodičům a také limitovanou edici dárkových balíčků 2022 všem lékařům, sestrám a dalším pracovníkům, kteří na neonatologických odděleních působí.

„Každý rok v rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí s radostí a vděkem spolu s ostatními rodiči děkujeme zdravotníkům, kteří pečují o předčasně narozená a nemocná miminka. Ať už vyzdvihnutím jejich ohromného nasazení, šířením osvěty o problematice předčasného porodu a neonatologické péče, drobným dárkem nebo osobním poděkováním,“ uvedla Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubko, z.s.

V návaznosti na oslavy se v sobotu 19. listopadu uskutečnilo v areálu Speciální základní školy a praktické školy Pod Parkem 2788 v Ústí nad Labem na Severní Terase setkání předčasně narozených dětí a dětí, které potřebovaly péči ústecké neonatologické kliniky. Akci tradičně připravuje spolek Ústecké Miniděti, z.s.

„Velmi si vážíme přízně, kterou cítíme jak od Nedoklubka a Ústeckých Minidětí, tak i od dalších sponzorů. Je důležité, že díky těmto aktivitám se rodiče nedonošených dětí necítí osamoceni, mají se kam obrátit pro laickou podporu,“ řekl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„V Mostě již v úterý 15. listopadu proběhlo na dětském oddělení předání dárků pro maminky nedonošených dětí a jejich nedonošená miminka ve spolupráci s organizací Nedoklubko, které má celorepublikovou působnost a dlouhodobě zvyšuje informovanost veřejnosti o předčasných porodech a předčasně narozených dětech. Jako poděkování dostali lékaři a zdravotní sestry tričko purpurové barvy od společnosti Vygon. Maminky vedle balíčku od Nedoklubka obdržely cestovní balíček od společnosti TESCO. Firma Woher pak věnovala oddělení speciální uspávací vydry, které rozvíjejí hmatové, vizuální a sluchové smysly dětí,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Gynekologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Součástí mosteckého perinatologického centra je Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Světový den předčasně narozených dětí - purpurově nasvícená novorozenecká jednotka intenzivní péče v Nemocnici Most.

Světový den předčasně narozených dětí - purpurově nasvícená novorozenecká jednotka intenzivní péče v Nemocnici Most.


16.11.2022

Lékařští specialisté se sešli na konferenci Internistický den Ústeckého kraje

Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo regionální odbornou konferenci s názvem Internistický den Ústeckého kraje, která se uskutečnila v úterý 15. listopadu 2022 v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V červené aule se akce zúčastnilo více než 130 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Konference se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera.

Odborný program uvedla přednáška „Tekutinový management“ předního českého odborníka prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D., přednosty I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dalšími tématy byly „Postavení gliflozinů nejen v moderní diabetologii“, „Desatero racionální ATB léčby“ a „Novinky v terapii srdečního selhání“, přednášejícími byli lékaři Interního oddělení, Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Druhý blok přednášek patřil specialistům z pracovišť v ústecké nemocnici –  Gastroenterologického oddělení, Oddělení klinické hematologie, Oddělení klinické imunologie a alergologie, a také Nefrologicko-dialyzačního oddělení Nemocnice Teplice, o.z. Lékaři se v něm věnovali tématům „Parenterální výživa“, „Mnohočetný myelom“, „Diagnostika a management lékových alergií“ a „Rychle progredující glomerulonefritidy“.

„Internistická konference má tradičně závěrečný blok věnovaný kazuistikám, tedy popisu a výkladu konkrétních případů. Letos obsahoval devět vystoupení kolegů ze čtyř nemocnic Krajské zdravotní, a.s. V rámci konference proběhla soutěž o nejlepší kazuistiku, která byla oceněna částkou 5000 Kč. Její vítězkou se stala MUDr. Monika Bayerová z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice s případem Fabryho choroby. 

Velmi mě potěšilo zastoupení specialistů spolupracujících oborů a primářů těchto oddělení na Internistickém dni Ústeckého kraje, a cenné, kvalitní přednášky, které si kolegové připravili. Z rostoucího zájmu o konferenci mám radost,“ uvedl v souvislosti s hodnocením letošního ročníku  MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem akce.

Interní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace. S nadregionální působností pracuje diabetologické centrum a také osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie. Oddělení zajišťuje lůžkovou péči i o pro pacienty nefrologické a hematologické, úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, zvláště s kardiologickou klinikou, gastroenterologickým a plicním oddělením. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.


Zdroj: info@kzcr.eu


Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


15.11.2022

Avízo – Krajská zdravotní se i letos připojí ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) se i v letošním roce připojí k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopadu. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva.

V předvečer Světového dne předčasně narozených dětí, ve středu 16. listopadu 2022, bude po setmění purpurově nasvícen kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. V návaznosti na Světový den se pak v sobotu 19. listopadu od 10 do 14 hodin uskuteční tradiční setkání předčasně narozených dětí a dětí, které potřebovaly péči Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Akce proběhne v areálu Speciální základní školy a praktické školy Pod Parkem 2788 na ústecké Severní Terase.

KZ má ve svých největších nemocnicích v Ústí nad Labem a Mostě perinatologická centra, která si každý rok v tuto dobu připomínají Světový den předčasně narozených dětí také nasvícením oddělení purpurovou barvou.

Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Součástí mosteckého perinatologického centra je Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

             

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem nasvítí purpurovou barvou ve středu 16. listopadu, v předvečer Světového dne předčasně narozených dětí.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem nasvítí purpurovou barvou ve středu 16. listopadu, v předvečer Světového dne předčasně narozených dětí.


14.11.2022

Příjem litoměřické nemocnice Krajské zdravotní se stal pro pacienty přehlednější

Příjmová pracoviště s pohotovostí a chirurgickou ambulancí Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., se stala pro příchozí pacienty díky výraznějšímu směrování a značení přehlednější. Přesvědčit se o tom může každý, kdo do nemocnice přes prostory v 1. nadzemním podlaží pavilonu C s nějakým zdravotním problémem přichází.

„Prostory jsme upravili tak, aby se pacienti, kteří sem přijdou, mohli rychle orientovat. Chápeme, že jsou rozrušeni, protože mají pochopitelně starost o své zdraví či o zdraví nejbližších. Proto jsme prostory vymalovali, prosvětlili, zpřehlednili a zvětšili nápisy. Když jste ve stresu, většinou je přehlédnete a klepnete na první dveře. Tři hlavní segmenty urgentní a plánovaný příjem, pohotovost pro dospělé a chirurgickou ambulanci jsme výrazně označili tak, aby bylo pro klienty jasné, do kterých dveří směřovat. Změny přinášejí lepší komfort i pro zdravotníky, díky kamerám mohou dění v čekárně sledovat a v případě pacientů ve viditelně velmi špatném stavu ihned zasáhnout,“ přiblížil Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, ředitel Nemocnice Litoměřice, o.z.

Upravené prostory příjmu litoměřické nemocnice si prohlédli představitelé vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba, místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, i starosta Litoměřic Ing. Radek Löwy a radní Tomáš Sarnovsky.

„Nápad na toto vylepšení vzešel z našich setkání se spoluobčany. Následně jsme ho zpracovali a iniciovali schůzku s vedením nemocnice a vedením Krajské zdravotní, doktory Štěrbou a Vysoudilem. Společně jsme si pak prošli původní prostory a řekli si, co se nám nelíbí, a co je třeba změnit,“ popsal radní Litoměřic Tomáš Sarnovsky, který je iniciátorem proměny centrálního příjmu.

„Spolupráce s městem, která je na velmi dobré úrovni, si vážíme. Rozvoj nemocnic spravovaných společností Krajská zdravotní je pro nás spolu se zajištěním dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro obyvatele regionu hlavním úkolem a prioritou. V Litoměřicích připravujeme modernizaci stanic léčebny dlouhodobě nemocných a rekonstrukci interny, modernizaci porodnice a dostavbu urgentního příjmu,“ nastínil MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

Jednou z možností pro nový urgentní příjem, dosud ve fázi studie, je přístavba k pavilonu C, kde se nachází současný centrální příjem. Jeho budování by podle současných odhadů, jak uvedl generální ředitel KZ, mohlo začít na jaře roku 2024. „Počítáme s náklady na stavbu zhruba 350 milionů, se zdravotnickou technikou pak asi půl miliardy korun. Část by hradil Ústecký kraj, který je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a další financování by šlo z dotačních titulů,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA.

    

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Úprava prostor příjmu v pavilonu C litoměřické nemocnice umožňuje příchozím rychlejší orientaci.

Úprava prostor příjmu v pavilonu C litoměřické nemocnice umožňuje příchozím rychlejší orientaci.


11.11.2022

Prostory ústecké a mostecké nemocnice zdobí fotografie Petra Kováře a Filipa Holiče

V ústecké Masarykově nemocnici a v Nemocnici Most začala výstava fotografií krajin Českého středohoří a Českosaského Švýcarska od známých severočeských autorů Filipa Holiče a Petra Kováře. Jde o velkoformátové tisky na plátno.

Výstava je společným projektem Krajské zdravotní, a.s. (KZ) a obou autorů. „Hlavním záměrem je zlidštit prostředí našich nemocnic a prezentovat je také z jiné stránky, nejen té zdravotnické. Zároveň je pro nás potěšením, že můžeme zpříjemnit návštěvníkům a pacientům pobyt u nás a ukázat jim a připomenout nádhernou krajinu, která nás obklopuje a každodenně provází,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

V atriu Masarykovy nemocnice jsou nyní k vidění fotografie Filipa Holiče. Na většině z nich mohou návštěvníci vidět krajinu Českosaského Švýcarska, na kterou se autor specializuje. „Mohu s klidným svědomím říci, že mi fotoaparát změnil život. Otevřel mi nový obzor a dovedl mne na cestu, která mne neustále motivuje a láká k dalšímu přírodnímu i lidskému poznání,“ prozradil o svém hobby Filip Holič a hned dodal, že spolupráci s KZ velmi vítá. Věří, že skrze krásné krajiny se podaří přenést na návštěvníky nemocnice alespoň trošku pozitivních emocí, které při pořizování snímků sám zažívá.

Prostory mostecké nemocnice zase zdobí fotografie Petra Kováře, jejichž společným jmenovatelem je krajina Českého středohoří. „Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení jsem bral fotografování vždy jako relaxaci a únik do klidného světa přírody. Doufám, že se návštěvníkům nemocnice budou mé fotky líbit a třeba je i přimějí na ta krásná místa naší okolní přírody osobně zavítat,“ řekl Petr Kovář.

„Jsem opravdu rád, že jsme s Petrem Kovářem a Filipem Holičem navázali spolupráci. Jejich originálním pohledem na přírodu se nyní mohou podívat všichni, kdo naši nemocnici navštíví,“ doplnil ředitel Nemocnice Most Ing. Pavel Markalous.

Přibližně po měsíci se výstavy vymění, takže v prosinci poputují fotografie Petra Kováře do ústecké Masarykovy nemocnice a snímky Filipa Holiče budou k vidění v Nemocnici Most. Závěr výstavy je plánován na první lednový týden.   

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Petr Kovář (vlevo) a Filip Holič při instalaci v Mostě

Petr Kovář (vlevo) a Filip Holič při instalaci v Mostě


10.11.2022

Výtěžek dobročinné akce pro dětské oddělení litoměřické nemocnice půjde na inhalátory

Šestý ročník dobročinné akce na podporu dětského oddělení litoměřické nemocnice, při které vařil Jozef Pásztor se svými přáteli, se opět vydařil. Za pravou maďarskou kapustnici a guláš lidé v sobotu 5. listopadu v Krušovické pivnici v Litoměřicích během několika hodin přispěli celkem 38 tisíc korun, z nichž čtyři tisíce půjdou Nadačnímu fondu Delfín a stejná částka i chlapci upoutanému na invalidní vozík.

Kapustnice uvařil Jozef Pásztor se svými pomocníky 60 litrů, guláše bylo o něco méně. Zájem ochutnat a zároveň přispět na dobrou věc byl mezi Litoměřičany tradičně veliký. Výtěžek akce Jozef Pásztor předal na Dětském oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., ve středu 9. listopadu.

„Proč to děláme? Prostě nás baví pomáhat druhým. V rodině nás bylo šest dětí, a když nám někdo něco dal nebo daroval, uměli jsme si toho vážit. A tak jsem si říkal, že bych chtěl jednou taky někomu pomáhat, aby z toho měl radost,“ vysvětlil Jozef Pásztor.

„Velmi si ceníme toho, co pan Pasztor pro dětské oddělení, obzvlášť v této těžké době, dělá. V podstatě ho již považujeme za součást naší nemocnice. Jemu a jeho přátelům patří velký dík a obdiv, s jakým nadšením se do dnes již tradičního vaření pro dobrou věc pouští. Velmi si vážíme také všech, kteří přišli, a tím ji podpořili,“ zdůraznil ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Ing. Vladimír Kestřánek, DiS, MBA.

„Moc děkujeme za vaši aktivitu, která je skvělá. Moc si vážíme toho, co pro nás děláte,“ připojil se primář dětského oddělení MUDr. Vladimír Bárta, který dar společně s vrchní sestrou Boženou Haufovou převzal. „Za letošní dar pořídíme na pokoje inhalátory. Takové, aby s nimi děti i maminky mohly jednoduše manipulovat. Respirační onemocnění jsou tím nejčastějším, co naše malé pacienty trápí, děti tu inhalují hodně,“ uvedl primář Bárta.

Celková suma, kterou tato dobročinná iniciativa za šest let konání dětskému oddělení litoměřické nemocnice vynesla, již dosáhla částky 163 tisíc korun.


Zdroj: info@kzcr.eu8.11.2022

Tým kardiologické kliniky z Krajské zdravotní využil při náhradě aortální chlopně rázovou ultrazvukovou vlnu

Nevšední zákrok na katetrizačním sále provedl tým Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Pětaosmdesátileté pacientce nahradil aortální chlopeň, cestu k srdci si musel připravit s využitím rázové ultrazvukové vlny.

„Šlo o zajímavý výkon. Pacientka ve velmi pokročilém věku měla významně zúženou aortální chlopeň, což jí bránilo v normálním životě. Paní se zadýchávala, srdce u ní opakovaně selhávalo. U těchto pacientů se onemocnění, jakým je zúžení chlopně, většinou řeší tak, že se jim přes tříslo zavede chlopeň nová. Této moderní léčbě se říká TAVI neboli transkatetrální náhrada aortální chlopně. Dříve se tito pacienti léčili především chirurgicky, pouze operačním zákrokem, kdy se chlopeň nahradila novou. Znamenalo to rozříznout hrudník, připojit pacienta na mimotělní oběh a všít novou chlopeň. V současné době kardiologie, především ta intervenční, pokročila tak, že můžeme zavést chlopně přes třísla,“ vysvětlil přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který vedl operační tým.

Pro úspěšné provedení takového výkonu však kardiologové potřebují určité podmínky, což je především dostatečný průměr tepen v třísle, přes něž do srdce umělou chlopeň zavádějí. A ten je alespoň pět milimetrů. V případě této pacientky si museli pomoci přímo na sále.

„U ní bylo speciální, že měla postižené, zúžené tepny v pánevní oblasti i v třísle, takže jsme si nebyli stoprocentně jisti, jestli se k srdci tímto způsobem nějak dostaneme. Tak jsme zvolili atypickou metodu, jejíž princip znají chirurgové již delší dobu. Do zvápenatělých tepen jsme zavedli speciální katetr a aplikovali do nich rázové ultrazvukové vlny. Těmi jsme rozbili zvápenatění, což umožnilo zavedení katetru s chlopní a její výměnu,“ popsal princip zákroku a jeho průběh profesor Červinka.

Po čtyřech dnech od úspěšného výkonu byla zcela zrehabilitovaná pacientka propuštěna z nemocnice domů, což po kardiochirurgickém výkonu, jak přednosta kardiologické kliniky upozornil, možné není. Pacienti v takovém věku podle jeho slov absolvují rehabilitaci dlouhou řádově několik měsíců a žena byla pro chirurgický zákrok vysoce riziková.

„Tento případ je tak ukázkou, kam se v dnešní době kardiologie posunula: od tabletek a pozorování pacientů k razantní léčbě, kdy jsme u některých pacientů schopni nahradit chirurgické zákroky,“ uzavřel prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI.

Video naleznete zde: https://youtu.be/rrwEpS04JEI

Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a.s.:

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

         

Zdroj: info@kzcr.euKrajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte