Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

18.6.2021

Zdravotníci naočkovali v Ústeckém kraji už více než 500 tisíc dávek vakcíny proti COVID-19

Očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupilo už více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Přes 170 tisíc lidí dostalo dvě dávky vakcíny. Celkový počet vyočkovaných dávek se v Ústeckém kraji přehoupl přes 510 560.

Očkování proti nemoci COVID-19 obyvatelé Ústeckého kraje nejčastěji podstupují ve velkokapacitním centru v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kam denně přijde až jeden tisíc registrovaných zájemců. Množství očkovaných, u nichž vakcinace vyvolala nežádoucí reakci, je nepatrné, v řádu promile, což představuje asi jednoho až dva lidi denně.

Aktuálně dostalo první dávku očkování proti COVID-19 už více než 42 procent obyvatel Ústeckého kraje, více než 21 procent lidí už má očkování ukončené. „Za poslední týden jsme naočkovali přibližně 50 tisíc lidí. Denní přírůstky očkovacích dávek stále rostou. Nejčastěji teď vakcínu dostávali lidé mezi 55 a 69 lety věku,“ uvádí vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje a krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19 Ing. Petr Severa.

„Překonání hranice půl milionu dávek nás velmi těší, je za tím ohromný kus práce všech lidí, kteří se na očkování podílí. Nejvíc nás ale těší zájem lidí o očkování,“ říká hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., (KZ) Mgr. Dana Vaculíková. Největší zájem o očkování byl podle ní v kategorii lidí starších osmdesáti let. „Už v průběhu února jsme se nesetkali s pozitivními pacienty z pobytových služeb. Díky tomu jsme viděli, že očkování funguje. Teď je potřeba proočkovanost dotáhnout k šedesáti procentům,“ pokračuje Dana Vaculíková, která je nyní trochu zklamaná z nezájmu o očkování u lidí starší třiceti let. „S touto skupinou je teď potřeba pracovat dál, k očkování ji motivovat. Vakcinace je totiž jediný způsob, jak pandemii ukončit a pomoci vyčerpaným zdravotníkům,“ dodává hlavní hygienička KZ.

„Očkování je jedinou cestou, jak se dostat z aktuální situace, jak omezit množství viru v populaci. A je to jediné řešení, jak se vyhnout těžkému průběhu onemocnění COVID-19. Podstatou je, že nebudeme tolik zatěžovat nemocnice a jednotky intenzivní péče i když vir sám nezmizí. Čím víc lidí bude očkovaných, tím vyšší bude šance, že nebudeme muset realizovat jakákoli omezení,“ souhlasí Ing. Petr Severa.

 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupilo už více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje.

Očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupilo už více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje.


17.6.2021

Specialisté z oční kliniky operovali v Krajské zdravotní pacienty s glaukomem první v Česku novou metodou

Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., provedl další novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Na zdejším pracovišti sledují a snaží se uvést do praxe nové trendy v chirurgii glaukomu. Jako první v České republice byli oční specialisté osloveni k vyzkoušení této techniky. Poprvé operovali ve středu 16. června.

„Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka  1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Prakticky se využívá zavedení dvou mikroimplantátů, ve dvou různých kvadrantech oka. IStent mikroimplantát je z titanu, nemagnetický na povrchu je potažený heparinovou vrstvou. Velikost je miniaturní, délka je 360 µm, má drenážní průsvit. Zavádí se do oka na speciálním nosiči, je to v podstatě taková malá dutá skobička, kterou musí být „zatlučena“ do správného místa,“ vysvětlila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 

„Operaci jsme provedli u tří pacientů s glaukomem: jeden pacient byl již po operaci šedého zákalu, kde byla přítomna umělá nitrooční čočka, druhý pacient měl zatím vlastní lidskou čočku čirou a u třetího pacienta jsme operaci kombinovali s operací katarakty - šedého zákalu, takže jsme využili všechny klinické možnosti této moderní chirurgie,“ upřesnila přednostka kliniky a vedoucí operačního týmu.  


Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Klinika patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku právě u pacientů s glaukomem.

Specialisté z oční kliniky v roce 2018 jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.


Zdroj: info@kzcr.eu


V České republice první operaci glaukomu novou metodou s mikroimplantátem IStent provedl tým pod vedením přednostky oční kliniky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

V České republice první operaci glaukomu novou metodou s mikroimplantátem IStent provedl tým pod vedením přednostky oční kliniky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


16.6.2021

Krajská zdravotní otevřela v ústecké Masarykově nemocnici nové interní ambulance

Nové interní ambulance slouží pacientům Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V modernizovaných prostorách čtvrtého podlaží budovy G pacienti najdou všechny interní ambulance pohromadě. Lepší zázemí a modernější prostředí vítají i zdravotníci.

„Nové interní ambulance představují jednoznačně zkvalitnění poskytované péče pro naše občany, a to je směr, kterým chce vedení Krajské zdravotní, a.s., jít. Prostory splňují plně nároky, které dnes na zdravotnictví veřejnost má. Nové ordinace určitě vítají také lékaři a zdravotníci, kterým přeji spokojené a pokud možno vyléčené pacienty,“ uvádí předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„V budově G jsou nyní všechny interní ambulance na jednom místě. Nově má ambulanci i angiologie. Endokrinologii jsme rozšířili, takže má ambulance dvě. Na stejném místě pacienti najdou také lipidovou ambulanci, interní ambulanci, diabetologické centrum, osteologii, obezitologickou ambulanci a ambulanci klinického psychologa,“ vysvětluje primář Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiří Laštůvka.

„Jsem moc ráda, že můžeme pracovat v nových moderních prostorách. Lepší zázemí ocení pacienti i personál, který už nemusí přebíhat mezi budovami,“ dodává vrchní sestra Mgr. Iveta Černohorská.

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Aleš Chodacki

Zleva: MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Aleš Chodacki


15.6.2021

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se bude podílet na vyhodnocování medicínských dat

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a.s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.

Katedra biomedicínské techniky FBMI bude spolupracovat s Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (KAPIM).

Spolupráce se bude týkat především oblasti sběru dat a jejich vyhodnocení za pomoci software ICM+, spolupráce při práci s mezinárodními databázemi klinických dat, včetně vytvoření databází pacientů po nitrolebním poranění.

Doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., vedoucí katedry biomedicínské techniky FBMI, doplňuje: „Jsme rádi, že budeme spolupracovat i v oblasti studentských absolventských prací a publikační činnosti společných vědeckých výsledků.“

Smlouvu o spolupráci podepsali děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, s generálním ředitelem společnosti Krajská zdravotní, a.s., MUDr. Petrem Malým, MBA, který řekl: „Spolupráci mezi naší Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT vítáme. Laboratorní výzkumy a také sběr dat vnímáme jednoznačně jako důležitý segment. Chceme touto spoluprací rozšířit zázemí pro vyučovací proces Fakulty zdravotnických studií UJEP. Jedná se také o jednoznačné posílení fakulty a také KZ na poli vědecko-výzkumném a publikačním.“

„Uvědomujeme si, že se v současné době zvyšuje tlak na sběr a vyhodnocování medicínských dat, neboť jejich výsledky významným způsobem pomohou dalšímu výzkumu, a tím k rychlejší a efektivnější léčbě závažných onemocnění,“ doplňuje děkan FBMI prof. Jozef Rosina.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz. 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a v současné době je počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském i doktorském studiu cca 1500. Více informací najdete na www.fbmi.cvut.cz.

        

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA.

MUDr. Petr Malý, MBA.


14.6.2021

Zdravotníci v Krajské zdravotní si 14. června připomínají Světový den dárců krve

Zdravotníci z Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a Hematologicko-transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., si připomínají Světový den dárců krve, který připadá na 14. června. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej na základě společné iniciativy Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfuzního lékařství zařadila do kalendáře od roku 2003. 

Rádi bychom poděkovali dárcům krve za jejich ochotu, v mnoha případech trvající i několik desítek let, přijít i na vyzvání, když je v některých obdobích zásoba krevních skupin nedostatečná. Potřeba nejdražší tekutiny pro krvácející či chudokrevné pacienty neutuchá,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Ústecké pracoviště zásobuje krví hned několik nemocnic v Ústeckém kraji – v Děčíně, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a také Fakultní nemocnici v Motole.

„Většina krevních přípravků, jakými jsou červené krvinky a plazma, se spotřebuje v nemocnicích v Chomutově a Mostě. Část přípravků posíláme do Fakultní nemocnice v Motole pro onkologicky nemocné děti. Plazma se posílá dál k frakcionizaci. Potřeba krve všech krevních skupin je samozřejmě trvalá a velmi rádi přivítáme i nové dárce. Těm stávajícím patří velké poděkování, zvláště těm, kteří s námi spolupracující dlouhodobě,“ řekla MUDr. Vladimíra Kašková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Dárcovství krve v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), má dvě transfuzní oddělení – v ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou pouze odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. Odběrovou místnost KZ nedávno zřídila i v Krušnohorské poliklinice v Litvínově. V děčínské nemocnici se provádějí odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení.  

Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni. Na každém z těchto oddělení disponují šesti odběrovými křesly.

Ústecké transfuzní oddělení eviduje téměř 8300 dárců krve, plazmy a krevních složek. Jedná se o dárce z okresů Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice.  V chomutovské nemocnici evidují 6300 dárců krve, plazmy a krevních destiček. Zde se jedná o dárce z okresů Most a Chomutov. 

Zájemci o darování krve se mohou přímo obracet na naše transfuzní oddělení nebo odběrová pracoviště v našich nemocnicích. Zde se jim bude ochotně věnovat náš zdravotnický personál. Veškeré informace zájemci o darování krve najdou na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s.

V České republice může darovat krev každý, komu je mezi 18 a 65 lety, neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, souhlasí s odběrem krve, provedením potřebných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců (při zachování povinné mlčenlivosti).

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Darování krve v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Darování krve v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


14.6.2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podstoupil očkování v Ústí nad Labem

Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, podstoupil v neděli ve velkokapacitním očkovacím centru v Hoření ulicic v Ústí nad Labem společně se svou manželkou očkování první dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19. Provoz ústeckého centra v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zajišťuje Krajská zdravotní, a.s., personálem ústecké Masarykovy nemocnice.

„Očkování proti COVIDU-19 jednoznačně podporuji, je to ta správná cesta, jak se s touto nemocí vypořádat. A mé rozhodování, kde se nechám naočkovat, bylo jasné – právě toto velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem jsem jako předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., otevíral,“ řekl ministr Vojtěch.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


11.6.2021

Představenstvo Krajské zdravotní je kompletní. Předsedou představenstva byl zvolen MUDr. Ondřej Štěrba

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ), má nového předsedu. Je jím MUDr. Ondřej Štěrba, kterého zvolili členové představenstva na svém jednání v pátek 11. června 2021. Novými členy představenstva společnosti se stali Ing. Stanislav Dostál a Ing. Jakub Komárek.

„Opakovaně již zaznělo, že cílem vedení Krajské zdravotní, a.s., je, aby se z jejích nemocnic stala léčebně preventivní zařízení, která snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. A přesně tohle je i cílem mým. Máme před sebou celou řadu úkolů, jako je například zdárné proočkování obyvatel Ústeckého kraje proti nemoci COVID-19 nebo již naplánované investiční projekty. Pokračujeme také v řešení personálních otázek. Právě špičkový personál je klíčový pro poskytování té nevyšší možné dostupné zdravotní péče,“ říká nový předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

MUDr. Ondřej Štěrba je gastroenterolog, pochází z Litoměřic, kde je členem zastupitelstva. Od listopadu 2020 je členem představenstva KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Ondřej Štěrba

MUDr. Ondřej Štěrba


7.6.2021

Největší očkovací centrum navštíví tisíc lidí denně, druhou dávku má za sebou i hejtman Ústeckého kraje

Očkování proti nemoci COVID-19 ve velkokapacitním centru v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Severní Terase – po více než měsíci provozu ­– podstupuje denně až jeden tisíc registrovaných zájemců. Centrum se zde otevřelo po přesunu očkovacího týmu z pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice v pondělí 3. května.  

„S očkováním proti COVIDU-19 jsem neváhal ani vteřinu. Když na mne přišla řada, okamžitě jsem se zaregistroval. V současnosti mám za sebou již obě dávky. Po očkování jsem žádné komplikace neměl, není opravdu důvod se bát nebo věřit konspiračním teoriím, které se šíří po sociálních sítích. Od samého začátku říkám, že očkování je tou správnou cestou, jak s COVIDEM-19 skončit, a své rozhodnutí jsem rozhodně nezměnil. Věřím, že stejný názor zastává většina lidí, a že se tak opravdu postupně vrátíme k normálnímu životu. Chci také poděkovat všem, kteří se na očkování v Ústeckém kraji podílí. Já jsem byl v našem očkovacím centru v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a organizace je absolutně bezchybná. Stejně tak je tomu i v našich dalších místech, kde se očkuje, jsem pravidelně informován. Tak prosím vás, kteří ještě váháte, pomozte nám a na očkování vyrazte. Pokud se společnost neproočkuje, tak hrozí reálné obavy, že na podzim můžeme čekat zvýšenou míru nákazy. A to snad už nikdo nechceme,“ je přesvědčen hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller, který si nechal v pondělí 7. června aplikovat druhou dávku vakcíny.

„Očkujeme denně více než 1000 klientů, na toto číslo jsme se dostali dokonce i během právě skončeného víkendu. Očkování probíhá plynule a lidé si chválí, že nemusejí čekat. Kromě našich zaměstnanců nám ve velkokapacitním očkovacím centru pomáhají studenti, městští strážníci a dobrovolní hasiči,“ řekla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s.  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Množství očkovaných, u nichž vakcinace vyvolala nežádoucí reakci, je podle ní nepatrné. „Je to velice výjimečné, v řádu promile, což představuje asi jednoho až dva lidi denně. Proto se přijďte proti nemoci COVID-19 očkovat a udělejte pro svou imunitu maximum,“ vyzývá hlavní sestra ústecké nemocnice. 

Velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem:

Budova Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (bývalý rektorát)

Očkovací místo 1 – Menza, jídelna v 1. NP, budova UJEP

Očkovací místo 2 – Tělocvična, budova UJEP – vchod z parkoviště

Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 hodin

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.                                 

                   

Zdroj: info@kzcr.eu

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller při aplikaci druhé dávky vakcíny proti nemoci COVID-19. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Jana Mrákotová

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller při aplikaci druhé dávky vakcíny proti nemoci COVID-19. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Jana Mrákotová


2.6.2021

Chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem začali operovat v Rumburku

Operační sály v Lužické nemocnici v Rumburku začali tento týden využívat chirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednalo se o výkony odpovídající vybavení a možnostem rumburské nemocnice. Vedení Krajské zdravotní, a.s., tak potvrdilo svá předchozí tvrzení, že mu jde o efektivnější využití nemocničních kapacit tak, aby se vyšlo vstříc obyvatelům Ústeckého kraje, kterým byly díky pandemii Covidu-19 odložené plánované operace.

„Vše dopadlo skvěle. Musím pochválit nejen své kolegy z Masarykovy nemocnice, ale také personál rumburské nemocnice. Všichni odvedli plně profesionální výkon na vysoké úrovni,“ komentuje spolupráci s Lužickou nemocnicí MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Lékaři v Rumburku odoperovali pacienty připravené k plánovaným operacím žlučníku a kýly.

V nastavené spolupráci bude Krajská zdravotní, a.s., pokračovat. „Ukazuje se nám, že je to jedna z cest, jak ulevit dalším našim zařízením. Pacientů na plánované výkony čeká opravdu hodně, proto jim v případech, kde to je možné, nabízíme možnost operace v rumburské nemocnici. Nemusí tak prodlužovat své zdravotní problémy,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Lužická nemocnice se stane oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s., již o letošních prázdninách, konkrétně 1. července. Cílem vedení společnosti je z vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Operační tým prim. MUDr. Martina Sauera při práci. Ilustrační foto.

Operační tým prim. MUDr. Martina Sauera při práci. Ilustrační foto.


28.5.2021

Avízo - Krajská zdravotní upraví provozní dobu odběrových center ve třech nemocnicích

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upraví od úterý 1. června 2021 ve svých odběrových centrech v Děčíně, Chomutově a Litoměřicích provozní dobu pro vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2. Provozní doba odběrového centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice a Nemocnici Most, stejně jako odběrové místnosti v Krušnohorské poliklinice v Litvínově, se nemění.


Provoz odběrových center Krajské zdravotní, a.s., pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od 1. června 2021:

Ø  Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8:00 do 14:00 hodin)

Ø  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

Ø  Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8:00 do 15:00 hodin)

Ø  Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (úterý, čtvrtek a neděle od 7:00
do 15:00 hodin)

Ø  Krušnohorská poliklinika Litvínov, s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov, odběrová místnost, (úterý, čtvrtek a neděle od 10:30 do 17.00 hodin)

Ø  Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobota od 8:00 do 12:00 hodin, středa a neděle od 12.00 do 16.00 hodin)

Ø  Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice (pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin, od 12.00 do 16.00 hodin pouze pro pozvané ze strany nemocnice)

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

zástupce vedoucí Střediska komunikace, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Střediska komunikace, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 146
Email:

Ing. Helena Luzumová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 148
Email:
Prosím, čekejte