Interní oddělení

Umístění: Budova: I,

Interní oddělení poskytuje léčebně - diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství.  Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní.

Lůžková část interního oddělení je umístěna v budově I a je rozdělena do několika stanic:

a)  Interní příjmová ambulance – slouží jako příjmová ambulance pro pacienty na lůžkové oddělení - přízemí 

b)  JIP - slouží pro pacienty v akutním ohrožení vitálních funkcí či vyžadujících jejich zvýšenou monitoraci – 3. patro.

c)  Standardní lůžková stanice A – 4. patro

e)  Standardní lůžková stanice ošetřovatelská lůžka 5. patro

 

Ambulantní část interního oddělení je umístěna v budově C.

Diabetologická a endokrinologická ambulance - zajišťuje komplexní ambulantní péči o nemocné s diabetem 1. a 2. typu včetně těhotných a o nemocné s endokrinními poruchami (poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí)

Kardiologická ambulance (onemocnění srdce a oběhu) - zajišťuje ambulantní péči o nemocné s onemocněním srdce a cév včetně funkčního vyšetření zátěžové ergometrie u pacientů s ICHS, po infarktech myokardu, po intervenčních zákrocích na koronárních cévách, angioplastiky, bypassu apod.

Angiologická ambulance (onemocnění cévního systému) - poskytuje ambulantní diagnosticko – léčebnou péči o nemocné s postižením periferních cév nejčastěji s ischemickou chorobou dolních končetin včetně indikací k angiografickému vyšetření.

Přístrojové vybavení:

ECHO, na JIP monitorovací jednotka s centrálou a telemetrií, Doppler a Duplex vyšetření cév, ultrazvuk, tlakový a EKG holter.


MUDr. Jan Tureček

primář

Tel.:
+420 412 705 340
Email:

MUDr. Daniela Kallmünzerová

Zástupce primáře

Tel.:
+420 412 705 293
Email:

Vrchní sestra

Bc. Hana Michálková

Tel.:
+420 412 705 316
Email:

Staniční sestra - interna A

Ilona Šanovcová

Tel.:
+420 412 705 332
Email:

Staniční sestra - interna JIP

Lenka Špejrová

Tel.:
+420 412 705 340
Email:

Staniční sestra - oš. lůžka

Gabriela Steinhauerová

Tel.:
+420 412 705 422
Email:

Dokumentační sestra

Lenka Halamová

Tel.:
+420 412 705 350
Email:

Nadstandard

Cena: dle platného ceníku

Lůžka

Počet lůžek: 47


Prosím, čekejte