Nemocnice Most, o.z. - kontaktní údaje

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
J.E.Purkyně 270
434 64 Most
Tel: +420 478 031 111
Fax: +420 476 708 683
E-mail: sekretariat.mo@kzcr.eu

Společnos zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

Logo Nemocnice Most, o.z. ke stažení


Základní info o Krajské zdravotní, a.s.

celkový majetek společnosti5 273 828 000 Kč

roční obrat7 337 mil. Kč

počet zaměstnanců celkem8 743
z toho
- lékařů1 160
- sester3 012

počet lůžek celkem3 238
z toho
- nemocnice Děčín   308
- nemocnice Teplice   478
- nemocnice Most   733
- nemocnice Chomutov   458
- Masarykova nemocnice v ÚL1 261
Prosím, čekejte