Patologické oddělení

Umístění: Budova: D (KHS)

Laboratoř Patologického oddělení je Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. akreditováno dleČSN EN ISO 15 189:2013.
Předmětem akreditace je vyšetření v oblasti histopatologie a cytologie a vyšetření peroperačních biopsií.

Na oddělení je prováděno:

·         
standardní vyšetření biopsií -   vzorky tkání a orgánů získaných při operaci, při endoskopickém vyšetření, nebo excizí. Po laboratorním zpracování materiálu hodnotí vzorky lékař s příslušnou specializací. Vzorky jsou hodnoceny pod mikroskopem, stanovení diagnózy pak často určuje další postup klinického lékaře při léčbě pacienta (např. u zhoubných nádorů).

·         
cytologická vyšetření punktátů z tělesných dutin a cyst, cytologické vyšetření moči. Mikroskopicky se vyšetřují jednotlivé buňky v nátěru na sklíčku.

·         
peroperační biopsie

Bioptická a cytologická vyšetření se provádějí nejen pro Nemocnici Most, ale zároveň i pro zájemce z řad soukromých lékařů.

·         
potřebné pitvy zemřelých, k jejichž úmrtí došlo v nemocnici v Mostě.
 

Na oddělení pracují 3 lékaři (z toho tři druhoatestovaní)

                             6 laborantek

                             2 administrativní pracovnice

                             2 pitevní sanitáři a pomocný personál


Primář

MUDr. Michal Pavlovský

Tel.:
+420 478 032 233
Email:

Vedoucí laborant

Ivana Zeidlová

Tel.:
+420 478 032 278
Email:

Sekretariát

Jaroslava Černá

Tel.:
+420 478 032 250
Email:

Prosím, čekejte