III. Konference centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

17. května 2018 - 18. května 2018

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016