Poplatky


Registrační poplatky:

Přednášející

0 Kč vč. DPH

Zaměstnanci KZ, a.s.

0 Kč vč. DPH

Členové ČAS

300 Kč vč. DPH

Ostatní účastníci

800 Kč vč. DPH

Součástí poplatku je občerstvení po celou dobu konání akce.

Společenský večer: 300 Kč vč. DPH
V případě zájmu poplatek za společenský večer platí všichni účastníci. Kapacita je omezená, přednostně vstupenky obdrží řádně a včas přihlášení účastníci. 

Registrační poplatek se hradí na místě při registraci, a to hotově nebo platební kartou.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016