Informace

Pořadatel workshopu:
Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
Ing. Bc. Soňa Brabcová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: sona.brabcova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
pátek 11. listopadu 2021 od 9:00 h (registrace od 8:00 h)
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 

Organizační a technické zajištění:
Středisko komunikace a Středisko multimediálních služeb Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

V rámci konference dodržujte prosím veškerá platná epidemiologická opatření.


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016