Informace


Pořadatel konference: 
Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant akce:
MUDr. Adam Cipra
Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: adam.cipra@kzcr.eu 

Datum a místo konání:
sobota 2. dubna 2022 od 9:00 h (registrace účastníků bude probíhat od 8:00 h)
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

Záštita:
Konference se koná pod záštitou České pediatrické společnosti.

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařům bude vydáno potvrzení o účasti.
 
Organizační a technické zajištění:
Oddělení konferenční a marketingové podpory a Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016