Informace

Akce je již naplněna!

 

Záštita:
Akce se koná pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje


Pořadatelé konference:
Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP


Odborní garanti:
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Pavel Gerych, Gyn.-por. klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a MUDr. Petr Janec, MHA, Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Organizační zajištění, technický servis:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s. a multimediální tým OVVDV KZ, a. s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016