Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií.  Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.

Cenu za pořízení kopií zdravotnické dokumentace Vám sdělí na sekretariátu ředitele zdravotní péče příslušné nemocnice, kde o kopii ZDRDOK i nahlédnutí můžete zažádat – email: sekretariat.tp@kzcr.eu

Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,
touto cestou vás informujeme o tom, že se dětský obvod MUDr.I.Fišerové na Šanově II bez náhrady jiného lékaře k 31. 12. 2014 ruší.

Proto se zaregistrujte u jiného dětského lékaře nebo se obraťte o pomoc na svou zdravotní pojišťovnu, která Vám s nalezením nového dětského lékaře pomůže.

Od ledna 2015 budou zdravotní karty archivovány na dětském oddělení nemocnice Teplice, kde na vyžádání nového registrujícího dětského lékaře zajistíme kopii či výpis ze zdravotní dokumentace.

Děkujeme za pochopení.     

KZ, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Informace k platbě regulačních poplatků

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu, katerina.vostra@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755, e-mail: lubica.svacinova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Projekty s podporou ESF

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení