3.4.2020

Krajská zdravotní podle účetní závěrky za rok 2019 vykazuje kladné hospodaření

Krajské zdravotní, a. s. (KZ), se daří držet pozitivní trend vývoje, jak dokládá výsledek hospodaření společnosti za rok 2019. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému rozvoji a investiční podpoře Ústeckého kraje v posledních šesti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2019, kterou projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 27. března 2020 a také ze zprávy o hospodaření společnosti k 31. 12. 2019, kterou již dříve představenstvo na svém jednání projednalo. I pro rok 2020 bylo vedením společnosti v rámci projednání a schválení finančního a investičního plánu stanoveno vyrovnané hospodaření. Už nyní je ale zřejmé, že hospodaření za letošní rok výrazně ovlivní aktuální pandemie koronaviru.

„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je zisk ve výši 4 434 975,58 Kč, přičemž celkové náklady činí 7 995 117 145,33 Kč, celkové výnosy činí 7 999 552 120,91 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření – zisk ve výši 314 435,00 Kč byl zlepšen o 4 120 540,58 Kč. Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám daří již několik let a což považuji za veliké pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

V loňském roce se navíc Krajská zdravotní, a. s., podle hodnocení CZECH TOP 100, zařadila mezi ekonomicky nejstabilnější firmy v České republice a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Ziskem prestižních ocenění se povedlo navázat na úspěch v roce 2018, kdy společnost získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. „V roce 2019 obdržela prestižní ocenění Národní kvality České republiky „Organizace způsobilá pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence 2 Star“. V ocenění vidí vedení společnosti odměnu za systematickou práci představenstva a managementu, kterou od roku 2014 naplňují stanovené vize a cíle. Navíc od roku 2019 jsou všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní akreditovanými zdravotnickými zařízeními na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Po akreditaci nemocnic v Děčíně a Ústí nad Labem v roce 2018 ji v roce 2019 získali také v Mostě, Chomutově a Teplicích,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., dále zdůraznil, že cílem Krajské zdravotní, a. s., je dosáhnout vyrovnaného hospodaření i v dalších letech. Cíle společnosti se nijak nemění a jejich naplňování je nadále pro představenstvo a management Krajské zdravotní, a. s., prioritou: „Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, do modernizace přístrojového vybavení – to jsou pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok. Objem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2020 činí více než 1,1, miliardy Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou významné investice plánovány do všech pěti nemocnic. V současnosti probíhá realizace rozsáhlého projektu dobudování urgentních příjmů. Již v listopadu 2018 se podařilo otevřít zcela nový urgentní příjem v teplické nemocnici. Postupně přibyla pracoviště magnetické rezonance v chomutovské, mostecké a děčínské nemocnici, kde byl také vybudován nový interní příjem a rekonstruováno pracoviště gastroenterologie. V Teplicích jsme připravili zcela nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a ARO. Pokračuje intenzivní příprava na investiční akce stejného významu v dalších nemocnicích Krajské zdravotní. Ústeckou Masarykovu nemocnici čeká výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními. Nový pavilon bude sloužit zejména pro Kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM a oddělení hrudní chirurgie. Dostavbu děčínské nemocnice, která je naplánována v několika etapách, zahájí stavba nového pavilonu emergency včetně centrálních operačních sálů a jednotek intenzivní péče. A také v nemocnici v Chomutově chystáme rozsáhlou investiční akci, kterou bude nový pavilon pro emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení a nové operační sály.“ 

Za nesmírně důležité považuje vedení Krajské zdravotní, a. s., odměňování zaměstnanců. Rozhodnutí představenstva zajišťuje nárůst zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně s platností od 1. 4. 2020.  Osobní náklady rostly i v roce 2019 a díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly sestry v jednosměnném provozu. I letos budeme usilovat o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., s podporou stipendijního programu Ústeckého kraje.  Na začátku roku 2020 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2019/2020 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, farmaceut, všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant a praktická sestra (zdravotnický asistent). V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici poté, co se podařilo zprovoznit kardiochirurgické pracoviště. Jak jsem již zmínil, připravujeme výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum,“ doplnil Ing. Jiří Novák.

Plán pro letošní rok přitom už nyní výrazně ovlivňuje panující pandemie koronaviru. „Problém se samozřejmě týká všech nemocnic, které platí zaměstnance a přitom omezují plánovanou péči, jež tvoří velkou část příjmů proplácenou zdravotními pojišťovnami. Důležitou roli hraje i významně zvýšený nákup ochranných pomůcek, které teď stojí třeba i násobky původní hodnoty. To vše bude nutné řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví a nepochybně to ovlivní i finanční plány,“ upozornil Ing. Petr. Fiala. 

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2019 včetně účetní závěrky projednala dne 30. března 2020 rovněž dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. „Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření a činnosti společnosti v roce 2019 v rámci výroční zprávy a k obsahu výroční zprávy nemá výhrady. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, ji schválit,“ konstatoval PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.

Rada Ústeckého kraje v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a. s., dne 1. dubna 2020 schválila předloženou Výroční zprávu KZ včetně účetní závěrky za rok 2019.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


2.4.2020

Výjimečný operační sál Krajská zdravotní zprovoznila na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Zrekonstruovaný operační sál funguje na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Modernizace této mezi infekčními odděleními v České republice výjimečné součásti byla dokončena ve zrychleném režimu v minulých dnech. Krajská zdravotní, a. s., (KZ) tak reagovala na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

„Sál je vybaven moderními technologiemi, připraven pro zákroky všech operačních oborů. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto pracoviště a jeho vybavení dosáhly 2,5 milionu korun včetně DPH. Financování akce zajistila Krajská zdravotní z vlastních prostředků,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, který připomněl, že vedení společnosti dlouhodobě usiluje o kvalitní zázemí a vybavení zdravotnických pracovišť v každé z pěti nemocnic, které společnost v Ústeckém kraji provozuje. „Dokončení rekonstrukce sálu na infekčním oddělení bylo ale, zcela pochopitelně, v posledních dnech prioritou,“ zdůraznil.

„Dokončením této rekonstrukce byla nyní završena revitalizace infekčního pavilonu, který již dříve prošel díky investiční finanční podpoře Ústeckého kraje kompletní rekonstrukcí. Jsem přesvědčen, že zrekonstruovaný sál pomůže nejen zdravotníkům na infekčním oddělení, kteří jsou v posledních dnech a týdnech vystaveni ohromnému tlaku a pracovnímu napětí, a kterým bych i tímto za jejich práci chtěl poděkovat,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Na infekčním oddělení v ústecké nemocnici pracuje téměř 100 zdravotníků. „Celý objekt je do značné míry soběstačný a oddělený od ostatních částí nemocnice, což je zvláště nyní velkou výhodou. S 75 lůžky patří ústecké pracoviště mezi největší infekční oddělení v České republice. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí umělou plicní ventilací. Zrekonstruovaný sál byl připravován pro výkony u pacientů se závažnou infekcí, kteří vyžadují operaci, a jejich transport do jiných pavilonů nemocnice by byl spojen s rizikem šíření nákazy,“ uvedl primář oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.

 

O infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je umístěno v samostatném moderním pavilonu v dolní parkové části areálu na Bukově. Objekt prošel díky podpoře Ústeckého kraje v letech 2006–2007 komplexní rekonstrukcí a byl vybaven zdravotnickou technikou. Zmodernizovány byly příjmové ambulance, specializované vyšetřovny (ORL, EEG, EKG, ultrazvuk, fibroskopie, stacionární a pojízdný rentgen), jednotka intenzivní péče (15 lůžek), dvě standardní lůžkové stanice (2x 30 lůžek) a výukové centrum s posluchárnou. Pacienti jsou umístěni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním záchodem a sprchou.

Spádovou oblastí oddělení jsou okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, pro vybrané diagnózy a závažné stavy také okresy Most, Louny, Chomutov, Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každoročně je na oddělení hospitalizováno okolo 2500 pacientů.

V souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 byla k oddělení v souladu s Pandemickým plánem na přechodnou dobu přiřazena lůžková stanice Kožního oddělení ve 4. patře budovy. V infekčním pavilonu je tedy pro zvládnutí pandemie k dispozici celkem 93 lůžek (z toho 15 intenzivních).

 

Zdroj: info@kzcr.cz

 


1.4.2020

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici provoz pracoviště magnetické rezonance

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. V novém pavilonu u budovy „I“ vybudovala pracoviště magnetické rezonance a ve středu 1. dubna 2020 zahájila jeho provoz. Na stejném místě je již pacientům k dispozici nový interní příjem a připraveny jsou zde i nové prostory pro gastroenterologické pracoviště. Magnetická rezonance v areálu děčínské nemocnice zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně se rozeběhl zkušební provoz magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z., letos v únoru.

„Jsem přesvědčen, že vybudování zcela nového vysoce specializovaného zdravotnického pracoviště, jakým magnetická rezonance bezesporu je, si pacienti z Děčínska zaslouží. Tím se nám podařilo završit projekt, který lze jednoduše popsat jako „Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ“. Velmi mě těší, že se zároveň podařilo v novém pavilonu připravit nový interní příjem i prostory pro gastroenterologii. Před námi nyní stojí největší investiční akce v historii nemocnice v Děčíně. V několika etapách ji dostavět, aby odpovídala všem moderním standardům,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Děčínská nemocnice se po dokončení další z řady investičních akcí, kterými Krajská zdravotní postupně revitalizuje a modernizuje každou z pěti svých nemocnic, postavila po bok ostatním a může pacientům nabízet službu, za kterou prozatím museli jezdit do sousedních okresů. Podařilo se to i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci této důležité investice podíleli,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti myšlence využít plánovanou dostavbu prostor pro magnetickou rezonanci i pro další dvě pracoviště. Dostat se do cíle nebylo jednoduché. O to více jsem rád, že jsme našim zdravotníkům a především pacientům mohli předat do užívání dílo, na které jsme bez nadsázky hrdí,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.


Zřízení pracovišť magnetické rezonance, interního příjmu a oddělení gastroenterologie v Nemocnici Děčín, o. z.

V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěšně dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické rezonance v každé z pěti nemocnic, které v Ústeckém kraji společnost spravuje.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviště MR v Nemocnici Děčín, o. z., je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř 107 milionů korun. Z toho stavební část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybavení nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč včetně DPH.

 

Přílohou tiskové zprávy je prezentace dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcí v Nemocnici Děčín, o. z.

                                          

Investice byla podpořena Ústeckým krajem


Upozornění: Níže přiložené snímky byly pořízeny před zavedením povinnosti nosit ochranné prostředky.

Nové pracoviště magnetické rezonance

25.3.2020

Krajská zdravotní získala pro mosteckou nemocnici 12 tisíc ústenek od společností skupiny United Energy

Celkem 39 tisíc roušek přivezli ve středu 25. března 2020 Ing. Milan Boháček, generální ředitel United Energy, a. s., a Ing. Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská, a. s., Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., a také městu Most a Litvínov k rozdělení organizacím, které v obou městech poskytují základní kritické služby. Mostecká nemocnice z tohoto počtu dostala 12 tisíc ústenek.

„Vážíme si každé takové pomoci, která pro zaměstnance Krajské zdravotní do našich nemocnic přichází ve dnech, kdy je ochranných pomůcek pro zdravotníky v České republice stále ještě nedostatek. Děkujeme firmě EPH za dar 12 tisíc ústenek, který se dostal jejím prostřednictvím do České republiky,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Dvanáct tisíc ústenek přijali za mosteckou nemocnici ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman spolu s hlavní sestrou Mgr. Šárkou Gregušovou. Oba ocenili pomoc nadace a poděkovali za poskytnutí jednorázových roušek, které podle nich spotřebují denně velké množství. Ústenky totiž používají jako opatření proti šíření koronaviru. „Ústenky využijeme jako jednorázové pomůcky pro pacienty a personál,“ uvedl MUDr. Petr Najman.

Potřebný zdravotnický materiál byl do České republiky transportován z Číny. Obsahem dodávky byl i jeden milion roušek, které zakoupily i J&T a EPH. Šlo o první část z dodávek, na které obě skupiny vyčlenily přes 215 milionů korun. Dodávka byla rozdělena rovným dílem mezi Česko a Slovensko. Další část pomoci by měla dorazit v nejbližších dnech.

Pro Českou republiku určených 500 tisíc roušek již bylo distribuováno především do regionů, ve kterých poskytují společnosti skupiny EPH dodávky tepla.  Jedním z nich je i Mostecko.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


25.3.2020

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Petr Fiala svolal na středu 25. března 2020 další jednání pandemického štábu, na kterém se sešli ředitelé zdravotní péče odštěpných závodů KZ – nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Dana Vaculíková, hygienička KZ, Mgr. Olga Mučicová, hlavní farmaceut KZ. Jednání v budově ředitelství KZ v Ústí nad Labem se zúčastnila ředitelka protiepidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olga Štorkánová.

„V Ústeckém kraji je dosud 51 případů prokázaných onemocnění COVID-19, přičemž jediným okresem, kde ještě žádný nakažený není, je okres Louny. Všichni čtyři dosud uzdravení lidé jsou z Děčínska. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní jsme na odběrových místech v pěti jejích nemocnicích uskutečnili odběry vzorků na testy dosud celkem 1614 indikovaných lidí,“ přiblížila středeční dopolední stav MUDr. Olga Štorkánová.

KZ začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním Covid – 19 ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden. Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.

Postupně od čtvrtka 19. března zavedla v každé ze svých nemocnic třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy.

„Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který v uplynulých dnech spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim navštívil jednotlivé nemocnice, aby se společně na místě seznámili, jak přijatá opatření fungují v praxi. „Prohlídka odběrových a triážových míst ve všech nemocnicích potvrdila, že zdravotníci své úkoly zvládají dobře a lidé, kteří na ně přicházejí, spolupracují,“ konstatoval Ing. Petr Fiala.

Pandemický plán společnosti počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s tímto onemocněním v každé z pěti jejích nemocnic.

„Pokud jde o personální zajišťování opatření ke zvládnutí boje s koronavirem, díky uvolnění kapacity plánované péče a výkonů můžeme postupně posilovat v minulých dnech zřízená triážová místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim zdravotníkům za úsilí a péči, se kterou v těchto náročných dnech odvádí svou práci,“ dodal MUDr. Aleš Chodacki.

Zdroj: info@kzcr.eu

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

23.3.2020

Krajská zdravotní třídí příchozí pacienty ve všech nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., třídí příchozí pacienty ve všech svých nemocnicích. Zavedení triážových míst souvisí s epidemiologickými opatřeními kvůli šíření viru v České republice způsobujícím onemocnění COVID – 19.  

„Žádáme všechny pacienty, aby návštěvu lékaře omezili na nezbytné minimum. Nejlépe volit nejprve telefonické spojení. Děláme pro vás maximum. Děkujeme za pochopení,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

 

Triážová místa v jednotlivých nemocnicích:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., prostor za budovou „J“ (ředitelství), U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., plocha před budovou „B“, Sociální péče 3316/12A
  400 11 Ústí nad Labem

 • Nemocnice Teplice, o. z., prostor před vstupem na urgentní příjem - budova „F“, vestibul polikliniky za komerční zónou - budova „A“ (6:30 – 15:30 hodin), Duchcovská 53, 415 29 Teplice

 • Nemocnice Most, o. z., vstup na centrální příjem v pavilonu „C“, vestibul polikliniky v pavilonu „A“ (7.00 – 15.00 hodin), J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

 • Nemocnice Chomutov, o. z., vchod pro veřejnost možný z Edisonovy a Beethovenovy ulice,
  budova „G“, Kochova 1185, 430 12  Chomutov

   

Zdroj: info@kzcr.eu

 


20.3.2020

Krajská zdravotní otevře v Nemocnici Teplice v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 dvě místa pro třídění pacientů přicházejících na jednotlivá zdravotnická pracoviště

Od pondělí 23. března 2020 od 7:00 hodin zavede Krajská zdravotní, a. s., triáž všech pacientů přicházejících do Nemocnice Teplice, o. z., a budovy polikliniky.

K dispozici budou dvě třídící místa. Jedno třídící místo bude umístěno před vstupem na urgentní příjem u pavilonu F, druhé třídící místo ve vestibulu polikliniky za komerční zónou.

Zdravotníci budou třídit pacienty přicházející na jednotlivá zdravotnická pracoviště, vstup na všechna zdravotnická pracoviště nemocnice tak bude možný pouze po průchodu jedním z těchto třídících míst. Pacient po průchodu třídícím místem získá kartu potvrzující negativní screening SARS– CoV-2 a následně bude ošetřen v příslušné odborné ambulanci.

Pacienti, kteří budou vyhodnoceni triáží jako potencionálně infekční, budou následně ošetřeni se svými obtížemi dle doporučeného postupu.

Třídící místa budou otevřena denně od 7:00 hodin do 15:30 hodin, následně bude triáž pacientů zajištěna pracovištěm urgentního příjmu v pavilonu F.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


20.3.2020

Úprava provozní doby polikliniky a Nemocniční lékárny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., s platností od pátku 20. března 2020 upravuje vzhledem k minimálnímu provozu při současné epidemiologické situaci provozní dobu polikliniky ve všední dny tak, že budova se uzavře v 15 hodin. Otevírací doba Nemocniční lékárny bude ve všední 7.00 – 15.00 hodin.


19.3.2020

Krajská zdravotní otevírá také v chomutovské nemocnici odběrové místo pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19. Zdravotníci budou třídit pacienty přicházející na jednotlivá zdravotnická pracoviště (AKTUALIZACE TISKOVÉ ZPRÁVY Z 18. 3. 2020)

Počínaje pátkem 20. března od 7:00 hodin bude zavedena triáž všech pacientů přicházejících do chomutovské nemocnice. Vchod do areálu nemocnice bude pro veřejnost možný jen z Edisonovy a Beethovenovy ulice. Krajská zdravotní, a. s., v chomutovské nemocnici rovněž otevře od pátku 20. března odběrové místo, v němž budou zdravotníci provádět indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19.
Již od čtvrtka 19. března probíhá triáž pacientů v ústecké Masarykově nemocnici, kdy vstup je umožněn pouze přes stan umístěný před pavilonem „B“, ve kterém zdravotníci třídí pacienty mířící na jednotlivá zdravotnická pracoviště.

Pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19 jsou od čtvrtka 19. března otevřena odběrová místa v děčínské, ústecké, teplické a mostecké nemocnici. „Podle seznamů z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje pro tento den k testům bylo přihlášených 145 lidí, z nichž většina dorazila,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Testy probíhají každý den od 8:00 do 16:00 hodin.

Odběrová místa:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín II, plocha u pavilonu „J“

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, parkoviště u pavilonu „O“

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, plocha u pavilonu nových operačních sálů, vjezd z ulice Anglická

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha vedle pavilonu „A“

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova

Fotografie ke stažení najdete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Otevřené odběrové místo v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

18.3.2020

Krajská zdravotní omezuje v ústecké Masarykově nemocnici vjezd do hlavního areálu v ulici Sociální péče

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uzavře pro pacienty a návštěvníky hlavní vjezd do areálu v ulici Sociální péče. Důvodem jsou epidemiologická opatření související s šířením viru v České republice způsobujícím onemocnění Covid – 19.

Dopravní omezení začínají platit 19. března:

od 6:00 hodin se uzavře hlavní vjezd mezi pavilony „L“ (lékárna) a pavilonem „C“ pro všechna vozidla mířící do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, společnosti Krajská zdravotní, a. s., a zásobování. Parkoviště nad pavilonem „L“ (lékárna) zůstává v provozu.

Vstup do areálu ústecké Masarykovy nemocnice bude umožněn pouze přes triážový stan umístěný před pavilonem „B“, ve kterém zdravotníci roztřídí pacienty mířící na jednotlivá zdravotnická pracoviště.

Zdroj: info@kzcr.eu

Triážový stan. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte