17.1.2020

Krajská zdravotní uspěla v soudním sporu s Pavlou Vackovou

Krajský soud v Ústí nad Labem dal koncem minulého roku za pravdu společnosti Krajská zdravotní v dlouhodobém sporu s paní Pavlou Vackovou a uložil jí smazat některé ze svých příspěvků na internetu, zdržet se nadále takového jednání a omluvit se Krajské zdravotní.

Krajská zdravotní provozující páteřní síť nemocnic v Ústeckém kraji podala na paní Vackovou žalobu z důvodu jejích lživých tvrzení a urážlivých vulgárních útoků vůči společnosti a jejím zaměstnancům. Paní Vacková dlouhodobě zveřejňovala nepravdivá tvrzení o poměrech ve společnosti Krajská zdravotní. V některých případech dokonce bez jakýchkoliv důkazů obviňovala zaměstnance Krajské zdravotní z trestné činnosti. Vedle nepravdivých obvinění paní Vacková také vulgárně urážela řadu zaměstnanců napříč všemi úrovněmi společnosti.

Jelikož Krajské zdravotní šlo ve sporu především o princip a ochranu svých zaměstnanců, byl z její strany žalován pouze požadavek na odstranění některých příspěvků ze sociálních sítí, zdržení se takového jednání a zaslání omluvy. Žádná finanční náhrada nebyla po paní Vackové požadována. Krajská zdravotní obdržela od paní Vackové omluvný dopis v následujícím znění (zveřejněno bez gramatických úprav):

„Omlouvám se společnosti Krajská zdravotní, a.s. za to, že jsem řekla, že probíhá cílená snaha o likvidaci některých oddělení, že Krajská zdravotní, a.s. je tunelovaná, že vedení Krajské zdravotní, a.s nebo jeho jednotlivé osoby jsou novodobí sociopaté, sráči a poplatná zdravotnická a politická svoloč, manažerská svoloč, nenažraná svině, protekční lůza, protekční hajzl, poplatné svině, manažerská chátra, politická mafie, sráči, že jsou prohnilí, že s takovou péčí, zázemím, podmínkami, chaotičností, bordelem, neochotou a poplatností mají jít „do vole prdele, vole“ a že to jsou neempatická hovada, která připravují lidem hnusné podmínky v nemocnici. Pavla Vacková, „Nebát se a nekrást“ T. G. Masaryk“

Nadto je třeba poznamenat, že státní zástupce spatřuje v jednání paní Vackové znaky trestného činu pomluvy, na základě čehož podal obžalobu k Okresnímu soudu v Děčíně. Hlavní líčení dosud neproběhlo.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


10.1.2020

Anesteziologicko-resuscitační oddělení v děčínské nemocnici Krajské zdravotní představilo veřejnosti obor a prostory oddělení

Zaměstnanci Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., (ARO) uspořádali ve čtvrtek 9. ledna 2020 Den otevřených dveří. Celkem 138 návštěvníků akce si prohlédlo lůžkovou část oddělení, seznámilo se s používanými zdravotnickými přístroji, prací anesteziologa na operačním sále a portfoliem produktů používaných k hojení ran.

Dále si poslechli a podívali na kardiopulmonální resuscitaci, z toho 16 z nich si vyzkoušelo nepřímou srdeční masáž. Zájem byl i o činnosti v ambulanci bolesti, anesteziologické poradně či nutriční, kde většina návštěvníků ochutnala speciální výživy (sipping, puding). Ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice a primář oddělení MUDr. Michal Hanauer, MBA, představil zájemcům připravovanou novou koncepci pracoviště ARO v návaznosti na realizaci projektu dostavby děčínské nemocnice.

„Průběh a zájem o tuto akci zcela předčil mé očekávání v tom dobrém slova smyslu. Osobně jsem rád, že jsme mohli spojit prezentaci současného stavu a naše možnosti s tím, co chceme realizovat v horizontu následujících tří let. Velké poděkování zaměstnancům ARO oddělení,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA.

„Akce se zdařila, jsem nadšená. Návštěvníci různého věku odcházeli spokojeni a přáli nám, aby naše plány vyšly. Zaměstnancům ARO moc děkuji za přípravu a úžasnou realizaci Dne otevřených dveří,“ řekla Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra děčínské nemocnice.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., se skládá z několika zdravotnických pracovišť. Anesteziologické části, lůžkové stanice s resuscitačními lůžky, stanice urgentní medicíny, poradny pro předoperační vyšetření pacientů, ambulance nutrice a bolesti, týmu pro dlouhodobé periferní vstupy.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ukázka aplikace anestezie. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

7.1.2020

Krajská zdravotní chce obnovit jednání o spolupráci s varnsdorfskou nemocnicí

Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) má zájem o obnovení jednání o využití varnsdorfské nemocnice. Deklarovalo jej v dopise, který v pondělí 6. ledna 2020 zaslalo Radě města Varnsdorf. Jednání mezi zástupci KZ a zástupci města Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf byla zahájena, v návaznosti na zájem Ústeckého kraje zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče, na konci roku 2017.

„Máme zájem navázat na spolupráci s městem Varnsdorf a tamní nemocnicí, která započala před více než dvěma lety. Předpokládali jsme etapovité zahájení spolupráce, a to nejdříve v segmentu ambulantní spolupráce formou otevření indikačních poraden v oboru gynekologie a chirurgie, které by nenahrazovaly ambulance již v místě etablované, ale pouze je doplňovaly a následně rozšiřovaly. Navrhovali jsme pak v druhé etapě prohloubení spolupráce formou zřízení pracoviště jednodenní chirurgie pro obory gynekologie, ortopedie a chirurgie, přičemž jedním ze základních předpokladů bylo dořešení pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče značně nevýhodných úhradových mechanismů jednodenní péče od zdravotních pojišťoven,“ připomněl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ s tím, že společnost chce na již absolvovaná jednání navázat tak, aby mohla zahájit provoz uvedených zdravotnických pracovišť a spolupracovat v dalších oborech.

„Veškeré uvedené kroky vedení KZ směřují k zajištění kvalitní dostupné zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku, což deklaroval již před zahájením jednání v roce 2017 jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s. – Ústecký kraj,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.


Zdroj: info@kzcr.eu


6.1.2020

Krajská zdravotní pořádá na anesteziologicko-resuscitačním oddělení děčínské nemocnice Den otevřených dveří

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., (ARO) pořádá pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., a primář oddělení MUDr. Michal Hanauer, MBA, představí návštěvníkům připravovanou novou koncepci pracoviště ARO v návaznosti na realizaci projektu dostavby děčínské nemocnice.

Akce proběhne 9. ledna 2020 od 13:00 do 16:00 hodin,

v prostorách Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., budově „D“, 2. podlaží, U nemocnice 1, 405 99 Děčín (konečná stanice autobusu č. 1).

Program:

prohlídka lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního oddělení,

návštěvníci si budou moci vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci,

odborný personál příchozím představí zdravotnické pracoviště včetně poraden (ambulance bolesti, nutriční a anesteziologická poradna),

připravena bude prohlídka anesteziologického přístroje včetně seznámení s prací na operačním sále.

Zdroj: info@kzcr.eu


2.1.2020

Krajská zdravotní zprovozňuje ve své ústecké nemocnici lůžka intenzivní péče pro kardiochirurgii a rekonstruovanou stanici větších dětí

Jednotku intenzivní péče Kardiochirurgického oddělení a po rekonstrukci Stanici větších dětí Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., připravila pro pacienty v závěru roku Krajská zdravotní, a. s. (KZ). Ve středu 18. prosince 2019 obě pracoviště navštívil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, kterého doprovodili generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala, náměstek pro ekonomické řízení a controlling Ing. Luděk Rückl a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

„Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2019 jsme dokončili další dvě důležité investiční akce, které rozšíří možnosti poskytování kvalitní komplexní zdravotní péče pro obyvatele v Ústeckém kraji v této největší nemocnici regionu. Je třeba podtrhnout, že vedení společnosti vše směřuje k jasnému cíli - získání statutu Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé v roce 2020. Úspěšně jsme uzavřeli smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie a od 1. července tuto péči pojišťovny hradí. A nyní byla stavebně dokončena důležitá součást kardiocentra, nová jednotka intenzivní péče, připomněl předseda představenstva KZ, Ing. Jiří Novák.

„Vznik kardiochirurgického oddělení 1. ledna 2018 vedle kardiologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici a dosavadní výsledky umožňují Krajské zdravotní plnohodnotně usilovat o získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. Sluší se poděkovat vedení Ústeckého kraje a zastupitelstvu za podporu kardiochirurgického pracoviště, která je od začátku provází. S budoucností Kardiocentra KZ v ústecké Masarykově nemocnici souvisí zcela nový nemocniční pavilon. Na přípravě této významné investiční akce představenstvo a management společnosti usilovně pracuje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Když jsme začali v úvodu roku 2018 budovat kardiochirurgii, věděli jsme, že půjde o velkou výzvu, ale nedokázali jsme si představit, jak náročné to bude. Zároveň vidíme, jak velkým tempem se nová specializace a zázemí pro ni v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem rozvíjí. Děkuji vedení společnosti Krajská zdravotní za úsilí, které projektu budování kardiochirurgického oddělení věnuje. Jmenovitě Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva Krajské zdravotní, Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli Krajské zdravotní, MUDr. Josefu Liehnemu, řediteli zdravotní péče Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Pavlu Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, přednostovi ústecké kardiologické klinice. Poděkování patří i všem mým kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na přípravě projektu kardiochirurgického oddělení v Ústí nad Labem, ale i těm, kteří do tohoto projektu vstoupili později a v současné době s láskou pečují o naše pacienty,“ zdůraznil MUDr. Miroslav Kolesár, primář ústeckého kardiochirurgického oddělení, který společně s vrchní sestrou Mgr. Regínou Gavlasovou, DiS., novou jednotku intenzivní péče představil.

Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je významným zdravotnickým pracovištěm KZ, proto je důležité, že jehož součást – stanice větších dětí – se po rekonstrukci vrací z provizoria na oční klinice v pavilonu G zpět do budovy D. Představitele vedení KZ a nemocnice modernizovanými prostory stanice  provedli přednosta ústecké dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., a vrchní sestra Mgr. Marie Lulková. První pacienty na stanici větších přijal personál oddělení dne 23. 12. 2019.

Dětská klinika v ústecké Masarykově nemocnici má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost. Poskytuje resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost.

Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na jednotce intenzivní a resuscitační péče, ostatní pak v rámci standardního lůžkového fondu. Dětská klinika hospitalizuje i dětské pacienty se závažnými polytraumatickými stavy v rámci dětského traumacentra pro severní Čechy.

Na dětské klinice fungují i některá další specializovaná centra - dětské diabetologické centrum, centrum pro léčbu růstovým hormonem a dětské hematologické centrum, zabývající se především léčbou dětských pacientů s leukemií a dalšími závažnými onemocněními krevního systému.

Dětská klinika úzce a všestranně spolupracuje s perinatologickým centrem, které  zajišťuje regionální i nadregionální péči o patologické stavy novorozenců především nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti.


Zřízení jednotky pooperační a resuscitační péče (JPRP) pro kardiochirurgii (kardiocentrum) a budoucí metabolické jednotky pro oddělení gastroenterologie

Investičním záměrem byly stavební úpravy části 1. NP pavilonu „A“ za účelem zřízení jednotky pooperační a resuscitační péče Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Došlo k vybudování jednoho pokoje intermediární péče se třemi lůžky s vlastním hygienickým zázemím, a jednoho standardního pokoje se třemi lůžky s vlastním hygienickým zázemím, sesterny – velínem s vlastní toaletou a kuchyňkou, a oddělení pooperační a resuscitační péče se čtyřmi lůžky (jedno lůžko izolované v samostatném boxu) včetně společného hygienického zázemí. Vybudování jednotky pooperační a resuscitační péče sebou přineslo významný zásah do stavebně konstrukčního řešení objektu.

V zájmové části je provedena nová antistatická podlaha, stěny jsou opatřeny speciálním hygienickým nátěrem, jsou zřízeny nové rozvody medicinálních plynů a elektroinstalací (silnoproud/slaboproud), a došlo ke zřízení nové vzduchotechniky pro zájmovou část. Nově také vznikl samostatný prostor ve vstupní hale pro umístění strojovny vzduchotechniky, TRAFA, UPS a baterie. Do tohoto prostoru byl přiveden nový kabel - přívod 400 V ze stávajícího náhradního zdroje (dieselagregátu) umístěného u trafostanice TS II.

Zhotovitel:                                         STAVMART s.r.o.

Cena:                                                  18 206 862,98 Kč vč. DPH (vlastní zdroje)

Doba realizace:                                 od 10. 6. 2019 do 14. 10. 2019

Datum vydání kolaudace:               8. 11. 2019


Rekonstrukce stanice větších dětí v budově „D“

Záměrem byly stavební úpravy stávajícího oddělení Dětské kliniky Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – stanice větších dětí. Jednalo se o kompletní rekonstrukci a modernizaci uvedeného oddělení. Došlo k úpravě dispozic, vestavbě a rekonstrukci hygienických zázemí, opravě povrchů, instalaci nových rozvodů mediplynů a vzduchotechniky a k výměně osvětlení, dveří, podlahových krytin (lina) atd.

Zhotovitel:                                         Stavby Jožák, s.r.o.         

Cena dle VZ:                                      15 361 103,07 Kč vč. DPH

(SOHZ 2018 – dotace Ústeckého kraje)

Doba realizace:                                 od 29. 4. 2019 do 19. 8. 2019

Datum vydání kolaudace:               30. 10. 2019


Zdroj: info@kzcr.cz


1.1.2020

Prvním miminkem narozeným v roce 2020 v porodnicích Krajské zdravotní je Viktorka

Zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., znají svá první novoroční miminka.

Datum narození 1. 1. 2020 bude mít v rodném listě napsané chlapeček Marek, který přišel na svět v porodnici Nemocnice Děčín, o. z., v 10.58 hodin. Vážil 3 150 gramů. Maminkou je Tereza Blažková z Děčína.

V porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se jako první na svět v roce 2020 v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., podívala v 6.30 hodin holčička Viktorie vážící 4 630 g. Maminkou je Simona Nepovímová z Teplic.

Zdravotníci porodnice Nemocnice Teplice, o. z., si na své první miminko na Nový rok v roce 2020 počkali až do večerních hodin. Na svět se podívala 1. 1. v 18.25 hodin holčička Anna, která vážila 3 350 g. Maminka Barbora Rosecká pochází z Teplic.

V porodnici Nemocnice Most, o. z., se jako první na svět v roce 2020 podíval 2. 1. 2020 v 0.17 hodin chlapeček Samuel vážící 2 670 g. Maminkou je Eva Demeterová z Mostu.

V rodném listě datum narození 2. 1. 2020 bude mít napsané také chlapeček Ladislav, který přišel na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o. z., v 9.07 hodin. Vážil 3 150 gramů. Maminkou je Kateřina Řeřicha Holubová z Bečova.

*Pořízení obrazového záznamu miminek je možné pouze po dohodě a souhlasu maminky. Zdravotníci nejsou oprávněni poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy.

Zdroj: info@kzcr.eu25.12.2019

V Krajské zdravotní se na Štědrý den narodilo deset miminek

Zdravotnický personál porodních sálů Krajské zdravotní, a. s., přivedl na Štědrý den na svět deset novorozenců.

V děčínské nemocnici se 24. prosince narodili dva chlapci a jedna dívka, stejně jako v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V teplické nemocnici se na Štědrý den nenarodilo žádné miminko. V Nemocnici Most přišli na svět 24. prosince dva chlapci a jedno děvče. V chomutovské porodnici na Štědrý den porodila své miminko jedna maminka, narodila se jí holčička. 

*Pořízení obrazového záznamu miminka je možné pouze se souhlasem matky. Personál není oprávněný poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.12.2019

Klinika úrazové chirurgie připravila v Ústí nad Labem seminář a konferenci všeobecných sester

Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve spolupráci s Oblastním sdružením České lékařské komory v pátek 6. prosince Krajský traumatologický seminář a Obornou konferenci všeobecných sester 2019. Akce se uskutečnila v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se jí 70 lékařů a sester. 

Odborný program lékařské části, tentokrát na téma „Když se daří, když se nedaří…“, čítal celkem 16 vystoupení rozdělených do dvou bloků. Kromě odborníků z pořádající kliniky úrazové chirurgie a také oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie nebo ortopedie ústecké Masarykovy nemocnice,  byli hosty semináře a přednášejícími doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. z Katedry technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity Liberec, prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ing. Ivo Květ, CSc., emeritní ředitel Synthes ČR.

„Setkání odborníků zabývajících se léčbou úrazů z celého Ústeckého kraje zlepšuje vzájemnou spolupráci  a umožňuje dosažení lepších výsledků v jejich léčbě. Umožní srovnat vzájemně postupy a výsledky v léčení a díky přednáškám zvaných hostů také zvyšuje odbornou úroveň pracovišť v rámci Krajské zdravotní,“ zhodnotil přínos semináře jeho odborný garant MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Sesterská sekce měla odborný program rozdělen do dvou bloků z celkem 14 přednášek. Odborným garantem akce byla Ing. Bc. Soňa Brabcová, vrchní sestra Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Klinika úrazové chirurgie je akreditované pracoviště Ministerstvem zdravotnictví ČR. Má působnost regionálního úrazového centra Ústeckého kraje se spádem přibližně 800 000 obyvatel. Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované péče v traumatologii. Jedná se především o následující stavy: polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem.

Klinika úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v České republice. Přednosta kliniky je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Atestaci z traumatologie má 16 lékařů kliniky. Šest lékařů je členy AO Alumni CZ, pobočky globální  organizace AO ASIF, která určuje směr v ošetřování úrazů.

Zdroj: info@kzcr.eu


20.12.2019

Účastníci konference Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2019 se seznámili s novinkami ve specializaci

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 10. prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2019“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se akce konala již pošestnácté, zúčastnilo se jí 70 zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Úvodní rozbor práce oddělení hrudní chirurgie za poslední roky ukázal, že toto oddělení patří ve srovnání s celorepublikovými přehledy o činnosti k předním pracovištím v České republice.  Zazněly přednášky na rozmanitá témata. Kolegové z nemocnice v německém Coswigu referovali o neintubační technice při provádění videotorakoskopických výkonů - MUDr. Alexander Hudáč - a dále o zkušenostech s efektivní anestesiologickou technikou - Erector spinae plane block informoval MUDr. Jiří Kašperek. Rovněž i dramatický obraz klinicky manifestovaný výraznou hypoglykémií v rámci vzácného Doege-Potterova syndromu od MUDr. Lucie Sochorové nebo několik případů penetrujícího poranění prekordia řešených videotorakoskopickým přístupem od MUDr. Petry Pavlíkové ukázaly, čím vším se pracoviště hrudní chirurgie kromě rutinní péče o pacienty s rakovinou plic v roce 2019 zabývalo,“ přiblížil zaměření letošního ročníku konference MUDr. Ivan Staněk, MBA.

„Každý z účastníků si v pestrém přednáškovém programu našel to své a dá se říci, že ohlasy kolegů, kteří se na konferenci přihlásili, byly kladné. Program jim poskytl aktuální přehled novinek v diagnostice a léčbě onemocnění orgánů dutiny hrudní, stejně jako v postupech při řešení úrazů hrudníku,“ shrnul primář.

Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici více než sedmdesátiletou tradici. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Oddělení hrudní chirurgie je součástí Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v roce 2018. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH je ústecké pracoviště jedním z osmi ustavených v České republice.

Na oddělení úspěšně probíhá také vědecká činnost. Výroční cenu Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za rok 2018 za druhé místo v kategorii vědeckých prací lékařů získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

 

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu

18.12.2019

Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní bude od Vánoc do Nového roku zdarma

Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., v nichž je zaveden závorový systém, bude během vánočních svátků až po Nový rok pro motorizované pacienty a návštěvníky zdarma.

Závory v Nemocnici Děčín, o. z., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z., budou otevřeny pro bezplatné parkování v době od 23. 12. 2019, 19:00 hodin do 1. 1. 2020, 19:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte