13.12.2017

Novorozence v nemocnicích Krajské zdravotní ohlídají nové monitory dechu od Nadace Křižovatka

Krajská zdravotní, a. s., získala od Nadace Křižovatka třiatřicet nových monitorů dechu v hodnotě 98 010 Kč pro miminka hospitalizovaná na dětských odděleních svých nemocnic. Tyto přístroje pomáhají předejít úmrtí dítěte na syndrom náhlého úmrtí kojenců, tedy na selhání dechu, dušení, či dávení během spánku. Trvale detekují pohyby dítěte, a pokud se dechová akce zastaví, spouští zvukový a optický signál.

Dne 13. prosince se uskutečnilo slavnostní předání 10 monitorů dechu v prostorách Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.  „Chtěl bych poděkovat za nové monitory dechu, které zdravotníkům pomáhají hlavně při péči o nedonošené děti. Je to pro nás opravdu velký pomocník a s Nadací Křižovatka spolupracujeme již několik let. Chtěl bych vyzdvihnout, že si sami hlídají životnost monitorů a díky sponzorům je pravidelně obměňují,“ řekl MUDr. Jiří Biolek, primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.   

Dvanáct přístrojů pro Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a pět pro Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z., převzali zdravotníci ústeckého novorozeneckého oddělení. „Monitory dechu se staly nezbytným vybavením našeho oddělení. Využíváme je zejména u nedonošených a nezralých novorozenců. Kromě nás zdravotníků je stále častěji využívají i maminky, které si je mohou zapůjčit po odchodu domů,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, pověřený vedením ústeckého novorozeneckého oddělení.

Toho dne třetí slavnostní předání šesti monitorů dechu v Krajské zdravotní, a. s., proběhlo v Nemocnici Chomutov, o. z. „Vzhledem k nutné obnově přístroje vždy po dvou letech jsme moc rádi, že jsme díky sponzorům získali od Nadace Křižovatka nové monitory,“ doplnil MUDr. Jiří Kroh, primář Dětského oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS (Syndrom náhlého úmrtí kojenců). Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR,“ popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.       

Zdroj: info@kzcr.eu

Předání monitorů dechu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

13.12.2017

Gynekologické a porodnické oddělení chomutovské nemocnice vítá pacientky v důstojnějším prostředí

Krajské zdravotní, a. s., zapracovala na vylepšení prostředí gynekologického a porodnického oddělení chomutovské nemocnice. Změna je dobře vidět a pacientkám nyní toto zdravotnické pracoviště nabízí prostředí důstojnější, než tomu bylo dosud.

V budově D dochází k výměně oken s celkovou cenou díla přesahující 6,6 milionu korun včetně DPH. V 5. nadzemním podlaží, kde sídlí porodnická část gynekologicko-porodnického oddělení, se výměna oken již uskutečnila, bylo vymalováno a provedeny další práce za bezmála 80 tisíc korun, které pomohly zpříjemnit prostředí rodičkám i personálu porodnice.

S tím, jak nyní porodnická část oddělení prohlédla, se seznámil také Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Nejen realizace velkých projektů je pro všechny nemocnice Krajské zdravotní důležitá. I taková vylepšení, která zpříjemní návštěvu nebo pobyt v našich zdravotnických zařízeních, jsou potřeba jak pro pacienty, tak pro personál. Všem, kteří se na nich podíleli, lékařům, sestrám a dalším pracovníkům, děkuji,“ řekl Ing. Petr Fiala.

Služby Krajské zdravotní, a. s. - Gynekologického a porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., budou moci využívat, kromě žen z Chomutovska, také pacientky z Vejprt a okolí. Zastupitelstvo města Vejprty totiž rozhodlo o ukončení spolupráce mezi Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., a městem Vejprty k 31. 12. 2017, a tím i činnosti místní gynekologické ordinace.

„Vzhledem k faktu, že jde o jednostranný akt, se kterým nesouhlasíme, hodláme i nadále zachovat možnost  gynekologické péče od chomutovských lékařů. Pacientkám, které budou mít i nadále o tuto péči zájem, nabízíme gynekologickou ambulanci v nemocnici v Chomutově. Objednání je a bude možné na telefonním čísle 474 447 556. V této ambulanci bude dostupná i dosavadní zdravotní dokumentace,“ informoval MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář Gynekologicko- porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Těhotným pacientkám bude péče zajištěna až do konce těhotenství v těhotenské poradně v nemocnici v Chomutově (budova D, 5. nadzemní podlaží). Během pracovních dnů tato ambulance funguje bez objednání od 8:30 a 10:00 hodin.

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


12.12.2017

Na zámečku Větruše proběhla konference Ústecké chirurgické dny

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo v závěru listopadu v zámečku Větruše v Ústí nad Labem odbornou konferenci „Ústecké chirurgické dny“. Akce, letos zaměřenou na trendy v onkochirurgii, cévní chirurgii a varia, se zúčastnilo 170 lékařů a sester.

Dvoudenní program lékařské sekce obsahoval 37 příspěvků. Zásadními přednáškami byly  ty specialistů z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice a Chirurgické kliniky Pardubice, zaměřené na nové operační přístupy k TaTME (transanální totální mezorektální excize). Zajímavostí byla videokonference ze Slovenska k robotické operaci karcinomu rekta. V sesterské sekci se objevilo celkem 15 přednášek, mezi nimi například „Amputací život nekončí“, „Co je to etika, sestřičko?“ nebo „Sálová komunikace“. Nad akcí měl záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

„Chirurgie má v naší nemocnici dlouhou a slavnou tradici. Zakladatelem ústecké chirurgické školy byl profesor MUDr. Jiří Rödling, asistent věhlasného profesora chirurgie Arnolda Jiráska. Profesor Rödling přijel do Ústí v prvních poválečných dnech, aby zde převzal po Němcích a posléze vybudoval velké chirurgické oddělení s více než 400 lůžky. Za ním přišla ona silná generace chirurgů, kteří pak šířili slávu ústecké chirurgie v celorepublikovém měřítku. S postupem času se pak od velké chirurgie oddělovaly jednotlivé odbory, jednou z prvních byla třeba traumatologie. Naší snahou je, aby chirurgie  navázala na vynikající tradici oboru, a k tomu jistě přispěje i dnešní konference,“ řekl jejím účastníkům MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Tématem letošních Ústeckých chirurgických dnů byl aktuální pohled na problematiku nádoru žaludku a hlavně komplexní pohled na kolorektální karcinom, kde zazněly přednášky na vysoké odborné úrovni od kolegů z Prahy, Brna, Pardubic a Olomouce včetně našeho pracoviště. Jednalo se o průřez touto problematikou od vyšetření po patologické vyšetření i onkologickou léčbu. Že jde o velmi aktuální téma, potvrdily i časté dotazy a živé diskuze. V cévní chirurgii se prolínal pohled chirurgický s pohledem intervenčních radiologů na léčbu aneuryzmat aorty a ostatní cévní onemocnění. Dalekou cestu k nám vážili kolegové až z Vyškova či Znojma. V paralelní sesterské sekci zazněly také kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní ročník akce MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem konference.

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Oddělení má akreditaci také na onkochirurgii. Mimo léčebně-zdravotní péče je součásti práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky VI. ročníku Karlovy Univerzity Lékařské fakulty v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotní školu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


11.12.2017

Krajská zdravotní zahájila v ústecké Masarykově nemocnici provoz nového rentgenu

Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z., zahájilo v pondělí 11. prosince 2017 klinický provoz nového rentgenového skiagrafického přístroje. V závěru předešlého týdne byla dokončena instruktáž personálu oddělení, který bude přístroj splňující nejpřísnější bezpečnostní kritéria obsluhovat.

Na skiagrafickém pracovišti nahradil zařízení, které bylo odstaveno z provozu poté, co neočekávaně uvolněný rentgenový zářič u druhého přístroje 12. října způsobil smrt 80leté pacientky.

Díky aktivnímu přístupu vedení Krajské zdravotní, a. s, v čele s předsedou představenstva společnosti Ing. Jiřím Novákem a vedení Ústeckého kraje se podařilo zajistit na nákup nového přístroje finanční prostředky tak, aby pacienti radiodiagnostického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pocítili omezení provozu na skiagrafickém pracovišti co nejkratší dobu.

Velmi kvalitní plně digitální a plně automatizovaný rentgenový přístroj společnosti Samsung Electronics Co. vyniká zejména velmi vysokou bezpečností provozu. Bezpečnost pacienta zajišťuje sofistikovaný autonomní antikolizní systém, který reaguje na jakékoliv nebezpečí kolize s pacientem zcela samostatně okamžitým zastavením všech pohybů. Bezpečnostní prvky jsou násobně jištěny. Radiační bezpečnost pacienta je u tohoto modelu také na nejvyšší možné úrovni. Digitální detektory Samsung, které vytvářejí rentgenový obraz, mají nejvyšší kvantovou účinnost dostupnou v současnosti na trhu (80 %).

„Děkuji Ústeckému kraji, že podpořil částkou devět milionů korun pořízení jednoho rentgenového přístroje. Druhý přístroj, který je dosud předmětem vyšetřování policie, také nahradíme novým. Ten bude pořízen standardní cestou zařazením do investičního plánu nákupu zdravotnické techniky pro rok 2018. Děkuji i všem zaměstnancům Krajské zdravotní, kteří se na řešení nelehké situace podíleli a ještě podílet budou,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.


Zdroj: info@kzcr.eu


Avízo – Krajská zdravotní získá pro novorozence monitory dechu

Krajská zdravotní, a. s., získá od Nadace Křižovatka dvacet osm nových monitorů dechu pro miminka hospitalizovaných na dětských odděleních svých nemocnic. Tento bezpečnostní systém pomáhá zachraňovat kojence tím, že trvale detekuje pohyby dítěte, pokud se dechová akce zastaví, spouští zvukový a optický signál.

Slavnostní předání proběhnou ve středu 13. prosince 2017, 

od 8:30 hodin, v poradní místnosti Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., budova „C“, 2. podlaží, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

od 11:00 hodin, v zasedací místnosti dětského pavilonu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „D2“, 2. podlaží, Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem

od 14:00 hodin, v zasedací místnosti ředitelství Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., budova „B“, 5. podlaží, Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Zástupce médií žádáme o potvrzení účasti do úterý 12. prosince 2017, 12:00 hodin na email: info@kzcr.eu.

 

  nadacekrizovatka                             

 

Zdroj: info@kzcr.eu8.12.2017

Krajská zdravotní zahájila prodej charitativních kalendářů 

Pomoci perinatologickému centru při Novorozeneckém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., mohou zájemci koupí charitativního kalendáře, který vznikl ve spolupráci Novorozeneckého oddělení MNUL a SC Blades.

Kalendář je v prodeji za 150 korun v administrativní budově R ústecké nemocnice (Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem). Po zaplacení na pokladně ve 4. podlaží si kalendář vyzvedněte ve Středisku komunikace v 6. podlaží.

Kontaktní osobou je Bc. Markéta Rybínová, e-mail marketa.rybinova@kzcr.eu, tel.: 477 114 104.

8.12.2017

Klid novorozencům zajistí nové patchworkové deky

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., navštívila ředitelka mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting Jana Štěrbová. Uznávaná česká autorka a lektorka v oblasti art quiltu přivezla nové deky, které poslouží k zakrývání inkubátorů, což novorozencům zajistí dostatečný klid.

„Nedonošená miminka potřebují dozrát v klidu a tichu a k tomu slouží právě přehozy přes inkubátory. Kdysi jsme s kolegyněmi ušily asi osm dek, které se velmi osvědčily, proto mě napadlo, že bychom i tyto deky mohli věnovat právě na novorozenecké oddělení,“ uvedla hlavní sestra Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová.

Deky pro novorozence vznikly díky dlouhodobé spolupráci s úspěšnou americkou autorkou Kimberly Einmo. České a americké quiltařky si vyměnily bloky, které jsou základem každého patchworkového kousku. Šikovné české ručičky pak spojily americké bloky do dek, které mohli obdivovat návštěvníci letošní výstavy Prague Patchwork Meeting. „Je to kolektivní práce, takže ji nelze vrátit autorce. Tak jsme přemýšleli na jakou charitativní činnost je využít. Byli jsme velmi rádi, když Markéta Svobodová přišla s myšlenkou, že by deky mohly posloužit dobré věci. Budu ráda, když to naše hobby bude pro někoho užitečné i prakticky, takže ať slouží,“ popřála Jana Štěrbová.

Zdroj: info@kzcr.eu


7.12.2017

Krajská zdravotní uspořádala v Městském divadle v Chomutově celonárodní Konferenci sester a Internistický den

Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,  uspořádalo pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., a náměstka primátora statutárního města Chomutov Mgr. Jana Mareše, MBA, XIII. ročník celonárodní Konference sester (KORN) a XI. ročník Internistického dne. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v Městském divadle v Chomutově. Jejím odborným garantem byla Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Pozdravy předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, kterému pracovní povinnosti neumožnily účast na chomutovské konferenci, vyřídil místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer. „Jsem velmi rád, že v Chomutově vznikla taková tradice, jakými sesterská konference a internistický den určitě jsou. Dovolte mi, abych proto poděkoval hlavní sestře chomutovské nemocnice Mgr. Anně-Marii Malé za mnoholeté organizátorství tohoto významného odborného setkání. Moc si toho vážíme,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer.

Dopolední blok, před jehož odbornou částí účastníky konference potěšilo vystoupení folklorního souboru Skejušan, zahájily zajímavé přednášky „Práce řádových sester“ a „Působení Milosrdných sester (nejen) v Chomutově“. Pozvání totiž přijaly sestry z Oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského  a z České provincie Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže. A například Státní zdravotní ústav v Praze se zde prezentoval vystoupením na téma „Problematika krátkých intervencí v praxi“. Ve druhém bloku se objevily mimo jiné přednášky „Téma hygiena práce - šetření nemocí z povolání - úvaha“ nebo „Bolest jako dogma, konzervativní terapie“.

„Řádové sestry byly úžasné, jejich vystoupení byla neotřelá, ale velkou kvalitu měly i další letošní příspěvky. Kongres sester bude od příštího roku putovní, podívá se tedy i do dalších měst, v nichž má Krajská zdravotní nemocnice. Příští rok konferenci sester uspořádá Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, v roce 2019 se v Chomutově uskuteční již XIV. ročník KORN,“ řekla po akci, která do Chomutova přivedla 170 zájemců, Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

  

Zdroj: info@kzcr.eu

5.12.2017

Basketbalisté navštívili pacienty dětského oddělení v děčínské nemocnici

Dětské oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., hostilo tradiční setkání dětí s jejich sportovními idoly. Pacienty navštívili basketbalisté BK ARMEX Děčín.

„Tato akce je pro nás významná, protože děčínští basketbalisté jsou naši fandové a sponzoři. Akce je pro děti vždy velmi milým a přátelským setkáním. Chtěla bych moc poděkovat za každoroční přízeň a všechno, co pro nás klub dělá,“ uvedla primářka dětského oddělení MUDr. Renata Přibíková.

Potěšení bylo znát i ve tvářích jedenáctky hráčů, kteří se letošního předvánočního setkání zúčastnili. „Jsme rádi, že tu vznikla taková tradice. Nás to moc baví, takže nás trvající spolupráce těší,“ doplnil kapitán děčínských basketbalistů Jakub Houška.

V neposlední řadě akce nadchla i samotné děti, které se kromě odpovědí na zvídavé otázky dočkaly i krásných vánočních dárků.

Zdroj: info@kzcr.eu

 


4.12.2017

Krajská zdravotní prezentovala pokračující revitalizaci Centra komplexní onkologické péče ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v revitalizaci Centra komplexní onkologické péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, o. z., v areálu V Podhájí. V pondělí 4. prosince 2017 zde uvedla do provozu novou Nemocniční lékárnu KZ, již šestou v rámci pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Ukázala také novou fasádu, kterou společně se zateplením objektů druhého areálu Masarykovy nemocnice získaly. Vedení společnosti a nemocnice zároveň prezentovalo přeměnu onkologického oddělení a oddělení nukleární medicíny jako součástí Komplexního onkologického centra (KOC) ústecké Masarykovy nemocnice, která začala s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014, a jež spočívala v zásadní modernizaci prostor a přístrojového vybavení KOC.  

Krajská zdravotní do svých pracovišť KOC v Ústí nad Labem a Chomutově dodnes investovala - s významnou investiční pomocí Ústeckého kraje - více než půl miliardy korun. Prezentaci, která informovala také o právě realizovaných a nejbližších připravovaných investičních akcích v ústecké nemocnici, provedli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., a MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Pro nás je důležité, že zakončujeme to, co jsme si před čtyřmi lety předsevzali, tzn. vybudování zařízení Komplexního onkologického centra, jednoho z patnácti v České republice. Nyní byla dokončena revitalizace budovy, tedy nová fasáda, zateplení, výměna oken a všechno, co s ní souvisí. Současně můžeme slavnostně otevřít lékárnu, šestou v rámci Krajské zdravotní. Náklady na realizaci obou součástí jediného projektu přesáhly 18 milionů korun. Zbývá vybudovat parkoviště včetně nového oplocení, novou vjezdovou bránu, upravit terapeutické prostory na oddělení nukleární medicíny a s tím související příjem a skladování radiofarmak,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Blíží se tu ale konec provozu lineárního urychlovače, jehož životnost je deset let. Pokud chceme pokračovat v nastoupeném trendu, musíme ho v roce 2019 nahradit přístrojem novým,“ upozornil Ing. Jiří Novák na to, že s investicemi do Centra komplexní onkologické péče Krajská zdravotní počítá i nadále.

„Sluší se poděkovat představenstvu a vedení Ústeckého kraje, které se od nástupu nového představenstva zasadilo o to, že můžeme dnes výsledky takto prezentovat, že máme zachováno Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a zejména spolupracující onkologické oddělení chomutovské nemocnice. To bylo zásadní, když pan ministr Němeček po řadě usilovných jednání pod vedením pana předsedy představenstva Ing. Nováka souhlasil a do věstníku ministerstva připsal onkologické pracoviště chomutovské nemocnice ke KOC ústecké Masarykovy nemocnice jako spolupracující,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Podobné boje nás budou čekat, protože představenstvo stále má záměr zřídit kardiochirurgii respektive Komplexní kardiovaskulární centrum,“ dodal generální ředitel společnosti.

"Jsem velice rád, že kromě revitalizace areálu KOC v Podhájí probíhají v Masarykově nemocnici i další významné stavební akce. Administrativní nástavba na dětském pavilonu v areálu na Bukově, kam se přestěhuje zázemí anesteziologie, umožní přemístit dětskou jednotku intenzivní péče (JIP) do přízemí tohoto pavilonu blíže k rentgenům a emergency. Významnou akcí, která právě byla zahájena, je vybudování následné rehabilitace v pavilonu T, kam se oddělení přesune ze stávajících prostor. Třetí významná akce už byla zmíněna – vybudovat kardiochirurgii a s ní související nový pavilon, kde jsme ve stádiu přípravy projektu. Jsem za to velice rád, moc děkuji a těším se, že pod vedením tohoto managementu a představenstva Krajské zdravotní naši nemocnici vylepšíme a zdokonalíme, aby opravdu byla na špici v České republice,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Podrobnou prezentaci postupné přeměny KOC s důrazem na fotografická porovnání provedl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. Prezentace a přehled aktuálních investičních akcí v ústecké Masarykově nemocnici je přílohou této tiskové zprávy.

Investiční náklady KOC Krajské zdravotní souhrnně (do 4. 12. 2017):

Krajská zdravotní, a. s., do Centra komplexní onkologické péče V Podhájí investovala
s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje 280.960.839,54 Kč, z toho stavební náklady do onkologie činí 75.410.710,46 Kč, do nukleární medicíny 19.380.993,60 Kč, další náklady 6.543.952,33 Kč. Náklady za pořízení přístrojů pro onkologii činí 78.928.106,- Kč, pro nukleární medicínu 97.763.642,62 Kč. Do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., bylo investováno včetně pořízení přístrojů celkem 200.824.224,24 Kč. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

K tomu navíc zatím poslední investiční akcí je „Revitalizace areálu KOC V Podhájí - zateplení a zřízení nemocniční lékárny, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“. Náklady na její realizaci činily 18.049.963,82 Kč vč. DPH. K tomu návrh + dodávka a montáž nábytku pro nemocniční lékárnu stály jeden milion korun vč. DPH (47.190,- Kč + 953.592,53 Kč vč. DPH).
Dále se připravuje vybudování parkoviště vč. nového oplocení a vjezdových bran a zřízení terapeutické části a příjem a skladování radiofarmak, celkem za cca 8,3 mil. Kč vč. DPH.

Celkové náklady pro obě pracoviště KOC již přesáhly půl miliardy korun.

Základní informace k nové nemocniční lékárně V Podhájí: Mgr. Olga Mučicová, hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování Krajské zdravotní, a. s.:

  • jde o šestou Nemocniční lékárnu KZ uvedenou do provozu, přičemž v každé z pěti nemocnic má KZ vlastní lékárnu – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., od 4. 12. 2017 tak bude mít lékárny dvě

  • lékárna se nachází v sídle KOC, kde je onkologické oddělení, předpokládá se, že služby lékárny V Podhájí většinou využijí pacienti onkologických ambulancí

  • spektrum nabízených léčiv, kromě těch běžných, je tudíž směřováno především na onkologické pacienty

  • personál lékárny bude pracovat v počtu 4 v obsazení: 1 lékárník, 2 farmaceutické asistentky, 1 sanitář

  • vybavení a zařízení lékárny je zcela nové, design interiéru lékárny V Podhájí bude uplatněn jako jednotící při plánovaných rekonstrukcích ostatních nemocničních lékáren KZ

  Fotografie z akce, přehled investic a prezentaci KOC naleznete na http://www.kzcr.eu/    

    

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu