16.8.2017

Krajská zdravotní podporuje ústecký Strážný dub v anketě Strom roku 2017

V celorepublikovém finále ankety Strom roku 2017 již několik týdnů bojuje o nejlepší umístění Strážný dub u budovy generálního ředitelství Krajské zdravotní, a. s., a sídla ústecké Masarykovy nemocnice. Památný strom soutěží pod číslem 10 a kromě dárcovské SMS lze pro něj hlasovat vyplněním podpisového archu.  Krajská zdravotní, a. s., jako hlavní partner nominovaného ústeckého dubu, nechala umístit podpisové archy na podatelnách všech svých nemocnic a na vybraných místech v ústecké Masarykově nemocnici. 

Přehled sběrných míst podpisů:

Podatelny nemocnic Krajské zdravotní, a. s.:

 

  • Nemocnice Děčín, o. z. – budova „B“

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - budova „R“

  • Nemocnice Teplice, o. z. – budova „H“

  • Nemocnice Most, o. z. – budova „A“

  • Nemocnice Chomutov, o. z. – budova „B“

 Vybraná místa Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

  • Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s., a zdravotnické potřeby – budova „L“

  • Příjmová recepce ambulantních pacientů – budova „B“, 3. podlaží

  • Příjmová recepce pacientů příchozích k hospitalizaci – budova „A“

  • Informace a platebním místo dětského pavilonu – spojovací chodba mezi budovami „D1“ a „D2“

  • Oddělení následné péče v Ryjicích – budova vedení zdravotnického pracoviště

Podepsání archu je zdarma, kdy hlasovat mohou dospělí i děti, každý však pouze jednou. Cena jednoho podpisového archu je 60 Kč, přičemž poplatek za vyplněný arch uhradí statutární město Ústí nad Labem, které Strážný dub do ankety nominovalo. Výtěžek bude využit na ošetření památných a významných stromů v okrese Ústí nad Labem, případně k jejich propagaci. Vítězný strom bude navíc ošetřen zdarma.

Při hlasování pomocí dárcovské SMS zprávy na telefonní číslo 87 777 je třeba do textu zprávy napsat „DMS STROM10 60“. Každá osoba může poslat neomezený počet DMS, za každou DMS získá strom 2 hlasy. Cena dárcovské SMS je 60 Kč, z toho 59 Kč půjde také na ochranu stromů v místě, kde finalista roste. Hlasování vyplněním podpisového archu i odesláním dárcovské SMS probíhá do 15. září 2017.

Statutární město Ústí nad Labem pořádá v neděli 20. srpna 2017 od 10.00 hodin pětikilometrovou procházku po ústeckých památných stromech. Sraz účastníků je v 10.00 hodin u ústeckých břestovců ve Smetanových sadech naproti Muzeu města Ústí nad Labem.

 

        

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Strážný dub u u budovy generálního ředitelství Krajské zdravotní, a. s., a sídla ústecké Masarykovy nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

15.8.2017

Krajská zdravotní získala chobotničky pro nedonošené novorozence

Krajská zdravotní, a. s., získala pro novorozenecké oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a na dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice přes sto chobotniček pro své malé pacienty od nadace Nedoklubko. Hračky háčkují z vlny dobrovolnice ve svém volném čase.

„Chobotničky pro předčasně narozená miminka z projektu Mámy pro mámy používáme téměř půl roku. Nejenže se líbí maminkám, tatínkům a všem příbuzným našich malých dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče, ale líbí se i nám, zdravotníkům,“ uvedl MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Podobně jako rodiče oceňují zdravotníci nejen funkci estetickou. „Chobotničky nemocniční prostředí zdomácňují, dělají je vlídnější, lékařům a sestrám se v tomto prostředí lépe pracuje. Z medicínského i praktického hlediska chobotničky oceňujeme i proto, že děti zklidňují. Novorozenci si s chapadýlky hrají a mnohem méně se pak setkáváme s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové sondy,“ dodal primář ústeckého novorozeneckého oddělení.

V mostecké nemocnici, kam pletené chobotničky od nadace Nedoklubko také dorazily, tento projekt rovněž vítají.

Zdroj: info@kzcr.eu

Háčkované chobotničky dělají radost nedonošeným novorozencům. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

10.8.2017

Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření a díky motivačnímu systému rozdělí za pololetí mezi zdravotnická oddělení přes čtrnáct milionů korun

Pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní, a. s., potvrdily výsledky hospodaření společnosti za první pololetí roku 2017. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

„Jsem velmi rád, že můžeme přijít s tak pozitivní zprávou, jako je dosažení zisku ve výši 32,45 milionu korun v období do 30. 6. 2017. Plánovaný výsledek hospodaření byl přitom o 1,15 milionu korun nižší. Po dosažení zlepšených hospodářských výsledků v minulých letech a loňském zisku 6,62 milionu korun pokračuje pozitivní trend v hospodaření Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Můžeme tedy konstatovat, že Krajská zdravotní se v posledních letech řadí mezi úspěšně se rozvíjející firmy v České republice,“ uvedl k příznivému hospodaření Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Aktuálně v návaznosti na stanovený motivační systém pro zdravotnická oddělení probíhá jeho vyhodnocení a administrativní zpracování za první pololetí 2017, přičemž dle stanovených kritérií a v souladu s finančním plánem společnosti na letošní rok jsou připraveny prostředky ve výši více než 14 milionů korun, které budou vyplaceny v srpnové výplatě, tedy v září,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Příznivý trend hospodaření, dokladovaný i výsledkem za první půlrok 2017, je podle předsedy představenstva navíc dobrým předpokladem pro tvorbu prostředků, určených ještě v letošním druhém pololetí mimo jiné pro akce velké údržby a oprav, ale také na odměny u všech kategorií zaměstnanců, zejména však v rámci zmíněného vyhodnocení motivačního systému pro zdravotní úseky, uplatňovaného od roku 2014.

Nedílnou součástí strategie Krajské zdravotní, a. s., je postupná obnova nemocnic a modernizace jejich vybavení. Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit v roce 2017 činí 852 milionů korun.

„Významné investice byly naplánovány do všech pěti nemocnic, které společnost spravuje. V děčínské nemocnici je to například rekonstrukce pavilonu s interními obory za 27 milionů korun, v ústecké Masarykově nemocnici za 51 milionů korun rekonstrukce dětského pavilonu, kdy bude rozšířen o nové jedno podlaží. V nemocnici v Teplicích začala výstavba pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací, kde cena vzešlá z veřejné zakázky je 185 milionů korun. Mostecká nemocnice již získala nové oddělení pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, kde cena z veřejné zakázky přesáhla 16 milionů korun a v nemocnici v Chomutově bude vybudován zcela nový stravovací provoz včetně nového technologického vybavení, který přijde na zhruba 60 milionů korun,“ vyjmenoval ze seznamu významných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák. 

„Krajská zdravotní provádí investiční akce cíleně se zásadou důsledného využívání dotačních titulů a díky finanční investiční podpoře od Ústeckého kraje, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení. Krajská zdravotní bude nadále usilovat o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ ujistil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva společnosti.

                                                 http://www.kr-ustecky.cz 

                                                             

                                    Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

Zdroj: info@kzcr.eu

8.8.2017

Avízo – Práce na rozšíření parkoviště u protetiky ústecké Masarykovy nemocnice omezí provoz a parkování

Návštěvníci a zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., musí počítat ve dnech 10. až 12. srpna 2017 s omezením provozu v blízkosti stavby parkoviště před pavilonem O, kde sídlí protetické oddělení. Parkování zde nebude možné vůbec. V tomto termínu dodavatelská firma provede čištění stávajících povrchů komunikací, poté postřik asfaltovou emulzí a následně položí nové asfaltové koberce v rozsahu asi 1330 m2. Parkoviště se nachází podél ulice Sociální péče na Bukově.

Předmětem veřejné zakázky je realizace rozšíření stávajícího parkoviště a úprava dosavadního veřejného osvětlení. Důvodem rozšíření parkoviště je  navýšení parkovacích míst pro zaměstnance a pacienty Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Parkoviště bude rozšířeno o 25 nových parkovacích míst, takže celkem bude po dokončení stavby k dispozici 50 stání.

V souvislosti s rozšířením stávajícího parkoviště je nutná úprava veřejného osvětlení, která spočívá v navýšení počtu lamp. Cena díla dle veřejné zakázky je 4,67 milionu Kč včetně DPH. Stavební práce začaly 26. června, dílo má být dokončeno během osmi týdnů od jejich zahájení.

Investice byla podpořena Ústeckým krajem.
http://www.kr-ustecky.cz/

Zdroj: info@kzcr.eu

3.8.2017

Krajská zdravotní představila zrekonstruovaný onkologický stacionář V Podhájí

Krajská zdravotní, a. s., dnes představila v areálu V Podhájí zcela nový stacionář pro ambulantní podání chemoterapie. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a předseda představenstva Krajské zdravotní Ing. Jiří Novák. Onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jež má spolupracující pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., a které je zároveň jedním ze třinácti komplexních onkologických center v České republice.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák k tomu uvedl: „Tento den je pro nás významný nejen tím, že otevřeme zrekonstruované pracoviště, ale pro Krajskou zdravotní to má ten význam, že končíme rekonstrukci vnitřních prostor onkologie a nukleární medicíny. Cesta to byla trnitá. Když se před čtyřmi lety rozhodovalo jak dál v oblasti onkologie a nukleární medicíny, v Chomutově jsme o status komplexního onkologického centra přišli, v Ústí nad Labem jsme měli výjimky, které se třikrát prodlužovaly. Zároveň tu byl projekt pro nové zařízení za miliardu korun. Teď už můžeme říct, že miliarda by nestačila, pokladna byla v té době prázdná, Krajská zdravotní měla dluh zhruba 450 milionů korun, a krajské účty byly zablokované. My jsme stáli před zásadním rozhodnutím jak dál. Dnes už můžeme konstatovat, že jsme se rozhodli dobře. A byl to velikánský risk. Je fakt, že jsme neměli v té dobu ani sami představu, jakým způsobem budeme vše financovat. Když jsem vyhlásil, že Krajská zdravotní končí s akciovou společností, která měla stavět nové zařízení a že půjdeme vlastní cestou, dostal jsem otázku, kolik předpokládáme, že nás to bude stát. Aniž bych na to byl připravený, řekl jsem 450 milionů, dodal jsem v první etapě. Dnes můžeme říci, že rekonstrukce v chomutovské nemocnici a V Podhájí stála Krajskou zdravotní dohromady 484 milionů korun. V této částce jsou i stavební práce, které probíhají zvenčí areálu, to je akce za 17 milionů, s tím, že jsme vystavěli i lékárnu, která je již dokončena a budeme se snažit ji v krátké době otevřít. Postupně jsme otevírali jednotlivá pracoviště, všechna mají vynikající úroveň a patří v rámci třinácti center v ČR mezi ty opravdu dobře vybavené, a to nejen materiálně, ale i personálně. Pro nás tato etapa končí a myslím, že si můžeme říci, že s dobrým koncem. Stacionář, který byl poslední etapou a zároveň byl podmínkou pro zachování komplexního onkologického centra, vyšel asi na 7,750 milionů korun, 7,1 milionu korun stály stavební úpravy, na které jsme dostali investiční dotaci od Ústeckého kraje, takže děkuji jedinému akcionáři, děkuji osobně náměstku Rybákovi, protože až za nového vedení Ústeckého kraje můžeme počítat s pravidelnou dotační podporou.  Vybavení interiérů hradila Krajská zdravotní z vlastních zdrojů částkou zhruba 350 tisíc korun, z klinických studií částkou šlo 100 tisíc korun a od sponzorů získala asi 300 tisíc korun na aplikační křesla. Kompletní přestavba stacionáře V Podhájí je další fází rozsáhlých rekonstrukcí Komplexního onkologického centra v ústecké Masarykově nemocnici i ve spolupracujícím pracovišti chomutovské nemocnice, celkové náklady pro obě pracoviště včetně pořízení přístrojů činí dosud téměř půl miliardy korun.“

Jménem vedení Ústeckého kraje Krajské zdravotní poděkoval náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák. „Areál v Chomutově, ale zejména tady V Podhájí, doznal významných změn. To, co dnes vidíme, je zvýšení komfortu pro pacienty, kteří jsou v nelehké životní situaci. Tyto nové prostory jim nutný pobyt tady částečně zpříjemní. Připojuji se proto k poděkování všem, kteří se na rekonstrukci podíleli,“ uvedl RSDr. Stanislav Rybák.

Celý nově vybudovaný ambulantní úsek působí díky modernímu stavebnímu řešení a pečlivému výběru barevné kompozice velmi pozitivním dojmem. Cílem rekonstrukce je přispět ke zpříjemnění prostředí pro onkologické pacienty i jejich ošetřující personál.

„Pro onkologické pacienty je nově k dispozici prostorný aplikační sál se 14 novými polohovacími křesly a s vlastním sociálním zázemím, velkoplošnými TV přijímači a připojením na internet, čekárna se šatními skříňkami a sociálním zařízením včetně bezbariérového WC. Vznikly zde dvě moderně vybavené ambulance klinické onkologie s kabinkami pro pacienty, kancelář mobilního hospicu a paliativní ambulance. Personál má k dispozici novou přípravnu s velínem, denní místnost, sociální zázemí, skladové prostory a technické místnosti,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina Chodacká, která provedla novým pracovištěm všechny přítomné a prezentovala stacionář včetně přestavby celé onkologie V Podhájí.

Kompletně vybavený stacionář byl vybudován pro obor klinické onkologie k ambulantnímu podání systémové onkologické léčby (chemoterapie, biologické, hormonální). Ročně projde stacionářem téměř 4500 pacientů.  Kompletně vybavený stacionář byl jednou z podmínek pro udržení statutu KOC, což obhájila Krajská zdravotní, a. s., v roce 2016. Přestavba stacionáře, která započala letos na jaře, je další fází rozsáhlých rekonstrukcí onkologie a nukleární medicíny v  Ústí nad Labem, ale i v Chomutově, které probíhají od roku 2014, a to s výrazným podílem evropských dotačních prostředků a finanční investiční podporou Ústeckého kraje.

Investice byla podpořena Ústeckým krajem.
http://www.kr-ustecky.cz/

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní představila zrekonstruovaný onkologický stacionář V Podhájí. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ústečtí neurochirurgové Krajské zdravotní jako první v České republice provedli unikátní náhradu lebky pomocí implantátu z titanu vyrobeného pacientovi na míru

Operatéři Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením ústeckého neurochirurga MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., MBA, jako první v České republice provedli velmi neobvyklý operační výkon, kdy byla pacientovi velká chybějící část lebeční kosti nahrazena unikátním implantátem vyrobeným na míru z titanové slitiny. Jako první operaci podstoupil sedmapadesátiletý muž z Bíliny, který utrpěl před sedmnácti lety úraz, kdy bylo nutné provést neodkladný život zachraňující operační výkon.

„Před mnoha lety jsme byli nuceni neprodleně, s cílem zachránit pacientovi život, provést spolu s odstraněním rozsáhlého krvácení nad celou mozkovou hemisférou takzvanou dekompresivní kraniektomii. Podstatou tohoto výkonu je odstranit velkou část lebečního krytu, aby měl poraněný mozek dostatek místa a nedošlo k fatální poruše jeho prokrvení při vzniklém otoku. Život pacienta i všechny jeho neurologické funkce se nám neodkladnou operací podařilo zachránit. Během následující dlouhé intenzivní pooperační péče byla jeho vlastní lebeční kost uschována v naší kostní bance,“ uvedl MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

Po zvládnutí období otoku mozku byla následně vlastní kostní ploténka pacientovi reimplantována, nicméně ji bohužel nepřijal a došlo k její postupné resorpci - vstřebání. „V následujících letech jsme se snažili chybějící defekt lebeční kosti nahradit různými dostupnými materiály. Zkoušeli jsme běžně používané umělé pryskyřice na bázi polymethylmethakrylátu (PMMA) včetně antibiotiky impregnovaných materiálů. Zkoušeli jsme také jiné umělé materiály, nicméně všechny minulé operace skončily odmítnutím materiálu s nutností jeho následovného vyjmutí. Pacient byl tedy již téměř sedmnáct let bez trvalého lebečního krytu. S takto rozsáhlým defektem je spojena celá řada obtíží a rizik. Pacient byl ohrožen i při minimálním úrazu bezprostředním závažným poraněním mozku a současně vlastní nechráněná mozková tkáň byla vystavena změnám okolního atmosférického tlaku,“ doplňuje ústecký neurochirurg.

Pacient bez lebečního krytu trpěl bolestmi hlavy a změna prokrvení mozkové kůry v místě defektu může vyvolat odpovídající neurologická postižení včetně poruch hybnosti nebo řeči. Nezanedbatelné je i kosmetické riziko, kdy je pacient vzhledem k výrazné nevzhledné defiguraci hlavy vyloučen z běžného společenského života. „Unikátnost operace nebyla v použití implantátu zhotoveného na míru, ale v použitém materiálu. Náhrady lebeční kosti vytvořené na míru pomocí technologie 3D tisku jsou dnes již běžnou rutinou. Implantáty se zhotovují na základě dat získaných z pacientova CT vyšetření, kdy se chybějící část lebky virtuálně zrekonstruuje na základě zrcadlového obrazu zdravé strany.  Tento přesný implantát je poté ještě před vlastní výrobou na základě komunikace designéra výrobce a operatéra upraven dle konkrétních požadavků a podmínek při konkrétní operaci. Na našem pracovišti první 3D implantát lebeční kosti zhotovený na míru jsme implantovali již před devíti lety. Tehdy jsme použili mikroporézní polyetylén, který se však i u tohoto pacienta ukázal jako nevhodný. Unikátnost našeho implantátu byla tedy právě v materiálu. V našem případě jsme, jako první v České republice, implantovali náhradu zhotovenou na míru z titanu,“ vysvětluje MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

Titan je materiál, který je z hlediska biokompatibility jedním z nejlepších a má optimální poměr mezi váhou a pevností. „Jeho největší předností je odolnost vůči okolnímu atmosférickému, vodnímu nebo kyselému i zásaditému prostředí. Tato odolnost vedla k uplatnění titanu v leteckém a kosmickém průmyslu. Odolnost proti korozi a nulové zapojení do enzymatických reakcí v lidském těle vedlo k jeho uplatnění ve spondylochirurgii a ortopedii. Donedávna byl však 3D tisk omezen pouze na různé druhy plastů. Jednoduché 3D tiskárny jsou již běžně pro tyto materiály dostupné i široké veřejnosti. Teprve v posledních letech se objevila možnost tvorby prostorového 3D tisku i z titanu, který si zachovává svoje jedinečné vlastnosti. Implantát se vyrábí ve speciální ochranné atmosféře, kdy z titanového prášku, obsahujícího stabilizátory v podobě vanadu a aluminia, přesný tenký laserový paprsek tvoří po velmi tenkých vrstvách v řádech mikrometrů vlastní implantát dle počítačem zpracované předlohy. Titan je také materiál, který má díky svým vlastnostem velmi malé riziko infekčních komplikací v porovnání s ostatními materiály, doplňuje výhody tohoto řešení prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Další nespornou výhodou je i kompatibilita s vyšetřením magnetickou rezonancí, na rozdíl od běžných ferromagnetických kovů. Nevýhodou na druhé straně je naopak jeho pevnost, kdy je nesnadné již zhotovený titanový implantát následovně upravit. Z tohoto důvodu proto doposud využívané náhrady defektu standardní titanovou sítí upravované operatérem ohýbáním a tvarováním během vlastního operačního výkonu nevedou k optimálním kosmetickým a funkčním výsledkům. Další neopomenutelnou předností je také možnost běžné sterilizace vytvořené náhrady klasickými dostupnými vysokotlakými parními sterilizátory tzv. autoklávy. „Operační výkon proběhl bez komplikací a trval necelou hodinu. Vlastní implantát byl k okrajům lebeční kosti pevně po obvodu přifixován titanovými šroubky. V pooperačním průběhu se neobjevily žádné komplikace a pacient byl propuštěn do domácího ošetřování. Na první kontrole v ambulanci, po deseti dnech od vlastní implantace, při extrakci kožních svorek vše nasvědčovalo, že tento nový materiál byl pro něho tou nejlepší volbou. Obtíže, kterými pacient trpěl při rozsáhlém defektu lebeční kosti, byly úspěšně odstraněny. Po mnoha letech se bude moci pacient konečně zapojit do plnohodnotného života,“ dodává MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ústečtí neurochirurgové Krajské zdravotní jako první v České republice provedli unikátní náhradu lebky pomocí implantátu z titanu vyrobeného pacientovi na míru. Foto: KZ, a. s./Pavel Pečiva

31.7.2017

Krajská zdravotní představí rekonstruované prostory onkologického stacionáře V Podhájí

Krajská zdravotní, a. s., představí rekonstruované prostory stacionáře pro ambulantní podání chemoterapie na Onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí, které je součástí Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s., jež má pracoviště také v Nemocnici Chomutov, o. z.

Akce se uskuteční za účasti předsedy představenstva Ing. Jiřího Nováka, managementu Krajské zdravotní, a. s., a zástupců médií ve čtvrtek 3. srpna 2017 od 14 hodin.

Sraz novinářů je ve čtvrtek 3. srpna 2017 v 13:55 hodin před vchodem do budovy onkologie V Podhájí.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do středy 2. srpna, 13:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/             

Zdroj: info@kzcr.eu

Místnost pro ambulantní podání chemoterapie. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

24.7.2017

Běh o život deset let pomáhá chomutovské onkologii

Již podesáté vyrazil napříč Českou republikou Miroslav Kalina z Loun, aby podpořil Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., v rámci projektu Běh o život. Za dobu konání akce přispěl zdravotnickému pracovišti více než milionem korun.

Miroslav Kalina je bývalým onkologickým pacientem chomutovské onkologie, který ve svých třiceti letech, po těžké nemoci, začal znovu nabírat fyzičku a tvrdě na sobě pracovat. „Letos jsem jel celou trasu poprvé na kole. Protože jsem pořád běhal, oddělal jsem si Achillovu šlachu. Založil jsem tak novou tradici, kdy bych chtěl jet příští rok znovu. Až mi odejdou nohy, tak si koupím handbike,“ řekl v cíli se smíchem Miroslav Kalina.

Za pět dní ujel neuvěřitelných osm set osmdesát kilometrů. „Nejvíce mi chyběla manželka, když jsem jel sám bez doprovodu. Jet trasu na kole bylo horší než ji běhat. Na zádech jsem měl s výbavou osmikilový batoh, kdy s touto zátěží šlapat kopce v Orlických horách a Jeseníkách není legrace,“ doplnil Kalina.

Cílem Běhu o život je podpora a zkvalitnění léčebných podmínek a zdravotnického vybavení chomutovského onkologického oddělení. Letos přímo na lounském náměstí Petr Kalina předal šek paní primářce MUDr. Martině Chodacké na třicet tisíc korun. „Díky aktivitě  pana Kaliny došlo  k výraznému zpříjemnění prostředí zejména na lůžkové části chomutovského onkologického oddělení, jako bylo dovybavení pokojů televizory, rekonstrukce sociálních zařízení včetně  kuchyňky. Symbolickým vyjádřením poděkování celého onkologického oddělení Miroslavu Kalinovi bylo předání obrazu se sportovní tematikou, která je mu velmi blízká,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina Chodacká.

Přivítat Miroslava Kalinu v cíli a zatančit mu přišly členky klubu BeFit Louny, které 9. září od 15.00 hodin uspořádají na lounském letním cvičišti ve prospěch chomutovské onkologie akci pod názvem Memoriál pro Péťu. „Pro návštěvníky bude připraveno cvičení lekce Zumby, jízda na kole, které se Miroslav účastní, běh s kočárky a další aktivity,“ pozvala závěrem na akci všechny v cíli Ing. Andrea Kloučková z BeFit Louny.

Zdroj: info@kzcr.eu

Desátý ročník akce Běh o život. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

24.7.2017

Krajská zdravotní zahájila rekonstrukci budovy dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., zahájila předáním staveniště rozsáhlou rekonstrukci budovy dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici. Práce potrvají zhruba patnáct měsíců. Celková cena díla je 51 128 536 Kč včetně DPH.

V první fázi významné rekonstrukce dojde k výměně oken na zdravotnických pracovištích, kde nebyla dosud nahrazena při předešlých dílčích obnovách. V rámci rekonstrukce budovy dojde k nástavbě podlaží určeného pro administrativní účely, celý pavilon bude zateplen a dostane nový vzhled. Stavební práce si vyžádají zvýšenou hlučnost a prašnost. Jde o pokračování předešlých etap rekonstrukcí, při kterých došlo mimo jiné k vybudování nových ambulancí dětské úrazové chirurgie, dětského stacionáře, dětské rehabilitace a šaten pro zaměstnance.

Z důvodu realizace stavby dojde od 7. srpna 2017 k omezení provozu a přestěhování stanice větších dětí Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Lůžková část stanice bude přesunuta do prostor oční kliniky budovy „G“. V provizorních prostorách bude k dispozici 10 lůžek, nebude zde možné hospitalizovat děti s akutními infekty a zároveň nepůjde z kapacitních důvodů přijímat doprovody dětských pacientů. U dětí odeslaných přímo z primární péče nebo z ostatních nemocnic je nutná předchozí konzultace na telefonním čísle příjmové ambulance: 477 114 230.

Po celou dobu výstavby bude u dětského pavilonu omezeno parkování. Žádáme návštěvníky ústecké Masarykovy nemocnice, aby se řídili přechodným dopravním značením.

Zdroj: info@kzcr.eu

Vizualizace. Zdroj: Krajská zdravotní, a. s.
19.7.2017

Krajská zdravotní získala kufříky pro život pro odložené novorozence narozené v ústecké nemocnici

Na Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítali žáci z ústecké Základní školy Mírová s učitelkami Mgr. Ivou Řehákovou a Mgr. Markétou Sauerovou. Děti osobně předaly zdravotním sestrám takzvané „kufříky pro život,“ které dostávají při odchodu z nemocnice novorozenci určení k adopci.

Jednalo se o symbolické vyvrcholení charitativní prodejní výstavy dětských výrobků, která proběhla v uplynulém školním roce, kdy se do vyrábění zapojily děti z celého prvního a částečně i z druhého stupně a výtěžek byl věnován na podporu projektu „Život v kufříku“. Výstava se konala pod záštitou ředitele Základní školy Mírová Mgr. Bc. Kamila Veigenda.

Zdravotní sestry ústeckého novorozeneckého oddělení novorozence určené k adopci vybavují „kufříky pro život“ již třetím rokem. Každé miminko si v kufříku odnáší fotografie z porodnice, otisk ručičky a nožičky, hračku a údaje o míře a váze při narození. Největší podíl na zavedení projektu má staniční sestra Zdeňka Hrbková. Od loňského roku je ústecké novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s., součástí celorepublikového projektu Nadačního fondu LA VIDA LOCA nazvaného Život v kufříku.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala kufříky pro život pro odložené novorozence narozené v ústecké nemocnici

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu