22.3.2018

Avízo – V areálu ústecké Masarykovy nemocnice začne oprava komunikací, vyžádá si omezení

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., upozorňuje pacienty a návštěvníky na plánovanou opravu komunikací v areálu na Severní Terase. Práce začnou v pondělí 26. března 2018, rekonstrukce bude probíhat v několika etapách.

V první etapě dojde k rekonstrukci komunikace od pavilonu „I“ (infekční oddělení) k pavilonu „T“ (plicní oddělení), jde o komunikaci k hlavnímu vchodu do pavilonu „T“. V průběhu prací bude tato komunikace kompletně uzavřena. Druhá a třetí etapa bude zahrnovat rekonstrukci části komunikace před pavilonem „I“. Posledním rozsáhlejším omezením bude následně rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice. Ostatní bodové opravy komunikací si již taková zásadní omezení provozu nevyžádají.  

V průběhu realizace všech etap bude nutná tolerance ze strany pacientů, návštěv a zaměstnanců, a to nejen řidičů, ale i chodců. Žádáme zejména řidiče, aby dbali omezení průjezdnosti a parkování a svými vozidly nebránili průběhu prací.

O postupu prací, termínech jednotlivých etap a případných dalších omezeních souvisejících s opravou budeme předem informovat.

Zdroj: info@kzcr.eu


21.3.2018

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému týdnu glaukomu dny otevřených dveří a přednáškou

Krajská zdravotní, a. s., se připojila ke Světovému týdnu glaukomu 2018. Akce se uskutečnily na zdravotnických pracovištích v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Děčín, o. z.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v úterý 13. března den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do prostor kliniky a nechat si preventivně změřit nitrooční tlak. Ve čtvrtek 15. března byl připraven soubor přednášek lékařů oční kliniky v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., s tématy stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění. Den otevřených dveří proběhl v pátek 16. března Očním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Do ústecké Masarykovy nemocnice na den otevřených dveří v rámci Světového týdne glaukomu zavítala i pacientka z nedalekých Litoměřic. „O akci jsem se dozvěděla z novin. Poslední dobou se mi často stává, že mívám unavené oči. Využila jsem toho, že nemusím mít dnes doporučení. Zjistili mi nález a sestřička mě objednala do zdejší poradny,“ pochvalovala si pacientka.

„Jsem ráda, že akce pozvedla povědomí o glaukomu u laické veřejnosti, celkem jsme ošetřili 45 pacientů, kteří  zavítali do ambulance  oční kliniky. Stejně zdařilý  byl i vzdělávací  program o glaukomu. Lékaři oční kliniky Masarykovy nemocnice  MUDr. Soňa Karlovská, MUDr. Jana Bezděková a MUDr. Boris Dobrolubov souborem přednášek seznámili účastníky s tím, jaká úskalí přináší glaukomové onemocnění a současné možnosti léčby,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky.

Oční oddělení v děčínské nemocnici během pátečního dne otevřených dveří navštívilo 61 zájemců. „Při této akci byl naměřen vyšší nitrooční  tlak u sedmi klientů  z výše uvedeného počtu. Klienti měli zájem i zhlédnout  technické vybavení oddělení. Akce byla hodnocena velmi pozitivně, tedy splnila svůj účel,“ řekl MUDr. Juraj Kostolný, primář Očního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Fotografie z akcí naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu19.3.2018

Krajskou zdravotní navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch zavítal 19. března 2018 do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), sdružuje. Během návštěvy si prohlédl Centrum komplexní onkologické péče V Podhájí a poté v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ diskutoval s přednosty klinik Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ministra doprovodili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Josef Liehne, primářka onkologického oddělení MUDr. Martina Chodacká a další zástupci KZ a nemocnice.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, přiblížil cestu, která vedla přes rozsáhlou revitalizaci k současné podobně Centra komplexní onkologické péče V Podhájí. „Před osmi lety jsme v ústecké nemocnici doslova bojovali o statut komplexního onkologického centra (KOC) a na onkologii v chomutovské nemocnici jsme tehdy nemohli poskytovat komplexní onkologickou péči. Areál Masarykovy nemocnice V Podhájí byl v katastrofálním stavu, ten současný vám chceme ukázat, abychom dokladovali, že Krajská zdravotní plní sliby, které dala. Jednali jsme postupně se třemi ministry zdravotnictví a teprve až ten třetí v pořadí našel tu odvahu a statut KOC pro ústeckou nemocnici ve spolupráci s chomutovskou dal do věstníku ministerstva zdravotnictví zapsat. Čekalo nás období zásadní modernizace prostor a přístrojového vybavení pracovišť v obou nemocnicích, v němž jsme náročné podmínky pro udržení statutu museli splnit. Nepodařilo by se to bez důsledného využívání dotačních titulů a významné investiční finanční podpory Ústeckého kraje,“ uvedl s tím, že částka investovaná do KOC, jehož součástmi je na pracovištích v Ústí nad Labem a v Chomutově onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny, přesáhla půl miliardy korun.

Generální ředitel Ing. Petr Fiala představil ministru zdravotnictví nejprve KOC a poté i celou Krajskou zdravotní, a. s., v prezentacích.

„Na ministerstvu zdravotnictví nyní řešíme řadu dílčích projektů a vizí, které mám. Pracujeme na zákonu o elektronizaci zdravotnictví, aby v této oblasti nějaká základní norma existovala i pro sdílení dat v rámci poskytovatelů zdravotní péče. Považuji to za nezbytně nutné a e-recept je taková první vlaštovka. Řešíme otázku snížení administrativy, což reprezentuje především novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Je po připomínkovém řízení a předpokládáme, že v červnu by měl vejít v platnost. Věřím, že to bude pro zdravotnický personál v nemocnicích významné odlehčení od administrativního břemene,“ informoval o některých úkolech svého resortu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

„Vidíme, že je - a do budoucna bude - problémem nedostatek personálu. Na ministerstvu jsme udělali analýzu personálního  vývoje v českém zdravotnictví a například z hlediska stárnutí lékařské populace vyhlídky nejsou optimální. Proto se snažíme ze systémového pohledu navýšit počty studentů a absolventů lékařských fakult. Z predikcí se zdá, že jejich produkce, v současném počtu absolventů, nebude dostatečná. Chystáme desetiletí akční plán na podporu obecně lékařských fakult, kde jsou učitelé základních oborů jako je anatomie nebo histologie špatně ohodnoceni,“ řekl mimo jiné ministr Vojtěch.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala společně s prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC., FSCAI, přednostou Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Vladimírem Černým, Ph.D., FCCM, přednostou Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Josefem Liehnem, ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., předali ministru zdravotnictví žádost o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Předseda představenstva KZ dále předal ministrovi žádost o podporu a pomoc při financování některých investičních aktivit, jejichž realizace je pro udržení vysoké úrovně zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích KZ zcela nezbytná. Jde například o připravovanou investiční akci „rozšíření Centrálních operačních sálů“ v ústecké Masarykově nemocnici, kde celkové investiční náklady včetně vybavení zdravotnickou technologií činí přibližně 850 milionů korun, ale také o obnovu lineárního urychlovače pro ústecké onkologické oddělení s předpokládanými investičními náklady asi 125 milionů korun a pořízení nového počítačového tomografu v děčínské nemocnici s předpokládanými náklady na pořízení mezi 15 – 18 miliony korun.

„Na rozdíl od zbytku republiky dosud nebylo kardiochirurgické pracoviště na území Ústeckého kraje, ani na území sousedních krajů Libereckého a Karlovarského. Již letos zahájíme provoz kardiochirurgického pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a vynaložíme veškeré úsilí k získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra, které si obyvatelé Ústeckého kraje zaslouží. Do získání statutu v roce 2019 budeme provoz kardiochirurgie hradit z vlastních prostředků,“ zdůraznil v souvislosti s žádostí o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/     

Zdroj: info@kzcr.eu

 


19.3.2018

Avízo – Demolice vstupní lávky do budovy A mostecké nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., upozorňuje pacienty a návštěvníky na uzavření lávky v areálu mostecké nemocnice.

Práce budou zahájeny v úterý 20. března uzavřením lávky a montáží plotu mezi lávkou a přilehlou komunikací. Ve dnech 21. a 22. března bude odstraněno zábradlí na lávce, v pátek 23. března začne vlastní demolice lávky.

Cesta pro pacienty bude označena vstupem přes budovu A (polikliniku), kde pacienti budou nasměrováni šipkami. Vstup bude směrován do haly polikliniky, poté směrem k dětským ambulancím (kolem bočního výtahu) a dále. Pacienty i návštěvníky nemocnice žádáme o shovívavost.

 Zdroj: info@kzcr.eu

 


16.3.2018

Dětská oddělení Krajské zdravotní navštívily modelky v rámci charitativní akce „Krása pomáhá dětem“

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítaly už potřinácté, ve čtvrtek 15. března 2018, přední české krásky. V letošním roce je doprovodili známí čeští modelové, aby malým pacientům všichni společně předali drobné dárky v rámci charitativního projektu „Krása pomáhá dětem“. Poté jejich kroky směřovaly do Sportcentra Sluneta na Klíši, na slavnostní galavečer, jehož výtěžek letos putuje na novorozenecké oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a dětské a dorostové oddělení děčínské nemocnice. Organizátorkou akce je Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

„Jsem velmi rád, že jsem mohl opět zaštítit akci, která každoročně pomáhá nemocným dětem, protože si myslím, že investice do zdravotnictví je velmi důležitá a investice do dětského zdravotnictví je ještě důležitější,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák uvedl, že v letošním roce díky sponzorům putují získané finance do dvou našich nemocnic v Ústí nad Labem a Děčíně. „Do rekonstrukcí našich nemocnic a drahé zdravotnické techniky můžeme investovat především vzhledem k důslednému využívání dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře. Také díky podpoře soukromých osob, se nám daří každoročně zlepšovat komfort hospitalizovaných pacientů, a dlouholetá podpora má pro naši společnost opravdu viditelný význam,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala poděkoval organizátorce akce Ing. Lence Kocmanové Taussigové a modelkám za podporu dětských oddělení napříč celou společností. „Krása pomáhá dětem je největší charitativní projekt, který již potřinácté přináší dary dětským oddělením. Modelky letos při návštěvě zhlédly dětský pavilon ústecké Masarykovy nemocnice po dalších etapách rekonstrukce, zavítaly na novorozenecké oddělení, navštívily dětskou chirurgii a stanice dětské kliniky,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

Tradičním příjemcem daru je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., letos získala částku 200 tisíc Kč, na které se 150 tisíci Kč podílela Nadace ČEZ. „Za získané finanční prostředky nakoupíme na novorozenecké oddělení pro právě narozená miminka nové moderní polohovací postýlky, které umožní zdravotnickému personálu a maminkám komfortnější péči o novorozence,“ poděkoval ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

Dětské a dorostové oddělení děčínské nemocnice získalo šek na 130 tisíc Kč. „Peněžní dar využijeme na vybavení dětské herny a dalších prostor dětského a dorostového oddělení. Výtěžek projektu Krása pomáhá dětem zpříjemní dětem pobyt v naší nemocnici,“ řekl ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA.

Za třináct let konání charitativní módní přehlídky „Krása pomáhá dětem“ se organizátorce Ing. Lence Kocmanové Taussigové podařilo ve prospěch nemocných dětí získat více než čtyři miliony Kč. „Ačkoliv letošní ročník nese číslo 13, o kterém se říká, že je nešťastným číslem, já díky věrným partnerům cítím štěstí. Díky nim se mi vždy tak krásný výtěžek podaří věnovat Krajské zdravotní. Získané finanční prostředky již třetím rokem putují nejen do ústecké Masarykovy nemocnice, ale také do ostatních nemocnic této společnosti. Díky přesunu přehlídky z ústeckého divadla do Sportcentra Sluneta se návštěvnost galavečera téměř ztrojnásobila, což mě rovněž těší,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Dětská oddělení Krajské zdravotní navštívily modelky v rámci charitativní akce „Krása pomáhá dětem“. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

16.3.2018

Představitelé Krajské zdravotní jednali s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji

Sjednocení představ o spolupráci středních zdravotnických škol a Krajské zdravotní, a. s. (KZ), vytvoření plánu spolupráce pro rok 2018 a koordinace aktivit směrem k Ústeckému kraji v oblasti podpory zdravotnických oborů na těchto školách. To bylo hlavním cílem jednání zástupců vedení KZ s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji ve čtvrtek 15. března 2018 ve Vzdělávacím institutu KZ. Přítomni mu byli i náměstci hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a Mgr. Bc. Petr Šmíd. Za KZ jednání vedli předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení lidských zdrojů Ing. Vojtěch Krump.

Na setkání přijali pozvání ředitelé PhDr. Miroslava Zoubková z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem, Ing. Jitka Hašková z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most, Mgr. Jan Mareš, MBA, ze Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov a Mgr. Martina Černá ze Střední zdravotnické školy Děčín. Všechny uvedené školy jsou příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

„Výchova sester, kterou v rámci Ústeckého kraje se svými kolegy zajišťujete, je práce velmi záslužná a také velmi náročná. Děkujeme za ni, my si vás a učitelů vážíme. Zároveň nás těší, že zájem o práci v Krajské zdravotní ze strany absolventů středních zdravotnických škol roste. Stát se sestrou v Krajské zdravotní je vnímáno v současné době jako atraktivní – průměrný plat za poslední čtyři roky vzrostl o 47 % a nyní je 37 tisíc korun. Snažíme se spolupráci se středními zdravotnickými školami prohlubovat, náš nadační fond nabízí stipendijní program. Na druhou stranu bychom byli rádi, aby absolventi do Krajské zdravotní v co největším počtu nastoupili, protože jí nyní chybí celkem 194 sester,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Před časem jsme školy s managementem navštívili, dohodlo se například vybavování žáků oblečením a takto prakticky bychom měli postupovat dál. Rád bych zmínil i projekt tzv. letní zdravotní školy, který pořádají v Děčíně během letních prázdnin už druhým rokem. Studentky se při odborné praxi v nemocnici naučí spoustu dovedností a my si zároveň vychováváme kvalitní budoucí personál. Letos se přihlásilo deset studentů. Tento projekt se mi velmi líbí,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Představitelé Krajské zdravotní, a. s., a ředitelé škol se zabývali celou řadou témat, mezi nimiž byla spolupráce v oblasti praktické výuky studentů středních škol  - praxe v nemocích KZ, specializační vzdělávání sester, podpora z KZ – oděvy pro studenty na praxi, stipendia, propagace oboru – dny otevřených dveří a prezentace na webových stránkách, směřování absolventů do KZ a prezentace společnosti jako zaměstnavatele, participace Ústeckého kraje jako jediného akcionáře KZ a zřizovatele škol a model 4+1 u všeobecných sester a spolupráce na praktické části výuky.

„Jde o významný posun, protože je potřeba, abychom měli možnost společně o věcech hovořit. Nebude to krátkodobá záležitost, ale cesta na dlouhé roky, abychom mohli pracovat se skupinou potenciálních uchazečů o práci v Krajské zdravotní a pomohli tomu, co její nemocnice potřebují,“ řekla po skončení pracovního setkání, i za ostatní přítomné ředitele škol, Ing. Jitka Hašková z Mostu.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Představitelé Krajské zdravotní jednali s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

9.3.2018

Avízo – Krajská zdravotní se připojí ke Světovému týdnu glaukomu

Krajská zdravotní, a. s., se připojí ke Světovému týdnu glaukomu. Akce proběhnou na zdravotnických pracovištích v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Děčín, o. z. 

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

Úterý 13. března 2018, 12:00 - 16:00 hodin - Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor kliniky a nechat si preventivně změřit nitrooční tlak.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova G, přízemí

Čtvrtek 15. března 2018, 15:00 hodin - soubor přednášek lékařů oční kliniky v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., pro laickou veřejnost i zdravotníky seznámí s problematikou stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova B, 5. patro

Oční oddělení Nemocnice Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.:

Pátek 16. března 2018, 13.00 - 17.00 hodin - Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor oddělení a nechat si preventivně změřit nitrooční tlak.

U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, budova E, suterén

Zdroj: info@kzcr.eu


9.3.2018

Avízo – Krajská zdravotní odvolává zákaz návštěv ve dvou z pěti nemocnic, který zavedla kvůli zvýšené nemocnosti

Krajská zdravotní, a. s., odvolává zákaz návštěv ve dvou z pěti nemocnic, který vydala z důvodu zvýšené nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji v uplynulých týdnech.

S platností od pátku 9. března 2018, od 14.00 hodin, jsou opět povoleny návštěvy na všech odděleních Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Povoleny jsou rovněž návštěvy na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), jednotce intenzivní péče (JIP) a porodnici včetně novorozeneckého oddělení Nemocnice Most, o. z.

Zákaz návštěv na uvedených odděleních nadále trvá:

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Zákaz návštěv Krajská zdravotní, a. s., vyhlásila v pátek 2. února 2018.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


8.3.2018

Lékaři Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici zavedli pacientům ke snížení nitroočního tlaku gelový implantát XEN

Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uskutečnil na konci minulého týdne pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., další unikátní operaci. Jako jedni z prvních v České republice provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.

První operační výkony se na ústecké oční klinice uskutečnily za účasti školitele Mgr. Michaela Libisellerza 
z Rakouska. „Operace jsme provedli u pacientů, u kterých medikamentózní léčba kapkami nebo předchozí chirurgická léčba nedosáhla dostatečného snížení nitroočního tlaku. Vzhledem k tomu, že naše klinika se specializuje na chirurgii glaukomu, přicházejí k nám pacienti i z jiných krajů České republiky, první pacient pocházel z Ostravy,“ uvedla přednostka ústecké oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Gelový implantát XEN byl vyvinut s cílem vytvořit podspojivkovou filtraci (vznik filtračního polštářku) bez řezu do spojivky, čímž se snižuje riziko vzniku jizvení. „Jedná se o zcela nový přístup chirurgie glaukomu, než jsme byli dosud zvyklí. Implantát je uložen ve speciálním injektoru, vkládá se do oka řezem 1,8 milimetru přes rohovku (přední stěnu oka) a jehlou injektoru se proniká celou tloušťkou stěny oka pod povrch. Vytváří se tak permanentní spojení mezi přední komorou a podspojivkovým prostorem. Pro pacienta je zákrok velmi šetrný, rychlý a účinný, dalo by se říct, že se jedná o nekrvavou chirurgii glaukomu,“ dodala MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se letos připojí ke Světovému dni glaukomu (zeleného zákalu). Na 13. března 2018 si připravila od 12:00 do 16:00 hodin den otevřených dveří pro širokou veřejnost.  Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor kliniky a nechat si změřit preventivně nitrooční tlak. O dva dny později 15. března od 15:00 hodin bude v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., připraven pro laickou veřejnost i pro zdravotníky soubor přednášek lékařů oční kliniky Masarykovy nemocnice, které seznámí veřejnost s problematikou stanovení diagnózy a léčby glaukomového onemocnění.

Zdroj: info@kzcr.eu

  

Zavedení gelového implantátu XEN ke snížení nitroočního tlaku. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

8.3.2018

Maraton v Teplicích pomohl lidem s roztroušenou sklerózou

Cvičební MaRS - Maraton s roztroušenou sklerózou v sobotu 3. března 2018 v teplické Základní škole Buzulucká pomohl pacientům Centra pro demyelinizační onemocnění (MS centra) při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Právě jim byl určen výtěžek z dobrovolného startovného na 7. ročníku akce, která je součástí projektu Nadačního fondu IMPULS.

Toto cvičení má upozornit na to, že aktivní život, pozitivní přístup k nemoci a včasná léčba pomáhá pacientům zmírnit příznaky nemoci a oddaluje její vzplanutí. Organizátoři zároveň chtějí informovat veřejnost o tomto nevyléčitelném onemocnění a pomocí dobročinné sbírky získat prostředky na cvičební aktivity a pomůcky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Letošní cvičení probíhalo formou kruhového tréninku a trvalo čtyři hodiny. Na jeho správnost dohlížely studentky Katedry ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Lucie Dončevové a Mgr. Petry Pecharové. Součástí doprovodného programu byla kreativní ergoterapie, ale také muzikoterapie a pohyb Domu dětí a mládeže Duchcov a představení robotických rehabilitačních systémů.

„Nemocné s roztroušenou sklerózou přišlo letos v Teplicích podpořit 82 cvičících a výtěžek z akce byl 13 550 korun. Z těchto peněz vybavíme novou tělocvičnu, která vznikne v nově zrekonstruovaných prostorách MS centra. Za výbornou organizaci bych chtěla poděkovat svým fyzioterapeutkám Bc. Andree Mareschové a Petře Lohniské, předsedovi teplické regionální organizace Unie ROSKA panu Vladimíru Frühaufovi a regionálním partnerům,“ uvedla Bc. Romana Křížová, vrchní sestra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Do letošního MaRS maratonu se zapojilo 32 měst z České republiky i ze zahraničí. V Česku žije více než 18 tisíc pacientů s roztroušenou sklerózou, v Ústeckém kraji je více než 1000 nemocných.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

  

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu