19.10.2017

Objednat se do mamodiagnostického centra v chomutovské nemocnici lze také elektronicky

Nejmodernější mamodiagnostické centrum v Ústeckém kraji, které vzniklo po rekonstrukci a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., úspěšně nastavilo také elektronické objednávání a komunikaci. S tím, jak systém pracuje, nyní seznámil zástupce vedení Krajské zdravotní MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro řízení informačních systémů a MUDr. Dagmar Kollertová, primářka oddělení. Prezentace nového systému se zúčastnili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., a další zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., který MUDr. Dagmar Kollerové slavnostně předal nový symbol centra, uvedl, že zavedení elektronického objednávání odpovídá filozofii současného vedení společnosti. „Chceme, aby zdravotní péče v nemocnicích Krajské zdravotní šla ruku v ruce s nejmodernějšími medicínskými trendy, k nimž neodmyslitelně patří také moderní způsoby komunikace jak uvnitř systému, tak s pacienty. Mamodiagnostické centrum v Chomutově touto pozitivní změnou potvrzuje, že je skutečně nejmodernějším zdravotnickým pracovištěm s tímto zaměřením v Ústeckém kraji,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

„Při slavnostním otevření modernizovaného mamodiagnostického centra v červnu letošního roku jsme zde přáli co nejvíce spokojených pacientek. A toto je další z kroků, které k naplnění onoho přání může vést. Moderní způsob objednávání k vyšetření je logickým završením důležité investiční akce, jímž vybudování nových prostor pro mamodiagnostické centrum v chomutovské nemocnici bylo. Poděkování za investiční podporu si opakovaně zaslouží jediný akcionář Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj, jež dlouhodobě naší společnost podporuje při řadě investičních aktivit,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Stavební úpravy mamodiagnostického centra a nákup mamografu vyšly Krajskou zdravotní na 12,05 milionu Kč, z čehož 3,1 milionu Kč z této částky pokryly vlastní zdroje. Ústecký kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč, na pořízení mamografu v hodnotě 3,69 milionu Kč získala Krajská zdravotní dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví České republiky, která činí 2,95 miliony Kč. Dalších 400 tisíc za vybavení zaplatila Krajská zdravotní.

Mamodiagnostické centrum je určeno zejména pacientkám z jihozápadní části Ústeckého kraje a přilehlých oblastí. V současné době v chomutovském centru evidují okolo pětatřiceti tisíc pacientek, které chodí opakovaně na vyšetření. V loňském roce jich tu provedli zhruba čtrnáct tisíc. Rozšířením chomutovského mamodiagnostického centra je očekáván v průběhu jednoho roku nárůst až na dvacet tisíc vyšetření ročně.

Přechod na elektronické objednávání a komunikaci:

Pokud jde o komunikaci a přechod z papírové respektive telefonické formy na elektronickou výměnu dat, jistě přinese řadu výhod naší společnosti. Za zmínku stojí především přesnost přenášených dat, zpřehlednění a zrychlení evidence, možnost rychlého dohledání dokladů v případě potřeby, sdílení informací s klienty, reporting a publikování na webu nebo na intranetu. Ve všech těchto případech to pro zdravotníky a hlavně klienty - pacienty znamená časovou úsporu, snížení nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Čas takto „ušetřený“ může věnovat zdravotník komunikaci s pacientem „face to face“, a své odborné činnosti, na kterou má kvalifikaci.

Pacient využívající tohoto způsobu komunikace a objednávání ví na čem je, může si vybrat termín, má čas si vše řádně rozmyslet. V telefonické komunikaci se prodlužuje čas dohadování, kdy a jaký termín je volný, a čas trávený u telefonu je často zbytečně dlouhý. Takto efektivně k elektronickému objednávání přistoupilo a i nadále přistupuje řada subjektů, kde je nutná později přímá osobní komunikace.

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., standardně používají elektronické doklady. Pokud jde o skladové provozy, pracovníci mají k dispozici doklady, jako jsou číselníky položek, objednávky zboží v tzv. NEOS (nemocniční elektronický objednávací systém), avízo o příjmu, potvrzení příjmu, avízo o dodávce, stavy zásob nebo pohyby zboží v lékárnách… a další.

Filozofií Krajské zdravotní, a. s., jakožto profesionálního poskytovatele komplexních zdravotnických služeb, bude jistě celková automatizace - elektronizace všech procesů, což je v dnešní době téměř nezbytné. Elektronické informace se dají využít i pro další účely – nabízí se například dohledatelnost léků, všech typů materiálu, apod. Přínos potřebných údajů, které mohou manažeři společnosti využít pro své rozhodování, je součástí těchto systémů. V případě dohledatelnosti léků, materiálu, je možné sledovat i údaje jako jsou výrobní čísla, datum výroby, datum trvanlivosti, případně číslo šarže. Tento druh efektivní dohledatelnosti, přehlednosti a preciznosti se týká i objednání pacienta a eliminaci chyb při komunikaci s pacientem.

Úspory i návratnost investic do elektronického objednávání jsou nesporné. Kromě časových úspor a výrazného snížení chybovosti celkově přispěje zavedení elektronické výměny dat ke zvyšování kvality a snižování nákladů, přičemž je vždy nezbytné klást velký důraz na zabezpečení přenášených dat. Na závěr nelze opomenout přínos elektronické komunikace pro ochranu životního prostředí.

Péči o pacienta - po použití veškeré podpůrné elektroniky - vždy zajišťuje lékařský a zdravotnický personál.

Odkaz na elektronické objednávání: www.kzcr.eu/cv/mamo

      

Zdroj: info@kzcr.eu


16.10.2017

Vrchní sestra z ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Marie Lulková je třetí Nej sestřičkou

Dvanáct sympatických zdravotních sester -  finalistek soutěže BATIST Nej sestřička – usilovalo v sobotu 7. října 2017 o titul nejlepší sestřičky v republice. V prestižní soutěži nešlo jen o fyzickou krásu, ale hlavním kritériem byla odbornost a lidský přístup. Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., reprezentovala vrchní sestra Mgr. Marie Lulková z ústecké Masarykovy nemocnice, která je vrchní sestrou na dětské klinice.  

Naše vrchní sestra se po zdolání všech disciplín umístila na krásném třetím místě. „Je to úžasné. Vůbec jsem takové umístění nečekala. Jsem opravdu hrdá,“ uvedla jedním dechem Mgr. Marie Lulková. 

Mgr. Marii Lulkové k jejímu krásnému umístění gratuloval generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Blahopřeji vám k významnému osobnímu úspěchu a děkuji za reprezentaci našich nemocnic.“

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala společně s ředitelem zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josefem Liehnem předali jako poděkování Mgr. Marii Lulkové drobné dárky a finanční odměnu. 

Se slovy poděkování se připojil i ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice zasedající v porotě této soutěže: „V krásném náchodském divadle panovala skvělá a bouřlivá atmosféra, soutěž byla náročná a vrchní sestra Lulková oslovila porotu svým šarmem, bezprostředností, dovednostmi a nadhledem. Jsem rád, že jsem mohl být mezi prvními gratulanty a už teď přemýšlím, koho nominovat do jubilejního desátého ročníku.“

Celkem o titul Nej sestřička soutěžilo 541 zdravotních sester. Mezi porotci byli například místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci MVDr. Pavel Bělobrádek, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Soňa Marková, prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Divákům v Náchodě se přestavili i zpěváci Martin Chodúr, Michaela Gemrotová, Heidi Janků, Marian Vojtko, Standa Hložek, Hanka Křížková a trio s písněmi z muzikálu MammaMia!, Jitka Asterová, Míša Nosková a Bořek Slezáček. 

V roce 2012 se do finále soutěže BATIST Nej sestřička probojovala z Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Šárka Gregušová, nynější hlavní sestra Nemocnice Most, o. z.

Zdroj: info@kzcr.eu

detska-klinika-cmyk

Mgr. Marii Lulkové k ocenění pogratulovali generální ředitel Krajské  zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo) a ředitel zdravotní péče ústecké  Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

12.10.2017

V ústecké Masarykově nemocnici zemřela při nešťastné události pacientka, provoz skiagrafického pracoviště byl zastaven

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 došlo na skiagrafickém pracovišti Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., k mimořádné události, uvolnění rentgenového zářiče. K neočekávané události došlo při standardním vyšetření pacientky. Žena ve věku 80 let utrpěla závažná poranění, kterým přes intenzivní péči lékařů v 10.19 hodin podlehla.

Primář radiodiagnostického oddělení okamžitě zastavil provoz skiagrafického pracoviště a zároveň byla neprodleně informována Policie České republiky, která začala událost vyšetřovat.

Krajská zdravotní, a. s., přijala okamžitá opatření, aby ochránila bezpečí pacientů.

Přístroj, který nehodu způsobil, byl na radiodiagnostické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice instalován a uveden do provozu v prosinci 2015 a vztahuje se na něj tříletá záruční doba. Dne 21. 6. 2017 prošel bezpečnostně technickou kontrolou bez závad.

Zdroj: info@kzcr.eu


11.10.2017

Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní mohou nyní vidět návštěvníci mostecké nemocnice

Po nemocnicích v Děčíně, Chomutově a Teplicích mohou v tomto týdnu vidět putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., také návštěvníci mostecké nemocnice. Na chodbě za modrým salónkem v pavilonu B výstava na 20 panelech představuje významné momenty z desetileté historie Krajské zdravotní, a. s., jež je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

„Na dvaceti panelech máme to významné, co se v Krajské zdravotní zatím událo. V roce 2007 tu bylo pět nemocnic a začátky Krajské zdravotní byly velmi těžké, bylo více odpůrců než příznivců. Dnes mohu zodpovědně prohlásit, že ustanovení akciové společnosti byl dobrý krok. Za deset let prošla společnost velkými změnami, jako je například přechod realizační fáze veřejných zakázek od externích administrátorů směrem k  realizaci a zajišťování všech souvisejících procesů vlastními silami. Za největší úspěch pokládám zachování komplexního onkologického centra. My jsme se však nezastavili a dnes má Krajská zdravotní nejvyšší platový průměr u lékařů. Je však potřeba, abychom pokračovali a drželi se na špičce. Dalším úspěchem je, že jsme jedním z mála zdravotnických zařízení v České republice, které nečerpá od svého zakladatele, Ústeckého kraje, ani korunu na provozní výdaje. Přesto už čtvrtý rok všech pět nemocnic hospodaří v zisku. Máme připraveny další důležité projekty: v Ústí nad Labem chceme komplexní kardiovaskulární centrum, v Mostě bychom rádi získali iktové centrum. V Mostě otevíráme parkoviště pro zaměstnance a věřím, že brzy vás budeme moci informovat o dalších novinkách,“ řekl při zahájení výstavy Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní od úterý 10. října na základě předchozího rozhodnutí odboru stavebního úřadu Magistrátu města Most zahajuje nařízený zkušební provoz na parkovišti pro osobní automobily u budovy B v areálu mostecké nemocnice. Vjezd na parkoviště pro zaměstnance je za budovou G Nemocnice Most, o. z., s příjezdovou trasou po ulici Svažná kolem budovy Hospice v Mostě. Nová parkovací plocha čítá 186 míst pro osobní motorová vozidla.

„Připravili jsme výstavu mapující deset let činnosti společnosti. A co přineslo nové vedení, je dobře vidět, ať už jde o fasádu nemocnice či další rekonstrukce. Příští týden začne v mostecké nemocnici výměna oken plicního pavilonu a jeho zateplení. Během několika měsíců bude vybudována lůžková rehabilitace na oddělení v Zahražanech. Plánujeme magnetickou rezonanci a přemístění lékárny, aby byla lépe přístupná. Můžeme budovat, stavět, nakupovat techniku, ale bez schopného personálu by Krajská zdravotní nebyla, takže všem zaměstnancům děkuji a doufám, že za dalších deset let se posuneme ještě dále,“ uvedl ve svém vystoupení Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Připojuji se k poděkování, hlavně zaměstnancům, ale i vedení, že za námi stojí. Pokud nám bude představenstvo v čele s Ing. Novákem stále nakloněno, využijeme toho, aby se mostecká nemocnice nadále zlepšovala,“ zdůraznil MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.

Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s.:

9. 10. až 15. 10. Nemocnice Most, o. z. – budova „B“, chodba za modrým salónkem

16. 10. až 2018  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, Atrium – vernisáž 16. 10. – 14:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu


Avízo – Přední otorinolaryngologičtí specialisté z Česka a Německa se sejdou v Ústí nad Labem

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, pořádají 24. odbornou nadregionální konferenci s mezinárodní účastí „16. Německo – české ORL dny – Slámovy ORL dny“.

Nad akcí, která je zařazena mezi oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně, převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Odbornými garanty konference jsou MUDr. Karel Sláma, Ph.D., primář Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole.

Konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2017, zahájena bude ve čtvrtek v 10:00 hodin.

Místem konání akce jsou prostory zámečku Větruše v Ústí nad Labem.

Ve dvoudenním odborném programu s 21 přednáškami v angličtině vystoupí přední čeští a němečtí odborníci. Příspěvky jsou zaměřeny na otologii, onkologii, rinologii a problematiku sleep apnea.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


6.10.2017

Oddělení sportovní medicíny v Masarykově nemocnici má za sebou úspěšný rok, nový přístroj umožňuje sportovce lépe testovat

Oddělení sportovní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., které bylo otevřeno v ústecké nemocnici loni v září, má za sebou úspěšný rok činnosti. Specializované zdravotnické pracoviště poskytuje komplexní zdravotní péči o rekreační i závodní sportovce všech věkových kategorii různé výkonnosti v regionu Ústeckého kraje. Nyní má pro ně k dispozici nový přístroj,  který si přímo „v akci“ prohlédli i zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s. – předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki, a také ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 

Peak Bike od firmy Monark s typovým označením Ergomedic 894 E je v podstatě kolo určené k specifickému testování anaerobní zdatnosti. Toto kolo dokáže po spuštění závaží, určené dle hmotnosti testovaného sportovce, udržet konstantní odpor nezávisle na rychlosti šlapání.

„Na přístroji provádíme testování rychlostně- silového typu sportovců. Tento test je jediný, který dokáže testovat zátěž v prvních třiceti sekundách až dvou minutách. Díky tomuto jsme schopni získat informaci, jaký výkon je sportovec schopen podat v anaerobní fázi zátěže. Tedy v době, kdy je pohyb energeticky hrazen hlavně z cukrů uložených ve svalech. V této době zátěže se rychle v těle akumuluje kyselina mléčná – laktát -  a nastupuje výrazný pocit únavy. Jestliže je sportovec geneticky a tréninkově dobře připravený, dokáže i za těchto podmínek podat dobrý sportovní výkon. Právě vysoké hladiny laktátu a tím vznikající únava ovlivňují motorickou přesnost pohybu. Při opakování tohoto testu během sezony lze pak porovnat hráčovu tréninkovou přípravu a dispozice. U hokejisty lze tak třeba určit, zda jde o vhodný typ k nasazení v závěru utkání, kdy je menší počet hráčů a častější střídání,“ vysvětlil primář oddělení sportovní medicíny MUDr. Pavel Neckař před ukázkou zátěžového testu hráče mistrovského klubu rugby Dragons Teplice. 

Nákup přístroje je financován z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Částka včetně DPH činí 227 359 Kč.

„Jsem rád, že si specializované oddělení, jediné pracoviště s tímto zaměřením v Ústeckém kraji, velmi rychle vydobylo renomé a stalo se významnou součástí Krajské zdravotní. Chci zdůraznit, že zdravotní péče je zde poskytována v úzké spolupráci s ostatními interními i chirurgickými obory ústecké Masarykovy nemocnice. To považuji i pro další práci oddělení za velmi důležité. Do dalšího roku činnosti přeji panu primáře a celému kolektivu pracovníků hodně úspěchů,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Chci vyzdvihnout jedinečnost tohoto zdravotnického pracoviště, od jehož vzniku uplynul minulý měsíc právě rok. Vždyť zázemí pro sportovní medicínu v takovém rozsahu v Ústeckém kraji mnoho let citelně chybělo. Přeji zdejšímu týmu, ať se mu jeho práce nadále daří a ať stále roste počet spokojených klientů a pacientů, kterým pomáhá,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Oddělení sportovní medicíny vedené primářem Neckařem si za rok svého působení získalo velkou odbornou prestiž a rozsáhlou klientelu z celého kraje od vrcholových sportovců až po ty, kteří sportují rekreačně. Chtěl bych zdůraznit, že oddělení není jenom ambulantní, ale jeho lékaři provádějí i náročné operativní zákroky,“ upozornil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Fotografie najdete na http://www.kzcr.eu/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


4.10.2017

Avízo – Charitativní běh Krupkou popáté pomůže teplické nemocnici

Studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov pořádají za podpory dobrovolníků Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., první říjnovou sobotu Charitativní běh Krupkou s podtextem „aneb pomáháme teplické nemocnici“. Akci doplní zajímavý doprovodný program.

Pátý ročník začne 7. října 2017 v 9.30 hodin v Areálu P. Josefa Cukra v Krupce – Bohosudově.

Doprovodný program:

  • autogramiáda hráčů FK Teplice

  • agility

  • canisterapie

  • slackline

  • záchranáři

  • tvůrčí dílny

Startovné pro závodníky činí 50 Kč, pro ostatní je dobrovolné.

Celý výtěžek je určen pro porodnickou část Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Přijďte si zasportovat nebo podpořit závodníky všech věkových kategorií, pomůžete dobré věci!

Zdroj: info@kzcr.eu


4.10.2017

Lékařům v Krajské zdravotní přednášel profesor Zdeněk Kala

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP a přednosta Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, přednášel ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). V cyklu „Osobnosti české medicíny“ zahájeném na jaře loňského roku vystoupil s tématem „Současný stav kolorektální chirurgie s ohledem na minimálně invazivní metody a nové technologie“.

„Velice vítám, že v cyklu Osobnosti české medicíny zavítal do Masarykovy nemocnice pan profesor Kala, přednosta chirurgické kliniky v Brně, předseda České chirurgické společnosti. V Masarykově nemocnici má chirurgie dlouhou a letitou tradici, ústecká chirurgická škola byla od dob zakladatele moderní chirurgie v Ústí nad Labem profesora Rödlinga známá a měla velkou prestiž po celé republice. Profesor Kala seznámil posluchače velmi poutavě se současnými  možnostmi kolorektální chirurgie,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


3.10.2017

Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní si zájemci mohou prohlédnout nyní v teplické nemocnici

Po nemocnicích v Děčíně a Chomutově mohou v tomto týdnu vidět putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., také návštěvníci teplické nemocnice. Ve vstupním vestibulu polikliniky výstava na 20 panelech představuje významné momenty z desetileté historie Krajské zdravotní, a. s., jež je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

„Je důležité poděkovat Ústeckému kraji, který je jediným akcionářem společnosti, protože to, co se podařilo za deset let v rámci Krajské zdravotní vybudovat a investovat, je jeho velkou zásluhou. Samozřejmě na tom má významný podíl i management a pracovníci všech nemocnic. Výstava dokladuje, co se povedlo za deset let uskutečnit. V teplické nemocnici se začaly budovat nové operační sály a budeme v ní dále investovat. Poděkování patří vám všem. Popřáli bychom, aby i tato výstava měla úspěch, aby se lidé sami přesvědčili na vlastní oči, že Krajská zdravotní je tu pro ně a má jim co nabídnout,“ řekla při zahájení výstavy Jitka Hanousková, členka představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala připomněl, že Krajská zdravotní měla od začátku své příznivce i odpůrce. „Doufám, že příznivců sdružení více nemocnic je převaha a bude jich dále přibývat, protože výhody jsou zřejmé. Bez již  zmiňované podpory ze strany jediného akcionáře, Ústeckého kraje, bychom například nové operační sály stavět nemohli. A je tu práce víc než dost. Zhruba v polovině listopadu v teplické nemocnici začne výstavba nízkoprahového urgentního příjmu, s jejíž myšlenkou přišel zdejší ředitel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý, který je anesteziologem a má tak k problematice nejblíž. Chci ale zdůraznit: můžeme stavět, můžeme opravovat, můžeme kupovat techniku, ale bez lidí – lékařů, sester, dalšího zdravotnického personálu a dalších profesí by Krajská zdravotní, a  tedy ani teplická nemocnice, fungovat nemohla. Takže ode mě ještě jedno poděkování personálu a ať se vám daří,“ uvedl ve svém vystoupení Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Chtěl bych především poděkovat Ústeckému kraji a představenstvu za podporu teplické nemocnice. Jsem rád, že po úvodních letech existence Krajské zdravotní, kdy převážná část investic směřovala spíše do přístrojového vybavení, začaly i stavební investice. Zahájila je revitalizace plochy před poliklinikou, pokračují výstavbou pavilonu pro operační sály a urgentního příjmu. Naše vize v tomto ohledu pak směřuje k porodnici, k intenzivní péči a ke spoustě dalších projektů. Chceme dospět k tomu, aby ta teplická byla moderní, úspěšnou okresní nemocnicí v rámci Krajské zdravotní, poskytující vysoce kvalitní péči, s několika excelentními pracovišti, a následnou péči navazující na vysoce specializovanou péči, převážně lokalizovanou v ústecké Masarykově nemocnici,“ přiblížil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.

Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s, bude dále k vidění:

9. 10. až 15. 10. v Nemocnici Most, o. z. – budova „B“ chodba za modrým salónkem

16. 10. až 2018  v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, atrium v přízemí

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu 

Zdroj: info@kzcr.eu


29.9.2017

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zásahu při hromadném neštěstí v Elektrárně Tušimice

Vznícení uhelného prachu a následný výbuch v jedné z přesypových věží zauhlování Elektrárny Tušimice Skupiny ČEZ, v níž se v té době nacházelo na čtyřicet dělníků a techniků. Taková byla výchozí situace 25. září taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na Chomutovsku, do kterého se zapojili i zdravotníci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Zaměstnance, kteří se v inkriminovaný čas nacházeli na pracovišti a utrpěli nejrůznější zranění, včetně těch nejvážnějších, představovali studenti Střední odborné školy energetické a stavební v Chomutově. Kromě hasičů, záchranářů a policistů se do cvičení zapojili i zdravotníci anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) chomutovské nemocnice, kteří si od posádek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje přebírali namaskované figuranty.

„Celkem na náš příjem ARO z místa hromadného neštěstí přivezli záchranáři 11 raněných. Hlavními diagnózami byly  devastující poranění horní končetiny, popálený obličej, penetrace břicha, pneumotorax plus crash syndrom, crash syndrom, intoxikace splodinami, úraz hlavy s komocí, fraktura bérce a kontuze hrudníku, fraktura zápěstí a úraz hlavy, fraktura bérce levé dolní končetiny a pravé dolní končetiny, fraktura horní končetiny a kontuze sterna plus tržná rána na hlavě,“ uvedl Mgr. Jan Kotrba, který zastává post vrchní sestry ARO v chomutovské nemocnici.

Spolupráci při předání raněných s posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje si zdravotníci chomutovské nemocnice pochvalovali. Poděkování patří týmu ARO, které se do cvičení zapojilo ve složení: Mgr. Jan Kotrba, zdravotní sestry Petra Pavlicová, Jitka Hlaváčová a sanitář Antonín Procházka.

Zdroj: info@kzcr.eu

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zásahu při hromadném neštěstí.

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu