23.6.2017

Krajská zdravotní zahájila v teplické nemocnici výstavbu pavilonu operačních sálů a sterilizace

Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 22. června 2017 slavnostně zahájila v Nemocnici Teplice, o. z., výstavbu pavilonu pro čtyři operační sály a sterilizaci. Poklepání na základní kámen se uskutečnilo v pavilonu F za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, zástupců statutárního města Teplice, zhotovitele – firmy VW Wachal a. s., a dalších hostů.

„Rád bych zdůraznil, že výstavba nového pavilonu pro operační sály bude největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní. Investiční náklady byly podle projektového rozpočtu 217 800 000 Kč včetně DPH, přičemž cena vzešlá z veřejné zakázky je 184 milionů 840 tisíc Kč. V současné době je zajištěno financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení přístrojové techniky by mělo přijít dle projektu na dalších přibližně 53 milionů Kč,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Je to veliká investice, jejíž výsledek bude sloužit mnoha dalším generacím. Krajská zdravotní je základem zdravotní péče pro všechny obyvatele Ústeckého kraje a její založení byl dobrý nápad, ať už se to někomu líbí nebo ne. Děkuji všem v teplické nemocnici – lékařům, zdravotním sestrám i pomocnému personálu – protože když je pacient spokojen, nic neřekne. A když se mu něco nelíbí, jde si stěžovat. Ale já si myslím, že je tu dobrý kolektiv a personál, který se snaží udělat maximum pro to, aby byla poskytnuta našim občanům taková zdravotní péče, jakou si zaslouží,“ vyzdvihl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Je to poprvé během deseti let existence Krajské zdravotní, kdy se bude stavět něco nového. Celé generace teplických lékařů čekaly na tento okamžik, protože stávající operační sály skutečně neodpovídaly moderním požadavkům a standardům. Chci poděkovat panu hejtmanovi a zastupitelům Ústeckého kraje, protože akce bude postupně financována za podpory jediného akcionáře Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Teplická nemocnice je pro mě částečně citová záležitost: jednak jsem se tu narodil a moje maminka zde začínala jako zdravotní sestra právě na operačních sálech. Městu záleží, i když mu nemocnice nenáleží, aby měla dobré jméno, proto dlouhodobě spolupracuje s Krajskou zdravotní na zajištění přístrojového a dalšího vybavení. Budeme rádi, když nemocnice bude mít – i díky novým operačním sálům – ještě lepší renomé,“ řekl první náměstek primátora statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza.

Nová budova pro operační sály vznikne v prostoru jižně od pavilonu F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory, směrem k ulici Anglická. S chirurgickým pavilonem bude propojena spojovacím krčkem, dílčí úpravy proběhnou i v pavilonu F.

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní, a. s., s dalším používáním i po realizaci výstavby nových sálů. Dosavadní prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí.

Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro osobní auta zaměstnanců, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.  

Výstavba pavilonu s novými operačními sály bude probíhat od července 2017, hotovo by mělo být do dvou let od uzavření smlouvy o dílo s vítězem tendru.

Fotografie z akce a vizualizace naleznete na http://www.kzcr.eu/       

               

Zdroj: info@kzcr.eu


22.6.2017

Avízo - Krajská zdravotní na čtyři dny zcela přeruší provoz mamodiagnostického centra v Chomutově kvůli jeho stěhování

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., na čtyři dny zcela přeruší provoz mamodiagnostického centra. Důvodem je stěhování centra z 2. podlaží do 4. podlaží v budově B. Mamodiagnostické centrum nebude v provozu od pondělí 26. 6. do čtvrtka 29. 6. 2017.  V dané dny nebude dostupné ani objednávání na vyšetření. Provoz v novém centru bude zahájen v pátek 30. 6. 2017.

Mamodiagnostické centrum v chomutovské nemocnici je nejnovějším a nejmodernějším zdravotnickým pracovištěm s takovým zaměřením v Ústeckém kraji, které vzniklo po rekonstrukci a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Centrum registruje ročně již čtrnáct tisíc mamografických vyšetření. Během dvanácti let počet vyšetření vzrostl na téměř šestinásobek.

Stavební úpravy mamodiagnostického centra a nákup druhého mamografu vyšly Krajskou zdravotní na 12,05 milionu Kč, z čehož 3,1 milionu Kč z této částky pokryly vlastní zdroje. Ústecký kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč. Na pořízení mamografu v hodnotě 3,69 milionu Kč získala Krajská zdravotní, a. s., dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví České republiky, která činí 2,95 milionu Kč. Dalších 400 tisíc korun za vybavení zaplatila Krajská zdravotní, a. s. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

Zdroj: info@kzcr.eu


21.6.2017

Krajská zdravotní podporuje ústecký Strážný dub v anketě Strom roku 2017

Strážný dub u budovy generálního ředitelství Krajské zdravotní, a. s., a sídla ústecké Masarykovy nemocnice, postoupil do celorepublikového finále ankety Strom roku 2017. Památný strom v anketě soutěží s číslem 10 a kromě dárcovské SMS lze pro něj hlasovat vyplněním podpisového archu. Krajská zdravotní, a. s., jako hlavní partner nominovaného ústeckého dubu, nechala umístit podpisové archy na vybraných místech v ústecké Masarykově nemocnici. 

Návštěvníci hlavního areálu ústecké Masarykovy nemocnice mohou archy podepisovat v Nemocniční lékárně Krajské zdravotní, a. s., a ve zdravotnických potřebách v budově „L“, na příjmové recepci ambulantních pacientů v budově „B“, 3. podlaží, v Atriu na příjmové recepci pacientů příchozích k hospitalizaci v budově „A“ nebo na informacích a platebním místě dětského pavilonu ve spojovací chodbě mezi budovami „D1“ a „D2“. Podepsání archu je zdarma, kdy hlasovat mohou dospělí i děti, každý však pouze jednou. Cena jednoho podpisového archu je 60 Kč, přičemž poplatek za vyplněný arch uhradí statutární město Ústí nad Labem, které Strážný dub do ankety nominovalo. Výtěžek bude využit na ošetření památných a významných stromů v okrese Ústí nad Labem, případně k jejich propagaci. Vítězný strom bude navíc ošetřen zdarma.

Při hlasování pomocí dárcovské SMS zprávy na telefonní číslo 87 777 je třeba do textu zprávy napsat „DMS STROM10 60“. Každá osoba může poslat neomezený počet DMS, za každou DMS získá strom 2 hlasy. Cena dárcovské SMS je 60 Kč, z toho 59 Kč půjde také na ochranu stromů v místě, kde finalista roste. 

Hlasování jak vyplněním podpisového archu, tak odesláním dárcovské SMS probíhá až do 15. září 2017.

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Strážný dub u generálního ředitelství Krajské zdravotní, a. s. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

21.6.2017

Avízo – Krajská zdravotní pořádá akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Specializované kožní pracoviště, centrum péče o maligní melanom Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pořádá pod hlavičkou České akademie dermatovenerologie a ve spolupráci se statutárním městem Chomutov akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“. Akce se koná na Kamencovém jezeře v Chomutově, kde proběhne také bezplatné vyšetření návštěvníků, kteří se dostaví v plavkách.

Dermatologové vám poradí, jak se správně chránit před slunečním zářením, jak provádět samovyšetření kůže a jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny. Pro všechny, kdo bezplatné vyšetření podstoupí, jsou připraveny vzorky opalovacích krémů s UV filtrem.

Akce na Kamencovém jezeře v Chomutově proběhne v pátek 23. června 2017 od 11.00 do 16.00 hodin.

Odborným garantem akce je MUDr. Radka Neumannová, primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Zdroj: info@kzcr.eu


21.6.2017

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 15. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala 15. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Odborná konference proběhla 15. – 16. června 2017 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. Společně s přednostou kliniky doc. MUDr. Tomášem Binderem, CSc., byli odbornými garanty konference také MUDr. Pavel Gerych z téže kliniky a primář novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Petr Janec, MHA.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V celé České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.

„Chtěl bych vyjádřit vděčnost Ústeckému kraji za podporu edukativních akcí, jakou je naše konference. Bez finanční podpory kraje by se nemohla uskutečnit, protože získat prostředky pro uspořádání takových akcí, vzhledem k velkému množství odborných zdravotnických konferencí, je rok od roku obtížnější,“ řekl v úvodu doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

„Je mi velkou ctí, a říkám to s plnou vážností, že jsem mohl převzít záštitu nad již 15. ročníkem Perinatologických dnů. Jsem totiž přesvědčen, že výsledky perinatologické péče v Ústeckém kraji jsou vynikající. Jménem svým a jménem vedení Ústeckého kraje vám všem za práci, kterou odvádíte ve prospěch těch nejmenších, děkuji. Lidská společnost není vlčí smečka, kde přežívají jen silní, ale je charakterizovaná tím, jak se dokáže postarat o své nejslabší. A vy to v každodenní praxi dokazujete," zdůraznil náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, který vyslovil uznání přednostovi ústecké kliniky docentu Binderovi a jeho kolektivu za uspořádání konference. „A nemám na mysli pouze tu letošní, ale i předchozí. Loňská, kterou jste připravili, byla dokonce celostátní a stálo za ní hodně práce a úsilí," připomněl.

"Podporujeme rozvoj perinatologie. Velice jsme uvítali a přihlásili se do programu vypsaného ministerstvem zdravotnictví, což přinese pro obě centra - v Mostě a Ústí nad Labem - vybavení v řádu zhruba 70 milionů korun pro každé centrum. Zdravotnická technika zastarává a je potřeba ji obnovovat. Stejný program vypsalo ministerstvo i pro onkogynekologii, kterou díky tomu vybavíme technikou za dalších  60 milionů korun. Kvalita péče se tím zlepší, ale je třeba říci, že technika a budovy nehrají zásadní roli. Tu hrají zaměstnanci oddělení, jimž děkuji i já, protože výsledky obou perinatologických center jsou skutečně excelentní," řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Během konference její účastníci zhlédli a vyslechli jedenáct vystoupení svých kolegů, na dvoudenní  akci se přihlásilo 120 zdravotníků.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


19.6.2017

O prostředky pro navýšení mezd sester bude Krajská zdravotní, a. s., žádat prostřednictvím Ústeckého kraje

Krajská zdravotní, a. s., uvítala zveřejnění pravidel, podle kterých mohou kraje žádat ministerstvo o poskytnutí finančních prostředků pro navýšení příplatků pro sestry ve směnách u lůžka. Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo tuto metodiku v pátek 16. 6. 2017 dopoledne.

„Peníze pro sestry u lůžek v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., musíme získat. Budeme tedy plně spolupracovat s Ústeckým krajem a poskytneme veškerou součinnost a podklady pro to, aby mohla být podána příslušná žádost o finanční prostředky,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve zveřejněných pravidlech uvádí, že kraje mohou podat žádosti o dotace na navýšení mezd samostatně pracujících sester ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu u lůžka pro nemocnice na svém území. Dotace by měla být poskytnuta na navýšení o 2000 korun měsíčně, a to pro druhé pololetí roku 2017. Fakultní nemocnice se do dotačního programu hlásit nemusí, prostředky pro přidání peněz dostanou formou příspěvku na provoz. Od ledna 2018 bude podle vyjádření ministerstva zdravotnictví financování navýšení mezd zajištěno příslušným navýšením úhrad ze zdravotního pojištění.

Zdroj: info@kzcr.eu

 


19.6.2017

Avízo - Krajská zdravotní zahájí v teplické nemocnici výstavbu pavilonu operačních sálů a sterilizace

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájí v Nemocnici Teplice, o. z., výstavbu pavilonu pro čtyři operační sály a sterilizaci. Výstavba nového pavilonu bude největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní, a. s.

Akce se uskuteční za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, náměstka hejtmana RSDr. Stanislava Rybáka, primátora statutárního města Teplice Jaroslava Kubery a dalších hostů ve čtvrtek 22. června 2017 od 14 hodin.

Sraz novinářů je ve čtvrtek 22. června 2017 v 13:55 hodin ve vestibulu pavilonu F.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do středy 21. června, 13:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/

          

Zdroj: info@kzcr.eu

                                                                  


16.6.2017

Krajská zdravotní uspořádala odbornou Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 8. června a v pátek 9. června druhý ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. Akce se uskutečnila v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Účastníci konference vyslechli jak přednášky z chirurgických oborů, tak zkušenosti personálu centrálních operačních sálů s nemocniční sterilizací, se kterou úzce spolupracují.

RSDr. Stanislav Rybák v úvodu pozdravil všechny účastníky jménem Ústeckého kraje a poděkoval, že se mu dostalo cti převzít nad touto akcí záštitu. „Dovolte mi poděkovat panu primáři Ivanu Humhejovi a jeho kolektivu za přípravu konference. Zároveň i popřát, aby i tato konference byla nejméně tak úspěšná, jako byla první. Chci současně popřát nejen kolektivu Centrálních operačních sálů, ale celé Masarykově nemocnici, aby příprava rozšíření počtu operačních sálů proběhla podle připraveného harmonogramu. Je to nanejvýš potřebné nejen pro zvýšení možností celé nemocnice v rámci přípravy nových potřebných oborů, ale především pro zlepšení péče o pacienty celého Ústeckého kraje,“ uvedl v úvodu RSDr. Stanislav Rybák.

Na konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace zavítal rovněž ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. „Je symbolické, že druhý ročník konference se koná v místech, kde v roce 1927 byl vybudován chirurgický pavilon s operačními sály, kde celá řada chirurgů naší nemocnice začínala svoji karieru. Byly to zejména  sály zvané „U Šprdlíků" pojmenované po staniční sestře sálů Haně Šprdlíkové, která patřila k nejvýraznějším postavám chirurgického sesterského poválečného personálu.

V těchto místech jako jedny z prvních v republice vznikly i centralizované  operační sály. Masarykova nemocnice vždy byla lídrem progresivních změn  ve zdravotnictví kraje i celé České republiky. Vývoj nezávisle na době prokázal, že operační sály vždy byly, jsou a budou srdcem nemocnice,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Odborným garantem byl MUDr. Ivan Humhej, primář Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. „Těší mě velký zájem o účast na naší konferenci, což dokládá 39 přihlášených aktivních sdělení a více než 250 registrovaných účastníků z řad chirurgů nejrůznějších odborností, sálových sester, anesteziologů, anesteziologických sester, pracovníků sterilizací, hygieniků, epidemiologů a dalších zdravotníků, kteří s těmito obory spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět. Toto multidisciplinární uskupení zdravotníků umožňuje širokou diskuzi nad přednášenými tématy z pohledu různých odborností. Právě tento fakt pokládám za hlavní klad našeho setkání oproti některým jiným odborným akcím zaměřeným na úzkou skupinu posluchačů. Jedním z nosných témat letošní konference byla multidisciplinární spolupráce – trend moderní medicíny. Že se jedná o aktuální téma, dokládá účast zdravotníků nejen z nejrůznějších nemocnic České republiky, ale i kolegů ze Slovenska. Konferenci jsme pořádali ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se kterou úzce spolupracujeme při výuce a organizaci odborných praxí studentů na centrálních operačních sálech. Konání konference v reprezentativních prostorách Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jistě přispělo k dobrému dojmu z celé akce, podobně jako společenský večer na palubě lodi Porta Bohemica při plavbě labským údolím,“ dodal MUDr. Ivan Humhej.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní uspořádala odbornou Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc

14.6.2017

Krajská zdravotní přiblížila veřejnosti v ústecké Masarykově nemocnici práci robotického systému da Vinci Xi

Vyzkoušet si práci chirurga s robotickou asistencí měla možnost odborná i laická veřejnost ve dnech 7. a 8. června 2017 v atriu pavilonu A Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zde připravila v rámci tzv. Pacientských dnů prezentaci da Vinci Xi chirurgického systému.  Kromě možnosti prohlídky technologie a vlastního vyzkoušení systému a trenažéru mohli návštěvníci vidět na obrazovce i operace s využitím robota.

„Jsem rád, že se po čase opět prezentuje robotický systém da Vinci Xi. Krajská zdravotní byla první v České republice, která tento nejnovější typ vlastnila. Výhodou je, že systém je dvou konzolový a umožňuje školit nové robotické chirurgy. Díky tomu má Krajská zdravotní jediné školicí centrum pro operatéry ze střední a východní Evropy,“ uvedl v úvodu místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer.

„Robotická chirurgie při ústecké Masarykově nemocnici oslaví v září letošního roku deváté výročí v Krajské zdravotní. Nutno říci, že školicí centrum má jako jediné v České republice dva školitele, kterými je přednosta kliniky Jan Schraml z ústecké Masarykovy nemocnice a druhým je chirurg Jan Rejholec, primář chirurgie v děčínské nemocnici. Na robotickém systému da Vinci Xi operují lékaři z ústecké nemocnice, ale i z dalších nemocnic Krajské zdravotní,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dodal: „Velice mě těší, že na robotickém systému na naší klinice se naučili operovat a operují i čelní urologové v rámci České republiky, kterými jsou profesor Marek Babjuk a docent Ladislav Jarolím, což odpovídá i klientele ústeckého robotického centra.“

„Dnes je pro Krajskou zdravotní velmi historický okamžik. V minulosti jsme v ústecké Masarykově nemocnici zažili dva robotické systémy se dvěma konzolemi. V tyto dny máme na půdě Krajské zdravotní sice dočasně, ale opět dva robotické systémy, a poprvé čtyři ovládací konzole. Navíc se mohou návštěvníci akce seznámit s novinkou v robotické chirurgii, kterou je stapler, jež umožňuje lépe provádět robotickou operaci střeva. Další novinkou je singl port na robotický systém, který v současné době Krajská zdravotní nevlastní, ale v jednání je jeho zavedení. Výhodou pro pacienta je, že dnes, když provádíme robotické operace, tak má pacient v břišní dutině pět otvorů, díky singl portu se dají některé výkony odoperovat pouze jediným otvorem. Pacientovi to přináší při výkonu maximální šetrnost,“ vysvětlil MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zahájilo svou činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Centrum má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu 2015 je nahradil nejmodernější dvoukonzolový robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Právě s tímto chirurgickým systémem se mohla během dvou dní odborná i laická veřejnost seznámit v atriu pavilonu A.

Od roku 2008 do 7. června 2017 mělo CRCH za sebou 2449 výkonů s asistencí robotického systému da Vinci. Drtivá většina z nich představovala odstranění karcinomu prostaty. Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou kromě radikální prostatektomie nádorová onemocnění ledvin, anatomické anomálie močových cest a radikální cystektomie – operace močového měchýře pro pokročilý nádor. V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace konečníku pro karcinom, tedy nízká resekce konečníku se zachováním funkce svěračů. Tým ORL pod vedením primáře MUDr. Karla Slámy provádí operace kořene jazyka. Při radikálních hysterektomiích, tedy operacích dělohy pro nádor, robota používají gynekologové.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


13.6.2017

Krajská zdravotní se ohrazuje proti tvrzení, že v areálu teplické nemocnice je záměrně ubližováno kočkám

Krajská zdravotní, a. s., se důrazně ohrazuje proti tvrzení Sdružení za ochranu zvířat Fousek, o. s., a dalších tzv. ochránců koček, že je v areálu teplické nemocnice kočkám záměrně ubližováno. Ze strany nemocničního personálu nejsou kočky žádným způsobem perzekuovány.

„Toulavé kočky však ve zdravotnickém zařízení představují výrazné hygienicko-epidemiologické riziko, jsou-li bez veterinárního dohledu, mohou být zdrojem mnoha zoonóz, tedy infekčních nemocí pocházejících od zvířat. Je nutno brát v potaz, že v nemocnici se nachází množství pacientů s oslabenou imunitou, po operacích či jinak nemocných, kteří mohou do bližšího styku s kočkami přijít,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Tato skutečnost podle slov MUDr. Tomáše Hrubého vedla k instalaci písemného upozornění na nevhodnost krmení koček v areálu nemocnice se snahou, aby si kočky v areálu nemocnice nezvykly a tedy se i nekontrolovaně množily apod. Dalším důvodem pak je i to, že zdravotnické zařízení není povinno a není v jeho silách a možnostech, se o polodivoké kočky starat, a to jak ve smyslu zajištění jejich základních potřeb, tedy potravy a příbytku, tak i potřebné veterinární péče.

„Různě po areálu nemocnice rozmístěné misky s potravou, ale i hromádky granulí, které jsou pravidelně doplňovány milovníky koček, neslouží pouze za potravu oněm divokým kočkám, ale mohou sloužit za potravu i různým druhům hlodavců, zejména myším, krysám a potkanům. Kvůli miskám s jídlem se zvyšuje populace koček v areálu, a neklesá ani přes několik provedených kastrací, které šly k tíži Nemocnice Teplice, o. z.,“ uvádí ředitel zdravotní péče.

„Hlavním zájmem Krajské zdravotní, a. s., je zdraví jejich pacientů a návštěvníků a bezpečné prostředí v areálu nemocnice, a proto není žádoucí, aby byly kočky v areálu nemocnic krmeny. Pokud by se našli zájemci o některé z koček, nacházejících se v areálu nemocnice, a chtěli by jim nabídnout nový domov a postarat se o ně, mají samozřejmě naši plnou podporu a poděkování,“ říká MUDr. Tomáš Hrubý.

                     

 Zdroj: info@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu