28.4.2017

Ústecký radiologický den přilákal na výletní zámeček Větruše desítky lékařů z regionu

V prostorách výletního zámečku Větruše proběhl počátkem dubna 2017 již šestý ročník Ústeckého radiologického dne, který se letos konal pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Konference byla tematicky zaměřena na diagnostiku chorob zažívacího traktu. Své příspěvky přednesli lékařští odborníci z pořádajícího ústeckého radiodiagnostického oddělení, ale i z oddělení rehabilitačního, gastroenterologického, z oddělení nukleární medicíny a hrudní chirurgie, do programu přispěl i přednášející z radiodiagnostického oddělení mostecké nemocnice.

Konferenci každoročně pořádá Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jedná se o nelůžkové oddělení, které poskytuje základní a specializovanou diagnostiku a terapeutickou péči v rozsahu koncepce oboru pacientům Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, dále pak podle potřeby i z jiných oblastí České republiky.

„Vedení Krajské zdravotní věnuje potřebě vytváření kvalitního zázemí pro pacienty velkou pozornost. Ruku v ruce s postupnou rekonstrukcí oddělení ve všech pěti nemocnicích jde i obnova a pořizování nového přístrojového vybavení. V oblasti poskytování zdravotní péče patří mezi strategické úkoly, které před vedením společnosti stojí, i umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic Krajské zdravotní. V Ústí nad Labem byla nová magnetická rezonance pořízena v listopadu 2015,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

V úvodu akce pozdravil účastníky šestého Ústeckého radiologistického dne také generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Velmi mě těší, že tato konference má pravidelně hojnou účast. Chtěl bych poděkovat panu primáři Dernerovi za jeho práci. Jde o odborníka, který pomáhá svými zkušenostmi celé Krajské zdravotní v mnoha směrech,“ dodal Ing. Petr Fiala.

„Jsem rád, že jsem mohl přivítat účastníky této prestižní konference již pošesté. Na konferenci vystoupili nejen lékaři, ale i nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří si vzájemně vyměnili své zkušenosti. Také bych rád vyzdvihl, že na ústeckém radiologickém oddělení se rozšiřuje v poslední době  i vědecká činnost, která bude letos oceněna na Vědecké konferenci ústecké Masarykovy nemocnice,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Milouš Derner, primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Byl jsem příjemně překvapen hojnou účastí kolegů jak z Krajské zdravotní, tak i dalších nemocnic Ústeckého kraje. Svědčí to o kvalitě přednášek a o tom, že radiologická i klinická oddělení naší nemocnice mají vysokou úroveň a drží krok s nejnovějšími trendy v oboru. Potěšila mě i neformální setkání kolegů z různých nemocnic,“ zhodnotil konferenci MUDr. Milouš Derner.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ústecký radiologický den přilákal na výletní zámeček Větruše desítky lékařů z regionu. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc

27.4.2017

Kožní oddělení chomutovské nemocnice se připojilo k Evropskému dni melanomu v České republice

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., se zapojilo do 17. ročníku Evropského dne melanomu v České republice. Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Součástí akce je i poradenství, jak se správně chránit před slunečním zářením.

V pondělí 24. dubna 2017 využilo v chomutovské nemocnici možnost vyšetření bez objednání a bez doporučení od praktického lékaře 134 pacientů. „Plánujeme u 19 pacientů excize podezřelých změn, definitivní výsledky budeme znát až po chirurgickém a následném histologickém vyšetření,“ uvedla primářka kožního oddělení MUDr. Radka Neumannová.

„Prevence je důležitá. Svědčí o tom fakt, že i když stoupá počet lidí, u nichž odhalíme kožní nádor, nestoupá počet zemřelých. Preventivně se nechává vyšetřit rok od roku stále větší počet lidí. Je to dané i faktem, že akcí, na něž mohou lidé přijít, je během roka více a pořádají je i zdravotní pojišťovny, které nás oslovují kvůli spolupráci. V roce 2014 se na oddělení začalo léčit 60 nových pacientů s maligním melanomem, v roce 2015 bylo číslo poloviční a loni bylo těchto pacientů 27. Běžně je počet nových nádorů u pacientů asi 20 na 100 000 obyvatel, “ shrnula MUDr. Radka Neumannová.

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


24.4.2017

V Krajské zdravotní proběhla „IV. Krajská konference sester 2017“

„Člověk člověku“, to bylo hlavní motto IV. Krajské konference sester 2017, určené zejména pro nelékařský personál, která proběhla ve středu 19. dubna ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s. Návštěvníci akce si vyslechli přednášky například na téma péče o pacientky po operaci prsu, dobrovolnický program Krajské zdravotní nebo profesní poranění zdravotníků. Odborným garantem konference byla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

IV. krajskou konferenci sester 2017 navštívilo více než sto padesát zdravotníků nejen z ústecké Masarykovy nemocnice, ale také z ostatních nemocnic Krajské zdravotní, a. s. „Ve vzdělávání zdravotníků jsou konference tohoto druhu velmi důležité. Zde si nejen zdravotní sestry, ale i lékaři a další zdravotničtí pracovníci vyměňují zkušenosti a debatují nad tématy, se kterými se ve své praxi setkávají,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

„Konference byla prestižní záležitostí pro nelékařské profese. Hlavním tématem konference s podtitulem „Člověk člověku“ byly vztahy mezi sestrami a lékaři, sestrami a pacienty a mezi sestrami navzájem. Nechyběly ani přednášky zabývající se problematikou nedostatku nelékařského personálu, náročností tohoto povolání, včetně kazuistik v ošetřovatelském procesu,“ uvedla hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová.

Ve stejný den proběhl v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., charitativní bazárek módních doplňků na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně, která zajišťuje finanční krytí testování nových potenciálních dárců kostní dřeně. Organizátorkám akce se podařilo získat pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně téměř 26 000 Kč.

Zdroj: info@kzcr.eu

V Krajské zdravotní proběhla „IV. Krajská konference sester 2017“. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

24.4.2017

Avízo – Krajská zdravotní prezentuje nové přístroje umožňující poskytovat nedonošeným dětem nejkvalitnější péči

Krajská zdravotní, a. s., má ve svých dvou perinatologických centrech, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a v Nemocnici Most, o. z., nové přístroje umožňující poskytovat nedonošeným dětem nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby. Získala je díky projektu „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a. s.“, s využitím dotace z Norských fondů.

Obě uvedená zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence.

Krajská zdravotní, a. s., projekt prezentuje za účasti lékařských specialistů, zástupců vedení společnosti a médií. Tisková konference se uskuteční ve středu 26. dubna 2017 od 13.30 do 14.30 hodin

v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem a na novorozeneckém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do úterý 25. dubna 2017, 15:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


21.4.2017

Avízo – Lékaři dětského oddělení děčínské nemocnice uspořádají semináře pro rodiče dětí

Rodičům a všem zájemcům o dětskou medicínu je určen cyklus praktických sdělení „Semináře pro rodiče dětí (a nejen pro ně)“, které pořádají v červnu 2017 lékaři Dětského oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Semináře se budou konat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16 hodin v seminární místnosti nemocnice Děčín (aula se nachází v budově C - oranžová budova, III. podlaží). Účast na seminářích je pro všechny zájemce bezplatná.

Témata:

5. 6. Dieta při chronické zácpě - MUDr. Irena Beerová, Bsc.

8. 6. Dehydratace - MUDr. Alexandra Timoshina

12. 6. Antibiotika - pomocník nebo zabiják? - MUDr. Renata Přibíková

15. 6. Když léčí maminka… - MUDr. Veronika Lešanovská

19. 6. První pomoc na dovolené, aneb co vše se může stát… - MUDr. Lenka Skalicová

22. 6. Kašel - MUDr. Marie Michálková

26. 6. Otravy u dětí -  MUDr. Vira Hetmanets

Kontakt:

Mgr. Danuše Tomášková

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

tel.: 412 705 221|e-mail: danuse.tomaskova@kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


21.4.2017

Avízo – Kožní oddělení chomutovské nemocnice se připojí k Evropskému dni melanomu v České republice

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., se zapojí do 17. ročníku Evropského dne melanomu v České republice, který letos připadá na pondělí 24. dubna. Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Součástí akce je i poradenství, jak se správně chránit před slunečním zářením.

Zveme všechny zájemce, kteří pochopili důležitost a účinnost správné prevence, do které patří i vyšetření mateřských znamének. OBJEDNÁNÍ A DOPORUČENÍ OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NENÍ NUTNÉ.

V chomutovské nemocnici akce proběhne v pondělí 24. dubna 2017 od 8:00 do 14:00 hodin,

na specializovaném kožním pracovišti Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. – budova D, nová dostavba, 3. podlaží, Kochova 1185, 430 12 Chomutov.

Zdroj: info@kzcr.eu


20.4.2017

Krajská zdravotní měla loňský rok úspěšný a do nemocnic dále investuje

Rok 2016 byl pro Krajskou zdravotní, a. s., která pro Ústecký kraj spravuje pět nemocnic, úspěšný. A dosavadní výsledky hospodaření v prvních měsících letošního roku ukazují, že také rok 2017 by mohl udržet pozitivní trend ekonomiky společnosti umožňující postupnou obnovu nemocnic a zdravotnické techniky v posledních letech. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2016 a aktualizace finančního a investičního plánu, které projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 31. března 2017 v ústeckém IBS Hotelu Vladimir.

Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2016 je zisk ve výši 6 615 579,34 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady činí 6 336 174 984,57 Kč, celkové výnosy činí 6 342 790 563,91 Kč. Kladné hospodaření Krajské zdravotní, a. s., potvrzuje i předběžný výsledek hospodaření společnosti k 28. 2. 2017. Je jím zisk ve výši 14,78 milionu Kč, přičemž plánovaným výsledkem hospodaření za měsíc únor 2017 je zisk ve výši 3,08 milionu Kč. Za celý rok 2017 je plánováno ziskové hospodaření ve výši 434 tisíce Kč, v reálu tedy jako vyrovnané. „Představenstvo společnosti schválilo také návrh aktualizace finančního a investičního plánu Krajské zdravotní, a. s., pro rok 2017, který je zpracován s kladným výsledkem hospodaření ve výši 479 428 Kč, celkové náklady činí 6 671 016 819 Kč a celkové výnosy pak činí 6 671 496 247 Kč. Plánovaný výsledek hospodaření všech nemocnic, sdružených do Krajské zdravotní – a to považujeme za důležité a jen potvrzující výsledek předchozích let – je rovněž kladný. Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit v roce 2017 činí 851 milionů 538 tisíc Kč. Významné investice jsou plánovány do všech pěti nemocnic,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Největší investiční akce v roce 2017 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.:

Nemocnice Děčín: Proběhne rekonstrukce největšího pavilonu I – interních oborů, se zateplením a výměnou dveří a oken včetně dílčích vnitřních úprav (cena dle veřejné zakázky 27 041 000 Kč včetně DPH), spojených mj. také s plánovanou přístavbou objektu pro instalaci magnetické rezonance a umístění nového vestibulu (za předpokládanou cenu 24 856 000 Kč včetně DPH). Probíhá příprava projektové dokumentace pro výstavbu nových operačních sálů a urgentního příjmu (rozpočet dle studie 242 milionů Kč včetně DPH).

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: Rekonstrukce dětského pavilonu D, kdy kromě zateplení a výměny dveří a oken bude pavilon opatřen nástavbou celého nového nadzemního podlaží (projektová cena 77 milionů Kč včetně DPH). Před pavilonem O, v němž sídlí protetické oddělení, bude zrekonstruováno parkoviště, kde se rozšíří počet parkovacích míst ze současných 25 na 50 (projektová cena 4,8 milionu Kč včetně DPH). Ústecká onkologie V Podhájí získá novou zateplenou fasádu s novými okny, v areálu bude zřízena nemocniční lékárna (vše za 16 916 000 Kč včetně DPH). Rekonstrukcí prochází v roce 2017 onkologický stacionář (za 7 040 000 Kč včetně DPH) a rekonstrukcí v roce 2018 projde také parkoviště (předpokládaná cena 2 400 000 Kč včetně DPH).

Nemocnice Teplice: V teplické nemocnici bude zahájena výstavba nového pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací (projektová cena 216 818 332 Kč včetně DPH). Projekt počítá také s výstavbou 25 parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením přístupu do ulice Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu. Souběžně bude zahájena výstavba nízkoprahového urgentního příjmu (15 814 392,22 Kč včetně DPH).

Nemocnice Most: V mostecké nemocnici momentálně probíhá výstavba nového velkokapacitního parkoviště za pavilonem B (cena z veřejné zakázky 6 750 000 Kč včetně DPH), prakticky dokončena je výstavba oddělení NIP a DIOP (cena z veřejné zakázky 16,782 milionu Kč včetně DPH), proběhne přestěhování nemocniční lékárny do nových – zrekonstruovaných prostor (projektová cena 3 412 200 Kč včetně DPH – stavební část), je připravováno zateplení plicního pavilonu (projektová cena 20,3 milionu Kč včetně DPH) a bude zahájena rekonstrukce dětského a dorostového oddělení.

Nemocnice Chomutov: V chomutovské nemocnici bude vybudován zcela nový stravovací provoz včetně nového technologického vybavení (cena propočtem 60 milionů Kč včetně DPH), otevřeno bude nové mamografické centrum (cena z veřejné zakázky 8 349 000 Kč včetně DPH), největší v Ústeckém kraji, momentálně probíhají také větší stavební úpravy spojené s pořízením nového přístroje pro magnetickou rezonanci (cena stavby z veřejné zakázky 8 775 000 Kč včetně DPH) a je připravován projekt výstavby objektu urgentního příjmu (1. etapa – dle propočtu 76 milionů Kč včetně DPH) a propojovací chodby mezi nemocničními pavilony.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák akcentoval strategické cíle společnosti: „V rámci hospodářské činnosti chceme nadále držet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také do obnovy a modernizace přístrojového vybavení. V oblasti personální budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu našich pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme i v dalších letech využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., díky němuž v uplynulých letech do krajských nemocnic nastoupilo již 110 lékařů. Na začátku roku 2017 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2016/2017 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent. V oblasti poskytování zdravotní péče patří mezi strategické úkoly vybudovat kardiochirurgické pracoviště jako součást plánovaného centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici, a to spolu s vybudováním nových moderních operačních sálů. Cílem, jehož realizace začíná, je vybudování urgentních příjmů ve čtyřech okresních nemocnicích a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic Krajské zdravotní. Chceme také vybudovat moderní operační sály v děčínské, teplické i chomutovské nemocnici.“

Jak Ing. Jiří Novák zdůraznil, do všech těchto akcí chce Krajská zdravotní, a. s., investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje jako jediného akcionáře, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení. Krajská zdravotní, a. s., bude nadále usilovat o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje.

Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2016 včetně účetní závěrky bez výhrad schválila na svém jednání 3. dubna 2017 dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s., v čele s jejím předsedou PhDr. Mgr. Leošem Moravcem. Navrhla Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady, výroční zprávu rovněž schválit. Ústecký kraj, po projednání v Radě Ústeckého kraje 5. dubna 2017, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a. s., výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., včetně účetní závěrky za rok 2016 schválil a rozhodl o rozdělení zisku ve výši 6 615 579,34 Kč. Rezervní fond společnosti bude doplněn částkou 330 778,97 Kč, tedy podle jejích stanov 5 % ze zisku, a částka ve výši 6 284 800,37 Kč bude zaúčtována do neuhrazené ztráty minulých let.

Zdroj: info@kzcr.eu


18.4.2017

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje zavítal do děčínské nemocnice

Prohlédnout si jednotlivé nemocnice největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, seznámit se s jejich současným stavem a připravovanými investicemi, se rozhodli členové Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje. Počátkem dubna tak zástupci výboru navštívili první z nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., nemocnici v Děčíně.

„Smyslem pracovní návštěvy nebylo jen seznámení s portfoliem poskytovaných zdravotních služeb, stavu vybavenosti a posouzení nutnosti investic do děčínské nemocnice, ale také získání konkrétních informací o personální situaci. Pan ředitel zdravotní péče  MUDr. Michal Hanauer odprezentoval současný stav všech zdravotnických pracovišť včetně připravovaných a potřebných investic. Rovněž nás seznámil s personální situací nemocnice. Za důležité pokládám setkání se středním zdravotnickým personálem, při kterém proběhla naprosto otevřená diskuse i na téma přesčasových hodin, odměn a vztahu mezi nadřízenými a podřízenými. Pokud mám obecně shrnout situaci v nemocnici Děčín, tak lze konstatovat, že všechna pracoviště jsou v současné době stabilizována a nutné je posílení středního zdravotnického personálu zejména na odděleních interny a chirurgie,“ uvedl předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Bc. Pavel Csonka.

„Mám-li se  vyjádřit k informacím o jakémsi bossingu, mobingu či údajné šikaně zdravotních sester, které na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje pronáší paní Vacková z Děčína, stavějící se do role zástupkyně všech zdravotních sester, pak po otevřené diskusi přímo se sestřičkami, její informace považuji  spíše za šíření poplašných zpráv. Plně si však uvědomuji, že na některých odděleních je třeba posílit střední zdravotnický personál, ale bohužel z plastelíny, nebo těsta si sestřičky nevymodelujeme. Proto Ústecký kraj připravil zařazení středních zdravotnických oborů mezi tzv. obory preferované. Současně naše společnost Krajská zdravotní souběžně v rámci nadačního fondu připravila řadu motivačních programů, a to jak finančních, tak materiálních. Zmíním třeba nové uniformy pro zdravotní sestry,“ dodal k návštěvě děčínské nemocnice Bc. Pavel Csonka.

Za Krajskou zdravotní, a. s., návštěvu přivítali předseda dozorčí rady PhDr. Mgr. et Bc. Leoš Moravec, generální ředitel Ing. Petr Fiala, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA, a hlavní sestra děčínské nemocnice Mgr. Danuše Tomášková, kteří zástupce výboru pro zdravotnictví a vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ing. Petra Severu, provedli nemocničním areálem.

Nemocnice v Děčíně poskytuje zdravotní péči na 12 zdravotnických odděleních, z toho je devět lůžkových a tři oddělení společných vyšetřovacích složek, včetně nemocniční lékárny pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc obyvatel východního cípu Ústeckého kraje.

V květnu zavítají zástupci Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci návštěv Krajské zdravotní, a. s., do ústecké Masarykovy nemocnice.

Zdroj: info@kzcr.eu

Setkání s vrchními sestrami a jejich zástupkyněmi jednotlivých pracovišť děčínské nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

13.4.2017

Avízo – Krajská zdravotní pořádá IV. Krajskou konferenci sester 2017 a charitativní bazárek

Mottem IV. Krajské konference sester 2017, určené zejména pro nelékařský personál, je „Člověk člověku“. Péče o pacientky po operaci prsu, dobrovolnický program Krajské zdravotní, a. s., nutriční terapeut, jsou jen některá z odborných témat, jež představí aktivní účastníci konference svým posluchačům. Odborným garantem konference je Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

Konferenci pořádá Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., (POUZP). Ve stejný den od 9:00 do 15:00 hodin proběhne v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., charitativní bazárek módních doplňků na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně, která zajišťuje finanční krytí testování nových potenciálních dárců kostní dřeně. Koupě módního doplňku za symbolickou cenu udělá radost nejen Vám, ale především těm, kterým tento nákup pomůže zachránit život!

Akce proběhne 19. dubna 2017 od 9:00 do 14.00 hodin,

v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Odborná témata v programu IV. Krajské konference sester 2017:

Dítě není malý dospělý
Mgr. Michaela Rothová, Oddělení dětské chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a. s. 
Mgr. Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, z. s., v Ústí nad Labem 
Mateřská „dovolená“
Zuzana Jirkovská, Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem, o. z. 

Péče o pacientky po operaci prsu 
Iveta Sárköziová, Chirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Spolupráce SZŠ a nemocnice v Děčíně
Barbora Trojanová, Viktorie Horáčková, Markéta Koričarová, Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Jak pomoci bližnímu svému
Jana Benešová, Vladimíra Dvořáková, Oddělení hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Nutriční terapeut – jiný živočišný druh
Jana Zajanová, Oddělení hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

…jsem pouze sanitář…?
Karel Lapáček, oddělení hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

Vzdělávání na ústecké zdravotnické škole 
Mgr. Helena Králová, Mgr. Andrea Miltnerová, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem 

Profesní poranění zdravotníků 
Mgr. Dana Vaculíková, Oddělení hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Safety koncept 
David Klíma, společnost B. Braun Medical 

Milovat a být milován
Zbyšek Jonczy, B.Th., nemocniční kaplan  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Když má den víc než 24 hodin
Lenka Volná, Jana Měkotová, Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská konference sester v roce 2016. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

12.4.2017

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Velikonoční pondělí

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren v pondělí 17. dubna 2017. Pohotovostní lékárenská služba v místech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude upravena takto:

Děčín: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Teplice: Lékárna BENU - OC Galerie Teplice (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most: Lékárna BENU - OC Centrál Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační a tiskové oddělení

Základní informace:
Organizační a tiskové oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. z oblasti distribuce denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s nátáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační a tiskové oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Tiskový mluvčí:
Jiří Vondra
+420 477 114 103         
jiri.vondra@kzcr.eu

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Tiskový referent:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Tiskový referent:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147

ivo.chrastecky@kzcr.eu


Redakce Infolistů:

Redaktor

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu