23.5.2019

Krajská zdravotní uspořádala na ústecké Větruši 38. severočeskou transfuziologickou konferenci

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 16. května 2019 v prostorách výletního zámečku Větruše 38. severočeskou transfuziologickou konferenci. Záštitu nad konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

„Velmi rád bych poděkoval přítomným lékařům za jejich práci, která zachraňuje lidské životy. Transfuzní oddělení jsou důležitými zdravotnickými pracovišti. Zároveň chci pořadatele konference pozdravit u příležitosti 70. výročí transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 125. výročí založení této nemocnice,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který má sám za sebou 123 dárcovských odběrů krve.

„Všechny vás co nejsrdečněji vítám na dnešní konferenci, která kromě zajímavého odborného programu přináší i pohled do sedmdesátileté historie oddělení v Masarykově nemocnici. Toto výročí si připomínáme v roce 125. výročí vzniku nemocnice v areálu Pasteurova. Jsem rád, že mohu pracovníkům našeho transfuzního oddělení v čele s primářem Masopustem poděkovat za jejich zodpovědnou a náročnou práci i v podmínkách personálního oslabení,“ řekl ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne.

Primář MUDr. Jiří Masopust, který byl odborným garantem konference, kromě historie transfuzního oddělení v Ústí nad Labem hovořil také o budoucnosti oboru transfuzního lékařství a přiblížil témata krevního dopingu a stravování podle krevních skupin. Na konferenci dále přednášeli odborníci ze špičkových pracovišť, např. z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, z Thomayerovy nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni, Krajské nemocnice v Liberci či Technické univerzity Liberec.

„Vyzvaní řečníci posluchače zavedli, mimo jiné, do oblastí dalšího vývoje imunohematologie, transplantací kostní dřeně, vakcín pro léčbu zhoubných nádorů a nanotechnologií. Podělili se o své praktické zkušenosti v transfuzním lékařství a v léčbě pacientů imunoglobuliny. Odborná úroveň přednášek a velká účast naplnila, doufám, nejen má očekávání,“ zhodnotil akci, které se zúčastnilo 120 specialistů z celé ČR, primář MUDr. Jiří Masopust.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní přípravky. Transfuzní oddělení MNUL provádí předoperační autologní odběry a výrobu autologních transfuzních přípravků. Dále provádí odběry plazmy, tzv. plazmaferézy a krevních destiček, tzv. trombocytaferézy. Skladuje a vydává transfuzní přípravky pro velkou spádovou oblast – zásobuje 7 nemocnic, dodává plazmu k průmyslovému zpracování na krevní deriváty (hlavně pro výrobu albuminu, imunoglobulinů, koncentrátů faktoru VIII a antitrombinu III), provádí imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních přípravků a testy slučitelnosti krve příjemců s transfuzními přípravky.


Fotografie z kardiochirurgické operace naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu


 


20.5.2019

Představitelé Krajské zdravotní se sešli se zástupci litoměřické nemocnice

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, se na půdě ředitelství KZ v pondělí 20. května 2019 sešli se starostou města Litoměřice Mgr. Ladislavem Chlupáčem a předsedou představenstva a výkonným ředitelem Nemocnice Litoměřice, a. s., Ing. Radkem Lončákem, MBA.

„Cílem schůzky bylo vzájemně se informovat o našich postojích v souvislosti se záměrem města Litoměřice prodat akcie Nemocnice Litoměřice, a. s. Ze setkání vyplynulo, že jsme připraveni k dalšímu jednání. Bavili jsme se také o možnostech budoucí standardní spolupráce mezi oběma zdravotnickými zařízeními,“ řekl k výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 30. března 2019 pověřilo předsedu představenstva a generálního ředitele Ing. Petra Fialu k vedení dalších jednání o projevení zájmu k převodu Nemocnice Litoměřice, a. s., na Krajskou zdravotní, a. s. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v dopise členům Rady města Litoměřice již 23. ledna 2019 deklaroval zájem Ústeckého kraje o převedení Nemocnice Litoměřice, a. s., na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravotní, a. s. Město Litoměřice dosud podmínky pro převod nemocnice nestanovilo, tudíž nyní nelze dále reagovat.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


17.5.2019

Krajskou zdravotní navštívili při své pracovní cestě po Ústeckém kraji zástupci Evropské komise

Ústeckou Masarykovu nemocnici, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které sdružuje společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), navštívili ve čtvrtek 16. května 2019 v rámci pracovní cesty po Ústeckém kraji zástupci Evropské komise (EK) a zástupci resortů včetně manažerů programu RE:START. Doprovodili je představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Akce se zúčastnil také náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Ing. Pavel Tošovský a prorektor pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Hosty přivítali za vedení KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 

Návštěva zástupců EK v Ústeckém kraji se konala v souvislosti s iniciativou „Uhelné regiony v transformaci”. Představitelé krajské samosprávy během ní představili projekty, které by chtěli realizovat pomocí finančních prostředků z Evropské unie. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., prezentoval projekty zaměřené na rozvoj zdravotnické infrastruktury realizované díky realokacím KZ generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. Projekt UJEP - stavbu Fakulty zdravotnických studií v areálu nemocnice – představil prorektor pro vědu UJEP doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

„Více než deset procent území Ústeckého kraje bylo v minulosti postiženo těžbou uhlí. Občané, kteří v drtivé většině dávali teplo a elektrickou energii republice, si proto zaslouží, aby se jim dostávalo kvalitní zdravotní péče, kterou se snažíme pro ně - hlavně prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s. - zajistit. Masarykova nemocnice, v níž se nyní nacházíme, je výkladní skříní zdravotnictví Ústeckého kraje, což dokládá i moderní přístrojové vybavení, které jste viděli. Na další zlepšování jsou potřeba finanční prostředky a oblast zdravotnictví je pro nás jednou z priorit," zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák představil akciovou společnost s plánovaným obratem 7 750 000 000 Kč a s více než 7000 pracovníky jako největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji. „Velmi si vážíme pomoci Evropských fondů, z nichž jsme od roku 2013 vyčerpali více než jednu miliardu korun. Bez této podpory bychom nedosáhli současné úrovně revitalizace nemocnic a modernizace zdravotnické techniky. Na případnou pomoc z programu RE:START jsme připraveni, máme zpracované projekty. Budeme rádi, když je podpoříte,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

Návrh financování projektů pro následující programové období 2021 – 2027 z programu RE:START

 • Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., ve výši cca 720 mil. Kč

 • Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z., ve výši cca 400 mil. Kč

 • Revitalizace Lužické nemocnice

 • Nový léčebný pavilon, Oddělení následné péče Krajské zdravotní,
  a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (ONP Ryjice

  Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2007 - 2013 - IOP
  V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví (IOP) ve výši více než 521 mil. Kč. V rámci IOP bylo realizováno 10 projektů na modernizaci přístrojového vybavení specializovaných center (kardiologické, onkologické, traumatologické, iktové a cerebrovaskulární). Mezi nejvýznamnější realizované položky patří  2 lineární urychlovače (134 mil. Kč), PET/CT (68,5 mil. Kč), angiografická linka s flat detektorem  (18 mil. Kč), multidetektorový CT přístroj (14 mil. Kč).

 • Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2007 - 2013 – ROP SZ
  V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) ve výši téměř 485 mil. Kč. V rámci ROP SZ bylo realizováno 16 projektů na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů, modernizaci zdravotnických technologií i na rekonstrukce budov a zařízení. Mezi nejvýznamnější realizované položky patří  rekonstrukce pavilónů Nemocnice Most (150 mil. Kč), rekonstrukce dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (22 mil. Kč), robotický systém da Vinci (78 mil. Kč), NMR 3 Tesla (40 mil. Kč), lineární urychlovač (86 mil. Kč), endoskopické věže (22 mil. Kč), 2 hybridní systémy SPECT/CT (28 mil. Kč).

  Čerpání finančních prostředků ESIF (ESF) v programovém období 2007 – 2013
  V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši téměř 12 mil. Kč. V rámci ESF bylo realizováno 5 projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřených na vzdělávací a výzkumné aktivity lékařů, zdravotních sester a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví a 1 projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu znevýhodněných skupin zaměstnanců ve zdravotnictví (rodičů s dětmi předškolního věku).

  Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2014 – 2020 – IROP
  V programovém období 2014 – 2020 čerpá Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dosud byla poskytnuta dotace a 2 dokončené projekty ve výši více než 90 mil. Kč. V současné době jsou realizovány 3 projekty v předpokládané výši

  200 mil. Kč v rámci 5. výzvy IROP na zvýšení kvality specializované péče v onkogynekologii a perinatologii. Po doplnění finanční alokace IROP v rámci programu RESTART bude realizováno dalších 5 projektů v předpokládané výši přesahující 410 mil. Kč. Jedná se převážně o zvýšení kvality návazné péče v rámci 31. výzvy IROP.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

 


16.5.2019

Krajská zdravotní se v chomutovské nemocnici připojila k Evropskému dni melanomu v České republice

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., se zapojilo v pondělí 13. května 2019 do 19. ročníku Evropského dne melanomu v České republice. Cílem akce je každoročně upozornit širokou veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének.

Do ambulancí chomutovského kožního oddělení zavítalo 144 návštěvníků. „Plánujeme u 14 pacientů excize podezřelých změn. Definitivní výsledky budeme znát až po chirurgickém a následném histologickém vyšetření,“ uvedla primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Radka Neumannová.

Zdravotníci při vyšetřeních pacientům radili, jak se správně chránit před slunečním zářením. Často totiž lidé nevědí, jaký fototyp pleti mají, jak ho poznají. „Záleží na reakci pleti při kontaktu se sluníčkem, zda pigmentuje nebo nikoliv. Nejsvětlejší typy vůbec nepigmentují a jdou hned dočervena. Tmavší typy nejdříve zarudnou nebo vůbec nezarudnou, a jdou okamžitě dohněda. Tmavší fototypy mají lepší prognózu proti nádorovým onemocněním a lepší ochranu. Fototyp se dá také poznat podle barvy očí. Čím světlejší barva očí, tím světlejší typ pleti, tím větší by měla být ochrana při opalování,“ poradila MUDr. Radka Neumannová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní se v chomutovské nemocnici připojila k Evropskému dni melanomu v České republice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

16.5.2019

Krajská zdravotní prodlužuje omezení provozu porodnice ústecké Masarykovy nemocnice

Z důvodu pokračujících stavebních prací při revitalizaci prostor pavilonu „D2“ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a s tím spojené vysoké hlučnosti a prašnosti, dochází k prodloužení omezení provozu části ústecké gynekologicko-porodnické kliniky do 27. května 2019. V provozu po dobu omezení zůstává porodní sál pro předčasné porody a akutní pacientky. Budoucí maminky se i nadále dostaví na příjem k porodu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde na základě vstupního vyšetření lékař rozhoduje o dalším postupu.

V revitalizovaných prostorách pavilonu „D2“ Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v provozu pro pacientky nadále zůstávají:

 • Feto-maternální ambulance vč. porodnických odborných ambulancí

 • Porodnice nadstandard

 • Pohotovostní služba na porodnické ambulanci

 • Rizikové těhotenství

 • Porodnické odborné ambulance

Důvodem omezení provozu části ústecké gynekologicko-porodnické kliniky v pavilonu „D2“ je revitalizace o patro výše se nacházející stanice větších dětí Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Pacienti spadající na stanici větších dětí jsou hospitalizováni v prostorách oční kliniky v pavilonu „G“ ústecké Masarykovy nemocnice.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

7.5.2019

V Krajské zdravotní dochází k omezení provozu porodnice ústecké Masarykovy nemocnice

Z důvodu pokračující revitalizace prostor pavilonu „D2“ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a s tím spojené vysoké hlučnosti a prašnosti je omezen od 7. května do 19. května provoz části ústecké gynekologicko-porodnické kliniky. V provozu po dobu omezení zůstává porodní sál pro předčasné porody a akutní pacientky. Budoucí maminky se i nadále dostaví na příjem k porodu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde na základě vstupního vyšetření lékař rozhoduje o dalším postupu.

 

V revitalizovaných prostorách pavilonu „D2“ Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v provozu pro pacientky zůstávají:

 • Feto-maternální ambulance vč. porodnických odborných ambulancí

 • Porodnice nadstandard

 • Pohotovostní služba na porodnické ambulanci

 • Rizikové těhotenství

 • Porodnické odborné ambulance

   

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

7.5.2019

Specialistka na dětskou ortopedii Krajské zdravotní obhájila titul Lékař roku

Titul Lékař roku pro rok 2018 získala lékařka Ortopedického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Mgr. Monika Frydrychová. Jako první v jedenáctileté historii ankety obhájila ve volbě pacientů vítězství z předešlého ročníku. Prestižní ocenění si lékařka specializací dětský ortoped převzala na konci měsíce dubna 2019 v Praze.

„Do mé ordinace dojíždí děti se specifickou vrozenou vadou z celé České republiky. Například mohu jmenovat města České Budějovice, Strakonice, Domažlice, Velké Meziříčí, Ostravu. Ocenění si velmi vážím a je zhmotněním mé práce, která, jak se ukazuje, má smysl. Vůbec jsem netušila, že prvenství z minulého roku jde obhájit. Je to pro mě nejen velmi potěšující, ale také obrovský závazek k pacientům, nezklamat je,“ uvedla skromně MUDr. Mgr. Monika Frydrychová, která se kromě dětské a všeobecné ortopedie věnuje základní chirurgii ruky, implantaci náhrad drobných kloubů, molekulární biologii a genetice.

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poskytuje pacientům z regionu kompletní ortopedickou konzervativní a operační léčbu pohybového aparátu. Jedná se hlavně o náhrady nosných kloubů (kyčel, koleno). Dále jde o operativu menších kloubů a artroskopické operace. Na rozdíl od ostatních zdravotnických pracovišť v Ústeckém kraji poskytuje i kompletní operační léčbu páteře. Jako první v České republice zdejší specialisté zavedli funkční náhrady disků krční a bederní páteře. Další specializovanou částí poskytované péče je konzervativní a chirurgická léčba ortopedických dětských chorob.

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová jako první v jedenáctileté historii ankety Lékař roku obhájila ve volbě pacientů vítězství z předešlého ročníku. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

6.5.2019

V Krajské zdravotní přednášel ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Antonín Malina

„Zdravotní stav české populace v kontextu demografických změn“ byl tématem další z cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“. Na setkání se zdravotníky přijal pozvání do Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., (VIKZ) MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který zde vystoupil se svou přednáškou ve středu 24. dubna 2019.

„Rád bych sdělil, jaké jsou pohledy veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace v České republice, jaký bude demografický vývoj a jak bychom se na něj měli připravit. Chci využít svého pohledu, kdy dvacet let řídím školu veřejného zdravotnictví, které na tyto záležitosti nahlíží trochu specifickým pohledem. Snad se mi pořadí všechny přesvědčit, že stárnutí populace není tak dramatická skutečnost, že jde o situaci, s níž se umí zdravá společnost nějakým způsobem srovnat. Že pro zdravotnictví nepřinese nějaké zásadní problémy, které jsou někdy očekávány,“ přiblížil téma přednášky MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA.

Ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví přivítal na půdě VIKZ ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. Troufnu si říci, že Institut postgraduálního vzdělávání zná v této zemi každý lékař. Je mi proto velkou ctí přivítat v Masarykově nemocnici jeho ředitele a zároveň připomenout, že jedním z jeho předchůdců byl i zakladatel ústecké poválečné chirurgie profesor MUDr. Jiří Rödling,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu 


Zdroj: info@kzcr.eu


3.5.2019

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o státním svátku Den vítězství

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťující lékárenskou pohotovost ve středu 8. května 2019 o státním svátku Den vítězství. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově bude zajištěna takto:

Děčín: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem: Lékárna Dr. Max, u Kauflandu, Všebořická 396, 400 10, Ústí nad Labem, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice: Lékárna BENU, OC Galerie Teplice, náměstí Svobody 3316, telefon 731 638 173, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most: Lékárna BENU - OC Centrál Most, Radniční 3400, 434 01, Most, telefon 731 638 040, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov, telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

3.5.2019

V Krajské zdravotní se školili gynekologičtí operatéři ze Slovenska

Na operačních sálech Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se v měsíci dubnu školili laparoskopičtí operatéři ze Slovenské republiky ze soukromé nemocnice Košicích. Výcvik proběhl u pacientek, které podstoupily radikální operace s lymfadenektomií  pro gynekologické malignity.

Hlavním školitelem operatérů ze Slovenska byl MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., chirurg  gynekologicko-porodnické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice. „Naše zdravotnické pracoviště patří mezi sedmnáct onko-gynekologických center v České republice, kde se provádějí radikální operace s lymfadenektomií pro gynekologické malignity. Laparoskopický přístup běžně používají pouze čtyři pracoviště včetně našeho. Na základě zkušeností s tímto typem operativy jsme byli vybráni pro školení laparoskopických týmů. Při školení spolupracujeme s firmami Olympus a Meditronic. Od února 2019 proběhlo na naší klinice proškolení týmů z klinik v Hradci Králové, Michalovců a Košic. Zúčastnění lékaři ocenili odborné zajištění akce a operační techniku.  Další tři školící akce jsou naplánované. Těší nás zájem o tyto akce a podpora vedení společnosti Krajská zdravotní v této oblasti. Pro další školení v laparoskopické operativě bude nezbytná rekonstrukce operačního sálu, ta by měla proběhnout v příštím roce,“ uvedl MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Jedním ze školených operatérů byl MUDr. Ján Richnavský, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky I. soukromé nemocnice Košice - Šaca. „Účelom stretnutia bola prezentácia nových operačných postupov s použitím rozšírenej bipolárnej koagulácie v onkogynekológii pod záštitou firmy Medtronic v zastúpení Ing. Petra Doubravy. Oboznámili sme sa s najnovšími produktami firmy Medtronic v oblasti pokročilej koagulácie v elektrochirurgii. V priebehu pracovného stretnutia sme sa okrem získavania teoretických poznatkov zúčastnili aj operačných výkonov so zameraním na retroperitoneálnu lymfadenektómiu a omentektómiu s použitím uvedenej prístrojovej techniky pod vedením zástupce prednosty MUDr. Iva Blšťáka a MUDr. Marcela Vanča, Ph.D. Týmto chceme vyjadriť poďakovanie kolegom z Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem za inšpiratívne skúsenosti, ktoré sme získali. Vážime si ich ochotu odovzdať nám svoje poznatky.  Veríme, že toto pracovné stretnutie je základom k rozvoju ďalšej vzájomne prospešnej spolupráce,“ pochvaloval si MUDr. Ján Richnavský, Ph.D.

Zdroj: info@kzcr.eu

V Krajské zdravotní se školili gynekologičtí operatéři ze Slovenska. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu