28.7.2020

Krajská zdravotní má na ústecké onkologii nový rodinný pokoj paliativní péče

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má nový rodinný pokoj paliativní péče pro hospitalizovaného pacienta a jeho blízké. Přestavěním prostor vznikla nadstandardně vybavená stanice paliativní péče odpovídající potřebám medicíny 21. století.

Na stavebních úpravách se finančně podílela prostřednictvím Nadačního fondu Evy Matějkové (NFEM) společnost CS-Beton částkou 300 tisíc Kč. Vybavení rodinného pokoje a dalších několika standardních pokojů bylo pořízeno z daru ve výši 8000 EUR společnosti Henkel ČR. „Podpora Nadačního fondu Evy Matějkové má ve společnosti Krajská zdravotní nebývalý finanční rozsah. Vybavení nebo finance, které již prostřednictvím fondu, zejména na ústeckou onkologii, doputovaly, nemají za existenci naší společnosti obdoby,“ poděkoval generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který se společně s ředitelem zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Alešem Chodackým zúčastnil slavnostního představení rodinného pokoje paliativní péče.  

„Rodinný pokoj paliativní péče je určen blízkým nemocného, kteří s ním chtějí trávit společné poslední chvíle jeho života. Je využíván nejčastěji pro mladé pacienty, se kterými v nemocnici zůstávají rodiče. Pokoj vznikl spojením dvou jednolůžkových pokojů s propojením na vlastní sociální zařízení. Pokud není aktuálně takto využíván, dá se opět upravit na dva samostatné jednolůžkové pokoje. Na stanici je celkem šest paliativních lůžek se snahou o zachování jednolůžkového uspořádání tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro pacienta a jeho blízké,“ uvedla MUDr. Martina Chodacká, primářka ústeckého onkologického oddělení.

„Podpora přišla v čase, kdy se v ústecké Masarykově nemocnici vytváří další forma paliativní péče s nemocničním konziliárním týmem. Na našem zdravotnickém pracovišti vzniklo zároveň komplexní zázemí pro tento tým. Mobilní hospic ústecké Masarykovy nemocnice, jako další forma paliativní péče, působí v budově onkologického oddělení V Podhájí od roku 2014,“ doplnila lékařka ústeckého onkologického oddělení a vedoucí lékařka ústeckého mobilního hospice MUDr. Jana Dušánková.

„Nadační fond Evy Matějkově byl primárně založen na podporu zdravotnictví. Co člověk může potřebovat více, když má zdravotní problémy, než kvalitní nemocnici s příjemným a vzdělaným personálem. Já navíc razím heslo, že každý člověk si má v životě na sebe umět vydělat. U nemocného je to většinou o tom, že mu osud nedal tuto možnost, tak mu pomozme,“ řekl závěrem Ing. Josef Matějka, předseda Správní rady NFEM a jednatel společnosti CS Beton, s. r. o. 

Již od vzniku Mobilního hospice v ústecké Masarykově nemocnici trvá úzká spolupráce a podpora ze strany firmy CS-Beton, s. r. o., cestou NFEM. Díky fondu získalo ústecké onkologické oddělení koupací lůžko, oxygenátor, přenosný infuzní dávkovač, příspěvek na pořízení nového vozidla a darem i služební auto Hyundai Santa Fe.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní má na ústecké onkologii nový rodinný pokoj paliativní péče. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní má na ústecké onkologii nový rodinný pokoj paliativní péče. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


23.7.2020

Krajská zdravotní rozšiřuje provoz odběrových míst, reaguje na vývoj epidemiologické situace s COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – rozšiřuje od 27. července 2020 provoz u odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na vývoj epidemiologické situace v České republice související s šířením viru SARS-Cov-2.

„Epidemiologickou situaci v České republice, zejména v Ústeckém kraji, neustále sledujeme a jsme připraveni na ni okamžitě reagovat,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v zastoupení generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 od 27. července 2020:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pondělí až pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková


22.7.2020

Avízo – Transfuzní oddělení Krajské zdravotní v ústecké nemocnici hledá dárce krve s univerzální skupinou 0 negativní

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., které zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje v Rumburku, Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem, se v současné době potýká s kritickým nedostatkem krve univerzální krevní skupiny 0 negativní.

 

„Prosíme všechny dárce 0 negativní, kteří jsou minimálně tři měsíce od posledního odběru plné krve a zároveň jsou zdravotně v pořádku, aby se dostavili k odběru na transfuzní oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Prosíme i ostatní obyvatele okresu Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice ve věku 18 až 60 let s krevní skupinou 0 negativní, kteří doposud krev nedarovali, aby zvážili možnost pomoci pacientům závislým na transfuzích a navštívili naše transfuzní oddělení. Odběry se provádějí v pracovní dny mezi 7:00 až 9:00 hodinou. Roušky nejsou nutné! Děkujeme za pochopení,“ žádá o pomoc MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dárce krve s krevní skupinou 0 negativní se může hlásit na Transfuzním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „C“, 2. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, telefonní kontakt +420 477 113 468 nebo +420 477 113 437: 

 • v pracovní dny mezi 7:00 až 9:00 hodinou

 • neprodělal-li nebo netrpí-li závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví

 • souhlasí s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců (při zachování povinné mlčenlivosti transfuzním zařízením) 

 • nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, infekční žloutenky apod.) nebo tyto choroby neprodělal

 • není mu nařízena karanténa a není pozitivní na onemocnění COVID-19.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


21.7.2020

Heliport v ústecké nemocnici Krajské zdravotní slouží patnáct let, ročně přijme od leteckých záchranářů desítky pacientů

Již patnáct let přijímá heliport na střeše budovy „B“ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pacienty, přepravené leteckou záchrannou službou na urgentní příjem nemocnice, neboli Emergency. Pacientům v ohrožení života se tak dostává akutní péče v nejrychlejším možném čase.

Střešní heliport je s Emergency propojen výtahem, kterým zdravotníci po přistání vrtulníku pacienta dopraví přímo na oddělení k okamžitému zákroku lékařů akutního příjmu, ale i dalších specialistů, přizvaných podle aktuálních potřeb stavu a poranění pacienta. „Heliport začali letečtí záchranáři spolu s ústeckou Masarykovou nemocnicí využívat v roce 2005. Dva roky od otevření nového nemocničního areálu dostavěného na Bukově. Neopomenutelnou podmínkou bylo doplnění všech statických zkoušek pro bezpečné přistávání vrtulníků,“ uvádí MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z, pod které heliport spadá.

Letečtí záchranáři přes heliport transportují do ústecké Masarykovy nemocnice zejména pacienty do traumacentra, cerebrovaskulárního centra a kardiocentra. „Počet přepravených pacientů leteckou záchrannou službou do ústecké nemocnice od roku 2005 stoupl. Tehdy ho využili letečtí záchranáři při 85 transportech. V roce 2019 to bylo 198 transportů. V první polovině letošního roku přistál záchranářský vrtulník na heliportu v 60 případech,“ dodala MUDr. Jana Bednářová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Zdroj foto: Krajská zdravotní, a. s.

Ilustrační snímek. Zdroj foto: Krajská zdravotní, a. s.


9.7.2020

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z Čech a Polska na asistované plastice močovodu

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve školicím centru na konci měsíce června další workshop s názvem Roboticky asistovaná Boariho plastika. Součástí školicí akce, které se zúčastnili urologové z České republiky a Polska, byly dva live přenosy z operačního sálu.

Princip výkonu spočívá v nahrazení poškozené části pánevního močovodu lalokem z močového měchýře. Je potřeba obnovit pasáž cesty moče z ledviny močovodem do močového měchýře. „Tento výkon – Boariho plastika nebo Boariho lalok – se provádí desítky let. Běžně se dělal tzv. otevřenou cestou. Aby urolog mohl operaci provést, musel vést řez o délce 10 – 20 centimetrů. Což v důsledku znamenalo, že pacientovi po operaci zůstala velká jizva a rekonvalescence trvala několik týdnů. Pak začala některá pracoviště alternativně provádět výkon laparoskopicky. Bohužel to ale nešlo ve všech případech, technika laparoskopie možnosti limitovala. Provádět operace s asistencí robota nás posunula dále. Výkon probíhá miniinvazivně – pouze pěti vstupy, tedy pěti porty, díky kterým lze kompletně močové cesty pomocí Boariho laloku zrekonstruovat na jednu či druhou stranu, nebo na obě. Podle toho, kde je močovod poškozen,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., hlavní školitel a přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Vedle robotických chirurgů z České republiky se workshopu účastnili robotičtí operatéři z Polska. „Chci zdůraznit, že roboticky asistované operace tohoto typu můžeme provádět i díky vstřícnému přístupu vedení Krajské zdravotní. Společnost je podporuje, ačkoli je zdravotní pojišťovny nehradí a zaplatí jen výkony provedené laparoskopicky,“ dodal přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Robotická chirurgie je jedním z oborů, který z Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dělá špičkové zdravotnické zařízení ve střední a východní Evropě. Díky robotickému systému da Vinci Xi a operačnímu stolu Trumph TruSystem 700dV lékaři operují pacienta nejšetrněji dostupným způsobem.

Zdroj: info@kzcr.eu

Školicí místnost kliniky urologie a robotické chirurgie v ústecké nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Školicí místnost kliniky urologie a robotické chirurgie v ústecké nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


26.6.2020

Krajská zdravotní mění organizaci odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19

Krajská zdravotní, a. s., z důvodu příznivé epidemiologické situace v Ústeckém kraji a s tím spojených nízkých počtů indikovaných odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19 přistupuje ke změně organizace odběrových míst ve svých nemocnicích s platností od 1. července 2020.

„Odběry na COVID-19 PCR budou prováděny pouze pro objednané pacienty, kteří jsou indikováni Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje a pro samoplátce v jednotlivých nemocnicích v předpokládaném rozsahu jedné hodiny týdně. Rizikoví pacienti nastupující k plánované hospitalizaci, propuštění do domácího léčení vyžadující test před překladem do domovů důchodců či jiných zařízení sociálních služeb, budou odebíráni na jednotlivých zdravotnických pracovištích našich nemocnic. Vzorky PCR SARS-CoV-2 budeme i nadále zpracovávat v laboratoři v ústecké Masarykově nemocnici,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Kontakty na odběrová místa ke stěru z nosohltanu na COVID–19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

  Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


23.6.2020

Ústecký kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na další rozvoj nemocnic

Ústecký kraj podpoří další rozvoj krajských nemocnic. V úterý 23. června 2020 představitelé Ústeckého kraje (ÚK) a Krajské zdravotní (KZ) podepsali smluvní dokumenty, na jejichž základě ÚK poskytne KZ na období let 2020 – 2032 investiční dotaci 3 miliardy korun. Zastupitelstvo ÚK o investiční dotaci největšímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče v České republice rozhodlo na svém jednání v pondělí 22. června.

„Krajská zdravotní je naše vlajková loď a výkladní skříň, kterou se Ústecký kraj rád chlubí. Její současné vedení má za sebou velký kus práce, která je opravdu vidět. Podařilo se mu mimo jiné udržet pro obyvatele Ústeckého kraje Komplexní onkologické centrum, vytvořit pro něj špičkové podmínky, ale také přivést zkušené specialisty pro na severu Čech nový obor kardiochirurgie. Lidé z regionu tak nemusí za kvalitní zdravotní péčí jezdit do jiných krajů,“ zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

„Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Poté, co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ vyjmenoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, strategické investiční akce. Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace.

ÚK podpoří KZ rovněž při obnově a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra. Podle Ing. Jiřího Nováka plánované náklady na pořízení a instalaci zdravotnické techniky, mezi níž je i přístroj PET/CT pro Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., a lineární urychlovač včetně příslušenství pro Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dosahují částky celkem 245 milionů Kč.

„Bez dlouhodobé finanční investiční podpory Ústeckého kraje by obnova a rozvoj našich nemocnic rozhodně nešly tak rychle. Výsledky systematické a cílevědomé práce představenstva v čele s Ing. Jiřím Novákem v uplynulých šesti letech a kladné výsledky hospodaření společnosti byly určujícím předpokladem pro to, Ústecký kraj jako jediný akcionář významně podpořil i strategické investiční akce v nejbližších letech. Za dlouhodobou významnou finanční investiční podporu se vedení Ústeckého kraje sluší poděkovat,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Objem uvedených investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Zdroj: info@kzcr.eu

Ústecký kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na další rozvoj nemocnic. Na snímku (vlevo) hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ústecký kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na další rozvoj nemocnic. Na snímku (vlevo) hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


12.6.2020

Krajská zdravotní od 15. června povoluje návštěvy na onkologických odděleních a odděleních následné péče

Krajská zdravotní, a. s., povoluje ve svých nemocnicích s platností od pondělí 15. června 2020 návštěvy na onkologických odděleních a oddělení následné péče.

Návštěvy budou od 15. června 2020 povoleny na:

Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích

Oddělení následné péče Nemocnice Most, o. z., se sídlem v Zahražanech, včetně lůžkové rehabilitace

Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o. z.

Oddělení následné péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (areál V Podhájí)

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

Návštěvy na jednotlivých odděleních následné péče a onkologie jsou povoleny pouze za dodržení přísných protiepidemických opatření, proto je doporučeno nejdříve se na návštěvě telefonicky s oddělením domluvit.

Zákaz návštěv nadále platí pro JIP Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V reakci na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice způsobujícím onemocnění COVID-19, omezila Krajská zdravotní, a. s., v s platností od 4. března 2020 návštěvy na všech lůžkových stanicích ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Zákaz návštěv na většině lůžkových stanic KZ odvolala s platností od 1. června 2020 na základě rozhodnutí pandemického štábu, který jednal za účasti ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olgy Štorkánové.

Zákaz návštěv na jednotlivých odděleních nemocnic Krajské zdravotní, a. s., může být znovu obnoven v závislosti na lokální epidemiologické situaci.

Zdroj: info@kzcr.eu


5.6.2020

Krajská zdravotní usměrní dopravu v hlavním areálu ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., usměrní dopravu v hlavním areálu v ulici Sociální péče. Důvodem je zahájení výstavby nové budovy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přímo v areálu a s tím souvisejících přípravných prací.

Dopravní omezení začnou platit postupně od pondělí 8. června 2020.

Půjde zejména o omezení vjezdu a parkování před Emergency  a v zadní části areálu mezi pavilony „A“ a „D“. Vjezd k akutnímu příjmu ústecké Masarykovy nemocnice bude nově obousměrný a umožněn pouze vozidlům Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní, a. s., a držitelům parkovacích průkazů ZTP.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uzavřela pro pacienty a návštěvníky hlavní vjezd do areálu v ulici Sociální péče již 18. března 2020 v souvislosti s přijatými opatřeními kvůli výskytu nového typu koronaviru způsobující onemocnění Covid–19. Vjezd je povolen pouze zaměstnancům nemocnice, složkám Integrovaného záchranného systému, zásobování a autům přepravující imobilní pacienty.

Zdroj: info@kzcr.eu


2.6.2020

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 29. 5. 2020 projednalo a schválilo následující změny s účinností od 1. 6. 2020:

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., vykonává funkci náměstka pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v návaznosti na předchozí pověření vykonává funkci ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte