27.3.2017

Avízo – Krajská zdravotní zve na Jarní benefiční koncert pro teplickou nemocnici

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., si vás dovoluje pozvat na Jarní benefiční koncert pro teplickou nemocnici pod heslem „Chceme dělat více pro naše pacienty, ne protože musíme, ale protože chceme“.

Výtěžek z akce bude věnován na nákup aktivizačních pomůcek a na tvůrčí dílny pro pacienty. Vystoupí Komorní sbor Teplice a dětský sbor Poupata.

Koncert se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 17:30 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích. Vstupné je dobrovolné. Na prostranství u kostela jsme pro vás připravili, ve spolupráci s chráněnou kavárnou Fokus kafe – Teplice, prodejní stánek s teplými nápoji a drobným občerstvením.

Těšíme se na setkání s vámi.

Zdroj: info@kzcr.eu

 


24.3.2017

Neurologové, zdravotní sestry a lékárníci se sešli v Teplicích

Kouření a roztroušená skleróza mozkomíšní, vliv těhotenství na toto onemocnění, jak je to s užíváním konopí při roztroušené skleróze (RS), ale také v kterých potravinách najít vitamín „D“, tolik potřebný pro podpůrnou léčbu. To byla témata přednášek konference Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích, která proběhla ve středu 22. března v přednáškovém sále teplické nemocnice. Záštitu nad letošním ročníkem převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Spádovou oblastí pro teplické RS centrum je Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Liberecký kraj, což je téměř 1,6 milionu obyvatel. Důvodem vzniku RS centra v teplické nemocnici byl vysoký výskyt nemocných s touto chorobou na Teplicku. V osmdesátých až devadesátých letech dvacátého století šlo až o dvojnásobek oproti zbytku České republiky, což vedlo teplické neurologické oddělení k úzké specializaci na toto onemocnění a následně k dosahování vynikajících výsledků teplického pracoviště,“ uvedl Ing. Jiří Novák, který zároveň poděkoval za uspořádání nadregionální konference MUDr. Martě Vachové, primářce teplické neurologie.

Nadregionální konferenci na konci měsíce března každoročně pořádá RS centrum při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. „V tuto chvíli je v teplickém RS centru sledováno přes 1400 nemocných s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, z nich je téměř 900 na vysoce účinné biologické léčbě, dalších 130 je léčeno novými léky cestou klinických studií,“ doplnila primářka MUDr. Marta Vachová, která byla garantem konference.

Přednášejícími, kromě členů teplického centra, byly renomované osobnosti české medicíny v oboru péče o nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní či jiní významní specialisté v příbuzných oborech. „Akce byla letos velmi úspěšná. Jako obvykle se zúčastnilo téměř sto lékařů, sester a farmaceutů. Přednášky měly veliký ohlas a diskuze ukázala, jak je důležitá mezioborová spolupráce v komplexní péči o nemocné s roztroušenou sklerózou,“ zhodnotila závěrem konferenci MUDr. Marta Vachová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Neurologové, zdravotní sestry a lékárníci se sešli v Teplicích. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

21.3.2017

Zdravotníci Krajské zdravotní získali infuzní pumpy a notebooky pro dětské pacienty

Novými, modernějšími infuzními pumpami, disponují zdravotníci dětské kliniky při ústecké Masarykově nemocnici. V úterý 14. března 2017 je převzali z rukou zástupců Nadačního fondu Kapka naděje, kteří zároveň přivezli pro lepší výuku dlouhodobě hospitalizovaných malých pacientů osm notebooků.

Za Krajskou zdravotní, a. s., dar převzal MUDr. Adam Cipra, zástupce přednosty Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Infuzní pumpy umožňují automaticky podávat nitrožilně větší objemy léků a jsou nezbytnou součástí každodenní léčebné péče o pacienty širokého spektra obtíží, od běžných onemocnění po pacienty v intenzivní péči. Pro jejich dennodenní využití je nutná pravidelná obměna, která je finančně náročná, a štědrost dárců jako je Kapka naděje, nám v naší péči významně napomáhá. Moc děkujeme,“ uvedl MUDr. Adam Cipra.

Vrchní sestra ústecké dětské kliniky Mgr. Marie Lulková doplnila, že centrum hematologické onkologie pro děti a dorost je regionálním zdravotnickým pracovištěm pro léčbu vybraných typů leukémie. „V průměru u nás začínají za rok léčbu čtyři děti, u kterých lékař diagnostikuje leukémii. V současné době se v našem centru léčí sedm malých pacientů,“ prozradila Mgr. Marie Lulková.

Infuzní pumpy a notebooky předala zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Nové infuzní pumpy slouží k podávání různých léčiv, krve nebo i výživy. Jsou daleko přesnější a spolehlivější než dosud používané. Například děti trpcí leukémií dostávají léčiva a cytostatika, která je nutné dávkovat velmi přesně. Celková hodnota zakoupených infuzních pump je 235 tisíc korun,“ uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

Osm notebooků v hodnotě téměř sedmdesát pět tisíc korun získali zdravotníci pro malé pacienty v rámci projektu nadačního fondu O Kapku lepší grant. „Dětem trpícím nejen hematologickým onemocněním léčba často neumožňuje dlouhodobě navštěvovat školu. Notebooky jim pomohou držet krok s technologií a podpoří nejen efektivitu jejich studia, ale i spojení s rodinou, přáteli, spolužáky a učiteli během dlouhého pobytu v nemocnici,“ dodala Vendula Pizingerová.

Nadační fond Kapka naděje pomáhá Dětské klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., již od roku 2009. „Za tuto dobu jsme předali přístrojové vybavení za přibližně tři miliony korun a doufám, že díky našim dárcům budeme moci pomáhat i nadále,“ řekla závěrem Elen Švarcová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje.

Zdroj: info@kzcr.eu

Novými, modernějšími infuzními pumpami, disponují zdravotníci dětské kliniky při ústecké Masarykově nemocnici. Na snímnku (třetí zprava) s Vendulou Pizingerovou prezidentkou Nadačního fondu Kapka naděje. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

20.3.2017

Avízo – Krajská zdravotní pořádá konferenci Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích

Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při neurologickém oddělení teplické nemocnice pořádá konferenci Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích. Záštitu nad akcí převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Přednášky budou věnovány roztroušené skleróze (RS) a okolním vlivům na toto onemocnění.

Konference se koná na konci měsíce března již tradičně a je určena pro lékaře, zdravotní sestry a lékárníky z celé spádové oblasti RS centra teplické nemocnice. Garantem konference je MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Akce proběhne 22. března 2017 od 16:00 hodin

v přednáškovém sále Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., budova „O“, 1. podlaží, Duchcovská 53, 415 01, Teplice.

Sraz účastníků je v 15:50 hodin před vchodem do budovy „O“.

Těšíme se na setkání s Vámi. Zástupci médií svou účast, prosím, potvrďte do 21. března 2017 do 14:00 hodin na email: info@kzcr.eu. Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/.

Zdroj: info@kzcr.eu


17.3.2017

Avízo – Krajská zdravotní pořádá celostátní konferenci Emergency 2017

Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, VIII. ročník celostátní odborné konference „Emergency 2017“. Náplní konference budou přednášky a diskuze na téma problematiky akutní a neakutní medicíny na akutním příjmu.

Akce proběhne ve středu 22. března 2017 od 9.00 do 16.45 hodin

v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.,

Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem.

Pro účastníky je připravena prohlídka oddělení Emergency ústecké Masarykovy nemocnice.

Oddělení Emergency zajišťuje vyšetření, prvotní ošetření a příjem pacientů především s akutními, závažnými potížemi, pacientů doporučených ošetřujícím lékařem nebo přeložených z jiných nemocnic k následné péči vyššího specializovaného zdravotního zařízení. Emergency je součástí traumacentra, kardiocentra a iktového centra s velkou spádovou oblastí, pro závažně nemocné pacienty.

Odborná témata v programu konference Emergency 2017:

Mechanická trombektomie po standartním časovém okně

MUDr. Ing. David Černík, MBA, doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO,

Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Endovaskulární výkony v oblasti hlavy a krku

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Vojtěch Smolka, MUDr. Jan Svoboda, Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Akutní trombektomie a CEA po IVT.

MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MUDr. Michal Orlický, MUDr. Tomáš Radovnický, Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Vojtěch Smolka, Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Mozková komoce

MUDr. Štěpánka Brušáková, Neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Bolesti hlavy při trombóze mozkových splavů a žil

Magdaléna Tykvová, Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Idarucizumab v kazuistikách

MUDr. David Tuček, Oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocniční kaplan na Oddělení urgentního příjmu

Vítězslav Vurst, předseda Asociace nemocničních kaplanů, Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc  

Transplantační medicína a Emergency

Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., Transplantcentrum, nemocnice IKEM, Praha

Polymorfní komorová tachykardie

MUDr. MUDr. Antonín Novák, kardiologie, EUC klinika, Ústí nad Labem

Jak správně odhalit akutní koronární syndrom na Emergency?

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D., Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MR srdce u myokarditid

MUDr. Vladěna Skálová, Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Jak v Ústeckém kraji časně defibrilovat aneb může se to stát i Vám

Lukáš Vais, DiS., Bc. Martin Kubát, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Agresivní intoxikovaný pacient v PNP a riziko NZO

MUDr. Eva Smržová, Jan Bubla, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Krizový zásah a reakce na mimořádné události v projektech Lékařů bez hranic

Pavel Gruber, ředitel, Lékaři bez hranic

Epileptický záchvat?

MUDr. Andrea Vlčková, primářka, Oddělení soudního lékařství Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

• Končetinový kompartement syndrom

MUDr. Roman Mišičko, Klinika úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

• Traumatem indukovaná koagulopatie a studie SIDE

MUDr. Josef Škola, primář, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice

v Ústí nad Labem, o. z.

Traumatická brániční kýla

MUDr. Jiří Král, Oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Punkční epicystostomie a její komplikace

MUDr. Marek Broul, Ph.D. FECSM, Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Akutní geriatrie v kazuistikách

MUDr. David Smutný, Oddělení následné péče II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Stigmatizace

MUDr. Michala Marková, Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Akutní mezenteriální ischemie

MUDr. Monika Černá, Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Tracheální intubace, překvapení

MUDr. Jana Bednářová, primářka, Oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krvácení při hyperwarfarinizaci

MUDr. Jiří Mudruňka, Oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/             

      

Zdroj: info@kzcr.eu

                                


13.3.2017

Krajská zdravotní obdržela finanční dar pro chomutovskou onkologii

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov, jež je součástí Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s., obdrželo finanční dar ve výši 28 850 Kč, který pomůže vylepšit zázemí pro pacienty. Peníze vybrali účastníci Zumba maratónu a Běhu o život, každoročně organizovaného stejnojmenným občanským sdružením. Symbolický šek primářce onkologického oddělení MUDr. Martině Chodacké předali Ing. Andrea Kloučková a Miroslav Kalina z Loun, zakladatel tradice Běhu pro život.

„Pan Kalina dlouhodobě  podporuje naše pracoviště a výraznou měrou přispívá ke zpříjemnění pobytu  pacientů na onkologickém oddělení. Po prvním ročníku Běh o život, v roce 2008,  daroval společně s dalšími  sponzory televizní přijímače na pokoje lůžkového oddělení. V následujících letech  byla postupně   realizována rekonstrukce  všech pacientských pokojů včetně jejich sociálního zařízení. Celková částka darů z dosavadních devíti ročníků Běh o život je téměř jeden milion korun. Z výtěžku nadcházejícího jubilejního 10. ročníku je plánována modernizace kuchyňky a koupelny pro pacienty. Panu Kalinovi  patří za  dlouholetou pomoc  při vytváření příjemného prostředí pro naše pacienty velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, primářka onkologického oddělení.

„V září 2016 zorganizoval lounský klub BeFit charitativní Zumba maratón jako Memoriál Petry Hezlové, která loni v červenci podlehla onkologickému onemocnění. Sdružení Běh pro život akci zaštítilo a muži, kteří zumbu necvičili, s námi běželi. Domluvili jsme se, že vybrané peníze půjdou na rekonstrukci sociálního zařízení na onkologickém oddělení. Za jeden den se tak vybralo skoro 29 tisíc korun,“ vysvětlil Miroslav Kalina, tenisový trenér a dlouholetý donátor chomutovského onkologického oddělení.

„Petra Hezlová byla členkou naší sportovní komunity. Charitativní akci se zumbou pořádáme každý rok a slíbila jsem, že tentokrát bude ve prospěch onkologického oddělení. Petra všechny zdravotníky moc chválila, byli na ni velmi hodní. Na zumbu přišlo téměř šest desítek lidí, přicházeli i další, kteří ji znali a přinášeli příspěvky. Velkou odezvou jsme sami byli velmi překvapeni a chceme pokračovat dál každý rok, dokud nám budou nohy a klouby sloužit,“ ujistila Ing. Petra Kloučková.

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 

10.3.2017

Avízo – Krajská zdravotní obdrží od Kapky naděje infuzní pumpy a notebooky pro dětské pacienty

Pět moderních infuzních pump získají zdravotníci dětské kliniky při ústecké Masarykově nemocnici. Převezmou je od zástupců Nadačního fondu Kapka naděje, kteří zároveň přivezou osm notebooků k výuce dlouhodobě hospitalizovaných dětských pacientů.

Infuzní pumpy a notebooky předá zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje se svým kolektivem. Za Krajskou zdravotní, a. s., dar převezme MUDr. Adam Cipra, zástupce přednosty Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se svými spolupracovníky.

Akce proběhne 14. března 2017 od 11:00 hodin

v zasedací místnosti dětského pavilonu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „D2“, 2. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Sraz účastníků je v 10:55 hodin před hlavním vchodem do budovy „D2“.

Těšíme se na setkání s Vámi. Zástupci médií svou účast, prosím, potvrďte do 13. března 2017 do 14:00 hodin na email: info@kzcr.eu. Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/.

Zdroj: info@kzcr.eu

Vendula Pizingerová na návštěvě dětských oddělení. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

10.3.2017

Přední české modelky navštívily Krajskou zdravotní v rámci charitativní akce Krása pomáhá dětem

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici zavítaly ve čtvrtek 9. března přední české krásky, aby předaly malým pacientům drobné dárky. Večer se pak ve Sportcentru Sluneta na Klíši uskutečnil tradiční charitativní galavečer, Krása pomáhá dětem, jehož výtěžek 400 tisíc Kč letos putuje na dětskou chirurgii ústecké Masarykovy nemocnice a dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice. Akci zorganizovala Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie ČR 2002) ve spolupráci s Ústeckým krajem. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Jsme rádi, že jsme se i v letošním roce mohli k této významné akci připojit. Pro nás to je na jedné straně podpora dobré a smysluplné věci a na straně druhé jsme také chtěli dát ženám malý dárek k Mezinárodnímu dni žen, který byl ve středu, protože hlavně módní přehlídka je určitě zaujme nejvíce. Věřím, že se na tomto místě sejdeme i příští rok,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák uvedl, že letos, díky sponzorům, putují získané finance na dětské oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a na dětské oddělení mostecké nemocnice. „Nemocnice Krajské zdravotní potřebují finanční prostředky nejen na drahou zdravotnickou techniku a nákladné rekonstrukce nemocničních areálů, ale také na zlepšování prostředí, v němž se léčí naši pacienti. A právě na zlepšování prostředí přímo na zdravotnických odděleních se již řadu let podílejí dárci, účastnící se akce Krása pomáhá dětem. Vážíme si toho, když se naši společnost rozhodnou podpořit soukromé osoby, i vy, přední české modelky. Právě díky vám můžeme každoročně zlepšovat komfort hospitalizovaných malých pacientů. Vaše podpora má pro naši společnost velký význam,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala organizátorům letošního ročníku akce Krása pomáhá dětem Ing. Lence Kocmanové Taussigové, Ústeckému kraji a modelkám za opakující se podporu dětských oddělení poděkoval. „Jde o největší charitativní akci, která již podvanácté přináší dary dětským oddělením. Modelky letos měly možnost vidět dětský pavilon, který prochází postupnou rekonstrukcí. Navštívily dětskou chirurgii, stanice dětské kliniky a zavítaly i na novorozenecké oddělení,“ řekl Ing. Petr Fiala.

Do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jakožto tradičnímu příjemci daru, putuje letos částka 250 tisíc Kč, na které se nadace ČEZ podílela částkou 150 tisíc Kč. „Za získané peníze pořídíme vybrané nástroje k operacím našich nejmenších pacientů, u kterých je použití běžných nástrojů problematické. Jedná se například o speciální peany nebo preparační nůžky,“ doplnil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice získalo šek na 150 tisíc Kč. „Za získané finanční prostředky kompletně vybavíme novým lékařským nábytkem ambulanci a sesternu na stanici velkých dětí. Veškeré zařízení těchto dvou místností je více, či méně původní a tudíž značně opotřebené. Díky podpoře projektu Krása pomáhá dětem, bude naše zdravotnické zázemí zase o něco modernější,“ řekl ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Luděk Hyka.

Za dvanáct let konání charitativní módní přehlídky Krása pomáhá dětem se organizátorce Ing. Lence Kocmanové Taussigové podařilo vybrat téměř čtyři miliony Kč. „Jsem ráda, že partneři jsou projektu věrní a díky nim se podaří vždy tak krásný výtěžek věnovat Krajské zdravotní. Získané finanční prostředky již druhým rokem putují nejen do ústecké Masarykovy nemocnice, ale také do ostatních nemocnic Krajské zdravotní, kde jsou zapotřebí. Těší mě také návštěvnost akce, která se díky přesunu přehlídky z ústeckého divadla do Sportcentra Sluneta téměř ztrojnásobila. Je vidět, že veřejnost má o akci zájem,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Přední české modelky navštívily Krajskou zdravotní v rámci charitativní akce Krása pomáhá dětem

6.3.2017

Krajská zdravotní získala akreditaci na povinné předatestační kurzy pro lékaře

Akreditaci na povinné předatestační kurzy pro lékaře, na lékařskou první pomoc a radiační ochranu, získala Krajská zdravotní, a. s. Pilotní projekt byl spuštěn v listopadu a prosinci loňského roku.

Náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s., Ing. Vojtěch Krump uvedl, že realizace těchto kurzů byla koordinována s radiodiagnostickým oddělením, Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.

„Flexibilní zajištění, kvalita lektorů a především samotná možnost kurzy splnit v rámci Krajské zdravotní, a. s., tvoří soubor faktorů, které napomáhají zvyšovat standard procesu vzdělávání lékařských pracovníků nejen v rámci regionu. Z pozitivních referencí rovněž vyplynula potřeba navýšení počtu předatestačních kurzů v letošním roce,“ dodal Ing. Vojtěch Krump.

V prvním pololetí roku 2017 plánuje Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., uskutečnit kurz lékařské první pomoci, v termínu od 3. 4 do 5. 4., a kurz radiační ochrany, v termínu 4. 5. a 18. 5.

Odkaz: www.kzcr.eu/cz/kz/vikz/vzdelavani/

vikz2-cmyk

Zdroj: info@kzcr.eu

Učebna Vzělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

3.3.2017

Krajská zdravotní uspořádala Krajský seminář sester intenzivní péče

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice, o. z., (KAPIM) ve spolupráci s anesteziologicko - resuscitačními odděleními děčínské, teplické, mostecké a chomutovské nemocnice uspořádala pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Krajský seminář sester intenzivní péče.

Stěžejními tématy semináře, který se uskutečnil 23. února 2017 v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.,  v ústecké Masarykově nemocnici, byly cévní vstupy, psychosociální aspekty práce v intenzivní péči a nové ošetřovatelské postupy.

„Jsem velmi rád, že Krajská zdravotní má ve svých zdravotnických zařízeních celou řadu kvalitních zkušených sester, i když jsem si vědom, že nabídnout jim odpovídající podmínky pro jejich práci, udržet je, případně získat nové, je velmi obtížné. Jednou z priorit je proto podpora studentů vysokoškolského nebo vyššího prezenčního studia v oboru všeobecná sestra v rámci stipendijního programu vyhlašovaného Nadačním fondem Krajské zdravotní, a. s.,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Semináře se zúčastnila bezmála stovka zájemců. Setkání sester intenzivní péče bylo dobrou příležitostí pro sestry i studenty zdravotnických oborů podělit se o své zkušenosti a nové dovednosti. Všechny prezentace byly velmi kvalitně připraveny a profesionálně podány,“ zhodnotil akci MUDr. Daniel Nalos z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem semináře.

Program doplnily workshopy s názvy „Kanylace žíly s pomocí ultrazvuku“ a „Základní neodkladná resuscitace“. „Obojí si vyzkoušeli studenti oboru všeobecná sestra z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kteří byli z možnosti takového praktického tréninku nadšeni a svou účast na krajském semináři hodnotili pozitivně,“ dodala Bc. Libuše Čočková, vrchní sestra KAPIM.

Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační a tiskové oddělení

Základní informace:
Organizační a tiskové oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. z oblasti distribuce denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s nátáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:
Krajská zdravotní, a.s. - Organizační a tiskové oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Tiskový mluvčí:
Jiří Vondra
+420 477 114 103         
jiri.vondra@kzcr.eu

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Tiskový referent:
Bc. Markéta Rybínová
+420 477 114 104

marketa.rybinova@kzcr.eu

Tiskový referent:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147

ivo.chrastecky@kzcr.eu


Redakce Infolistů:

Redaktor

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu