21.12.2018

21.12.2018

Krajská zdravotní v chomutovské nemocnici představila nově vybudovaný onkologický stacionář

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila na onkologickém oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., zcela nový  stacionář. Akce se ve čtvrtek 20. 12. 2018 zúčastnili členové představenstva společnosti s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem, členové managementu KZ řízeného generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou a vedení nemocnice v čele s MUDr. Irenou Voříškovou, ředitelkou zdravotní péče. Hosty provedla stacionářem MUDr. Martina Chodacká, primářka onkologického oddělení.

„Náklady na rekonstrukci stacionáře dosáhly 11,2 milionu Kč včetně DPH. Stavba byla financována z investiční dotace Ústeckého kraje 2018. Vybavení interiérů společnost hradila z vlastních zdrojů ve výši přibližně 500 tisíc Kč a onkologické oddělení z vlastních klinických studií částkou 100 tisíc Kč. Výsledkem je krásné a moderní zdravotnické pracoviště, pro pacienty nemocnic Krajské zdravotní jedno z klíčových. Všem, kdo se na jeho vybudování podíleli, patří velké poděkování,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Snahou je investovat do každé z pěti nemocnic, tedy i chomutovské. Musím proto poděkovat za podporu současnému představenstvu v čele s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem a za významnou investiční finanční podporu našemu jedinému akcionáři Ústeckému kraji. Také díky ní jsme mohli vybudovat nový stacionář respektující svou kvalitou moderní požadavky na léčbu i na prostředí, ve kterém probíhá,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Onkologický stacionář je nezbytnou součástí našeho onkologického oddělení a jeho úplná revitalizace byla důležitým počinem, který nemocnici v očích veřejnosti, posune o další krok dál. Děkuji představenstvu a managementu Krajské zdravotní za pozornost, kterou dlouhodobě rozvoji chomutovské nemocnice věnuje,“ řekla MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

„Cílem rekonstrukce prostor pro onkologický stacionář v celém jednom podlaží bylo mimo jiné přispět ke zpříjemnění prostředí pro onkologické  pacienty i jejich ošetřující personál. Děkuji vedení společnosti za podporu, které se nám dostává,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina Chodacká, která přiblížila přítomným proměnu stacionáře v připravené prezentaci.

V Nemocnici Chomutov, o. z., byl ve 4. NP pavilonu E vybudován pro obor klinické onkologie zcela nový  stacionář pro ambulantní podání systémové onkologické léčby (chemoterapie, biologické, hormonální). Ročně projde stacionářem téměř 3500 pacientů. Pro onkologické pacienty je nově k dispozici prostorný aplikační sál se 14 aplikačními místy a s vlastním  sociálním zázemím, velkoplošnými TV přijímači a připojením na internet, čekárna se šatními skříňkami a sociálním zařízením včetně bezbariérového WC. Vznikly zde dvě moderně vybavené ambulance klinické onkologie, paliativní ambulance a ambulance klinického psychologa. Personál má k dispozici přípravnu léčiv, denní místnost, seminární místnost, vlastní sociální zázemí, skladové prostory a technické místnosti. Celý nově vybudovaný ambulantní úsek působí díky modernímu stavebnímu řešení a pečlivému výběru barevné kompozice velmi pozitivním dojmem.

Doplňující informace k tématu:

Onkologické oddělení v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z., je spolupracujícím pracovištěm onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice v areálu V Podhájí, které je součástí Centra  vysoce specializované onkologické péče pro dospělé v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., (KOC) jež je zároveň jedním z patnácti komplexních onkologických center v České republice. Jednou z podmínek pro udržení statutu KOC, což obhájila Krajská zdravotní, a. s., v roce 2016, je kompletně vybavený stacionář pro ambulantní podání chemoterapie. Jeho revitalizace v ústecké Masarykově nemocnici byla úspěšně dokončena v létě 2017. V chomutovské nemocnici pak probíhala od počátku června letošního roku do konce listopadu. Kompletní  přestavba stacionáře je další fází rozsáhlých rekonstrukcí onkologie a nukleární medicíny v  Ústí nad Labem a v Chomutově, které probíhají od roku 2014, a to s výrazným podílem evropských dotačních prostředků a finanční investiční podporou Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní, a. s., do stavebních úprav a modernizace přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra v ústeckém V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje téměř 290 milionů korun, do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., bylo investováno včetně pořízení přístrojů bezmála 230 milionů korun. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Celkové náklady pro obě pracoviště KOC nyní činí 520 milionů korun, tedy více než půl miliardy korun.

Součástí tiskové zprávy jsou prezentace onkologického stacionáře a dalších investičních akcí v chomutovské nemocnici.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/        

   

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

                        

Zdroj: info@kzcr.eu


21.12.2018

Krajská zdravotní počítá v roce 2019 s nárůstem osobních nákladů zaměstnanců o 9,7 procenta

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 20. prosince 2018 projednalo a schválilo finanční plán společnosti pro rok 2019, který zahrnuje změny v odměňování zaměstnanců společnosti. Pro rok 2019 počítá Krajská zdravotní, a. s., s meziročním nárůstem osobních nákladů o 392 milionů korun. Oproti roku 2018 jde o navýšení o 9,7 procenta.

„Změny v odměňování, které proběhnou od 1. ledna 2019, se soustředí především na nelékařský zdravotnický personál. Vycházejí ze schváleného nařízení vlády a úhrad za zdravotní péči pro příští rok a rozšiřují systém stabilizačních příplatku. Například u všeobecných sester třísměnném nepřetržitém provozu se zvyšují na 7000 Kč měsíčně. Navýšení mezd se dočkají také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, a to o 2000 Kč, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry si polepší o 4000 Kč a sestry v jednosměnném provozu získají příplatek 1500 Kč. Změny v odměňování zahrnují také nárůst minimální mzdy a souvisejících příplatků,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Zdroj: info@kzcr.eu


20.12.2018

Krajská zdravotní uspořádala odborný seminář pro oftalmology MOSt 2018

Odborný seminář „10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2018“ uspořádalo Oční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Akce, nad níž převzali záštitu předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Jiří Novák a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman, se uskutečnila 7. prosince 2018 v kinosále mostecké nemocnice.

„Představenstvu a managementu Krajské zdravotní se daří nemocnice rozvíjet a tento trend chce udržet. Do mostecké nemocnice budeme i nadále investovat. Dovolte mi vám všem popřát hezké vánoční svátky a těším se na další spolupráci v novém roce,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ, který na mosteckém setkání zastoupil Ing. Jiřího Nováka, předsedu představenstva KZ.

„Jsem rád, že odborný seminář pořádá naše oční oddělení, které patří podle mého názoru k těm nejlépe vedením primariátům v mostecké nemocnici. Takové setkání je bezesporu vynikající formou, jak mohou zkušení lékařští specialisté předávat své poznatky mladším kolegům. Pořadatelům přeji, aby i do budoucna drželi jeho velmi dobrou úroveň a všem účastníkům přeji pěkné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2019," řekl MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

V programu zaznělo celkem 22 příspěvků prezentovaných ve třech blocích, přičemž úvodní blok byl věnován speciálně dětskému pacientovi. Mezi přednášejícími byli kromě lékařů z pořádajícího očního oddělení mostecké nemocnice a dalších nemocnic KZ také kolegové z pěti odborných pracovišť v Praze a Plzni.

 „Velmi nás potěšil zájem o seminář, kterého se zúčastnilo 70 zdravotníků. Témata, která přednášející zvolili, byla zajímavá a kvalitně zpracovaná. Doufám, že prezentace na semináři obohatily všechny přítomné. Pravidelná účast téměř všech oftalmologů z regionu a blízkého okolí  umožnila v klidné  předvánoční atmosféře  nejen výměnu  informací odborných o nově zaváděných  postupech na jednotlivých pracovištích, ale našel se i prostor k diskuzi o  společných pacientech. Věřím, že v pořadí jedenácté setkání, které již chystáme, bude stejně úspěšné jako právě skončené,“ zhodnotil letošní akci MUDr. Radomír Mach, primář Očního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., který byl jejím odborným garantem.      

O den dříve, 6. prosince, proběhl v Hotelu Širák v Mostě předatestační seminář „Mladí oftalmologové do Mostu“. V podrobných přednáškách byli neatestovaní oftalmologové seznámeni do detailu s odpověďmi na šest atestačních otázek. Mladí kolegové KZ požádali o pokračování v tomto typu předatestačního vzdělávání i v budoucnosti.

Fotografie z akce a naleznete na http://www.kzcr.eu/   

Zdroj: info@kzcr.eu


19.12.2018

V ústecké Masarykově nemocnici dokončila Krajská zdravotní rozšíření dětského pavilonu na Severní Terase a parkoviště Centra komplexní onkologické péče V Podhájí

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Celkovou vnější rekonstrukci dětského pavilonu na Severní Terase včetně jeho nové nástavby a rekonstruované parkoviště v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí si v pátek 14. prosince 2018 prohlédli členové vedení Krajské zdravotní, a. s. - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Krajská zdravotní do rozvoje svých nemocnic, s důsledným využíváním dotačních titulů a za významné finanční investiční podpory Ústeckého kraje, letos masivně investovala. Částka 1,5 miliardy korun, jak zní investiční plán na rok 2018, je obrovská, počet investičních akcí je v současnosti doslova ohromný. Snažíme se investice rozdělit do všech pěti nemocnic. Velice mě těší, že v případě zcela rekonstruovaného parkoviště V Podhájí jde o faktické završení čtyřleté revitalizace areálu ústeckého Centra komplexní onkologické péče. Náklady zde dosáhly téměř 290 milionů korun včetně DPH a výsledek oceňují jak pacienti, tak zaměstnanci,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Masivní podporu Krajské zdravotní inicioval současný předseda představenstva Ing. Jiří Novák a za to se sluší poděkovat. Proto v posledních letech zaznamenáváme obnovu majetku Krajské zdravotní, která nikdy předtím nebyla tak rozsáhlá a intenzivní. Rádi proto nyní prezentujeme nejen to, co bylo v Masarykově nemocnici dokončeno v nedávné době, ale i právě probíhající investiční akce a další záměry,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Administrativní nástavba na dětském pavilonu v areálu na Severní terase, kam se přestěhuje zázemí anesteziologie, umožní přemístit dětskou jednotku intenzivní péče (JIP) do přízemí tohoto pavilonu blíže k rentgenům a Emergency. Významnou akcí, která byla zahájena v závěru loňského roku, je vybudování následné rehabilitace v pavilonu T, kam se oddělení přesune ze stávajících prostor. Pracuje se na přípravě projektu nového pavilonu pro centrální operační sály, kam se přesune celé letos vzniklé kardiocentrum.

 „V Masarykově nemocnici poté, co se zcela přestěhovala do areálu na Severní Terase, nikdy neprobíhala realizace takového množství investičních akcí během pouhých několika let, jako je tomu nyní. A výsledky této postupné modernizace jsou denně všem na očích. Proto si velmi vážím práce představenstva Krajské zdravotní a děkuji i Ústeckému kraji za dlouhodobou investiční podporu,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Další informace o Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je největším zdravotnickým zařízením z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s. – je „vlajkovou lodí“ jednoho z nevětších poskytovatelů zdravotní péče v České republice. Úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Díky této spolupráci zde vzniklo již 11 klinik, zatím poslední z nich je od 1. 6. 2018 Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice  Ústí nad Labem, o. z. O tom, jak úzká je spolupráce mezi Krajskou zdravotní respektive Masarykovou nemocnicí a ústeckou univerzitou, svědčí i připravovaný projekt na vybudování zcela nového objektu fakulty přímo v areálu na Severní terase na pozemku poskytnutém univerzitě Krajskou zdravotní. Odhad nákladů na výstavbu objektu Fakulty zdravotnických studií UJEP činí 305 milionů včetně DPH.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., disponuje 49 primariáty, včetně oddělení následné péče v Ryjicích. K 31. 12. 2017 měla ústecká Masarykova nemocnice celkem 1261 lůžek, z toho 1106 lůžek akutní péče, 122 tzv. jipových lůžek, 30 lůžek následné péče a 105 lůžek následné péče v Ryjicích a 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

Součástí této tiskové zprávy je prezentace investičních akcí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


19.12.2018

Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní bude od vánočních svátků až po nový rok zdarma

Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., v nichž je zaveden závorový systém, bude během vánočních svátků až po nový rok pro motorizované pacienty a návštěvníky zdarma. Závory v Nemocnici Děčín, o. z., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z., budou otevřeny pro bezplatné parkování v době od 23. 12. 2018, 22:00 hodin do 2. 1. 2019, 6:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

19.12.2018

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. a 26. 12. 2018 a 1. ledna 2019. Dne 31. 12. 2018 bude ve všech Nemocničních lékárnách Krajské zdravotní, a. s., otevřeno do 14:00 hodin. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

25. 12., 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z
., U Nemocnice 1, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem:

25. 12. 2018
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Sociální péče 3316/12A, telefon 477 112 153, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.
Lékárna U Divadla,
Masarykova 8, telefon 475 210 020, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 13:00 hodin.

26. 12. 2018
Lékárna Dr. Max, Kaufland,
Všebořická 396, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.
Lékárna U Divadla,
Masarykova 8, telefon 475 210 020, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 13:00 hodin.

1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, telefon 477 112 153, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Lékárna U Divadla, Masarykova 8, telefon 475 210 020, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 12:00 hodin.

Teplice:

25. 12. 2018
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2018
Lékárna BENU, OC Galerie Teplice,
náměstí Svobody 3316, telefon 731 638 173, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.,
Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.

Most:

25. 12., 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.,
J. E. Purkyně 270, telefon 478 032 528, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

25. 12., 26. 12. 2018
Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185 (vchod z Edisonovy ulice), telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

1. 1. 2019
lékárenská pohotovost pro statutární město Chomutov bude zajištěna v Nemocniční lékárně Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, telefon 478 032 528, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

logo-nemocnicni-lekarna-cmyk

Zdroj: info@kzcr.eu


18.12.2018

Krajská zdravotní uspořádala v Ústí nad Labem 58. Otologický den

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Klinikou ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a Otologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem ve čtvrtek 6. prosince 2018 odbornou konferenci 58. Otologický den.

Před zahájením odborného programu byl za svou celoživotní činnost v oboru Čestnou medailí ORL společnosti a ČLS JEP oceněn plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc., emeritní přednosta Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity a Ústřední vojenské nemocnice.

„Čestnými hosty kongresu byli němečtí kolegové Dr. Jürgen Abrams z Hammu a Ing. Matthias Hey z Kielu a prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR respektive s přednáškami Traumatic perforation of the tympanic membrane, Is there anything to do? a Modiolus hugging intracochlear electrodes – localisation and audiometric characterisation a Stárnutí sluchu,“ upozornil MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl spolu s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., z Kliniky ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol odborným garantem konference.

Odborný program byl rozdělen do tří bloků. Blok I – Novinky v diagnostice a léčbě chronického středoušního zánětu, Blok II – Kochleární implantace a Blok III volná sdělení. První dva bloky byly organizovány formou panelů a poslední formou samostatných sdělení.

Panelisté bloku I pod vedením prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., Ph.D., přednosty Kliniky orinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové diskutovali a prezentovali otázky týkající se etiopatogeneze cholesteatomu (definice, typy), jeho četnosti, vyšetření – audiologie, RTG zobrazení (CT/MR DWI), histologie, nové klasifikace stagingu cholesteatomu -  STAM, filozofii léčby sanace a rekonstrukce cholesteatomu s její novou klasifikací SAMEO ATO.

Panelisté Bloku II pod vedením přednosty Skřivana prezentovali komplexní pohled na problematiku kochleární implantace a její posun za posledních 10-15 let v České republice. „Shodli se na faktu, že kochleární implantace se stala standardním výkonem v ČR s dobrou dostupností, při splnění daných kritérií a odhadu očekávaného přínosu. Ve shodě s přítomnými foniatry bylo konstatováno, že stále existující rezervy v dostupnosti binaurální implantace u dospělých neslyšících, v dostupnosti informací o kochleární implantaci ve veřejných médiích a v komunitě neslyšících,“ uvedl MUDr. Karel Sláma, Ph.D. 

Blok III pod vedením doc. MUDr. Martina Chovance, Ph.D., přednosty Kliniky otorinolaryngologické 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, byl složen z jednotlivých odborných  sdělení. V rámci tohoto bloku profesor Chrobok prezentoval systém screeningu sluchu u novorozenců a předškolních dětí v ČR, s ustanovením krajských koordinátorů screeningu na úrovni ORL a foniatrie.

Témata volných sdělení se týkala léčby a pooperačního sledování pacientů s vestibulárním schwannomem, otosklerozy – využití diodového laseru, stapedotomie s využitím klipovacích pistonů, endoskopie - využití studeného světla při ušních operacích, řešení petrozní apicitis a otázek diagnostiky a léčby maligní externí otitidy.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu14.12.2018

Oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice uspořádalo tradiční konferenci

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 6. prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se akce konala již popatnácté, zúčastnil se jí rekordní počet téměř 100 zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kromě souhrnu všeho podstatného, co se v právě končícím roce odehrálo na renomovaném oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice, přiblížily přednášky odborníků témata „EBUS v diagnostice mediastinálních a plicních patologií“, Osteosyntéza žeber dlahou Medin – naše zkušenosti“, „Hemothorax – ošetřovatelská péče“, „Hrudní endometrióza (TES – Thoracic Endometriosis Syndrome): nové možnosti diagnostiky s využitím cirkulujících endometriálních buněk (CECs)“ a „Využití USG v hrudní chirurgii“. Se zajímavou přednáškou „Transplantace plic v ČR“ vystoupil host z Prahy,  MUDr. Jiří Vachtenheim ze III. chirurgické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

„Program svojí pestrostí přednášených témat byl velmi pozitivně přijat všemi účastníky, poskytl jim aktuální přehled novinek v diagnostice a léčbě zánětlivých a nádorových onemocnění orgánů dutiny hrudní, stejně jako v postupech při řešení úrazů hrudní stěny,“ zhodnotil letošní konferenci MUDr. Ivan Staněk, MBA.

Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici více než sedmdesátiletou tradici. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Oddělení hrudní chirurgie je součástí Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v letošním roce. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


13.12.2018

Díky kardiochirurgii v Krajské zdravotní jsou rozšířeny možnosti onkologické operativy

Na operačním sále Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., proběhla v červenci letošního roku operace, která se provádí pouze na špičkových zdravotnických pracovištích. Jednalo se o urologickou operaci ledviny a kardiochirurgický zákrok na srdci, které proběhly současně. Odoperovaná sedmdesátiletá pacientka se po čtyřech měsících od zákroku cítí skvěle a bez potíží.

„Chtěla bych poděkovat všem lékařům a zdravotním sestrám, které se na mé léčbě podíleli. Cítím se, co se týká srdíčka a urologických potíží dobře. Jsem ráda, že jsem byla mým urologem odeslána do ústecké Masarykovy nemocnice. Jak pan přednosta Schraml, tak pan primář Kolesár jsou skvělí lékaři na svém místě. Všechno mi včas vysvětlili. S takovým trpělivým přístupem jsem se za svůj život ještě nesetkala. Mám i hezkou jizvu,“ řekla pacientka Růžena Štayrová z Teplicka.

„Pacientka měla rakovinou postiženou pravou ledvinu, z které se tento nádor šířil dolní dutou žilou do srdce a bezprostředně ohrožoval pacientku na životě. Operaci jsme mohli provést jen díky spolupráci s kardiochirurgií, protože jsme v jedné době odstranili  celou ledvinu i s nádorem jdoucím do srdce za použití i mimotělního oběhu. Léčba v naší nemocnici a tomto kraji mohla proběhnout jen díky rozvoji kardiochirurgie v Krajské zdravotní,“ uvedl k urologické operaci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Rozsah nádoru byl již tak pokročilý, že bránil samotnému přítoku krve do srdce. Pokud by pacientka operaci nepodstoupila, zemřela by dříve na selhání srdce, než na následky samotného zhoubného nádoru ledviny. Při této operaci bylo nutné pacientku připojit na mimotělní oběh, bez kterého by samotný operační výkon nebyl technicky proveditelný. Pacientka se po této náročné a úspěšné operaci zotavila velmi dobře a z nemocnice byla propuštěna do domácí péče. Provádění takto složitých kombinovaných operací v Ústeckém kraji nebylo v minulosti možné, pacienti byli odesíláni na specializovaná pracoviště mimo Ústecký kraj. Posun nastal až s vybudováním nového kardiochirurgického oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, které nyní může nabídnout ve spolupráci s jinými obory širší  spektrum operačních výkonů,“ doplnil MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu