24.6.2019

Krajská zdravotní představila nové sanitní vozy a závorový systém v chomutovské nemocnici

Deset nových sanitních aut Fiat Ducato se zástavbou pro převoz zraněných a nemocných osob přibylo do vozového parku Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní, a. s. Vedení největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji tak nadále pokračuje v započaté obměně vozového parku. Nové sanitní vozy nabízí pacientům lepší komfort při cestování, jako je například větší prostor, nižší hlučnost auta nebo lepší teplotní pohodlí (klimatizace, vytápění).

 

„S obnovou vozového parku jsme začali v červnu roku 2016. Od té doby je to již čtvrtá prezentace nových sanitních aut, kdy se nám podařilo vyměnit celkem 39 vozidel, 37 Fiatů Ducato a dva Volkswageny Transporter se zástavbou upravenou pro přepravu nedonošených, patologických novorozenců. Měsíčně najedou řidiči Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní se sanitními vozidly při přepravě pacientů v průměru 2 800 kilometrů, což znamená 33 600 za rok. Představenstvo společnosti se dlouhodobě věnuje investicím v našich pěti nemocnicích. Máme nastavený program modernizace jednotlivých zdravotnických pracovišť, chceme docílit i toho, že pravidelně po šesti letech budou procházet obnovou i sanitní vozy, abychom plynule navázali na modernizaci vozového parku z roku 2016,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala poděkoval současnému představenstvu společnosti pod vedením Ing. Jiřího Nováka za rozvoj zdravotnických pracovišť ve všech pěti nemocnicích a přitom nezapomíná na investice, kterými je obnova sanitních vozidel nebo parkovacího systému, který právě v chomutovské nemocnici prošel modernizací. „Důvodem obměny byl technický stav stávajícího závorového systému, kdy jeho časté poruchy a nedostatek náhradních dílů a servisních společností způsobovaly výpadky provozu tohoto systému a neplnily tak svůj ekonomický význam, zejména pak regulační prvek automobilového provozu a parkovacích ploch pro pacienty v areálu nemocnice. Celkové náklady na nový závorový systém včetně stavební připravenosti činily 2 739 806 Kč včetně DPH. Investici financovala Krajská zdravotní z vlastních zdrojů. Uvedení do běžného provozu nového závorového systému plánujeme od prvního července letošního roku,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

Slavnostního představení deseti nových sanitních vozidel Fiat Ducato se za vedení Krajské zdravotní, a. s., spolu s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou, zúčastnil náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki, zástupci dodavatele - Ing. Jiří Poběrežský, obchodní ředitel společnosti PROFI AUTO CZ a Karel Rieger, ředitel společnosti SICAR provádějící přestavby sanitních vozidel.

Celková cena deseti nových sanitek Fiat Ducato vzešlá z veřejné soutěže činí 11 355 050 Kč včetně DPH, kdy jeden vůz stál 1 135 505 Kč. V ceně je rovněž zahrnuta zdravotnická výbava, jako jsou například nosítka Medirol, infarktové křeslo Medirol Clubman, 3 sedačky s tříbodovým bezpečnostním pásem a další vybavení v souladu s vyhláškou MZ 296/2012 Sb. Nové sanitky Fiat Ducato se zástavbou pro převoz nemocných se od současných liší tím, že mohou převézt až pět osob najednou. Větší počet sedadel je výhodou pro doprovod, kdy úhrada za převoz od pojišťoven je pouze pro čtyři přepravované pacienty v jednom sanitním vozidle.

 Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní představila nové sanitní vozy a závorový systém v chomutovské nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

21.6.2019

Krajská zdravotní podpořila benefiční koncert Vokálního uskupení Panoptikum

Poslechnout si krásné písně, odpoutat se od svých starostí a užít společenský zážitek měli možnost v úterý 18. května 2019 návštěvníci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V přízemí atria proběhl benefiční koncert sboru Panoptikum s dobrovolným vstupným. Návštěvníkům se povedlo do kasičky nashromáždit krásných deset tisíc Kč ve prospěch Mobilního hospice ústecké Masarykovy nemocnice. Hosty společenského odpoledne byly dětské pěvecké sbory ze Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem a Základní umělecké školy Stanislava Šebka v Krupce.

„Za Mobilní hospic děkuji všem účinkujícím, kteří přítomným všední odpoledne změnili na nevšední kulturní zážitek. Také organizátorům za to, že si na naše zdravotnické pracoviště vzpomněli, a v neposlední řadě všem, kteří přispěli. Bylo získáno neuvěřitelných deset tisíc korun. Tato částka bude tvořit základ pro nový kontinuální dávkovač, kdy jeho cena činí zhruba třicet tisíc korun. Poslouží pacientům v domácím prostředí k pohodlnější aplikaci podkožních léčiv,“ řekla MUDr. Jana Dušánková, vedoucí lékařka Mobilního hospice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Deseti tisíci nás nedávno obdarovala také paní Jitka Kellerová, a tak se zdá, že dávkovač budeme moci našim pacientům brzy nabídnout. Stejně tak bych při této příležitosti ráda za celý náš kolektiv poděkovala MUDr. Martině Grimmové za její trvalé dodávky brožurek pro pacienty,“ dodala MUDr. Jana Dušánková.

Mgr. Jana Kasaničová za Vokální uskupení Panoptikum uvedla, že rozhodnutí podporovat místní aktivity a nadšence, kteří mají srdce na správném místě, přišlo, jak se říká, samo sebou. „Uvědomili jsme si, že z naší radosti ze zpívání nemusíme mít potěšení pouze my, a případně naše obecenstvo, ale že může být i někomu k užitku. Proto se snažíme alespoň jednou ročně uspořádat benefici. Aktivity, na které se zaměřujeme, většinou odráží lásku členů sboru ke zvířatům a lidem, kteří se o ně starají, takže například v roce 2017 šel výtěžek na podporu Spolku u pejska a kočičky na Čeřeništi. V roce 2018 jsme pomohli spolku Felisicat, který se stará o venkovní kočky,“ řekla ke smyslu benefičních koncertů Mgr. Jana Kasaničová.

„Letošní benefiční koncert našeho sboru a žáků populárního zpěvu ze Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem a Základní umělecké školy Stanislava Šebka v Krupce ve prospěch Mobilního hospice Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je dalším malinkým dílkem vyjádření našeho obdivu a podpory těm, kteří se starají o důstojný odchod ze života našich prarodičů i rodičů. Moc nás těší, že se na našem koncertě mezi diváky vybralo skvělých deset tisíc Kč,“ dodala na závěr Mgr. Jana Kasaničová. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní podpořila benefiční koncert Vokálního uskupení Panoptikum. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

21.6.2019

Krátkodobá odstávka vody v děčínské nemocnici

V Krajské zdravotní, a. s., - Nemocnici Děčín, o. z., dojde ke krátkodobé odstávce vody v pátek 21. 6. 2019 od 12:00 do 16:00 hodin. K odstávce dochází v souvislosti se stavebními pracemi v ulici Lužická, která sousedí s areálem děčínské nemocnice.

Odstávka vody pro budovu „I“, ve které sídlí pracoviště neurologie, rehabilitace, interní a dětské oddělení, potrvá déle, a to do 18:00 hodin, z důvodu stavebních prací související s výstavbou pavilonu magnetické rezonance.

„Pacienti, jejichž stav bude vyžadovat akutní ošetření, budou v čase odstávky odkláněni do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Žádáme všechny, jejichž zdravotní stav to dovolí, aby pro návštěvu děčínské nemocnice zvolili čas po odstávce. Omlouváme se za komplikace, které si stavební práce vyžádaly, jsou však nezbytné,“ uvedla hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Danuše Tomášková.

Zdroj: info@kzcr.eu


20.6.2019

V Krajské zdravotní využívají novou vyšetřovací metodu pro pacienty s cévními mozkovými onemocněními

V Krajské zdravotní, a. s., lékařští specialisté využívají novou vyšetřovací metodu pro pacienty s cévními mozkovými onemocněními. V ústecké Masarykově nemocnici neurochirurgická klinika spolu s radiologickou klinikou a neurologickým oddělením v rámci Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KCC) zavedly do klinické praxe novou vyšetřovací metodu, kvantitativní MR angiografii (qMRA), která poskytne přehlednou 3D vizualizaci mozkových cév a zároveň umožní zjistit množství průtoku krve jednotlivými mozkovými cévami v mililitrech za minutu. Takové informace nebylo možno doposud získat jinak, než invazivním vyšetřením.

„Metoda bude využívána dominantně u tří skupin pacientů s cévními onemocněními mozku: u pacientů po cévní mozkové příhodě v oblasti mozečku či mozkového kmene, u pacientů s uzávěrem jedné nebo obou krkavic a u pacientů s diagnostikovanou neprasklou mozkovou výdutí. Zvláště u prvních dvou skupin tato metoda pomoci v rozhodnutí, zdali jsou tito pacienti kandidáty k operační léčbě či nikoliv. Tato metoda zpřesňuje dosud používané diagnostické postupy a u pacientů po cévní mozkové příhodě je to zatím jediná takto použitelná diagnostika,“ vysvětlil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zakoupený software opět významně zvyšuje úroveň sekundární prevence u pacientů s cévní mozkovou příhodou a představuje další krok ve snaze poskytovat těmto pacientům v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra opravdu maximální dostupnou zdravotní péči,“ zhodnotil přínos nové vyšetřovací metody MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, lékař Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

„Stanovení množství protékající krve v cévách je nová informace, kterou jsme dosud při tomto typu vyšetření neměli k dispozici. Toto funkční vyšetření doplní již dostupné výsledky, a to bez nutnosti invazivního zákroku,“ uvedl MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nákup SW NOVA za cenu 3 499 320 Kč včetně DPH, který vyšetření qMRA umožňuje, Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů. Z uvedené celkové částky přispěla 300 000 Kč Nadace ČEZ. 

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a. s. -  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patří k nejaktivnějším centrům v České republice. V počtu mechanických trombolýz provádí nejvíce výkonů v počtu na jeden milion obyvatel v ČR. „Vezmeme-li v úvahu, že nejvíce trombolýz se provádí v Německu a České republice, pak výkonnost ústeckého centra patří k nejlepším na světě. Podobně je to v oblasti chirurgie mozkových aneurysmat a operací karotid. Požadovaný nový software pro qMRA posune naše prestižní a výkonné centrum na ještě vyšší úroveň. V dalších letech budeme inspirací pro další Komplexní cerebrovaskulární centra v České republice a v zahraničí v zavedení této moderní technologie,“ je přesvědčen profesor Sameš.

 

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM (na základě uděleného statutu dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče)

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Masarykovy nemocnice je jedním ze 13 center v ČR, které poskytuje nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce Neurologického oddělení, Radiologické kliniky, Neurochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Rehabilitačním oddělením a v neposlední řadě Emergency MNUL. 

Téměř všichni pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou jsou přijímáni cestou Emergency, kde v případě ischemických iktů je započata i specifická léčba-intravenózní trombolýza. Tato léčba je v ČR dostupná v 45 centrech a kritériem kvality péče je čas potřebný k aplikaci léku od přijetí do centra. Od roku 2017 je KCC MNUL trvale každý měsíc mezi 3 nejlepšími centry v ČR. Opakovaná edukace a výrazné pracovní nasazení personálu Emergency ve spolupráci s radiology a neurology zajišťuje každoroční zkracování času zahájení cílené léčby. Toto je jedno z hodnotících kritérií, které dokládá průběžné zlepšování úrovně ústeckého centra.

V primární - akutní péči se ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Iktovými centry (Teplice, Děčín, Chomutov, Litoměřice) podařilo nastavit v rámci ČR logisticky raritní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plnou úzdravu provedením mechanické embolektomie (zákrok intervenčního radiologa, při kterém je endovaskulární cestou tepenný uzávěr odstraněn). Vysoce aktivní přístup ústeckých intervenčních radiologů zajistil v počtu těchto výkonů pro KCC MNUL v roce 2017 první místo v řebříčku všech republikových center. 

Na čelném republikovém místě je ústecké KCC hodnoceno i pro kvalitu Neurochirurgické kliniky, která patří oborově mezi tři nejvýkonnější centra v ČR. Toto pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu operačních intervenčních postupů. 

Moderní neurointenzivní péči v úvodních hodinách až dnech poskytuje Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, následnou sekundárně rehabilitační péči oddělení neurologie a rehabilitace. 

K fungování centra je naprosto nezbytné moderní přístrojové vybavení, které umožnuje poskytovat cerebrovaskulární péči ve vysoké odborné kvalitě a stejně tak to platí i v následné rehabilitační péči. V roce 2015 Krajská zdravotní, a. s., zakoupila pro KCC přístroje v hodnotě bezmála 53,5 milionu korun. Tato částka byla zajištěna financováním z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, nemalou částku uhradila.

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


19.6.2019

Krajská zdravotní je mezi stovkou českých firem s největšími tržbami

Krajská zdravotní, a. s., si v českém ekonomickém prostředí drží vysoký kredit. Po loňském umístění mezi stovkou nejstabilnějších firem v České republice v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 dle CZECH Stability Rating figuruje největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji nyní v deváté desítce TOP 100 dle tržeb 2018. A to s tržbami ve výši 7 103 592 tisíc Kč - jako druhé ze tří ve stovce umístěných zdravotnických zařízení.

„Krajská zdravotní je opět ve společnosti nejlépe hodnocených firem v Česku. Patří k nejstabilnějším podnikům a nyní dokazuje svou sílu i v pořadí českých firem s největšími tržbami. To vše je odrazem skutečnosti, že se od roku 2014 představenstvu daří naplňovat cíle, jako stabilizace ekonomiky firmy, systematický rozvoj každé z jejích pěti nemocnic a modernizace zdravotnické techniky. A to také díky  důslednému využívání dotačních titulů a významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje – jediného akcionáře společnosti. Krajská zdravotní uspěla  ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie na Ministerstvu zdravotnictví ČR, což umožnilo zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami - tedy na uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Připravujeme výstavbu nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici, kam přestěhujeme celé kardiocentrum. Cílem je také postupné vybudování urgentních příjmů ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetická rezonance v Chomutově je pacientům již k dispozici. V Děčíně ji budujeme a v Mostě byly rovněž zahájeny přípravné práce. Chceme také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty, které letos dokončíme v teplické nemocnici. Plánované investice Krajské zdravotní dosáhnou pro letošek výše dvou miliard korun,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., který se společně s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou zúčastnil 12. března 2019 v prostorách Španělského sálu Pražského radu galavečera k vyhlášení výsledků 25. ročníku CZECH TOP 100.

„Krajská zdravotní bude i v letošním roce investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje, jediného akcionáře společnosti. Je důležité vyzdvihnout, že naplňovat cíl, které vedení společnosti stanovilo, je stále více náročnější a vyžaduje značné úsilí nejen od členů představenstva a managementu, ale také od  zaměstnanců. O to více nás těší každé ocenění, připomenutí, že taková práce dává smysl. Všem zaměstnancům proto za jejich podporu a pracovní úsilí děkuji,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je s více než 7 000 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. V roce 2019 Krajská zdravotní, a. s., předpokládá obrat 7 miliard 750 milionů korun, při vyrovnaném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.


Zdroj: info@kzcr.eu


18.6.2019

Krajská zdravotní uspořádala již popatnácté konferenci INTERLAB

Regionální mezioborovou odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří s názvem INTERLAB 2019 uspořádalo Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Záštitu nad akcí, která se 5. června uskutečnila v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, měl generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.

„Oceňuji, že tuto odbornou akci oddělení klinické biochemie ústecké Masarykovy nemocnice pořádá a konferenci mohu slíbit podporu i v dalších jejích ročnících,“ uvedl Ing. Petr Fiala, který společně s vedoucí oddělení Ing. Pavlou Eliášovou předal kytici s poděkováním za dlouholetou práci pro ústeckou nemocnici emeritní primářce oddělení klinické biochemie a zakladatelce konference MUDr. Heleně Hálové.

Na programu v pořadí již 15. ročníku odborné konference s 95 účastníky bylo osm přednášek prezentovaných ve dvou blocích. Mezi přednášejícími kromě pořádajícího oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice a jejích dalších oddělení, jako jsou infekční oddělení, oddělení klinické hematologie, oddělení klinické mikrobiologie, oddělení soudního lékařství a toxikologie, biomedicínské centrum a oddělení lékařské genetiky, měla zastoupení také Laboratoř lékařské genetiky GEnvia, s. r. o., z Prahy.

 „Byli jsme potěšeni velkým zájmem a účastí na této konferenci. Doufám, že přednesené prezentace obohatily všechny přítomné. Poděkování patří i sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla konat. V závěru byli všichni pozváni na další, 16. ročník Interlabu,“ zhodnotila letošní odborné setkání Ing. Pavla Eliášová, vedoucí Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.  

Konference se zúčastnily také primářky MUDr. Jana Ullrychová z Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Andrea Vlčková z Oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Lenka Dvořáková z Oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o. z, Ing. Pavla Hrušková, a zdravotníci z dalších nemocnic Krajské zdravotní, a. s., což podtrhlo význam akce pro celý region.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/   

                                 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


17.6.2019

Krajská zdravotní podpořila charitativní běh „Čas je mozek“

V rámci prevence a upozornění na zákeřnost onemocnění ischemickou cévní mozkovou příhodou proběhl 11. června 2019 v Centrálním parku na Severní Terase druhý ročník charitativního běhu zvaného „Čas je mozek“.  Do závodu se registrovalo celkem 177 běžců, kterým se povedlo nashromáždit 21 400 Kč. Běh svojí účastí podpořil i vynikající vytrvalostní běžec a několikanásobný mistr republiky Jiří Homoláč.

MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uvedl, že smyslem akce je každoročně upozornit širokou veřejnost, že v rámci ischemické cévní mozkové příhody sousloví Čas je mozek platí doslova. „Ischemickou cévní mozkovou příhodu již umíme vcelku úspěšně léčit, ale pouze za podmínky, že pacient dorazí včas. Každá minuta trvání ischemické cévní mozkové příhody znamená nevratnou ztrátu milionů mozkových buněk a snižuje šanci na plné uzdravení. Touto akcí chceme upozornit širokou veřejnost, aby prvotní příznaky mozkové příhody u sebe či svém okolí nepodcenila a neprodleně volala Zdravotnickou záchrannou službu,“ řekl MUDr. Ing. David Černík, MBA.

„Byl jsem nadšen obrovským počtem účastníků, kteří dorazili i v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Všem za organizační tým děkujeme a těšíme se na další ročník,“ doplnil MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Tříkilometrovou trať zdolal spolu s českým maratoncem Jiřím Homoláčem, s nímž povzbuzoval ostatní účastníky běhu.

Výtěžek z charitativního běhu byl věnován na osvětu o ischemické cévní mozkové příhodě a třiadvacetileté Sabině Holcmanové, která se v současné době zotavuje z tohoto onemocnění. „Obdivuju běžce, že do toho šli. Je to pro mě dojemné, akce se koná před mou bývalou školou. Mozková mrtvice mě postihla před dvěma měsíci. Vůbec jsem si neuvědomovala, že to může být toto onemocnění. Bylo mi špatně, chvilku jsem váhala, jestli zavolat pomoc, jestli to nemám jen z nedostatku tekutin. Ischemická cévní mozková příhoda se prokázala až na počítačové tomografii. V ústecké Masarykově nemocnici jsem ležela tři týdny, hledala se příčina, která ji způsobila. Byla jsem nadmíru spokojená, lékaři i sestřičky byli geniální. Léčba mě nyní trochu omezuje, hledám práci, kterou bych zvládala, budu žádat o invalidní důchod. Někdy je mi špatně, někdy jsem unavenější, ale věřím, že se to spraví, někdy to prý trvá i půl roku. Musím na sebe dávat pozor, být ostražitější. Výtěžek z akce využiju i na to, abych si našla práci a případně i bydlení v Praze. Také chci začít sportovat, chodit do posilovny a pořídit si psa,“ doplnila mladá slečna.

Ke třem základním příznakům cévní mozkové příhody patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. Tísňová linka první pomoci má telefonní číslo 155.

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Ústecké Komplexní cerebrovaskulární centrum v rámci celé České republiky patří dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů.

„Charitativní běh proti mozkové mrtvici“ uspořádala Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní podpořila charitativní běh „Čas je mozek“. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

17.6.2019

Krajská zdravotní zve širokou veřejnost na benefiční koncert vokálního uskupení Panoptikum

Krajská zdravotní, a. s., zve své zaměstnance, pacienty i širokou veřejnost do atria ústecké Masarykovy nemocnice na benefiční koncert, jehož celý výtěžek půjde ve prospěch Mobilního hospice Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Hlavním protagonistou večera bude vokální uskupení Panoptikum. Jako hosté vystoupí dětské pěvecké sbory ze Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem a Základní umělecké školy Stanislava Šebka v Krupce. Návštěvníci akce mohou zhlédnout výstavu věnovanou desetileté historii robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici. Vstupné je dobrovolné.   

Charitativní koncert se uskuteční v úterý 18. června od 18:30 hodin,

v přízemí atria Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

13.6.2019

Krajská zdravotní obnovuje provoz porodnice a neonatologické kliniky v ústecké nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., obnovuje v ústecké Masarykově nemocnici provoz na porodním sále, stanici šestinedělí (nadstandard), neonatologické klinice (stanici fyziologických novorozenců, jednotce intenzivní péče, intermediární péče). Zahájení standardního režimu je naplánováno již na 15. černa 2019 od 6:00 hodin. Provoz na stanicích šestinedělí (standard) a rizikové těhotenství se přepokládá ve 14:00 hodin.

Důvodem přerušení provozu od 7. května 2019 byly stavební práce na stanici větších dětí v pavilonu „D2“ se zvýšenou hlukovou zátěží a prašností. Vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., této situace využilo k pravidelnému malování v rámci revitalizace prostor pavilonu „D2“. Výhodou pro budoucí maminky s termínem porodu v nadcházejících týdnech je skutečnost, že již porodnice bude v plném provozu - tedy bez omezení.

Po celou dobu uzavírky porodnické části byl pro urgentní stavy k dispozici operační sál a jeden porodní box.

Stavební práce na stanici větších dětí Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., začaly již na konci měsíce dubna a podle smlouvy o dílo se jejich konec předpokládá 19. srpna 2019. Po ukončení revitalizace stanice větších dětí nově nabídne komfortnější uspořádání prostor odpovídajících potřebám moderní medicíny, devět pokojů pro nemocné děti, pokoj pro maminky doprovázející svého potomka při hospitalizaci. Řemeslníci například pokládají nové podlahové krytiny, obnovují rozvody energií včetně medicínských plynů a provádí další nezbytné úpravy a opravy. Cena zakázky je necelých 14 milionů Kč bez DPH. Pacienti spadající na stanici větších dětí jsou během revitalizace pavilonu „D2“ hospitalizováni v prostorách oční kliniky v pavilonu „G“ ústecké Masarykovy nemocnice.  

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

12.6.2019

Krajská zdravotní pořádá akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., ve spolupráci se statutárním městem Chomutov pod hlavičkou České akademie dermatovenerologie pořádá na Kamencovém jezeře akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“. Návštěvníci v plavkách si budou moci přímo na pláži nechat bezplatně vyšetřit pokožku a pigmentová znaménka.

Akce proběhne 24. června 2019 od 11:00 do 16:00 hodin,

na Kamencovém jezeře v Chomutově

Program:

 • rady dermatologů – jak se správně chránit před slunečním zářením

 • jak provádět samovyšetření kůže

 • jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny

 • nabídka vzorků opalovacích krémů s UV filtrem - zdarma

   

  Odborným garantem akce je MUDr. Radka Neumannová, primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

   

  Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu