12.5.2020

Zaměstnanci Krajské zdravotní dostávají od dubna na pásce o patnáct set korun víc

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., dostávají od dubna na výplatní pásce o patnáct set korun víc. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti, v návaznosti na vývoj vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů, je v realizaci uzavření dodatku č. 1 kolektivní smlouvy, který zajišťuje pro všechny zaměstnance společnosti navýšení mzdových tarifů ve všech mzdových třídách a mzdových stupních minimálně o 1 500 Kč. Vedení Krajské zdravotní, a. s., počítá s nárůstem objemu osobních nákladů pro zaměstnance pro rok 2020 v celkové výši 329,3 milionu Kč. 

„Navýšené mzdové tarify mají letos již všichni zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. Od 1. dubna 2020 bylo realizováno navýšení u zaměstnanců, kteří nebyli dotčení úpravou realizovanou na základě opatření schválených představenstvem společnosti a účinných od začátku roku, jež zahrnovala například úpravu systému odměňování mladých lékařů a některých nezdravotnických profesí. Vedení společnosti považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Proto v době koronavirové krize uvolňuje další významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Pro zaměstnance poskytující zdravotní péči pacientům s COVID-19, rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Poděkování si zaslouží všichni, kdo v našich nemocnicích pracují s obrovským nasazením více než dva měsíce s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem SARS-CoV-2, nebo s pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Za způsob, jakým si plní své povinnosti, jim patří velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ). 

„Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci. A hlavně za to, že drží dlouhodobě a s vysokým standardem úroveň zdravotní péče ve skutečně nelehkých pracovních podmínkách,“ vyzdvihl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Možnosti kvalitně odměňovat zaměstnance KZ za přímé nasazení v boji s následky pandemie významně napomohl i fakt, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání 20. dubna schválilo požadavek na finanční prostředky pro navýšení osobních nákladů v souvislosti s odměňováním zdravotnických pracovníků v nemocnicích KZ, kteří poskytují vysoce rizikovou zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Z Fondu Ústeckého kraje tak KZ obdržela pro uvedený účel částku 15 milionů korun k pokrytí mzdových nákladů a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Osobní náklady zaměstnanců KZ rostly i v roce 2019. Sestry v nemocnicích KZ od začátku loňského roku získaly příplatky za směnnost. Více než dvěma tisícům sester a dalších zdravotnických zaměstnanců, kteří pracující bez odborného dohledu v nepřetržitém provozu, a zaměstnancům na pozicích vrchní sestra, staniční sestra a ostatním vedoucím nelékařským pracovníkům byl na základě rozhodnutí představenstva společnosti přiznán příplatek 7 000 Kč. Sanitáři, praktické sestry a další zaměstnanci, kteří pracují pod odborným dohledem v nepřetržitém provozu, získali příplatek 2 000 Kč. Nad rámec příplatků, které nastavila pro státem zřizované nemocnice vláda, pak v KZ získali příplatek 4000 Kč fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové setry, laboranti a další odborní zdravotničtí pracovníci v ranním provozu, sestry v ranním, tedy především ambulantním provozu pak mají nově příplatek 1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů zdravotnické dopravní služby v ranním provozu.


Zdroj: info@kzcr.eu


7.5.2020

Krajská zdravotní poskytuje testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 i pro samoplátce (AKTUALIZOVÁNO O KONTAKTY A ČASY)

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově - zavedla pro samoplátce možnost odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na přetrvávající vysokou poptávku ze strany občanů, kteří jsou bez indikace podezření na nákazu a mají zájem o test.

„Cena testu na pozitivitu pro zájemce samoplátce je 2500 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Zájemce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí,“ uvedla Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00 – 12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužuje provoz na 8:00 – 14:00 hodin. Vychází tak vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů ČR, kteří nyní potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do ČR 14denní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění.

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H, telefon 603 392 217 (samoplátci na objednání)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1, telefon 603 392 207 (samoplátci kdykoliv během provozní doby)

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení), telefon 603 392 210 (samoplátci 8.45 – 12.00 hodin)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí), telefon 603 392 209 (samoplátci 8.00 – 10.00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice), telefon 603 392 206 (samoplátci 9.30 – 11.30 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu


5.5.2020

Krajská zdravotní poskytuje testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 i pro samoplátce

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově - zavedla pro samoplátce možnost odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na přetrvávající vysokou poptávku ze strany občanů, kteří jsou bez indikace podezření na nákazu a mají zájem o test.

„Cena testu na pozitivitu pro zájemce samoplátce je 2500 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Zájemce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí,“ uvedla Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00 – 12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužuje provoz na 8:00 – 14:00 hodin. Vychází tak vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů ČR, kteří nyní potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do ČR 14denní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění. 

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice)

Zdroj: info@kzcr.eu


30.4.2020

Měníme způsob třídění do nemocnic přicházejících pacientů. Co musíte udělat?

Od 1. května 2020 dochází v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově ke změně způsobu třídění přicházejících pacientů.

Pokud jste objednáni do nemocnice na plánované ambulantní vyšetření nebo hospitalizaci, před vstupem do ordinace vyplňte dotazník.

Jestliže na některou z otázek v dotazníku odpovíte kladně, tzn. pociťovali jste v uplynulých deseti dnech známky respiračního onemocnění, byli v kontaktu s někým nakaženým Covid-19, jste v karanténě, nebo jste absolvovali test na COVID-19 s pozitivním výsledkem či výsledek ještě neznáte, kontaktujte před návštěvou nemocnice svého lékaře nejprve telefonicky. Poradí vám nejvhodnější postup.

Dodržujte, prosím, pravidla pohybu v nemocnici!


Zdroj: info@kzcr.eu


29.4.2020

Krajská zdravotní testuje na koronavirus již i ve své mostecké laboratoři, mění způsob třídění příchozích do nemocnic a stěhuje odběrová místa

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) začíná v souladu s výzvou Ministerstva zdravotnictví České republiky postupně obnovovat standardní chod svých nemocnic. KZ po laboratoři v ústecké Masarykově nemocnici zahájila testování vzorků na nový koronavirus i v nemocnici v Mostě, mění způsob třídění příchozích do svých nemocnic a v areálech stěhuje odběrová místa do budov.

Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních vyšetření a na zkrácení času od odebrání vzorku po jeho vyhodnocení přivedly největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji velmi rychle k vlastnímu provádění testů. Státní zdravotní ústav schválil žádost KZ o povolení provádět testy a od 1. dubna v ní funguje v pořadí 76. laboratoř v České republice, oficiálně vyhodnocující testy na nákazu SARS-CoV-2. Realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami oddělení klinické mikrobiologie a oddělení klinické biochemie ústecké nemocnice s průměrným počtem 150 zpracovaných a vyhodnocených vzorků denně.  

„Krajská zdravotní, a. s., požádala Státní zdravotní ústav o povolení provádět testování také pro laboratoř klinické mikrobiologie ve své mostecké nemocnici. Povolení pracoviště získalo v úterý 28. dubna a okamžitě začalo vzorky z odběrů zpracovávat a vyhodnocovat,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. „Za možnost využívat další kapacity pro testy na onemocnění COVID-19 jsme velmi rádi. Děkuji všem, kdo v nemocnicích Krajské zdravotní pracují již celou řadu týdnů v první linii. Zaslouží si za způsob, jakým si plní své povinnosti v dnes ještě více než dřív sledovaném segmentu zdravotnictví, skutečně velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

„Opatření umožní zdravotníkům ve všech pěti našich nemocnicích navrátit se k dosud omezené plánované operativě a přiblížit se poskytování veškeré ambulantní péče v běžném rozsahu. Krajská zdravotní tak reaguje na doporučení ministerstva a aktuální příznivý vývoje epidemiologické situace v České republice a v Ústeckém kraji. Jsme rádi, že můžeme pacientům opět poskytovat zdravotní péči v co nejširším portfoliu, které nám současný stav v době pandemie umožnuje,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Musíme umožnit pacientům vstup do nemocnic tak, abychom mohli poskytovat zdravotní péči všem, pro něž nám to zavedená opatření nařízená orgány veřejného zdraví neumožňovala. Díky uvolnění kapacity plánované péče a výkonů jsme v minulých týdnech mohli posilovat místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, postupně zřizovaná od 19. března, a také emergency a infekční oddělení. Situace je ale jiná než před měsícem,“ upozornil MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

S platností od pátku 1. května 2020 z důvodu zajišťování navyšujícího objemu zdravotní péče a zlepšení průchodu pacientů do zdravotnických zařízení KZ mění ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově organizaci třídění pacientů, kteří budou do nemocnic přicházet. Triáž bude probíhat podle platného „Algoritmu péče o nemocné s podezřením/průkazem onemocnění COVID-19 v Ústeckém kraji“, jehož účinnost schválila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje od 27. dubna 2020. 

Pacienti již nebudou přicházet na jednotlivá oddělení respektive ambulance přes centrální triážové body/stany a nově vyplní na místě čestné prohlášení formou dotazníku. Na základě jeho vyhodnocení příslušný zdravotnický pracovník rozhodne, zda pacient může pokračovat s obdrženým potvrzením – kartou k lékaři, či vykazuje známky podezření na COVID-19 a dále postupuje podle platného algoritmu.  

Rovněž s platností od pátku 1. května 2020 zahajuje KZ provoz odběrových míst v budovách nemocnic. Nová místa odběru budou v provozu každodenně v čase 8.00 – 12.00 hodin. Doposud, od 19. března 2020, zdravotníci odběry uskutečňovali ve stanech a buňkách v areálech nemocnic.


Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice)

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.4.2020

Krajská zdravotní reaguje na doporučení ministerstva zdravotnictví, opatření umožní postupně obnovovat standardní chod nemocnic

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) reaguje na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a aktuální příznivý vývoj epidemiologické situace v České republice a v Ústeckém kraji a v závěru dubna připravuje opatření, která umožní zdravotníkům ve všech pěti nemocnicích navrátit se k dosud omezené plánované operativě a přiblížit se poskytování veškeré ambulantní péče v běžném rozsahu.

„S platností od 1. května 2020 z důvodu zajišťování navyšujícího objemu zdravotní péče a zlepšení průchodu pacientů do zdravotnických zařízení se mění organizace třídění pacientů, kteří budou přicházet do nemocnic KZ. Triáž bude dále probíhat podle platného „Algoritmu péče o nemocné s podezřením/průkazem onemocnění COVID-19 v Ústeckém kraji“, jehož účinnost schválila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje od 27. března 2020,“ vysvětlil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Pacienti již nebudou přicházet na jednotlivá oddělení respektive ambulance přes centrální triážové body (stany) a vyplní na místě čestné prohlášení formou dotazníku. Na základě jeho vyhodnocení příslušný zdravotnický pracovník rozhodne, zda pacient může pokračovat s obdrženým potvrzením – kartou k lékaři, či vykazuje známky podezření na COVID-19 a dále postupuje podle platného algoritmu.  

„Vzhledem k dosavadnímu minimálnímu obsazení vyčleněných lůžek v rámci tzv. kovidových stanic a zároveň vázání značného počtu zdravotnického personálu bylo rozhodnuto o zakonzervování respektive pozastavení činnosti těchto stanic v nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, ale podle nařízení vlády deklarujeme možnost rychlého uvedení těchto stanic do provozu,“ informoval MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

S platností od pondělí 27. dubna 2020 KZ sjednocuje provozní dobu odběrových míst testování koronaviru ve svých nemocnicích na čas 8.00 – 12.00 hodin, odběry se budou uskutečňovat každodenně. Nejpozději do 30. dubna 2020 dojde k přestěhování těchto odběrových míst ze stanů a buněk v areálech nemocnic KZ do budov.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


24.4.2020

Krajská zdravotní v době vládních opatření vzdělává studenty za využití interaktivní technologie

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., v době karanténních opatření schválených Vládou ČR vzdělává studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a vyšších a středních zdravotnických škol napříč Ústeckým krajem. K výuce využívá interaktivní technologii za pomoci streamingu na internetu.

„Středisko multimediální podpory využilo dlouholeté spolupráce s Cesnetem, zájmovým sdružením právnických osob, a streaming je studentům poskytován právě pomocí serverů sdružení. Bylo potřeba rozšířit systém streamování pro větší počet účastníku a k tomu zavést zpětnou vazbu komunikace student - učitel. Tuto technologii jsme zvolili z důvodu, že není ze strany studenta potřeba nic instalovat, ani složitě ovládat. Student si na webu společnosti Krajská zdravotní pouze otevře živě streamované video. V druhém okně, nejlépe na chytrém telefonu, se přihlásí pro interakci do aplikace Sli.do na chytrém telefonu pouhým načtením QR kódu nebo napsáním webové adresy do prohlížeče a zadáním kódu daného výukového cyklu. Tím je vše technicky dokončeno a student se vyučujícímu přihlásí a může mu pokládat dotazy k probíhající přednášce,“ uvedla Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Moderní technologie k výuce studentů využívá také MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, lékař Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Domnívám se, že ani v současné situaci, která přináší zvýšené nároky na personál nemocnic a současně limituje zažité výukové metody v prostředí vysokých a vyšších odborných škol nelze rezignovat na kvalitní vzdělávání studentů vytvářejících nastupující generaci zdravotnických pracovníků všech profesí. Proto jsem velmi uvítal příležitost využít technických možností, kterými Vzdělávací institut společnosti Krajská zdravotní ve spolupráci s dotčenými školami disponuje. Je to pro mě nová zkušenost a nezvyk přednášet v prázdné učebně s absencí bezprostřední audiovizuální reakce v auditoriu. Jsem velmi potěšen zájmem studentů o tento způsob výuky, který dávají najevo množstvím přihlášených účastníků a celou řadou jimi zaslaných dotazů,dodal MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Moderní technologie k výuce studentů využívá také (na snímku) MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, lékař Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Moderní technologie k výuce studentů využívá také (na snímku) MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, lékař Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


Avízo – Kapela IDIO&IDIO odehraje koncert na podporu Krajské zdravotní, a. s.

Online koncert na podporu Krajské zdravotní, a. s., která v Ústeckém kraji sdružuje pět nemocnic, odehraje ústecká skupina IDIO&IDIO v pátek 24. dubna 2020. Koncert, který se koná pod záštitou projektu „Pomáháme první linii“, začíná ve 20.30 hodin. Sledovat ho bude možné živě na Facebooku.

Projekt „Pomáháme první linii“ přináší v době aktuální pandemie kulturu do bezpečí domova a zároveň podporuje dobrou věc. V den koncertu je možné libovolnou částkou přispět na vybranou instituci, za kterou si kapela IDIO&IDIO zvolila právě Krajskou zdravotní, a. s. Umělci i zaměstnanci společnosti Pragosound s.r.o., která pro koncert propůjčila své prostory a zaměstnance, se vzdávají honoráře ve prospěch dobré věci. Koncert bude možné v přímém přenosu sledovat na Facebooku IDIO&IDIO, společnosti Pragosound s.r.o, a projektu Pomáháme první linii.

  

Zdroj: info@kzcr.eu   

 

Kapela IDIO&IDIO

Kapela IDIO&IDIO


17.4.2020

Krajská zdravotní přítomnost otců u porodu umožní nejpozději od pondělí, její ústecká porodnice podmínky ministerstva splnila již dnes

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) rychle plní slib co nejdříve umožnit přítomnost otce u narození dítěte v porodnicích v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nejpozději tak učiní od pondělí 20. 4. 2020. Kvůli tomu upravuje dispozice porodnických oddělení tak, aby byly splněny všechny podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky v mimořádném opatření ze dne 15. 4. 2020.

„Krajská zdravotní uvítala možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví. V porodnicích svých nemocnic bezodkladně začala připravovat prostory pro splnění podmínky, že porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Ředitelé zdravotní péče ve všech našich nemocnicích dnes deklarovali připravenost splnit od pondělí 20. dubna všechny podmínky stanovené v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky,“ informoval MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ. 

Jako první potřebné úpravy provedla během pátku porodnice v ústecké Masarykově nemocnice a splnila tak všechny podmínky k účasti třetí osoby u porodu.

„Děkuji všem lékařům, sestrám a dalšímu personálu porodnických oddělení ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní za jejich nasazení při realizaci úprav prostor tak, aby splňovaly všechny stanovené podmínky pro porod za přítomnosti třetí osoby,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. 

Znění článku I. bodu 2. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020, které nabylo platnosti dnem 16. 4. 2020: 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

                                                                            

Zdroj: info@kzcr.eu

16.4.2020

Krajská zdravotní podporuje přítomnost třetí osoby u porodu, nyní ale nesplňuje všechny podmínky stanovené ministerstvem

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) podporuje přítomnost třetích osob u porodu, kterou svým mimořádným opatřením ze dne 15. dubna 2020 umožňuje poskytovatelům zdravotní péče ode dneška Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Porodnice v nemocnicích KZ v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově však nesplňují všechny ministerstvem stanovené podmínky, proto zatím KZ nemůže přítomnost třetích osob u porodu umožnit.

„Krajská zdravotní podporuje možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví, nicméně v tuto chvíli nelze v našich pěti porodnicích přítomnost třetí osoby u porodu povolit. Ta je možná pouze za podmínek stanovených mimořádným opatřením. Splněny musí být všechny podmínky, což znamená, že není možné umožnit přítomnost třetí osoby při nesplnění některé z podmínek. Dispozice porodnických oddělení v tuto chvíli bohužel neumožňují splnit podmínku, že porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,“ vysvětlil MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Nařízení musíme respektovat. Uděláme však maximum pro to, abychom co nejdříve všechny podmínky, které povolení přítomnosti třetí osoby u porodu na základě mimořádného opatření umožňují, splnili. Kroky k tomu již připravujeme,“ zdůraznil MUDr. Aleš Chodacki.

Znění článku I. bodu 2. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020, které nabývá platnosti dnem 16. 4. 2020:

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).                                                                           

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte