6.12.2018

Do Krajské zdravotní zavítali na dětskou chirurgii ústecké Masarykovy nemocnice fotbalisté FK Ústí nad Labem

Na Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítali v úterý 2. prosince hráči a zástupci Fotbalového klubu (FK) Ústí nad Labem. Hospitalizovaným dětem přinesli 152 plyšáků, které se povedlo klubu nashromáždit při akci nazvané „Plyšákománie s Armou 2018“.

„Za plyšáky moc děkujeme. Hračky, které získáme formou sponzorského daru, dáváme dětem za odměnu po zdravotnických výkonech. Naše oddělení je jediným oddělením svého druhu v Ústeckém kraji. Provádíme operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břišní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie a novorozenecké chirurgie,“ přiblížil zdravotnické pracoviště primář MUDr. Petr Polák.

Zástupci ústeckého fotbalového klubu si prohlédli jednotlivé části lůžkové stanice oddělení dětské úrazové chirurgie, kterými je provedla herní specialistka Pavlína Hrušková.

 


Zdroj: info@kzcr.eu

Do Krajské zdravotní zavítali na dětskou chirurgii ústecké Masarykovy nemocnice fotbalisté FK Ústí nad Labem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

5.12.2018

Anesteziologové na lékařském večeru připomněli 30. výročí založení lůžkového oddělení ARO v chomutovské nemocnici

Před třiceti lety vzniklo v chomutovské nemocnici lůžkové anesteziologicko – resuscitační oddělení (ARO). Slavnostní příležitostí k připomenutí významného výročí se stal 434. lékařský večer Spolku lékařů České lékařské společnosti Chomutov, nad nímž právě chomutovské ARO převzalo záštitu. Akce se uskutečnila 21. listopadu v Městském divadle v Chomutově.

„Měli jsme tu možnost vyslechnout v krátkosti historii oddělení, kterou přednesl pan doktor Pavel Smetana, emeritní primář ARO. Přivítali jsme mimořádného hosta, který se ujal dalších dvou přednášek, pana profesora MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D, přednostu I. Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pan přednosta měl velmi poutavé přednášky: Padesát odstínů sepse a Intravenózní tekutiny v akutní péči. Tato témata se dotýkají prakticky všech oborů a posluchači byli obohaceni o nové, zajímavé poznatky,“ přiblížila MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, a. s., a primářka chomutovského oddělení ARO, která byla odborným garantem semináře.

Posluchačů, kteří si na lékařském večeru v chomutovském divadle přednášky poslechli, bylo více než osmdesát.  

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


29.11.2018

Krajská zdravotní získala ocenění v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala ocenění „společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii Velká organizace v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní certifikát European Foundation for Quality Management (EFQM) Leading Excellence, který je oprávněna využívat tři roky.

Významné ocenění v úterý 27. listopadu 2018 převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. „Zisk certifikátu vnímám jako odměnu za systematickou práci představenstva a managementu naší společnosti, kterou od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jenž jsme si stanovili. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky společnosti Krajská zdravotní, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, a všem se také za jejich práci a úsilí sluší poděkovat. Jsem rád, že se nám povedlo Národní cenu České republiky získat,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o druhé prestižní ocenění, které společnost Krajská zdravotní získala v posledních týdnech. Není tomu ani měsíc, kdy jsme spolu s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem převzali certifikát od významné společnosti Bisnode v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating.  Při těchto příležitostech děkuji našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez jehož podpory bychom na tato prestižní ocenění těžko dosáhli. Děkuji také všem zaměstnancům, především zdravotníkům, našich pěti nemocnic, kteří svojí každodenní náročnou prací dopomáhají Krajské zdravotní k výsledkům a prestiži, které se jí v současné době dostává,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost ministerstvo průmyslu a obchodu v České republice nepřetržitě uděluje od roku 2009. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vlevo) přebírá ocenění „společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii Velká organizace v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní certifikát European Foundation for Quality Management (EFQM) Leading Excellence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

27.11.2018

O transplantaci orgánů hovořil v Krajské zdravotní docent Jiří Froněk z pražského IKEM

Další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“ připravila Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Krajské zdravotní, a. s. Ve středu 21. listopadu 2018 do Ústí nad Labem přijel s přednáškou „Abdominální orgánové transplantace“ doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

„Posluchači by měli získat přehled, které transplantace se rutinně provádějí, jací pacienti jsou k transplantacím vhodní. Chci hovořit o tom, že transplantační chirurgie není medicína exkluzivní, ale běžná, patřící do spektra léčebných výkonů, a že je potřeba zvažovat každého pacienta, který je k transplantaci vhodný. Raději uvidíme deset referencí, z nichž u dvou pacientů budeme transplantovat, nežli tři pacienty, kteří jsou referováni pozdě a ta šance na úspěch už je malá,“ řekl před zahájením přednášky doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

„Jsem rád, že jsme mohli v našem cyklu přivítat obzvlášť výraznou osobnost české medicíny, pana docenta Froňka. Jeho téma je jistě zajímavé. Transplantologie je v Masarykově nemocnici - po vzniku pracoviště kardiochirurgie - asi jediným oborem, který nemáme ve spektru specializací zastoupen, a určitě se do něj pouštět nebudeme. Samozřejmě ale dodáváme pro transplantace dárce, jak dospělé, tak dětské. IKEM považuji za top pracoviště České republiky, proto mě vždy potěší, když do Ústí nad Labem přijede některý z mnoha jeho špičkových odborníků,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

    

Zdroj: info@kzcr.eu


26.11.2018

Tématem odborné konference v Ryjicích byla ošetřovatelská péče v geriatrii

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 16. listopadu 2018 odbornou konferenci „Ošetřovatelská péče v geriatrii“. Akce, která se po loňské premiéře znovu uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo 70 zdravotníků.

„Snažíme se, abychom postupně ryjický areál udělali ještě přívětivějším jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je šance, aby zde vznikl nový pavilon. Za vedení Krajské zdravotní přislíbil podpořit záměr pavilon vybudovat předseda představenstva Ing. Jiří Novák, který ryjické pracoviště navštívil s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou 16. srpna letošního roku. Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj vypsala Krajská zdravotní záměry se stanovením priorit pro Národní investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje. Mezi nimi figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče. Existuje studie stará přes deset let, která ale vznikla za jiných okolností a je nutné ji revidovat, aby se z ní mohlo vyjít pro realizaci záměru,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který jako první převzal od vědeckého týmu oddělení následné péče skřítka Zlatoryje jako výraz ocenění za pozornost, kterou ryjickému zařízení věnuje.

„Forma konference, kterou jsme loni v úvodním ročníku konference zvolili, měla dobrý ohlas. Zopakovali jsme ji a k tématu se opět vyjádřili společně lékař i sestra. Děkuji všem za účast, zajímavé příspěvky do programu a za podporu,“ řekla k druhému ročníku konference, pro niž byla odborným garantem, MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oddělení následné péče v Ryjicích Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prošlo v roce 2016 úspěšnou reakreditací, obhájilo akreditaci z roku 2013 a získalo certifikát na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná tři roky, do listopadu 2019.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienti s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích onemocnění, pacienti, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni po domluvě s praktickými lékaři nebo po indikaci z geriatrické ambulance.

Celková kapacita oddělení následné péče je 105 lůžek na třech úsecích. Nově byla vytvořena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) se čtyřmi pokoji, když prostory prošly rekonstrukcí. Byly provedeny opravy podlah, zdí, oken, výměna lina, drobná úprava elektroinstalace, nové obklady a umyvadla a další úpravy.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/    

  

Zdroj: info@kzcr.eu

 


23.11.2018

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Záštitu nad doprovodnými aktivitami převzali zástupci obou zúčastněných měst, tehdejší primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová a náměstkyně primátora města Most Ing. Markéta Stará.

V Ústí nad Labem v tento sváteční den proběhlo již páté setkání ústeckých minidětí, které letos hostilo rodinné centrum Pampalánie. Rodinné příslušníky spolu s dětmi, které trávily na neonatologické klinice první své týdny života, přivítali MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta neonatologické kliniky, Lenka Nováková, vrchní sestra kliniky, další personál zdravotnického pracoviště a předsedkyně spolku Ústecké Miniděti Mgr. Bc. Jana Jelínková.

„Spádová oblast ústecké neonatologické kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého. Naší vizí je si stále držet status špičkového perinatologického centra, rozvíjet se, vzdělávat, abychom neustále poskytovali našim pacientům tu nejlepší péči. Snažíme se zachytit i nové trendy v péči o donošené děti. Za zmínku určitě stojí revize v přístupu k fyziologickým novorozencům podle posledních doporučení světové zdravotnické organizace World Health Organization,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

„Na akci dorazilo 75 dětí se svými rodiči. Jednalo se zatím o rekordní účast. Z původních drobečků v inkubátorech vyrostly usměvavé čilé děti, které svojí šikovností a pílí rodičů dohání své donošené vrstevníky. Oslavy probíhaly i na neonatologické klinice, kde ještě hospitalizované děti byly oblečeny do purpurové barvy a dostaly dárečky od šikovných maminek a babiček, které se tak snaží zpříjemnit těžkou etapu života rodičů nedonošených dětí. Oslavy vyvrcholily purpurovým nasvícením výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem,“ uvedl MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař ústecké neonatologické kliniky.

O den dříve proběhly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Mostě, kde spolek Nedoklubko uspořádal historicky první Purpurový ples. Hlavní část večera patřila představení práce mosteckých neonatologických sester. V kategorii Nejmilejší sestřička získala ocenění Petra Bláhová, v kategorii Nejmilejší sestřička následné péče si cenu odnesla Karla Jankovičová, MUDr. Marie Váchová získala ocenění v kategorii Nejmilejší lékařka. „Purpurový ples uspořádala zástupkyně Nedoklubka paní Markéta Kučerová ve spolupráci s městem Most jako poděkování za péči o nedonošené děti v mosteckém perinatologickém centru. Byla zde vyzdvižena práce zejména zdravotních sestřiček, které denně nedonošeným dětem a jejich maminkám věnují nejen svůj pracovní čas, ale mnohdy i své srdce a často se stávají na dlouhou dobu součástí jejich rodiny,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. V rámci Světového dne předčasně narozených dětí se do purpurové barvy zahalila dominanta města Most – Hrad Hněvín.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., každé z těchto zdravotnických pracovišť je součástí perinatologického centra, Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.

     

Zdroj: info@kzcr.eu


Sraz ústeckých minidětí a jejich nejbližších. Foto: KZ, a. s./Eva Urbanová

22.11.2018

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci

Krajská zdravotní, a. s., se stejně jako v předchozích letech i v tomto roce připojila na svých zdravotnických pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici ke Světovému dni CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci). Zdravotnický personál na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z., ve středu 21. listopadu příchozím bezplatně vyšetřil plicní funkce. V případě nálezu ho s pacienty konzultoval pneumolog.

Personál oddělení funkčního vyšetřování v ústecké Masarykově nemocnici provedl třiadvacet spirometrií. „U dvou pacientů jsme zjistili patologický nález. Jednoho jsme odeslali k jeho praktickému lékaři, druhého podrobněji vyšetříme na našem oddělení. V rámci Světového dne CHOPN na ústecké oddělení funkčního vyšetřování zavítali i dva mimoústečtí návštěvníci z Teplic a ze Žatce,“ uvedla primářka MUDr. Jarmila Fišerová.

Zdravotníci plicního oddělení mostecké nemocnice během Světového dne CHOPN vyšetřili dvaapadesát návštěvníků. „Patologický nález jsme zaznamenali u 16 pacientů. K dalšímu vyšetření prostřednictvím našeho pracoviště se jich objednalo deset. Všichni příchozí v rámci Světového dne CHOPN byli ze spádové oblasti mosteckého plicního oddělení z měst Most a Litvínov,“ zhodnotila akci primářka MUDr. Hana Mrázková.

Důvodem pravidelného zapojování plicních zdravotnických pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě do Světového dne CHOPN je vyhledávání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Zatímco klesá úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění, úmrtnost na CHOPN stoupá. Přitom fatálním následkům se dá vyhnout včasnou diagnózou, zahájením léčby a změnou životních návyků, především přestat kouřit, protože CHOPN onemocní z osmdesáti procent kuřáci. Podle odhadů v České republice trpí CHOPN tři sta tisíc obyvatel, kteří o své diagnóze neví.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

16.11.2018

Krajská zdravotní se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci

Kuřáci, chcete vědět, jak na tom jsou vaše plíce?

Nechat si bezplatně vyšetřit plicní funkce mohou obyvatelé Ústeckého kraje ve dvou nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (budova T, přízemí) a Plicní oddělení Nemocnice Most, o. z. (budova E, přízemí) se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zájemcům bude provedena spirometrie, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem. Akce je pořádaná v rámci Světového den CHOPN pod heslem „Zdravé plíce pro život“.

Akce se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 9:00 do 14:00 hodin,
na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „T“, přízemí, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem a na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z., budova „E“, přízemí, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most.

Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice asi osm procent dospělých, kdy výskyt onemocnění stoupá zejména u žen. Typickými příznaky jsou dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů. Spirometrie je jednoduché, nebolestivé, vyšetření, které může chronickou obstrukční plicní nemoc odhalit. Asi osmdesát procent případů onemocnění má na svědomí kouření. Chronickou obstrukční plicní nemoc nelze vyléčit, ale včasná diagnóza a zahájení léčby výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Spirometrie je jednoduché, nebolestivé, vyšetření, které může chronickou obstrukční plicní nemoc odhalit. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

15.11.2018

Krajská zdravotní začala jednat se zástupci města Rumburk

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vstoupila do jednání se zástupci města Rumburk. Společnost je připravena převzít část obchodního závodu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. (LNaP). To je výsledek schůzky, které se na půdě ředitelství KZ ve čtvrtek 15. listopadu 2018 zúčastnili za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, a za město Rumburk starosta Ing. Lumír Kus, místostarosta Ing. Ladislav Růžička a předseda představenstva LNaP Ing. Karel Schäfer.

„Dohodli jsme se, že budeme jednat o zajištění zdravotní péče nejméně v oborech interny a chirurgie. Možnosti spolupráce v dalších oborech vyplynou z hloubkové prověrky due diligence Lužické nemocnice a polikliniky. Zástupci Lužické nemocnice a polikliniky deklarovali připravenost prověrku podstoupit. Zadání a realizaci prověrky město Rumburk projedná s vedením Ústeckého kraje,“ řekl k výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


14.11.2018

Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici nový pokoj paliativní péče

Komfortnější pokoj pacientkám v těžké životní situaci nově nabídne Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Na lůžkové stanici za podpory Nadačního fondu Evy Matějkové (NFEM) byl vybudován pokoj paliativní péče, který nabízí větší soukromí, možnost celodenního pobytu rodinného příslušníka, a to i s možností přespání.

MUDr. Lukáš Pondělíček, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., poděkoval za příspěvek od NFEM a uvedl, že pokoj bude hlavně určen pacientkám, které postihne perinatální ztráta ve druhém a třetím trimestru těhotenství. „Jedná se o indukované potraty kvůli vrozeným vadám plodu, samovolné potraty ve vyšším stadiu těhotenství a samozřejmě nejnáročnější z perinatálních ztrát, kterým je porod mrtvého plodu. Chtěli jsme, aby zde žena měla soukromí a možnost přítomnosti partnera, což pomůže v této těžké situaci,“ vysvětlil při návštěvě zástupců NFEM v teplické nemocnici 5. listopadu 2018 MUDr. Lukáš Pondělíček.

Hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z., Mgr. Kateřina Vágnerová doplnila, že pokoje paliativní péče se od standardních odlišují hlavně zajištěním absolutního soukromí, příjemným prostředím s možností využití dobrovolnické i kaplanské služby. „Pobyt na pokoji paliativní péče je zcela bezplatný,“ dodala Mgr. Kateřina Vágnerová.

„Jsme rádi za jakoukoliv podporu. Není to jen otázka absolutní částky, ale že někdo má zájem s námi takto spolupracovat. A to má význam,“ zdůraznil na adresu donátora MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Ing. Josef Matějka, předseda správní rady NFEM do teplické nemocnice zavítal společně s členkou správní rady NFEM Mgr. Petrou Čopovou. „Je jasné, že zařízení, kterému jsme finance dali, je krásně a smysluplně zužitkovalo. Náš nadační fond nedává peníze tak, že je to jen jednou a tím vše končí. Dokladem toho – přímo v Krajské zdravotní – je ústecký mobilní hospic, jemuž přispíváme každý rok,“ uvedl Ing. Josef Matějka.

Nadační fond Evy Matějkové, jenž na vybudování pokoje věnoval finanční částku ve výši 50 tisíc Kč, v teplické nemocnici již v roce 2016 přispěl 30 tisíc Kč na vybavení paliativního pokoje na II. interním oddělení.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

  

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu