18.4.2019

Krajskou zdravotní navštívil velvyslanec Kubánské republiky

Do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), sdružuje, zavítal ve čtvrtek 18. dubna 2019 velvyslanec Kubánské republiky v České republice pan Danilo Alonso Mederos s manželkou a konzulka paní Evelyn León Pérez, s manželem.  Během své návštěvy si prohlédli Oddělení Emergency  a Neonatologickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice.

Kubánské hosty doprovodili Jitka Hanousková, členka představenstva KZ, Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, primář MUDr. Ivan Staněk, MBA, zástupce ředitele zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice a hlavní sestra Mgr. Markéta Svobodová.

V lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ hosty přivítala členka představenstva KZ Jitka Hanousková. „Krajská zdravotní je největším zdravotnickým zařízením Ústeckém kraji a zároveň s více než sedmi tisíci zaměstnanci i největším zaměstnavatelem v kraji. Společnost se neustále rozvíjí i díky velké finanční investiční podpoře svého jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj, a díky důslednému využívání všech dostupných dotačních titulů. Vedení Krajské zdravotní se snaží v každé z pěti nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – rozvíjet zdravotní péči i veškerá zařízení, která obhospodařuje,“ řekla na úvod Jitka Hanousková, která také připomněla, že Krajská zdravotní, a. s., v posledních letech hospodaří se ziskem.

„Zdravotnictví patří na Kubě mezi prioritní obory a dosahujeme v něm mnoha kladných ukazatelů. Tato návštěva je pro mě vítanou možností seznámit se s českým zdravotnictvím a hledat další alternativy spolupráce v této oblasti,“ uvedl Danilo Alonso Mederos, velvyslanec Kubánské republiky, který svou misi v České republice zahájil teprve nedávno a jeho návštěva Ústeckého kraje je podle jeho slov první cestou do regionů.

Generální ředitel Ing. Petr Fiala představil Krajskou zdravotní, a. s., a jejích pět nemocnic v prezentaci. „Každá z našich nemocnic poskytuje základní a specializovanou péči, řada z nich, zejména pak ústecká nemocnice, i péči superspecializovanou. V loňském roce jsme otevřeli v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem kardiochirurgické pracoviště, které dosud chybělo nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních krajích Libereckém a Karlovarském. Naší prioritou je získat od ministerstva zdravotnictví pro zdejší kardiocentrum statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a tím portfolio superspecializované péče pro pacienty ještě více rozšířit,“ zdůraznil generální ředitel Ing. Petr Fiala.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


17.4.2019

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o velikonočních svátcích

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o Velikonoční pondělí 22. dubna 2019. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově bude zajištěna takto:

Děčín: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem: Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396, 400 10, Ústí nad Labem, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

Most: Lékárna BENU - OC Centrál Most, Radniční 3400, 434 01, Most, telefon 731 638 040, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Chomutov: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov, telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

V pátek 19. dubna 2019 bude ve všech uvedených městech zajištěna lékárenská pohotovost lékárnami ve větších obchodních centrech, jako je například zajištěna o víkendech. Velký pátek není uzákoněným svátkem, na který se vztahuje zákon o úpravě prodejní doby v maloobchodě ve sváteční dny.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


17.4.2019

Otevřený dopis místostarostovi města Litoměřice Mgr. Karlu Krejzovi

Vážený pane místostarosto,

v článku „Litoměřičtí radní jsou terčem kritiky. Kvůli nemocnici“ autora Jaroslav Balvína, který se objevil 12. dubna 2019 na internetových stránkách Litoměřického deníku, je mj. uvedeno následující:

„Jiní soukromníci jako AGEL a další to budou dělat úplně stejně. Nemocnici do soukroma nechceme. Proto navrhuji jednat s Krajskou zdravotní,“ uvedla poslankyně za Okamurovce. Navrhla prodej špitálu včetně pozemku i budov Krajské zdravotní (KZ), která je prý dobrý hospodář. Podle Krejzy ale hlavně díky 120milionové dotaci z kraje a litoměřická nemocnice je i tak lepší. Převádět špitál automaticky na KZ je podle něj nabádání k trestnému činu a KZ se ostatně může zúčastnit soutěže.

Zdroj: https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/litomericti-radni-jsou-tercem-kritiky-kvuli-nemocnici-20190412.html

Z uvedeného vyplývá, že jste předložil veřejnosti nepravdivou informaci. Jako člen dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s., jistě víte, že Krajská zdravotní, a. s., na rozdíl od podobných zdravotnických zařízení v některých jiných krajích, jimž je dotován provoz, hospodaří pouze s příjmy z vlastní činnosti, tedy prakticky výhradně od zdravotních pojišťoven. Od roku 2017 Ústecký kraj poskytuje Krajské zdravotní, a. s., pro jejích pět nemocnic výhradně investiční finanční podporu. Jedinou specifickou výjimkou bylo zahájení provozu kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ještě během letošního roku však bude i tato péče nasmlouvána se zdravotními pojišťovnami a hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdůrazňujeme, že Krajská zdravotní, a. s., od Ústeckého kraje nedostává prostředky na pokrytí mzdových nákladů, jejichž pravidelné nárůsty od roku 2014 hradí zcela z vlastních prostředků.


Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Zdroj: info@kzcr.eu 


17.4.2019

Krajská zdravotní potřetí uspořádala Ústecký hematologický den

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem III. Ústecký hematologický den. Ústecké oddělení klinické hematologie je od roku 2013 pracovištěm s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu hemofilie pro celý Ústecký kraj. Odborná konference se konala v úterý 9. dubna 2019 v Hotelu & Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem za účasti stovky zájemců z řad lékařů, sester a laboratorních pracovníků. Záštitu nad akcí převzal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

„Jsem velice rád, že se hematologický den stal již tradicí a kromě významných hostů z jiných pracovišť  se prezentují  i zástupci našeho oddělení se svými sděleními a zkušenostmi  z klinické praxe. Pro mne je dnešní účast zde také příležitostí poděkovat za velké nasazení při každodenní práci všem zaměstnancům hematologického oddělení Masarykovy nemocnice v čele s primářkou MUDr. Janou Ullrychovou v podmínkách velkého personálního oslabení oboru v Ústeckém kraji,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

V úvodu konference vystoupila s přednáškou s názvem „Antifosfolipidový syndrom – pohled hematologa“ MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., z Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno. Stejnou problematikou, avšak z pohledu imunologa, se zabýval příspěvek MUDr. Dalibora Jílka, CSc., primáře Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z.  Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., ze IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové přednášel na téma „Cytopenický pacient v hematologické ambulanci“. Mgr. Ilona Fátorová z téhož pracoviště svůj příspěvek nazvala „Pancytopenie v obvodové krvi – morfologicky zajímavé kazuistiky“. MUDr. Dana Mikulenková z Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha a doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec Králové připravili pro účastníky dva zajímavé kvízy z oblasti morfologie a interpretace koagulačních nálezů. Hlasování proběhlo prostřednictvím mobilních telefonů účastníků. Kromě dalších přednášejících ze specializovaných pracovišť v Praze, Hradci Králové a Liberci, se o své poznatky z praxe a pohledy na odbornou problematiku, vedle primářky MUDr. Jany Ullrychové, podělili s kolegy i další pracovníci ústeckého oddělení klinické hematologie - Ing. Pavla Bradáčová, MUDr. Tomáš Kohoutek a MUDr. Petra Hájková.

„Velice nás potěšily kladné ohlasy účastníků naší konference, odborný program hodnotili jako velmi zajímavý a přínosný a vyjádřili zájem o příští hematologický den,“ shrnula MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.

Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

               


16.4.2019

Háčkované chobotničky pro Krajskou zdravotní zpříjemní nedonošeným dětem pobyt v ústecké nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., získala v pondělí 15. dubna 2019 sto háčkovaných chobotniček spolu s dvaceti páry ponožek pro nedonošená miminka. Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem je předaly hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markétě Svobodové a zdravotníkům Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Pro nedonošené novorozence mají chobotničky velký význam jak z lidského, tak medicínského hlediska. Nejenže děti zklidňují, miminka si s chapadýlky hrají a mnohem méně se personál kliniky setkává s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové sondy. Chobotnička bývá první hračkou pro miminko po jeho narození, kterou si díky dárcům odnáší domů. Jsem ráda, že s námi klub dovedných rukou při Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem spolupracuje dlouhodobě. Jde již o jejich třetí návštěvu,“ uvedla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Helena Svatková, vedoucí klubu dovedných rukou v ústeckém Domu dětí a mládeže doplnila, že s nápadem uháčkovat chobotničky pro novorozence přišla v loňském roce jedna ze žákyň. „Znám hlavní sestru ústecké Masarykovy nemocnice Markétou Svobodovou, oslovila jsem ji, zda by měla o háčkované hračky zájem a tak jsme se domluvily. Na internetu jsem zjistila, že chobotničky pro novorozence jsou v dnešní době žádané, vytiskla jsem návody a vznikl tento projekt. Chtěla bych tak poděkovat ústeckému magistrátu za finanční podporu, Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem za poskytnutí prostor a v neposlední řadě všem členkám klubu dovedných rukou, bez kterých by nebyl projekt realizován,“ řekla Helena Svatková.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici, a dvanácti center v celé České republice. „V rámci třístupňové diferencované péče naše ústecké zdravotnické pracoviště zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast oddělení přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého,“ doplnil přednosta MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Zdroj: info@kzcr.eu

Háčkované chobotničky pro Krajskou zdravotní zpříjemní nedonošeným dětem pobyt v ústecké nemocnici . Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

12.4.2019

Krajská zdravotní uspořádala již osmý ročník tradiční konference Ústecký radiologický den

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve středu 10. dubna v prostorách výletního zámečku Větruše osmý Ústecký radiologický den. Záštitu nad prestižní nadregionální konferencí převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, kterého zastoupil generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala.

„Osmý ročník nadregionální konference Ústecký radiologický den dokazuje, že jde o prestižní a vyhledávanou akci, které se účastní specialisté napříč Krajskou zdravotní i odborníci z celé České republiky. Při této příležitosti musím poděkovat emeritnímu primáři MUDr. Milouši Dernerovi, který v roli koordinátora péče pro radiodiagnostiku pomáhá radiologům ve všech pěti našich nemocnicích dále se vzdělávat a je jejich odborným rádcem,“ uvedl při zahájení konference Ing. Petr Fiala.

„Letošní radiologický den byl tematicky zaměřen na zobrazování na magnetické rezonanci a je reakcí na postupnou instalaci těchto přístrojů do všech nemocnic Krajské zdravotní. Tímto se Ústecký kraj zařazuje mezi velmi dobře vybavené regiony v rámci České republiky. Magnetická rezonance je nenahraditelná v diagnostice řady onemocnění a lepší dostupnost této metody zkvalitňuje poskytovanou léčebnou péči. Akce bohatě splnila cíl, kterým bylo předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Historicky nejvyšší počet účastníků včetně lékařů z jiných krajů je dokladem atraktivnosti zvoleného programu,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je nelůžkové pracoviště, které poskytuje základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí republiky. Klinika má tedy nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči. Klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii. Je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči např. Komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.                                   

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní uspořádala již osmý ročník tradiční konference Ústecký radiologický den. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

10.4.2019

Avízo – Krajská zdravotní se připojí k náboru dárců kostní dřeně

Krajská zdravotní, a. s., se připojí k akci, která proběhne na Krajském úřadě Ústeckého kraje pod názvem „Zapiš se někomu do života“. Cílem projektu je rozšířit databázi dárců kostní dřeně, což znamená více nadějí na záchranu člověka, jenž onemocní zhoubnými nemocemi kostní dřeně a uzlin.


Akce proběhne ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 11:00 do 15:30 hodin,

na Krajském úřadě Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem.

  • Je ti 18 až 35 let?

  • Jsi zdravý, bez vážných onemocnění v minulosti?

  • Nebereš pravidelnou medikaci (antidepresiva, antihypertenziva, léky na léčbu snížené funkce štítné žlázy, astmatu)?

  • Máš váhu nad 50 kg?

  • Jsi ochotný překonat určité nepohodlí a ztrátu času v zájmu záchrany života druhého člověka?

Pokud ano, přijď na nábor dárců!


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


5.4.2019

Krajská zdravotní uspořádala desátý ročník celostátní konference Emergency

Na akademické půdě kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádalo Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve dnech 3. a 4. dubna desátý ročník celostátní konference „Emergency 2019“. Záštitu nad jubilejním ročníkem převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., kterého na akci zastoupil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

„Desátý ročník svědčí o tom, že si konference získala popularitu. Jsem rád, že se akce koná podruhé na půdě ústecké univerzity, kde jsou studenti, kteří jednou mohou nastoupit ve zdravotnických oborech. Věřím, že nastoupí právě do společnosti Krajská zdravotní, která je základem zdravotní péče v našem regionu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Úspěch dnes již celostátní konference vyzdvihl rovněž generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Konference Emergency začínala jako jednodenní vzdělávací akce a postupně se stala uznávanou celorepublikovou prestižní konferencí se dvěma stovkami účastníků. Děkuji Ústeckému kraji a Radě Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem za finanční podporu této konference a dalších vzdělávacích akcí. Podpora společnosti Krajská zdravotní a jejích pět nemocnic od Ústeckého kraje je však především investiční, což nám umožňuje realizovat řadu významných projektů,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Odborným garantem konference byla, stejně jako při všech předchozích ročnících, MUDr. Jana Bednářová, primářka Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Jednotlivé přednášky se letos věnovaly nejen pacientům, s nimiž se každý den setkáváme na Emergency, ale také tématům mimo naše zdravotnické pracoviště, které se však zdravotnictví dotýkají. S přednáškami na konferenci vystoupili kriminalisté z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, člen Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo ředitel Věznice Valdice. Těší mě, že letošní ročník byl nejúspěšnější ze všech, o čemž svědčí i velký zájem účastníků a zdravotníků z nemocnic napříč Českou republikou,“ řekla MUDr. Jana Bednářová.

Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zajišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním do cely. Oddělení pro závažně nemocné pacienty je rovněž součástí zdejšího traumacentra, kardiocentra a iktového centra se spádovou oblastí pro celý Ústecký kraj a přilehlé regiony.

Zdroj: info@kzcr.eu

Odborným garantem konference byla MUDr. Jana Bednářová, primářka Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Foto: Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

5.4.2019

Robotičtí chirurgové Krajské zdravotní použili jako první v České republice nový typ stapleru

Robotičtí chirurgové Krajské zdravotní, a. s., ve Školicím centru robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici jako první v České republice operovali za pomoci nového typu stapleru nízkou resekci rekta. Nejmodernější technologii použili při školení chirurgického týmu z Nemocnice České Budějovice, a. s.

„Nový typ stapleru SureForm TM 60 Stapler se od minulého liší automatickou detekcí komprese tkáně při řezu, větší artikulací a délkou branží, což snižuje riziko komplikací při tvorbě nového spojení střeva,“ zmínil výhody proktor (školitel) MUDr. Jan Rejholec, zástupce ředitele zdravotní péče a primář chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Milan Kobza, školený robotický operatér z chirurgického oddělení českobudějovické nemocnice, si přístup týmu ústeckého školicího centra robotické chirurgie pochvaloval. „Výuka probíhala na nízké resekci tlustého střeva pro karcinom rekta. Kromě dvou operatérů se školení účastnily i instrumentářky. V českobudějovické nemocnici jsme v těchto dnech začali provádět roboticky asistované operace. Celé týmy se jezdí postupně školit do ústecké nemocnice. Máme možnost se zde podílet na samotných výkonech pod vedením zkušených proktorů, což má pro nás školené lékaře obrovský přínos,“ uvedl MUDr. Milan Kobza.

V měsíci únoru se ve Školicím centru Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici připravoval z českobudějovické nemocnice tým robotické chirurgie z urologického oddělení. Proktorem byl přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Výhodou současného školicího centra robotické chirurgie je provádění operací za pomoci nejnovějšího typu robota da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený operatér a vedle toho se na druhé konzoli operace účastní školený operatér. Školicí centrum rovněž disponuje tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdokonalují ve vedení robotického systému, aniž by zatížili pacienta. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Na snímku proktor (školitel) MUDr. Jan Rejholec, zástupce ředitele zdravotní péče a primář chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., představuje nový typ stapleru

4.4.2019

V přednáškových prostorách Krajské zdravotní v teplické nemocnici proběhla prestižní neurologická konference

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., společně s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích uspořádalo ve středu 27. března v přednáškových prostorách Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., prestižní nadregionální konferenci. Tématem letošního ročníku byla „Roztroušená skleróza v běžném životě“.

Záštitu nad akcí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Neurologické oddělení teplické nemocnice včetně RS centra prošlo v minulém roce rozsáhlou revitalizací a splňuje podmínky statutu centra vysoce specializované péče stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je třeba zdůraznit, že veškeré náklady byly hrazeny z prostředků zdravotnického pracoviště, které nově disponuje prostory pro monitorování nemocných, prostory pro podávání několikahodinových infuzí a ambulantního provádění lumbálních punkcí, chodbou pro vyšetření chůze, prostory pro práci psychologa, psychoterapeuta a sociálního pracovníka. Došlo také k rozšíření pracoviště fyzioterapie. Tímto bych chtěl poděkovat paní primářce MUDr. Martě Vachové za péčí a úsilí s jakými si odvádí svou práci a vede teplické neurologické oddělení včetně RS centra,“ řekl Ing. Petr Fiala.

MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., na letošní konferenci přivítala 78 účastníků - lékaře, lékárníky, zdravotních sestry ze spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj, studenty Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, rovněž zástupce pacientské organizace ROSKA. „Konference byla zaměřena na běžný život s roztroušenou sklerózou, který je dnes díky komplexnímu přístupu a díky moderní terapii možný,“ uvedla MUDr. Marta Vachová.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu  

      

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu