18.7.2019

Chomutovská nemocnice jako již čtvrtá v Krajské zdravotní splňuje akreditační standardy SAK

Nemocnice Chomutov, o. z., je již čtvrtou z pěti nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a. s. (KZ), která se stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR) nemocnice obdržela ke dni 27. června 2019. V závěru loňského roku stejně uspěly Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Letos v květnu se k nim přidala Nemocnice Most, o. z. Akreditace SAK ČR má platnost tři roky. 

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., probíhá od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.

„Vedení Krajské zdravotní je na dobré cestě ke splnění jednoho ze svých důležitých cílů. Chomutovská nemocnice je již čtvrtou z pěti nemocnic, které společnost spravuje, s prestižním certifikátem. Jsem přesvědčen, že také nemocnice v Teplicích, která má návštěvu akreditační komise před sebou, bude úspěšná a podaří se jí podmínky splnit a akreditaci do roku 2022 získat. Zaměstnancům Krajské zdravotní v chomutovské nemocnici blahopřeji a děkuji všem za přístup, díky kterému se tento významný krok nejen pro nemocnici, ale i pro celou Krajskou zdravotní, podařil,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Akreditování zdravotnických zařízení je jistě velmi dobrým signálem pro veřejnost, že Krajská zdravotní se snaží neustále zlepšovat kvalitu péče v každé ze svých nemocnic. Dosáhnout úspěchu, jakým je obdržet  osvědčení o splnění národních akreditačních standardů, není jednoduché. O to víc si cením, že naši zaměstnanci v Chomutově, stejně jako předtím jejich kolegové v Děčíně, Ústí nad Labem a Mostě, pro nemocnice certifikát na dobu tří let získali,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Naše nemocnice se zařadila mezi akreditovaná pracoviště jako  čtvrtá v pořadí - po děčínské, ústecké a mostecké nemocnici. Oceňuji pomoc kolegů z Děčína, Ústí nad Labem a Mostu. Děkuji  týmu z vedení Krajské zdravotní, který nám v akreditaci byl nápomocen. Děkuji  všem zaměstnancům chomutovské nemocnice za jejich píli a velkou snahu o to, aby jejich pracoviště dopadla při akreditačním šetření co nejlépe. Akreditační komisí jsme byli oceněni za velkou vstřícnost, milé prostředí, klidné  a dobré odpovědi na položené otázky. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom si akreditaci nadále udrželi a dobře obstáli při dalším akreditačním šetření, které proběhne za tři roky,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

Do podzimu loňského roku Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické zařízení pak zvládlo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.


Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., vydala „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., 27. 6. 2019 s platností do 26. 6. 2022. V loňském roce komise přidělila certifikát Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021. Letos již certifikát získala Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., 24. 5. 2019 s platností do 23. 5. 2022.

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně tento poskytovatel splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Certifikát a foto naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu

 


15.7.2019

Vyjádření Krajské zdravotní k nátlaku vládních představitelů k převzetí Lužické nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), v posledních dnech čelí mediálním útokům vyvolaným prohlášením vládních představitelů, podle kterých musí KZ urychleně převzít Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s., v Rumburku (LNaP). Situace se dále vyhrotila poté, co zastupitelé města Rumburk neschválili na svém zasedání dne 9. 7. 2019 úhradu loňské a letošní ztráty a představenstvo LNaP rozhodlo, že podá k soudu návrh na vypsání insolvence.

Proti prohlášení představitelů vlády se KZ ohradila tiskovým prohlášením ze dne 1. 7. 2019, ve kterém avizovala zájem na řešení situace, což společnost potvrzuje svým dlouhodobým konzistentním postojem. Ten je veden snahou o zajištění zdravotní péče pro obyvatele celého Ústeckého kraje a není důsledkem politického tlaku ze strany vládních činitelů nebo kohokoli dalšího. V prohlášení bylo zdůrazněno, že o převzetí či nepřevzetí LNaP rozhoduje výhradně představenstvo KZ, v rámci obchodního vedení, přičemž musí postupovat striktně s péčí řádného hospodáře. Pokud představenstvo nebude znát výsledek zadaného auditu a nebude mít tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít či nikoli, LNaP převzít nemůže.

Je nutné připomenout, že situaci mělo možnost město Rumburk vyřešit již před více než dvěma lety, kdy Ústecký kraj poprvé nabídl pomocnou ruku, kterou tamní samospráva odmítla ve snaze získat za tehdy již finančně nestabilní nemocnici finance navíc od komerčního subjektu. Právě tato liknavost bývalého vedení města dovedla situaci až do současného stavu. Kdyby vedení města jednalo včas, mohl být nutný audit stavu nemocnice, který je těsně před dokončením, dnes již dávno hotový a mohlo se jednat nad konkrétními daty o stavu nemocnice.

O situaci, která nyní panuje na Šluknovsku, ví vládní představitelé již delší dobu, kdy mohla být energie soustředěná na nátlak směrem k Ústeckému kraji a KZ věnována jednání se zodpovědnými institucemi, tedy zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví. Předseda vlády a ministr zdravotnictví opakují, že situace se musí vyřešit ihned, jinak bude pozdě a vyzývají představitele Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s., aby situaci neprodleně řešili. Krajská zdravotní, a. s., ale ihned jednat nemůže, jelikož je akciovou společností se zákonnými povinnosti a danými postupy. Pokud je podle vládních představitelů nutné jednat ihned, jsou to právě předseda vlády a ministr zdravotnictví, kdo by toto měl zajistit. Ne však nátlakem na ostatní, ale  vlastními reálnými kroky. Předseda vlády má jistě možnosti, jak zajistit prostředky na úhradu ztráty LNaP ze státního rozpočtu a odvrátit tak insolvenci LNaP, která je jinak nevyhnutelná. Ministerstvo zdravotnictví ČR je zase orgánem, který primárně nese odpovědnost za fungování zdravotnictví v České republice. Současně je ministerstvo také zřizovatelem nemocnic a nabízí se tedy možnost, že by LNaP mohlo samo převzít a urychlit tak bezproblémové zajištění zdravotní péče pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku.

Jednání představitelů KZ, která mají předcházet možnému převzetí nemocnice, neustala. Jsou vedena stále, a opět se snahou pomoci Rumburku a širokému okolí zachovat potřebnou zdravotní péči, kterou jim bohužel nezajistila místní samospráva. V návaznosti na pokračující zájem KZ zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče proběhlo v červnu 2019 mimo jiné jednání v Nemocnici Varnsdorf. Na něm představitelé KZ vyslovili záměr obnovit jednání o spolupráci, která byla zahájena na konci roku 2017.

Důležitá nyní budou jednání Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ s náměstkem ředitele VZP Ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, dne 23. 7. 2019, a s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, dne 24. 7. 2019. V té době by již mělo být dokončeno zpracovávané „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“, přičemž posouzení bude muset být projednáno v orgánech Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


11.7.2019

Polštářky pro pacienty ústecké onkologie ušily švadlenky z celé republiky

Více než dvě stovky polštářků předala ve středu 10. 7. 2019 pacientům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ředitelka výstavy Prague Patchwork Meeting Jana Štěrbová.  

Švadlenkám za pečlivou práci a Janě Štěrbové za dlouhodobou podporu nemocnice poděkoval ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Velice mě těší zájem všech, kteří podporují ústeckou nemocnici, její personál i pacienty. Rád bych poděkoval za pěkné dary, které často zdobí i milé osobní vzkazy. Poděkování ale patří i zaměstnancům onkologického oddělení v čele s primářkou MUDr. Martinou Chodackou za péči, se kterou se pacientům denně věnují,“ uvedl MUDr. Josef Liehne. 

Uznávaná česká autorka a lektorka v oblasti art quiltu Jana Štěrbová přitom předávala dar v ústecké Masarykově nemocnici už loni. „V rámci našich meetingů děláme vždy i charitativní akci. V posledních dvou letech jsem organizátorkou charitativních akcí já. Loni jsme vyráběli deky, kterými v ústecké Masarykově nemocnici přikrýváme miminka v inkubátorech, letos jsme se rozhodli podpořit onkologické pacienty,“ vysvětlila hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Mgr. Markéta Svobodová, která se ve volném čase věnuje právě patchworku.

Podle Jany Štěrbové byl zájem švadlenek o aktuální projekt mimořádný. „Ozývaly se nám dámy i ze zahraničí. Polštářky jsme vystavovaly i na Pragu Patchwork Meetingu, kam nám návštěvníci nosili řadu dalších. Už nyní se navíc lidé ptají, jaký bude další charitativní projekt pro Masarykovu nemocnici,“ uvedla Jana Štěrbová.

Polštářky převzala primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Martina Chodacká s vrchní sestrou oddělení Janou Švandovou. „Pacienti polštářky dostanou při přijetí, poté si je odnesou domů a při příští návštěvě si je mohou zase přinést. Dostávat je budou pacienti onkologického oddělení v Ústí nad Labem i v Chomutově,“ doplnila primářka MUDr. Martina Chodacká.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Zleva: MUDr. Martina Chodacká, Jana Štěrbová a Jana Švandová

10.7.2019

Neonatologická klinika dostala pět nových polohovacích postýlek

Pět nových polohovacích postýlek pro novorozence získala Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Postýlky byly pořízeny díky projektu „Pomáhejme“, který byl ve prospěch kliniky uspořádán v hotelu Ostrov u Tisé. Celý projekt podpořily společnosti SMWorks s.r.o. a UNAR s.r.o.

Ředitel hotelu Ostrov Ondřej Kulič uvedl, že cílem projektu „Pomáhejme“ bylo podpořit skvělou práci perinatologického centra Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Projekt pod názvem ´Pomáhejme´ letos proběhl 7. dubna, tedy na Světový den zdraví. V tento den jsme vybrané peníze z ubytování vynásobili dvěma a věnovali neonatologické klinice. O akci byl velký zájem a i díky příspěvkům od kolegů se nám podařilo vybrat peníze na pět dětských postýlek,“ vysvětlil Ondřej Kulič, který by v projektu rád pokračoval i v dalších letech. „Jsme rádi, že můžeme dlouhodobě pomáhat tam, kde je potřeba,“ doplnil David Porš ze společnosti SMWorks s.r.o., který do ústecké nemocnice dorazil společně s Ondřejem Kuličem a Lubomírem Unarem z UNAR s.r.o.

Nové postýlky už jsou na svých místech a dobře slouží maminkám i personálu nemocnice. „Rádi bychom poděkovali za dlouhodobou podporu řediteli hotelu Ostrov Ondřeji Kuličovi a všem, kteří se na projektu podíleli a podílejí. Kromě hezkého designu nové postýlky svou polohovatelností zlepší komfort jak dětem a maminkám, tak i personálu neonatologické kliniky Masarykovy nemocnice,“ uvedl přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., druhé je v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Zleva: David Porš, Lubomír Unar, Ing. Eva Urbanová, Ondřej Kulič, Lenka Nováková a Zdena Hrbková.

3.7.2019

Krajská zdravotní uspořádala čtvrtý ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 20. června a v pátek 21. června 2019 čtvrtý ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. Akce se uskutečnila v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého na akci zastoupil jeho náměstek RSDr. Stanislav Rybák, a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne

„Nejen tato konference ukazuje, že naše Krajská zdravotní dokáže kromě kvalitní péče o pacienty uspořádat i akci s takovou vysokou mírou odbornosti, a o kterou je velký zájem. Děkuji za práci všech odborníku z centrálních operačních sálů a také vám i pacientům přeji, aby se již brzy povedla dostavba a mohla se péče ještě více zkvalitnit,“ pozdravil účastníky konference RSDr. Stanislav Rybák.

„Čas neuvěřitelně rychle běží a my dnes zahajujeme již 4. ročník této odborné konference. Blahopřeji panu primáři Humhejovi a jeho vrchní sestře Petře Abrahamové k úspěchu všech předchozích ročníků a věřím, že i ten letošní bude stejně úspěšný. Zároveň děkuji všem zaměstnancům našich operačních sálů za tempo a nasazení, s kterým denně pracují v podmínkách značného personálního oslabení. O významu operačních sester pro nemocnici nikdo nemůže pochybovat. Vždyť i zakladatel moderní poválečné chirurgie prof. Rödling si s sebou z Prahy jako nejbližšího spolupracovníka nepřivedl kolegu lékaře, ale vrchní sestru operačních sálů, aby měl jistotu, že vše bude fungovat jak má,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.  

Pro celkem dvě stovky účastníků konference byly na dva dny připraveny v šesti blocích přednášky z chirurgických oborů, příspěvky přibližovaly také zkušenosti personálu centrálních operačních sálů s nemocniční sterilizací, se kterou úzce spolupracují. Mezi přednášejícími byli odborníci nejen z renomovaných zdravotnických pracovišť v Česku, jako jsou Institut klinické a experimentální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice Na Homolce v Praze nebo Fakultní nemocnice Brno, ale také z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica či ze Spolkové republiky Německo. 

Odborným garantem byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. „Hlavní nosné téma letošní konference představovaly hybridní operační sály a nové sálové technologie. Tato problematika je pro nás v současnosti vysoce aktuální, protože v rámci přípravy projektu výstavby nového pavilonu v Masarykově nemocnici bude jeho součástí také nový úsek centrálních operačních sálů, kde vznikne i hybridní operační sál s peroperační magnetickou rezonancí a angiolinkou. Druhý hybridní sál, osazený rovněž angiolinkou, se plánuje jako součást kardiologických sálů a využití nalezne nejen při kardiologických katetrizačních intervencích, ale i pro potřeby kardiochirurgie. Proto pro nás, i pro ostatní účastníky konference, byly velice přínosné přednášky týkající se právě této problematiky, včetně zkušeností kolegů kliniků z neurochirurgických a kardiochirurgických pracovišť v Praze, kteří hybridní operační sály využívají již řadu let. Jejich rozsáhlé zkušenosti nám mohou pomoci při racionálním plánování koncepce a využití těchto sálů osazených pokročilými zobrazovacími technologiemi. Mezi další hlavní témata konference letos patřily nové operační techniky, novinky v anesteziologii a nové metody očima perioperační sestry.  Nechyběl ani tradiční hygienicko-epidemiologický blok přednášek a varia. Ozvláštnění celé konference představoval blok zaměřený na správnou komunikaci jako základ úspěšného fungování týmu, protože komunikační dovednosti jsou nutnou podmínkou pro hladký provoz a úspěšné fungování každého zdravotnického pracoviště, operační sály nevyjímaje,“ uvedl v rámci hodnocení letošního ročníku konference MUDr. Ivan Humhej.

               

Zdroj: info@kzcr.eu

 


1.7.2019

Krajská zdravotní se ohrazuje proti mediálnímu tlaku k převzetí Lužické nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), se ohrazuje proti mediálním útokům vyvolaným prohlášením vládních představitelů, podle kterých musí KZ převzít Lužickou nemocnici s poliklinikou v Rumburku. 

Krajská zdravotní, a. s., má zájem na řešení situace, což společnost potvrzuje svým dlouhodobým konzistentním postojem, který je veden snahou o zajištění zdravotní péče pro obyvatele celého Ústeckého kraje a není důsledkem politického tlaku nebo kohokoli dalšího.

O převzetí či nepřevzetí Lužické nemocnice rozhoduje výhradně představenstvo Krajské zdravotní, a. s., v rámci obchodního vedení, přičemž musí postupovat striktně s péčí řádného hospodáře. „Představenstvo v tuto chvíli nezná výsledek zadaného auditu a nemá tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít či nikoli. Lužickou nemocnici proto Krajská zdravotní v tuto chvíli převzít nemůže, jelikož by se představenstvo vystavovalo důsledkům plynoucím z porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře,“ informoval Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ.

Se situací v tuto chvíli nemůže nic dělat ani Ústecký kraj, který též musí jednat s péčí řádného hospodáře a nemůže proto udělit pokyn, který by byl v rozporu s právním řádem. Nutno podotknout, že Krajská zdravotní, a. s., ani Ústecký kraj stávající situaci v Lužické nemocnici nezapříčinili. 

KZ je připravena podílet se na zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku. Je však nutné mít na zřeteli veškerá rizika, která s sebou tato situace ponese. Těmito riziky jsou zejména rizika spojená s personální obsazeností zdravotnických oborů, která je dána legislativními normami. „Představenstvo Krajské zdravotní má primárně za úkol zajistit řádné poskytování zdravotních služeb v rámci jí provozovaných nemocnic (Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov) a správu téměř sedmi tisíc zaměstnanců společnosti. V souvislosti s řešením situace v Lužické nemocnici nemůžeme ohrozit ekonomickou stabilitu KZ, nezbytnou pro zajištění provozních a investičních potřeb ve stávajících pěti nemocnicích, stejně jako zaměstnance, bez kterých není možné rozsah poskytovaných zdravotních služeb zajišťovat. Pro své rozhodnutí musí mít představenstvo společnosti vše podloženo náležitými informacemi a daty a nemůže spoléhat na jakékoli přísliby,“ doplnil Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ. 

I přes mediálně prezentované deklarace nejsou mimo jiné v současné době známy konkrétní úhradové mechanizmy a ani konkrétní podoba kontraktace zdravotních služeb v regionu prostřednictvím KZ. Výstupy z dokončovaného posouzení, objednaného Krajskou zdravotní na základě komisionářské smlouvy s Ústeckým krajem, budou k dispozici na přelomu července a srpna.

 

Zdroj: info@kzcr.cz


1.7.2019

Kardiochirurgický tým Krajské zdravotní od loňského května uskutečnil již devět desítek operací

Tým Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má po více než roce od zahájení operativy za sebou již devět desítek úspěšných chirurgických výkonů na srdci. První operaci – provedení aortokoronárního bypassu - uskutečnil 22. května 2018.  Šlo o důležitý krok ke splnění v současnosti nejdůležitějšího úkolu v oblasti zajištění zdravotní péče pro vedení společnosti Krajská zdravotní, která je se svými pěti nemocnicemi největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Tím je získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče pro ústeckou Masarykovu nemocnici.

„Na kardiochirurgickém oddělení již bylo do konce června odoperováno celkem 91 pacientů s nemocným srdcem. Nárůst počtu operací byl sice pozvolný, ale přístup k péči o pacienta zodpovědný, určitě profesionální a pro naše pacienty tudíž naprosto bezpečný. Postupně jsme dosáhli toho, že nám byly vyčleněny současné tři operační dny. Předpokládám, že po dobudování nových prostor pro naše oddělení a navýšení počtu personálu vznikne prostor i pro navýšení počtu operací. Na perfektně odvedenou práci na operačním sále musí navazovat neméně perfektně odvedená práce na jednotce intenzivní a pooperační péče. Tu má na starosti tým zkušených lékařů – kardioanesteziologů a sester, které se nám podařilo získat z jiných kardiochirurgických pracovišť. V současné době tento tým lidí školí již další zdravotníky, kteří se k nám přihlásili z jiných oddělení Masarykovy nemocnice nebo nemocnic mimo Ústecký kraj. Všichni naši pacienti se po operaci zotavili bez závažnějších komplikací a byli propuštění do domácí anebo lázeňské péče,“ ohlíží se za uplynulým obdobím primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár.

S významnou podporou Ústeckého kraje se vedení Krajské zdravotní, a. s., podařilo v uplynulém období  uskutečnit další kroky navazující na založení kardiochirurgického oddělení k 1. lednu 2018. Od 1. listopadu loňského roku funguje v rámci ústeckého kardiocentra i kardioanesteziologické oddělení. 

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení jsou již v současné době uzavřena nebo finalizována kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž  všechny zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu. 

Dále začaly práce na rekonstrukci prostor v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum - kardiologickou kliniku a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediální péče, standardních lůžek a  ambulancí. 

„Celé Kardiocentrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se přesune do nového pavilonu centrálních operačních sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, které vznikne v areálu na Severní Terase. Společnost předpokládá náklady na vybudování nového pavilonu ve výši zhruba 850 milionů korun. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci a v návaznosti na to předpokládáme přípravu stavby ještě v letošním roce,“ informuje Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Na spolupráci zaměřenou na oblast kardiovaskulární chirurgie se v minulých dnech dohodla Krajská zdravotní, a. s., s Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM), který je dalším z pražských spolupracujících zdravotnických zařízení. „Začaly se provádět kardiochirurgické operace, ale z kapacitních důvodů budeme ještě odesílat  část pacientů - na dočasnou dobu - na dvě vybraná pražská pracoviště, Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny - IKEM. S IKEM spolupracuje především kardiologická klinika. Spolupráce spočívá ve standardním odesílání části rizikovějších nemocných k revaskularizaci myokardu nebo k operaci získané vady. S tímto špičkovým pracovištěm konzultujeme také nemocné vhodné k mechanickým podporám srdce,“ vysvětluje prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé Kardiocentrum, v jehož čele profesor Červinka stojí.

Kardiochirurgický tým v pondělí 20. května 2019 absolvoval v ústecké Masarykově nemocnici pod vedením certifikovaného proktora školení na nový druh operace, kterou je implantace bezstehové aortální chlopně z miniinvazivního přístupu. „V praxi to znamená, že se naše kardiochirurgické oddělení opět medicínsky posune dále  a následně uskutečněnou operací rozšíříme  portfolio nabízených výkonů,“ konstatoval MUDr. Miroslav Kolesár.


Zdroj: info@kzcr.eu


27.6.2019

Krajská zdravotní zahájila v chomutovské nemocnici provoz babyboxu nové generace

Zástupci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., spolu s Ludvíkem Hessem, předsedou zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim, uvedli do provozu ve čtvrtek 27. června babybox nové generace. Zařízení pro odložená miminka je umístěné zvenku budovy „B“.

Babybox nové generace nahradil původní zařízení z roku 2008. „Za více než deset let v něm zdravotníci Dětského a dorostového oddělení chomutovské nemocnice přijali jedno odložené miminko. Jednalo se o chlapce, který dostal pracovní jméno Míša. Dvířka babyboxu se za ním zavřela a rozezněl alarm těsně před třináctou hodinou v úterý 23. října 2012,“ uvedla Mgr. Anna Marie Malá, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

O odložené novorozence do chomutovského babyboxu pečují zdravotníci novorozenecké stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Po převzetí dítěte, jeho prvotním vyšetření a ošetření, zdravotní sestry vždy vyrozumí sociální pracovnice, které rozhodují, kam bude miminko dále umístěno.

„Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní telefony,“ uvedl Ludvík Hess, předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim.

Krajská zdravotní, a. s., má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Děčíně do něho byl odložen jeden chlapec a jedna dívka, v Ústí nad Labem tři chlapci a tři dívky, v Teplicích dva chlapci, v Mostě čtyři děvčátka a jeden chlapec.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní zahájila v chomutovské nemocnici provoz babyboxu nové generace. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

26.6.2019

Krajská zdravotní uspořádala již poosmé osvětovou akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Dvě stě šest zájemců o bezplatné vyšetření pigmentových znamének a o rady specialistů z Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., navštívilo v pondělí 24. června 2019 stan na Kamencovém jezeře v Chomutově. V areálu se uskutečnila již poosmé osvětová akce s názvem „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“.

„Akci připravujeme pro ty, kdo se rádi opalují. Tentokrát byl zájem ze strany návštěvníků Kamencového jezera skutečně velký, protože mnoho lidí sem přilákalo slunečné, opravdu letní počasí. Z dvou set šesti lidí, které jsme vyšetřili, jsme 25 doporučili návštěvu ordinace, abychom znaménko vyndali a potvrdili, že se nejedná o kožní nádor. Pro laiky bude možná překvapivá statistická informace, že v Česku je zvýšený počet objevených nádorů u dívek a žen ve věku od 10 do 29 let,“ sdělila primářka kožního oddělení chomutovské nemocnice MUDr. Radka Neumannová.

Hlavním smyslem akce bylo upozornit na stoupající počet lidí, u nichž se vyskytl zhoubný kožní nádor. „Osvěta je v České republice, dá se říci, na vysoké úrovni. Například své stany v posledních letech na různých akcích přidaly i zdravotní pojišťovny. Lidé už mají v povědomí, že pokud zaznamenají změny u znamének na kůži, měli by si je nechat zkontrolovat. Počet pacientů s kožními nádory sice stoupá, na druhou stranu je zde pozitivní fakt, že nestoupá počet těch, kteří na zhoubné nádory kůže umírají,“ dodala MUDr. Radka Neumannová.

Dermatologové u jezera lidem také radili, jak se správně chránit před slunečním zářením, jak provádět samovyšetření kůže a jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny. Pro všechny, kteří bezplatné vyšetření podstoupili, byly připraveny vzorky opalovacích krémů s UV filtrem.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/                                                                                                                                                                

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


25.6.2019

Krajská zdravotní uspořádala již posedmnácté odbornou konferenci Perinatologické dny Ústeckého kraje

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala odbornou konferenci 17. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce proběhla 13. – 14. června 2019 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku. Záštitu nad konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

Témata příspěvků zastupovala všechny zdravotnické obory, s nimiž se můžeme v perinatologii setkat.  Přednášky byly po oba dny rozděleny do bloků. Konference měla čtyři odborné garanty.

Konference se tradičně zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za předchozí rok, tentokrát tedy za rok 2018. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako průměrné, kdy nemocniční péče je na vysoké úrovni,  ale nedaří se kraji snížit mrtvorozenost, která je oproti celorepublikovému průměru dvojnásobná. Letošním nosným tématem konference bylo hodnocení způsobu vedení porodu a jeho vliv na  novorozence.  Konference  se zabývala  vaginálním vedením porodu koncem pánevním, indukcí porodu a jejím vlivem na časnou poporodní adaptaci novorozence, velmi aktuální problematikou  snižování  frekvence  císařského řezu. V závěru konference zazněl apel  na zintenzivnění erudice zvláště mladých lékařů v ukončování porodu extrakčními porodnickými operacemi.

„Letošní konference ukázala, že porodnická oddělení v kraji  drží vysokou úroveň porodnické a neonatologické péče. Znovu odhalila problémy, se kterými se v  Ústeckém kraji musíme  potýkat: vysoký podíl předčasných porodů a  mrtvorozenost. Potěšila  vysoká úroveň  jednotlivých příspěvků  a pozitivní ohlas účastníků konference,“ zhodnotil sedmnácté perinatologické dny, letos se stovkou účastníků, doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Každé neformální setkání porodníků s neonatology je užitečné. Poskytuje hlavně porodníkům nezbytnou zpětnou vazbu. Konferenci v tomto ohledu hodnotím jako úspěšnou,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Obecně lze konstatovat na základě předložených perinatologických ukazatelů  a výsledků předložených jednotlivými porodnickými zařízeními v kraji, že pokračuje trend snižování frekvence císařského řezu. Na rozdíl od celorepublikových čísel, kde porodnost lehce stoupla, v Ústeckém kraji porodnost v loňském roce o více než 1000 dětí klesla,“ řekla  MUDr. Blanka Vavřinková, CSc., Krajský perinatolog Ústeckého kraje, lékařka gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Úkolem do budoucna bude udržet činnost a úroveň poskytované péče především v obou perinatologických centrech v Ústeckém kraji. Díky evropským dotacím budou obě centra  přístrojově na další roky dobře vybavena, ale bez doplňování a výchovy erudovaných odborníků to bude obtížné,“ přidal své hodnocení dvoudenní akce MUDr. Pavel Gerych, vedoucí ústeckého perinatologického centra, lékař gynekologicko-porodnické kliniky.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.

 

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu