4.2.2019

Finanční dar pro Krajskou zdravotní zútulní lůžkovou část ústecké onkologie

Členové kapely The Boom předali v pátek 25. ledna 2019 zástupcům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., šek v hodnotě 50 tisíc korun. Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě finančně podporuje, celkem jí za devět let věnovala z vánočních charitativních koncertů 410 800 korun.

Šek na afterparty převzala lékařka MUDr. Eva Čmuchařová, která zastoupila primářku onkologického oddělení MUDr. Martinu Chodackou. „Získaných padesát tisíc korun doplní sedmdesátitisícový finanční dar od firmy Adler, který jsme dostali na charitativním vánočním večírku. Obdržené peníze poslouží k pořízení ochrany zdí kolem nemocničních lůžek na pacientských pokojích, která výrazným způsobem zútulní prostředí pokoje a navíc plní i funkci ochrany stěny proti mechanickému poškození při manipulaci s lůžky,“ uvedla primářka MUDr. Martina Chodacká.

Charitativní vánoční koncert proběhl 15. prosince 2018 v Domě kultury města Ústí nad Labem. „Jsme rádi, že i letos, stejně jako v loňském roce, můžeme ústecké onkologii věnovat šek na padesát tisíc korun. Finance jsou získané ze vstupného. Finanční prostředky na ústecké oddělení onkologie věnujeme od roku 2010,“ doplnil frontman kapely The Boom Pavel Nepivoda.

Komplexní centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov, o. z., zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onkologii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu. Součástí ústeckého pracoviště je paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Teplice. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod jeden primariát. V rámci Nemocnice Most funguje onkologická ambulance se zaměřením na dispenzarizaci a systémovou léčbu (s výjimkou cílené léčby), která má svůj samostatný primariát.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Předání šeku. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

1.2.2019

Krajská zdravotní kvůli zvýšené nemocnosti vydává zákaz návštěv ve svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., vydává až do odvolání zákaz návštěv ve svých nemocnicích. Reaguje tak na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která dnes informovala o zvýšení nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji.

S okamžitou platností, tedy od pátku 1. února 2019, jsou zakázány návštěvy na všech odděleních:

Nemocnice Děčín, o. z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Již od pondělí 28. ledna 2019 platí zákaz návštěv na Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


30.1.2019

V Krajské zdravotní přednášel o motivacích anesteziologů profesor Pavel Ševčík

Na téma „Jaké jsou motivace lékařů, anesteziologů zejména?“ se uskutečnila ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem další z cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“. Ve středu 23. ledna 2019 své bohaté profesní a životní zkušenosti přiblížil zájemcům přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Profesor Ševčík přijal pozvání kolegů z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Oborem anesteziologie a intenzivní medicíny se zabývám čtyřicet let, a tak o něm budu hovořit mírně zaujatě – o jeho úskalích, smutnějších momentech, ale vyzdvihnu ty hezké, které převažují. Medicínu dělám pořád stejně rád, jako tomu je už od začátku,“ rozvedl své téma před zahájením přednášky prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Anesteziologie je dnes už snad jediným lékařským oborem, který se nerozpadl a zůstává komplexním. Není, řekněme, rozkouskovaný, a moc bych si přál, aby takový zůstal i do budoucna,“ odpověděl tento špičkový specialista na otázku, čím jej právě tento obor zaujal.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

  

Zdroj: info@kzcr.cz


28.1.2019

Emergency v ústecké Masarykově nemocnici v loňském roce vyhledalo téměř čtyřicet tisíc pacientů

Zdravotníci Oddělení akutního příjmu – Emergency  Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v loňském roce provedli celkem 39 713 vyšetření. Chirurgické ambulance vyhledalo 15 676 pacientů.

„V interních ambulancích, provedl personál 13 869 vyšetření. Nejčastěji lidem s neurologickými, interními a urologickými potížemi,“ uvedla MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kromě pěti ambulancí, zákrokového sálku, sádrovny má Emergency lůžkovou část. „Expetační lůžka, na která jsou ukládáni pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje od samého začátku monitoraci - léčbu, musel využít personál u 8277 nemocných. Akutní lůžka zejména pro příjem těžce poraněných či dalších pacientů ohrožených na životě jsme využili v 1891 případech,“ doplnila ke statistice MUDr. Jana Bednářová.

Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zjišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním do cely.

Zdroj: info@kzcr.cz

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

28.1.2019

Avízo – Krajská zdravotní kvůli zvýšené nemocnosti zakázala návštěvy v oddělení následné péče ústecké Masarykovy nemocnice v Ryjicích

Ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne v důsledku významného navýšení počtu případů chřipkového onemocnění mezi pacienty a zdravotnickým personálem zakázal s okamžitou platností návštěvy na Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.

Opatření platí až do jeho odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj nemocnosti.

Zdroj: info@kzcr.eu


16.1.2019

Management Krajské zdravotní si prohlédl nemocnici v Rumburku

Na základě dohody s městem Rumburk zveřejňujeme městem vydanou tiskovou zprávu.

Zástupci managementu Krajské zdravotní, a. s., (KZ) v čele s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou navštívili v úterý 15. ledna 2019  Lužickou nemocnici a polikliniku, a. s., (LNaP). Prezentovali zájem KZ o udržení zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Návštěvy se zúčastnili i zástupci sousedního města Varnsdorf, jehož obyvatelé také využívají služeb LNaP.

Představitelé vedení KZ za účasti ředitele zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michala Hanauera, MBA, si prohlédli pavilon chirurgie, do kterého by se měla po ukončení restrukturalizace soustředit zdravotní péče v současné době rozmístěná do dvou oddělených pavilonů. KZ již prostřednictvím děčínské nemocnice personálně vypomáhá rumburské chirurgii a dále se takto bude jednat pro oblast interní péče.

„Oceňuji pozitivní změny, které probíhají v důsledku restrukturalizace a které povedou k vyšší efektivitě rumburské nemocnice,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Město Rumburk, jako vlastník Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., zajistí maximální vstřícnost a otevřenost při provedení hloubkového auditu, který by měl v následujících týdnech proběhnout,“ deklaroval starosta Rumburku Ing. Lumír Kus.


15.1.2019

Krajská zdravotní s novým rokem převzala v Mostě dětskou ambulantní pohotovostní péči

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) převzala v Mostě od 1. ledna 2019 provozování služby dětské ambulantní pohotovostní péče. Společnost tak plní slib, který v rámci zajišťování komplexnosti zdravotní péče obyvatelům Mostecka dala. Pracoviště si v úterý 8. ledna 2019 prohlédli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a generální ředitel Ing. Petr Fiala, které doprovodili MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a primářka dětského a dorostového oddělení MUDr. Marie Váchová.

Ordinace dětské pohotovosti v Mostě se zároveň přestěhovala do nových prostor, o patro níže, než se nacházela dosud. V mostecké nemocnici je to 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika). Zdravotnické pracoviště má název „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost“. Novinkou je zde možnost pro maminky uložit kočárek a zajistit jej před vstupem do čekárny pro pacienty. 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost zajišťuje ambulantní péči, vyšetření a ošetření v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění či léčby, zejména při respiračních onemocněních, střevních obtížích, infekcích močových cest, kožních onemocnění. Dále jsou také ošetřovány drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny, požití cizích těles, poštípání hmyzem. Jedná se o stavy vzniklé v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů. Základní zaměření lékařské pohotovosti pro děti a dorost je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují životy nebo zdraví dětí z celé spádové oblasti.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost - kontakt: +420 478 032 537

Ordinační hodiny

Pondělí

17:00-20:00

Úterý

17:00-20:00

Středa

17:00-20:00

Čtvrtek

17:00-20:00

Pátek

17:00-20:00

Sobota

10:00-20:00

Neděle

10:00-20:00

Svátky

10:00-20:00

 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


14.1.2019

Robotičtí operatéři Krajské zdravotní provedli v loňském roce nejvíce výkonů za deset let

Specialisté Centra robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., provedli v loňském roce čtyři sta výkonů. Jde o největší počet operací od vzniku centra, které bylo vybudováno v září roku 2008. Celkem za existenci centra chirurgové za pomoci robotického systému odoperovali 3 031 pacientů.

„Nejvíce robotických operací podstoupili v roce 2018 urologičtí pacienti. Prostatu tým našeho centra odoperoval u 272 pacientů a výkon na ledvině podstoupilo 60 operovaných. Tři pacientky podstoupily zákrok pro vezikovaginální píštěl,“ uvedl ke statistice MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Na nejmodernějším robotickém systému da Vinci Xi, kterým Krajská zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici od roku 2015 disponuje, provádí výkony nejen urologové, ale také specialisté dalších chirurgických oborů. „Pro rektum bylo v loňském roce operováno 38 pacientů, robotičtí operatéři provedli 24 gynekologických zákroků a tři otorinolaryngologické,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace
v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Centrum robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi umožňuje významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

  

Zdroj: info@kzcr.cz


Operační sál robotické chirurgie. Ilustrační snímek: KZ, a. s./Petr Sochůrek

9.1.2019

Nemocnice Krajské zdravotní v Děčíně a Ústí nad Labem splňují akreditační standardy SAK

První dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se staly akreditovanými zdravotnickými zařízeními. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR) získaly v závěru loňského roku Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akreditace SAK ČR mají platnost tři roky. 

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., probíhá od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.

„Jsem velice rád, že se oběma nemocnicím podařilo akreditaci získat, protože s velikostí zdravotnického zařízení adekvátně roste náročnost zvládnutí celého procesu. O to větší je radost z úspěchu. Všem zaměstnancům, kteří se na něm podíleli, blahopřeji a děkuji. Cílem současného představenstva Krajské zdravotní je zlepšovat obraz vnímání společnosti veřejností. Akreditování zdravotnických zařízení je důležitým krokem na této cestě. Naše úsilí o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti získalo významný impulz a jsem přesvědčen, že také v nemocnicích v Teplicích, Mostě a Chomutově udělají pro zisk akreditace vše, aby proces úspěšně završili,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Rok 2018 proběhl, řekl bych, ve znamení kladných bodů pro Krajskou zdravotní. Získali jsme ocenění za úspěchy, k nimž společnost za bezmála pět let pod vedením nového představenstva došla. Patří mezi stovku nejstabilnějších firem v Česku, obdržela Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. A nyní se významně posunula k dalšímu z cílů, kterým je splnění akreditačních standardů v každé z jejích nemocnic,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děčínská nemocnice se stala první z pěti nemocnic Krajské zdravotní, která prestižní certifikát od SAK ČR získala. Uspět nebylo ani přes poctivou přípravu jednoduché, proto kolegům – jak zdravotníkům, tak i zaměstnancům na nezdravotnických pozicích, děkuji. Uvědomuji si, že jde zároveň o velký závazek vůči našim pacientům. Budeme se snažit nezklamat je,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

„Získání akreditace je potvrzením naší snahy o zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v naší nemocnici. Jsem rád, že hodnotící auditoři ocenili naši práci. Děkuji všem, kdo se na přípravě a úspěchu tohoto prestižního hodnocení podíleli,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dosud Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické zařízení pak zvládlo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.

 

Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., udělila „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021.

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně tento poskytovatel splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Certifikáty a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

  

Zdroj: info@kzcr.eu


3.1.2019

Za prvním miminkem roku zavítal 1. náměstek hejtmana a ústecký primátor

Za Martinou Strohovou, maminkou prvního miminka Ústeckého kraje roku 2019, které se narodilo 1. ledna v 0:14 hodin v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zavítal ve středu 2. ledna 2019 na stanici šestinedělí 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, který jí přišel jménem Ústeckého kraje, v zastoupení hejtmana Oldřicha Bubeníčka, blahopřát.  Za statutární město Ústí nad Labem gratuloval primátor Ing. Petr Nedvědický.

Chlapeček od rodičů dostal jméno Jakub a stal se prvním dítětem narozeným v roce 2019 v Ústeckém kraji a statutárním městě Ústí nad Labem. Po porodu vážil 3 870 g a měřil 51 cm.

Návštěvu za prvním miminkem doprovodil ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Stalo se hezkou tradicí, že nejvyšší představitelé kraje a města vítají své první občánky. Je to i pro nás zdravotníky slavnostní chvíle,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

„Moc rád bych blahopřál šťastným rodičům malého Kubíka. Všem bych jim chtěl popřát hlavně to zdraví a ať se jim v našem Ústeckém kraji krásně bydlí,“ řekl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

„Přeji, ať se vám daří a ať vám chlapec dělá jenom radost,“ připojil se primátor statutárního města Ústí nad Labem Ing. Petr Nedvědický.

Na malého Jakoubka doma čeká dvaapůlletý bráška Vašík. Tatínkem je Václav Šmejkal.

Zdroj: info@kzcr.cz

Za prvním miminkem roku zavítal (zleva) 1. náměstek hejtmana a ústecký primátor. Doprovázel je ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu