Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro

Krajská zdravotní, a. s. - výzkumná organizace MŠMT ČR


Název výzkumné organizace  - Krajská zdravotní, a. s.


Sociální péče 3316/12a, 400 11  Ústí nad Labem

Hlavní cíl činnosti:
provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností výukou a publikováním.

Datum zápisu:  9. 7. 2020

Více


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

XXXI. Ústecký oftalmologický den

9. 10. 2020

Krajský úřad Ústeckého kraje

Jerieho kardio den

15. 10. 2020

Kampus UJEP v Ústí nad Labem

Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

21. 10. 2020

přednáškový sál pavilonu O Polikliniky Nemocnice Teplice, o.z.

Interlab 2020

4. 11. 2020

Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Workshop vlhkého hojení rány 2020

6. 11. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

IX. Internistický den v Ústí nad Labem

10. 11. 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ošetřovatelská péče v geriatrii

13. 11. 2020

Obecní sál Ryjice

Paliativní konference Masarykovy nemocnice

18. 11. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Mostecký pediatrický den

19. 11. 2020

Benedikt Most

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII

23. 11. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Krajský traumatologický seminář

27. 11. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2020

8. 12. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Krajský perinatologický seminář

9. 12. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, vedoucí
tel.: +420 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Ing. Černá Andrea, referent
tel. +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420 478 032 403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420 477 114 123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Katrin Machová, referent
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska konferenční
a marketingové podpory

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 146
e-mail: Lenka.KocmanovaTaussigova@kzcr.eu

Ing. Helena Luzumová, referent
tel.: +420 477 114 148
e-mail: Helena.Luzumova@kzcr.eu

Ing. Hana Červenková, referent
tel.: +420 477 114 149
e-mail: Hana.Cervenkova2@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí střediska
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Lékařské knihovny

Markéta Boráňová
vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 123

e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Ing. Andrea Černá
referent (rešeršní a internetové služby)
tel.: +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy)
tel.: +420 477 112 051
e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu

 

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Sandra Múdrá
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: sandra.mudra@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Prosím, čekejte