Přímé přenosy Vzdělávacího institutu, KZ, a.s.

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko multimediální podpory, sdílí přímé přenosy z pořádaných akcí.

LIVE STREAM

Více


Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

Slámův ORL den

11. 9. 2020

Hotel & Restaurant Větruše

II. Ústecké chirurgické dny

17. 9. 2020 - 18. 9. 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ústecké sympozium ENDO - LIVE X.

24. 9. 2020

Hotel a Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

IX. Kongres perioperačních sester a V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

24. 9. 2020 - 25. 9. 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

XXXI. Ústecký oftalmologický den

9. 10. 2020

Krajský úřad Ústeckého kraje

Jerieho kardio den

15. 10. 2020

Kampus UJEP v Ústí nad Labem

Konference centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

21. 10. 2020

přednáškový sál pavilonu O Polikliniky Nemocnice Teplice, o.z.

Interlab 2020

4. 11. 2020

Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Workshop vlhkého hojení rány 2020

6. 11. 2020

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

IX. Internistický den v Ústí nad Labem

10. 11. 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, vedoucí
tel.: +420 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Ing. Černá Andrea, referent
tel. +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420 478 032 403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420 477 114 123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Katrin Machová, referent
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska konferenční
a marketingové podpory

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 146
e-mail: Lenka.KocmanovaTaussigova@kzcr.eu

Ing. Helena Luzumová, referent
tel.: +420 477 114 148
e-mail: Helena.Luzumova@kzcr.eu

Ing. Hana Červenková, referent
tel.: +420 477 114 149
e-mail: Hana.Cervenkova2@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí střediska
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Lékařské knihovny

Markéta Boráňová
vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 123

e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Ing. Andrea Černá
referent (rešeršní a internetové služby)
tel.: +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy)
tel.: +420 477 112 051
e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu

 

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Sandra Múdrá
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: sandra.mudra@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Prosím, čekejte