Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

Emergency 2018

4. 4. 2018 - 5. 4. 2018

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Individualizovaná péče o nedonošené děti

10. 4. 2018

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

7. Ústecký radiologický den

11. 4. 2018

Hotel & Restaurant Větruše

XXI. ústecké sympózium ENDO - LIVE VIII.

17. 4. 2018

Vzdělávací institut KZ, a.s., budova B, 5. patro, učebna III. a endoskopické sály Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Ústecký hematologický den

19. 4. 2018

Hotel & Restaurant Větruše v Ústí nad Labem

V. Krajská konference sester 2018

25. 4. 2018

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Krajská dermatovenerologická konference

27. 4. 2018

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

III. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

17. 5. 2018 - 18. 5. 2018

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Sympozium severočeských psychiatrů 2018

25. 5. 2018 - 26. 5. 2018

Hotel Port****, Doksy

Interlab 2018

6. 6. 2018

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Kurz chirurgie periferních nervů

14. 6. 2018 - 15. 6. 2018

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

UPOZORNĚNÍ: Kurz chirurgie periferních nervů je určen pouze pro lékaře.

16. Perinatologické dny Ústeckého kraje

21. 6. 2018 - 22. 6. 2018

Hotel Ostrov, Tisá

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Krump Vojtěch, vedoucí
tel.: +420477112048, e-mail: vojtech.krump@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420477112050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420477112044
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Mgr. Petra Králová, referent
tel. +420477114127
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420478032403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420412705215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420477114123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Černá Radka, referent
tel.: +420477114119
e-mail: radka.cerna@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420417519224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska konferenční
a marketingové podpory

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 146
e-mail: Lenka.KocmanovaTaussigova@kzcr.eu

Ing. Helena Luzumová, referent
tel.: +420 477 114 148
e-mail: Helena.Luzumova@kzcr.eu

Ing. Hana Červenková, referent
tel.: +420 477 114 149
e-mail: Hana.Cervenkova2@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí střediska
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Lékařské knihovny

Markéta Boráňová
vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 123

e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Marie Tůmová
knihovnice (rešeršní a internetové služby, meziknihovní výpůjční služby, školení uživatelů)

tel.: +420 477 112 052
e-mail: marie.tumova@kzcr.eu

Veronika Drápalová
knihovnice (koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy)
tel.: +420 477 112 051
e-mail: veronika.drapalova@kzcr.eu

 

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Kateřina Dušková
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
mobil: +420 732 360 309
e-mail: katerina.duskova@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.