6.9.2018

Krajská zdravotní vstoupí po komunálních volbách do jednání se zástupci města Rumburk

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vstoupí po komunálních volbách, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, do jednání se zástupci města Rumburk. Společnost je připravena převzít část obchodního závodu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. (LNaP). To je výsledek schůzky, které se na půdě ředitelství KZ ve čtvrtek 6. září 2018 zúčastnili za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, a za město Rumburk starosta Ing. Jaroslav Sykáček a předseda představenstva LNaP Ing. Karel Schäfer.

„Dohodli jsme, že budeme jednat o zajištění zdravotní péče nejméně v oboru interny a chirurgie. V oblasti oboru dětské a dorostové lékařství a v gynekologicko-porodnické budeme jednat o přímé spolupráci. Projednali jsme i problematiku hloubkové prověrky due diligence. Zástupci Lužické nemocnice a polikliniky deklarovali připravenost prověrku podstoupit,“ informoval o výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Zdroj: info@kzcr.eu


4.9.2018

V mostecké nemocnici před poliklinikou je návštěvníkům k dispozici nové schodiště a výtah

Návštěvníci a pacienti mají v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., před budovou „A“, kde sídlí poliklinika, od začátku září k dispozici nové schodiště a výtah, kterým je zajištěn bezbariérový přístup. Nacházejí se na straně přiléhající k příjezdové komunikaci. Nahradily dosavadní nevyhovující lávku, která byla v havarijním stavu.

Realizace investiční akce s názvem Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“ probíhala bezmála tři měsíce a vyžádala si náklady ve výši 3,8 milionu korun včetně DPH.  

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


4.9.2018

Avízo – Ortopedické oddělení chomutovské nemocnice zve na den otevřených dveří

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., zve zájemce na den otevřených dveří. Akce pro širokou veřejnost se uskuteční v sobotu 8. září 2018 od 10 do 14 hodin na zdravotnickém pracovišti v budově C (stará zástavba), 2. nadzemní podlaží, na adrese Kochova 1185, 430 12 Chomutov.

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., se zabývá kompletní léčebně-preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, kompletní traumatologií a rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií. Nedílnou součástí oboru je traumatologie pohybového aparátu, a to řešení následků úrazů ve spolupráci s traumatology.

Oddělení se skládá z jedné stanice standardních lůžek, mezioborové jednotky intenzivní péče a tří ambulantních pracovišť. Ortopedické oddělení provozuje dvě ambulantní pracoviště - ambulanci pro děti a dospělé, příjmovou ambulanci.

Tým ortopedického oddělení chomutovské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Jiřího Jurči je velmi úspěšný v operativě. Některé výkony provedl jako první v regionu a jako jeden z prvních v České republice. Zajímá vás víc? Přijďte se podívat v sobotu 8. září.

Zdroj: info@kzcr.eu


31.8.2018

Výtěžek z benefičního blešího trhu podpoří Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Dvanáct tisíc dvě stě padesát pět korun činí výtěžek z benefičního blešího trhu, který se v neděli 26. srpna 2016 konal v ústeckých Městských sadech. Získané finanční prostředky poputují do Mobilního hospice Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, spadající pod Krajskou zdravotní, a. s.

Organizátorky akce se rozhodly podpořit dobrou věc a zapojit do pomoci co nejvíce lidí. Začaly s výzvou: Hledáte nové kousky do skříně? Rádi byste si přečetli zajímavou knížku? Pověsili na zeď hezký obrázek? Přijďte si za příjemné ceny koupit zajímavé věci, které už jiní nepoužívají, ale mohly by posloužit Vám…
Podařilo se jim tak zpříjemnit jednu srpnovou neděli mnoha lidem, kteří si přišli poslechnout muziku v rámci Malého Hamburku a osvěžit se do Osvěžovny v ústeckých Městských sadech.

„Sečteno a podtrženo: na Mobilní hospic ústecké Masarykovy nemocnice letí 12 255 Kč! Moc děkujeme všem, kdo jste přišli a akci podpořili,“ poslala vzkaz jedna z organizátorek, Anna Urbanová. Dík patří i dalším děvčatům: Barboře Ulrichové, Markétě Rajmanové, Lindě Honsové, Pavlíně a Michaele Lazarovým, Pavle Brabencové a Karolíně Al-Eraidiové.

„Za celý tým mobilního hospice bychom chtěli velmi poděkovat a ocenit velmi záslužnou a nezištnou akci děvčat, která se setkala s takovým úspěchem. Umožní dovybavit náš tým dalšími dvěma pohotovostními batohy, se kterými sestřičky vyráží za pacienty do terénu,“ uvedla MUDr. Jana Dušánková, lékařka, která pracuje již dvacátým rokem na Onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a je členkou týmu mobilního hospice, při jehož vzniku před čtyřmi lety stála. MUDr. Jana Dušánková obdržela přední ocenění ve čtenářské anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2016, kde se umístila třetí v kategorii Dobrý skutek.

Podpořit akci a nakoupit si na bleší trh přišla Lucie Libešová z Ústí nad Labem. „Nakoupila jsem několik věcí pro děti i pro sebe. Několik let jsem pracovala jako zdravotní sestra. Dnes vyučuji na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vím, jak je pomoc a podpora důležitá. K dobročinnosti vedu i své děti,“ uvedla Ústečanka v rozhovoru pro e-usti.cz.

O Mobilním hospici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem:

Multidisciplinární tým mobilního hospice tvořený lékaři, zdravotními sestrami, sociální pracovnicí, psychologem a v případě potřeby i kaplanem, pomáhá těžce nemocným pacientům skončit svůj životní příběh doma, ve svém vlastním sociálním prostředí a v kruhu rodiny. Pečuje o pacienty v konečném stadiu nevyléčitelných onemocnění, u kterých jsou možnosti kauzální léčby vyčerpány a pacient a jeho rodina preferují péči v domácím prostředí. Tento tým se stará o celkový komfort umírajícího a jeho rodiny. To znamená péči o pacienta nejen po stránce fyzických obtíží a psychické pohody, ale i snahu podpořit pečující rodinu včetně zabezpečení dostupné sociální pomoci. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pracuje od září 2014 a dosud jím prošlo více než 400 pacientů. Hlavním smyslem hospicové péče je kvalitně prožitý zbývající čas umírajícího a podpora jeho rodiny a blízkých.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

MOBILNÍ HOSPIC

Zdroj: info@kzcr.eu


27.8.2018

Předseda představenstva Krajské zdravotní ocenil práci denního rehabilitačního stacionáře teplické nemocnice

S provozem denního rehabilitačního stacionáře se ve čtvrtek 23. srpna 2018 seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. (KZ) - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti. Přítomni byli i MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., a hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová. Hosty stacionářem, který se nachází ve vile mimo areál nemocnice, v lázeňské části Teplic, provedla vedoucí tohoto oddělení teplické nemocnice Drahuše Feďjuková.

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák ocenil práci teplického stacionáře, jehož pracovnice se věnují především zdravotně postiženým dětem. „Vaše práce je velice důležitá a záslužná. Máte můj obdiv a poděkování zvlášť proto, že rehabilitační činnost a s ní spojené další aktivity dokážete vést na velmi vysoké úrovni. Personál i pacienti si zaslouží, abychom zdejší prostředí ještě více zpříjemnili,“ přislíbil po prohlídce stacionáře Ing. Jiří Novák. 

„Je příjemné vědět, že stacionář si za uplynulá léta vybudoval díky zdejším pracovníkům vysoké renomé. Nelze se proto divit, že i rodiče dětí jejich práci chválí a že je o služby tohoto zdravotnického pracoviště zájem. Za to vše se sluší poděkovat,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Jsem velmi rád, že takové oddělení teplická nemocnice má a že může rehabilitaci pro děti nabídnout. Práce tohoto týmu si velice cením,“ vyzdvihl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

„Moc děkuji za projevené uznání. Jsme velmi rádi, že můžeme počítat v Krajské zdravotní s dalším zlepšováním prostředí a podmínek pro rehabilitační práci s malými pacienty. Každá změna k lepšímu těší nás i děti, které k nám docházejí,“ řekla vedoucí stacionáře Drahuše Feďjuková.

 

Bližší informace o denním rehabilitačním stacionáři:

Denní rehabilitační stacionář se nachází mimo areál Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., ve vile v lázeňské části města na adrese Kmochova cesta 1, Teplice 415 01.

Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče o skupinu defektních dětí, byl zřízen v roce 1983 Denní stacionář pro pohybové onemocnění dětí. Zdravotníci z tohoto pracoviště byli jedni z prvních, kteří se pustili do dlouhé cesty s úsilím pomáhat takto postiženým nejen dětem, ale i jejich rodinám. Stacionář je určen pro skupinu 20 dětí ve stáří 1-6 let. Poskytuje se zde komplexní péče, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti nejrůznější etiologie. Jsou zde vytvořeny dvě jednotky. Děti jsou rozděleny podle věku a druhu postižení. Při příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem ke stavu handicapu.

Prostory a věcné vybavení je uzpůsobeno pro děti předškolního věku, navíc jsou zajištěny prostory pro individuální a skupinovou léčebnou rehabilitaci a pro vodoléčbu. 

Péče se provádí podle předem vypracovaného denního programu, v němž jsou respektovány individuální potřeby dětí vyplývající z dlouhodobého i krátkodobého plánu  komplexní péče. V denním programu je nutno pamatovat mimo léčebné rehabilitace na rozvoj psychických funkcí, na přiměřený odpočinek, spánek a pobyt dětí na  čerstvém vzduchu. Děti přivážejí a odvážejí rodiče nebo jimi zmocněná osoba.

Dětem se podává snídaně, ovocná svačina dopolední, oběd a svačina odpolední. Strava se připravuje podle předem stanoveného jídelníčku tak, aby byla přiměřená věku a hodnotná jak po stránce kalorické i biologické. Podle potřeby mohou děti dostávat stravu obohacenou o bílkoviny nebo dietu.

Doba pobytu dítěte ve stacionáři se řídí zdravotním stavem dítěte a výsledky poskytované péče. Velký důraz se zde klade na individuální přístup k dítěti. Samozřejmostí je úzká spolupráce s dětským neurologem, ortopedem, ergoterapeutem, logopedem a psychologem.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/     

Zdroj: info@kzcr.eu

                                    


24.8.2018

Dokončením rekonstrukce oddělení se v teplické nemocnici uvolní místo pro budování záchytné stanice

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. S postupem prací na rekonstrukci chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení se ve čtvrtek 23. srpna seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Chirurgické oddělení je v současně době přechodně přemístěno do prostor určených pro vybudování záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice. Po rekonstrukci se oddělení přestěhuje zpět a prostory pro stanici tím uvolní.  

„Jsem rád, že po dokončení rekonstrukce obou oddělení ukončíme provizoria zde v teplické nemocnici. Ještě před tím sem byla do prostor určených do budoucna pro záchytnou stanici kvůli rekonstrukci přestěhována část neurologického oddělení. Všem pracovníkům patří poděkování, protože pracovat v nouzových podmínkách pro ně nebylo lehké. Cena díla v případě chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení přesahuje 5,5 milionu korun včetně DPH a také tato investiční akce jako každá, ke které Krajská zdravotní přistupuje, je důležitá,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„V nemocnici v Teplicích, stejně jako v dalších čtyřech nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní, probíhá velmi často najednou hned několik investičních akcí. Díky významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje se to daří i v Teplicích, kde v polovině příštího roku bude dokončen nový pavilon pro centrální operační sály a ještě letos bude hotovo v případě budování urgentního příjmu,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Zaměstnanci přestěhování kvůli rekonstrukci berou pozitivně, protože vědí, že se pak vrátí do prostor, které jsou technologicky a stavebně na daleko vyšší úrovni než byly předtím. Vědí, že pro pacienty a personál se komfort zvýší,“ navázal na slova Ing. Jiřího Nováka MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Protialkoholní záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou. Krajská zdravotní, a. s. v pondělí 27. 8. očekává nabídky uchazečů o realizaci veřejné zakázky.

Informace o rekonstrukci chirurgického oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice: 

Předmětem části zakázky na stanici 1 chirurgického oddělení je provedení stavebních prací za účelem vybudování koupelny pro ležící pacienty, ambulance, kanceláře dokumentační sestry a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, výměně povrchů a hygienických zařízení.

Předmětem části zakázky na stanici 9 gynekologicko-porodnického oddělení je provedení stavebních prací za účelem vybudování dvou nadstandardních pokojů se společnou koupelnou a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Došlo ke změně dispozice hygienického zázemí, výměně oken, povrchů a hygienických zařízení. Dále jsou nově osazena plastová stěna s dveřmi jako vstup na oddělení.

Podpis smlouvy: 12. 3. 2018

Termín realizace: 12 týdnů od předání staveniště

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o.

Celková cena díla: 5 545 161,02 milionu Kč včetně DPH (SOHZ 2017)

Tato investice byla podpořena Ústeckým krajem.      

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.8.2018

Krajská zdravotní má nejmoderněji vybavené pracoviště nukleární medicíny

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) dokončila rekonstrukci terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem V Podhájí. Spolu s modernizovaným Oddělením nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z., je součástí Komplexního onkologického centra KZ, do něhož bylo doposud investováno více než půl miliardy korun. Nukleární medicína v KZ je tak nejmoderněji vybaveným takto specializovaným pracovištěm v České republice.   

Prezentace terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak se v úterý 21. srpna 2018 zúčastnili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, a generální ředitel Ing. Petr Fiala. Rekonstruovanými prostorami je provedl MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z.

„Rekonstrukcí terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak v Centru komplexní onkologické péče V Podhájí završujeme více než tříletou obnovu všech pracovišť Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, které máme v Ústí nad Labem a v Chomutově. Krajská zdravotní s významnou finanční podporou Ústeckého kraje do nich investovala dohromady více než 165 milionů korun včetně DPH. Je úžasné, co všechno se podařilo vybudovat. Všem, kdo se na proměně těchto pracovišť podíleli, patří velké poděkování. Připomínám, že teď sice jedna etapa končí, ale další začíná – v příštím roce musíme obnovit jeden z lineárních urychlovačů. Jdeme dál,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Já v té další etapě vidím pro chomutovské pracoviště novou modalitu pozitronové emisní tomografie, tedy PET/CT. Ještě však ke dnes představované části ústeckého oddělení nukleární medicíny: protože celá akce proběhla za plného provozu, děkuji panu primáři, vrchní sestře a personálu za jejich nasazení i za to, jak celou věc vzali za svou,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Rozsahem přístrojové techniky nukleární medicína v Krajské zdravotní nemá v České republice obdoby, a to ani na klinikách, přičemž žádný z přístrojů není starší roku 2014. V provozu jsou zde dva nové hybridní SPECT/CT, dvě nové spectové kamery, dvě kamery planární a jedna na srdeční vyšetření. Sedm gama kamer nemají ani ty největší kliniky nukleární medicíny v České republice. Za takovou podporu chci vedení společnosti velmi poděkovat,“ řekl primář MUDr. Aleš Chodacki, který zprostředkoval přítomným prezentaci rekonstrukce terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak ústeckého oddělení nukleární medicíny. Prezentace je přílohou této tiskové zprávy.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

 

Informace o investiční akci „Terapeutická část oddělení nukleární medicíny a příjem a skladování radiofarmak“:

Investičním záměrem této akce bylo provedení stavebních úprav v 1. PP za účelem zřízení příjmu
a skladování radiofarmak včetně centrálních šaten oddělení nukleární medicíny v objektu Centra komplexní onkologické péče a dále stavební úpravy ve 2. NP, kde byla zřízena terapeutická část oddělení nukleární medicíny.

 • Zhotovitel: ALLKON, s.r.o.

 • Cena (vlastní zdroje):                          4 960 459,01 Kč včetně DPH

 • Ostatní dodavatelé:

 • INVESTSERVIS, spol. s r.o. (BOZP)                41 019 Kč včetně DPH  

 • Martin Pražan (Technický dozor)                    72 600 Kč včetně DPH                               

 • ARCHATELIÉR 2000, a.s. (inženýrská činnost) 21 940 Kč včetně DPH

 • Cena celkem:                                    5 096 018,01 Kč včetně DPH

 • Datum dokončení: 25. 7. 2018

Budování příjmu a skladování radiofarmak a rekonstrukce terapeutického stacionáře byla rozdělena na dvě etapy. Celkem bylo opraveno 14 místností. Stavba byla zhotoviteli předána 4. dubna 2018.

V 1. etapě, která byla zahájena na začátku dubna 2018, byla provedena rekonstrukce příjmu radiofarmak, šaten pro personál s novým sociálním zařízením, byly vybudovány dva sklady, místnost pro zdroj nepřerušovaného napájení (UPS), sklad radioaktivního (RA) odpadu, spisovny a rekonstruována vstupní chodba oddělení nukleární medicíny. Byla dokončena rozvodna pro medicinální plyny. V suterénu bylo provedeno bourání konstrukcí, izolace proti vodě a vlhkosti, opraveny svislé a vodorovné konstrukce, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, elektroinstalace, rozvody vzduchotechniky, položeny nové obklady v sociálním zázemí šaten, ve skladu RA odpadu. Položeny byly nové dlažby a instalovány nové dveře v celém prostoru suterénu, stejně jako nové lino v šatně pro personál. Prostory byly zkolaudovány 2. 8. 2018.

2. etapa začala koncem května 2018 a představovala ji rekonstrukce terapeutického stacionáře
a kanceláří. Zahrnovala vybudování 2 pokojů pro naaplikované pacienty se sociálním zařízením (z toho jedno je bezbariérové), nové vyšetřovny, čekárny, skladu, denní místnosti pro personál, rekonstrukci sekretariátu a kanceláře vrchní sestry. Provedeny byly bourací práce, stavba svislých konstrukcí, oprava zdravotechniky, elektroinstalace, úprava povrchů – lina, dveře, dlažby a obklady, nové datové rozvody. Pokoje byly vybaveny kamerovým systémem, dorozumívacím zařízením sestra-pacient, televizemi a nová vyšetřovna linkou a klimatizační jednotkou. V kancelářích byly provedeny úpravy povrchů, výměna radiátorů, elektroinstalace a rozvodů vody. Nové prostory předány v polovině srpna. Kolaudace je v plánu koncem srpna.

Rekonstrukce probíhala postupně z důvodu postupného uvolňování prostor pro stavbu, opravy probíhaly za plného provozu.

Investice do pracovišť nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a. s.:

Do Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí bylo investováno více než 122 milionů Kč včetně DPH:

 • stavební práce – 24 477 011 Kč včetně DPH

 • pořízení přístrojů – 97 763 642 Kč včetně DPH

Celkem ve dvou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů korun včetně DPH:
 • stavební práce  - 18 090 000 Kč včetně DPH

 • pořízení přístrojů – 24 847 240 Kč včetně DPH

 • Celkem bylo investováno do nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a. s., 165 240 653 Kč včetně DPH.

Krajská zdravotní, a. s., s významnou investiční finanční podporou Ústeckého kraje dosud investovala do Komplexního onkologického centra (KOC), jehož součástmi je na pracovištích v Ústí nad Labem
a v Chomutově onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny, více než půl miliardy korun.

Fotografie z akce a prezentaci naleznete na http://www.kzcr.eu/        

 

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

    

  

Zdroj: info@kzcr.eu


21.8.2018

Představitelé vedení Krajské zdravotní si v Ryjicích prohlédli oddělení následné péče

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a jeho stanici dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) si prohlédli ve čtvrtek 16. srpna 2018 představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s. Oddělení sídlící v Ryjicích má celkovou kapacitu 105 lůžek následné péče, z nichž je 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

„Jsem přesvědčen, že s odstupem času můžeme začlenění oddělení následné péče v Ryjicích i Mostě Zahražanech do Krajské zdravotní, které jsem od počátku prosazoval, hodnotit jako správný krok. Ten je samozřejmě pro nás i do budoucna zavazující, a proto mohu slíbit za vedení společnosti, že podpoříme záměr vybudovat nový pavilon,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Po formulování investičního záměru můžeme začít pracovat na projektové dokumentaci, abychom byli připraveni, až budeme žádat o investiční finanční podporu. Cíle máme pro všech pět našich nemocnic velké – připomenu, že jen v letošním roce jsou v nich plánované investice za 1,5 miliardy korun,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

„Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj jsme vypsali záměry se stanovením priorit pro Národní investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje, mezi kterými figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče. Existuje studie stará přes deset let, s níž lze pracovat, rozhodně však projde revizí, protože původně počítala s jinou situací, je nutné posunout se dál,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Chtěl bych poděkovat za vynikající práci všem zaměstnancům oddělení, kterou odvádějí i v personálním oslabení. Je neoddiskutovatelné, že pro sestry jde o vůbec nejtěžší ošetřovatelskou práci na standardních lůžkách. Za to jim patří od nás všech obrovské uznání. Základní řešení do budoucna, pokud hovoříme o současné budově zde v Ryjicích, je výstavba moderního pavilonu pro následnou péči,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Já a všichni mí kolegové a kolegyně velmi vítáme myšlenku vybudovat v ryjickém areálu nový pavilon. Za dosavadní podporu představenstvu a managementu Krajské zdravotní děkujeme,“ uvedla MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.

Hlavní náplní práce Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační a ošetřovatelskou péči o osoby dlouhodobě nemocné, převážně geriatrické pacienty, především ze spádového území Ústecka.

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je od roku 2016 akreditovaným zdravotnickým zařízením, kdy převzalo certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná do listopadu 2019.

Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Od roku 2015, kdy byla úspěšně začleněna do Krajské zdravotní, a. s., probíhá projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ také ve všech nemocnicích Krajské zdravotní. 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice, MUDr. Petra Kozmová, Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

15.8.2018

O Den otevřených dveří nového stravovacího provozu v chomutovské nemocnici byl velký zájem

Desítky zájemců zavítaly v úterý 14. srpna na Den otevřených dveří moderního stravovacího provozu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., který vznikl v nevyužité části komplexu pavilonu C. Nově vybudovaný stravovací provoz je schopen zajistit více než 200 obědů denně pro zaměstnance a téměř 300 obědů pro pacienty, v obdobném množství připraví snídaně i večeře. V současnosti v chomutovské nemocnici zajišťuje stravování 32 pracovníků.

„Nový stravovací provoz v chomutovské nemocnici odpovídá požadavkům na moderní stravování začátku třetího tisíciletí. Cena stavební části podle veřejné zakázky činila 35,7 milionu Kč včetně DPH. Technologické vybavení provozu vzešlé rovněž z veřejné zakázky vyšlo na 16,9 milionu Kč včetně DPH. Chci poděkovat všem, kdo se na akci podíleli. Jsem přesvědčen, že realizace této investiční akce posunula chomutovskou nemocnici zase o kus dál,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková si nový stravovací provoz pochvaluje. „Chtěla bych poděkovat současnému představenstvu společnosti Krajská zdravotní, bez jehož podpory by výstavba nového stravovacího provozu neproběhla. Jsem ráda, že o Den otevřených dveří byl velký zájem nejen mezi zaměstnanci nemocnice, ale také návštěvníky naší nemocnice. Kvalita stravy a její příprava má pro léčbu pacienta velký význam,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

Zdroj: info@kzcr.eu

Den otevřených dveří v novém stravovacím provozu chomutovské nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

14.8.2018

Pololetní kladný výsledek hospodaření Krajské zdravotní patnáct milionů korun dává naději do závěru roku

Pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní, a. s., (KZ) potvrdily výsledky hospodaření společnosti za první pololetí roku 2018. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, se 6900 pracovníky největším zaměstnavatelem v regionu a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. 

„Od začátku roku do 30. června 2018 společnost dosáhla zisku ve výši 15,3 milionů korun, což je nadějné pro závěrečné účtování na konci roku. Po kladných hospodářských výsledcích v minulých letech pokračuje pozitivní trend v hospodaření Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Musíme si však přiznat, že udržet tento příznivý trend je rok od roku těžší. Ale zatím se nám to daří, i když za cenu přijímání řady opatření, jestliže chceme přitom udržet dosavadní dynamiku rekonstrukcí našich nemocnic a jejich oddělení a modernizace přístrojové techniky. Je však nesporné, že Krajská zdravotní se v posledních letech zařadila mezi úspěšně a rozvíjející se firmy v České republice,“ komentoval pololetní výsledek hospodaření KZ předseda jejího představenstva Ing. Jiří Novák. 

„Poslední roky se nám daří i v pololetí hospodařit s kladnými čísly. Jsme si vědomi, že další měsíce jako červenec, srpen nebo prosinec nám ekonomiku trochu brzdí, nicméně výsledek pololetí je dobrý odrazový můstek pro hospodaření a další investování v krajských nemocnicích,“ poznamenal Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Pevnou součástí strategie KZ je postupná obnova nemocnic a modernizace jejich vybavení. Celkový objem investičních aktivit v roce 2018 činí 1,5 miliardy korun.

„Investice byly naplánovány do všech pěti našich nemocnic. V děčínské nemocnici jde například letos o 8 milionů korun na projektovou dokumentaci pro nový pavilon Emergency s centrálními operačními sály a jednotkami intenzivní péče, u něhož se počítá s náklady 381 milionů korun, v ústecké Masarykově nemocnici pokračuje za téměř 54 milionů korun rekonstrukce dětského pavilonu, kdy došlo k rozšíření o jedno nové podlaží. V nemocnici v Teplicích pokračuje výstavba pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací, kde celková cena díla je 181,7 milionů korun. Naváže na ni nástavba třetího nadzemního podlaží na objekt operačních sálů pro umístění ARO a JIP s předpokládanou cenou 97 milionů korun. V Teplicích se staví i nízkoprahový urgentní příjem a obratiště sanitek s cenou dle veřejné zakázky 15,3 milionu korun. Mostecká nemocnice má za sebou rekonstrukci plicního pavilonu za 14 milionů korun, otevřena byla po přestěhování do nových prostor a modernizaci nemocniční lékárna, kde cena včetně vybavení přesáhla 5 milionů korun. V nemocnici v Chomutově byla dokončena II. etapa modernizace oddělení nukleární medicíny v celkové hodnotě 18 milionů korun, pracoviště magnetické rezonance s investicí 43,5 milionů korun a nový stravovací provoz za 52,6 milionu korun. Připravuje se onkologický stacionář, cena díla dle veřejné zakázky je 9,4 milionu korun,“ vyjmenoval ze seznamu významných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.  

„Krajská zdravotní provádí investiční akce cíleně se zásadou důsledného využívání dotačních titulů a díky finanční investiční podpoře od Ústeckého kraje, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení,“ zdůraznil předseda představenstva KZ. „Budeme se samozřejmě snažit, stejně jako doposud, o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ dodal Ing. Jiří Novák.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu