19.12.2018

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. a 26. 12. 2018 a 1. ledna 2019. Dne 31. 12. 2018 bude ve všech Nemocničních lékárnách Krajské zdravotní, a. s., otevřeno do 14:00 hodin. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

25. 12., 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z
., U Nemocnice 1, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem:

25. 12. 2018
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Sociální péče 3316/12A, telefon 477 112 153, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.
Lékárna U Divadla,
Masarykova 8, telefon 475 210 020, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 13:00 hodin.

26. 12. 2018
Lékárna Dr. Max, Kaufland,
Všebořická 396, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.
Lékárna U Divadla,
Masarykova 8, telefon 475 210 020, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 13:00 hodin.

1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, telefon 477 112 153, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Lékárna U Divadla, Masarykova 8, telefon 475 210 020, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 12:00 hodin.

Teplice:

25. 12. 2018
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2018
Lékárna BENU, OC Galerie Teplice,
náměstí Svobody 3316, telefon 731 638 173, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.,
Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.

Most:

25. 12., 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.,
J. E. Purkyně 270, telefon 478 032 528, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

25. 12., 26. 12. 2018
Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185 (vchod z Edisonovy ulice), telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

1. 1. 2019
lékárenská pohotovost pro statutární město Chomutov bude zajištěna v Nemocniční lékárně Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, telefon 478 032 528, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

logo-nemocnicni-lekarna-cmyk

Zdroj: info@kzcr.eu


18.12.2018

Krajská zdravotní uspořádala v Ústí nad Labem 58. Otologický den

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Klinikou ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a Otologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem ve čtvrtek 6. prosince 2018 odbornou konferenci 58. Otologický den.

Před zahájením odborného programu byl za svou celoživotní činnost v oboru Čestnou medailí ORL společnosti a ČLS JEP oceněn plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc., emeritní přednosta Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity a Ústřední vojenské nemocnice.

„Čestnými hosty kongresu byli němečtí kolegové Dr. Jürgen Abrams z Hammu a Ing. Matthias Hey z Kielu a prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR respektive s přednáškami Traumatic perforation of the tympanic membrane, Is there anything to do? a Modiolus hugging intracochlear electrodes – localisation and audiometric characterisation a Stárnutí sluchu,“ upozornil MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl spolu s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., z Kliniky ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol odborným garantem konference.

Odborný program byl rozdělen do tří bloků. Blok I – Novinky v diagnostice a léčbě chronického středoušního zánětu, Blok II – Kochleární implantace a Blok III volná sdělení. První dva bloky byly organizovány formou panelů a poslední formou samostatných sdělení.

Panelisté bloku I pod vedením prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., Ph.D., přednosty Kliniky orinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové diskutovali a prezentovali otázky týkající se etiopatogeneze cholesteatomu (definice, typy), jeho četnosti, vyšetření – audiologie, RTG zobrazení (CT/MR DWI), histologie, nové klasifikace stagingu cholesteatomu -  STAM, filozofii léčby sanace a rekonstrukce cholesteatomu s její novou klasifikací SAMEO ATO.

Panelisté Bloku II pod vedením přednosty Skřivana prezentovali komplexní pohled na problematiku kochleární implantace a její posun za posledních 10-15 let v České republice. „Shodli se na faktu, že kochleární implantace se stala standardním výkonem v ČR s dobrou dostupností, při splnění daných kritérií a odhadu očekávaného přínosu. Ve shodě s přítomnými foniatry bylo konstatováno, že stále existující rezervy v dostupnosti binaurální implantace u dospělých neslyšících, v dostupnosti informací o kochleární implantaci ve veřejných médiích a v komunitě neslyšících,“ uvedl MUDr. Karel Sláma, Ph.D. 

Blok III pod vedením doc. MUDr. Martina Chovance, Ph.D., přednosty Kliniky otorinolaryngologické 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, byl složen z jednotlivých odborných  sdělení. V rámci tohoto bloku profesor Chrobok prezentoval systém screeningu sluchu u novorozenců a předškolních dětí v ČR, s ustanovením krajských koordinátorů screeningu na úrovni ORL a foniatrie.

Témata volných sdělení se týkala léčby a pooperačního sledování pacientů s vestibulárním schwannomem, otosklerozy – využití diodového laseru, stapedotomie s využitím klipovacích pistonů, endoskopie - využití studeného světla při ušních operacích, řešení petrozní apicitis a otázek diagnostiky a léčby maligní externí otitidy.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu14.12.2018

Oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice uspořádalo tradiční konferenci

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 6. prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se akce konala již popatnácté, zúčastnil se jí rekordní počet téměř 100 zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kromě souhrnu všeho podstatného, co se v právě končícím roce odehrálo na renomovaném oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice, přiblížily přednášky odborníků témata „EBUS v diagnostice mediastinálních a plicních patologií“, Osteosyntéza žeber dlahou Medin – naše zkušenosti“, „Hemothorax – ošetřovatelská péče“, „Hrudní endometrióza (TES – Thoracic Endometriosis Syndrome): nové možnosti diagnostiky s využitím cirkulujících endometriálních buněk (CECs)“ a „Využití USG v hrudní chirurgii“. Se zajímavou přednáškou „Transplantace plic v ČR“ vystoupil host z Prahy,  MUDr. Jiří Vachtenheim ze III. chirurgické kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

„Program svojí pestrostí přednášených témat byl velmi pozitivně přijat všemi účastníky, poskytl jim aktuální přehled novinek v diagnostice a léčbě zánětlivých a nádorových onemocnění orgánů dutiny hrudní, stejně jako v postupech při řešení úrazů hrudní stěny,“ zhodnotil letošní konferenci MUDr. Ivan Staněk, MBA.

Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici více než sedmdesátiletou tradici. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Oddělení hrudní chirurgie je součástí Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v letošním roce. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


13.12.2018

Díky kardiochirurgii v Krajské zdravotní jsou rozšířeny možnosti onkologické operativy

Na operačním sále Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., proběhla v červenci letošního roku operace, která se provádí pouze na špičkových zdravotnických pracovištích. Jednalo se o urologickou operaci ledviny a kardiochirurgický zákrok na srdci, které proběhly současně. Odoperovaná sedmdesátiletá pacientka se po čtyřech měsících od zákroku cítí skvěle a bez potíží.

„Chtěla bych poděkovat všem lékařům a zdravotním sestrám, které se na mé léčbě podíleli. Cítím se, co se týká srdíčka a urologických potíží dobře. Jsem ráda, že jsem byla mým urologem odeslána do ústecké Masarykovy nemocnice. Jak pan přednosta Schraml, tak pan primář Kolesár jsou skvělí lékaři na svém místě. Všechno mi včas vysvětlili. S takovým trpělivým přístupem jsem se za svůj život ještě nesetkala. Mám i hezkou jizvu,“ řekla pacientka Růžena Štayrová z Teplicka.

„Pacientka měla rakovinou postiženou pravou ledvinu, z které se tento nádor šířil dolní dutou žilou do srdce a bezprostředně ohrožoval pacientku na životě. Operaci jsme mohli provést jen díky spolupráci s kardiochirurgií, protože jsme v jedné době odstranili  celou ledvinu i s nádorem jdoucím do srdce za použití i mimotělního oběhu. Léčba v naší nemocnici a tomto kraji mohla proběhnout jen díky rozvoji kardiochirurgie v Krajské zdravotní,“ uvedl k urologické operaci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Rozsah nádoru byl již tak pokročilý, že bránil samotnému přítoku krve do srdce. Pokud by pacientka operaci nepodstoupila, zemřela by dříve na selhání srdce, než na následky samotného zhoubného nádoru ledviny. Při této operaci bylo nutné pacientku připojit na mimotělní oběh, bez kterého by samotný operační výkon nebyl technicky proveditelný. Pacientka se po této náročné a úspěšné operaci zotavila velmi dobře a z nemocnice byla propuštěna do domácí péče. Provádění takto složitých kombinovaných operací v Ústeckém kraji nebylo v minulosti možné, pacienti byli odesíláni na specializovaná pracoviště mimo Ústecký kraj. Posun nastal až s vybudováním nového kardiochirurgického oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, které nyní může nabídnout ve spolupráci s jinými obory širší  spektrum operačních výkonů,“ doplnil MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


6.12.2018

Do Krajské zdravotní zavítali na dětskou chirurgii ústecké Masarykovy nemocnice fotbalisté FK Ústí nad Labem

Na Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítali v úterý 2. prosince hráči a zástupci Fotbalového klubu (FK) Ústí nad Labem. Hospitalizovaným dětem přinesli 152 plyšáků, které se povedlo klubu nashromáždit při akci nazvané „Plyšákománie s Armou 2018“.

„Za plyšáky moc děkujeme. Hračky, které získáme formou sponzorského daru, dáváme dětem za odměnu po zdravotnických výkonech. Naše oddělení je jediným oddělením svého druhu v Ústeckém kraji. Provádíme operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břišní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie a novorozenecké chirurgie,“ přiblížil zdravotnické pracoviště primář MUDr. Petr Polák.

Zástupci ústeckého fotbalového klubu si prohlédli jednotlivé části lůžkové stanice oddělení dětské úrazové chirurgie, kterými je provedla herní specialistka Pavlína Hrušková.

 


Zdroj: info@kzcr.eu

Do Krajské zdravotní zavítali na dětskou chirurgii ústecké Masarykovy nemocnice fotbalisté FK Ústí nad Labem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

5.12.2018

Anesteziologové na lékařském večeru připomněli 30. výročí založení lůžkového oddělení ARO v chomutovské nemocnici

Před třiceti lety vzniklo v chomutovské nemocnici lůžkové anesteziologicko – resuscitační oddělení (ARO). Slavnostní příležitostí k připomenutí významného výročí se stal 434. lékařský večer Spolku lékařů České lékařské společnosti Chomutov, nad nímž právě chomutovské ARO převzalo záštitu. Akce se uskutečnila 21. listopadu v Městském divadle v Chomutově.

„Měli jsme tu možnost vyslechnout v krátkosti historii oddělení, kterou přednesl pan doktor Pavel Smetana, emeritní primář ARO. Přivítali jsme mimořádného hosta, který se ujal dalších dvou přednášek, pana profesora MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D, přednostu I. Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pan přednosta měl velmi poutavé přednášky: Padesát odstínů sepse a Intravenózní tekutiny v akutní péči. Tato témata se dotýkají prakticky všech oborů a posluchači byli obohaceni o nové, zajímavé poznatky,“ přiblížila MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, a. s., a primářka chomutovského oddělení ARO, která byla odborným garantem semináře.

Posluchačů, kteří si na lékařském večeru v chomutovském divadle přednášky poslechli, bylo více než osmdesát.  

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


29.11.2018

Krajská zdravotní získala ocenění v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, získala ocenění „společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii Velká organizace v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní certifikát European Foundation for Quality Management (EFQM) Leading Excellence, který je oprávněna využívat tři roky.

Významné ocenění v úterý 27. listopadu 2018 převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. „Zisk certifikátu vnímám jako odměnu za systematickou práci představenstva a managementu naší společnosti, kterou od roku 2014 naplňujeme vize a cíle, jenž jsme si stanovili. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky společnosti Krajská zdravotní, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, a všem se také za jejich práci a úsilí sluší poděkovat. Jsem rád, že se nám povedlo Národní cenu České republiky získat,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

„Je nutné zdůraznit, že jde o druhé prestižní ocenění, které společnost Krajská zdravotní získala v posledních týdnech. Není tomu ani měsíc, kdy jsme spolu s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem převzali certifikát od významné společnosti Bisnode v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating.  Při těchto příležitostech děkuji našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj, bez jehož podpory bychom na tato prestižní ocenění těžko dosáhli. Děkuji také všem zaměstnancům, především zdravotníkům, našich pěti nemocnic, kteří svojí každodenní náročnou prací dopomáhají Krajské zdravotní k výsledkům a prestiži, které se jí v současné době dostává,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost ministerstvo průmyslu a obchodu v České republice nepřetržitě uděluje od roku 2009. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vlevo) přebírá ocenění „společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii Velká organizace v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní certifikát European Foundation for Quality Management (EFQM) Leading Excellence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

27.11.2018

O transplantaci orgánů hovořil v Krajské zdravotní docent Jiří Froněk z pražského IKEM

Další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“ připravila Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Krajské zdravotní, a. s. Ve středu 21. listopadu 2018 do Ústí nad Labem přijel s přednáškou „Abdominální orgánové transplantace“ doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

„Posluchači by měli získat přehled, které transplantace se rutinně provádějí, jací pacienti jsou k transplantacím vhodní. Chci hovořit o tom, že transplantační chirurgie není medicína exkluzivní, ale běžná, patřící do spektra léčebných výkonů, a že je potřeba zvažovat každého pacienta, který je k transplantaci vhodný. Raději uvidíme deset referencí, z nichž u dvou pacientů budeme transplantovat, nežli tři pacienty, kteří jsou referováni pozdě a ta šance na úspěch už je malá,“ řekl před zahájením přednášky doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

„Jsem rád, že jsme mohli v našem cyklu přivítat obzvlášť výraznou osobnost české medicíny, pana docenta Froňka. Jeho téma je jistě zajímavé. Transplantologie je v Masarykově nemocnici - po vzniku pracoviště kardiochirurgie - asi jediným oborem, který nemáme ve spektru specializací zastoupen, a určitě se do něj pouštět nebudeme. Samozřejmě ale dodáváme pro transplantace dárce, jak dospělé, tak dětské. IKEM považuji za top pracoviště České republiky, proto mě vždy potěší, když do Ústí nad Labem přijede některý z mnoha jeho špičkových odborníků,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

    

Zdroj: info@kzcr.eu


26.11.2018

Tématem odborné konference v Ryjicích byla ošetřovatelská péče v geriatrii

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 16. listopadu 2018 odbornou konferenci „Ošetřovatelská péče v geriatrii“. Akce, která se po loňské premiéře znovu uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo 70 zdravotníků.

„Snažíme se, abychom postupně ryjický areál udělali ještě přívětivějším jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je šance, aby zde vznikl nový pavilon. Za vedení Krajské zdravotní přislíbil podpořit záměr pavilon vybudovat předseda představenstva Ing. Jiří Novák, který ryjické pracoviště navštívil s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou 16. srpna letošního roku. Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj vypsala Krajská zdravotní záměry se stanovením priorit pro Národní investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje. Mezi nimi figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče. Existuje studie stará přes deset let, která ale vznikla za jiných okolností a je nutné ji revidovat, aby se z ní mohlo vyjít pro realizaci záměru,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který jako první převzal od vědeckého týmu oddělení následné péče skřítka Zlatoryje jako výraz ocenění za pozornost, kterou ryjickému zařízení věnuje.

„Forma konference, kterou jsme loni v úvodním ročníku konference zvolili, měla dobrý ohlas. Zopakovali jsme ji a k tématu se opět vyjádřili společně lékař i sestra. Děkuji všem za účast, zajímavé příspěvky do programu a za podporu,“ řekla k druhému ročníku konference, pro niž byla odborným garantem, MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oddělení následné péče v Ryjicích Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prošlo v roce 2016 úspěšnou reakreditací, obhájilo akreditaci z roku 2013 a získalo certifikát na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná tři roky, do listopadu 2019.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienti s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích onemocnění, pacienti, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni po domluvě s praktickými lékaři nebo po indikaci z geriatrické ambulance.

Celková kapacita oddělení následné péče je 105 lůžek na třech úsecích. Nově byla vytvořena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) se čtyřmi pokoji, když prostory prošly rekonstrukcí. Byly provedeny opravy podlah, zdí, oken, výměna lina, drobná úprava elektroinstalace, nové obklady a umyvadla a další úpravy.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/    

  

Zdroj: info@kzcr.eu

 


23.11.2018

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí

Zdravotníci Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z., se zapojili do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Záštitu nad doprovodnými aktivitami převzali zástupci obou zúčastněných měst, tehdejší primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová a náměstkyně primátora města Most Ing. Markéta Stará.

V Ústí nad Labem v tento sváteční den proběhlo již páté setkání ústeckých minidětí, které letos hostilo rodinné centrum Pampalánie. Rodinné příslušníky spolu s dětmi, které trávily na neonatologické klinice první své týdny života, přivítali MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta neonatologické kliniky, Lenka Nováková, vrchní sestra kliniky, další personál zdravotnického pracoviště a předsedkyně spolku Ústecké Miniděti Mgr. Bc. Jana Jelínková.

„Spádová oblast ústecké neonatologické kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého. Naší vizí je si stále držet status špičkového perinatologického centra, rozvíjet se, vzdělávat, abychom neustále poskytovali našim pacientům tu nejlepší péči. Snažíme se zachytit i nové trendy v péči o donošené děti. Za zmínku určitě stojí revize v přístupu k fyziologickým novorozencům podle posledních doporučení světové zdravotnické organizace World Health Organization,“ uvedl MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

„Na akci dorazilo 75 dětí se svými rodiči. Jednalo se zatím o rekordní účast. Z původních drobečků v inkubátorech vyrostly usměvavé čilé děti, které svojí šikovností a pílí rodičů dohání své donošené vrstevníky. Oslavy probíhaly i na neonatologické klinice, kde ještě hospitalizované děti byly oblečeny do purpurové barvy a dostaly dárečky od šikovných maminek a babiček, které se tak snaží zpříjemnit těžkou etapu života rodičů nedonošených dětí. Oslavy vyvrcholily purpurovým nasvícením výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem,“ uvedl MUDr. Ing. Martin Pánek, lékař ústecké neonatologické kliniky.

O den dříve proběhly oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v Mostě, kde spolek Nedoklubko uspořádal historicky první Purpurový ples. Hlavní část večera patřila představení práce mosteckých neonatologických sester. V kategorii Nejmilejší sestřička získala ocenění Petra Bláhová, v kategorii Nejmilejší sestřička následné péče si cenu odnesla Karla Jankovičová, MUDr. Marie Váchová získala ocenění v kategorii Nejmilejší lékařka. „Purpurový ples uspořádala zástupkyně Nedoklubka paní Markéta Kučerová ve spolupráci s městem Most jako poděkování za péči o nedonošené děti v mosteckém perinatologickém centru. Byla zde vyzdvižena práce zejména zdravotních sestřiček, které denně nedonošeným dětem a jejich maminkám věnují nejen svůj pracovní čas, ale mnohdy i své srdce a často se stávají na dlouhou dobu součástí jejich rodiny,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, která vede Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. V rámci Světového dne předčasně narozených dětí se do purpurové barvy zahalila dominanta města Most – Hrad Hněvín.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Dětské a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., každé z těchto zdravotnických pracovišť je součástí perinatologického centra, Krajská zdravotní, a. s., tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České republice.

     

Zdroj: info@kzcr.eu


Sraz ústeckých minidětí a jejich nejbližších. Foto: KZ, a. s./Eva Urbanová

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu