3.5.2019

V Krajské zdravotní se školili gynekologičtí operatéři ze Slovenska

Na operačních sálech Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se v měsíci dubnu školili laparoskopičtí operatéři ze Slovenské republiky ze soukromé nemocnice Košicích. Výcvik proběhl u pacientek, které podstoupily radikální operace s lymfadenektomií  pro gynekologické malignity.

Hlavním školitelem operatérů ze Slovenska byl MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., chirurg  gynekologicko-porodnické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice. „Naše zdravotnické pracoviště patří mezi sedmnáct onko-gynekologických center v České republice, kde se provádějí radikální operace s lymfadenektomií pro gynekologické malignity. Laparoskopický přístup běžně používají pouze čtyři pracoviště včetně našeho. Na základě zkušeností s tímto typem operativy jsme byli vybráni pro školení laparoskopických týmů. Při školení spolupracujeme s firmami Olympus a Meditronic. Od února 2019 proběhlo na naší klinice proškolení týmů z klinik v Hradci Králové, Michalovců a Košic. Zúčastnění lékaři ocenili odborné zajištění akce a operační techniku.  Další tři školící akce jsou naplánované. Těší nás zájem o tyto akce a podpora vedení společnosti Krajská zdravotní v této oblasti. Pro další školení v laparoskopické operativě bude nezbytná rekonstrukce operačního sálu, ta by měla proběhnout v příštím roce,“ uvedl MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Jedním ze školených operatérů byl MUDr. Ján Richnavský, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky I. soukromé nemocnice Košice - Šaca. „Účelom stretnutia bola prezentácia nových operačných postupov s použitím rozšírenej bipolárnej koagulácie v onkogynekológii pod záštitou firmy Medtronic v zastúpení Ing. Petra Doubravy. Oboznámili sme sa s najnovšími produktami firmy Medtronic v oblasti pokročilej koagulácie v elektrochirurgii. V priebehu pracovného stretnutia sme sa okrem získavania teoretických poznatkov zúčastnili aj operačných výkonov so zameraním na retroperitoneálnu lymfadenektómiu a omentektómiu s použitím uvedenej prístrojovej techniky pod vedením zástupce prednosty MUDr. Iva Blšťáka a MUDr. Marcela Vanča, Ph.D. Týmto chceme vyjadriť poďakovanie kolegom z Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem za inšpiratívne skúsenosti, ktoré sme získali. Vážime si ich ochotu odovzdať nám svoje poznatky.  Veríme, že toto pracovné stretnutie je základom k rozvoju ďalšej vzájomne prospešnej spolupráce,“ pochvaloval si MUDr. Ján Richnavský, Ph.D.

Zdroj: info@kzcr.eu

V Krajské zdravotní se školili gynekologičtí operatéři ze Slovenska. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

2.5.2019

Krajská zdravotní uspořádala v mostecké nemocnici Krajskou konferenci sester 2019

V kinosále Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., proběhla ve čtvrtek 25. dubna 2019 Krajská konference sester 2019. Mottem letošního ročníku bylo: „Společně a s jedním cílem“. Záštitu nad regionální konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Nesmírně si vážím práce každého pracovníka ve zdravotnictví, sester ještě o to více, protože jejich práce je velmi specifická a právě od jejich přístupu se mnohdy odvíjí i rekonvalescence pacientů. Od své ženy, která toto zaměstnání léta vykonávala, vím, jak je tato práce náročná. Proto mohu slíbit, že i do budoucna se budeme snažit připravit sestrám, co nejlepší podmínky pro jejich pro práci, ale také nalákat budoucí studenty například formou stipendií, které jsme před pár lety zavedli,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Předsedu představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka na konferenci zastoupil místopředseda představenstva společnosti Mgr. Radek Scherfer. „Nemocnice v Mostě je druhou největší v rámci pěti nemocnic, které sdružuje společnost Krajská zdravotní. V posledních letech prošla za plného provozu několika etapami revitalizace od nového opláštění pavilonů až po moderní vybavení vnitřních interiérů jednotlivých oddělení. Při této příležitosti musím poděkovat všem zaměstnancům mostecké nemocnice, bez nichž by revitalizace nebyla možná. Nové představenstvo pod vedením Ing. Jiřího Nováka nastartovalo etapu rozvoje všech pěti nemocnic společnosti Krajská zdravotní, za což si mimo jiné vysloužila ocenění v TOP 100 nejstabilnějších firem v České republice v loňském roce. Poděkování rovněž patří našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer.

Krajské konference sester 2019 se zúčastnilo přes sto šedesát účastníků - hlavně zdravotních sester. „Záměrem přednášek bylo poukázat na společný cíl všech zdravotnických pracovišť v rámci společnosti Krajská zdravotní, kterým je úspěšné zakončení právě probíhajícího akreditačního šetření. Jednotlivá témata přednášek se zaměřila na cestu pacienta nemocnicí od jeho přijetí až po propuštění do domácí péče. Akce se zúčastnili zdravotníci nejen z nemocnic společnosti Krajská zdravotní, ale také z dalších okolních zdravotnických zařízení napříč Ústeckým krajem. Účastníci si pochvalovali organizaci konference i kvalitu jednotlivých přednášek,“ zhodnotila konferenci Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra mostecké nemocnice.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní uspořádala v mostecké nemocnici Krajskou konferenci sester 2019. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc

30.4.2019

Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila v úterý 30. dubna 2019 v teplické nemocnici nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro Ústecký kraj. Akce se uskutečnila za účasti prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., náměstka ministra zdravotnictví ČR, Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, Ing. Petra Fialy, generálního ředitele společnosti, MUDr. Aleše Chodackého, náměstka pro řízení zdravotní péče a ředitelů zdravotní péče nemocnic KZ. Krajská zdravotní, a. s., prezentovala i další investiční akce v teplické nemocnici.

„Chceme otevřít v Ústeckém kraji po 18 letech záchytnou stanici. Ta poslední skončila v roce 2001 v Bílině a od té doby náš kraj záchytnou stanici neměl. Zvažovali jsme, kde ji vybudovat. Možnosti odpovídaly počtu pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Díky vstřícnosti ředitele zdravotní péče teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého a faktu, že Teplice jsou ideální i díky geograficky příznivé poloze uprostřed pomyslné osy kraje, padla volba právě na zdejší nemocnici. Jsme si vědomi, že toto zařízení přinese i starosti a jeho provoz vysoké náklady. Na druhou stranu jde o zařízení, které všichni potřebujeme – obzvlášť nemocnice, protože doposud opilce a zdrogované přiváželi na Emergency a příjmy v nemocnicích, což nesmírně zatěžovalo jejich provoz. Je nutné připomenout, že zřízení záchytné stanice financoval Ústecký kraj, za což mu patří poděkování,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. Dodal, že se zahájením provozu záchytné stanice Krajská zdravotní, a. s., počítá v polovině května.

„Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice je zařízení, jehož umístění v řadě regionů řeší, bojuje se, kde by mělo a nemělo být… Není to zařízení profitní, ale většina argumentů, proč ho potřebujeme, je skutečně velmi důležitá. A pokud ho nemáme, zatěžujeme systém urgentní péče. Jsem rád, že jste šli touto – podle mého soudu – správnou cestou,“ uvedl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR.

Podrobnou prezentaci investičních akcí v teplické nemocnici přítomným zprostředkoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. Prezentace je přílohou této tiskové zprávy.

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., poté provedl účastníky akce prostory záchytné stanice a také urgentního příjmu, uvedeného do provozu loni v listopadu, a probíhající stavbou zcela nového pavilonu pro centrální operační sály a centrální sterilizaci, který bude dokončen v letošním roce.

O vybudování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice:

Od roku 2001, poté, co došlo k ukončení provozu poslední stanice v regionu, která do té doby fungovala v Bílině, není v Ústeckém kraji provozována protialkoholní záchytná stanice. V souvislosti s platností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Ústecký kraj podmíněně deklaroval záměr vyhlásit výběrové řízení na tento druh péče. Krajská zdravotní, a. s., jako dominantní poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji byla s touto výzvou konfrontována.

Na základě této informace a na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou, představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 29. listopadu 2017 rozhodlo o realizaci záměru zřízení Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen PZS) v Krajské zdravotní, a. s. Pro realizaci prioritního záměru bylo  vytipováno umístění v Nemocnici Teplice, o. z., pavilonu C, v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky,  prostoru náhradní stanice, jenž byl využíván jako náhradní pracoviště pro případ rekonstrukcí oddělení, malování apod.

• Zhotovitel: Metall Quatro, s.r.o.

• Zahájení stavebních prací: 29. 10. 2018

• Dokončení stavebních prací: 15. 4. 2019

Celkové náklady na stavební práce činí 18 100 172,30 Kč včetně DPH.

Tato částka obsahuje i přibližně 1,27 milionu Kč vč. DPH za vybavení interiéru (kuchyňské linky, skříně na léčivé přípravky, vyšetřovací lůžko, sprchovací lůžko a křeslo, křesla pro pacienty a macerátor).

Za vybavení zdravotnickou technikou Krajská zdravotní, a. s., bez započítání té, která je součástí stavby (viz předcházející odstavec), dosud vynaložila 291 965,28 Kč včetně DPH.

Od Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s., obdržela investiční dotaci ve výši 17,83  milionu Kč, v roce 2019 předpokládá neinvestiční dotaci na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, zejména zdravotnické techniky, ve výši přibližně 610 tisíc Kč.

Kapacita záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Teplicích je 10 lůžek. Stabilně zde budou působit dva lékaři a dvě sestry, dalšími kmenovými i externími zaměstnanci zajistí Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., služby tak, aby byl pokryt nepřetržitý provoz stanice. Roční náklady na provoz jsou počítány 22 milionů Kč.

Částka za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byla stanovena ve výši 3000 Kč, a to s ohledem na charakter této veřejné služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v ČR. Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Investice byla podpořena Ústeckým krajem https://www.kr-ustecky.cz/

Zdroj: info@kzcr.eu

 


26.4.2019

Avízo – Výkopové práce omezí dopravu u hlavního vjezdu do ústecké Masarykovy nemocnice

K usměrnění silničního provozu u hlavního vjezdu do areálu Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v ulici Sociální péče dojde v pondělí 29. dubna 2019. Důvodem budou výkopové práce na silnici v jízdním pruhu určenému motoristům mířícím do ústecké nemocnice.

Doprava bude svedena do jízdního pruhu pro sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Omezení potrvá zhruba deset dní.

Po tu dobu nebude fungovat parkovací systém pro návštěvníky ústecké Masarykovy nemocnice. Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

25.4.2019

Avízo – Krajská zdravotní představí v teplické nemocnici nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

Vedení společnosti Krajská zdravotní představí za účasti náměstka ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro Ústecký kraj. Stanice byla vybudována v Nemocnici Teplice, o. z., pavilonu C, 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky, v prostorách, jež byly v minulosti využívány jako náhradní při rekonstrukcích oddělení. Krajská zdravotní, a. s., bude prezentovat i další investiční akce v teplické nemocnici.

Prezentace proběhne v úterý 30. dubna 2019 od 13:00 hodin,

v zasedací místnosti Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., budova „H“, přízemí (bývalá kaple), Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Těšíme se na setkání s Vámi. Zástupci médií svou účast, prosím, potvrďte do pondělí 29. dubna do 13.00 hodin na email: info@kzcr.eu. Z akce vydáme tiskovou zprávu.

Zdroj: info@kzcr.eu


25.4.2019

Dětská klinika ústecké Masarykovy nemocnice má od Kapky naděje nové přístroje a vybavení

Novými přístroji a vybavením v hodnotě 133 561 Kč disponují zdravotníci Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. V loňském roce je zakoupil Nadační fond Kapka naděje a ve středu 24. dubna 2019 je zdravotníci slavnostně převzali z rukou zástupců nadačního fondu, kteří zároveň přivezli dětem právě hospitalizovaným na klinice dárky. Do Ústí nad Labem přijeli Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, jeho ředitel Jan Fischer, MLitt., a Bc. Stanislav Polívka, marketingový manažer společnosti HET, jež se na daru významně podílela.

Za Krajskou zdravotní, a. s., dar převzal MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Od Nadačního fondu Kapka naděje, který je již naším pravidelným donátorem, jsme pro naše pracoviště získali další nové přístroje a vybavení potřebná pro malé pacienty a zdravotníky. Štědrost dárců, jako je Kapka naděje, nám v naší péči významně napomáhá. Moc děkujeme,“ uvedl MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Nové přístroje a vybavení předala zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje s nemocnicí Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem slaví letos kulaté 10. výročí. Nadační fond Kapka naděje je hrdý na skutečnost, že za tuto dobu nakoupil přístroje a vybavení pro nemocnici za více než 3 385 000 Kč. Dnes slavnostně předáváme monitor vitálních funkcí, dva dětské kočárky, sestavu nábytku a manipulační vozík v celkové hodnotě přesahující 133 000 Kč. Doufáme, že toto vybavení zjednoduší práci lékařů a sester na oddělení a usnadní léčbu nemocným dětem,“ uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

„Počty mecenášů rok od roku klesají. Kapka naděje nám ale zůstává věrná a my zůstáváme věrni jí. Za dlouholetou spolupráci a za všechno, co nadační fond do ústecké Masarykovy nemocnice poskytl, upřímně děkuji,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který se setkání s představiteli Nadačního fondu Kapka naděje rovněž zúčastnil.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


18.4.2019

Krajskou zdravotní navštívil velvyslanec Kubánské republiky

Do ústecké Masarykovy nemocnice, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), sdružuje, zavítal ve čtvrtek 18. dubna 2019 velvyslanec Kubánské republiky v České republice pan Danilo Alonso Mederos s manželkou a konzulka paní Evelyn León Pérez, s manželem.  Během své návštěvy si prohlédli Oddělení Emergency  a Neonatologickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která je součástí jednoho z 12 perinatologických center v České republice.

Kubánské hosty doprovodili Jitka Hanousková, členka představenstva KZ, Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, primář MUDr. Ivan Staněk, MBA, zástupce ředitele zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice a hlavní sestra Mgr. Markéta Svobodová.

V lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ hosty přivítala členka představenstva KZ Jitka Hanousková. „Krajská zdravotní je největším zdravotnickým zařízením Ústeckém kraji a zároveň s více než sedmi tisíci zaměstnanci i největším zaměstnavatelem v kraji. Společnost se neustále rozvíjí i díky velké finanční investiční podpoře svého jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj, a díky důslednému využívání všech dostupných dotačních titulů. Vedení Krajské zdravotní se snaží v každé z pěti nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – rozvíjet zdravotní péči i veškerá zařízení, která obhospodařuje,“ řekla na úvod Jitka Hanousková, která také připomněla, že Krajská zdravotní, a. s., v posledních letech hospodaří se ziskem.

„Zdravotnictví patří na Kubě mezi prioritní obory a dosahujeme v něm mnoha kladných ukazatelů. Tato návštěva je pro mě vítanou možností seznámit se s českým zdravotnictvím a hledat další alternativy spolupráce v této oblasti,“ uvedl Danilo Alonso Mederos, velvyslanec Kubánské republiky, který svou misi v České republice zahájil teprve nedávno a jeho návštěva Ústeckého kraje je podle jeho slov první cestou do regionů.

Generální ředitel Ing. Petr Fiala představil Krajskou zdravotní, a. s., a jejích pět nemocnic v prezentaci. „Každá z našich nemocnic poskytuje základní a specializovanou péči, řada z nich, zejména pak ústecká nemocnice, i péči superspecializovanou. V loňském roce jsme otevřeli v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem kardiochirurgické pracoviště, které dosud chybělo nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních krajích Libereckém a Karlovarském. Naší prioritou je získat od ministerstva zdravotnictví pro zdejší kardiocentrum statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a tím portfolio superspecializované péče pro pacienty ještě více rozšířit,“ zdůraznil generální ředitel Ing. Petr Fiala.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


17.4.2019

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o velikonočních svátcích

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o Velikonoční pondělí 22. dubna 2019. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově bude zajištěna takto:

Děčín: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Ústí nad Labem: Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396, 400 10, Ústí nad Labem, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

Most: Lékárna BENU - OC Centrál Most, Radniční 3400, 434 01, Most, telefon 731 638 040, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

Chomutov: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov, telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

V pátek 19. dubna 2019 bude ve všech uvedených městech zajištěna lékárenská pohotovost lékárnami ve větších obchodních centrech, jako je například zajištěna o víkendech. Velký pátek není uzákoněným svátkem, na který se vztahuje zákon o úpravě prodejní doby v maloobchodě ve sváteční dny.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


17.4.2019

Otevřený dopis místostarostovi města Litoměřice Mgr. Karlu Krejzovi

Vážený pane místostarosto,

v článku „Litoměřičtí radní jsou terčem kritiky. Kvůli nemocnici“ autora Jaroslav Balvína, který se objevil 12. dubna 2019 na internetových stránkách Litoměřického deníku, je mj. uvedeno následující:

„Jiní soukromníci jako AGEL a další to budou dělat úplně stejně. Nemocnici do soukroma nechceme. Proto navrhuji jednat s Krajskou zdravotní,“ uvedla poslankyně za Okamurovce. Navrhla prodej špitálu včetně pozemku i budov Krajské zdravotní (KZ), která je prý dobrý hospodář. Podle Krejzy ale hlavně díky 120milionové dotaci z kraje a litoměřická nemocnice je i tak lepší. Převádět špitál automaticky na KZ je podle něj nabádání k trestnému činu a KZ se ostatně může zúčastnit soutěže.

Zdroj: https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/litomericti-radni-jsou-tercem-kritiky-kvuli-nemocnici-20190412.html

Z uvedeného vyplývá, že jste předložil veřejnosti nepravdivou informaci. Jako člen dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s., jistě víte, že Krajská zdravotní, a. s., na rozdíl od podobných zdravotnických zařízení v některých jiných krajích, jimž je dotován provoz, hospodaří pouze s příjmy z vlastní činnosti, tedy prakticky výhradně od zdravotních pojišťoven. Od roku 2017 Ústecký kraj poskytuje Krajské zdravotní, a. s., pro jejích pět nemocnic výhradně investiční finanční podporu. Jedinou specifickou výjimkou bylo zahájení provozu kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ještě během letošního roku však bude i tato péče nasmlouvána se zdravotními pojišťovnami a hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdůrazňujeme, že Krajská zdravotní, a. s., od Ústeckého kraje nedostává prostředky na pokrytí mzdových nákladů, jejichž pravidelné nárůsty od roku 2014 hradí zcela z vlastních prostředků.


Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Zdroj: info@kzcr.eu 


17.4.2019

Krajská zdravotní potřetí uspořádala Ústecký hematologický den

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem III. Ústecký hematologický den. Ústecké oddělení klinické hematologie je od roku 2013 pracovištěm s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu hemofilie pro celý Ústecký kraj. Odborná konference se konala v úterý 9. dubna 2019 v Hotelu & Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem za účasti stovky zájemců z řad lékařů, sester a laboratorních pracovníků. Záštitu nad akcí převzal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

„Jsem velice rád, že se hematologický den stal již tradicí a kromě významných hostů z jiných pracovišť  se prezentují  i zástupci našeho oddělení se svými sděleními a zkušenostmi  z klinické praxe. Pro mne je dnešní účast zde také příležitostí poděkovat za velké nasazení při každodenní práci všem zaměstnancům hematologického oddělení Masarykovy nemocnice v čele s primářkou MUDr. Janou Ullrychovou v podmínkách velkého personálního oslabení oboru v Ústeckém kraji,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

V úvodu konference vystoupila s přednáškou s názvem „Antifosfolipidový syndrom – pohled hematologa“ MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., z Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno. Stejnou problematikou, avšak z pohledu imunologa, se zabýval příspěvek MUDr. Dalibora Jílka, CSc., primáře Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z.  Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., ze IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové přednášel na téma „Cytopenický pacient v hematologické ambulanci“. Mgr. Ilona Fátorová z téhož pracoviště svůj příspěvek nazvala „Pancytopenie v obvodové krvi – morfologicky zajímavé kazuistiky“. MUDr. Dana Mikulenková z Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha a doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec Králové připravili pro účastníky dva zajímavé kvízy z oblasti morfologie a interpretace koagulačních nálezů. Hlasování proběhlo prostřednictvím mobilních telefonů účastníků. Kromě dalších přednášejících ze specializovaných pracovišť v Praze, Hradci Králové a Liberci, se o své poznatky z praxe a pohledy na odbornou problematiku, vedle primářky MUDr. Jany Ullrychové, podělili s kolegy i další pracovníci ústeckého oddělení klinické hematologie - Ing. Pavla Bradáčová, MUDr. Tomáš Kohoutek a MUDr. Petra Hájková.

„Velice nás potěšily kladné ohlasy účastníků naší konference, odborný program hodnotili jako velmi zajímavý a přínosný a vyjádřili zájem o příští hematologický den,“ shrnula MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.

Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

               


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu