12.6.2019

Krajská zdravotní pořádá akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., ve spolupráci se statutárním městem Chomutov pod hlavičkou České akademie dermatovenerologie pořádá na Kamencovém jezeře akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“. Návštěvníci v plavkách si budou moci přímo na pláži nechat bezplatně vyšetřit pokožku a pigmentová znaménka.

Akce proběhne 24. června 2019 od 11:00 do 16:00 hodin,

na Kamencovém jezeře v Chomutově

Program:

 • rady dermatologů – jak se správně chránit před slunečním zářením

 • jak provádět samovyšetření kůže

 • jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny

 • nabídka vzorků opalovacích krémů s UV filtrem - zdarma

   

  Odborným garantem akce je MUDr. Radka Neumannová, primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

   

  Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

10.6.2019

Krajská zdravotní uzavřela kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi

Novou kolektivní smlouvu podepsali v pondělí 10. června 2019 zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na rozhodnutí představenstva KZ z jeho jednání v pátek 31. května 2019, kdy vyslovilo souhlas s uzavřením Kolektivní smlouvy Krajské zdravotní, a.s., s odborovými organizacemi OSZSP ČR (Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR), Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a Odborového svazu KOVO působících v Krajské zdravotní, a. s., s účinností od 1. července 2019. KZ je s pěti nemocnicemi největším poskytovatelem zdravotní péče a zároveň s více než sedmi tisíci pracovníky největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.

„Pro vedení Krajské zdravotní je docílení sociálního smíru velmi důležité. Je ale pravdou, že jednání jsou rok od roku složitější, protože zdravotnictví je způsobem financování hodně specifické. Těžko hledáme zdroje, abychom všechny požadavky odborářů naplnili. Představenstvo se jimi zabývalo několikrát a velmi podrobně. S ohledem na možný nárůst úhrad od zdravotních pojišťoven ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2019 a ve vazbě na rozhodnutí představenstva společnosti z prosince loňského roku o provedení mzdových úprav pro rok 2019 není v ekonomických možnostech společnosti zajistit pro letošní rok další navyšování osobních nákladů. Jménem vedení vám proto děkuji, že jste na tento závěr přistoupili. Krajská zdravotní má letos v plánu investovat dvě miliardy korun a v příštím roce to bude se zahájením dalších významných staveb ještě více,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ,  k jehož podpisu pod smlouvu připojili své místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala.

„Také my děkujeme za spolupráci, nebylo to vždy jednoduché, ale vždy jsme se dokázali domluvit. Budeme se těšit na další úspěšnou spolupráci a věřím, že i v dalších jednáních v budoucnu se dohodneme,“ řekla za odboráře Eva Vinická ze Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Změny v odměňování zaměstnanců společnosti v rámci finančního plánu společnosti pro rok 2019 představenstvo projednalo a schválilo na svém jednání 20. prosince 2018. Pro rok 2019 počítá KZ s meziročním nárůstem osobních nákladů o 392 milionů korun. Oproti roku 2018 jde o navýšení o 9,7 procenta.

Nová kolektivní smlouva, která zachovává a doplňuje stávající benefity, je uzavřena s platností do 31. 12. 2021.  Jsou do ní zapracovány i stabilizační příplatky poskytované zaměstnancům od počátku letošního roku. „Změny v odměňování, které proběhly od 1. ledna, se soustředily především na nelékařský zdravotnický personál. Vycházejí ze schváleného nařízení vlády a úhrad za zdravotní péči pro příští rok a rozšiřují systém stabilizačních příplatků. Například u všeobecných sester v třísměnném nepřetržitém provozu se zvýšily na 7000 Kč měsíčně. Navýšení mezd se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, a to o 2000 Kč, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry si polepšili o 4000 Kč a sestry v jednosměnném provozu získaly příplatek 1500 Kč. Změny v odměňování zahrnuly také nárůst minimální mzdy a souvisejících příplatků,“ připomněl Ing. Jiří Novák.

Zdroj: info@kzcr.eu


7.6.2019

Mostecká nemocnice jako již třetí v Krajské zdravotní splňuje akreditační standardy SAK

Nemocnice Most, o. z., je již třetí z pěti nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a. s. (KZ), která se stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR) nemocnice obdržela ke dni 24. května 2019. V závěru loňského roku stejně uspěly Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akreditace SAK ČR má platnost tři roky. 

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., probíhá od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.

„Nemocnice Most  je v rámci Krajské zdravotní druhým největším zdravotnickým zařízením, proto jsem velice rád, že se jí podařilo podmínky splnit a akreditaci do roku 2022 získat. Nebylo to jednoduché, o to je fakt, že akreditační komise došla ke kladnému závěru, pro všechny, kdo šetření podstoupili, cennější.  Děkuji zaměstnancům Krajské zdravotní v mostecké nemocnici a k úspěchu gratuluji. Dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti je důležitým signálem směrem k veřejnosti, že máme snahu se neustále zlepšovat. Jsem přesvědčen, že také pracovníci v nemocnicích v Chomutově a Teplicích vynaloží úsilí k úspěšnému završení akreditačního procesu,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Vedení Krajské zdravotní se dlouhodobě snaží o zlepšování obrazu vnímání společnosti veřejností. Akreditování zdravotnických zařízení je na této cestě důležitým krokem. Trpělivá práce pod vedením nového představenstva od roku 2014 přinesla ovoce v podobě nejednoho prestižního ocenění. Krajská zdravotní patří mezi stovku nejstabilnějších firem v Česku, obdržela Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Splnění akreditačních standardů v další z jejích nemocnic k nim jistě můžeme přiřadit,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Naše nemocnice podstoupila akreditaci v rámci Krajské zdravotní jako třetí v pořadí - po děčínské a ústecké nemocnici, které akreditaci získaly na konci roku 2018. Zkušenosti kolegů z Děčína, Ústí nad Labem, týmu z centrály Krajské zdravotní i všech zaměstnanců mostecké nemocnice, kteří byli zodpovědní za akreditaci, vedly k úspěšnému završení akreditačního šetření. Děkuji všem zaměstnancům nemocnice, kteří byli konfrontováni auditory. Všichni oslovení si vedli velmi dobře, kooperovali a bezproblémově odpovídali na všechny dotazy. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom si akreditaci nadále udrželi,“ uvedl MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Do podzimu loňského roku Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické zařízení pak zvládlo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.


Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., vydala „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., 24. 5. 2019 s platností do 23. 5. 2022. V loňském roce komise přidělila certifikát Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021.

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně tento poskytovatel splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

Certifikát a foto naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


6.6.2019

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci V. děčínské chirurgické dny

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo odbornou konferenci V. děčínské chirurgické dny. Akce se uskutečnila ve dnech 27. a 28. května 2019 na děčínském zámku pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora Statutárního města Děčín Jaroslava Hroudy a generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy, kterého na konferenci zastoupil náměstek pro řízení lidských zdrojů Ing. Vojtěch Krump. Mezi účastníky byli lékařští specialisté ze Slovenska a čeští lékaři působící ve Spolkové republice Německo.

„Jsem rád, že tato akce je právě v Děčíně a je na ní účast, díky hostům ze Slovenska, takříkajíc mezinárodní. Těší mě, že jste navštívili náš zámek. Přijměte pozvání k další návštěvě města v průběhu celého roku. Pokud k nám opět zavítáte, osobně pro vás připravím program a budu se vám věnovat, aby se vám tu líbilo, a do Děčína jste se rádi vraceli,“ řekl všem přítomným děčínský primátor Jaroslav Hrouda.

V úvodu konference přivítal její účastníky MUDr. Michael Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. „Jsem velmi rád, že jste do Děčína v takovém počtu přijeli. Mám dvě přání – jedno směrem k účastníkům a druhé k pořadatelům. Účastníkům přeji, abyste se zde dobře cítili a informace z chirurgických dnů byly přínosem pro jejich každodenní praxi. Pořadatelům přeji jediné: zvládněte to.“

Program konference čítal celkem 21 odborných příspěvků rozložených do osmi tematických bloků, některé z nich se týkaly i roboticky asistované chirurgie.

„Děčínské chirurgické dny jsme letos pořádali již popáté a myslím, že se nám podařilo dát dohromady velmi pěkný odborný program. První den byl tzv. československý, vyplněný velmi kvalitními přednáškami  špičkových chirurgů z celé České republiky a Slovenska, druhý den jsme pojali více jako regionální sympozium. Velmi mne těší, že pozvání vyslyšely všechny chirurgie Krajské zdravotní a prezentovaly se svými příspěvky. Taktéž společenský večer pod širým nebem v Růžové zahradě děčínského zámku  byl velmi příjemný a probralo se na něm mnoho témat, na která nezbyl čas v době oficiální diskuze. Nutno poznamenat, že k výborné náladě významně  přispělo nádherné počasí. Velmi chci poděkovat všem 165 účastníkům, že přijali naše pozvání a  přijeli do Děčína na toto sympozium,“ zhodnotil letošní ročník mezinárodní odborné konference MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z., který byl odborným garantem dvoudenní akce.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/ 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


5.6.2019

V Krajské zdravotní přednášel o léčbě urologických nádorů profesor Marek Babjuk

Na téma „Současnost a budoucnost léčby urologických nádorů“ se uskutečnila ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., (VIKZ) v Ústí nad Labem závěrečná přednáška z cyklu „Osobnosti české medicíny“. Ve středu 29. května 2019 problematiku přiblížil zájemcům přední český urolog prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,  přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předseda České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vedoucí lékař kliniky Uroklinikum Praha.

„Chci přiblížit, jak moderně léčit urologické nádory, jaké jsou trendy a kam by mohly směřovat do budoucna. Jedním z hlavních trendů je snižování invazivity výkonů, což se týká i robotické operativy. Hovořit ale budu hlavně o nádorech měchýře, což je téma, kterému se věnuji dlouhodobě. I u nádorů měchýře v poslední době došlo k významným posunům – třeba v endoskopické léčbě, kdy máme k dispozici nové způsoby, jak nádor zviditelnit, jak jej detekovat neinvazivním způsobem a podobně,“ vysvětlil prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

„Jsem velice rád, že mohu při poslední přednášce cyklu u nás přivítat přednostu urologické kliniky motolské fakultní nemocnice a předsedu České urologické společnosti profesora Babjuka, který je zároveň členem Vědecké rady Krajské zdravotní. Urologie má v ústecké nemocnici dlouholetou tradici. V roce 1963 se tento obor osamostatnil od chirurgie. V čele oddělení dlouhá léta  působil vynikající odborník docent MUDr. Jiří Mikš, CSc., který dokázal vždy zachytit moderní trendy v urologii a vybavit oddělení moderními přístroji. Dnešní generaci urologů reprezentuje se svým týmem MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, který je i proktorem - školitelem pro roboticky asistovanou chirurgii pro střední a východní Evropu,“ připomněl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sám specializací urolog, který hosta přivítal.

Vystoupení profesora Babjuka bylo poslední v rámci projektu „Osobnosti české medicíny“,  který iniciovali specialisté z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Cyklus přednášek probíhal v prostorách VIKZ od roku 2016 a přinášel především mladým lékařům možnost načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských oborech působí.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu 

Zdroj: info@kzcr.cz


4.6.2019

Nové polohovací postýlky pro novorozence nabízí lepší komfort v péči o miminko

Patnácti novými polohovacími postýlkami pro novorozence disponuje Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  Lůžka pro nejmenší pacienty umožňující komfortnější péči o miminko pořídila neonatologická klinika z daru od Nadace ČEZ, který obdržela v rámci tradiční charitativní akce „Krása pomáhá dětem“.

„Akce Krása pomáhá dětem a Nadace ČEZ jsou našimi dlouholetými sponzory. Zlepšování podmínek pro naše novorozence a jejich matky je jedním z našich  základních úkolů. Dětský pavilon i díky darům je postupně rekonstruován a nově vybavován. Chceme, aby se maminkám v největší porodnici Ústeckého kraje líbilo. Nákup nových postýlek je dalším krokem k naplnění tohoto cíle. Všem, kteří k tomuto cíli přispívají, moc děkuji,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice.

Akci „Krása pomáhá dětem“ podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Projekt ,Krása pomáhá dětem´ dětem podporujeme v podstatě od samého počátku. Vážíme si úsilí všech, kdo se do tohoto projektu, který pomáhá nemocným dětem v Ústeckém kraji, každoročně zapojují. Letošní ročník opět ukázal, že pomoc dobré věci není lidem v naší republice cizí, a my se už těšíme, co Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem přinese ten příští,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Mgr. Michaela Ziková, MBA.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

Zdroj: info@kzcr.eu

Nové polohovací postýlky pro novorozence nabízí lepší komfort v péči o miminko. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

3.6.2019

Krajská zdravotní podpoří druhý ročník charitativního běhu proti mozkové mrtvici

Po prvním vydařeném ročníku se do Ústí nad Labem vrací charitativní běh proti mozkové mrtvici zvaný „Čas je mozek“. Sportovní akci pořádá Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Nadační fond Čas je mozek za podpory Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Cílem je upozornit na zákeřnost této nemoci, letošní výtěžek z běhu bude věnován na pomoc pacientce, která cévní mozkovou příhodu prodělala v raném věku.

Akce proběhne 11. června 2019 od 16:00 hodin,
u Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Pod Parkem 2788/2, Ústí nad Labem – Severní Terasa

Registrace účastníků běhu proběhne od 15:00 do 15:45 hodin. Trasa dlouhá zhruba 3 kilometry povede Centrálním parkem na Severní Terase, má minimální převýšení a každý účastník ji může zdolat během i chůzí.

Startovné je 100 Kč na osobu. Každý účastník si bude moci zakoupit tričko vyrobené speciálně pro charitativní běh, láhev na pití nebo ručník. Registrace a platba startovného bude možná pouze v místě charitativního běhu a v hotovosti.

Těšíme se na setkání s vámi.

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

První ročník akce zvané „Čas je mozek“ v Ústí nad Labem. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

31.5.2019

Avízo – Přístavba pavilonu pro magnetickou rezonanci v děčínské nemocnici omezí provoz části zdravotnických pracovišť sídlících v přilehlém pavilonu „I“

Krajská zdravotní, a. s., - Nemocnice Děčín, o. z., z důvodu pokračujících prací na přístavbě pavilonu pro magnetickou rezonanci a provedení rekonstrukce některých pracovišť v pavilonu „I“ omezí provoz na některých zdravotnických pracovištích. Návštěvníci děčínské nemocnice musí počítat i s dvoudenní výlukou městské hromadné dopravy v areálu.

Omezení: 

 • Ve dnech 4. a 5. června nebude areálem nemocnice projíždět autobusová linka číslo 207.

 • Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v pavilonu „I“ přesune ambulantní provoz od 10. do 30. června 2019 na lůžkovou stanici zdravotnického pracoviště, které se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Provoz poraden bude zachován a provozován v příjmové ambulanci oddělení sídlícího v přízemí (zadní vchod do pavilonu „I“). Omezení se nedotkne ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost.

 • Od 10. června do 31. srpna dojde k uzavření rehabilitační ambulantní části v pavilonu „I“. Část ambulantního provozu rehabilitace bude přesunuta do budovy „E“ (chirurgie), do I. patra, kdy zahájení provozu se předpokládá v měsíci červenci. V provizorních prostorách není možné poskytovat vodoléčbu. Ostatní rehabilitační výkony (parafín, lymfodrenáže, elektroléčba, cvičení, masáže) budou prováděny. Ambulance prim. MUDr. Petry Straussové bude k dispozici v lůžkové části rehabilitačního oddělení – budova „I“ (6. podlaží), v ordinačních hodinách: úterý a čtvrtek: 8:30 - 11:30 h a středa: 12:30 - 14:30 h. Pacienti s aplikací parafínu a následné terapie budou též ošetřeni na lůžkové části rehabilitace, a to již od 10. června 2019.

 Zdroj: info@kzcr.eu


29.5.2019

Kardiochirurgové Krajské zdravotní se školili implantovat bezstehovou srdeční chlopeň

Specialisté Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se v pondělí 20. května 2019 pod vedením certifikovaného proktora školili na nový druh operace. Nově tak do portfolia kardiochirurgických operací v ústecké nemocnici přibyla bezstehová implantace srdeční chlopně.

Certifikovaným proktorem byl doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc., primář Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s. „Bezstehová implantace srdeční chlopně je miniinvazivní metoda v kardiochirurgii. Chlopeň již nemusíme přišívat, ale ona se sama v srdci fixuje pomocí své konstrukce. Jde o výkon, který není od ostatních ničím zvlášť výjimečným, jen má svá pravidla. Hodně záleží na předoperačním vyšetření a pooperační péči. Tím, že chlopeň není fixovaná stehem, musí být přesně zvolena její velikost, aby co nejlépe pasovala,“ řekl doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vzniklo 1. ledna 2018 vedle ústecké kardiologické kliniky. „Na našem kardiochirurgickém oddělení implantujeme tyto bezstentové chlopně ve specifických případech. Jedná se o indikace, kdy použití klasické našívací chlopně by bylo obtížné. V těchto případech nám použití této chlopně dovoluje operovat i pacienty, které bychom při použití klasické chlopně operovat nemohli, nebo bychom museli zvolit jiný, komplikovanější typ zákroku. Další indikací implantace těchto chlopní jsou méně invazivní kardiochirurgické přístupy na aortální chlopeň, které jsou na našem pracovišti standardem. I v tomto případě provádíme operaci srdce standardně s použitím mimotělního oběhu, ale z malého řezu. Výsledkem je pouze 9 až 10 centimetrů dlouhá pooperační jizva. Implantace této aortální biologické chlopně je prováděna pomocí zaváděcího zařízení, do kterého je tato chlopeň během přípravy inkorporována. Výhodou implantace těchto bezstehových chlopní je jak zkrácení doby srdeční zástavy a mimotělního oběhu, tak i celkové doby operace. Výsledkem méně invazivního chirurgického přístupu je menší operační rána, rychlejší rekonvalescence pacienta s celkovým zkrácením doby hospitalizace a jeho brzkým návratem do běžného života," dodal primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Miroslav Kolesár.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo 19. února 2019 na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení již probíhají kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


27.5.2019

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve středu 22. května 2019 Výroční vědeckou konferenci spojenou s oslavou 125. výročí nemocnice a předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podeváté, tentokrát v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí měli Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Masarykova nemocnice patří již dnes ke špičce zdravotnictví v České republice, v některých oborech i v zahraničním srovnání. Jedenáct klinik a špičková péče i na odděleních o tom mluví jasně. Řada našich lékařů přednáší i na mnoha vědeckých kongresech, sympoziích a konferencích na celém světě. Svědčí o tom ale i vysoká úroveň vědecké a publikační činnosti, která bude dnes oceněna. Mezi nimi je i řada republikových prvenství. Toto vše se promítá i do vysoké úrovně péče o zdraví občanů našeho kraje. A za to vám všem, lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům Masarykovy nemocnice upřímně děkuji nejen jménem svým, ale i jménem vedení Ústeckého kraje,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, který Oldřicha Bubeníčka na slavnostním večeru zastoupil.

„Vážím si přístupu zkušených lékařů v Masarykově nemocnici, kteří dlouhodobě pomáhají mladším kolegům orientovat se a posouvat se dál na poli vědecko-výzkumné činnosti. Ti zase touží ve svých lékařských oborech po nových poznatcích, aby je mohli i dál předávat. Krajská zdravotní je v interních grantech doposud podpořila částkou 15 milionů korun. Děkuji všem, kdo svými vědeckými pracemi a odbornou publikační činností šíří dobré jméno Krajské zdravotní,“ uvedl při hodnocení letošní výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Výroční vědecká konference pravidelně představuje to nejlepší, co se na půdě největší nemocnice Krajské zdravotní v předchozím roce podařilo. Vědecká a publikační činnost zde dlouhodobě dosahuje skutečně vynikající úrovně, která snese srovnání s těmi nejlepšími fakultními nemocnicemi. Za to se sluší poděkovat,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji nejen těm, kteří získali ocenění, ale všem, kdo vědeckou, výzkumnou a publikační činnost berou jako nedílnou součást svého povolání a přispívají k prestiži největší a nejvýznamnější nemocnice Krajské zdravotní. Jejich činnosti si cením o to více, že mnozí pracují v podmínkách personálního oslabení. Přesto na poli vědy a výzkumu dosahujeme trvale úspěchy. Děkuji  vedení Krajské zdravotní, představenstvu společnosti v čele s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem a Ústeckému kraji za jejich dosavadní velkou  podporu prostřednictvím  interních grantů. Můj velký dík patří i za spolupráci Fakultě zdravotnických studií v čele s děkanem docentem Havlem,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici prezentovali MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Celkem bylo vyhlášeno 19 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila neurochirurgická klinika, dále klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a kardiologická klinika. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získali: MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., z neurochirurgické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., a MUDr. Roman Mišičko, oba z kliniky úrazové chirurgie a kolektiv komplexního cerebrovaskulárního centra vedený MUDr. Ing. Davidem Černíkem, MBA, ve spolupráci s radiologickou klinikou vedenou přednostou MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D. Cenu oceněným lékařům předali RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., získali: Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékařské genetiky, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky, MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, a MUDr. Roman Škulec z kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdrželi: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky, MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky a kolektiv autorů MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Kateřina Kobrová. Cenu předali MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Poslední kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Jana Šubrtová z oddělení dětské chirurgie, Andrea Poláková a Markéta Limrová z oddělení centrálních operačních sálů, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová, rovněž z oddělení centrálních operačních sálů, Bc. Michaela Capková, DiS., z dětské kliniky, Andrea Sujová, Lucie Lippertová, z neurochirurgické kliniky. Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Josef Liehne udělil zvláštní cenu MUDr. Danielu Nalosovi, dlouholetému  primáři anesteziologického oddělení v ústecké nemocnici, za jeho celoživotní práci pro toto oddělení a zásluhy o rozvoj nemocnice, kde působí již 46 let. Primář Nalos se významně zapojil i do vědecké a publikační činnosti, získal  řadu prestižních ocenění odborných společností.

Součástí doprovodného programu konference, kterou provázela moderátorka Iva Kubelková, bylo i vystoupení zpěvačky Hany Zagorové s kapelou, dámského smyčcového tria Inflagranti a zpěváka Josefa Vojtka.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu