1.1.2020

Prvním miminkem narozeným v roce 2020 v porodnicích Krajské zdravotní je Viktorka

Zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., znají svá první novoroční miminka.

Datum narození 1. 1. 2020 bude mít v rodném listě napsané chlapeček Marek, který přišel na svět v porodnici Nemocnice Děčín, o. z., v 10.58 hodin. Vážil 3 150 gramů. Maminkou je Tereza Blažková z Děčína.

V porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se jako první na svět v roce 2020 v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., podívala v 6.30 hodin holčička Viktorie vážící 4 630 g. Maminkou je Simona Nepovímová z Teplic.

Zdravotníci porodnice Nemocnice Teplice, o. z., si na své první miminko na Nový rok v roce 2020 počkali až do večerních hodin. Na svět se podívala 1. 1. v 18.25 hodin holčička Anna, která vážila 3 350 g. Maminka Barbora Rosecká pochází z Teplic.

V porodnici Nemocnice Most, o. z., se jako první na svět v roce 2020 podíval 2. 1. 2020 v 0.17 hodin chlapeček Samuel vážící 2 670 g. Maminkou je Eva Demeterová z Mostu.

V rodném listě datum narození 2. 1. 2020 bude mít napsané také chlapeček Ladislav, který přišel na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o. z., v 9.07 hodin. Vážil 3 150 gramů. Maminkou je Kateřina Řeřicha Holubová z Bečova.

*Pořízení obrazového záznamu miminek je možné pouze po dohodě a souhlasu maminky. Zdravotníci nejsou oprávněni poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy.

Zdroj: info@kzcr.eu25.12.2019

V Krajské zdravotní se na Štědrý den narodilo deset miminek

Zdravotnický personál porodních sálů Krajské zdravotní, a. s., přivedl na Štědrý den na svět deset novorozenců.

V děčínské nemocnici se 24. prosince narodili dva chlapci a jedna dívka, stejně jako v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V teplické nemocnici se na Štědrý den nenarodilo žádné miminko. V Nemocnici Most přišli na svět 24. prosince dva chlapci a jedno děvče. V chomutovské porodnici na Štědrý den porodila své miminko jedna maminka, narodila se jí holčička. 

*Pořízení obrazového záznamu miminka je možné pouze se souhlasem matky. Personál není oprávněný poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.12.2019

Klinika úrazové chirurgie připravila v Ústí nad Labem seminář a konferenci všeobecných sester

Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve spolupráci s Oblastním sdružením České lékařské komory v pátek 6. prosince Krajský traumatologický seminář a Obornou konferenci všeobecných sester 2019. Akce se uskutečnila v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se jí 70 lékařů a sester. 

Odborný program lékařské části, tentokrát na téma „Když se daří, když se nedaří…“, čítal celkem 16 vystoupení rozdělených do dvou bloků. Kromě odborníků z pořádající kliniky úrazové chirurgie a také oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie nebo ortopedie ústecké Masarykovy nemocnice,  byli hosty semináře a přednášejícími doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. z Katedry technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity Liberec, prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ing. Ivo Květ, CSc., emeritní ředitel Synthes ČR.

„Setkání odborníků zabývajících se léčbou úrazů z celého Ústeckého kraje zlepšuje vzájemnou spolupráci  a umožňuje dosažení lepších výsledků v jejich léčbě. Umožní srovnat vzájemně postupy a výsledky v léčení a díky přednáškám zvaných hostů také zvyšuje odbornou úroveň pracovišť v rámci Krajské zdravotní,“ zhodnotil přínos semináře jeho odborný garant MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Sesterská sekce měla odborný program rozdělen do dvou bloků z celkem 14 přednášek. Odborným garantem akce byla Ing. Bc. Soňa Brabcová, vrchní sestra Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Klinika úrazové chirurgie je akreditované pracoviště Ministerstvem zdravotnictví ČR. Má působnost regionálního úrazového centra Ústeckého kraje se spádem přibližně 800 000 obyvatel. Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované péče v traumatologii. Jedná se především o následující stavy: polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem.

Klinika úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v České republice. Přednosta kliniky je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Atestaci z traumatologie má 16 lékařů kliniky. Šest lékařů je členy AO Alumni CZ, pobočky globální  organizace AO ASIF, která určuje směr v ošetřování úrazů.

Zdroj: info@kzcr.eu


20.12.2019

Účastníci konference Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2019 se seznámili s novinkami ve specializaci

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 10. prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 2019“. V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se akce konala již pošestnácté, zúčastnilo se jí 70 zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Úvodní rozbor práce oddělení hrudní chirurgie za poslední roky ukázal, že toto oddělení patří ve srovnání s celorepublikovými přehledy o činnosti k předním pracovištím v České republice.  Zazněly přednášky na rozmanitá témata. Kolegové z nemocnice v německém Coswigu referovali o neintubační technice při provádění videotorakoskopických výkonů - MUDr. Alexander Hudáč - a dále o zkušenostech s efektivní anestesiologickou technikou - Erector spinae plane block informoval MUDr. Jiří Kašperek. Rovněž i dramatický obraz klinicky manifestovaný výraznou hypoglykémií v rámci vzácného Doege-Potterova syndromu od MUDr. Lucie Sochorové nebo několik případů penetrujícího poranění prekordia řešených videotorakoskopickým přístupem od MUDr. Petry Pavlíkové ukázaly, čím vším se pracoviště hrudní chirurgie kromě rutinní péče o pacienty s rakovinou plic v roce 2019 zabývalo,“ přiblížil zaměření letošního ročníku konference MUDr. Ivan Staněk, MBA.

„Každý z účastníků si v pestrém přednáškovém programu našel to své a dá se říci, že ohlasy kolegů, kteří se na konferenci přihlásili, byly kladné. Program jim poskytl aktuální přehled novinek v diagnostice a léčbě onemocnění orgánů dutiny hrudní, stejně jako v postupech při řešení úrazů hrudníku,“ shrnul primář.

Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici více než sedmdesátiletou tradici. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Oddělení hrudní chirurgie je součástí Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH). Statut od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v roce 2018. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH je ústecké pracoviště jedním z osmi ustavených v České republice.

Na oddělení úspěšně probíhá také vědecká činnost. Výroční cenu Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za rok 2018 za druhé místo v kategorii vědeckých prací lékařů získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

 

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu

18.12.2019

Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní bude od Vánoc do Nového roku zdarma

Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., v nichž je zaveden závorový systém, bude během vánočních svátků až po Nový rok pro motorizované pacienty a návštěvníky zdarma.

Závory v Nemocnici Děčín, o. z., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z., budou otevřeny pro bezplatné parkování v době od 23. 12. 2019, 19:00 hodin do 1. 1. 2020, 19:00 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu


16.12.2019

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z plzeňské fakultní nemocnice

Ve Školicím centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici, se v těchto týdnech školí tým z Chirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Výcvik robotických operatérů je veden zejména na operace rekta.

Jedním ze školených operatérů je MUDr. Václav Karnos, primář Chirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. „V příštím roce plánují v naší nemocnici zakoupení robotického systému. Vzhledem k tomu, že jsme chirurgické oddělení, školíme se hlavně na operace rekta. Centrum robotické chirurgie v Ústí nad Labem je bezesporu nejšpičkovějším pracovištěm v České republice, proto jsme se přijeli učit od těch nejlepších. Zatím jsme operacím jen přihlíželi, zdejší tým je milý, vstřícný a perfektně svou práci zvládá. Už se těšíme, až nám předají své zkušenosti,“ uvedl MUDr. Václav Karnos.

Ve Školicím centru robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici se letos školili lékaři nejen z České republiky, ale také ze sousedního Polska. „V první polovině letošního roku se u nás školili na urologické a chirurgické robotické operace lékaři a sestry z českobudějovické nemocnice. Ze zahraničí to byli dva lékaři z nemocnice Wieliszew v Polsku. V těchto týdnech školíme urologické a chirurgické týmy z plzeňské fakultní nemocnice,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., hlavní školitel a přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Výhodou současného školicího centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici je, že se robotičtí operatéři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený operatér a vedle toho se na druhé konzoli operace účastní školený operatér. Školicí centrum rovněž disponuje tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdokonalují ve vedení robotického systému, aniž by zatížili pacienta.

Zdroj: info@kzcr.eu

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z plzeňské fakultní nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní uspořádala Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční MOSt2019

Oční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo regionální konferenci nazvanou Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční (MOSt). Akce proběhla počátkem prosince v prostorách hotelu Cascade v Mostě.

V úvodu všechny přítomné pozdravila členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., paní Jitka Hanousková, která na akci zastoupila předsedu představenstva společnosti Ing. Jiřího Nováka. „Cílem představenstva a managementu společnosti Krajská zdravotní je rozvoj všech pěti nemocnic, tedy i mostecké. To znamená velké investice, které realizujeme díky významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře, a důslednému využívaní dotačních titulů. Musím vyzdvihnout, že ve všech pěti nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově se nám podařilo získat na všech zdravotnických pracovištích akreditaci na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise. Nemocnice v Mostě ji získala letos v květnu, za což patří velké poděkování vám všem zaměstnancům, kteří jste se na dosažení nelehkého cíle podíleli. Rovněž děkuji panu primáři mosteckého očního oddělení MUDr. Radomíru Machovi za pravidelné pořádání této konference, během které si oftalmologové z regionu vyměňují své zkušenosti,“ uvedla Jitka Hanousková před zaplněným sálem.

„Deset ročníků konference Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční se konalo v prostorách mostecké nemocnice, letos je to poprvé na půdě hotelu Cascade. Těší mě, že jste na akci dorazili v hojném počtu a zastavili se v tomto adventním čase plném shonu,“ pozdravil všechny přítomné MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Radomír Mach, primář mosteckého očního oddělení. Poděkoval představenstvu společnosti Krajská zdravotní, které rozhoduje o nákupu nových přístrojů na jednotlivá zdravotnická pracoviště, za plánovaný nákup nového přístroje pro oční oddělení. „Moderní laserový přístroj ocení především naši diabetičtí pacienti,“ uvedl MUDr. Radomír Mach.

Mosteckému Oftalmologickému Setkání 2019 předcházelo doškolovací setkání pro mladé oftalmology před atestací MOdoMo. Lékaři vyslechli osm podrobných přednášek, jež jim pomohly s teoretickou přípravou k specializační atestaci. Následující den v prostorách hotelu Cascade proběhl maraton osmnácti přednášek věnující se přednímu i zadnímu segmentu oka, zároveň i dětským pacientům. Velkého ohlasu dosáhly přednášky vzácných hostů – prof. MUDr. Milana Izáka, PhD. FEBO ze Slovenska, prim. MUDr. Pavla Stodůlky, Ph.D., FEBOS-CR, prim. MUDr. Jiřího Cendelína, CSc. a doškolovací přednáška prim. MUDr. Michala Janeka. Byla uvedena videoprezentace prof. Izáka z operace atypického šedého zákalu u šestiměsíční pacientky, postup zjednodušující manipulaci s pacientem při operaci šedého zákalu pomocí Femtomatrix - ultrarychlého laseru prim. Stodůlky. Stejný autor ve své videosekvenci umožnil nahlédnout na jeho léčbu vysokého astigmatismu rotací intrastromální lentikuly, úspěšnou operaci, jíž provedl jako první na světě na živém pacientovi (první teoretické práce publikoval letos v létě prof. Hjortdal z Dánska). Po sérii mosteckých přednášek byla „třešničkou na dortu“ přednáška mostecké MUDr. Lucie Hartmannové o druhotných kataraktách, kterou před měsícem excelentně obhájila svou atestaci. Součástí Mosteckého Oftalmologického Setkání byla i výstava firem, jenž dodávají přístroje umožňující lépe a efektivněji vyšetřovat a ošetřovat oční pacienty.

                

Zdroj: info@kzcr.eu


13.12.2019

Krajská zdravotní pořádá semináře k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v akutní fázi

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., pořádá pro zdravotníky semináře k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) v akutní fázi. První seminář, který se konal v rámci osvětové činnosti ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního centra o důležitosti včasného rozpoznání a řešení CMP, se uskutečnil na počátku listopadu v mostecké nemocnici.

Garanty akce byli z Komplexního cerebrovaskulárního centra při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zdravotnická záchranářka Bc. Kateřina Bělinová a vedoucí lékař KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA. „Čas je rozhodující pro zdraví či dokonce přežití pacienta a bezpochyby tedy platí motto - Čas je mozek. Velmi nás potěšila hojná účast. Dorazilo 42 posluchačů a to z  oddělení napříč mosteckou nemocnicí. Děkujeme vrchní sestře Mgr. Haně Nedělkové za zajištění zázemí pro seminář,“ uvedla  Bc. Kateřina Bělinová, garant vzdělávacích seminářů k péči o pacienty s CMP v akutní fázi z KCC.  

„Velmi děkuji celému přednášejícímu týmu KCC  za přínosné, podnětné přednášky. Účastníci kurzu si uvědomili, jak důležitou roli zaujímá v léčbě CMP čas, a proto záleží na každém z nás,“ doplnila za pořadatele Mgr. Hana Nedělková, vrchní sestra I. Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

„V Ústeckém kraji je velmi dobře nastavena spolupráce mezi jednotlivými nemocnicemi společnosti Krajská zdravotní a posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V akutní péči o pacienty s CMP dosahujeme výborných výsledků jak v České republice, tak i v mezinárodním srovnání. Nadále se však snažíme zlepšovat naši práci a zvýšit kvalitu a dostupnost péče. I proto oceňuji zájem projevený ze strany mosteckého neurologického oddělení a celé mostecké nemocnice,“ dodal vedoucí lékař KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je jedním z 15 center v České republice, které poskytuje nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce Neurologického oddělení, Radiologické kliniky, Neurochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Rehabilitačním oddělením a v neposlední řadě Emergency v ústecké Masarykově nemocnici.

V Nemocnici Děčín, Nemocnici Teplice a Nemocnici Chomutov pak fungují vlastní iktová centra. Iktové centrum Nemocnice Most je  přípravě, jeho zřízení projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., v září letošního roku.


Zdroj: info@kzcr.eu


11.12.2019

Krajská zdravotní podpořila první ročník Běhu s čelovkou Teplicemi

Krajská zdravotní, a. s., podpořila první ročník Běhu s čelovkou Teplicemi. Na akci dorazilo přes tři sta účastníků. Podařilo se jim vybrat 42 279 Kč na nákup skútru pro handicapované. Tuto kompenzační pomůcku, kterou zdravotní pojišťovna nehradí, potřebuje Monika Schmidtová z Ústí nad Labem, pacientka Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., (RS centra). Záštitu nad akcí převzali generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza.

 „Neurologické oddělení teplické nemocnice včetně RS centra prošlo v minulém roce rozsáhlou revitalizací a splňuje podmínky statutu centra vysoce specializované péče stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je třeba zdůraznit, že veškeré náklady byly hrazeny z prostředků zdravotnického pracoviště, které nově disponuje prostory pro monitorování nemocných, prostory pro podávání několikahodinových infuzí a ambulantního provádění lumbálních punkcí, chodbou pro vyšetření chůze, prostory pro práci psychologa, psychoterapeuta a sociálního pracovníka. Došlo také k rozšíření pracoviště fyzioterapie. V uplynulých letech byl ukončen projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“.  Zdravotnické pracoviště je tak vybaveno nejmodernějšími přístroji, které odpovídají evropským standardům. Tímto bych chtěl poděkovat paní primářce MUDr. Martě Vachové za péčí a úsilí s jakými si odvádí svou práci a vede teplické neurologické oddělení včetně RS centra,“ řekl Ing. Petr Fiala.

 „Roztroušená skleróza mozkomíšní je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí. Jde o autoimunitní chorobu, jejímž cílovým antigenem je nejen centrální myelin, ale i axony neuronů v mozku a míše. První projevy nemoci nejčastěji přicházejí mezi dvacátým a čtyřicátým rokem věku. Medián počátku choroby je 31 let. Přesto je 10 % diagnostikovaných před osmnáctým rokem věku. Výjimečně je nemoc diagnostikována i u dětí pod deset let. V současné době však narůstá i výskyt prvních příznaků nemoci ve skupině žen starších čtyřiceti let, takto ale začíná jen 5 % případů. Obecně jsou více postiženy ženy než muži. Většina nemocných, včas diagnostikovaných a časně léčených, má šanci prožít zcela normální život bez rozvoje těžké invalidity,“ uvedla k zákeřné nemoci MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

„Běh s čelovkou nebyl klasickým závodem. Jednalo se o dobročinnou akci, při které se účastníci vedle běhu prošli s rodinou či jen s pejskem. Jeden z účastníků trať projel na invalidním vozíku. Jsem přesvědčena, že jsme spolu se spolkem Pomáhej srdcem založili v Teplicích novou tradici,“ uvedla hlavní pořadatelka akce Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS., sociální pracovnice teplického neurologického oddělení.

Při předávání šeku pacientka RS centra při Neurologickém oddělení teplické nemocnice Monika Schmidtová se slzami štěstí v očích jen řekla nahlas: „Děkuji“.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


6.12.2019

Konference Ošetřovatelská péče v geriatrii se v Ryjicích konala již potřetí

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo v listopadu 2019 odbornou konferenci „Ošetřovatelská péče v geriatrii“. Třetího ročníku akce, která se uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo na osm desítek zdravotníků.

„Pořádání této odborné konference se stalo již tradicí a to je dobře, protože vyměňovat si zkušenosti a prezentovat výsledky práce v jednom z nejnáročnějších oborů lidské medicíny je nanejvýš potřebné. Pro mne je toto setkání také ideální příležitostí poděkovat paní primářce MUDr. Petře Kozmové a jejímu kolektivu za vynikající práci, kterou v personálním oslabení odvádějí,“ pozdravil v úvodu konference její účastníky MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Potvrzuje se, že forma konference, kterou jsme v úvodním ročníku zvolili, je správnou cestou. Svědčí o tom především velký zájem z řad zdravotníků z celého Ústeckého kraje. Děkuji všem za účast, zajímavé příspěvky do programu a za podporu,“ řekla ke třetímu ročníku konference MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem akce.

Letošní konference se nesla v duchu oslav 85. narozenin emeritního primáře a ředitele Nemocnice následné péče Ryjice MUDr. Jaroslava Müllnera, který „vytvořil mapu a průvodce k problematice spokojeného pacienta“. Ocenění v podobě skřítka Zlatoryje od vědeckého týmu oddělení následné péče u příležitosti svého významného životního jubilea převzal za celoživotní přínos oboru geriatrie.  

„Velice nás potěšilo, že jsme mohli přivítat významné hosty - MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., ze III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Ivo Bureše, primáře Geriatrického centra Pardubické nemocnice, dlouholeté spolupracovníky MUDr. Müllnera v České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a dlouholeté propagátory geriatrie v České republice,“ dále uvedla MUDr. Petra Kozmová.

„Přednášející svými příspěvky mapovali zkušenosti získané spoluprací s MUDr. Jaroslavem Müllnerem a v neposlední řadě také předané vědomosti aplikují v současné práci pro naše oddělení. Současní spolupracovníci v ryjickém oddělení následné péče naplňují poselství a předávají dále své zkušenosti a znalosti novým členům týmu,“ dodala primářka.


Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte