10.9.2019

Krajská zdravotní představila v teplické nemocnici veřejnosti nové komfortní dialyzační středisko

Krajská zdravotní, a. s., představila veřejnosti u příležitosti dne otevřených dveří nové komfortní dialyzační středisko v teplické nemocnici. V pondělí 9. září 2019 provedl návštěvníky zdravotnický personál prostorami pro pacienty, technickým zázemím centra a seznámil je s nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky, kterými je například draslík, močovina a nadbytečná voda.

„Před sedmi lety, když jsem nastoupil do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které jsme si dali, v každé z pěti nemocnic mít středisko hemodialýzy. Největší překážkou této myšlence se ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý pronájem se soukromým subjektem, provozujícím pracoviště hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha ztroskotala na nedostatku personálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem velmi rád, že v Teplicích se to podařilo. Jsem také rád, že se paní primářka ujala vedení pracoviště. Děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování podíleli a přeji novému středisku hodně úspěchů,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Základním vybavením střediska je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla vybudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou,“ doplnil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, uvedl, že velkou výhodou nového komfortního dialyzačního střediska v teplické nemocnici je primární i následná péče o pacienty. „Všechna zdravotnická pracoviště v nemocnici spolu úzce spolupracují. V případě potřeby má pacient možnost navštívit specialistu z jiného medicínského oboru v rámci jednoho areálu. Odpadá cestování po městě za potřebnou lékařskou péčí. Společnost Krajská zdravotní, vedle teplické nemocnice provozuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, což je další pozitivum při odeslání pacienta na zdravotnická pracoviště s vyšší odborností, kterými jsou například kliniky a centra vysoce specializované péče v ústecké Masarykově nemocnici,“ zmínil výhody Ing. Petr Fiala.

Jeho slova potvrdil návštěvník Vítězslav Vorel z Duchcova. „Na dialýzu docházím dvacet let. U soukromého provozovatele začínám být nespokojený, proto jsem zavítal na den otevřených dveří dialyzačního střediska teplické nemocnice. Pro dialyzovaného pacienta je nejdůležitější péče a přístup. Jeho onemocnění bývá často doprovázeno dalšími zdravotními potížemi. V nemocnici právě vnímám tu výhodu, že když budu potřebovat jiné vyšetření, absolvuji ho v jednom zařízení. Dialyzační středisko v teplické nemocnici nabízí příjemné prostředí s moderním vybavením, velmi zvažuji přechod právě sem,“ uvedl Vítězslav Vorel.

Primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Jindřiška Pössnickerová, doplnila, že první pacienti podstoupí na zdejším zdravotnickém pracovišti terapii již příští týden. „Centrum je schopno pojmout najednou až dvacet šest pacientů. Jsme schopni provádět všechny v současnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální dialýzu. Součástí našeho oddělení je nefrologická poradna a ambulance pro pacienty po transplantaci ledvin,“ informovala návštěvníky MUDr. Jindřiška Pössnickerová.

O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení byl 31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH
Zhotovitel:                                                      STAVBY JOŽÁK s.r.o.
Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019
Termín dokončení dle SoD:                         26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialog IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Zdroj: info@kzcr.eu

Návštěvníky zdravotnický personál provedl prostorami pro pacienty, technickým zázemím centra a seznámil je s nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek
9.9.2019

V největší nemocnici Krajské zdravotní začaly práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie, a centra chronické bolesti

V areálu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., začaly práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie a centra chronické bolesti. S postupem probíhajících stavebních prací v ústecké nemocnici se seznámili předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. 

V pavilonu T si Ing. Jiří Novák a Ing. Petr Fiala prohlédli nedávno zahájené práce na zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) a centra chronické bolesti ve 4. nadzemním podlaží. Dále zkontrolovali dokončenou výstavbu evakuačního výtahu a finišující realizaci stavebních prací spojených s požárně-bezpečnostním řešením budovy T. 

Další z probíhajících investičních akcí je rekonstrukce stanice větších dětí v budově D, kde jde o kompletní rekonstrukci a modernizaci včetně úpravy dispozic, vestavbu a rekonstrukci hygienických zázemí, opravu povrchů, nové rozvody mediplynů a vzduchotechniky a výměnu osvětlení.

„Krajská zdravotní s důsledným využíváním dotačních titulů a za významné finanční investiční podpory Ústeckého kraje masivně investuje do rozvoje svých nemocnic dlouhodobě. Investice se snažíme rozdělit do všech pěti nemocnic, tedy do Děčína, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu i Chomutova,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„V posledních letech zaznamenáváme obnovu majetku Krajské zdravotní, která nikdy dříve nebyla tak rozsáhlá a intenzivní. Rádi proto prezentujeme nejen to, co bylo v Masarykově nemocnici dokončeno v nedávné době, ale i právě probíhající investiční akce a další záměry,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Kontrolou v Masarykově nemocnici prošly i práce na zřízení intermediární péče kardiochirurgie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky. Tam dojde k vybudování jednoho standardního pokoje se třemi lůžky a vlastním hygienickým zázemím, sesterny – velínem s vlastní toaletou i kuchyňkou a také pokoje intermediární péče se čtyřmi lůžky (jedno lůžko izolované v samostatném boxu) včetně společného hygienického zázemí.

„Stále usilujeme o získání statutu Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče. Krajská zdravotní je připravena personálně i materiálně na provozování kardiocentra, byly vytvořeny příznivé podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci s kardiologickou klinikou a oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří v současné době právě kardiocentrum,“ dodal Ing. Jiří Novák.

 

Zdroj: info@kzcr.cz


6.9.2019

Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření karcinomu prostaty

Tři nejmodernější bioptické přístroje BIP EvoCore sloužící k vyšetření karcinomu prostaty získala Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Přednostovi MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D., je předal doc. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA, předseda a zakladatel nadačního fondu Muži proti rakovině v České republice.

„Klinika urologie a robotické chirurgie v Ústí nad Labem je v tomto regionu nejšpičkovějším pracovištěm v léčbě rakoviny prostaty. Většina nádorů, které jsou zde pacientům diagnostikovány, je na zdravotnickém pracovišti léčena a vyléčena. Klinika urologie a robotické chirurgie v Ústí nad Labem se také pod vedením přednosty - doktora Jana Schramla aktivně zapojuje do programů nadačního fondu Muži proti rakovině v rámci České republiky. Náš fond má centrum sdružující urology a onkology, kteří provádí preventivní vyšetření u pacientů vyléčených po onkologickém onemocnění prostaty. Právě pan přednosta ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie patří mezi vedoucí pracovníky tohoto centra,“ uvedl doc. MUDr. Roman Zachoval, MD, Ph.D., MBA.

„Chtěl bych poděkovat předsedovi nadačního fondu Muži proti rakovině docentu Romanu Zachovalovi, že společnost Krajskou zdravotní, zejména kliniku urologie a robotické chirurgie, obdaroval třemi bioptickými pistolemi, které nám umožní diagnostikovat u pacienta rakovinu prostaty co nejdříve. Dar výrazně pomůže našemu pracovišti, jež provádí ročně 700 až 800 odběrů tkáně, takzvaných biopsií, z důvodu karcinomu prostaty. Jednu třetinu těchto vyšetření provádíme právě pomocí získaných bioptických pistolí od nadačního fondu Muži proti rakovině,“ poděkoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zajišťuje kompletní urologickou diagnostickou a léčebnou péči u dospělých pacientů, akutní urologickou péči dětských pacientů ve spolupráci s ústeckým oddělením dětské chirurgie – dětským úrazovým centrem. Spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v oblasti uro-gynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči o paraplegické pacienty s míšní lézí. Součástí ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie je také centrum robotické chirurgie včetně moderního školicího centra. Obě tato pracoviště od samého počátku zvyšují prestiž společnosti Krajská zdravotní, zejména ústecké Masarykovy nemocnice. Centra při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jsou příkladem účelné centralizace vysoce specializovaných výkonů týmů lékařů napříč zdravotnickými pracovišti spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala tři bioptické přístroje k vyšetření karcinomu prostaty. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

4.9.2019

Avízo – Krajská zdravotní zve na Den otevřených dveří nového komfortního hemodialyzačního pracoviště v teplické nemocnici

Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., zve veřejnost na „Den otevřených dveří“ nového komfortního dialyzačního střediska, pracoviště, které bude po 25 letech pod správou teplické nemocnice.

Akce začne v pondělí 9. září 2019 v 15 hodin v 1. podlaží budovy polikliniky, na adrese Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice.

Zdravotníci z nového teplického pracoviště jsou do 17. hodiny připraveni zájemce provázet rekonstruovanými prostorami vybavenými nejmodernější dialyzační technikou.

Přijďte, těšíme se na vás!


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


4.9.2019

Krajská zdravotní získala deset nových Pelíšků Neobed pro lepší péči o novorozence

Deset nových Pelíšků Neobed nabízí lepší komfort nezralým novorozencům hospitalizovaným v perinatologických centrech Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici.  Personálu je předaly zástupkyně spolku Nedoklubko.

„Pelíšky Neobed nám velmi pomáhají v péči o miminka umístěná v inkubátorech. Hnízdo, jak se také mezi laickou veřejností pelíšku říká, nám umožňuje nezralého novorozence napolohovat tak, abychom u něho co nejšetrněji navodili in utero polohu, která významně přispívá ke snížení negativního vnímání prostředí intenzivní péče a zvyšuje jeho celkový komfort,“ poděkoval MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta ústecké Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Kromě šetrného polohování nezralého novorozence je výhodou u Pelíšků Neobed výborná termoregulace, působí zároveň jako prevence proleženin a dá se v nich provádět řada vyšetření, takže klesá i samotná přímá manipulace s miminkem,“ doplnila MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Autorkou Pelíšků Nedobed je Eva Řežábková, neonatologická sestra s dlouholetou praxí, působící na Neonatologickém oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí. „Pelíšky se skládají ze čtyř částí. Dělohy s průstřihy, třech rukou, dvou kostiček sloužících jako podložka pod krk a jednoho srdíčka pro lepší polohování novorozence na bříšku. Pelíšky jsou atestované a poprvé byly použity před devíti lety právě v našem ústavu pro péči o matku a dítě v Praze,“ uvedla Eva Řežábková.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala deset nových Pelíšků Neobed pro lepší péči o novorozence. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

30.8.2019

Krajská zdravotní má zájem provozovat litoměřickou nemocnici

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání v pátek 30. srpna 2019 rozhodlo, že společnost se bude ucházet o provozování litoměřické nemocnice. Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, jeho členy předtím informoval o jednání k litoměřické nemocnici u Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, kterého se zúčastnil spolu s generálním ředitelem KZ Ing. Petrem Fialou v pondělí 12. srpna 2019 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

„Zájem provozovat litoměřickou nemocnici, kterou spravuje společnost Nemocnice Litoměřice vlastněná městem Litoměřice, je ze strany KZ dlouhodobý. Představenstvo KZ na svém jednání letos 30. března pověřilo mě a generálního ředitele Ing. Petra Fialu k vedení dalších jednání o projevení zájmu k převodu akciové společnosti Nemocnice Litoměřice na Krajskou zdravotní. Připomínám, že hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v dopise členům Rady města Litoměřice deklaroval zájem Ústeckého kraje o převedení Nemocnice Litoměřice na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravotní, již 23. ledna letošního roku. Dnešní rozhodnutí představenstva tak podtrhuje kontinuitu našeho postoje,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Město Litoměřice dosud podmínky pro převod nemocnice nestanovilo.

Zdroj: info@kzcr.eu

29.8.2019

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí hromadného neštěstí na železnici

V údolí řeky Labe na česko-německé hranici poblíž saského městečka Schöna dochází k sesuvu půdy. Nic netušící strojvedoucí projíždějícího vlaku Eurocity směrem do Drážďan se soupravou najíždí do nahromaděné zeminy, což má za následek železniční nehodu se zhruba třístovkou zraněných. Taková byla výchozí situace mezinárodního taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Saska a Ústeckého kraje, do kterého se zapojili zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici a ústecké Masarykově nemocnici. Celkem obě zdravotnická pracoviště přijala sedmnáct zraněných (figurantů), kteří byli do nemocnic transportování pozemní i leteckou záchrannou službou.

Do děčínské nemocnice záchranáři transportovali pět zraněných pacientů (figurantů). „První dva figuranti byli transportováni leteckou záchrannou službou krátce po 18:00 hodině. Po převzetí pacientů na chirurgické ambulanci byl vážně zraněný pacient přeložen k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Figuranti simulovali vážná, středně vážná a jedno lehké zranění. Velitelem akce v děčínské nemocnici byl MUDr. Radek Kolář z chirurgického oddělení. Byť se jednalo o cvičení, pacientům byla poskytnuta zdravotní péče dle rozsahu a povahy zranění. Do cvičení se zapojili týmy chirurgické ambulance, rentgenu, centrálních operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Přímo na místě havárie vlaku byl jako pozorovatel ředitel zdravotní péče MUDr. Hanauer Michal, MBA. Cvičení hromadného neštěstí bylo počtem zraněných opravdu veliké a zapojily se do něj aktivně všechny složky integrovaného záchranného systému. Pro zaměstnance děčínské nemocnice bylo toto cvičení premiérou a jsem ráda, že vše zvládli na výbornou. Tímto jim moc děkuji,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Danuše Tomášková.

Dvanáct zraněných (figurantů) skončilo na Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, která je zdravotnickým pracovištěm s vyšší odborností a zdejší traumacentrum spadá od roku 2014 do sítě německých traumacenter. „Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Velitelem akce byl přednosta ústecké Kliniky úrazové chirurgie MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. Hlavním koordinátorem týmu z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byl MUDr. Petr Vojtíšek. Celkem se do nácviku v ústecké Masarykově nemocnici zapojily téměř tři desítky zdravotníků z řad lékařského i nelékařského personálu,“ uvedla primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová.

„Síť traumacenter, ať u nás nebo v Německu, byla zřízena právě pro co nejlepší zvládání těžkých úrazů při rozsáhlých neštěstích. Pravidelná cvičení prověřují naší schopnost se těmto situacím postavit a udržují nutnou rutinní praxi pro reálné situace. V celé nemocnici je možno během minut zformovat několik traumatýmů složených z odborníků všech oborů tak, jak to vyžaduje situace. Vzhledem k naší poloze u hranic je spolupráce s německými kolegy nezbytností a i výhodou,“ doplnil velitel akce MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Celý zásah v ústecké Masarykově nemocnici trval od aktivace traumaplánu v 18:42 hodin a návozu prvního pacienta v 19:16 hodin po ošetření posledního pacienta a ukončení cvičení ve 20:34 hodin necelé dvě hodiny. Byla plně využita kapacita operačních sálů, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Všichni těžce zranění dosáhli na intenzivní ventilované lůžko a všem se dostalo adekvátní terapie. Do cvičení byl na lékařské straně zapojen mezioborový tým napříč chirurgickými obory, vydatně podporovaný lékaři intenzivní péče. Pro velký počet mladých kolegů bylo toto cvičení první nezávaznou zkušeností s hromadným neštěstím a přispělo ke zdokonalení jejich schopností. Tým Emergency, podpořený personálem ze spolupracujících oddělení odvedl velmi kvalitní práci. Všem zúčastěným patří veliký dík za osobní nasazení, často za cenu osobního volna, které vedlo k úspěšnému zvládnutí cvičení. Jeho výsledky nám poskytly zajímavé poznatky a přispějí k dalšímu zkvalitnění péče o pacienty, zlepšení našich znalostí a schopností vypořádávat se s následky hromadného neštěstí. V rámci mezinárodního cvičení reprezentovaly českou stranu nemocnice společnosti Krajská zdravotní na výbornou,“ dodal MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., koordinátor za traumatým ústecké Masarykovy nemocnice spolupracující se složkami Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, který se aktivně nácviku rovněž účastnil.

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., zejména Emergency ústecké Masarykovy nemocnice, jako páteřní zdravotnická zařízení pro celý Ústecký kraj a přilehlé oblasti, ve kterých končí těžce zranění po nehodách a pacienti v kritických zdravotních stavech, se do nácviku zvládnutí hromadných neštěstí zapojují pravidelně.             

Zdroj: info@kzcr.eu

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zvládnutí hromadného neštěstí na železnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

27.8.2019

Krajská zdravotní v teplické nemocnici připravila nové komfortní dialyzační středisko

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má připraveno nové komfortní dialyzační středisko. Rekonstruované prostory s nejmodernější zdravotnickou technikou v budově polikliniky Nemocnice Teplice, o. z., si  v pondělí 26. srpna 2019 prohlédli představitelé vedení společnosti Krajská zdravotní - předseda představenstva Ing. Jiří Novák, členka představenstva Jitka Hanousková, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki. Průvodkyní jim byla MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

„Před sedmi lety, když jsem nastoupil do čela představenstva Krajské zdravotní, bylo jedním z úkolů, které jsme si dali, v každé z pěti nemocnic mít středisko hemodialýzy. Největší překážkou této myšlence se ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý pronájem se soukromým subjektem, provozujícím pracoviště hemodialýzy v našich nemocnicích. Čekali jsme, až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše snaha ztroskotala na nedostatku personálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem velmi rád, že v Teplicích se to podařilo,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. „Jsem také rád, že se paní primářka ujala vedení pracoviště. Děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování podíleli a přeji novému středisku hodně úspěchů,“ dodal.

„Před čtvrtstoletím byla hemodialyzační péče v těchto prostorách za zvláštních okolností předána soukromému subjektu. Nyní se vrací pod křídla nemocnice. Ta je totiž schopna pacientům zajistit primární péči, v případě potřeby jsou návazně k dispozici veškerá odborná oddělení. A při jakékoli zdravotní komplikaci je zde i rychlá dostupnost lůžek intenzivní péče,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Nabízíme výhodu, kterou může poskytnout jedině hemodialyzační centrum působící v rámci nemocnice. Děkuji všem kolegům a kolegyním ze zdravotního úseku, díky kterým můžeme v teplické nemocnici středisko s touto specializací začít provozovat,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Nabízíme nefrologickou ambulanci, predialyzační ambulanci a ambulanci pro pacienty po transplantaci ledviny. Jsme zde schopni aplikovat všechny v současnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální dialýzu. I tuto službu můžeme poskytnout, pokud ji pacienti budou žádat. Máme možnost pacientovi zjistit míru vody v organizmu, posouzení metabolického stavu, tzn. bílkoviny v těle, svalová hmotnost a tukové zásoby,“ přiblížila spektrum MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., chce ještě před ostrým startem provozu předvést nové centrum v teplické nemocnici veřejnosti. Proto připravuje na 9. září 2019 v čase 15.00 – 16.30 hodin Den otevřených dveří nového hemodialyzačního pracoviště.O novém hemodialyzačním středisku:

Krajská zdravotní, a. s., úspěšně pokračuje v revitalizaci pěti nemocnic, které spravuje. Vedle modernizace stávajících oddělení se daří rozšiřovat portfolio zdravotní péče pro pacienty – obyvatele Ústeckého kraje a zakládat i zcela nová pracoviště. Příkladem je komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., které vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt. 

V čele pracoviště budou MUDr. Jindřiška Pössnickerová, primářka Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., jež má 25 let zkušeností s dialýzou, a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxí v této specializaci.   

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, která byla používána od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1000 m2. Dispoziční uspořádání zůstává původní s kapacitou 22 dialyzovaných míst a ambulantní části. Stavebně probíhá již pouze odstranění drobných vad a nedodělků a dále probíhá zejména instalace dialyzačních přístrojů a souvisejí technologie. Termín dokončení včetně přístrojového vybavení je
31. 8. 2019.

Cena díla:                                                        16 344 569,89 Kč vč. DPH

Zhotovitel:                                                         STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zahájení stavebních prací:                          3. 5. 2019

Termín dokončení dle SoD:                          26. 7. 2019

Investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové ceně 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH. Druhy a počty vybavení ZT byly stanoveny na základě konzultací s vedením nefrologicko-dialyzačního oddělení a vycházely z vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialoq IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financuje Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka zatím dosahuje celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Objednány ještě budou manipulační vozíky za 268 717 Kč.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., dosáhnou téměř 30 milionů Kč včetně DPH.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


23.8.2019

Nová dětská herna v děčínské nemocnici zpříjemní malým pacientům hospitalizaci

Interní lůžková stanice Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o z., se pyšní novou hernou. Jde o prostor, kde si malí pacienti během léčby nejen hrají, ale také jedí, učí se nebo ho využívají k dalším potřebným aktivitám během nemocniční léčby.

„Myšlenku zrekonstruovat hernu na našem dětském oddělení odstartovala charitativní akce Krása pomáhá dětem, kdy z výtěžku v roce 2018 na zdravotnické pracoviště putovala částka 130 tisíc Kč, kterou doplnily finance od dalších dárců. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v dnešní době, kdy jsou prezentovány hlavně globální projekty, myslí na své lokální místo, ve kterém žijí, pracují, podnikají,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Renata Přibíková, primářka dětského a dorostového oddělení v děčínské nemocnici, se k poděkování připojila. „Věřte, že naše herna je mnohočetně využívána. Napočítali jsme, že je to taková místnost pět v jednom. Jsme skutečně rádi, že se podařilo hernu rekonstruovat. Děti na interní lůžkové stanici tráví mnohem více času než na chirurgické, kde jsou jeden den operováni a zpravidla druhý den jdou domů. Doba hospitalizace na dětské lůžkové interní stanici bývá zhruba týden. Děkuji za finanční pomoc především charitativní akci Krása pomáhá dětem, děčínskému basketbalovému klubu, společnosti Armex Group, spolku Andělé bez křídel a projektu Maminky pomáhají dětem, místním zástupcům Armády České republiky, jejichž slogan je čest, sláva a odhodlanost. Musím také poděkovat svým kolegyním, které se staly architektkami této nové herny,“ uvedla MUDr. Renata Přibíková.

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., poskytuje akutní péči pro novorozence, děti a mladistvé do osmnácti let. Nemocniční péče je realizována v širokém spektru léčby nemocí. U novorozenecké patologie jde zejména o přetrvávající infekčně zánětlivé komplikace, vyšetření vrozených vad a vrozených poruch metabolizmu. V kojeneckém věku se jedná nejčastěji o infekce žaludku a střev a infekce respirační, dále například intolerance stravy. Personál zdravotnického pracoviště provádí dovyšetření vrozených vývojových vad srdce, ledvin, žaludku a střev, vyšetření neprospívání, poruch psychomotorického vývoje. Batolata jsou přijímána ve velké většině s těžšími klinickými příznaky akutních virových a bakteriálních onemocnění, zastoupení jiných skupin diagnóz je výrazně řidší. U většiny dětí jde dále i o komplexní vyšetření pro chronické obtíže jako například vyšetření růstu a vývoje, endokrinních onemocnění uzlinového syndromu, imunologického profilu, alergií, potencionálních malignit, chronických zánětlivých onemocnění, hraniční či zvýšené tenze či psychosomatických obtíží.

Zdroj: info@kzcr.eu

Nová dětská herna v děčínské nemocnici zpříjemní malým pacientům hospitalizaci. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

20.8.2019

Krajská zdravotní upozorňuje na uzavření vjezdu k chirurgickým ambulancím děčínské nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., upozorňuje na uzavření vjezdu k chirurgické ambulanci v budově D směrem od lůžkové části chirurgického oddělení. Důvodem omezení je havárie a nutné opravy okapů na přilehlém pavilonu E. Vjezd bude uzavřen od 22. srpna do 25. srpna 2019. Pro návštěvníky zdravotnického pracoviště zůstává volný příjezd od vjezdu do areálu děčínské nemocnice z ulice U Nemocnice s možností zacouvání.

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči pro oblast děčínského okresu v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirurgie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a rozsáhlou péči traumatologickou s výjimkou zvláštní péče určené pro traumatologická centra. V indikovaném rozsahu taktéž dětsko-chirurgickou péči. Tato péče je navázána na superspecializovaná zdravotnická pracoviště v ústecké Masarykově nemocnici.

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte