Koronavirus – oznámení dárcům krve (13.3.)

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

dle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR se vyhlášený nouzový stav nedotýká možnosti darovat krev a její složky za následujících podmínek

1) Dobrý aktuální zdravotní stav - v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI! 


2) Krev nebo její složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 4 týdnech neopustila ČR, kromě zemí s výskytem malárie, kde platí 6měsíční odklad. 


3) Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.

 
4) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.
 
Prosíme o nahlášení jakéhokoliv respiračního onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dnů po odběru, na telefonních číslech: 

+420 477 113 468 nebo +420 477 113 437 (v pracovní době)

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Jiří Masopust  primář Transfuzní oddělení  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Koronavirus – oznámení dárcům krve (12.3.)

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

na základě epidemické situace týkající se nákazy COVID-19 si vám dovolujeme oznámit následující opatření:

1) S platností od 12. 3. 2020 nemohou osoby, které navštívili Itálii, darovat krev ani krevní složky po dobu 28 dní po návratu. 

2) S platností od 12. 3. 2020 při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), nelze darovat následujících 14 dnů po tomto kontaktu.

Děkujeme za pochopení.

Protože nelze vyloučit zařazení dalších zemí či opatření, prosíme, sledujte nadále stránky našeho transfuzního oddělení, kde budou informace doplňovány podle aktuální situace.

V případě počínajících příznaků virózy, nachlazení, suchého kašle apod. odběr raději odložte.

vytvořil: prim. MUDr. Jiří Masopust

Informace pro dárce krve - Nemocnice Teplice, o.z.

Umístění: Pavilon B, 1.patro

Kontakt:
tel.: 417 519 737            
e-mail: tptrans@kzcr.eu

Odběry:
Čtvrtek:   7,00 -  9,00    
Prohlídky zajišťují lékaři z transfuzního odd. v Ústí n.L.

Objednat se k odběru je možné v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle: 417 519 737 či e-mail: tptrans@kzcr.eu

Zvaní dárců: Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnic koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku. Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Noví dárci: Ti, kteří se rozhodli darovat krev poprvé, mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel.: 417 519 737)    
 
Autotransfuze: Musí být předem objednány, provádějí se ve čtvrtek od 9:00 hodin. K autotransfúzi je nutné doporučení operatéra a tiskopis "Žádanka k odběru autotransfúze".
 
Postup před odběrem

1. Vypít dostatek tekutin, není nutné být nalačno, je možná snídaně s nízkým obsahem tuku.

2. Je-li to možné, užít pravidelný lék až po odběru. 

3. Seznámit se s Poučením dárce krve.

4. Vyplnit Dotazník pro dárce krve. Prosíme, nevyplňujte předem! Údaje mají být aktuální ke dni odběru.

5. Vyšetření červeného krevního barviva (hemoglobinu) ze vzorku získaného z prstu.

Vyšetření krevního obrazu ze žilní krve – noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci plazmy, krevních destiček; dárci s nižší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (kontrolní vyšetření).

6. Fyzikální vyšetření: krevní tlak, puls, tělesná teplota.

U dárců plazmy 1x ročně rozšířené interní vyšetření.

7. Pohovor s lékařem.

8. Propuštění dárce k odběru lékařem.

Vlastní odběr

1. Omytí loketní jamky.

2. Odběr plné krve: 3-10 minut. Odebírá se přibližně 450 ml krve.

Je vhodné včas upozornit odebírající sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem.

Po odběru

1. Z odběrového křesla vstát pomalu.

2. Dárce má nárok na občerstvení.

3. Dárce má nárok na den volna s náhradou mzdy.

4. Dostatek tekutin během dne.

5. V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.). 


Prosím, čekejte