Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech

Nositel projektu:Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo:CZ.1.09/1.3.00/18.00469
Místo plnění:Krajská zdravotní, a.s.
Oblast podpory:9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Celkové způsobilé náklady projektu:55 105 870,00

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení a modernizace infrastruktury v oblasti poskytování zdravotnické péče a to prostřednictvím zavedení nové zdravotnické technologie – implementace speciálního HW a SW pro přesnou evidenci sledování procesů a péče o nástroje, implementace logistiky kontejnerového systému včetně zavedené vhodného způsobu transportu a skladování operačních nástrojů, zavedení systému pro značení operačních sít a v neposlední řadě standardizace operačních setů v Krajské zdravotní, a.s. na úroveň, která představuje běžný standard používaný v zemích EU.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"