Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Rekonstrukce stravovacího provozu

Nositel projektu:Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo:CZ.1.09/1.3.00/18.00470
Místo plnění:Krajská zdravotní, a.s.
Oblast podpory:9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Celkové způsobilé náklady projektu:34 898 945,50

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče poskytované Nemocnicí Most, o.z., což bude mít příznivý dopad na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva u cílových skupin. Projekt se přímo dotýká obyvatel ze spádové oblasti nemocnice, tj. zejména obyvatel okresu Most a přilehlých regionů, neboť tvoří převážnou část potenciálních klientů, pacientů nemocnice a představují tak i rozhodující cílovou skupinu projektu. Dalším významným cílem a přínosem projektu je i jeho dopad na další cílovou skupinu, kterou představují lékaři, střední zdravotničtí pracovníci a pracovníci stravovacího provozu.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"