Upozornění

Návštěvy v Nemocnici Chomutov, o.z., jsou povoleny dle aktuální epidemiologické situace, informace jsou zveřejněny na každém oddělení.   

21.10.2021

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy jsou povoleny každý den od 14 do 17 hodin, doba jedné návštěvy u pacienta je max. 60 minut.

Maximální počet navštěvujících osob u jednoho pacienta jsou 2 osoby s tím, že pokud je pacient chodící a umožňuje to jeho zdravotní stav, probíhají návštěvy mimo prostory pokoje, aby nedocházelo k narušování klidu ostatních pacientů na pokoji. 

Návštěvy pacientů v nemocnici jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek:
 • doloží negativní RT-PCR starý nejvýše 7 dnů nebo POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • absolvuje samotest na místě (svůj vlastní!) a prokáže se negativním výsledkem,
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal(a) onemocnění covid-19,
 • doloží, že je po očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí. Dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška. 

Dodržujte pokyny personálu nemocnice!

Rady pro návštěvy

 • Návštěvy jsou možné denně nejlépe v odpoledních hodinách. Další informace o tom, zda a v jakém čase můžete vašeho blízkého navštívit, vám poskytne ošetřující lékař.
 • Pobyt v nemocnici je pro nemocné velkou zátěží! Buďte proto ohleduplní k navštívenému a jeho zdravotnímu stavu i jeho spolupacientům.
 • Nevoďte do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
 • Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
 • Nenoste navštívenému květiny v květináčích a potraviny či nápoje, které nedovoluje jeho léčebný režim.
 • Informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádejte na ošetřujícím lékaři pouze za souhlasu dotyčného nemocného.
 • Nekuřte v areálu nemocnice.

Rady rodičům

 • Při nástupu: podle volby rodiče může být dětem poskytnuto nemocniční prádlo nebo může mít vlastní. Dětem s sebou zabalte přezůvky, ponožky, příp. další oblečení podle typu onemocnění (např. plavky, sportovní oblečení apod.).
  • Pro pacienty, kteří nejsou upoutáni na lůžko je vhodný pohodlný domácí oděv.
  • Nejsou vhodné cenné předměty a drahé hračky.
  • Dále toaletní potřeby, nezapomeňte u menších dětí na oblíbenou hračku, která by ale neměla být velká a měla by se dobře udržovat.
  • U delších hospitalizací, pokud to stav dítěte umožňuje, „navštěvuje“ ve školním roce školu i v nemocnici. O vybavení potřebnými pomůckami se nejlépe domluvíte prostřednictvím sestry s učitelkami.
 • Doprovod dítěte: podle podmínek na jednotlivých odděleních nemocnice nebo po domluvě s lékařem je umožněn matce příp. otci (zákonnému zástupci) celodenní pobyt na oddělení s dítětem, aby nedošlo k přerušení kontaktu. O podmínkách a o řádu na oddělení vás seznámí lékař i sestra.
 • Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte vám podá ošetřující lékař, příp. vedoucí lékař oddělení.
 • Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a zároveň také informaci o další léčbě.

V areálu nemocnice je vám k dispozici nemocniční lékárna.

Vjezd do areálu nemocnice je z požárních důvodů omezen. K zajištění dopravy špatně pohyblivých pacientů je možný zdarma krátkodobý vjezd k vystoupení či nastoupení. Delší setrvání v automobilu v nemocnici je zpoplatněno.


Prosím, čekejte