Upozornění

Návštěvy v Nemocnici Chomutov, o.z., jsou povoleny dle aktuální epidemiologické situace, informace jsou zveřejněny na každém oddělení.   

21.10.2021

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy u pacientů jsou časově omezeny.

Návštěvy v nemocnici Chomutov mají jednotlivá oddělení upravená ve svých domácích řádech, časy se pohybují v rozmezích 13 až 19 hodin každodenně, doporučujeme se informovat předem na webových stránkách či telefonickým dotazem.

Pro specifická oddělení jako jsou operační oddělení (např. CHIR, ORT, GYNPO) jednotky intenzívní péče a Anesteziologicko – resuscitační oddělení se informujte u ošetřujícího personálu. O návštěvě na těchto odděleních s ohledem na stav pacienta a situaci na oddělení rozhoduje primář či ošetřující lékař daného pacienta.

V případě výskytu závažné epidemiologické situace o omezení návštěv rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví. Ze strany Vašich příbuzných a návštěv je však nutné přizpůsobit se chodu oddělení (vizity, podávání stravy, noční klid). Proto si, prosím, raději ověřte v Denním harmonogramu oddělení nebo u zdravotnického personálu časovou vhodnost vašich návštěv. V případě návštěvy většího počtu osob Vás prosíme o respektování nároku na klid a soukromí ostatních pacientů. Pro početnější návštěvy lze využít prostor v jídelně, denní místnosti či návštěvního koutu oddělení.


Rady pro návštěvy

 • Návštěvy jsou možné denně nejlépe v odpoledních hodinách. Další informace o tom, zda a v jakém čase můžete vašeho blízkého navštívit, vám poskytne ošetřující lékař.
 • Pobyt v nemocnici je pro nemocné velkou zátěží! Buďte proto ohleduplní k navštívenému a jeho zdravotnímu stavu i jeho spolupacientům.
 • Nevoďte do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
 • Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
 • Nenoste navštívenému květiny v květináčích a potraviny či nápoje, které nedovoluje jeho léčebný režim.
 • Informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádejte na ošetřujícím lékaři pouze za souhlasu dotyčného nemocného.
 • Nekuřte v areálu nemocnice.

Rady rodičům

 • Při nástupu: podle volby rodiče může být dětem poskytnuto nemocniční prádlo nebo může mít vlastní. Dětem s sebou zabalte přezůvky, ponožky, příp. další oblečení podle typu onemocnění (např. plavky, sportovní oblečení apod.).
 • Pro pacienty, kteří nejsou upoutáni na lůžko je vhodný pohodlný domácí oděv.
 • Nejsou vhodné cenné předměty a drahé hračky.
 • Dále toaletní potřeby, nezapomeňte u menších dětí na oblíbenou hračku, která by ale neměla být velká a měla by se dobře udržovat.
 • U delších hospitalizací, pokud to stav dítěte umožňuje, „navštěvuje“ ve školním roce školu i v nemocnici. O vybavení potřebnými pomůckami se nejlépe domluvíte prostřednictvím sestry s učitelkami.

  • Doprovod dítěte: podle podmínek na jednotlivých odděleních nemocnice nebo po domluvě s lékařem je umožněn matce příp. otci (zákonnému zástupci) celodenní pobyt na oddělení s dítětem, aby nedošlo k přerušení kontaktu. O podmínkách a o řádu na oddělení vás seznámí lékař i sestra.
  • Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte vám podá ošetřující lékař, příp. vedoucí lékař oddělení.
  • Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a zároveň také informaci o další léčbě.

  V areálu nemocnice je vám k dispozici nemocniční lékárna.

  Vjezd do areálu nemocnice je z požárních důvodů omezen. K zajištění dopravy špatně pohyblivých pacientů je možný zdarma krátkodobý vjezd k vystoupení či nastoupení. Delší setrvání v automobilu v nemocnici je zpoplatněno.


  Prosím, čekejte