Dotazníky spokojenosti - Nemocnice Chomutov, o.z.

V rámci sledování kvality poskytované zdravotní péče si Vám dovolujeme předložit k vyplnění dotazníky spokojenosti se službami v naší nemocnici. Výsledky dotazníkové akce budou sloužit jako informace o kvalitě poskytované péče a budou využity pro její zlepšení.

Vyplněný dotazník můžete zaslat na adresu: 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Úsek systému řízení

Kochova 1185
430 12  Chomutov

nebo na e-mail:  simona.jezkova@kzcr.eu

Předem Vám děkujeme za vyjádřený názor či připomínky.


Prosím, čekejte