Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Umístění: Budova: C, stará zástavba, Podlaží: 1

Oddělení ARO má tři pracoviště. Lůžkovou část oddělení ARO, která disponuje pěti resuscitačními lůžky a jedním lůžkem na příjmové místnosti. Ambulantní část oddělení ARO zajišťuje anestézie pro veškeré operační obory, ambulanci pro léčbu chronické bolesti, která 2x v týdnu ošetřuje a vyšetřuje klienty s chronickou bolestí. Nově od roku 2013 je otevřena Anesteziologická ambulance, která provádí předanestetické vyšetření a seznamuje pacienty s předanestetickou přípravou a postupem anestézie v jejich případě.

Zástupce primáře

MUDr. Marcela Černá

Tel.:
+420 474 447 251

Staniční sestra - lůžková část

Bc. Petra Linhartová

Tel.:
+420 474 447 524

Staniční sestra - anestezie

Bc. Jana Šnáblová

Tel.:
+420 474 447 381

Popis a výkony oddělení

ARO zajišťuje znecitlivění (anestézii) pro operační obory. Na lůžkové stanici zajišťuje intenzivní péči o pacienty v kritickém stavu. V ambulanci bolesti pečuje o pacienty s chronickými bolestivými stavy.

Od roku 2013 je otevřena nová Anesteziologická ambulance,která je provozována v prostorách Ambulance bolesti. 

Před každým větším operačním zákrokem vyžadujícím znecitlivění je pacient na příslušném oddělení vyšetřen nebo zkontrolován   lékařem-anesteziologem.Tento výkon se nazývá anesteziologické vyšetření  nebo kontrola ( pokud již před tím pacient navštívil Anesteziologickou ambulanci ). Vyšetření   se uskuteční   obvykle v předvečer dne operace. Smyslem anesteziologického vyšetření je získat informace o zdravotním stavu pacienta, informovat pacienta o způsobu znecitlivění a postupech, které musí pacient před operací dodržet. Základním podkladem pro anesteziologické vyšetření   je předoperační vyšetření pacienta, které provede praktický lékař anebo příslušný odborník (např. kardiolog). Součástí anesteziologického vyšetření je vyplnění anesteziologického dotazníku s podpisem pacienta a dále   podpis pacienta i vyšetřujícího lékaře na tzv.  Informovaném souhlasu pacienta před anestézií.

U pacientů léčených na lůžkové stanici ARO se situace liší od pacientů léčících se na jiných lůžkových odděleních. Jde o pacienty u nichž je obvykle ovlivněno vědomí ať již v důsledku jejich onemocnění (popřípadě úrazu),  nebo v důsledku nutného podávání léků. Stav pacientů vyžaduje nejvyšší úroveň intenzivní péče, hovoří se také o péči resuscitační.

Návštěvy jsou doporučeny denně od 13.00 do 19.00 hodin. Při domluvě s ošetřujícím lékařem je možno návštěvu dohodnout i jiný čas, vždy ale v závislosti na potřebách oddělení. Denně je umožněna příbuznému konzultace s lékařem. Informace jsou poskytnuty pouze nejbližším příbuzným, tedy manželskému partnerovi, rodičům, dětem. Na žádost pacienta je možné informovat i osoby, které si pacient sám určí, pokud je toho v dané chvíli schopen.

Na žádost nemocného nebo příbuzných lze umožnit  návštěvu duchovního.

 

Informace pro pacienty

Ambulance bolesti spadá pod Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Ambulance je určena pro pacienty s dosud neřešeným či neřešitelným bolestivým stavem jakéhokoliv původu. Jde výhradně o bolest chronickou, která trvá i přes léčbu déle než 3 měsíce. Jedná se o bolesti, které ovládají život pacienta a způsobují mu poruchy spánku, nechutenství, deprese.

Podmínkou vyšetření na ambulanci je odborné lékařské doporučení, vhodné jsou kopie další dokumentace (výsledky RTG a CT, dosavadní léčba atp.).

 

Mimořádné sdělení pro pacienty:
V naléhavých případech (i mimo ordinační hodiny) kontaktujte oddělení ARO - tel.: +420 474 447 521.

 


Prosím, čekejte