Jsme na sociálních sítích

Gynekologicko-porodnické oddělení

Umístění: Budova: D

Gynekologie - sekce A, 2. NP
Porodnické oddělení - sekce B, 4. NP
 

Oddělení se skládá ze dvou standardních stanic - oddělení gynekologie a porodnického oddělení; porodního sálu a šesti ambulantních pracovišť.

Gynekologie disponuje 27 lůžky a porodnické oddělení 18 lůžky.

Gynekologicko-porodnické oddělení provozuje šest ambulantních pracovišť - ambulanci pro urogynekologii a poruchy statiky pánevního dna, prenatální poradnu, onkogynekologickou ambulanci + COP (centrum onkologické prevence), ultrazvukové pracoviště pro ambulantní vyšetření a indikační ambulanci.

Bufetové snídaně od 10. října k dispozici i na našem oddělení


Primář

MUDr. Radek Kochlöfl

Tel.:
+420 474 447 366
Email:

Lékaři

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
MUDr. Hana Tobiášová
MUDr. Lukáš Svoboda
MUDr. Klára Pelcová Dolhá
MUDr. Anna Zdeborová
MUDr. Kamila Žižková
MUDr. Barbora Jílková
lékařka Nataliya Kharlamova
MUDr. Veronika Kosinová
MUDr. Eliška Járová
MUDr. Anna Džulová
MUDr. Albert Koštůr

Vrchní sestra

Bc. Veronika Hýblová

Tel.:
+420 474 447 340
Email:

Staniční sestra porodnice

Miroslava Futerová

Tel.:
+420 474 447 339
Email:
Tel.:
+420 474 447 240

Popis a výkony oddělení

V rámci gynekologie provádíme celé spektrum gynekologických výkonů a operací. Ročně zde provedeme necelých 900 malých gynekologických výkonů a cca 550 velkých operací. Dle nálezu volíme přístup abdominální, vaginální či laparoskopický, samozřejmě s důrazem na miniinvazivní (nejšetrnější) operativu, se kterou máme velké zkušenosti. Zabýváme se jak běžnou gynekologickou problematikou, tak i specializovanou problematikou urogynekologie, která řeší močovou nedostatečnost a poruchy statiky pánevního dna (sestup dělohy, sestupy poševních stěn). K řešení těchto poruch využíváme kompletní spektrum operací, včetně moderních s použitím pásky pod močovou trubici a implantátů. Vzhledem k vysoké kvalitě urogynekologie na našem pracovišti nám byla udělena akreditace ministerstva zdravotnictví pro obor urogynekologie. Tímto se naše pracoviště zařadilo mezi 15 pracovišť v ČR, které tuto akreditaci mají.

Na našem pracovišti je vysoká úroveň endoskopických technik, od hysteroskopií po laparoskopie, včetně pokročilé laparoskopické operativy, kterou umožňuje kvalitní endoskopické vybavení (od roku 2016 máme k dispozici 3D endoskopickou věž) a hlavně vysoce erudovaný operační tým. V rámci onkogynekologie se naše oddělení zabývá komplexní diagnostikou a stagingem, operační léčba probíhá v závislosti na rozsahu onemocnění u nás nebo ve spolupráci s onkogynekologickým centrem v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Naše pracoviště nabízí farmakologické ukončení těhotenství dle zákona na žádost pacientky, které je alternativou chirurgického ukončení těhotenství.

V rámci porodnice poskytujeme péči jak o fyziologická, tak i o riziková a patologická těhotenství a o komplikace v těhotenství. V naší porodnici se věnujeme porodům od dokončeného 35. týdne těhotenství. Porody před tímto termínem převážíme do perinatologických center, preferujeme ty geograficky nejbližší.

Porodní sál je nově upraven na 2 porodní boxy, vždy se snažíme o "domácí prostředí".  Samozřejmostí je umožnění volného pohybu rodičky v 1. době porodní, stejně jako využití sprchy či vany, rehabilitačních míčů k uvolnění, nejsou-li přítomny porodnické komplikace. Nabízíme možnost využití aromaterapie, muzikoterapie s vlastním playlistem nebo vaginální bylinné napářky. Velkou výhodou pro rodičky je nonstop dostupná možnost epidurální analgezie, kterou využívá 30 % rodiček. Nedílnou součástí během hospitalizace je služba laktační poradkyně, možnost zapůjčení kojících polštářů nebo návštěva nutriční terapeutky. Další novinkou na oddělení šestinedělí jsou bufetové snídaně, kde má klientka k dispozici široký výběr pestré a vyvážené stravy.

Návštěvní hodiny, podávání informací

Doporučená návštěvní doba:  denně od 14:00 do 17:00 hodin nebo kdykoliv po domluvě s personálem oddělení. Na pokojích pooperační intenzivní péče návštěvy nejsou možné.

Podávání informací o zdravotním stavu pacientů: v návštěvních hodinách, popřípadě (u závažných stavů) po domluvě s ošetřujícím lékařem. Svůj požadavek sdělte službu konající sestře, která zajistí váš pohovor s lékařem. Informace o stavu pacientů nejsou podávány telefonicky.


Nadstandardní služby

Dle vašeho přání vám můžeme nabídnout hospitalizaci s možností většího soukromí a komfortu v příjemně zařízených interiérech nadstandardních pokojů, kterými naše oddělení disponuje, a to jak na gynekologii, tak na porodnici. Na gynekologii jsou dva nadstandardní pokoje, které jsou vybaveny barevným televizorem, rychlovarnou konvicí, lednicí a samostatným sociálním zařízením. Ubytování na těchto pokojích je možné za paušální denní úhradu dle platného ceníku nadstandardních služeb poskytovaných nemocnicí a činí 600,- Kč/den.

Na porodnici je celkem pět nadstandardních pokojů. Dva mají ve výbavě barevný televizor, lednici, rychlovarnou konvici a samostatné sociální zařízení. Cena činí 700,- Kč/den. Vzhledem k vysokému zájmu jsme našim rodičkám vyšli vstříc a vybudovali ještě tři nadstandardní pokoje, které mají stejnou, výše uvedenou, výbavu, pouze mají pokoje dohromady společné sociální zařízení. Cena za noc činí 500,- Kč. Na nadstandardních pokojích na porodnici nabízíme možnost přenocování otce spolu s rodičkou a dítětem. Cena za noc činí 350,- Kč.

Vyúčtování nadstandardních služeb se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním z nemocnice, kdy je pacientovi vystaven účet za pobyt na nadstandardním pokoji. U nadstandardních pokojů na porodnici je před nástupem požadována záloha za první 3 dny. Další vyúčtování bude provedeno po skončení hospitalizace.

Odběr pupečníkové krve

Na našem oddělení taktéž provádíme odběry pupečníkové krve. Pacientka musí toto nahlásit při příchodu k porodu. Z naší strany je tato služba bezplatná, úhrada za odběr a uskladnění náleží externímu komerčnímu subjektu. 

1. Národní centrum pupečníkové krve

   * odběr autologní pupečníkové krve

   * oděr autologní tkáně pupečníku

 Podrobné informace o možnostech odebrání, vyšetření, zpracování, skladování i samotného použití najdete zde:

www.pupecnikovakrev.cz

Infolinka 800 682 522

Autologní pupečníková krev z laboratoří Národního centra pupečníkové krve byla poprvé využita k léčbě poškození mozku v důsledku tonutí:

https://www.youtube.com/watch?v=yaJ0b1hnhCc&t=13s&ab_channel=N%C3%A1rodn%C3%ADcentrumpupe%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A9krve

Národní centrum pupečníkové krve je partnerem Nadačního fondu Pupendo – krev pro život. Cílem nadačního fondu je dostat do povědomí veřejnosti informace o uchování pupečníkové krve a pomáhat rodinám, kde se vyskytla závažná onemocnění, které by případná léčba pomocí pupečníkové krve mohla zmírnit či úplně eliminovat.

 

2. Cord Blood Center CZ

    * odběr autologní pupečníkové krve

    * odběr autologní pupečníkové a placentární krve

    * oděr autologní tkáně pupečníku

Podrobné informace o odběru pupečníkové krve získáte zde:

www.cordbloodcenter.cz

infolinka: 800 900 138


Do porodnice je již nutné přijít s podepsanou smlouvou s jedním ze smluvních partnerů (viz výše) a Informovaným souhlasem k odběru.

Pokud tento dokument nebudete u sebe mít, NESMÍ porodnický personál odběr provést!

Informace pro pacientky

Informace k příjmu pacientek: K plánovaným operacím jsou pacientky obvykle přijímány den před plánovanou operací v době od 9:00 do 10:00 hod. na příjmu gynekologického oddělení.

K přijetí na lůžko potřebuje pacient občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení odesílajícího lékaře, předoperační vyšetření, anesteziologické vyšetření a event. další výsledky ambulantně provedených vyšetření a zpráv z předchozích hospitalizací. Je s výhodou, když si pacient k hospitalizaci přinese informace o dosavadní léčbě a informace o lécích, které v poslední době užívá. Současně si pacient k hospitalizaci přináší věcí osobní hygieny, příbor a vhodnou obuv. Pokud je hospitalizace podmíněna pracovní neschopností, je legitimace práce neschopného vystavována na oddělení (pokud již není pacient v pracovní neschopnosti před nástupem na oddělení). Další informace vám poskytne váš ošetřující lékař, nebo se můžete obrátit na staniční sestru.

Bezbolestný porod

Epidurální analgezie („epidurál") - vysoce účinná analgezie u porodu tzv. »bezbolestný porod«. Epidurální analgezie patří k nejčastěji užívaným metodám porodnické analgezie a je u rodiček velmi oblíbená. Ani porod s epidurální analgezií však zcela bezbolestný není, rodička cítí bolest a tlaky v mírnější formě.

Aplikuje ji lékař anesteziolog a je bezplatná. Případný zájem sdělte porodní asistentce či lékaři při příchodu k porodu. Této možnosti využívá cca 30% rodiček.

Ke stažení

Odkazy


Prosím, čekejte