Oční oddělení

Umístění: Areál/pavilon: B, Budova: Poliklinika, Podlaží: 3

Pracoviště zajišťuje ambulantní a konziliární činnost, vč. jednodenní operativy.
Operativa je výhradně ambulantní, pacient po zákroku odchází do domácího ošetření.

Vedoucí lékař

MUDr. Jitka Marschová

Tel.:
+420 474 447 314

Historie a vývoj oddělení

Oční oddělení s lůžkovou částí zde bylo od roku 1975,  v roce 2001 bylo oddělení převedeno do ambulantní složky.

Prosím, čekejte