Onkologické oddělení

Umístění: Budova: E

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov je spolupracujícím pracovištěm Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem a společně tvoří specializované onkologické centrum, které  je součástí sítě KOC v České republice. Zajištuje  komplexní péči pro onkologické pacienty ze západní části  Ústeckého kraje a specializuje se zejména na  onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování)  a chemoterapie (léčby cytostatiky),dále rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. Od roku 2014   je k dispozici i klinický psycholog. Veškerá léčba může probíhat jak za hospitalizace na lůžkové stanici, tak   rovněž i v ambulantním režimu.

V současné době jsou v léčbě nádorových onemocnění na Onkologickém oddělení uplatňovány nejnovější postupy v systémové (cytostatické, hormonální a cílené)léčbě a rovněž jsou využívány moderní ozařovací techniky - ozáření s modulovanou intenzitou svazku (IMRT), ozáření řízené obrazem (IGRT), provádí radiochemoterapii. Na ozařovacím úseku oddělení je zajišťováno široké spektrum radioterapeutické léčby-tj. zevní ozařování (teleterapie) i tzv. nenádorové (analgetické) ozařování. Brachyterapie u vybraných diagnóz se provádí na spolupracujícím ústeckém pracovišti.

Lékaři Onkologického oddělení jsou členy tzv. multidisciplinárních týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění a účastní se  mezinárodních  klinických hodnocení  (multicentrické klinické studie ). Onkologické oddělení je akreditováno pro obor radiační i klinické onkologie.

V posledních dvou letech  byla  provedena rekonstrukce lůžkového oddělení. Od podzimu 2015do jara 2016 došlo k postupné obměně veškeré přístrojové techniky a byly provedeny stavební úpravy  stávajících prostor na úseku radiační onkologie.

 

Důležité upozornění

S platností  od 2. 10. 2023  budou přijímáni noví pacienti  k vyšetření  na ambulanci klinické i radiační onkologie Nemocnice Chomutov.Primář

MUDr. Martina Chodacká

Tel.:
+420 474 447 882
Email:

Vedoucí lékař ozařoven + zástupce primáře

MUDr. Jitka Březáková

Tel.:
+420 474 447 891
Email:

Vedoucí fyzikální sekce

Ing. Jiří Dvořák

Tel.:
+420 474 447 889
Email:

Vrchní sestra

Bc. Ivana Minaříková

Tel.:
+420 474 447 881
Email:

Vedoucí radiologický asistent

Markéta Rosendorfová

Tel.:
+420 474 447 351
Email:

Sekretariát

Martina Bočková

Tel.:
+420 474 447 223
FAX:
+420 474 447 645
Email:

Sekretariát

Alena Piteková

Tel.:
+420 474 447 882
FAX:
+420 474 447 645
Email:

Ambulance klinické psychologie

Mgr. Lenka Lisá, DiS.

Tel.:
+420 474 447 594
Email:
Tel.:
+420 474 447 882

Lůžkové oddělení

Umístění: 2. patro
Kontakty: +420 474 447 870 - sestra

Lůžková část   se nachází ve 3NP Onkologického oddělení má k dispozici celkem 16 pokojů s kapacitou 35 lůžek. Každý pokoj je vybaven vestavěnými skříněmi, novými postelemi a TV, má vlastní  WC s hygienickou smyčkou. K dispozici je koupelna, čajová kuchyňka, jídelna se společenskou místností s TV a chladničkou.

Nadstandardní služby

Onkologické oddělení disponuje dvěma nadstandardními pokoji - lůžková stanice (2. patro). Cena 200 Kč/ ošetřovací den.
Vybavení: lednice, TV, sprcha, WC.
Pacientům nabízíme možnost výběru  stravy a ubytování rodinného příslušníka.
Objednání nadstandardního pokoje je možné prostřednictvím sekretariátu oddělení na telefonních číslech: +420 474 447 882 nebo +420 474 447 223.

Ředění a příprava cytostatik je zajištěno centrálně v nemocniční ústavní lékárně.


Stacionář

Umístění: 3. NP

Pondělí – pátek:   6:30 – 15:00 hod.
Tel. +420 474 477 902

Je samostatnou částí ambulantního provozu, kde v pravidelných časových intervalech pacient absolvuje plánovanou léčbu. V současné době se kromě klasické chemoterapie založené na podávání cytostatik stále více uplatňuje tak zvaná cílená nebo biologická léčba.

Chemoterapie i cílená léčba postihuje celý organismus, jedná se tedy o léčbu systémovou. Moderní protinádorová léčba je velmi často komplexní, založená na kombinacích různých způsobů léčby.

Před každým léčebným cyklem a v průběhu léčby je pacient pravidelně kontrolován klinickým onkologem.

Nejčastěji se léčba podává tzv. nitrožilní infuzí, pacient je v péči sestry, která pod dohledem lékaře aplikuje léky, připravené centrálně v nemocniční ústavní lékárně. Délka aplikace je různá, jak to vyžaduje léčebný protokol. Po ukončení aplikace pacient odchází domů, jeho stav nevyžaduje hospitalizaci.

Stacionář je vybaven 8 polohovacími křesly a 6 lůžky a TV.


Radioterapie

Umístění: Přízemí

Kontakty:
LU 1 – +420 474 447 351 - radiologický asistent
LU 2 – +420 474 447 403 – radiologický asistent
Analgetické ozáření – +420 474 447 885 – radiologický asistent

Jednou ze základních součástí onkologické léčby je ozařování - radioterapie.

Tento úsek se dělí na část, kde probíhá příprava k ozařování (simulátor, plánovací počítačový tomograf /CT/, plánovací úsek, modelová laboratoř) a vlastní ozařovny s ambulancemi.

Oddělení je vybaveno dvěma ozařovači - lineárními urychlovači, které používají k záření fotonové záření nebo záření urychlenými elektrony a  přístrojem pro  nenádorové ozařování.

Provádíme jak léčbu radikální, tak paliativní. Základní ozařovací technikou je 3D konformní radioterapie tzn. léčba zářením, založená na trojrozměrném plánování, kdy ozařovaný objem je co nejvíce přizpůsoben léčené oblasti.

Provádíme radioterapii s modulovanou intenzitou záření (IMRT) a obrazem řízenou radioterapii (IGRT).


Přístrojové vybavení radioterapie

1.Lineární urychlovač Elekta Synergy XVI (LU3)
rok uvedení do provozu:2015 (instalace i klinický provoz)

výrobce:                         Elekta Ltd
elektrony :                      4, 8, 12, 15 MeV
brzdné záření :                6, 15 MV
zobrazovače:                  megavoltážní IViewGT
                                      kilovoltážní XVI
další :                             MLC, IMRT, IGRT

2.Lineární urychlovač Elekta Synergy XVI (LU4)
rok uvedení do provozu:2015 (instalace),
2016 (klinický provoz)

výrobce:                      Elekta Ltd
elektrony :                   4, 8, 12, 15 MeV
brzdné záření :              6, 15 MV
zobrazovače:                megavoltážní IViewGT
                                  
kilovoltážní XVI
další :                          MLC, IMRT, IGRT

3.Rtg simulátor Acuity iX
rok uvedení do provozu:   2015 (instalace), 2016 (klinický provoz)

výrobce:                         Varian Medical Systems

4.Terapeutický rentgen Xstrahl 2000
rok uvedení do provozu:2015 (instalace), 2016 (klinický provoz)

výrobce:                      Gulmay Medical Ltd., Camberley, United Kingdom

proud, napětí :             max 20 mA, 220kV, používá se max  20mA, 180kV

5.3D Plánovací systémy

PlanW
Monaco


Seznam multidisciplinárních týmů 

Prosím, čekejte