Oddělení centrálních operačních sálů

Umístění: Areál/pavilon: Stará zástavba, Budova: C, Patro: 1. - 3.

Oddělení centrálních operačních sálů je samostatné zdravotnické pracoviště, které má k dispozici 5 plně klimatizovaných operačních sálů.
 
Součástí Oddělení centrálních operačních sálů je Oddělení centrální sterilizace
Centrální sterilizace je uzavřené specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje
sterilizační procesy pro jednotlivá oddělení nemocnice a pro externí pracoviště.

Umístění:
Nemocnice Chomutov, Areál/pavilon: Poliklinika, sekce D, suterén, Budova: B, Podlaží: -1

Staniční sestra operační sály - ortopedie

Marta Petrová

Tel.:
+420 474 447 386
Email:

Staniční sestra - sterilizace

Dana Eisová

Tel.:
+420 474 447 830
Email:

Pracovna centrální sterilizace

Tel.:
+420 474 447 838

Popis a výkony Centrální operační sály

Oddělení centrálních operačních sálů odpovídá za zajištění prostředí a provozu pro poskytování operační péče jednotlivých chirurgických oborů a je vybaveno špičkovou přístrojovou technikou potřebnou k operačním výkonům.
Operační obory:
 • chirurgie, traumatologie
 • ortopedie
Chirurgický, traumatologický operační obor maximálně využívá moderních operačních přístupů a miniinvazivních operačních technik.
Specifikace činnosti:
 • břišní chirurgie v celém rozsahu se zaměřením na zhoubná i nezhoubná onemocnění tenkého a tlustého střeva a konečníku, žaludku a dvanácterníku vč. nespecifických střevních zánětů, operace hernií břišní stěny, zhoubná i nezhoubná onemocnění žlučových cest, slinivky i jater;
 • chirurgie mléčné žlázy;
 • cévní rekonstrukční výkony;
 • operace varixů;
 • traumatologické operace dlouhých a krátkých kostí s použitím specifických kostních nástrojů  a implantátů;
 • septická chirurgie.
Ortopedický operační obor maximálně využívá miniinvazivních operačních technik s využitím počítačové navigace.
Specifikace činnosti:
 • rozsáhlé rekonstrukční ortopedické výkony, vč. implantací totálních náhrad kyčelního, kolenního, ramenního, loketního kloubu a kloubu hlezna;
 • artroskopické výkony v oblasti kolenního a ramenního kloubu;
 • plastiky předních zkřížených vazů;
 • mozaikové plastiky kloubních chrupavek;
  operace páteře;
 • ošetření úrazů pohybového ústrojí, deformit v oblasti kostí a kloubů končetin dětí a dospělých.

Na centrálních operačních sálech zajišťuje plánované a akutní operační výkony vysoce kvalifikovaný personál 24 hodin denně. Bezpečný pobyt pacienta na COS a kvalitní péče o něj je hlavní zásadou našeho provozu. Budoucnost oddělení vidíme v udržení současného evropského i světového trendu vývoje chirurgie, traumatologie a ortopedie zaváděním nových moderních metod léčby.

Oddělení centrálních operačních sálů je pro veřejnost uzavřeno.

Popis a výkony Centrální sterilizace

 • Příjem a výdej materiálu formou rozvážkové služby dle harmonogramu ústavní dopravou podle žádanek jednotlivých oddělení.
 • Příjem a výdej statimových požadavků – individuálně.
 • Dezinfekce, mechanická očista a speciální ošetření zdravotnických prostředků.
 • Strojové mytí v automatickém mycím stroji s nastavitelnými a hlídanými parametry (průběh v uzavřeném systému s využitím termochemické dezinfekce).
 • Ruční předčištění nástrojů a pomůcek (probíhá až po dekontaminaci v dezinfekčním prostředku s virucidní účinností).
 • Kompletování operačního instrumentária do souprav – provádí erudované sestry.
 • Balení zdravotnických prostředků do speciálních jednorázových sterilizačních obalů.
 • Vedení skladu a zajišťování výdeje jednorázového operačního krytí, vč. operačních plášťů pro odborná oddělení nemocnice.
 • Kontrola kvality poskytovaných služeb - monitorování pracovního prostředí a postupů, periodické kontroly prováděné Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.
Sterilizace:
 • vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků (sterilizační médium nasycená vodní pára);
 • plazmou, která slouží ke sterilizaci termolabilních zdravotnických prostředků (sterilizační médium nízkoteplotní plazma);
 • formaldehydem, který je určen ke sterilizaci termolabilních zdravotnických prostředků (sterilizační médium formaldehyd a vodní pára).

Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými, fyzikálními a biologickými indikátory.
Provozní doba:
pondělí – pátek
6:00 - 18:00 hod.

Pracoviště centrální sterilizace je pro veřejnost uzavřeno.


Prosím, čekejte