Plicní oddělení

Umístění: budova polikliniky B2; Podlaží: 1 - Plicní ambulance

Budova polikliniky B3; Alergologická poradna, KalmetizacePověřený garant

prim. MUDr. Hana Mrázková

Tel.:
+420 478 032 052

Vedoucí lékař

MUDr. Michaela Zyklová

Tel.:
+420 474 447 697
Email:

Lékař

MUDr. Pavel Bejček

Tel.:
+420 474 447 355

Vedoucí sestra

Irena Hudáková

Tel.:
+420 474 447 692
Email:

Popis a výkony plicní a alergologické ambulance

Ambulance poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí, se zhoubnými i benigními nádory nitrohrudní lokalizace, zánětlivými afekcemi plic a pohrudnice, s chronickou obstrukční plicní nemocí a astma bronchiale a ostatními afekcemi – difusní plicní parenchymové procesy, profesionální postižení plic, plicní nemoci jako komplikace jiného základního onemocnění, včetně péče o plicní afekce u imunokompromitovaných pacientů. Alergologická poradna se zabývá nejen alergickými onemocněními plic (astmatem), ale i dalšími alergickými onemocněními.

Přístrojové vybavení

Běžné vybavení plicních oddělení s centrálním rozvodem kyslíku, přístrojové vybavení pro funkční diagnostiku (spirometry – Schiller, Fukuda, Spiro-jet), přístrojové vybavení dle směrnic a doporučení pneumoftizeologické společnosti (nebulizátory, inhalátory, defibrilátor, EKG, odsávačky). Další vybavení – tonometry, glukometry, pulzní oxymetry, infuzní pumpy a další.

Ke stažení


Prosím, čekejte