20.5.2021

KORONAVIRUS – INFORMACE PRO DÁRCE KRVE

Vážení dárci,

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v České republice Vás prosíme o následující:

·         Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako rýma, kašel, zvýšená teplota nebo nechutenství, prosíme, abyste nás o této skutečnosti informovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy a na naše oddělení NECHODILI.

·         Při návštěvě našeho oddělení mějte na paměti, že se jedná o zdravotnické zařízení, kde je nošení respirátorů až do odvolání POVINNÉ.

·         Všechny dárce zveme na konkrétní hodinu a prosíme Vás o dodržování času objednání, abychom zabránili větší kumulaci osob.

·         V případě, že se u Vás vyskytly příznaky respiračního onemocnění do 14 dnů po odběru na jednom z našich pracovišť, prosíme, abyste nás i v tomto případě informovali telefonicky nebo e-mailem, abychom krevní přípravek znehodnotili a neohrozili tak případného příjemce.

Dárcovství po potvrzené infekci SARS-CoV-2 či nařízené karanténě:

·         Po potvrzené infekci SARS-CoV-2 lze krev či její složky darovat 14 dní po ukončení izolace.

.         Pokud Vám byla nařízena karanténa bez potvrzení infekce nebo jste byli v kontaktu s osobou v karanténě, můžete darovat krev a její složky až po ukončení izolace.

Dárcovství po očkování proti SARS-CoV-2:

.         po aplikaci mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi) odklad 7 dnů po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže,

.         po aplikaci vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) odklad 28 dní po každé vakcinační dávce (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací).

Cestování a koronavirus

·         Po pobytu mimo Českou republiku se řídíme dle aktuální mapy „semaforu“ na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kdy po návratu ze zemí s nízkým rizikem je dárcovství možné bez odkladu, ze zemí se středním rizikem po 14 dnech a ze zemí s vyšším rizikem (negativní test po příjezdu) po 28 dnech – odkaz na mapu Evropy je zde:

http://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

·         Po návratu ze zemí mimo Evropu platí odklad 4 týdny s přihlédnutím na aktuální rizikové oblasti s výskytem západonilské horečky a malárie, kdy se odklad může ještě prodloužit.


V případě dotazů neváhejte kontaktovat evidenci dárců.

Evidence dárců Chomutov                                         Evidence dárců Most

tel: +420 474 447 647, 705 622 514                             tel: +420 478 032 583

email: CV_DARCI@kzcr.eu                                            email: MO_DARCI@kzcr.eu


Informace pro dárce krve - Nemocnice Chomutov, o.z.

Transfuzní stanice je umístěna v budově B - polikliniky, sekce A a L, 3.NP
Vchod pro dárce se nachází na poliklinice vedle vchodu do (bývalé) lékárny.
Parkování v areálu nemocnice: v den odběru je pro dárce zdarma, vjezd do areálu je z ulice Beethovenova (od hřbitova), nezapomeňte si vzít parkovací lístek s sebou, v evidenci Vám ho odblokujeme.

Aktuální info najdete i na našem facebooku.
Dárcovství a cestování – info o blocích po vycestování (i po Evropě a ČR) najdete v "Informačních materiálech" v pravém sloupci stránky ("Darování krve a cestování")

Odběry:
- dárců krve se obvykle provádí v Po a St v době od 7:00 do 10:00 hod
- autotransfuze dle dohody – většinou Út a St v 10:30 hod
- plazmaferézy – Po až Pá jsou dárci zváni na konkrétní hodinu
- trombocytaferézy – nepravidelně dle potřeb klinických pracovišť

Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnice koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku.

Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Noví dárci krve získají informace v evidenci dárců krve přímo na místě nebo na tel. +420 474 447 647, Po – Pá od 7:00 do 14:30 hod.

Kontakty:
Evidence dárců:  +420 474 447 647, +420 705 622 514
E-mail: cv_darci@kzcr.eu

Primářka
MUDr. Vladimíra Kašková, tel.: +420 474 447 652, e-mail: 
vladimira.kaskova@kzcr.eu

Vedoucí laborantka:
Veronika Vildová, Dis., tel.: +420 474 447 658,
 e-mail: veronika.vildova@kzcr.eu


Relevantní odkazy:
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Český červený kříž

Příprava na odběr (doma)

strava
- 12 hod. před odběrem žádný alkohol ani tučná strava (čokoláda, ořechy, sýry, tvaroh, tučná masa…)
- ráno v den odběru lehká netučná snídaně 
- na odběr v žádném případě nechodit nalačno

tekutiny
- den před odběrem hodně pít – minimálně 2 až 3 l tekutin
- ráno před odběrem vypít min. 0,5 l tekutin (voda, čaj, ne mléko)

fyzická zátěž
- 24 hod. před odběrem žádná zvýšená fyzická zátěž (cvičení ve fitness, běh…) – zkreslení výsledku testů, vetší riziko nevolností po odběru

co vzít s sebou
- občanský průkaz, kartičku pojišťovny
- zprávu ošetřujícího lékaře v případě sledování v některé odborné ambulanci

Průběh odběru

1)Příchod na transfuzní stanici

- odložení věcí v šatně

- zaevidování v Evidenci dárců: kontrola osobních údajů dle OP (či jiného průkazu s fotografií), obdržení dotazníku pro dárce krve, poučení pro dárce krve

2) Vyšetření před odběrem

- odběr vzorku krve ze žíly – vyšetření krevního obrazu

- vyšetření lékařem  (vyšetření krevního tlaku, pohovor o zdravotním stavu)

- v případě nepropuštění k odběru sdělení důvodu a doporučení dalšího postupu

3) Odběr

- důkladné omytí loketní jamky mýdlem a vodou

- usazení se na odběrové křeslo

- dezinfekce místa odběru

- odběr do jednorázového vaku: plná krev cca 450 ml krve (5-10 minut), plazma cca 700ml plazmy (60 minut), trombocyty (1 – 2 hodiny)

- komprese a překrytí místa vpichu

4) Po odběru

- poodběrové občerstvení

- výdej omluvenky do zaměstnání a zápis odběru do legitimace  dobrovolného dárce krve

- vyzvednutí věcí v šatně, odchod z TS minimálně 30 minut po odběru

V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.).


Jakékoliv potíže nebo změnu zdravotního stavu během nebo po odběru okamžitě nahlásit pracovníkům TS

Čas strávený na TS minimálně 60 minut (dle počtu dárců, prvodárců a dalších okolností)

Možné příčiny zdržení na TS, v těchto případech prosíme o pochopení a trpělivost: 
a)    kumulace většího počtu dárců v krátkém časovém intervalu
b)    větší počet prvodárců (delší evidence, laboratorní vyšetření, lékařská prohlídka i odběr)
c)    opakování patologických nálezů předodběrového vyšetření
d)    řešení zdravotních komplikací jiných dárců u lékaře či po odběru
 


Prosím, čekejte