ORL oddělení

Umístění: Budova: E, Podlaží: 1

ORL oddělení (ušní, nosní, krční) zahrnuje lůžkovou a ambulantní část.

Lůžková je umístěna  v přízemí budovy E, ambulantní se nachází v suterénu budovy E.

ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči nejen ve spádovém území bývalého okresu Děčín, ale i mimo něj. Zabývá se onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí alergická onemocnění nosu, nosních dutin a krku. Ošetřují se zde veškeré úrazy na obličeji a na krku, provádí se zde plastické a kosmetické výkony apod.

Ambulance i operační sál je vybaven moderním vyšetřovacím přístrojem na NBI, což je endoskopická metoda určená k diagnostice slizničních změn, které provázejí rozvoj a růst epitelových nádorů. Díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny na sliznicích, které nejsou v bílém světle pozorovatelné. Pomocí této metody můžeme provádět screeningová vyšetření, sledování onkologických pacientů po prodělané léčbě, provádět cílené odběry biopsií a přesné určování resekčních okrajů při operacích zhoubných nádorů. Díky tomuto novému endoskopickému přístroji provádíme záznamy veškerých vyšetření a jsme schopni provádět srovnání jednotlivých nálezů, tak i konzultace na dálku s vyššími pracovišti Klinik ORL a chirurgie hlavy a krku.

Součástí oddělení je i foniatrická ordinace, audiologické pracoviště (suterén budovy E) a pracoviště logopedie (v 1. patře pavilonu R - poslední vchod budovy dialýzy). 

Na foniatrické ambulanci se provádějí vyšetření sluchu s výběrem adekvátních sluchadel a jejich přidělení, vyšetření řeči a hlasu u dětí a dospělých. Dále vyšetřujeme screeningová vyšetření sluchu u novorozenců a pětiletých dětí za pomocí vyšetření otoakustických emisí (TEOAE), tak i screeningové vyšetření sluchových drah (AABR). Dále provádíme vyšetření polykání pomocí endoskopického vyšetření FEES za účasti logopeda s následnou navazující rehabilitací polykání.

Díky logopedickému pracovišti jsme schopnosti provádět rehabilitaci řeči, hlasu a polykání.


Primář

MUDr. Pavel Csuhaj

Tel.:
+420 412 705 320
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Lenka Povová

Tel.:
+420 412 705 342
Email:

Vrchní sestra

Bc. Kateřina Lolloková

Tel.:
+420 412 705 321
Email:

Popis oddělení

Lůžková část má 20 lůžek a počítá i s umístěním dětských pacientů, popřípadě jejich doprovodů. Dále je na oddělení 1 nadstandardní pokoj - cena dle aktuálního ceníku KZ.

Provoz ORL oddělení Nemocnice Děčín o.z:

Lůžková část - nepřetržitý provoz.

Pohotovostní ambulance v budově E (chirurgie - přízemí) - ordinační hodiny:

všední dny (pondělí - pátek)                                                  17,00 - 21,00 hod.

soboty, neděle, svátky:                   9,00 - 12,00 hod.          16,00 - 21,00 hod.

Mimo ordinační hodiny ošetřujeme pouze akutní stavy (krvácení, dušení, úrazy apod.).

Návštěvy pacientů jsou na oddělení denně. Vzhledem k provozu oddělení a plnění léčebného plánu doporučujeme návštěvy realizovat v odpoledních hodinách, případně po dohodě s ošetřujícím lékařem. Během návštěv Vás prosíme o respektování nároku na klid a soukromí ostatních pacientů. V případě výskytu závažných epidemiologických onemocnění může dojít k dočasnému zákazu návštěv. O tomto rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (KHS).

Celé oddělení je vybaveno zdravotnickou technikou na vysoké úrovni a umožňuje veškerý komfort pro pacienta jak z hlediska vyšetření, tak operačních zákroků. Nadstandardně je vybaveno pracoviště foniatrie, k běžným činnostem patří i vyšetřování sluchu novorozenců. K oddělení patří samostatný, oddělený operační trakt.

Fotogalerie

Nadstandard

Cena: 550,00 Kč (za den)

Cena se řídí platným ceníkem

Lůžka

Počet lůžek: 20


Prosím, čekejte