ORL oddělení

Umístění: Budova: E, Podlaží: 1

ORL oddělení (ušní, nosní, krční) zahrnuje lůžkovou a ambulantní část.

Lůžková je umístěna  v přízemí budovy E, ambulantní se nachází v suterénu budovy E.

ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči nejen ve spádovém území bývalého okresu Děčín, ale i mimo něj. Zabývá se onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí alergická onemocnění nosu, nosních dutin a krku. Ošetřují se zde veškeré úrazy na obličeji a na krku, provádí se zde plastické a kosmetické výkony apod.

Podrobnější informace získáte na ambulancích, kde jsou k dispozici informativní brožury s anatomickými nákresy či s různými typy sluchadel, které u nás přidělujeme.

Součástí oddělení je i foniatrická ordinace, audiologické pracoviště (suterén budovy E) a 2 pracoviště logopedie (v 1. patře pavilonu R - poslední vchod budovy dialýzy). 


Primář

MUDr. Pavel Csuhaj

Tel.:
+420 412 705 320
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Lenka Povová

Tel.:
+420 412 705 342
Email:

Vrchní sestra

Bc. Kateřina Lolloková

Tel.:
+420 412 705 321
Email:

Popis oddělení

Lůžková část má 20 lůžek a počítá i s umístěním dětských pacientů, popřípadě jejich doprovodů. Dále je na oddělení 1 nadstandardní pokoj v ceně 450,- Kč/1 oš. den.

Provoz ORL oddělení Nemocnice Děčín o.z:

Lůžková část - nepřetržitý provoz.

Pohotovostní ambulance v budově E (chirurgie - přízemí) - ordinační hodiny:

všední dny (pondělí - pátek)                                                  17,00 - 21,00 hod.

soboty, neděle, svátky:                   9,00 - 12,00 hod.          16,00 - 21,00 hod.

Mimo ordinační hodiny ošetřujeme pouze akutní stavy (krvácení, dušení, úrazy apod.).

Návštěvy pacientů jsou na oddělení denně. Vzhledem k provozu oddělení a plnění léčebného plánu doporučujeme návštěvy realizovat v odpoledních hodinách, případně po dohodě s ošetřujícím lékařem. Během návštěv Vás prosíme o respektování nároku na klid a soukromí ostatních pacientů. V případě výskytu závažných epidemiologických onemocnění může dojít k dočasnému zákazu návštěv. O tomto rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví (KHS).

Celé oddělení je vybaveno zdravotnickou technikou na vysoké úrovni a umožňuje veškerý komfort pro pacienta jak z hlediska vyšetření, tak operačních zákroků. Nadstandardně je vybaveno pracoviště foniatrie, k běžným činnostem patří i vyšetřování sluchu novorozenců. K oddělení patří samostatný, oddělený operační trakt.

Fotogalerie oddělení

Nadstandard

Cena: 450,00 Kč (za den)

Lůžka

Počet lůžek: 20


Prosím, čekejte