11.11.2022

Prostory ústecké a mostecké nemocnice zdobí fotografie Petra Kováře a Filipa Holiče

V ústecké Masarykově nemocnici a v Nemocnici Most začala výstava fotografií krajin Českého středohoří a Českosaského Švýcarska od známých severočeských autorů Filipa Holiče a Petra Kováře. Jde o velkoformátové tisky na plátno.

Výstava je společným projektem Krajské zdravotní, a.s. (KZ) a obou autorů. „Hlavním záměrem je zlidštit prostředí našich nemocnic a prezentovat je také z jiné stránky, nejen té zdravotnické. Zároveň je pro nás potěšením, že můžeme zpříjemnit návštěvníkům a pacientům pobyt u nás a ukázat jim a připomenout nádhernou krajinu, která nás obklopuje a každodenně provází,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

V atriu Masarykovy nemocnice jsou nyní k vidění fotografie Filipa Holiče. Na většině z nich mohou návštěvníci vidět krajinu Českosaského Švýcarska, na kterou se autor specializuje. „Mohu s klidným svědomím říci, že mi fotoaparát změnil život. Otevřel mi nový obzor a dovedl mne na cestu, která mne neustále motivuje a láká k dalšímu přírodnímu i lidskému poznání,“ prozradil o svém hobby Filip Holič a hned dodal, že spolupráci s KZ velmi vítá. Věří, že skrze krásné krajiny se podaří přenést na návštěvníky nemocnice alespoň trošku pozitivních emocí, které při pořizování snímků sám zažívá.

Prostory mostecké nemocnice zase zdobí fotografie Petra Kováře, jejichž společným jmenovatelem je krajina Českého středohoří. „Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení jsem bral fotografování vždy jako relaxaci a únik do klidného světa přírody. Doufám, že se návštěvníkům nemocnice budou mé fotky líbit a třeba je i přimějí na ta krásná místa naší okolní přírody osobně zavítat,“ řekl Petr Kovář.

„Jsem opravdu rád, že jsme s Petrem Kovářem a Filipem Holičem navázali spolupráci. Jejich originálním pohledem na přírodu se nyní mohou podívat všichni, kdo naši nemocnici navštíví,“ doplnil ředitel Nemocnice Most Ing. Pavel Markalous.

Přibližně po měsíci se výstavy vymění, takže v prosinci poputují fotografie Petra Kováře do ústecké Masarykovy nemocnice a snímky Filipa Holiče budou k vidění v Nemocnici Most. Závěr výstavy je plánován na první lednový týden.   

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Petr Kovář (vlevo) a Filip Holič při instalaci v Mostě

Petr Kovář (vlevo) a Filip Holič při instalaci v Mostě


10.11.2022

Výtěžek dobročinné akce pro dětské oddělení litoměřické nemocnice půjde na inhalátory

Šestý ročník dobročinné akce na podporu dětského oddělení litoměřické nemocnice, při které vařil Jozef Pásztor se svými přáteli, se opět vydařil. Za pravou maďarskou kapustnici a guláš lidé v sobotu 5. listopadu v Krušovické pivnici v Litoměřicích během několika hodin přispěli celkem 38 tisíc korun, z nichž čtyři tisíce půjdou Nadačnímu fondu Delfín a stejná částka i chlapci upoutanému na invalidní vozík.

Kapustnice uvařil Jozef Pásztor se svými pomocníky 60 litrů, guláše bylo o něco méně. Zájem ochutnat a zároveň přispět na dobrou věc byl mezi Litoměřičany tradičně veliký. Výtěžek akce Jozef Pásztor předal na Dětském oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., ve středu 9. listopadu.

„Proč to děláme? Prostě nás baví pomáhat druhým. V rodině nás bylo šest dětí, a když nám někdo něco dal nebo daroval, uměli jsme si toho vážit. A tak jsem si říkal, že bych chtěl jednou taky někomu pomáhat, aby z toho měl radost,“ vysvětlil Jozef Pásztor.

„Velmi si ceníme toho, co pan Pasztor pro dětské oddělení, obzvlášť v této těžké době, dělá. V podstatě ho již považujeme za součást naší nemocnice. Jemu a jeho přátelům patří velký dík a obdiv, s jakým nadšením se do dnes již tradičního vaření pro dobrou věc pouští. Velmi si vážíme také všech, kteří přišli, a tím ji podpořili,“ zdůraznil ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Ing. Vladimír Kestřánek, DiS, MBA.

„Moc děkujeme za vaši aktivitu, která je skvělá. Moc si vážíme toho, co pro nás děláte,“ připojil se primář dětského oddělení MUDr. Vladimír Bárta, který dar společně s vrchní sestrou Boženou Haufovou převzal. „Za letošní dar pořídíme na pokoje inhalátory. Takové, aby s nimi děti i maminky mohly jednoduše manipulovat. Respirační onemocnění jsou tím nejčastějším, co naše malé pacienty trápí, děti tu inhalují hodně,“ uvedl primář Bárta.

Celková suma, kterou tato dobročinná iniciativa za šest let konání dětskému oddělení litoměřické nemocnice vynesla, již dosáhla částky 163 tisíc korun.


Zdroj: info@kzcr.eu8.11.2022

Tým kardiologické kliniky z Krajské zdravotní využil při náhradě aortální chlopně rázovou ultrazvukovou vlnu

Nevšední zákrok na katetrizačním sále provedl tým Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Pětaosmdesátileté pacientce nahradil aortální chlopeň, cestu k srdci si musel připravit s využitím rázové ultrazvukové vlny.

„Šlo o zajímavý výkon. Pacientka ve velmi pokročilém věku měla významně zúženou aortální chlopeň, což jí bránilo v normálním životě. Paní se zadýchávala, srdce u ní opakovaně selhávalo. U těchto pacientů se onemocnění, jakým je zúžení chlopně, většinou řeší tak, že se jim přes tříslo zavede chlopeň nová. Této moderní léčbě se říká TAVI neboli transkatetrální náhrada aortální chlopně. Dříve se tito pacienti léčili především chirurgicky, pouze operačním zákrokem, kdy se chlopeň nahradila novou. Znamenalo to rozříznout hrudník, připojit pacienta na mimotělní oběh a všít novou chlopeň. V současné době kardiologie, především ta intervenční, pokročila tak, že můžeme zavést chlopně přes třísla,“ vysvětlil přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který vedl operační tým.

Pro úspěšné provedení takového výkonu však kardiologové potřebují určité podmínky, což je především dostatečný průměr tepen v třísle, přes něž do srdce umělou chlopeň zavádějí. A ten je alespoň pět milimetrů. V případě této pacientky si museli pomoci přímo na sále.

„U ní bylo speciální, že měla postižené, zúžené tepny v pánevní oblasti i v třísle, takže jsme si nebyli stoprocentně jisti, jestli se k srdci tímto způsobem nějak dostaneme. Tak jsme zvolili atypickou metodu, jejíž princip znají chirurgové již delší dobu. Do zvápenatělých tepen jsme zavedli speciální katetr a aplikovali do nich rázové ultrazvukové vlny. Těmi jsme rozbili zvápenatění, což umožnilo zavedení katetru s chlopní a její výměnu,“ popsal princip zákroku a jeho průběh profesor Červinka.

Po čtyřech dnech od úspěšného výkonu byla zcela zrehabilitovaná pacientka propuštěna z nemocnice domů, což po kardiochirurgickém výkonu, jak přednosta kardiologické kliniky upozornil, možné není. Pacienti v takovém věku podle jeho slov absolvují rehabilitaci dlouhou řádově několik měsíců a žena byla pro chirurgický zákrok vysoce riziková.

„Tento případ je tak ukázkou, kam se v dnešní době kardiologie posunula: od tabletek a pozorování pacientů k razantní léčbě, kdy jsme u některých pacientů schopni nahradit chirurgické zákroky,“ uzavřel prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI.

Video naleznete zde: https://youtu.be/rrwEpS04JEI

Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a.s.:

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

         

Zdroj: info@kzcr.eu7.11.2022

Krajská zdravotní láká lékaře na nové byty v ústecké čtvrti Střekov

Deset zrekonstruovaných bytů v ulici Žukovova na ústeckém Střekově může vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), nabídnout novým lékařům, kteří se rozhodnou u největšího poskytovatele nemocniční péče v ČR pracovat. Právě pomoc při řešení bytové situace je jedním z motivačních kroků, které mají do nemocnice přivést nový personál.

„Personální situace ve zdravotnictví dlouhodobě není ideální. Chceme-li v našich nemocnicích poskytovat i nadále zdravotní péči na té nejvyšší úrovni, musíme získat nové lékaře a zdravotníky. Erudovaný personál je pro nás klíčový, proto se snažíme připravit pro mladé lékaře a zdravotníky takové nástupní podmínky, které by pro ně byly motivací u nás pracovat a zajištění komfortního bydlení je dle našeho názoru jednou z nich,“ říká MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Bytový dům na Střekově prošel rozsáhlou rekonstrukcí, v místě je veškerá občanská vybavenost. Z deseti bytů je devět větších než 45 metrů čtverečních, jeden byt má velikost téměř 35 metrů čtverečních. Přímo u domu se nachází odstavná parkovací plocha, určená  pro osobní automobily nájemníků. Ubytovaní budou hradit poplatek za nájemné a energie, připojení k TV a rádiu a připojení k internetu. WIFI router je v každém bytě již nainstalován. U domu je zajištěna popelnice a je zajištěn úklid společných prostor. Prostředí bytů je řešeno velmi moderně a s důrazem na maximální funkčnost. Splňují zcela jistě současné požadavky na spokojené plnohodnotné bydlení.

Krajská zdravotní, a.s., nyní disponuje bytovým fondem napříč městy v Ústeckém kraji. Tyto byty má možnost poskytnout k užívání svým zaměstnancům. Často se jedná o městské byty, a to za velmi výhodných finančních podmínek.

Další formou podpory nových zaměstnanců je poskytnutí příspěvku na nájemní bydlení po dobu až 2 let, a to v případě, že zaměstnanec bude bydlet v komerčním nájemním bydlení, tedy nikoliv ve finančně zvýhodněných městských bytech nebo ubytovně vlastněné KZ.

V případě, že se nový uchazeč rozhodne pro koupi bytu či rodinného domu, anebo pro jejich výstavbu, nabízí KZ, několik forem podpory. V prvé řadě je možné náborový příspěvek, který Nadační fond KZ pro některé vybrané pozice nabízí, složit uchazeči přímo do banky, a to jako ekvitu nezbytnou pro získání hypotéky. Vedení KZ také řeší možnost získání co nejvhodnějšího hypotečního úvěru.

Krajská zdravotní, a.s., také navazuje spolupráci s jednotlivými městy v Ústeckém kraji. Ta jsou schopna nabídnout ke koupi pozemky novým uchazečům, kteří by si na nich mohli postavit vlastní dům. V této souvislosti také společnost navázala spolupráci s architektem. Ten je připraven uchazečům navrhnout požadovaný dům, a také jim pomoci zajistit firmu, která by tento dům na vybraném pozemku postavila. Současně se povedlo navázat spolupráci se subjekty, které by byly schopny novým uchazečům nabídnout ke koupi byt pro případ, že by tento uchazeč nechtěl stavět dům, ale preferoval by bydlení v bytě.

 

Zdroj: info@kzcr.eu   

Nové byty na Střekově

Nové byty na Střekově

Deset zrekonstruovaných bytů v ulici Žukovova na ústeckém Střekově může vedení Krajské zdravotní, a.s., nabídnout novým lékařům


4.11.2022

Krajská zdravotní zintenzivňuje spolupráci s ústeckou městskou policií

Urgentní příjem je branou do zdravotnického zařízení. Zdravotníci urgentních příjmů nemocnic Krajské zdravotní, a.s., čelí největšímu náporu akutních případů ze všech pracovišť. V ústecké Masarykově nemocnici tuto úlohu plní Emergency. Jedná se o oddělení zajišťující příjem a poskytování akutní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života, které do nemocnice transportuje zdravotnická záchranná služba, stejně jako těm, kteří tam s akutními problémy přijdou sami.

Mnozí si přitom Emergency pletou s pohotovostí. S tím je spojené i větší riziko konfliktů, které mohou omezit nebo ohrozit poskytovanou péči, zdravotníky či samotného pacienta. Vedení společnosti proto vítá součinnost policistů a strážníků, kteří pomáhají dohlížet na bezproblémový provoz těchto pracovišť. Vedení Městské policie Ústí nad Labem navíc nyní přislíbilo tuto spolupráci ještě zintenzivnit.

„V rámci zkvalitnění poskytované zdravotní péče je velmi důležité zajištění bezpečnosti pro naše pacienty i personál Emergency. Součinnost městské policie je vítaným a příznivým krokem,“ říká manažer kvality odboru zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice Bc. Vojtěch Fišera.

V otázkách zajištění bezpečnosti Krajská zdravotní, a.s., dlouhodobě spolupracuje také s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, a to nejen při řešení aktuálních problémů s pacienty či jinými návštěvníky nemocnice, ale také při převozu nebezpečných nebo agresivních pacientů.

„Bezpečnost je pro nás důležitá. Velmi si proto vážíme práce Policie ČR i Městské policie Ústí nad Labem a vítáme každý krok, který pomůže bezpečnost na našem pracovišti ještě zvýšit,“ dodává primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


2.11.2022

Testování na covid v ústecké nemocnici končí

Odběrové místo v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., ve čtvrtek 3. listopadu 2022 ukončí svou činnost. Testování na onemocnění covid-19 bude v rámci Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nadále možné v Litoměřicích, Mostě a Litvínově.

„Provoz odběrového místa v ústecké nemocnici jsme se rozhodli ukončit na základě nízké poptávky po testování, která souvisle klesá prakticky celý letošní rok. Zatímco v lednu k testu do ústecké nemocnice přišlo 10 379 zájemců o odběr na covid-19, v říjnu jich bylo už jen 37,“ říká hlavní hygienička KZ Mgr. Dana Vaculíková.

V rámci KZ testování na přítomnost koronaviru stále probíhá v Litoměřicích, Mostě a Litvínově. Rezervace je možná na webu www.kzcr.eu/testcovid.

S testováním na onemocnění covid-19 začala KZ v březnu 2020. Od té doby odebrali pracovníci odběrových center celkem 286 642 vzorků. Jen v Ústí nad Labem jich bylo 107 800.

„Celou situaci ohledně onemocnění covid-19 a zájem o testování na přítomnost viru nadále bedlivě sledujeme a jsme připraveni reagovat dle aktuální situace,“ uklidňuje závěrem Mgr. Dana Vaculíková.


Zdroj: info@kzcr.eu

Počátky testování v ústecké nemocnici

Počátky testování v ústecké nemocnici


31.10.2022

Chomutovská porodnice s příchody mladých lékařů zavádí moderní trendy. Ke spokojenosti maminek

Boxový systém na porodním sále, po porodu otisky nožiček miminkám, předporodní seminář i laktační poradna zdarma. A jako nejčerstvější novinka bufetové snídaně. To jsou hlavní zprávy, které dnes má pro budoucí rodičky personál porodnice Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Připraveny však má i další „vychytávky“, kterými se tu snaží maximálně zpříjemnit pacientkám chvíle před porodem, porod samotný i první dny po něm. 

Chomutovská porodnice se snaží reagovat na moderní trendy v porodnictví. Souvisí to s omlazením lékařského kolektivu, který byl během posledních tří let posílen nástupem celkem 8 lékařů - absolventů. „Shodli jsme se, že nás chomutovská porodnice během našich stáží na medicíně oslovila, a to hlavně v přístupu a zkušenostech stávajících lékařů. Většina z nás do té doby ani gynekologii nechtěla dělat. Kolega přišel na stáž rozhodnutý stát se chirurgem a po krátké době tady změnil rozhodnutí a stal se porodníkem. Máme zde prostor pro moderní progresivní přístup ve skvělém týmu, a to se projevuje v naší práci a doufáme i ve spokojenosti klientek,” vysvětluje lékařka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Kamila Žižková.

Budoucí maminky se mohou předem seznámit s prostředím, lékařským týmem i možnostmi při porodu a po něm, a to jak online ze svého domova, tak i při návštěvě oddělení při bezplatných předporodních seminářích (neplést s porodním kurzem). Porodnice pořádá semináře v předem vypsaných termínech, při kterých je možné porodnici navštívit a seznámit se s prostory a dostat přímo na místě informace, s čím se chodí do porodnice, jak se na porod připravit, jak probíhá porodní péče. Rodiče mají možnost si s ošetřujícím personálem popovídat.

„Rád bych zdůraznil, že komunikace s maminkami je pro nás nesmírně důležitá. Bereme je jako rovnocenné partnery, s nimiž se všechno snažíme probrat, nabízet možnosti, respektovat přání. Samozřejmě s ohledem na to nejdůležitější, a to je zdraví maminky i dítěte. Věřím, že snaha o co největší informovanost rodiček a naši otevřenost je patrná z facebookového a instagramového profilu chomutovské porodnice. Na první z nich dáváme např. krátká edukační videa a odpovídáme na dotazy budoucích rodiček. Na instagramovém profilu zase lékaři vysvětlují a ukazují metody své práce, nové možnosti, seznamují se zajímavostmi,“ přibližuje MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář chomutovského gynekologicko-porodnického oddělení a ředitel Nemocnice Chomutov, o.z.

Co rodičku čeká, pokud se pro chomutovskou porodnici rozhodne? Díky nově upraveným porodním boxům má maminka i s doprovodem zajištěné soukromí, stráví zde celý porod, není již nutné nikam přecházet. K uvolnění při porodu může využívat nefarmakologické metody, např. nafukovací míč, žíněnku, masážní oleje či aromalampu. Pro nastávající rodiče je k dispozici televize, v plánu je muzikoterapie. Maminka si bude moci pouštět hudbu podle vlastního výběru, již doma si nachystat „playlist“ k porodu. Doprovod může s rodičkou trávit nejen dobu porodu na porodním boxe,  ale porodnice umožňuje v rámci nadstandardní péče být s maminkou na pokoji i na oddělení šestinedělí.

Pokud porod probíhá normálně, může si maminka vybrat polohu, ve které chce rodit. Případně jí můžeme polohu doporučit s ohledem na průběh porodu.  Maminku o jejím stavu zdravotníci průběžně informují, plánované úkony s ní konzultuje a snaží se respektovat přání rodičky formulované v porodním plánu. Chomutovská nemocnice nabízí zdarma tlumení bolesti při porodu cestou epidurální analgesie.

Zajímavý je pro rodičky postup při takzvaném vyvolávání porodu. V případě nezralého nálezu u vyvolávaného porodu se chomutovským porodníkům velmi osvědčila příprava hrdla foley katetrem, tedy balonkem, zavedeným mezi hlavičku plodu a čípek děložní. Jde o efektivní nefarmakologickou metodu přípravy k porodu. Obvykle je maminka jeden den k plánovanému porodu přijata a druhý den porodí. Lékaři se co nejvíce snaží snížit počet nastřižení hráze při porodu.

Samozřejmostí je, pokud je miminko v pořádku a nevyžaduje akutní péči, poporodní bonding. Miminko se ještě před přestřihnutím pupeční šňůry přikládá na hruď matky a nechává se dotepat pupečník. Pokud je maminka po císařském řezu nebo z jiného důvodu nemůže své miminko přiložit na kůži, může ji zastoupit tatínek. Pupeční šňůru může přestřihnout tatínek nebo jiný doprovod maminky. Po příchodu na svět také následuje otisk nožičky miminka do pamětní kartičky. A každé dostává i pletenou čepičku, jako svůj vůbec první kousek oblečení.

„Možné jsou u nás i ambulantní porody. Po dohodě s dětským lékařem může maminka po několika hodinách od nekomplikovaného porodu odejít z nemocnice,“ upozorňuje lékařka.

O co největší zpříjemnění pobytu maminkám se pak snaží na stanici šestinedělí. Ustoupili tu od vážení miminka před kojením a po něm. Bylo to pro ženy stresující. Pokud je vše v pořádku, stačí vážení jednou za den, častěji pouze pokud se naskytne problém s kojením. Po porodu mohou maminky využít služeb laktační poradkyně či nutriční terapeutky. Pokud si nejsou jisté s kojením ještě v době pobytu na oddělení nebo i po odchodu domů, mohou poradkyni kontaktovat. Stejně tak nutriční terapeutku, která poradí se stravováním například po těhotenské cukrovce, při kojení, nedostatku železa a podobně. Obě služby jsou pro chomutovské rodičky zdarma. 

O novopečené maminky je na oddělení velmi dobře postaráno. „Cílem je, aby si žena přinášela s sebou co nejméně věcí, protože kromě běžných potřeb nabízíme kruh na sezení po porodním poranění, moderní odsávačky mléka, hřejivé či chladivé polštářky, krémy na bradavky, zklidňující sprej na hráz a podobné nadstandardní pomůcky, k zapůjčení jsou kojící polštáře. Plánujeme i úpravu nemocniční stravy pro maminky, jelikož jde o specifickou skupinu pacientek se specifickými nároky na výživu,“ rekapituluje primář oddělení MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Úplnou novinkou na oddělení jsou od 17. října 2022 snídaně formou bufetu, podle přání rodiček. Navíc je trvale k dispozici kojící čaj a mléčné výrobky. Projekt bufetových snídaní prostřednictvím nutričních týmů realizuje Krajská zdravotní, a.s., od letoška postupně na gynekologicko-porodnických odděleních svých nemocnic. Maminky po porodu a hospitalizované těhotné pacientky je využívají již také v nemocnicích v Mostě a Děčíně.

Video z chomutovské porodnice naleznete: https://youtu.be/jrFs6_DUK9M


Zdroj: info@kzcr.eu


27.10.2022

Avízo – Provoz nemocničních lékáren Krajské zdravotní krátkodobě omezí inventury

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na krátkodobé omezení provozu svých Nemocničních lékáren, kde budou v týdnu od 31. října 2022 probíhat inventury. Léčivé přípravky Lagevrio a Paxlovid k léčbě onemocnění COVID-19 zákazníci v Nemocničních lékárnách KZ dostanou i v době inventur.

V těchto termínech budou Nemocniční lékárny KZ kvůli inventuře pro veřejnost uzavřeny:

Děčín:

Od 31. 10. 2022 (12.00 hodin) do 2. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný na interní ambulanci Nemocnice Děčín, o.z.

Ústí nad Labem:

Od 31. 10. 2022 (12.00 hodin) do 3. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný po domluvě na telefonním čísle +420 705 693 476.

Lékárna V Podhájí bude uzavřena v pondělí 31. 10. 2022 bez možnosti výdeje Lagevria a Paxlovidu.

Teplice:

Od 31. 10. 2022 (14.00 hodin) do 2. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 16.00 hodin v pohotovostním okénku.

Most:

Od 31. 10. 2022 do 1. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin v pohotovostním okénku.

Chomutov:

Od 31. 10. 2022 (14.00 hodin) do 2. 11. 2022 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 18.00 hodin po zazvonění na zvonek.

Litoměřice:

Od 31. 10. 2022 (12.00 hodin) do 3. 11. 2022 (12.00 hodin) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin po zazvonění na zvonek.


Zdroj: info@kzcr.eu


26.10.2022

Avízo – Krajská zdravotní připomene osvětovou akcí Světový den cévní mozkové příhody

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den cévní mozkové příhody, který si připomeneme 29. října. Odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou zájemcům v návaznosti na to veškeré důležité informace o tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření.

Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? Chcete vědět důležité informace o iktovém centru v nemocnici ve vašem městě? Iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje připravily osvětovou akci, která proběhne u příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody v pondělí 31. října 2022 v prostorách nemocnic KZ, kde budou připraveny také tištěné materiály, ale také ve dvou obchodních centrech.

Ústí nad Labem

Atrium Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 10:00 – 13:00 hodin, OC Forum 9:00 – 13:00 hodin (také Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, sanita a ukázky resuscitací, první pomoci)  

Most

OC Central Most 9.00 – 15.00 hodin (s přestávkou 12.00 – 13.00 hodin)

Děčín

Neurologické oddělení Nemocnice Děčín, o.z., pavilon C (budova staré interny) 13.00 – 14.30 hodin stánek, poskytování informací a letáků o CMP 

Teplice

Urgentní příjem Nemocnice Teplice, o.z., přístavba pavilonu F – stanoviště s poskytováním informací a letáků o CMP

Chomutov

Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. – informační stánek bude umístěn v předsálí neurologické jednotky intenzivní péče (budova D, 3. nadzemní podlaží) a neurologické ambulance (budova B, poliklinika) – k dispozici budou informační letáky a brožury o cévní mozkové příhodě, jejích příznacích, co dělat při jejich vzniku a také jak mrtvici předcházet

Litoměřice

Neurologické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z., před ambulancí (pavilon B, 1. nadzemní podlaží) a na oddělení (pavilon E, 4. nadzemní podlaží) budou k dispozici informační letáky o CMP

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou e-mailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

Informace také na https://www.facebook.com/events/524204982415744.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


26.10.2022

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci Jerieho kardio den. O léčbě srdce specialisté diskutovali v Ústí nad Labem již poosmnácté

Kardiocentrum Krajské zdravotní, a.s., (KZ) uspořádalo ve čtvrtek 20. října 2022 odbornou konferenci „Jerieho kardio den“. Pod názvem připomínajícím průkopníka kardiologie na severu Čech a jejího zakladatele v ústecké nemocnici MUDr. Pavla Jerieho se nadregionální akce uskutečnila potřetí, celkově se specialisté na kardiovaskulární péči sešli v Ústí nad Labem na konferenci již poosmnácté.

Záštitu nad akcí, která se uskutečnila v aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta  Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí Kardiocentra KZ. Konference se zúčastnily dvě stovky zdravotníků z celé České republiky.

„Jste srdce celé kardiovaskulární péče v Ústeckém kraji, na které jsme všichni pyšní. A myslím si, že nám je závidí i v jiných větších městech,“ ocenil při zahájení akce vysokou úroveň Kardiocentra KZ v ústecké Masarykově nemocnici Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. „Jsem velmi rád, že můžeme poskytnout půdu pro to, abyste mohli společně čerpat nové poznatky a vyměňovat si zkušenosti. Takové konference zvedají nejen vaši odbornost, ale zároveň také prestiž Ústeckého kraje,“ zdůraznil Ing. Jan Schiller.

„Věřím, že výstavba nového Kardiocentra v Masarykově nemocnici, která je dnes de facto před dokončením, se podaří zdárně završit. V současnosti vybavujeme kardiologii novými přístroji, běží k tomu výběrová řízení. Tým profesora Červinky pak bude mít k dispozici tři angiolinky. To je, myslím, úctyhodný počet. Jsme rádi, že se podařilo komplexní Kardiocentrum vybudovat,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Děkuji vedení Krajské zdravotní, děkuji vedení Ústeckého kraje, protože bez jejich podpory bychom nedosáhli úrovně, na níž jsme. V současné době jsme schopni léčit všechna onemocnění srdce, a to nejen koronární – ischemickou chorobu srdeční, ale také strukturální, tedy vrozené či získané srdeční vady. A to je na krajskou nemocnici opravdu velký počin. Tím jsme na úrovni fakultních nemocnic a spektrum výkonů máme i širší, než některé fakultní nemocnice. Za uplynulých dvacet let pro obyvatele Ústeckého kraje poskytujeme péči, která je srovnatelná s tím nejlepším nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unie,“ řekl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, vedoucí Kardiocentra KZ.

Po dopoledních blocích konference, z nichž první byl věnován arytmologii, následoval přímý přenos z katetrizačního sálu. Odpoledne se účastníci konference věnovali strukturálním onemocněním a kazuistikám.

Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a.s.:

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala v roce 2021 od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta  Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí Kardiocentra KZ.

Odborným garantem konference byl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí Kardiocentra KZ.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte