28.1.2021

Iktová centra nemocnic v Chomutově a Teplicích získala nejvyšší ocenění European Stroke Organisation a Angels Initiative

Angels Initiative je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zvyšování počtu pacientů s cévní mozkovou příhodou léčených ve specializovaných centrech a optimalizace kvality léčby a péče. Projekt je podpořen World Stroke Organisation (WSO) a European Stroke Organisation (ESO). V České republice oficiální záštitu převzala Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., v nemocnicích Chomutov a Teplice, v tomto projektu dosáhla nejvyššího hodnocení a získala Diamantový status.

V rámci projektu je sledováno 10 měřítek, která hodnotí úroveň procesů logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče. Jak časné zahájení specifické rekanalizační léčby, tak komplexní péče zaměřená na léčbu komorbidit a prevenci komplikací významně zvyšují šance na příznivý klinický stav. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem - zlaté, platinové a nejvyšší diamantové.

V ČR získalo nejvyšší stupeň 10 nemocnic, z toho 2 z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem pro Iktové centrum Nemocnice Chomutov a Iktové centrum Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo oběma centrům uděleno v rámci světového kongresu, který se konal virtuálně na konci roku 2020.

Velké poděkování za tento mimořádný úspěch patří především lékařům a sestrám neurologických kolektivů obou iktových center za jejich skvělou a obětavou práci. Nelze opomenout ani kvalitní práci, kterou odvádí personál zdravotnické záchranné služby, radiologie, rehabilitace a dalších oborů, bez kterých se péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou neobejde.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., získala Diamantový status.

Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., získala Diamantový status.


26.1.2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Iktové centrum Nemocnice Chomutov úspěšně prošly auditovaným mezinárodním projektem ke zvýšení kvality péče

V rámci kontinuální snahy o zlepšení kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) se Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) a Iktové centrum (IC) Nemocnice Chomutov úspěšně zapojily do mezinárodního auditovaného projektu QASC (Quality in Acute Stroke Care).

Projekt se zaměřuje na kvalitu péče v prvních třech kritických dnech po CMP ve třech oblastech - monitorace hladiny krevního cukru (glykémie) a korekce jejích vysokých hodnot, monitorace tělesné teploty a monitorace poruchy polykání. Bylo již prokázáno, že důsledné intervence v těchto oblastech výrazně zlepšují šance na dobrý klinický výsledek léčby a snižují mortalitu, zároveň prevence komplikací vede k snížení krátkodobých i střednědobých finančních nákladů léčby.

V rámci České republiky projektem úspěšně prošlo pět nemocnic, z čehož dvě jsou z Krajské zdravotní. Jako druhá nemocnice v ČR absolvovala finální audit IC Chomutov, kterou nyní následovalo KCC MNUL. „Naše úsilí o zlepšování kvality péče o pacienty tímto jistě nekončí. Velké poděkování za zvládnutí projektu patří především sesterské části neurologického kolektivu komplexního cerebrovaskulárního centra a sestrám Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici, neboť zapojení do projektu zvyšuje nároky v jejich již tak nelehké práci,“ uvedl za KCC MNUL MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

„Jsem hrdý na to, jak skvělý tým u nás máme. Úspěšné absolvování auditu mezinárodního projektu QASC je potvrzením, že naše léčebná a ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou je na velmi vysoké úrovni, která snese srovnání s iktovými centry nejen v České republice, ale i ve světě. Velké poděkování patří všem sestrám neurologického oddělení. Ocenění si zaslouží zejména staniční sestra neurologické JIP a její kolektiv,“ doplnil za IC Chomutov primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


25.1.2021

Sdružení Lemniskáta - život bez bariér děkuje zdravotníkům ústecké nemocnice za péči o pacienty s COVID-19

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., získala pro zdravotníky a pomocníky covid jednotek padesát notýsků Batole a stejný počet sešitků Mini od sdružení Lemniskáta – život bez bariér - zdobených srdíčky a děkovnou dekorativní páskou s větou „Myslíme na vás“. Personálu připomenou pracovní chvíle v době celosvětové pandemie.

„Rozhodli jsme se alespoň o malou a symbolickou podporu nemocnic a pracovníků na covid jednotkách s tím, že jim darujeme drobnost z našeho výrobního programu,“ uvedl Petr Hirsch, zástupce sdružení Lemiskáta – život bez bariér.

„Notýsky jsou moc krásné a udělaly nám v této pro zdravotnická zařízení nelehké době velkou radost. Rozdám je za odměnu personálu, který si odvádí nejlépe svou práci,“ poděkovala hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová.

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s., je nestátní neziskovou organizací v Praze, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. „Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství,“ dodal Petr Hirsch.

Zdroj: info@kzcr.eu

Sešitky pro zdravotníky od sdružení Leminiskáta – život bez bariér jako poděkování pro zdravotníky ústecké nemocnice. Na snímku hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Mgr. Markéta Svobodová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Sešitky pro zdravotníky od sdružení Leminiskáta – život bez bariér jako poděkování pro zdravotníky ústecké nemocnice. Na snímku hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Mgr. Markéta Svobodová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


21.1.2021

Ve vakcinačním centru Krajské zdravotní v ústecké nemocnici se nechal naočkovat i stoletý Alois Randus

Zdravotníci vakcinačních center a mobilních týmů v Ústeckém kraji pokračují v očkování seniorů starších osmdesáti let proti nemoci COVID-19. Vakcínu si nechal v centru pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice aplikovat i stoletý Ústečan Alois Randus.

„Pro očkování proti covidu jsem se rozhodl, protože chci nadále zůstat zdravý. Mojí největší zálibou jsou včely. Přes třicet let jsem vedl kroužek. Řada žáků si ke mně chodí stále pro rady. Nechci se obávat, že se od nich nakazím. Až skončí opatření, plánujeme na zahradě velkou oslavu narozenin,“ uvedl senior, který jubileum oslavil 13. ledna a do očkovacího centra ho doprovodily jeho dvě dcery.

Stejně jako každý zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 i on musel vyplnit formulář o svém zdravotním stavu se souhlasem s aplikací vakcíny a prošel lékařskou prohlídkou. „Skoro vůbec mě píchnutí nebolelo. Cítím se velmi dobře,“ odpověděl senior v čekárně po opuštění vakcinační ambulance.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská linka pro zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 z řad seniorů z Ústeckého kraje

Telefonní číslo: 800 876 011

Pondělí až pátek od 9 hodin do 15 hodin.
Toto telefonní číslo slouží pro pomoc při registraci a rezervaci termínu na očkování a odpovědi na otázky týkající se tohoto očkování

Informace o očkování v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

O očkovat proti nemoci COVID-19 se nechal i stoletý Ústečan Alois Randus. Vakcínu mu aplikovala zdravotní sestra Bc. Eva Křížová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

O očkovat proti nemoci COVID-19 se nechal i stoletý Ústečan Alois Randus. Vakcínu mu aplikovala zdravotní sestra Bc. Eva Křížová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


20.1.2021

Na covidových jednotkách Krajské zdravotní vypomáhá téměř šest desítek vojáků

V nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, na covidových jednotkách v těchto dnech vypomáhá téměř šest desítek příslušníků Armády České republiky. Vojáci jsou rozděleni především na standardní lůžkové stanice a jednotky intenzivní péče pečující o pacienty s nemocí COVID-19.

Nadporučík Vladimír Kosina, velitel dvanácti vojáků vypomáhajících v ústecké Masarykově nemocnici, uvedl, že úloha vojáků ve zdravotnickém zařízení je ulehčit v péči o pacienty především střednímu a nižšímu zdravotnickému personálu. „Jsme rozděleni do dvanáctihodinových směn. Sestřičkám a sanitářkám pomáháme především s hygienou ležících pacientů, jejich transportem na různá vyšetření. Pro každého z nás je to nová životní zkušenost,“ říká letecký mechanik z 21. základny taktického letectva z Čáslavi.

Na profesionální vojáky v nemocničních uniformách reagují pacienti velmi dobře. „Především muži, když se dozví, že jsme z armády, zavzpomínají na svou základní vojenskou službu. Pacientky zase vzpomínají, jak jezdily za svými partnery do kasáren. Někdy to bývá i na delší povídání. Co mě hodně překvapilo, jak si člověk vytvoří rychle vztah k nemocnému na lůžku. Téměř každého pacienta znám jménem,“ uvádí Vladimír Kosina sloužící na covidové jednotce číslo 6, ve kterou se proměnila lůžková část neurologického oddělení.

Kromě historek, čelí příslušníci Armády České republiky i nepříjemným momentům péče o pacienta s COVID-19. „Pomáhal jsem oblékat se do ochranných pomůcek blízkým pacienta, aby se s ním mohli rozloučit před jeho smrtí. Příjemné také není, když vidíte s těžkým průběhem nemoci vrstevníky na lůžku,“ dodává šestatřicetiletý profesionální voják.

Příslušníci Armády České republiky se v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., střídají ve čtrnáctidenních turnusech.  

Zdroj: info@kzcr.eu

Personál covidové jednotky číslo 6 v ústecké Masarykově nemocnici s nadporučíkem Vladimírem Kosinou. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Personál covidové jednotky číslo 6 v ústecké Masarykově nemocnici s nadporučíkem Vladimírem Kosinou. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


19.1.2021

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19_aktualizace o nová očkovací centra

Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Ing. Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a.s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

Informace k očkování budou k dispozici na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s., a také na webu Ústeckého kraje.

 

Fotografie z akce naleznete na https://www.kzcr.eu/cz/kz/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


18.1.2021

Krajská zdravotní vychází vstříc seniorům při očkování proti COVIDU-19

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) společně s vedením Ústeckého kraje (ÚK) představila očkovací strategii proti onemocnění COVID-19. Právě vakcinace obyvatelstva je absolutní prioritou. Největší poskytovatel zdravotní péče v regionu spolu s Ústeckým krajem proto připravuje další mobilní očkovací tým pro seniory v kategorii 80 let a více, kteří se v případě zájmu o aplikování vakcíny registrují do centrálního registračního systému.

O očkování mezi seniory je na Ústecku značný zájem. Vedení KZ a ÚK proto reaguje na požadavky občanů. Zřízený další mobilní tým bude sloužit seniorům, kteří se nemohou dostavit do některého ze stávajících patnácti očkovacích center nebo Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Společnost Krajská zdravotní ani Ústecký kraj nedisponují dostatečným množství validních informací o jednotlivých seniorech, kteří nejsou mobilní. Chce proto v této oblasti spolupracovat intenzivně s praktickými lékaři a také s jednotlivými obcemi a městy. „Právě na praktického lékaře by se měl zájemce o povolání mobilního očkovacího týmu obrátit. Lékař následně informuje kompetentního, pověřeného zástupce obce nebo města a ten bude posléze kontaktovat mobilní očkovací tým a pacient bude zařazen do harmonogramu,“ přibližuje celý proces MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel KZ a krajský koordinátor pro očkování proti Covidu-19.

Při plánování výjezdů mobilního očkovacího týmu bude vždy důsledně pamatováno na jeho maximální efektivní využití, proto je součinnost mezi praktickými lékaři, obcemi a městy absolutně nezbytná.

„Očkování proti COVIDU-19 je naší prioritou. Jsme po personální i technické stránce připravení a vše se snažíme i průběžně dolaďovat a zdokonalovat. Jsme ale závislí i na okolnostech, které neovlivníme, a nespadají do naší gesce. Absolutně zásadní jsou pro nás dodávky vakcín. Bez nich můžeme být připraveni sebelíp, ale očkování pro všechny občany prostě sami v ten moment zajistit nemůžeme,“ říká hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Prvním registrovaným seniorům starším 80 let personál očkovacího centra v ústecké Masarykově nemocnice aplikoval vakcínu v neděli 17. 1. 2021. Pokračuje také vakcinace zdravotníků, jejichž proočkovanost je vnímaná jako zásadní pro zajištění zdravotní péče.

Informace o očkování v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 získáte na webových stránkách www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

Sanitka vakcinačního mobilního týmu

Sanitka vakcinačního mobilního týmu


18.1.2021

Zástupci představenstva Krajské zdravotní jednali s vedením nemocnice v Děčíně

V děčínské nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se sešli zástupci jejího vedení v čele s ředitelem MUDr. Michalem Hanauerem, MBA, jenž je zároveň primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení, s členy představenstva KZ prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph.D., a MUDr. Ondřejem Štěrbou. Tématem jednání byla stavba v děčínské nemocnici, která byla nyní odložena.

Na konci roku 2020 představenstvo rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov. Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí bylo nezajištění finančních prostředků na tyto záměry ve výši nejméně 1,3 miliardy korun.  Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, které je nutné provádět s ohledem na udržení rozsahu a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila by existenčně celou ekonomiku KZ.

Představenstvo také shledalo faktické pochybnosti ve způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část strategických investic byla bez vysvětlení zadána jako holé stavby bez vnitřního vybavení, dodávky zdravotnických technologií jsou založeny na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní. V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím nebyly provedeny ani základní úkony investičního rozhodování a v plánu financování nejsou zahrnuty vyvolané investiční výdaje.

V představenstvu je shoda na tom, že pro udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče se musíme postarat v první řadě o zdravotníky, o jejich dobré pracovní podmínky. Samotné stavby nových pavilonů na to nestačí. Někde jsou ale nutné, a Děčín je takový případ. V současném stavu jsme investici v žádném případě nemohli spustit, ale dali jsme si za úkol do poloviny roku společně s vedením děčínské nemocnice najít reálné řešení, které zahrne upřesnění a etapizaci stavebních akcí, financování, personální zajištění a další potřebné změny,“ shrnul závěry schůzky člen představenstva KZ prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

 „Cílem jednání bylo seznámit členy představenstva Krajské zdravotní, a.s., se současnou situací v Nemocnici Děčín,o.z., a s důvody a nutností výstavby nového nemocničního pavilonu a také upozornění na všechna rizika nerealizování tohoto záměru. Děkujeme členům představenstva za konstruktivní přístup a pevně věříme v pozitivní výsledek celého procesu,“ uvedl ke schůzce ředitel nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA. Jednání se zúčastnili také primáři oborů, kterých se investice hlavně dotýká.

Zdravotnictví je prioritou i pro vedení Ústeckého kraje. Hejtman Jan Schiller se chce se situací v nemocnici v Děčíně detailně obeznámit a hledat společně s KZ řešení, které bude všeobecně akceptovatelné.

Zdroj: info@kzcr.eu

Zrekonstruovaný pavilon I děčínské nemocnice.

Zrekonstruovaný pavilon I děčínské nemocnice.


15.1.2021

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19

Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 14 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Ing. Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a.s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

Informace k očkování budou k dispozici na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s., a také na webu Ústeckého kraje.

Zdroj: info@kzcr.eu

Sanitní vůz mobilního očkovacího týmu

Sanitní vůz mobilního očkovacího týmu


13.1.2021

Krajská zdravotní zahájila očkování proti COVID-19 v domovech seniorů

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) zahájila ve středu 13. ledna v koordinaci s Ústeckým krajem očkování proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 v domovech seniorů. KZ v úterý 12. ledna převzala další dodávku vakcíny v 390 vícedávkových injekčních lahvičkách. První zastávkou mobilního očkovacího týmu KZ byl Domov pro seniory Severní Terasa v Ústí nad Labem.

Očkovací tým ústecké Masarykovy nemocnice ve složení lékař, čtyři zdravotní sestry a dvě administrativní pracovnice první den naočkoval sedmdesát devět klientů a čtyřicet sedm zaměstnanců ústeckého Domova pro seniory Severní Terasa v ulici V Klidu. „Každých pět dní jsme museli jako zaměstnanci podstupovat antigenní testy. Bylo to náročné a zatěžující. Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné době jedinou možností jak se vyhnout jejímu propuknutí po nákaze virem. Proto jsem neváhala a přijala možnost se nechat očkovat,“ řekla zdravotní sestra Domova Kristýna Lukášková.

Očkování si pochvaloval čtyřiasedmdesátiletý klient domova Vladimír Dlouhý. „Když za mnou přišli, jestli se nechám očkovat proti covidu, okamžitě jsem souhlasil. S blízkými si pouze telefonuji. Rád bych se s nimi viděl i osobně a nemusel se obávat, že se nakazím. Bylo to, jako když vám píchnou jakoukoliv jinou injekci,“ uvedl senior.

Nejstarším očkovaným v Domově pro seniory Severní Terasa byla osmadevadesátiletá klientka. „Během zhruba půlhodiny po vakcinaci, která se uvádí jako doba pro možnou reakci na očkovací látku, pohybliví klienti zůstali hromadně ve společných prostorách pod dozorem personálu, za ležícími seniory docházely více ošetřovatelky a sledovaly jejich zdravotní stav. Naše lůžka jsou rovněž vybavena komunikačním systémem sestra – klient, takže si každý senior v případě akutních potíží přivolá pomoc,“ dodal Ing. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa.

„V následujících dnech náš očkovací tým podle harmonogramu vyjede očkovat klienty i do dalších ústeckých domovů pro seniory,“ doplnila Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.

Zdroj: info@kzcr.eu

Očkovací tým v Domově pro seniory Severní Terasa. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Očkovací tým v Domově pro seniory Severní Terasa. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte