8.3.2023

Canisterapie má v Krajské zdravotní nezastupitelné místo, ukázalo setkání v ústecké nemocnici

Canisterapii do nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), přinášejí nadšenci z řad chovatelů psů. Znovu to připomněla přednáška ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s. (VIKZ), v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Setkání zkušené lektorky, canisterapeutky a ergoterapeutky Bc. Lenky Macháčkové, DiS., a jejího svěřence Artíka se zájemci o informace k této zajímavé činnosti se uskutečnilo 23. února.

„Canisterapeuti jsou v současné době součástí týmů psychosociální podpory, které v posledních letech vznikají ve všech nemocnicích KZ. Vedení jejich čtyřnohých svěřenců ve prospěch pacienta je těžký úkol a dlouhodobý závazek. Proto jsme touto přednáškou chtěli jejich práci takto přiblížit,“ uvedla Markéta Matušíková, MSc., koordinátorka Odboru podpůrné péče KZ.

Bc. Lenka Macháčková, DiS., pracuje jako dětská sestra na Dětské klinice v ústecké Masarykově nemocnici. Od jejího příchodu na kliniku před 13 lety lze pozorovat systematický rozvoj canisterapie v největší krajské nemocnici a posléze i v KZ. „Je spousta lidí, která se snaží canisterapii nahrazovat třeba nějakou loutkovou či jinou terapií. Canisterapie je ale motivací na straně jedné, a na straně druhé umožňuje pacientovi nahřát svalové jádro. Psa nemůže žádný přístroj nahradit. Jde i o psychickou podporu od této němé duše, která je prostě jiná než od druhého člověka,“ vysvětlila canisterapeutka.

Psa je potřeba začít připravovat již od štěněčího věku, zaměřením na větší socializaci, pohyb mezi lidmi. „Musí znát městský ruch, pachy… Je nutné maximálně se v tomto směru psu věnovat. Neméně důležitá je pro zvíře péče o jeho psychiku, protože práce je pro něj velmi náročná,“ zdůraznila lektorka.

Na setkání na půdě VIKZ s ní byl Artík, který je podle jeho majitelky nejšikovnější z trojice jejích psů. „Donedávna jsem měla i jeho maminku Kessy, která bohužel zemřela. Fenka i v době své nemoci – měla zhoubný nádor na plicích – chodila na plicní oddělení, aby pacientům ukázala, že někdo stejně nemocný může za nimi docházet. A to bylo opravdu úžasné! Pro canisterapii mám i Artíkovu sestru Abbie a dvouletou Báru, která se ještě zaučuje,“ představila psí tým Bc. Lenka Macháčková, DiS.

Z canisterapie mají užitek i pacienti v dalších nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní. Patří k nim i ta v Litoměřicích, která pod největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice přešla před dvěma roky. Tady se věnuje canisterapii Pavla Struhová, DiS. „Pracuji jako fyzioterapeut na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Litoměřice a mám labradora Milly. S touto tříletou fenkou vykonávám na lůžkových odděleních nemocnice canisterapii. Je mi velkým a úžasným pomocníkem při práci,“ řekla Pavla Struhová, DiS., na setkání v Ústí nad Labem.

Zdroj: info@kzcr.eu


Dobrovolnický psí tým na setkání ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., zastupoval Artík.

Dobrovolnický psí tým na setkání ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., zastupoval Artík.


6.3.2023

Avízo – Krajská zdravotní ke Světovému dni ledvin pořádá v nefrologické ambulanci děčínské nemocnice Den otevřených dveří

Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., pořádá u příležitosti Světového dne ledvin pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Akce proběhne ve čtvrtek 9. března 2023 od 7:00 do 13:00 hodin,

v nefrologické ambulanci, v budově „R“, prostřední vchod, U nemocnice 1, 405 99 Děčín (konečná zastávka autobusu linky 201).

Světový den ledvin je mezinárodní akce, která upozorňuje na nutnost péče o ledviny a prevence proti onemocnění tohoto životně důležitého orgánu. Tento den se otevírají ambulance pro preventivní vyšetření bez objednání.

Co na vás čeká:

Ø  odebrání krve a vzorku moče

Ø  měření krevního tlaku

S sebou:

Ø  kartičku pojištěnce

Ø  kontaktní telefon

Bližší informace získají zájemci o vyšetření na místě.

   

Zdroj: info@kzcr.eu

 


3.3.2023

Vedení Krajské zdravotní zahájilo výstavu k 15. výročí založení společnosti

K patnáctému výročí Krajské zdravotní, a.s., která spravuje celkem sedm nemocnic v Ústeckém kraji, vznikl jedinečný soubor fotografií, které zachycují zaměstnance na jejich pracovištích. Jedná se o zástupce zdravotnického i nezdravotnického personálu. Fotografie si aktuálně mohou prohlédnout návštěvníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most. Výstavu v ústecké Masarykově nemocnici ve čtvrtek 2. března 2023 zahájil generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA.

„Soubor obsahuje 39 fotografií napříč všemi nemocnicemi. Na snímcích jsou tak zástupci nemocnic v Litoměřicích, Teplicích, Ústí nad Labem, Mostě, Děčíně, Chomutově a v Rumburku. Děkuji všem, kteří se do příprav výstavy a prezentace našich nemocnic zapojili,“ uvedl při zahájení výstavy MUDr. Petr Malý, MBA.

Za návrhem a realizací výstavy stojí tým Tiskového a komunikačního oddělení společnosti, autorem fotografií je jeho člen David Hlinka. Vznikla tak unikátní výstava, jejímž cílem je představit veřejnosti život v nemocnicích, a to právě prostřednictvím konkrétních lidí, kteří v Krajské zdravotní pracují.

„Těší mne, že návštěvníci nemocnice mohou vidět naše zaměstnance v neformální podobě na jejich pracovištích. Věřím, že fotografie v pacientech vyvolají příjemný pocit a utvrdí je v přesvědčení, že se jim snažíme maximálně pomoci,“ řekl Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z. I on projevil uznání všem, kteří se do projektu zapojili.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA

MUDr. Petr Malý, MBA

Zahájení výstavy k patnácti letům Krajské zdravotní, a.s.


28.2.2023

Nový přístroj pro počítačovou tomografii začal sloužit v teplické nemocnici

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v modernizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky. Jednou z priorit je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, která KZ spravuje. Ke stěžejním předpokladům pro naplňování tohoto cíle patří postupná obměna, modernizace zdravotnické techniky. Aktuálně v Nemocnici Teplice, o.z., zahájila provoz nového přístroje pro počítačovou tomografii (CT). V posledních měsících došlo k plánované výměně přístroje v nemocnicích v Rumburku a Litoměřicích.

Slavnostní prezentace nové zdravotnické techniky na Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Teplice o.z., 27. února se zúčastnili Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ, MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice, o.z., MUDr. Přemysl Pavelčík, primář oddělení, a Petra Rybolová, vedoucí radiologický asistent.

„CT přístroj v Teplicích je po Rumburku a Litoměřicích třetí, který Krajská zdravotní pořídila díky možnosti financování z výzvy REACT-EU 98. Stál 18,4 milionu korun a máme k němu zajištěn pozáruční servis v délce 6 let tak, abychom životnost přístroje, která je plánována na 8 let, měli pokrytou. Kvalitní techniku pro počítačovou tomografii potřebujeme pro zajištění iktového programu, jehož výsledky máme v Ústeckém kraji nejlepší v České republice,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA. Podle slov generálního ředitele společnosti se ukázalo velkou výhodou, že za pracoviště, kde právě probíhala obměna přístroje, převzaly pacienty k vyšetření další nemocnice KZ.

„Jsem velice rád, že pokračuje obnova přístrojového vybavení v teplické nemocnici. Chtěl bych poděkovat kolegům z okolních nemocnic, že během výměny CT přístroje se postarali o pacienty z naší spádové oblasti – jak v rámci iktového programu, tak v případě dalších vyšetření, hlavně hospitalizovaných pacientů. Nesporná výhoda klíčové role Krajské zdravotní v zajišťování zdravotní péče v Ústeckém kraji se ukazuje například při dočasném odstavení části operačních sálů ústecké Masarykovy nemocnice v souvislosti s její probíhající dostavbou, kdy se ústečtí pacienti operují v teplické nemocnici,“ připomněl její ředitel MUDr. Tomáš Hrubý.

„Počítačová tomografie je sofistikovanější než klasické rentgenové vyšetření. Využívá měření absorbce rentgenového záření. A každá nová generace těchto přístrojů se zaměřuje na to, pokud jde o dávku záření, aby pacienta šetřil. Každé nové CT je také propracovanější, rychlejší, ať už jde o techniku nebo software. Doufám, že s novým strojem přicházejí větší intervaly pro servis. A také, že oněch 12 tisíc pacientů, které jsme měli v roce 2022, vyšetříme i letos, a to s vyšším komfortem,“ řekl primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Přemysl Pavelčík. 

Nový tomograf Aquilion PRIME SP je od firmy Canon, který nahradil od roku 2014 sloužící přístroj Optima CT 660 výrobce GE HealthCare, byl pořízen za cenu 18 392 000 Kč včetně DPH.  Investice byla financována z 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice“, číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337.

Moderní přístroj pro počítačovou tomografii se řadí mezi špičkovou zdravotnickou techniku určenou pro jedno ze základních vyšetření pacienta v oboru radiologie. CT přístroj je umístěn na Radiodiagnostickém oddělení – pavilon E, 1. NP,  Duchcovská 53, 415 29 Teplice.

Teplická nemocnice má celookresní spádovost pro téměř 130 000 obyvatel.


Zdroj: info@kzcr.eu


Vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice Petra Rybolová s novým přístrojem pro počítačovou tomografii během prezentace 27. února

Vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice Petra Rybolová s novým přístrojem pro počítačovou tomografii během prezentace 27. února


24.2.2023

Neurochirurgická klinika v ústecké Masarykově nemocnici získala plnou evropskou akreditaci JRAAC UEMS/EANS

Prestižní akreditaci získala Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Evropskou akreditaci uděluje Spojený rezidenční poradní a akreditační výbor (JRAAC), který pracuje pod Evropskou asociací neurochirurgických společností (EANS) a Evropskou unií lékařských specialistů (UEMS).

„Udělení této evropské akreditace si skutečně vážím. Certifikát je uznáním, že ústecká neurochirurgie je plně srovnatelná s evropskou úrovní, že mladí neurochirurgové získávají na našem pracovišti vzdělání, které odpovídá přísným evropským požadavkům a standardům. Tuto certifikaci získalo v Evropě dosud 16 prestižních neurochirurgických klinik,“ uvedl přednosta neurochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Získání akreditace si vyžádalo 2 roky a 9 měsíců příprav a práce, zpoždění bylo dáno čekáním na komisi v době covidu. V žádosti o akreditaci muselo pracoviště uspět v 9 kapitolách, kdy byly posuzovány všechny detaily vybavení kliniky, procesů léčby a výuky.

„Vlastní certifikace sestává ze dvou částí – podrobné analýzy zaslané žádosti a dokumentů a dvoudenní vizity komise JRAAC na klinice s podrobnými rozhovory se všemi rezidenty, při nichž je garantováno plné soukromí, důvěrnost a diskrétnost,“ dodal profesor Sameš.

Výsledkem procesu certifikace je doporučení nejvyšší plné akreditace JRAAC pro neurochirurgickou kliniku na pět let.


Zdroj: info@kzcr.eu

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Úspěchy neurochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici


23.2.2023

Na Klinice urologie a robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici mu zachránili ledvinu. Teď tady slouží jako nemocniční kaplan

Přispívat ke snížení stresu, zlepšovat atmosféru ve zdravotnickém zařízení, pomáhat pacientům a jejich blízkým vyrovnat se s nemocemi, úrazem či smrtí, motivovat k otevřenější spolupráci se zdravotnickým personálem. Právě to je cílem práce nemocničních kaplanů v zařízeních Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Součástí léčby pacientů, pomoci jejich blízkým i veškerému personálu nemocnic se postupně stala v průběhu posledních 13 let. Výsledky působení nemocničního kaplana si pochvalují i na Klinice urologie a robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici.

„Musím upřímně přiznat, že ke kaplanské službě jsem ještě před několika měsíci přistupoval s předsudkem. Moc jsem nevěřil, že přinese nějaký významný efekt,“ přiznává MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jak zní oficiální název jednoho z nejrenomovanějších pracovišť největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice. Shodou okolností se mu však na operační stůl dostal pacient, který působí v ústecké nemocnici jako kaplan.

„Jak jsme spolu hovořili, slovo dalo slovo a dohodli jsme se, že by duchovní služba mohla být součástí toho, co naše klinika pacientům nabízí. Pan kaplan začal na lůžkové oddělení docházet od prosince loňského roku a ukázalo se, že ono to funguje. S lidmi si popovídá, oni doslova rozkvétají, protože začínají svou situaci i budoucnost vidět mnohem optimističtěji. Výsledky jsou nad mé očekávání,“ je překvapen a zároveň spokojen přednosta Schraml.

„Pacienti na nabídku duchovní služby reagují většinou pozitivně. Ze zkušeností vyplývá, že ten, který je ochoten naslouchat a na druhé straně hovořit o svých pocitech, starostech, obavách a očekáváních, nutně není jen ten, kdo věří v Boha. Víme, že člověk v mezních životních situacích se upíná k naději, doufá v lepší budoucnost. Kaplan se tak snaží být tím, kdo se pacientovi či jeho blízkým snaží pomoci cestu z prožívaného krizového období nalézt, ukázat směr. A držet za ruku, je-li to potřeba – obrazně a doslova,“ říká Mgr. Richard Kavan, který je oním nemocničním kaplanem, nově docházejícím na ústeckou Kliniku urologie a robotické chirurgie.

Podle něj je mu totiž významným pomocníkem, vedle pouhé přítomnosti u lůžka, naslouchání a rozhovoru, i fyzický kontakt, pokud si jej nemocný přeje. „Umocňuje vše, čeho bychom rádi společně dosáhli: odbourání stresu, zklidnění a zlepšení atmosféry. Jestliže se toto daří, můžeme v tom spatřovat signál, že práce kaplanů v nemocnici je smysluplná. A tudíž potřebná,“ míní magistr Kavan, který slouží coby kaplan v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem třetím rokem.

Nemocniční kaplani v Krajské zdravotní, a.s.

Koordinátorem duchovní služby v KZ je Zbyšek Jonczy, spoluzakladatel Asociace nemocničních kaplanů ČR. Zkušený člověk, který stál u počátku spirituální pomoci v krajských nemocnicích v regionu.

„V roce 2009 se na mě obrátila hlavní sestra nemocnice v Teplicích, zda bych z pozice faráře mohl zprostředkovat pro nemocnici službu nemocničního kaplana, která v některých nemocnicích v Česku v té době začínala fungovat. Výsledkem byl, po nezbytných přípravách, začátek služby čtyř duchovních na dohodu o pracovní činnosti. Jelikož se služba v Teplicích osvědčila a po dvou letech se stala významnou součástí ošetřovatelské péče, byl jsem tehdejším vedením společnosti požádán, abych zorganizoval duchovní službu, která je přísně ekumenická, i v ostatních nemocnicích Krajské zdravotní,“ přibližuje Zbyšek Jonczy.

Dnes působí třináct nemocničních kaplanů ve čtyřech nemocnicích KZ. Čtyři kaplani mají pracovní smlouvu (dva na plný úvazek) a zbytek pracuje na dohodu. „Zdravotnický personál na všech úrovních tam, kde to situace vyžaduje, zařazuje nemocniční kaplany do svých multidisciplinárních týmů, a velmi pozitivně hodnotí jejich práci,“ upozorňuje na skutečnost, že duchovní, zároveň školení krizoví interventi, jsou ve zdravotnických zařízeních důležitou součástí celku. Za velký úspěch Zbyšek Jonczy považuje i to, že v mostecké nemocnici vzniká první nemocniční kaple v KZ, která bude brzy slavnostně otevřena.

Duchovní službu chce KZ zajistit i pro pacienty v nemocnicích, které pod společnost přešly nedávno, tedy v Litoměřicích a Rumburku. „Jednání týkající se možnosti zřízení duchovní služby proběhnou v letošním roce,“ doplňuje její koordinátor.

       

Zdroj: info@kzcr.eu


Přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D. (vpravo) a nemocniční kaplan Mgr. Richard Kavan při vizitě na lůžkovém oddělení Kliniky urologie a robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici

Přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D. (vpravo) a nemocniční kaplan Mgr. Richard Kavan při vizitě na lůžkovém oddělení Kliniky urologie a robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici


22.2.2023

Tým ústeckých chirurgů operuje v Teplicích. Důvodem je rekonstrukce sálového provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Vybrané pacienty ústecké chirurgie lékaři aktuálně operují v Nemocnici Teplice. K prohloubení spolupráce mezi chirurgickými odděleními nemocnic Krajské zdravotní, a.s., zdravotníky přivedla nutnost rekonstrukce sálového provozu v ústecké Masarykově nemocnici. Sály teplické nemocnice by měli ústečtí chirurgové využívat do konce letošního roku.

„Jsme rádi, že se nám v teplické nemocnici podařilo najít volné kapacity pro pacienty z Ústecka a můžeme tak kolegům ze sousední nemocnice pomoci. Pro pacienty je důležité, že nemusejí na indikované výkony čekat delší dobu, než by čekali v případě operace v Ústí nad Labem,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

V Teplicích tým chirurgů z ústecké nemocnice v současnosti nejčastěji operuje břišní kýly, žlučník a křečové žíly. „Vyšetření pacientů a jejich indikace k operaci stále probíhá na chirurgických ambulancích v ústecké Masarykově nemocnici, kde se provádějí také veškerá předoperační a příjmová vyšetření. Pacient do teplické nemocnice přichází až ráno v den operace,“ vysvětluje MUDr. Martin Sessek, primář chirurgického oddělení teplické nemocnice.

Operaci v Teplicích provádí kompletně ústecký chirurgický tým. Další péče je již v gesci personálu Nemocnice Teplice, který také pacienta následně propouští, nejčastěji první den po operaci.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nemocnice Teplice

Nemocnice Teplice


20.2.2023

Neurochirurgická klinika v ústecké Masarykově nemocnici hostila stážisty z Kostariky a Venezuely

Emanuelle Vargas z Kostariky a Andrés Granados z Venezuely právě zakončili měsíční stáž na Neurochirurgické klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL).

Ve svých zemích jsou oba vystudovanými specializovanými lékaři v oboru neurochirurgie, na stážích v Evropě pracují na subspecializaci. V ústecké Masarykově nemocnici se věnovali především extrakraniálním - intrakraniálním mozkovým bypassům.

„Stáž je organizována v rámci světové federace WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) jako Cerebral Bypass Fellowship na dobu jednoho měsíce v Ústí nad Labem a druhého měsíce v Českých Budějovicích. Tato dvě centra v ČR byla certifikována světovou federací díky odborným zkušenostem s touto operativou, laboratornímu zázemí pro nácvik bypassů a hlavně díky přístrojovému vybavení pro vyšetřování cévních pacientů – především kvatitativní MRA (QMRA). Po absolvování fellowshipu získají lékaři certifikát světové federace WFNS pro vyšetřování a provádění těchto náročných operací ve svých zemích,“ uvedl přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

„Moc se nám tu líbilo, je mnoho věcí, které jsme se zde naučili. Viděli jsme mnoho zajímavých technik, které tu lidé dělají. Dostali jsme se také k praxi na různých modelech, takže jsme si řadu věcí mohli vyzkoušet. Lidé na zdejší klinice jsou úžasní, každý je tu velkým profesionálem. Jsme rádi, že jsme se mohli učit právě od nich,“ pochvaloval si stáž na ústecké klinice Emanuelle Vargas.

„Ve městě se nám moc líbila hromadná doprava, která oproti našim zemím funguje opravdu bezvadně. Lidé tu na nás byli moc milí, všichni nás s nadšením zdravili, takže jsme se cítili vítaní. Oproti mému rodnému městu je Ústí nad Labem velmi tiché, ale krásné město. Líbí se mi zdejší kostely, zámeček Větruše a místní příroda,“ dodal Andrés Granados.

Z Ústí nad Labem teď oba stážisté zamířili na měsíc do Českých Budějovic. Emanuel se pak vydá domů do Kostariky, Andrés bude pokračovat do Německa a Španělska, než se vrátí zpět do Venezuely.


Zdroj: info@kzcr.eu

Andrés Granados a Emanuelle Vargas

Andrés Granados a Emanuelle Vargas


17.2.2023

Krajská zdravotní má koordinátorku zdravotní péče pro laboratorní komplement

Krajského koordinátora zdravotní péče pro Laboratorní komplement jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Stala se jím Ing. Pavla Hrušková, vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z. Zároveň byly jmenovány členky koordinační skupiny pro Laboratorní komplement – MUDr. Lenka Dvořáková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) a Ing. Pavla Bradáčová, vedoucí laboratoře Oddělení klinické hematologie MNUL. Koordinátoři pro jednotlivé zdravotnické obory fungují jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

„Jsem rád, že oslovené specialistky přijaly nabídku ke spolupráci, protože škála oborů laboratorní medicíny je poměrně široká a považuji za důležité, aby nemocnice byly se zpracováním výsledků soběstačné. Koordinace všech činností, které v důsledku směřují k optimalizaci zdravotní péče a nákladů, které je na ni potřeba vynakládat, je nesmírně důležitá,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Těším se na spolupráci a jsem přesvědčen, že její požadovanou úroveň lze dosáhnout především dobrou komunikací s primáři, vedoucími oddělení a řediteli našich nemocnic. Koordinátoři zdravotní péče mapují situaci ve svých oborech napříč Krajskou zdravotní. Na základě toho očekáváme návrhy změn, z něhož vyplynou směry, jimiž se chceme ubírat,“ uvedl MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Koncept je jasný: laboratorní obor je hodně široký a my ho potřebujeme nějakým způsobem sjednotit, více jej zpřehlednit a lépe zpřístupnit klinickým pracovištím. Druhým hlavním úkolem bude omezit extramurální vyšetření a ideálně docílit stavu, že všechna vyšetření budou prováděna v Krajské zdravotní,“ přiblížila hlavní cíle práce nového týmu koordinátorka zdravotní péče pro Laboratorní komplement Ing. Pavla Hrušková.

V současnosti má KZ celkem 16 koordinátorů zdravotní péče.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Zleva MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Pavla Hrušková, vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z., MUDr. Lenka Dvořáková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ing. Pavla Bradáčová, vedoucí laboratoře Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

Zleva MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Ing. Pavla Hrušková, vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z., MUDr. Lenka Dvořáková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ing. Pavla Bradáčová, vedoucí laboratoře Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.


10.2.2023

Dětská klinika ústecké Masarykovy nemocnice má od Kapky naděje nové přístroje

Nové přístroje přesahující hodnotu jeden milion korun, zakoupené Nadačním fondem Kapka naděje (NFKN), využívá k léčbě Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Zástupkyně nadačního fondu přístroje zakoupené v loňském roce slavnostně předaly, spolu s dárky pro malé pacienty, v dětském pavilonu ústecké nemocnice ve čtvrtek 9. února 2023.

Setkání se zúčastnily za NFKN jeho ředitelka Dita Loudilová a projektová manažerka Pavlína Vacátková, které přivítal přednosta kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., a ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Aleš Chodacki.

„Nadační fond Kapka naděje je naším dlouholetým partnerem a díky jeho přízni a výborné spolupráci s ním jsme na naše pracoviště získali další nové přístroje pro pacienty a zdravotnický personál. Díky štědrosti takových dárců, jako je Kapka naděje, přichází významná pomoc, za kterou moc děkujeme,“ uvedl přednosta MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Nové přístroje předala zdravotníkům Dita Loudilová, ředitelka nadačního fondu. „Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem trvá již 14 let. Za tuto dobu fond nakoupil přístroje a vybavení pro nemocnici za více než 4 400 000 Kč. Velmi nás těší, že jsme mohli takto pomoci. Dnes slavnostně předáváme plicní ventilátor Evita 600 a měřicí přístroj QuickRead Go, které financovala společnost Shell, a z veřejné sbírky Nadačního fondu Kapka naděje pořízený pacientský monitor životních funkcí B125,“ sdělila ředitelka NFKZ.

„Kapka naděje je za tu neuvěřitelnou dobu trvající spolupráce stále s námi a jsem za tak spolehlivého partnera opravdu rád. Zvláště v posledních letech, kdy počet mecenášů pro zdravotnictví spíše ubývá. Kapce naděje moc děkuji a těším se na další spolupráci s ní,“ zdůraznil ředitel nemocnice MUDr. Aleš Chodacki.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová nalepuje samolepku na darovaný plicní ventilátor na Dětské klinice v ústecké Masarykově nemocnici.

Ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová nalepuje samolepku na darovaný plicní ventilátor na Dětské klinice v ústecké Masarykově nemocnici.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte