30.9.2021

Premiér Babiš a ministr Vojtěch navštívili nemocnice Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Chomutově, ve druhé zahájili výstavbu nového pavilonu

Předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, navštívili ve čtvrtek 30. září 2021 nemocnice Krajské zdravotní, a.s. (KZ) v Ústí nad Labem a Chomutově. V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) je přivítal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti a MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL. Návštěvu doprovodil Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje (ÚK), Ing. Radim Laibl, radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje a Mgr. Milan Rychtařík, předseda zdravotního výboru Ústeckého kraje. Další cesta premiéra a ministra zdravotnictví vedla do chomutovské nemocnice, kde je přivítala i ředitelka zdravotní péče MUDr. Irena Voříšková a primátor statutárního města Chomutov JUDr. Marek Hrabáč. 

V MNUL si premiér Babiš a ministr Vojtěch prohlédli z výšky heliportu před jedenácti měsíci zahájenou výstavbu - investiční akci „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“.

V Nemocnici Chomutov, o.z., si vládní představitelé prohlédli současné prostory anesteziologicko-resuscitačního oddělení a následně se zúčastnili před budovou „G“ slavnostního poklepu na základní kámen investiční akce „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.“ spolu se zástupcem zhotovitele stavby OHL ŽS, a.s., ředitelem divize Ing. Alešem Kézrem.  

V obou navštívených nemocnicích se premiér a ministr zdravotnictví setkali se zaměstnanci.

„Držím vám palce a jsem rád, že konečně se zintenzivní investice nejen do těch velkých fakultních nemocnic. Ale samozřejmě také do těch krajských, protože dostupnost zdravotní péče je důležitá pro nás všechny a všude,“ řekl o návštěvě nemocnic KZ předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš.

„Nemocnice v Chomutově má podle celorepublikové koncepce být páteřní nemocnice s urgentním příjmem II. typu. Proto sem směřují peníze na výstavbu pavilonu, kde kromě urgentního příjmu vzniknou operační sály, centrální sterilizace a jipová lůžka. Půjde o obrovský krok dopředu, kterým se dostane skutečně na úroveň nemocnice 21. století. Z REACT-EU jde do zdravotnictví celkově 21 miliard korun a Krajská zdravotní z těchto peněz čerpá zejména na urgentní příjmy. Toto je jeden z nich. Jsem velmi rád, že jsme to společně dotáhli do konce, že jsem měl možnost i jako předseda představenstva Krajské zdravotní u toho být,“ shrnul ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Investice do nemocnic, a to nejen ty strategické, mají od vedení Krajské zdravotní absolutní podporu. A doufám, že brzy se tu sejdeme k zaklepání na základní kámen ve stejném složení znovu, protože v areálu chomutovské nemocnice chystáme v nejbližších letech pavilon chirurgických oborů za 400 milionů korun. Právě zahajovanou výstavbu chápu jako první vlaštovku k tomu, aby nemocnice prošla zásadnější rekonstrukcí, abychom v našem úsilí pokračovali a nespokojili se jen s jedním zaklepáním,“ zdůraznil předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

„Do zdravotnictví v budoucích letech půjde poměrně velký objem finančních prostředků a my začínáme i v nemocnici v Chomutově pracovat na jejím generelu. S primáři a paní ředitelkou jsme probírali další možnosti rozvoje chomutovské nemocnice a plynulého navázání dalšími pavilony na tuto stavbu. Abychom byli připraveni eventuálně ihned v obnově pokračovat,“ vyzdvihl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Měli jsme několik schůzek, abychom z REACT-EU vybojovali peníze pro náš Ústecký kraj. Podařilo se nám získat podporu 1,5 miliardy korun pro všechny nemocnice, které máme. S vedením Krajské zdravotní nyní investujeme, aby se i zde v Chomutově nemocnice modernizovala. Po roce 2023 tak budou mít lidé z Chomutovska a spádového okolí tady mít stejně kvalitní péči jako lidé v Ústí nad Labem a navíc si tam ušetří cestu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. 

Výstavba pavilonu s cenou díla bezmála 834 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s. 

Krajská zdravotní v pondělí 27. září slavnostním poklepem na základní kámen zahájila dostavbu také děčínské nemocnice. Investiční akce „Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“ s cenou díla dle veřejné zakázky přesahující 784 milionů Kč včetně DPH, bude mít stejný způsob financování jako investiční akce v Nemocnici Chomutov. Dokončení je plánováno rovněž na polovinu prosince 2023.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektační lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: 23. 09. 2021

Doba realizace:  do 15. 12. 2023

Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH

Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“     


Součástí tiskové zprávy je příloha - Prezentace významných stavebně-technických investičních zakázek v roce 2021 v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

                   

Zdroj: info@kzcr.eu

Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch poklepali na základní kámen nového pavilonu v chomutovské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš

Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch poklepali na základní kámen nového pavilonu v chomutovské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš


29.9.2021

Tomáš Klus děkoval zdravotníkům z Ústeckého kraje na koncertu v Třebívlicích

Koncert Tomáše Kluse na podporu zdravotníků z Ústeckého kraje se uskutečnil v pátek 24. září 2021 v areálu Zámeckého vinařství Třebívlice. Zpěvák tak chtěl především zdravotním sestrám poděkovat za jejich práci nejen v době pandemie onemocnění COVID-19.

„Koncert jsme se rozhodli uspořádat jako poděkování zdravotníkům za jejich nelehkou práci. Jsem přesvědčen, že v době pandemie si spousta z nich sáhla na úplné dno. Chtěli jsme, aby na chvilku zapomněli na svou těžkou práci a trochu se pobavili,“ vysvětlil majitel vinařství Jan Dienstl.

Koncert v Třebívlicích podpořil i Ústecký kraj. „Zdravotníků si velmi vážíme. Jsme rádi, že na svou práci nezanevřeli ani v této nelehké době. Nyní nezbývá než doufat, že ještě přesvědčíme k očkování dostatečné množství lidí a další vlně onemocnění COVID-19 se již vyhneme,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Byli jsme osloveni, zda bychom tuto akci nepodpořili. Jelikož už jsme v první vlně pandemie zajišťovali distribuci zdravotních pomůcek z daru EPH pro Krajskou zdravotní a jsme si vědomi jak fyzické, tak především psychické náročnosti práce zdravotního personálu během této nelehké doby, s podporou jsme neváhali.  Všem zdravotníkům přeji více takových uvolněných chvil bez stresu, jako je ta dnešní,“ řekl generální ředitel skupiny United Energy Milan Boháček.

Koncert vznikl i díky společnosti PH-Real a.s. „V tomto případě jsme o podpoře opravdu nemuseli dlouho přemýšlet. Kdo jiný si už by si měl zasloužit veřejné uznání a poděkování, když ne zdravotníci. Opravdu za sebou nemají jednoduché období a můžeme jen tiše doufat, aby další takové nebylo před nimi,“ řekl za tohoto partnera Petr Benda.

„Děkujeme všem partnerům, kteří se na uspořádání této vydařené akce podíleli. Věřím, že si koncert všichni užili a do práce se tak mohou vrátit s novým elánem a energií,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Koncert v zámeckém vinařství Tomáš Klus zahájil písní Anděl, kterou věnoval právě zdravotním sestrám. „Sestry, děkujeme, že o nás pečujete. Sám jsem byl ve vašich rukou a bylo to velmi příjemné. Děkuji všem sestrám z Ústeckého kraje. Lásku sestrám, Andělkám,“ děkoval zpěvák.


Zdroj: info@kzcr.eu

Tomáš Klus v Třebívlicích.

Tomáš Klus v Třebívlicích.


28.9.2021

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici výstavbu pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče

Krajská zdravotní, a.s., v pondělí 27. září 2021 slavnostně zahájila v Nemocnici Děčín, o.z., její dostavbu. Investiční akce má název „Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“. Poklepání na základní kámen se uskutečnilo za pavilonem E za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a.s., hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera, náměstkyně primátora města Děčín Ing. Anny Lehké, zhotovitele – firmy VW Wachal a. s., a dalších hostů. 

„Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto projektu, jehož počátky sahají až do roku 2001. Byla to poměrně dlouhá cesta, nicméně završená dnešním zahájením vlastní realizace první etapy dostavby děčínské nemocnice. Děkuji Ústeckému kraji, který přispěl nemalou částkou na realizaci tohoto projektu, protože bez finanční podpory Ústeckého kraje a podpory Evropské unie by k této výstavbě nemohlo dojít. Věřím, že za dva roky se tu znovu sejdeme a budeme otevírat tento nový pavilon,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Vybudování nové pavilonu se všemi důležitými zdravotnickými pracovišti bude dalším krokem ke zkvalitnění péče pro samotné město Děčín, ale i celou spádovou oblast, aby lidé z oblasti Šluknovského výběžku nemuseli jezdit za některými výkony až do Ústí nad Labem. Chtěl bych poděkovat řediteli děčínské nemocnice za pomoc při přípravě této investiční akce, týmu Krajské zdravotní, a.s., za úsilí při zajištění financování, protože se podařilo získat významné prostředky z Evropské unie v rámci programu REACT-EU. Děkuji v neposlední řadě personálu děčínské nemocnice za to, jak dosud velmi profesionálně zvládal práci v dosavadním prostředí,“ vyzdvihl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní, a.s., spravuje sedm nemocnic a díky podpoře Ústeckého kraje, úvěru, který si společnost vzala, a samozřejmě i peněz Evropské unie postupně obnovujeme všechny nemocnice. Dnes děčínská nemocnice zažívá přelom ve své historii, protože taková výstavba zde desítky let nebyla. Její ředitele se svým týmem dlouhodobě usilovali za předchozího i současného vedení Krajské zdravotní, aby se uskutečnila. Nám se to podařilo s podporou všech zúčastněných stavbu zahájit, za což všem děkuji,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„Realizací tohoto projektu se plní tužby a přání dvou generací zdravotníků pracujících v děčínské nemocnici. V poslední době jsem si procházel plány z doby před dvaceti lety. Jsem šťastný za to, že poslední plány, podle nichž se bude stavět, jsou nejrozsáhlejší a svým objemem naprosto předčily naše očekávání. Přeji si, abychom to my zaměstnanci v průběhu prací vydrželi, protože stavba bude ohromná a výrazně zasáhne do chodu nemocnice. Apeluji také na obyvatele Děčína. Výsledek totiž přinese lepší kvalitu péče,“ zdůraznil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Děčín, o.z., probíhat od října 2021, hotovo by mělo být do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

 

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT),   4 operačních sálů , centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. 

Základní informace o stavbě:

  • Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

  • Doba realizace:  do 15. 12. 2023

  • Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

  • Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.


Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (II. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). 

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I. 

Ostatní informace:

Předpokládané náklady - II. etapa:  252 milionů Kč včetně DPH (dle propočtu ze Studie)

Dokončení PD:                    04/2021


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Slavnostním poklepem na základní kámen byla zahájena stavba nového pavilonu v děčínské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Slavnostním poklepem na základní kámen byla zahájena stavba nového pavilonu v děčínské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


27.9.2021

Avízo – Očkovací centrum v OC Forum bude v Den české státnosti uzavřené

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na uzavření očkovacího místa v obchodním centru Forum v Ústí nad Labem v Den české státnosti, který připadá na úterý 28. září 2021. Během tohoto státního svátku bude uzavřené celé obchodní centrum.

 Očkování bez předchozí registrace bude v OC Forum od středy 29. září pokračovat v běžném režimu, tedy denně od 13.00 do 19.00 hodin.

Provozní doba očkovacích center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., se v Den české státnosti nemění. 

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.9.2021

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den české státnosti

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den české státnosti, který připadá na úterý 28. září 2021. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

 

Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Sofijská 2/3 (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

 

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

 

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékárna Dr. Max – OC Olympia Teplice, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.


Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

 

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

 

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.9.2021

Konference Ústecké chirurgické dny se zúčastnilo 250 lékařů a sester z celé České republiky

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 16. – 17. září 2021 odbornou konferenci s názvem „II. Ústecké chirurgické dny“. Zúčastnilo se jí 250 lékařů a sester z celé České republiky.

„Krajská zdravotní má v současnosti ve svém portfoliu sedm nemocnic. V jejím centru je ta ústecká, která poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči. Za to jsme moc rádi. Chtěl bych poděkovat panu primáři Chirurgického oddělená Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martinu Sauerovi a všem, kdo se podíleli na zorganizování konference, jedné z prvních pro chirurgy v České republice po covidu. Děkuji vám, chirurgům, že si v rámci své profese uděláte čas na publikování a na účast na kongresech, a posouváte tím obor dál, jak tomu je dnes,“ pozdravil účastníky akce při jejím zahájení MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., jehož lékařskou specializací je právě chirurgie.

Dvoudenní program lékařské sekce obsahoval 36 příspěvků. Velmi přínosné přednášky, které zaujaly široké publikum, byly přednášky z fakultních nemocnic a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Příspěvky se věnovaly aktuálním poznatkům ve zmíněných oblastech na nejvyšší odborné úrovni. 

„Tématem II. Ústeckých chirurgických dnů byl současný pohled na problematiku poranění v břišní a cévní chirurgii, řešení komplikací při operacích a nové postupy v onkochirurgii. Za vyzdvihnutí stojí přednášky prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc., o poranění žlučových cest s navazujícími přednáškami kolegů z Brna. Komplexní a zasvěcený pohled na rizika reoperací v dnešní kolorektální chirurgii přinesla prim. MUDr. Zuzana  Šerclová. Na závěr tohoto bloku přednesl doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, sdělení ohledně nových kritérií pro transplantaci jater. Dále nemohu opomenout sdělení prof. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D., s komplexním přehledem cévních úrazů a prof. MUDr. Josefa Dvořáka s rozborem rizik při operaci štítné žlázy. Kromě lékařů našeho oddělení a některých dalších oddělení z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přednášeli kolegové z fakultních a krajských nemocnic z Prahy, Brna, Pardubic, Olomouce, Plzně, Karlových Varů a Liberce. Zastoupení mezi přednášející měla i menší lůžková zdravotnická zařízení, jako byly nemocnice v Hořovicích, Kroměříži, Havlíčkově Brodu a také v saské Pirně. Všichni svými vystoupeními přispěli k rozšíření pohledu na danou problematiku a všechna témata byla také živě diskutována v přednáškovém sále i kuloárech. Svým rozsahem a kvalitou řečníků konference jednoznačně překročila krajský formát. Konference i letos měla kromě lékařské i sesterskou sekci a stejně jako na premiérových Ústeckých chirurgických dnech také v jejím programu zazněly kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní ročník akce MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem konference.

V sesterské sekci se objevilo celkem 12 přednášek, mezi nimi například „Ticho léčí“, „Stomie jako výzva“  nebo „Specifika ošetřovatelské péče v dětské chirurgii“. Po závěrečné přednášce „Tejpování – zásady a využití v chirurgii“ zakončil program sesterské sekce workshop zaměřený právě na tejpování v chirurgii. 

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Oddělení disponuje akreditací II. stupně v obou všeobecné  chirurgie, onkochirurgie a cévní chirurgie. Mimo léčebně zdravotní péče je součástí práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky šestého ročníku Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotnickou školu.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Odborným garantem konference „II. Ústecké chirurgické dny“ byl MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Odborným garantem konference „II. Ústecké chirurgické dny“ byl MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


21.9.2021

Krajská zdravotní má pět nových koordinátorů zdravotní péče

Pět nových koordinátorů zdravotní péče jmenoval v úterý 21. září 2021 generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři budou fungovat jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Koordinátory zdravotní péče se stali přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MUDr. Josef Škola, EDIC, primář oddělení klinické biochemie MUDr. Jan Špička, MBA, a MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky.

„Hlavním úkolem koordinátorů bude sjednocení úrovně poskytované péče v jednotlivých odštěpných závodech, v rámci jejich oborů. Vidíme v tom jednoznačné zkvalitnění a také zefektivnění poskytování zdravotní péče napříč našimi zařízeními,“ uvedl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

            

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Krajská zdravotní, a.s., má nové koordinátory zdravotní péče. Na snímku (zprava) náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiří Laštůvka, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Josef Škola, EDIC, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., a MUDr. Jan Špička, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš

Krajská zdravotní, a.s., má nové koordinátory zdravotní péče. Na snímku (zprava) náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiří Laštůvka, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., MUDr. Josef Škola, EDIC, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., a MUDr. Jan Špička, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš


20.9.2021

Představitelé vedení Krajské zdravotní, Ústeckého kraje, města a bezpečnostních složek jednali v mostecké nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ), Ústecký kraj, statutární město Most a Policie České republiky podpoří kroky vedoucí k vyšší bezpečnosti personálu a pacientů v mostecké nemocnici. Shodli se na tom jejich představitelé při jednání, které se uskutečnilo v pátek 17. září 2021 na ředitelství Nemocnice Most, o.z. Prvním takovým krokem bude významné posílení bezpečnostního systému v areálu druhé největší nemocnice KZ o nové kamerové body.

„Počet kamer v mostecké nemocnici se musí zvýšit, nutno je začít jednoznačně na centrálním příjmu, který je nejfrekventovanějším zdravotnickým pracovištěm. Představenstvo, vzhledem k důležitosti opatření, bude o uvolnění finančních prostředků pro tento první krok ke zvýšení bezpečnosti našich zdravotníků a samotných pacientů rozhodovat na svém nejbližším jednání. Jsem přesvědčen, že dnešní schůzka je dobrým začátkem pro pokračování spolupráce všech zúčastněných stran,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ. 

„Zabezpečení centrálního příjmu nemocnice co nejdříve je nyní úkol pro vedení Krajské zdravotní. Začít na něm pracovat je možné prakticky ihned, protože finančně nepůjde o zásadní položku. A poté i samozřejmě pokračovat v rozšíření bezpečnostních prvků v celé nemocnici. Na základě dosavadních zkušeností musíme ochránit personál, pokud možno, co nejvíce,“ zdůraznil Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Spolupráce městské policie s nemocnicí a jejím centrálním příjmem, myslím si, funguje v současné době dobře, ale jsme připraveni být nápomocni k dalším krokům ke zvýšení bezpečnosti jak personálu, tak pacientů. Posílení kamerového systému, na jehož potřebě jsme se shodli, je jistě tím správným začátkem,“ uvedl Mgr. Jan Paparega, primátor statutárního města Most.

Jednání se zúčastnili také mj. člen představenstva KZ Ing. Stanislav Dostál, generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., MUDr. Petr Najman, poslanec Parlamentu České republiky Ing. Pavel Růžička, ředitel Územního odboru Most Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Volprecht a ředitel Městské policie Most Ing. Jaroslav Hrvol.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Účastníci jednání o zajištění vyšší bezpečnosti personálu a pacientů v mostecké nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Účastníci jednání o zajištění vyšší bezpečnosti personálu a pacientů v mostecké nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


20.9.2021

Odborná konference Ústecký oftalmologický den se konala již po jedenatřicáté

Již čtvrtou desítku svých každoročních odborných setkání načali oční specialisté na konferenci v Ústí nad Labem. „31. Ústecký oftalmologický den“ opět uspořádala, po loňské pauze způsobené kovidovou pandemií, Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Dvoudenní akce se uskutečnila na výletním zámečku Větruše za účasti stovky odborníků z celé České republiky. Konferenci zahájil ve čtvrtek 16. září 2021 „Kurz pro mladé i starší oftalmology“ a v pátek 17. října program pokračoval přednáškami zaměřenými na téma letošního setkání - „Farmakoterapie oka“.

„Téma letošní odborné konference Ústecký oftalmologický den jsme rozčlenili do přednáškových bloků Farmakoterapie onemocnění váček, spojivky a rohovky, dále Farmakoterapie uveitid, Kongenitální glaukom, Farmakoterapie bolesti. Vzhledem k většímu počtu příspěvků jsme se věnovali farmakoterapii sítnice hned ve dvou samostatných blocích. Na konferenci tak zazněla dvacítka příspěvků, mezi nimi i od kolegů ze spolupracujících oborů na dalších pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici, jako je Infekční oddělení, Neurologické oddělení a Komplexní cerebrovaskulární centrum, Oddělení lékařské genetiky a Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny respektive Centrum léčby chronické bolesti. Mezi autory příspěvků byli tradičně i specialisté z klinik fakultních nemocnic,“ přiblížila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.

„Konferenci v Ústí nad Labem tradičně navštěvuje odborná veřejnost z ústeckého regionu a sousedních krajů, přijíždějí i kolegové z Prahy. Zájem o tuto akci je velký, což nás s přibývajícími ročníky těší stále více,“ dodala MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Krajské zdravotní, a.s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice v provádění několika unikátních operací glaukomu jako jsou: kanaloplastika, minimálně invazivní chirurgické postupy s využitím mikroimplantátu XEN z gelového materiálu a nový typ laserového ošetření výběžků řasnatého tělesa přes stěnu oka s infračerveným světlem.

Na ústecké oční klinice letos v červnu jako první v České republice provedli novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka 1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Cílem je zjednodušit a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací klasické chirurgie glaukomu.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference „31. Ústecký oftalmologický den“ byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Lenka Kocmanová Taussigová

Odborným garantem konference „31. Ústecký oftalmologický den“ byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Lenka Kocmanová Taussigová


16.9.2021

Krajská zdravotní nabídne svým zdravotníkům bezplatné očkování proti chřipce

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) nabídne letos na podzim svým zaměstnancům – zdravotníkům – očkování proti chřipce zdarma. Společnost pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a odloučené pracoviště ústecké nemocnice v Rumburku. Uvolnění
552 000 Kč včetně DPH na nákup vakcíny proti chřipce na svém jednání už schválilo vedení KZ.

„Očkování proti chřipce je zdravotníkům doporučeno každý rok a nejinak je tomu i v roce letošním. Lékařům, sestrám a sanitářům nabídneme současně podání 3. dávky vakcíny proti COVID-19. Zdravotníci patřili na začátku roku 2021 mezi první očkované, a proto již splňují podmínku pro podání třetí dávky. Ta je vhodná v odstupu nejméně 8 měsíců od dokončení základního očkování. Vakcíny proti chřipce i nemoci COVID-19 chrání nejen samotné zdravotníky, ale také jejich pacienty a bezpečnost pacientů je naší prioritou,“ říká MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Vybrané skupiny zaměstnanců by třetí dávku očkování proti COVID-19 a očkování proti chřipce měli absolvovat v říjnu a listopadu v očkovacích centrech v nemocnicích Krajské zdravotní.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte