2.8.2022

Tým Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem provedl operaci s unikátní technologií – individualizovaný 3D tisk endoprotézy

Lékaři Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., v čele s přednostou MUDr. Tomášem Novotným, Ph.D., MBA, provedli unikátní ortopedický výkon. Nahradili poškozenou část pánve pacienta kloubním implantátem, který byl zkonstruován metodou 3D tisku z titanového prachu přímo na míru pacientovi na základě výpočtů počítačového modelování z CT vyšetření z Masarykovy nemocnice. Z takto získaných dat bioinženýři v Německu navrhli a vytvořili implantát, který v rámci jedné operace umožnil vyplnit a pevně zafixovat rozsáhlý defekt pánve pacienta. Implantát z 3D tisku se poté stal součástí nového kyčelního kloubu, jenž nahradil ten dosavadní, poškozený mnoha lety používání. Aplikací této inovativní technologie, která byla za těchto okolností použita poprvé mimo Německo, byl pacientovi umožněn časnější návrat k soběstačnosti a k možnostem aktivní rehabilitace. Ortopedická klinika v Ústí nad Labem, jako největší ortopedické pracoviště v kraji, tak do svého portfolia získala další unikátní technologii k řešení těch nejkomplikovanějších případů revizní endoprotetiky.

Sedmdesátiletý pacient, kterému byla před mnoha lety implantována totální náhrada kyčelního kloubu, začal v posledních letech pociťovat narůstající bolestivost a postupné omezení hybnosti této kyčle. Po vyšetření u svého ortopeda a provedení základních vyšetření bylo pacientovi správně stanoveno podezření na poruchu funkce a uložení jeho endoprotézy a byl odeslán k dalšímu řešení na ortopedickou kliniku do Ústí nad Labem. Zde byla provedena doplňující klinická, laboratorní a zobrazovací vyšetření, která potvrdila uvolnění náhrady kyčle a navíc ještě upozornila na možnou pokročilou destrukci kostí kolem endoprotézy, k níž vlivem její porušené funkce došlo.

Nejprve bylo přistoupeno k tzv. dvoudobé reimplantaci, při které je provedeno kompletní vyjmutí původního implantátu a následné odstranění zničených tkání v okolí porušené endoprotézy. Terén je při tomto výkonu pečlivě připraven na tzv. reimplantaci, tedy v pořadí druhou operaci, při které je pacientovi voperována endoprotéza nová. Prostor po vyjmutém implantátu v době mezi první a druhou operací vyplní tzv. dočasný spacer, vytvořený z kostního cementu a směsi antibiotik. Již při této operaci se u pacienta potvrdilo podezření na rozsáhlou destrukci kostní tkáně v okolí původní endoprotézy, zejména v místě jamky kyčelního kloubu na pánvi. Zde vytvořil původní poškozený implantát kráter, zcela prostupující skrz kost pánve. „Vzhledem k tomuto pokročilému nálezu jsme se snažili vymyslet co nejlepší řešení v souladu se současným mezinárodním stavem poznání našeho oboru a rozhodli jsme se pro inovativní metodu 3D tisku implantátu přesně na míru pacientova problému,“ přibližuje situaci přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA. „Nejprve bylo provedeno CT vyšetření, na jehož podkladě bioinženýři specializované technologické firmy zhotovili 3D model defektu pánve, a na jeho základu jsme se dohodli na vhodné podobě a rozsahu nového implantátu a na možnostech jeho ukotvení do stávajícího skeletu pacienta. Takto vytvořený digitální model byl následně vyroben metodou 3D tisku z titanového prachu, a při v pořadí druhé operaci byl pacientovi voperován. Součástí implantátu byl též individuálně navržený čep, který umožnil fixaci takto složité konstrukce k pánvi pacienta,“ pokračuje přednosta Novotný.

Celý implantát byl v průběhu tisku pokryt speciální porézní 3D sítí umožňující srůst endoprotézy s kostí, ke které je připevněn. Dále byla pacientovi při operaci implantována náhrada komponenty ve stehenní kosti a samotné místo skloubení bylo svěřeno modernímu systému artikulace „Dual mobility“, který snižuje riziko dalších pooperačních komplikací endoprotézy ve smyslu nestability. Operace a perioperační období proběhlo zcela bez komplikací a pacient podle plánu časně zahájil pooperační rehabilitaci a nácvik chůze o francouzských holí, které odloží za tři měsíce.

Technologické řešení implantátů 3D tiskem již probíhá v řadě oborů medicíny a v Masarykově nemocnici je již použili například neurochirurgové. Přednosta ortopedické kliniky se netají tím, že ho možnost pracovat s nejšpičkovějšími technologiemi v Krajské zdravotní, a.s. (KZ), těší: „Jsme rádi, že nyní obohacuje i možnosti revizní endoprotetiky v ortopedii, kde má tato technologie své opodstatněné uplatnění. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu těchto složitých výkonů prováděných na našem pracovišti individualizovaný 3D tisk implantátů dále rozšíří naše možnosti a tím i spektrum péče, které jsme schopni zajistit pacientům Ústeckého kraje. Slibně se také rýsuje výzkumná spolupráce na vývoji 3D tisku v medicíně mezi Krajskou zdravotní, českými vysokými školami a vědeckými institucemi, které se tímto tématem zabývají.“

Také vedení KZ, pod kterou Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem spadá, věří, že v následujících letech bude tento typ technicky, personálně a ekonomicky náročné ortopedické operativy dále významně zefektivněn. „Aktuálně probíhá moderní dostavba sálových kapacit Krajské zdravotní. Vznikající specializovaný sál v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, plánovaně sdílený řadou oborů této nemocnice, bude pro tento typ operativy vybaven špičkovými perioperačními zobrazovacími metodami, jako je například perioperační CT či magnetická rezonance,“ nastiňuje budoucnost MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

 

Video z operace naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=OMPNQAeL3Bg


Zdroj: info@kzcr.eu

Tým Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, vedený přednostou MUDr. Tomášem Novotným, Ph.D., MBA, nahradil poškozenou část pánve pacienta kloubním implantátem, který byl zkonstruován metodou 3D tisku z titanového prachu přímo na míru pacientovi.

Tým Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, vedený přednostou MUDr. Tomášem Novotným, Ph.D., MBA, nahradil poškozenou část pánve pacienta kloubním implantátem, který byl zkonstruován metodou 3D tisku z titanového prachu přímo na míru pacientovi.


1.8.2022

Krajská zdravotní zahájila provoz PET centra v chomutovské nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) otevřela nové pracoviště na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o.z.  Pro vyšetření pacientů, především ze západní části Ústeckého kraje, byl spuštěn do klinického provozu přístroj PET pro pozitronovou emisní tomografii. Jeho pořízení bylo financováno z dotačního titulu „REACT-EU výzva č. 99 – rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“. Stavební úpravy umožňující instalaci této zdravotnické techniky byly financovány z dotace Ústeckého kraje. Identické pracoviště má KZ již od roku 2016 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Slavnostního otevření chomutovského PET centra se 29. července zúčastnili představitelé vedení Ústeckého kraje, KZ, chomutovské nemocnice a oddělení nukleární medicíny.

„Jsem moc rád, že jsme mohli dokončit projekt, který byla plánován od roku 2020. Komplexní onkologické centrum má dvě pracoviště, a sice v Ústí nad Labem a Chomutově. Ústecké PET centrum bylo poměrně přetížené a pořízením přístroje na chomutovské oddělení nukleární medicíny jsme pacientům z Chomutova, Mostu a přilehlých oblastí ušetřili cestování sedmdesát kilometrů. Chomutov má onkologii vybavenou velmi kvalitně a přístroj byl posledním kamínkem do mozaiky vyšetřovacích a léčebných metod, které ve zdejší nemocnici máme. Jsem velmi rád, že nám v tom Ústecký kraj pomohl a že jsme získali dotaci na pořízení přístroje, abychom tuto investiční akci realizovali,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Velmi mě těší, že toto zdravotnické pracoviště vzniklo. Slyším, že přístroj je velmi drahý, ale pro mě je nejdražší to, aby byly ochráněny životy lidí, kteří takové vyšetření potřebují. Jsme rádi, že Ústecký kraj mohl investiční akci, která vedla ke vzniku PET centra v Chomutově, finančně podpořit. Nastavili jsme cestu, kterou chceme zlepšovat zdravotnictví v celém kraji, a smysluplně do ní zapadá i toto centrum. Děkuji za ně, protože se nyní můžeme věnovat dalším pacientům,“ uvedl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Cílem projektu pořízení hybridního přístroje PET/CT bylo zabezpečení diagnostické metody pro efektivní práci Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o.z. Nemocnice v Chomutově spádově zabezpečuje specializovanou onkologickou diagnostiku a léčbu především pro okresy Chomutov, Most a Louny.

„Princip metody PET umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním, a lze tedy mnohdy odhalit onemocnění či progresi choroby dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod. Přístroj tedy umožňuje časnou detekci onkologických lézí u pacienta a následně efektivní nasazení účinné onkologické terapie v léčebném postupu,“ přiblížil výjimečnost přístroje MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

V minulých letech prošlo oddělení významnou rekonstrukcí a modernizací, která proběhla ve dvou etapách, a KZ do ní investovala, s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje, bezmála 43 milionů korun včetně DPH.  

Podrobnější informace k novému pracovišti:

PŘÍSTROJ

Na základě veřejné zakázky Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pořídila hybridní přístroj PET/CT od dodavatele Siemens Healthcare s.r.o. Kupní cena přístroje Biograph Vision 450 včetně příslušenství byla 73 670 850 Kč včetně  DPH. Jeho pořízení bylo financováno z dotačního titulu „REACT-EU výzva č. 99 – rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“. Název projektu a jeho registrační číslo je Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660. Instalace nového PET/CT včetně všech měření v souladu s platnou legislativou byla dokončena na konci února roku 2022 a přístroj byl KZ předán ke spuštění do klinického provozu.

Jedná se o celotělový tomograf PET/CT určený pro účely onkologického, neurologického a kardiologického zobrazování, a také pro diagnostiku. Pomocí jedné neinvazivní procedury vytváří CT a PET/CT obrazy, které odhalují podrobnou anatomii a biologické procesy na molekulární úrovni. Je tedy možné použití pro aplikace a zobrazování pomocí spirální počítačové tomografie (CT), a zároveň zobrazování metabolických a fyziologických procesů na bázi pozitronové emisní tomografie (PET) s vysokým rozlišením a vysokou frekvencí impulzů. Přínosem této technologie je tedy především prostorové srovnání, slučování a fúzování anatomických a metabolických obrazů vysoké kvality pro optimální detekci a identifikaci lézí v těle. Plně integrovaná gantry PET/CT obsahuje sestavy CT a PET detektorů a elektroniky v efektivní a kompaktní konstrukci. Velký a průchozí otvor pro pacienta v gantry (apertura 78 cm, rychlost otáčení gantry 182 ot/min s dobou otáčky 330 ms) a krátká délka tunelu umožňují snadné polohování pacientů až do hmotnosti 227 kg a pomáhá minimalizovat jejich pocity klaustrofobie.

STAVEBNÍ ČÁST

Instalaci zdravotnické techniky PET/CT předcházely stavební práce pro přípravu pracoviště. Zhotovitelem veřejné zakázky v hodnotě 22 144 356 Kč včetně DPH, která byla financována z dotace Ústeckého kraje, byla firma  METALL QUATRO spol. s r.o.

Jednalo se o stavební práce spojené se změnou stávajících, aktuálně nevyužívaných prostor bývalé nemocniční lékárny v 1. NP pavilonu B – Poliklinika, sekce L, v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z. Předmětem této investiční akce byly stavební práce spočívající ve zhotovení stavební připravenosti pro instalaci PET/CT na pracovišti Oddělení nukleární medicíny. Vedle vlastních stavebních prací, spočívajících zejména v úpravě stávajících dispozic a úpravě povrchů, byly provedeny i zdravotně technické instalace, nové rozvody elektroinstalace, medicinálních plynů a vzduchotechnických zařízení. Součástí stavebních úprav byly i stavební úpravy spojené s exteriérem budovy – nový střešní plášť a fasáda na zájmové části objektu, nová elektropřípojka NN ze stávající trafostanice, oprava zpevněných ploch u nově zřízeného východu z pracoviště PET/CT.


Zdroj: info@kzcr.eu


Primář MUDr. Aleš Chodacki prezentuje nový přístroj pro pozitronovou emisní tomografii při slavnostním zahájení provozu PET centra na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Primář MUDr. Aleš Chodacki prezentuje nový přístroj pro pozitronovou emisní tomografii při slavnostním zahájení provozu PET centra na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.


29.7.2022

Krajská zdravotní doporučuje používání ochrany nosu a úst v čekárnách a na lůžkových odděleních nemocnic

Vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), s ohledem na současný vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, doporučuje používání respirátorů případně roušek, a to v čekárnách a také při návštěvách lůžkových oddělení zdravotnických zařízení KZ.

„Osoby s jakýmikoliv příznaky respiračního onemocnění (např. rýma, kašel, pocit nachlazení nebo zvýšená teplota) žádáme, aby nemocnici zbytečně nenavštěvovaly. Pokud je její návštěva nezbytná  a nesnese odkladu, žádáme, aby používaly respirátor. Děkujeme za pochopení, spolupráci a hlavně ohleduplnost,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.


Zdroj: info@kzcr.eu20.7.2022

Práce neurologického a dermatologického oddělení chomutovské nemocnice získala prestižní Cenu Arnolda Picka

Republikové prvenství si připsal kolektiv autorů společné práce neurologického a dermatologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Práce na téma „Neurosyfilis jako příčina ischemické cévní mozkové příhody“ autorů MUDr. Kamila Slowika, MUDr. Radky Neumannové a MUDr. Jiřího Neumanna, FESO, publikovaná v odborném časopise Neurologie pro praxi byla zvolena jako nejlepší prakticky zaměřená práce a byla jí udělena Cena Arnolda Picka za rok 2021.

Syfilis je zákeřné pohlavně přenosné onemocnění, jehož výskyt v ČR v posledních letech opět stoupá. Projevuje se pestrou škálou klinických příznaků, především na pohlavních orgánech a kůži, ale postižen může být i systém pohybový, cévní a nervový. Typické je střídání příznakového a bezpříznakového období. Publikovaná práce upozornila na to, že i v dnešní době může neléčená syfilis mít za následek zánětlivé postižení mozkových cév způsobující závažné mozkové infarkty u mladších osob. Včasná diagnostika, efektivní léčba jak syfilis, tak cévních mozkových příhod, vedly k vyléčení všech pacientů.    

Slavnostní předání ceny se uskutečnilo v době konání 19. Sympozia praktické neurologie v Brně počátkem června letošního roku. „Udělení této ceny je o to hodnotnější, že za posledních 10 let ji získaly pouze neurologické kliniky fakultních nemocnic,“ těší primáře Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Jiřího Neumanna, FESO.

Chomutovské neurologické oddělení se do zájmu médií přitom nedostává poprvé. V nedávné době získalo jeho iktové centrum Diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Jde o nejvyšší stupeň ocenění udělovaný Evropskou iktovou společností (ESO) a mezinárodní iniciativou Angels. Diamantový status získalo iktové centrum chomutovské nemocnice potřetí za sebou, což ho řadí nejen k národní, ale i k evropské špičce. „Ocenění bylo vyhlášeno na mezinárodní konferenci ESOC, která se konala za naší aktivní účasti v květnu v Lyonu. Slavnostně byla předána u příležitosti 50. výročního Cerebrovaskulárního kongresu v červnu v Mikulově“ uvedl primář Neumann. Na tomto kongresu chomutovští neurologové také zanechali významnou stopu třemi odbornými přednáškami. Dvě přednášky na téma Cévní mozková příhoda z hlediska sesterské a ošetřovatelské péče přednesla staniční sestra JIP chomutovské neurologie Petra Pöschlová, jejíž sdělení měla velký ohlas. „Petra Pöschlová se také významně angažuje v mezinárodním projektu QASC a v zavádění nových ošetřovatelských postupů u cévní mozkové příhody do běžné praxe, na republikové úrovni,“ dodává primář Neumann, který na tomto sjezdu byl členem programového výboru, předsedal odborné sekci a prezentoval novinky a praktické zkušenosti s intravenózní trombolýzou v léčbě pacientů s wake-up iktem.

Primář Neumann se letos aktivně účastnil také 34. českého a slovenského neurologického sjezdu v Olomouci, kde byl členem čestného předsednictva sjezdu, předsedal jedné ze sekcí a přednesl dvě odborné přednášky.

Na zámku Červený Hrádek MUDr. Jan Kubík, MUDr. Petra Bodnárová a MUDr. Jiří Neumann, FESO, již tradičně pořádali celostátní neurologickou konferenci „Podkrušnohorské elektrofyziologické dny“. Letos se konal již 27. ročník, za účasti 150 lékařů z celé České republiky.

Mezi další vědecké a odborné aktivity neurologického oddělení chomutovské nemocnice patří zapojení do řady projektů, grantů a klinických studií, přednášky a také publikační činnost.


Zdroj: info@kzcr.eu

Cena Arnolda Picka

Cena Arnolda Picka


19.7.2022

Nadační fond Krajské zdravotní připravil pro studenty zdravotnických oborů stipendijní program pro další rok

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. (NF KZ), již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem nejen studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a.s. (KZ). Pro akademický/školní rok 2022 - 2023 NF KZ připravil stipendijní program, který byl po schválení správní radou NF KZ vyhlášen předsedou správní rady NF KZ.

Stipendijní program NF KZ podpoří KZ i letošní rok, shodlo se na tom představenstvo společnosti. Členové představenstva souhlasili s podporou Stipendijního programu NF KZ pro akademický/školní rok 2022 - 2023 dle předložených dispozic v předpokládané výši 5,1 milionu Kč.

„Spolupráci se studenty lékařských fakult, ale také se studenty nelékařských oborů, považujeme za velmi důležitou. Chceme, aby u nás absolventi po ukončení studia začali pracovat. Proto se je snažíme motivovat právě i formou stipendijních programů,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ může získat:

- student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 200 000 Kč, pokud se současně zaváže pracovat na interním oddělení některé ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk);

- student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 150 000 Kč pokud se současně zaváže pracovat na některém z uvedených oddělení - urologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Most), otorinolaryngologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Most), neurologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most), radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk), chirurgické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk), sportovní medicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem), psychiatrické oddělení (Nemocnice Most), dětské oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Teplice), anesteziologicko-resuscitační oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Děčín), rehabilitační oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Teplice), klinická biochemie a hematologie (Nemocnice Rumburk), gynekologie (Nemocnice Litoměřice), ortopedie (Nemocnice Teplice), gastroenterologie (Nemocnice Teplice), hematologicko-transfuzní oddělení (Nemocnice Chomutov), plicní oddělení (Nemocnice Chomutov), onkologie a oddělení nukleární medicíny (Nemocnice Chomutov), oddělení následné péče (Nemocnice Chomutov);

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 100 000 Kč;

- student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra a radiologický asistent ve výši 200 000 Kč;

- student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra a radiologický asistent ve výši 100 000 Kč;

- student 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, dětská sestra a porodní asistentka ve výši 100 000 Kč;

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo student 1. a vyššího magisterského navazujícího studia s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví v oboru psycholog, logoped ve výši 100 000 Kč;

- student 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru zdravotnický asistent – praktická sestra ve výši 50 000 Kč.

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory omezen.

Žádosti lze podávat v době od vyhlášení do 28. 11. 2022.

Další podmínky programu zájemci naleznou na: nf.kzcr.eu.


Zdroj: info@kzcr.cz


15.7.2022

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní si osvojilo totální endoprotézu lokte

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., se svým Centrem plánované chirurgie ruky a nohy se stalo jedním z mála pracovišť v České republice, které do spektra standardně prováděných výkonů zařadilo implantaci totální endoprotézy lokte. V polovině června tohoto roku byly pod vedením primáře MUDr. Jiřího Jurči úspěšně provedeny dvě tyto operace. Jedná se o vysoce specializovaný výkon umožňující v indikovaných případech dosáhnout rekonstrukce loketního kloubu.

Loketní kloub je významnou funkční jednotkou horní končetiny a je zcela zásadní pro její komplexní pohyb. Spolu s ramenem umožňuje předloktí a ruce zaujmout jakoukoliv pozici v prostoru. V loketním kloubu se odehrávají pohyby, které mají zásadní význam pro sebeobsluhu, kdy především umožňují přiblížit ruku k ústům, čímž dovolují člověku základní životní úkon – najíst se. Dále se pak uplatňují při hygieně, oblékání a celkové sebeobsluze a i při lokomoci – opora na berlích nebo vstávání z lůžka či židle.

Z biomechaniky loketního kloubu vyplývá technická komplikovanost totální náhrady lokte. Právě pro její složitost, vysoká rizika přidružených komplikací a přísné indikace, patří celosvětově totální náhrada loketního kloubu k nepříliš frekventovaným výkonům. Ten je pak rezervovaný zejména pro podobor revmatochirurgie. Nicméně jako jediný z radikálních výkonů dokáže pomoci nemocným s těžkým postižením loketního kloubu, ať už revmatoidní artritidou, těžkou artrózou nebo následkem úrazu, a tím zajistit možnost sebeobsluhy.

Nejčastější indikací k implantaci endoprotézy je revmatoidní artritida, kdy loketní kloub podléhá destrukci zánětlivým procesem u více než poloviny pacientů s revmatoidní artritidou. Pacient je limitován bolestí a sníženým funkčním rozsahem pohybu. Tato omezení, zejména při současném postižení ramene a zápěstí, vedou k progresivní dysfunkci loketního kloubu a mohou výrazně narušovat pacientovu práceschopnost a vykonávání každodenních aktivit. Další indikací je těžké artrotické postižení lokte, kdy se nejčastěji vyskytuje poúrazová artróza. Její příčinou je nárůst dopravních, pracovních i sportovních úrazů. Mezi další, méně časté, indikace totální náhrady loketního kloubu, patří kostní tumory v oblasti lokte, kdy možnosti rekonstrukce a obnovy funkce lokte po resekci kostního nádoru jsou jinak výrazně omezené.

„Totální náhrada loketního kloubu je v odborné literatuře zmiňována již od čtyřicátých let minulého století a má tedy za sebou stejné časové období vývoje jako implantáty kolena a kyčle. Během této doby se zkoušely různé systémy plně stištěných, nestištěných a polostištěných náhrad, až se vyvinuly v moderní polostištěné – semiconstrain implantáty, které se díky možnostem širších indikací a dobrým dlouhodobým výsledkům staly metodou volby řešení těžkého postižení loketního kloubu. Právě semiconstrain náhrada Coonrad-Morrey byla použita při prvních dvou operacích tohoto druhu v Centru plánované chirurgie ruky a nohy v Chomutově. V prvním případě se jednalo o řešení těžkého poúrazového stavu s pakloubem proximální ulny, který byl opakovaně neúspěšně řešen traumatology ve Středočeském kraji, což současně vedlo k artrotické destrukci a ankylóze loketního kloubu. Druhým byl pacient s těžkou revmatickou destrukcí loketního kloubu, která vedle bolestivosti vedla k výraznému omezení hybnosti a sebeobsluhy,“ vysvětluje primář ortopedického oddělení chomutovské nemocnice MUDr. Jiří Jurča.

S rehabilitací se začíná časně. Hned po odstranění drénu z rány se začíná s individuálním a bezprostředně i řízeným pasivním cvičením. Po pěti až šesti týdnech je možné přistoupit k cvičení aktivnímu. Pooperační rehabilitace lokte je náročný a dynamický proces, je nedílnou součástí léčebného procesu a významně ovlivňuje celkový funkční výsledek. Je zde tedy důležitá komunikace mezi lékařem, členy rehabilitačního týmu a zejména pacientem.

„Perioperační i pooperační průběh u našich pacientů byl doposud bez komplikací. Bezprostředně po operaci se pacienti zbavili výrazných bolestí, které je sužovaly poslední roky. Časná rehabilitace vedla k výraznému zlepšení rozsahu hybnosti. Dosavadní rentgenové snímky a klinické výsledky odoperovaných pacientů nás tedy naplňují velkým optimizmem,“ pokračuje primář Jurča a dodává: „Hledáme-li možnosti obnovy funkce loketního kloubu těžce destruovaného zánětlivým nebo degenerativním procesem, případně traumatem, musíme mít na paměti, že hlavními atributy jsou pohyblivost, nebolestivost a stabilita. Totální endoprotéza loketního kloubu je jediným řešením, které může současně zajistit výraznou úlevu od bolesti, zlepšit rozsah pohybu a obnovit stabilitu. Jsme rádi, že můžeme našim pacientům tento výkon nabídnout.“


Zdroj: info@kzcr.eu

Totální endoprotéza lokte

Totální endoprotéza lokte


13.7.2022

Bufetové snídaně v porodnici mostecké nemocnice mají u rodiček veliký ohlas

Dvě varianty bufetových snídaní si v současné době mohou vybrat maminky po porodu v Nemocnici Most, o.z. Je to výsledek společného projektu místního nutričního týmu a vedení nemocnice, která patří do skupiny zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s.

I když jde teprve o pilotní projekt, který byl na oddělení porodnice spuštěn na konci měsíce června, již nyní výsledky ukazují, že jde o počin úspěšný a matky po porodu ho velmi vítají. Rodičky si mohou vybrat mezi sladkou a slanou verzí snídaně. K dispozici je široká nabídka sýrů, jogurtů, ovoce a zeleniny, speciálně připravované kaše a sladké pečivo.

„Pilotní projekt bufetových snídaní má zatím velmi kladné ohlasy. Změnu jsme zavedli s cílem zvýšit komfort na porodnici Nemocnice Most a poskytnout matkám po porodu nejen nutričně správnou a vyváženou stravu, ale stravu, která jim udělá i radost,“ přiblížil počáteční reakce a cíle projektu Ing. Pavel Markalous, ředitel nemocnice.

„Zavedením bufetových snídaní v porodnici reagujeme na aktuální moderní trendy v nemocničním stravování. Chutná, výživná, ale zároveň lehká strava plná vitaminů, vlákniny, bílkovin a kvalitních složených cukrů urychluje regeneraci organismu po porodu. Napomáhá tvorbě mateřského mléka a novopečeným maminkám i lépe vyhovuje,“ doplnila MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení a členka nutričního týmu mostecké nemocnice.    

Nemocnice Most má status perinatologického centra a zajišťuje vysoce specializovanou péči pro novorozené děti a matky ze širokého okolí.  „Snažíme se dát na vědomí, že v naší nemocnici poskytneme matkám a jejich dětem  nejlepší dostupnou péči a zároveň i benefity, které často hledají v okolních porodnicích. V posledním období jsme zavedli mnoho dalších nadstandardních nabídek pro zvýšení komfortu matek při porodu a po něm a budeme samozřejmě i nadále naslouchat přáním našich klientů,“ dodal Ing. Pavel Markalous.


Zdroj: info@kzcr.eu

Bufetové snídaně v Nemocnici Most.

Bufetové snídaně v Nemocnici Most.


11.7.2022

Ústecká neurochirurgická klinika pořádala kongres americké neurochirurgické společnosti SUN

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (FZS UJEP a MNUL) získala privilegium uspořádat kongres společnosti SUN (The Society of University Neurosurgeons) v České republice. Uskutečnil se ve dnech 29. června 3. července 2022 v Hotelu Hilton Old Town v Praze.

„Tradiční součástí kongresu SUN je v první den odborného programu přiblížit úroveň neurochirurgie hostitelské země. Českou neurochirurgii reprezentovalo deset přednášek z nejvýznamnějších neurochirurgických klinik v zemi,“ řekl prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta ústecké neurochirurgické kliniky, která se řadí mezi špičková pracoviště v Evropě. „Na závěr české sekce vystoupil s přednáškou s názvem Mozek a srdce Václava Havla ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský,“ dodal profesor Sameš.

Společnost SUN založili američtí neurochirurgové v roce 1965, prezidenty společnosti byli a jsou nevýznamnější neurochirurgové univerzitních klinik v USA. Cílem společnosti je propojit akademické aktivity spolu s poznáním kultury a historie nejzajímavějších měst a zemí na planetě. V zakládajících dokumentech byla stanovena vize „akademického travel clubu“ pro univerzitní akademiky a jejich rodiny.

Mezi hlavní témata Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL, kterou prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., vede, patří léčba mozkových tumorů, cévní neurochirurgie, páteřní chirurgie, chirurgická léčba hydrocefalu a  chirurgie periferních nervů a brachiálního plexu. Oblastmi, jimiž se zde specialisté zabývají a které jsou součástí jejich činnosti nebo v nich úzce spolupracují, jsou cerebrovaskulární program, neuroonkologie, chirurgie baze lební, spondylochirurgie, tedy chirurgie páteře, neurotraumatologický program, dětská chirurgie a neuroendoskopie, chirurgie periferních nervů, léčba chronické bolesti a normotenzní hydrocefalus. Neurochirurgové z ústecké kliniky si připsali řadu nejen republikových primátů, když například jako první ve střední a východní Evropě implantovali pacientovi, v rámci spinálního programu, krční ploténku Bryan, či jako první v Česku použili při operaci skoliózy páteře implantát vyrobený, ještě před samotným operačním výkonem, pacientovi na míru.


Zdroj: info@kzcr.eu


Prezident společnosti SUN Felipe Albuquerque (vpravo) a hostitel kongresu profesor Martin Sameš.

Prezident společnosti SUN Felipe Albuquerque (vpravo) a hostitel kongresu profesor Martin Sameš.


8.7.2022

Evropská společnost pro cévní mozkové příhody potvrdila skvělé nastavení komplexního iktového programu v Krajské zdravotní

Úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP) každý rok hodnotí Evropská společnost pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO) ve spolupráci s projektem Angels (Angels Initiative). Za rok 2021 bylo oceněno hned pět center Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s CMP, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění.

Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem (nejvyšší diamantové, platinové, zlaté). Čtyři centra KZ – nemocnice Chomutov, Teplice, Děčín a Ústí nad Labem splnila všechna kritéria a získala nejvyšší diamantový status. Nemocnice Litoměřice dosáhla na status zlatý.

„Centrum v Ústí nad Labem diamantový status získalo již podruhé v řadě, centra v Chomutově a Teplicích dokonce potřetí. Úspěch všech center jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní,“ těší MUDr. Ing. Davida Černíka, Ph.D., MBA, vedoucího Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Iktové centrum v Nemocnici Most nemohlo být letos do tohoto hodnocení zahrnuto, protože vzniklo až v letošním roce a ceny hodnotí vždy péči za rok předcházející.

„Získání Diamantového statutu pro iktové centrum našeho oddělení je odměnou za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Diamantový status jsme získali potřetí za sebou, což nás řadí nejen k národní, ale i k evropské špičce,“ potvrzuje MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 

Ocenění byla vyhlášena na mezinárodní konferenci ESOC, která se konala v květnu v Lyonu, a slavnostně byla předána u příležitosti 50. výročního Cerebrovaskulárního kongresu na konci června v Mikulově.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA a MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA

MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA a MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA


7.7.2022

Krajská zdravotní má další čtyři koordinátory zdravotní péče

Čtyři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři fungují jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Novými koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Jana Dušánková, primářka Oddělení paliativní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL), MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z., MUDr. Vladimír Hraboš, lékař Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) a MUDr. Jan Schraml, Ph.D. přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP a MNUL.

„Velmi mne těší, že lékaři, které jsme oslovili, přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Jsem přesvědčen, že přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče o pacienty v Ústeckém kraji, což je samozřejmě naší prioritou. Naším cílem je dosáhnout optimalizace zdravotní péče i nákladů, které je na ni potřeba vynakládat,“ řekl při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Úkolem koordinátorů zdravotní péče je především komunikace s partnery v jednotlivých nemocnicích naší společnosti. Těmi jsou zejména primáři konkrétních oborů a ředitelé odštěpných závodů, kteří vytvářejí generely, od nichž se následně odvíjí koncepce zdravotní péče, kterou mají nemocnice do budoucna poskytovat,“ doplnil MUDr. Jiří Laštůvka náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Velice si vážím převzatého postu a věřím, že z této pozice se nám podaří nejen efektivně rozvíjet paliativní péči ve všech nemocnicích KZ, ale že se bude rozvíjet i spolupráce s Ústeckým krajem s cílem vytvořit smysluplnou krajskou koncepci paliativní péče,“ uvedla po svém jmenování MUDr. Jana Dušánková.

„Chtěl bych poděkovat za důvěru vyjádřenou jmenováním do funkce koordinátora chirurgických oborů KZ. Mou představou je využít možností Krajské zdravotní ke zlepšení spolupráce všech operačních oborů napříč všemi nemocnicemi KZ ve prospěch našich pacientů,“ přiblížil své plány MUDr. Jan Rejholec.

„Děkuji za projevenou důvěru, kterou chápu také jako ocenění mé dosavadní odborné práce pro KZ. V této funkci bych chtěl i nadále smysluplně rozvíjet robotickou chirurgii v Krajské zdravotní a pokusit se zefektivnit a zracionalizovat urologickou péči v rámci KZ,“ okomentoval své jmenování MUDr. Jan Schraml, PhD.

„Velmi si vážím jmenování do funkce koordinátora klinických studií. Mým cílem bude jejich zpřístupnění všem oborům a nemocnicím v rámci Krajské zdravotní, které o práci na nich projeví zájem. Koordinace spolupráce klinických oborů a všech dalších zainteresovaných oddělení by mohlo v krátké době vést k celkovému zvýšení počtu klinických studií,“ řekl MUDr. Vladimír Hraboš.

Čtyři noví koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují dvanáct stávajících, které pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky FZS UJEP a MNUL a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta Ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář Oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dalšími koordinátory jsou MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice, MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a MNUL, MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP a MNUL, a MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, primářka Neurologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Jan Rejholec, Jana Dušánková, Vladimír Hraboš, Jiří Laštůvka

Zleva: Petr Malý, Jan Rejholec, Jana Dušánková, Vladimír Hraboš, Jiří Laštůvka


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte