28.6.2023

Krajská zdravotní v litoměřické nemocnici připravuje zásadní proměnu gynekologicko-porodnického oddělení

Porodnice Litoměřice Centrum porodní asistence. Pod tímto názvem bude od 1. září 2023, v souvislosti s komplexní reorganizací zdejšího gynekologicko-porodnického oddělení a jeho generální rekonstrukcí v následujícím roce, v litoměřické nemocnici provozovat jedno ze základních medicínských pracovišť Krajská zdravotní, a.s. Motem snažení zdejšího týmu zdravotnických specialistů pod vedením vedoucího lékaře porodních sálů a zástupce primářky MUDr. Petra Holby je tak na základě realizace řady projektů vydobýt zpět renomé špičkového pracoviště v regionu.

„Můj tým je připravený vybudovat špičkové pracoviště a prezentovat je jako porodnici pro 21. století. Centrum porodní asistence má potenciál stát se jedním z nejvyhledávanějších v rámci porodnic okresu Litoměřice až k hranicím Prahy a zároveň propojit všechny výhody, které nám nabízí to, že jsme spojeni s Krajskou zdravotní,“ uvedl MUDr. Petr Holba.

„Jsme velice rádi, že tým našich lékařů gynekologicko-porodnického oddělení rozšířil od 1. června MUDr. Petr Holba, kterého si dovoluji ještě jednou v litoměřické nemocnici přivítat. Ve spojení s plánovanou zásadní rekonstrukcí porodních sálů si od této spolupráce slibujeme další rozvoj péče o naše pacientky, zejména pak o těhotné a rodičky, kterým chceme nabídnout moderní služby v příjemném a bezpečném prostředí,“ zdůraznil Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Porodnice Litoměřice již nyní nabízí zázemí, o kterém se nemluví, nepíše, a které valná část odborné veřejnosti považuje za samozřejmé, upozorňuje lékař. „Bezpečnost pacientek a novorozených dětí je a bude pro nás vždy prioritou. Proto také v naší porodnici slouží vždy dva lékaři – gynekologové-porodníci. Máme skvělé zázemí pediatrického týmu. Disponujeme dětským oddělením a jednotkou intenzivní péče, nemocnice zajišťuje všechny standardní zobrazovací metody. V řádech minut máme k dispozici hematologa, internistu, intenzivistu i chirurga s erudicí ve svém oboru,“ vypočítává MUDr. Petr Holba s tím, že komplikované novorozenecké a těhotenské případy transportují do 30 minut na vyšší pracoviště Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. 


Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Petr Holba

MUDr. Petr Holba


26.6.2023

Nový pavilon v chomutovské nemocnici bude stavebně dokončen do konce letošního roku

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech. Výstavba nových pavilonů probíhá ve třech ze sedmi nemocnic, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně. V Teplicích navíc probíhá rozsáhlá rekonstrukce porodnice.

V areálu chomutovské nemocnice od září 2021 probíhá výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů (COS), včetně JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D. Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH bude dle aktuálních informací v areálu nemocnice probíhat do konce roku 2023. Investiční akce je částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, a z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, pracoviště rentgenu, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

V hlavní budově emergency jsou v současnosti již kompletně dokončeny všechny vyzdívky. Kompletně hotové jsou také hrubé podlahy a dokončena je i montáž obvodového pláště protihlukové stěny na střeše pavilonu. Probíhají práce na vnitřních omítkách, zejména tam, kde je potřeba zahájit montáž podlahy. Objektové zemní práce jsou také dokončeny a pokračují zemní práce pro komunikace. U spojovacího koridoru aktuálně pokračuje montáž opláštění a střešní konstrukce koridoru. V budově C probíhá instalace střešního souvrství a příprava pro zahájení fasády.

„V průběhu stavby jsme museli přistoupit k několika změnám. Některé byly vyvolány zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby. Jednalo se například o přeložky sítí, neočekávaný výskyt nebezpečného opadu, skladbu podloží pod novými komunikacemi či propadlou kanalizaci. Výraznou částí změn je odpočet technologie do stávající trafostanice, vzhledem k rozhodnutí o výstavbě trafostanice nové. Dále budou implementovány drobné úpravy či vylepšení projektu, například změny automatických dveří z důvodu optimalizace chodu nemocnice, dále také posílení mobilního signálu na základě zjištění o lokálně nedostatečném signálu díky stavebním konstrukcím objektu, instalace systému monitoringu teplot a příprava systému pro správu dat pacienta,“ uvedl k průběhu stavby MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Z finančního hlediska zatím Krajská zdravotní schválila úspory ve výši více než 6,5 milionu korun. Před dokončením celé stavby ale očekáváme navýšení o přibližně 20 milionů. Dle smlouvy o dílo by stavba měla být hotová do 15. prosince letošního roku. V současné době je ale avizováno mírné zpoždění, kdy předpoklad pro dokončení stavby je do 31. 12. 2023, s tím, že legislativní povolení užívaní stavby, tedy zkušební provoz, se předpokládá zahájit přibližně od konce ledna 2024,“ doplnil ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


Zdroj: info@kzcr.eu

Stavba v Chomutově

Stavba v Chomutově


23.6.2023

Poukázky na nákup v lékárně dostanou maminky ve všech porodnicích Krajské zdravotní

Poukázku na dva tisíce korun získají od července letošního roku maminky, které se rozhodnou přivést potomka na svět v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., (KZ). Pro velký zájem veřejnosti se vedení společnosti rozhodlo poukázky rozšířit do všech svých porodnic. Voucher následně mohou využít v kterékoli Nemocniční lékárně KZ na nákup zboží pro novorozence a maminky.

„Po zveřejnění informace, že poukázky získají maminky v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Mostě a Chomutově jsme zaznamenali obrovskou vlnu zájmu. Rozhodli jsme se proto vyhovět i maminkám, které plánují rodit v Děčíně či Teplicích a poukázky do lékárny budou k dispozici i tam. Vouchery tak získají novopečené maminky ve všech našich šesti porodnicích,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Vouchery na nákup v Nemocničních lékárnách KZ dostanou maminky od 1. července 2023 ve všech porodnicích společnosti za každé narozené dítě. Platnost voucheru bude půl roku, aby měly maminky čas se s miminkem v klidu doma zabydlet a následně pečlivě zvážit, co ze sortimentu pro novorozence a maminky v lékárnách zakoupí. Poukázky bude možné uplatnit ve kterékoli ze sedmi Nemocničních lékáren KZ.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


19.6.2023

Diplomem vzdělávání zdravotníků zdaleka nekončí, zjistí diváci v šestém díle pořadu Prokopni to

Šestý díl Prokopni to, pořadu Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, přiblíží divákům základy simulační medicíny. Ta je pro vzdělávání zdravotníků velmi důležitá. Záchranáři, medici i lékaři si v simulačních centrech mohou vyzkoušet naučené postupy v prostředí, které co nejvěrněji odpovídá realitě s níž se při práci setkávají.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most a Prokop Voleník, DiS., záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif

Šestý díl pořadu Prokopni to


19.6.2023

Za porod ve vybraných nemocnicích Krajské zdravotní získají maminky dva tisíce korun na nákup v lékárně

Poukázku na dva tisíce korun získají od července letošního roku maminky, které se rozhodnou přivést potomka na svět v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., (KZ) v Litoměřicích, Mostě, Ústí nad Labem a Chomutově. Voucher následně mohou využít v kterékoli Nemocniční lékárně KZ na nákup zboží pro novorozence a maminky.

„V souvislosti se vzrůstajícími životními náklady chceme rodiny a novopečené maminky podpořit. Rádi v našich porodnicích uvítáme všechny, kteří se chtějí na vlastní kůži přesvědčit o našem vlídném přístupu k pacientům a řízením se trendy, které odpovídají moderní medicíně 21. století,“ vysvětlil MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Vouchery na nákup v Nemocničních lékárnách KZ dostanou maminky od 1. července 2023 ve jmenovaných porodnicích společnosti za každé narozené dítě. „Poukázky do porodnic jsou jedním z dalších kroků, kterými se Krajské zdravotní dlouhodobě snaží reagovat na současné trendy v oblasti porodnictví a s ním související péčí o matku a dítě. A v neposlední řadě také plnit přání maminek, aby byly s pobytem v nemocnicích společnosti co nejvíce spokojené a byl pro ně co nejpohodlnější,“ doplnil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Platnost voucheru bude půl roku, aby měly maminky čas se s miminkem v klidu doma zabydlet a následně pečlivě zvážit, co ze sortimentu pro novorozence a maminky v našich lékárnách zakoupí. Poukázky bude možné uplatnit ve kterékoli z našich sedmi lékáren,“ uvedla Mgr. Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ.

Na zkvalitňování zdravotní péče a pohodlí pacientů dbá KZ dlouhodobě. Od loňského roku například společnost prostřednictvím nutričních týmů realizuje na gynekologicko-porodnických odděleních projekt bufetových či výběrových snídaní. Možnost snídaně formou bufetu pro maminky a další pacientky již zavedli v nemocnicích v Mostě, Děčíně a Chomutově. Výběrové snídaně nabízejí v Ústí nad Labem, Teplicích a chystají v Litoměřicích. Zdravotnické pracoviště v Litoměřicích je pak také jediným v České republice, které maminkám nabízí těhotenské plavání.

Porodnice teplické nemocnice v současné době prochází významnou modernizací s cenou díla přesahující 140 milionů korun včetně DPH. Vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově je modernizace teplického gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

V Nemocnici Děčín je pak v plánu výstavba nového Pavilonu péče o matku a dítě.Zdroj: info@kzcr.eu

 

Mgr. Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ

Mgr. Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ


15.6.2023

Vynikající výsledky komplexního iktového programu v Krajské zdravotní znovu potvrdila Evropská společnost pro cévní mozkové příhody

Úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP) každý rok hodnotí projekt Angels (Angels Initiative) ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO). Za rok 2022 bylo oceněno Angels Awards všech šest center Krajské zdravotní, a.s. (KZ).

Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s CMP, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění.

Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem (nejvyšší diamantové, platinové, zlaté). Nejvyšší diamantový status za splnění všech kritérií obdrželo 11 center z České republiky. Z nich hned tři jsou v KZ – nemocnice Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice. Nemocnice v Děčíně a Mostě dosáhly na status platinový a Nemocnice Chomutov na status zlatý.

„Centrum v Ústí nad Labem diamantový status získalo již potřetí v řadě, centrum v Teplicích dokonce počtvrté a v Mostě, kde vzniklo loni, obdrželi díky výborným výsledkům v léčbě hned platinový status. Úspěch všech center jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní a ukazuje na pevné místo všech jejích nemocnic na špičce nejen v České republice, ale i v Evropě,“ s potěšením konstatoval MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Jde o maximální úsilí celého iktového týmu a neustálé zkvalitňování managementu péče o nemocné s cévními příhodami, jsme rádi, že se naše práce projevuje zejména na výsledném dobrém stavu pacientů léčených v našem iktovém centru,“ řekla MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

„Máme obrovskou radost. Je to ocenění veškerého zdravotnického personálu, který se o pacienty s mozkovou mrtvicí stará, a je to i důkazem toho, že v malém kolektivu lze odvádět skvělou práci. Doufáme, že náš úspěch přiláká do našich řad nové spolupracovníky,“ uvedla MUDr. Michaela Böhmová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC, která je nejvýznamnějším evropským setkáním specialistů na léčbu iktu, další pak na červnovém Cerebrovaskulárním kongresu v Mikulově.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu v bavorském Mnichově na mezinárodní konferenci ESOC


14.6.2023

Krajská zdravotní úspěšně pokračuje v realizaci významných investičních akcí

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích. S postupem prací v nemocnicích v Chomutově, Teplicích, Ústí nad Labem a Děčíně se v pátek 9. června seznámil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller spolu s radním pro finanční oblast Ing. Janem Růžičkou a dalšími zástupci Ústeckého kraje. Po nemocnicích je provázel předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba, místopředseda MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a další členové představenstva společnosti. Přítomen byl také generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, ředitelé jednotlivých nemocnic a další zástupci Krajské zdravotní, a.s.

„Dostavby nemocničních areálů v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně jsou pro další rozvoj zdravotnictví v našem regionu velmi důležité. Ústecký kraj se na nich jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., významně finanční podílí, protože to nepochybně přinese ještě lepší zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Velmi vítáme i rekonstrukci porodnice v teplické nemocnici, která přinese maminkám komfort odpovídající současným trendům,“ řekl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Dostavba nemocnic a zkvalitnění zdravotní péče jsou pro vedení Krajské zdravotní prioritou. Jsem přesvědčen, že výsledek ocení pacienti i personál našich nemocnic. Probíhající výstavba se neobejde bez nezbytných omezení, proto děkuji zaměstnancům i pacientům za pochopení a trpělivost,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Probíhající investiční akce umožní nabídnout pacientům péči a našim zaměstnancům prostředí odpovídající trendům medicíny 21. století. Děkuji všem, kdo se na naplnění tohoto nelehkého úkolu podílejí,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Předmětem investičního záměru v areálu ústecké Masarykovy nemocnice je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Nechybí nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

V děčínské nemocnici je předmětem investičního záměru nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, čtyř operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Výstavba v děčínské nemocnici bude následně pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

V Nemocnici Chomutov vzniká nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, JIP, ARO a technické a administrativní zázemí, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

V teplické nemocnici pak probíhá modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí. Tato investiční akce je vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

Dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.


Zdroj: info@kzcr.eu

Stavba v Chomutově

Stavba v Chomutově


14.6.2023

Herna a chodba dětského oddělení v mostecké nemocnici se díky Nadaci Archa Chantal proměnily

Herna a chodba stanice kojenců a malých dětí na Dětském a dorostovém oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se proměnily novými prvky a pestrými barvami. Prostory zkrásněly díky Nadaci Archa Chantal (NACH). Nadace s oddělením spolupracuje již od roku 2005 a tato realizace byla pátým projektem ve spolupráci s městy Most a Litvínov, která dlouhodobě nadaci finančně podporují.

„Tvůrčí práce v Nadaci Archa Chantal má důležité místo v mém životě. Když vidím hrát si děti v herně s úsměvem, když slyším od jejich rodičů, že děti mají lepší vztah k nemocnici a když mi potvrdí lékaři i personál, že léčba v příjemném prostředí probíhá daleko lépe, jsem přesvědčena, že naplňujeme cíle a filozofii naší nadace a má smysl v naši práci pokračovat,“ říká paní Chantal Poullain, zakladatelka NACH.

S Nadací Archa Chantal spolupracujeme dlouhodobě. Díky ní je naše oddělení krásné, barevné a působí přívětivým dojmem. Největší radost mám z nové herny pro batolata, která má spoustu interaktivních a zároveň bezpečných prvků. Věříme, že se dětem i rodičům bude nové prostředí líbit a usnadní jim pobyt na oddělení,“ uvedla MUDr. Marie Váchová, primářka dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice. 

Náklady na rekonstrukci herny, uskutečněné ve spolupráci s litvínovskou designérkou Klárou Pompovou, činily 90 000 Kč. Náklady na vyzdobení chodby dosáhly 200 000 Kč. V předchozích letech NACH pro mostecké dětské a dorostové oddělení realizovala projekty Herna a jídelna pro větší děti, Příjem pacientů, Čekárna v ambulantní části oddělení, celkem za přibližně 860 000 Kč.

„Přízně Nadace Archa Chantal a v souvislosti s ní i podpory měst Most a Litvínov si velmi ceníme a moc za ni děkujeme. Zvláště pro nejmenší pacienty je totiž důležité, aby pobyt v nemocnici byl pro ně co nejméně stresující. A k tomu všechny realizované projekty jednoznačně přispívají,“ vyzdvihl Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

Nemocnice v Mostě je druhou největší ve společnosti Krajská zdravotní. Na zdejší dětské a dorostové oddělení míří malí pacienti nejen z Mostecka, ale také z přilehlých regionů.

                      

Zdroj: info@kzcr.eu

Zrekonstruovaná herna

Zrekonstruovaná herna


13.6.2023

Mostecký chirurgický den přilákal traumatology z celé České republiky

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. (KZ) – Nemocnice Most, o.z., uspořádalo k životnímu jubileu MUDr. Františka Rybáře Mostecký chirurgický den. František Rybář spojil celou svou dlouholetou profesní kariéru právě s mosteckou nemocnicí. Nyní se při oslavách svých sedmdesátých narozenin stal čestným hostem konference, která proběhla 9. června 2023 v hotelu Benedikt v Mostě.  

„Panu doktorovi Rybářovi jsem osobně velmi vděčný za svoje začátky na chirurgii. Tímto setkáním jsme mu chtěli nejen vyjádřit vděčnost, ale také umožnit setkání dalších kolegů lékařů, abychom se lépe poznali a prožili spolu pár příjemných chvil,“ řekl k pořádané konferenci MUDr. František Janů, primář mostecké chirurgie.

MUDr. František Rybář se ujal první přednášky, která měla u přítomných veliký ohlas. Mapovala 770 let mosteckých špitálů, od ranhojičů Anežky Přemyslovny až k současné moderní traumatologii. „Letos slavíme v Mostě toto významné jubileum, proto pro mne bylo velkou radostí celé období stručně zmapovat a představit všem přítomným,“ okomentoval prezentaci doktor Rybář a hned dodal, že je nadšený z účasti mnoha svých kolegů, takřka z celé České republiky. 

Záštitu nad konferencí převzal Ing. Marek Hrvol, primátor statutárního města Most, který všechny přítomné osobně přivítal před nabitým přednáškovým dnem, jehož obsahem byla pestrá škála, většinou desetiminutových prezentací lékařů KZ i jiných nemocnic.

Na Mostecký chirurgický den přijelo více než sto dvacet účastníků. „Jsem z dnešní akce opravdu nadšený. Chirurgické oddělení je jednou ze základních částí naší nemocnice a také díky výměně informací a zkušeností dochází k jeho neustálému rozvoji,“ doplnil ředitel mostecké nemocnice Ing. Pavel Markalous.

Video z konference Mostecký chirurgický den můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/zy_1I8rzBO8

       

Zdroj: info@kzcr.eu


Účastníci konference Mostecký chirurgický den

Účastníci konference Mostecký chirurgický den


13.6.2023

Chomutovské Centrum plánované chirurgie ruky a nohy uspořádalo odbornou konferenci

Druhý ročník konference Centra plánované chirurgie ruky a nohy se uskutečnil ve dnech 1. a 2. června na zámku Červený hrádek u Jirkova. Odborným garantem akce, která na zámek přilákala desítky odborníků z celé České republiky a řadu dalších zájemců o obor, byl MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Konferenci zahájil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., (KZ). „V Krajské zdravotní máme pět ortopedických pracovišť, která nejsou všechna stejná, ale prakticky každé z nich má nějakou specializaci. Jsme moc rádi, že se pan primář Jurča ujal právě plánované chirurgie ruky a nohy a já vás tak teď mohu uvítat již na druhém ročníku této odborné konference,“ řekl úvodem.

Odborný program uvedl blok o problematice drobných kloubů prstů, zápěstí a lokte, ve kterých se přednášející věnovali například endoprotézám a dézám drobných kloubů rukou, možnostem řešení revmatického zápěstí či bolestem na radiální straně lokte. Druhá část programu pak byla věnována noze, kdy se odborníci zabývali kupříkladu progresivně kolabující nohou, nestabilitám hlezna nebo miniinvazivě v operativě nohy. Druhý den odborné konference pak byl zaměřen na základy vyšetření ruky a zápěstí či správné diagnostice a problematice nohy. Mezi přednášejícími byli specialisté z KZ i dalších renomovaných pracovišť z celé České republiky – Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Havlíčkův Brod, Oblastní nemocnice Kladno a.s., Vršovické zdravotní a.s., Karvinské hornické nemocnice a.s., nebo Nemocnice České Budějovice, a.s.

 „Myslím si, že se nám podařilo skloubit velmi zajímavý a kvalitní odborný program, odprezentovaný odborníky z celé České republiky v krásném prostředí zámku Červený Hrádek,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Jiří Jurča.

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo v roce 2022 při Ortopedickém oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Na chomutovském pracovišti provedou na 400 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze ročně. Cílem specializovaného centra je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje. Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu bychom byli rádi, aby fungovalo také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy nejen v Ústeckém regionu, ale i v rámci České republiky.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Konference Centra plánované chirurgie ruky a nohy

Konference Centra plánované chirurgie ruky a nohy


Prosím, čekejte