13.1.2021

Avízo – Tisková konference ke strategii očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji

Krajská zdravotní, a.s., a Ústecký kraj zve na tiskovou konferenci, jejímž tématem bude strategie očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji.

Tisková konference se uskuteční v pátek 15. ledna v 9.30 hodin

na Krajském úřadě Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-město.

Tiskové konference se zúčastní Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a krajský koordinátor vakcinace ULK proti COVID-19, Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., a Ing. Radim Laibl, radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje.

S ohledem na současná protiepidemická opatření novináře žádáme o potvrzení účasti do čtvrtka 14. ledna, 16.00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


12.1.2021

Novou tiskovou mluvčí Krajské zdravotní je Jana Mrákotová

Jana Mrákotová je novou tiskovou mluvčí akciové společnosti Krajská zdravotní (KZ), která je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji. KZ spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Jana Mrákotová přichází z vydavatelství Extra Online Media, kde měla jako šéfredaktorka na starost server G.cz, který se zaměřuje na zpravodajství, publicistiku a kulturu. Byla dlouhá léta spojená s Prima Group, kde zastávala mimo jiné post vedoucí life-stylové komunikace. V rámci Primy působila také jako její mluvčí. Stejný post zastávala i v pražské Thomayerově nemocnici. 

Zdroj: info@kzcr.cz

Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, a. s.


11.1.2021

Péče záchytné stanice v teplické nemocnici využilo v loňském roce více než devět stovek klientů

V péči zdravotníků Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., v roce 2020 skončilo 928 klientů. Lůžkové části zdravotnického pracoviště personál využil u 860 podnapilých nebo osob pod vlivem drog. Po ambulantním vyšetření opustilo stanici 68 klientů.

„Z hospitalizovaných osob převažují ty pod vlivem alkoholu, kterých bylo v loňském roce 665. Ve 195 případech šlo o narkomany pod vlivem drogy,“ uvedla Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Mezi klienty zdravotnického pracoviště v 723 případech patřili muži, žen bylo 205. „Nejvíce klientů jsme v roce 2020 zaznamenali v měsíci červnu, kdy jsme vyšetřili 98 osob. Naopak měsíc leden s počtem 61 klientů byl nejnižší do počtu vyšetření,“ doplnila vrchní sestra.

V roce zahájení provozu, od 13. května do 31. prosince 2019, personál protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice ošetřil 495 klientů, z toho ve 28 případech šlo o ambulantní péči.

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., poskytuje zdravotní službu osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo okolí. Pobyt klienta přijde na 3 000 Kč. Jde o částkou schválenou zřizovatelem.           

Zdroj: info@kzcr.cz

Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v teplické nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v teplické nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


8.1.2021

Do očkování proti COVID-19 jsou v Ústeckém kraji připraveni zapojit se společně s Krajskou zdravotní i praktici

Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) jsou připraveni zapojit se do procesu očkování proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 také praktičtí lékaři Ústeckého kraje. Dohodl se na tom generální ředitel společnosti MUDr. Aleš Chodacki a předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR Ústeckého kraje MUDr. Roman Houska. Tuto aktivitu vítá také vedení kraje.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.

Vedení KZ vnímá očkování jako prioritu v rámci zvládnutí současné epidemie. Vše je závislé na pravidelných dodávkách vakcín od výrobce a posléze od výrobců. „Právě stabilita v dodávkách je jednou z absolutně nejklíčovějších věcí v celém očkovacím procesu,“ říká MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel KZ. Aktuálně se počítá s pravidelným týdenním režimem. Do konce ledna by měl Ústecký kraj obdržet souhrnně 1950 lahviček této vakcíny. Ta je dodávána do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je v kraji jediným centrem pro dodávky vakcíny.

Dalším zásadním bodem v souvislosti s očkováním je funkční registrační systém pro veřejnost, který nyní chystá ministerstvo zdravotnictví. A právě zde vidí problém i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). "Je to tam nastavené jinak, než si představujeme. Vadí nám to, že centrální systém nám má nastavovat, jak my budeme očkovat, bez ohledu na to, jak jsme na to připraveni, jak jsme vybaveni vakcínami, jak jsme vybaveni personálem, jak jsme vybaveni technicky," vysvětluje hejtman s tím, že připomínky ministerstvu budou zaslané do pátku.

V souvislosti s očkováním veřejnosti je nutné zajistit dostatečné kapacity, a to co do počtu očkovacích míst, tak co do personálního zajištění. Je nutné zdůraznit, že jednotlivé nemocnice Krajské zdravotní jsou zařízení, která poskytují akutní péči a při současné situaci je tlak na všechny zdravotníky již tak enormní. Společnost proto oslovila se žádostí o spolupráci praktické lékaře. „Vítáme jednoznačně postoj našich kolegů z řad praktických lékařů, kdy většina je připraveni zapojit se do očkování proti COVID-19. Nebudeme nikomu zastírat, že i naše kapacity jsou prostě zcela logicky omezené,“ osvětluje postoj KZ její generální ředitel MUDr. Aleš Chodacki.

Jeho slova potvrzuje předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Roman Houska: „Mohu, myslím, deklarovat, že naprostá většina praktických lékařů z Ústeckého kraje je připravena očkovat své pacienty při zajištění plynulých dodávek vakcín a ostatního nezbytného materiálu do našich ordinací.“ Spojení sil při očkování vítá také vedení Ústeckého kraje, které počítá i s tím, že by do hůře přístupných míst regionu vyjížděly mobilní očkovací týmy.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Lahvička s očkovací látkou od společnosti Pfizer/BioNTech. Ilustrační foto: Krajská zdravotní, a.s.

Lahvička s očkovací látkou od společnosti Pfizer/BioNTech. Ilustrační foto: Krajská zdravotní, a.s.


7.1.2021

Vedení Krajské zdravotní dnes jednalo se zástupci odborů o navýšení mezd

Vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) za účasti předsedy představenstva Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, místopředsedy představenstva MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, a generálního ředitele MUDr. Aleše Chodackého dnes zahájilo se zástupci odborových organizací jednání o mzdových úpravách, zejména navyšování tarifních mezd zaměstnanců společnosti pro rok 2021.

Zástupci vedení KZ deklarovali, že do oblasti odměňování zaměstnanců společnost bude investovat veškeré volné zdroje, které bude mít k dispozici z očekávaného navýšení úhrad za poskytované zdravotní služby dle úhradové vyhlášky pro rok 2021. „Našim zájmem je se s odbory dohodnout a proto budeme hledat v rozpočtu zdroje, ze kterých můžeme další navýšení platů financovat,“ uvedl po jednání Mgr. Ing. Jindřich Zetek, předseda představenstva KZ.

Společně se obě strany dohodly na dalším postupu, kdy KZ předloží zástupcům odborových organizací vyčíslení očekávaných nárůstů úhrad a disponibilních zdrojů a budou dále jednat o možném navýšení mzdových tarifů, a to včetně případných aktivit směřujících k navýšení objemu disponibilních prostředků.


Zdroj: info@kzcr.eu


2.1.2021

Personál porodnic Krajské zdravotní zná svá první miminka roku 2021

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., ve všech porodnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, již znají první miminka roku 2021.

V porodnici Nemocnice Most, o.z., se jako první na svět v roce 2021 podívala v 0.03 hodin holčička Daniela, měřila 50 cm a vážila 3 410 g. Maminkou je Miriama Nykodýmová z Litvínova.

Datum narození 1. 1. 2021 bude mít v rodném listě napsané také dívenka Eliška, která přišla na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o.z., v 1.46 hodin. Vážila 2 950 gramů, měřila 50 cm. Maminkou je Eliška Pýchová z Chomutova.

V děčínské porodnici přivedla na svět maminka Veronika Štrejlová z Jetřichovic 1. 1. 2021 v 9.52 hodin chlapečka Adámka, který vážil 3 850 g. Miminko nebylo změřeno.

Mamince Ramadan Rasha z Teplic se v porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., narodil 1. 1. 2021 v 11.18 hodin syn Ryan. Měřil 50 cm, vážil 3 530 g.

V teplické porodnici si personál porodního sálu na prvního novorozence počkal až do 2. 1. 2021. V 2.54 hodin přivedla na svět dceru Karolínu maminka Lucie Ciganíková. Miminko měřilo 50 cm a vážilo 3 450 g.

*Fotografii holčičky Daniely, prvního miminka narozeného v roce 2021 v porodnicích Krajské zdravotní, a.s., v mostecké nemocnici, najdete na www.kzcr.eu.

Zdroj: info@kzcr.eu

Prvním miminkem narozeným v roce 2021 v porodnicích Krajské zdravotní je Daniela. Foto: archiv rodiny

Prvním miminkem narozeným v roce 2021 v porodnicích Krajské zdravotní je Daniela. Foto: archiv rodiny


1.1.2021

Prvním miminkem narozeným v roce 2021 v porodnicích Krajské zdravotní je Daniela

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., v děčínské, ústecké, mostecké a chomutovské porodnici, znají svá první novoroční miminka.

V porodnici Nemocnice Most, o.z., se jako první na svět v roce 2021 podívala v 0.03 hodin holčička Daniela, měřila 50 cm a vážila 3 410 g. Maminkou je Miriama Nykodýmová z Litvínova.

Datum narození 1. 1. 2021 bude mít v rodném listě napsané také dívenka Eliška, která přišla na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o.z., v 1.46 hodin. Vážila 2 950 gramů, měřila 50 cm. Maminkou je Eliška Pýchová z Chomutova.

V děčínské porodnici přivedla na svět maminka Veronika Štrejlová z Jetřichovic 1. 1. 2021 v 9.52 hodin chlapečka Adámka, který vážil 3 850 g. Miminko nebylo změřeno.

Mamince Ramadan Rasha z Teplic se v porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., narodil 1. 1. 2021 v 11.18 hodin syn Ryan. Měřil 50 cm, vážil 3 530 g.

V teplické porodnici se do 1. 1. 2021 14:00 hodin nenarodilo žádné miminko.

* Tiskovou zprávu budeme v nadále aktualizovat.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Prvním miminkem narozeným v roce 2021 v porodnicích Krajské zdravotní je Daniela. Foto: archiv rodiny

Prvním miminkem narozeným v roce 2021 v porodnicích Krajské zdravotní je Daniela. Foto: archiv rodiny


31.12.2020

Avízo – Krajská zdravotní otevře po rekonstrukci lékárnu v děčínské nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) otevře v pondělí 4. ledna 2021 po rekonstrukci veřejnou část Nemocniční lékárny KZ v Nemocnici Děčín, o.z.

Nemocniční lékárna KZ v Nemocnici Děčín, o.z.: 

U Nemocnice 1, 405 99 Děčín (budova „C“)

Otevírací doba: pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hodin

Telefon: +420 412 705 440

E-mail: lekarna.dc@kzcr.eu 


Zdroj: info@kzcr.eu


Nemocniční lékárna v budově C děčínské nemocnice. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Nemocniční lékárna v budově C děčínské nemocnice. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


31.12.2020

Náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní bude od 1. ledna primář Laštůvka

MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., se souhlasem představenstva společnosti zmocnil s účinností od 1. 1. 2021 MUDr. Jiřího Laštůvku k zastupování funkce náměstka pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., v plném rozsahu.

MUDr. Jiří Laštůvka je primářem Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Do 31. 12. 2020 funkci náměstka pro řízení zdravotní péče na základě zmocnění generálního ředitele zastává MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


30.12.2020

Krajská zdravotní obdržela první dávky vakcíny proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 a zahájila očkování zaměstnanců v první linii

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) ve středu 30. prosince obdržela pro Ústecký kraj první box se 195 vícedávkovými injekčními lahvičkami vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Část dodávky je určena i pro nemocnice mimo KZ a Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Ministerstvo zdravotnictví České republiky nově povolilo využít veškerý obsah lahviček. To znamená, že z jedné lahvičky je možné získat až šest dávek vakcíny.

Do konce ledna 2021 by měl získat Ústecký kraj ve čtyřech po týdnu následujících dodávkách dalších 1950 lahviček této vakcíny. Ta je dodávána do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, určené jako jediné centrum pro dodávky vakcíny v Ústeckém kraji.

„Pro samotnou Krajskou zdravotní je z této první dodávky vakcíny určeno 500 dávek. Pro první fázi očkování je připraveno jediné centrum v ústecké Masarykově nemocnici, které bude z následujících dodávek redistribuovat vakcínu i do dalších našich nemocnic,“ informoval MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Prvními očkovanými jsou zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice - infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, plicního oddělení. „Také v nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově máme seznamy zaměstnanců, kteří mají o očkování zájem. Jak budou přicházet další dodávky vakcíny, postupně budou očkováni,“ dodal MUDr. Tomáš Hrubý.

  

Fotografie z očkování naleznete na https://www.kzcr.eu/

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Mezi prvními očkovanými zdravotníky proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji byl MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Mezi prvními očkovanými zdravotníky proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji byl MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte