20.10.2020

ECMO pomáhá nemocným v boji s onemocněním COVID-19

Lékaři a sestry Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM), poprvé úspěšně použili v boji s onemocněním COVID-19 extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO).

„Personál našich nemocnic v čele se zdravotníky KAPIM předvádí v době pandemie koronaviru ukázkovou profesionalitu a vysoké nasazení, za což všem upřímně děkuji,“ uvádí předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Gratuluji zdravotníkům KAPIM k úspěšnému využití ECMO a děkuji všem našim zaměstnancům, kteří při boji s nemocí COVID-19 odvádějí obrovský kus práce,“ připojuje generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

„První pacient s onemocněním COVID-19, u kterého jsme ECMO využili, byl na jednotku intenzivní péče přijat 26. září. Léčba kyslíkem byla nedostačující, pacient byl připojen na umělou plicní ventilaci, přesto se jeho stav dále zhoršoval a nepomohly ani ostatní speciální postupy. Proto jsme přistoupili k náhradě plicních funkcí metodou mimotělní oxygenace,“ přibližuje primář KAPIM MUDr. Josef Škola, EDIC, který je zároveň krajským koordinátorem intenzivní péče.

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda umožňující dočasně nahradit funkci plic, srdce nebo obojího. Krev je vedena kanylami z těla pacienta do oxygenátoru, kde dochází k jejímu okysličení a odstranění CO2 a následně pumpou čerpána zpět do pacienta.

Pacient byl na ECMO napojen deset dní, než mohl být úspěšně odpojen. „V tuto chvíli je nadále hospitalizován na jednotce intenzivní péče, jeho stav se pomalu zlepšuje,“ říká vrchní sestra KAPIM Bc. Hana Oliva.

KAPIM je, stejně jako na jaře, jednou z klíčových kapacit v boji s onemocněním COVID-19. „Aktuálně máme vyčleněny již dvě jednotky intenzivní péče pro pacienty s onemocněním COVID-19, tedy až 24 lůžek. V Ústeckém kraji je naše pracoviště jediné, kde lze tento druh péče s využitím ECMO poskytovat. Velice důležitá je i role krajského koordinátora intenzivní péče, protože aktuální situace není problémem pouze KAPIM, ani Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale celého kraje. Díky spolupráci je možno poskytovat péči systematicky, mít aktuální informace o volné kapacitě lůžek i přístrojového vybavení, je možno pružně reagovat na aktuální poptávku a navyšovat kapacitu tam, kde je nejvíce potřeba. Spolupráce s ostatními odděleními Masarykovy nemocnice i dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji je výborná, všichni se snaží a díky tomu jsme stále schopni poskytovat péči v nejvyšším standardu,“ dodává Bc. Hana Oliva, podle které je největším problémem kliniky dlouhodobý nedostatek personálu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Tým lékařů a sester KAPIM při práci.

Tým lékařů a sester KAPIM při práci.


16.10.2020

Krajská zdravotní zprovoznila na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice rentgen a navyšuje ve všech svých nemocnicích kapacity lůžek pro pacienty s COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zprovoznila na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., nový rentgen. Letos na jaře, v době první vlny pandemie způsobené novým koronavirem, na tomto pracovišti předala do užívání zdravotníkům zrekonstruovaný operační sál.  Vedení KZ v těchto dnech s předstihem reaguje na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. S růstem počtu pacientů vyžadujících hospitalizaci, na základě schváleného pandemického plánu, podle potřeby navyšuje počet standardních a intenzivních lůžek.

„Jsem rád, že v dnešní nelehké době můžeme zdravotníkům v první linii na našem infekčním oddělení takto předat nejmodernější zobrazovací techniku světového výrobce Samsung, kterou zde provozuje další naše špičkové pracoviště, radiologická klinika. Pořizovací cena přístroje přesáhla 6 milionů Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno z vlastních investičních zdrojů Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Přístroj je uváděn do provozu v době, kdy největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji musí čelit následkům pandemie a postupně uvolňovat potřebná lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19, to vše při zachování urgentní péče pro ostatní nemocné vyžadující hospitalizaci. Aktuálně připravuje další více než čtyřicítku takových lůžek na odděleních našich nemocnic, 12 intenzivních v Ústí nad Labem, 7 intenzivních v Teplicích a 24 standardních lůžek v Mostě,“ informoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti.  

V rámci KZ je nyní pro pacienty s novým typem koronaviru vyčleněno 191 lůžek, 49 z nich pro intenzivní péči.

„Celkem jsme schopni v Ústeckém kraji, kdy Krajská zdravotní na sobě nese největší zátěž této situace, připravit až 400 standardních lůžek a 80 lůžek pro intenzivní péči. Chci proto všem, kdo navyšování lůžkových kapacit zajišťují, poděkovat. A popřát kolegům z infekčního oddělení a dalších pracovišť, které přímo bojují s koronavirem, hodně štěstí,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.  

„Pokud jde o nový přístroj na infekčním oddělení, jistě zaujmou jeho parametry. Vyniká zejména velmi vysokou bezpečností provozu. Radiační dávka, kterou pacient obdrží, je u tohoto modelu na nejnižší možné úrovni. Digitální detektory vytvářející rentgenový obraz patří k nejlepším na světě,“ přidal svůj postřeh MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Já i mí kolegové velmi oceňujeme možnost, že v době pandemie onemocnění COVID–19 je pacienta možné vyšetřit v rámci infekčního pavilonu bez složitého přesunu na centrální RTG pracoviště. Pro tyto pacienty je nutné detailní zobrazení plicních struktur a nelze opomenout ani rychlost zobrazování,“ uvedl primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.


O novém rentgenovém přístroji na infekčním oddělení ústecké nemocnice Krajské zdravotní, a. s.:

Jedná se o plně digitální přístroj nejvyšší kategorie určený pro zhotovení rentgenových snímků.

Výrobcem je světově respektovaná společnost Samsung Electronics Co., Ltd., Korea.

Model GC85A je plně digitální a plně automatizovaný rentgenový přístroj nejvyšší kategorie.

Po zvolení typu vyšetření již zcela autonomně (bez zásahu obsluhy) nastavuje všechny části a parametry přístroje do potřebných pozic pro vyšetření konkrétního pacienta.

Bezpečnost provozu je zajištěna sofistikovaným autonomním anti-kolizním systémem, který reaguje na jakékoliv nebezpečí kolize s pacientem zcela samostatně okamžitým zastavením všech pohybů. Bezpečnostní prvky jsou násobně jištěny. Radiační dávka, kterou pacient obdrží je u tohoto modelu na nejnižší možné úrovni. Digitální detektory vytvářející rentgenový obraz patří k nejlepším na světě.

Počítačový systém je vybaven vysokým stupněm kybernetického zabezpečení – sofistikovanými nástroji na ochranu před externími kyberútoky, zašifrováním funkcí pro zabezpečení dat, zesíleným dohledem nad daty pacientů.

Kompaktní provedení detektoru pro digitalizaci rentgenového obrazu poskytuje vysokou úroveň ochrany proti vniknutí mechanických částic a tekutin (IP54), což umožňuje použít vysoký stupeň desinfekce po vyšetření infekčních (Covid - 19) pacientů, aniž by došlo k poškození detektoru.

 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo), vedoucí radiologický asistent ústecké radiologické kliniky Petr Košťál a vrchní sestra infekčního oddělení Mgr. Lada Merunková při prezentaci nového rentgenu. Foto: KZ, a. s.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo), vedoucí radiologický asistent ústecké radiologické kliniky Petr Košťál a vrchní sestra infekčního oddělení Mgr. Lada Merunková při prezentaci nového rentgenu. Foto: KZ, a. s.


16.10.2020

Krajská zdravotní nastavuje nové postupy pro výstavbu pavilonu Kardiocentra ústecké nemocnice. Přednost má navyšování kapacit lůžek akutní péče pro pacienty s COVID-19

Vedení Krajské zdravotní, a. s. (KZ), již v pondělí 12. 10. 2020 zahájilo jednání o nových postupech výstavby pavilonu pro Kardiocentrum ústecké nemocnice. „Učinili jsme to s ohledem na potřebu postupného navyšování kapacit lůžek akutní péče vyčleněných pro pacienty COVID-19 pozitivní,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. V předstihu tak KZ řeší dopady aktuální situace i ve vztahu k probíhajícím či plánovaným investicím, které by mohly omezit počty lůžek pro akutní péči, a v souladu s následným usnesením Krizového štábu Ústeckého kraje ze dne 14. 10. 2020. Ústecký kraj potom usnesením vyzval nemocnice k zastavení veškerých investic s ohledem na šíření koronaviru.

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kterou Krajská zdravotní, a. s., již řadu let připravuje, je dle projektové dokumentace nutné provést demolici části stávajícího pavilonu A, kde je v současné době umístěna Stanice 1 Jednotky intenzivní péče Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM). Vzhledem k tomu, že výběr dodavatele byl realizován formou nadlimitní veřejné zakázky, je nutné veškeré kroky, které mají dopad na soulad s legislativou, zejména pak se zákonem o zadávání veřejných zakázek, detailně právně posuzovat. Dodavatel v nejbližších dnech předloží harmonogram postupu prací, který bude dále projednáván s ohledem na aktuální pandemickou situaci.

Krajská zdravotní, a. s., bude dále pružně reagovat na vývoj aktuální situace ve spolupráci se zástupci zhotovitele stavby, tak s právními zástupci, ve snaze eliminovat dopady na počty lůžek jednotky intenzivní  péče do doby normalizace stávající situace vyvolané pandemií koronaviru SARS–CoV-2.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


15.10.2020

Na výzvu Krajské zdravotní pro dárce plazmy, kteří prodělali nemoc COVID-19, zareagovaly desítky zájemců

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem dárcům krevní plazmy, kteří prodělali onemocnění COVID-19, a zareagovali na výzvu. Kvůli stálému nedostatku této plazmy v České republice poptávka stále trvá.

„Rádi bychom poděkovali všem dárcům krevní plazmy, kteří zareagovali na naší výzvu a kontaktovali ústecké transfuzní oddělení. Za necelý týden se nám ozvaly více než čtyři desítky potenciálních dárců,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.   

Plazmu od dárce, který prodělal infekci novým koronavirem, lze za určitých indikací podat pacientovi s velmi těžkým průběhem nemoci COVID-19. „Vzhledem k větší pravděpodobnosti tvorby dostatečného množství protilátek proti novému koronaviru upřednostňujeme dárce plazmy, u nichž onemocnění COVID-19 proběhlo s jasnými klinickými příznaky, kterými je horečka, bolest kloubů a svalů apod. Lidé bez příznaků či jen s velmi lehkými příznaky si podle současných znalostí obvykle nevytvoří protilátky v dostatečném množství pro léčbu pacientů s COVID-19,“ upřesnil požadavky primář ústeckého transfuzního oddělení.

Současné studie rovněž ukazují, že časem množství protilátek v krvi člověka klesá. „Hledáme tak dárce plazmy, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v minulých třech měsících,“ doplnil MUDr. Jiří Masopust.

Nejvhodnějšími potenciálními dárci krevní plazmy jsou muži, případně i ženy, které dosud nebyly těhotné. „Gravidní ženy si mohou během těhotenství vytvořit takzvané anti-HLA protilátky, které ojediněle způsobují velmi závažnou potransfuzní plicní reakci, proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci COVID-19 nevhodná,“ dodal závěrem primář.

Předpokladem darování je:

trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění, věk 18 - 60 let, hmotnost alespoň 60 kg

celkově dobrý zdravotní stav

úplné uzdravení z koronavirové infekce a minimálně 14denní odstup od uzdravení, eventuálně ukončení izolace

Dárci krevní plazmy mohou kontaktovat Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na e-mailové adrese UL-Darci@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 113 468. Dárci, kteří uvedou své jméno, příjmení a telefonní číslo, budou následně kontaktováni lékařem za účelem domluvení dalšího postupu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


14.10.2020

Výzva k veřejnosti s prosbou o pomoc

Vážení obyvatelé našeho kraje,

zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., se na Vás tímto obrací s žádostí o personální výpomoc pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Všichni zaměstnanci naší společnosti dělají maximum pro zajištění nepřetržitého poskytování zdravotní péče a zajištění činností související s mimořádnou situací při výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Pokud jste ochotni nabídnout pomoc ve svém volném čase, zařadíme Vás do činností, které odpovídají Vaší kvalifikaci a znalostem. Budete náležitě proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Možnost pomoci má každý - osoby se zdravotnickým vzděláním i nezdravotníci, bývalí kolegové, důchodci, studenti.

V případě Vašeho zájmu pomoci vyplňte prosím tento formulář: http://www.kzcr.eu/covid-pomoc/

S poděkováním a přáním pevného zdraví
Ing. Petr Fiala
generální ředitel Krajská zdravotní, a. s.


12.10.2020

Krajská zdravotní bude postupně regulovat ambulantní provoz a plánovanou odkladnou operativu

Krajská zdravotní, a. s., informuje pacienty a veřejnost, že přistupuje k postupné regulaci ordinačních hodin odborných ambulancí a poraden a plánované odkladné operativy. Reaguje tak na doporučení pandemického štábu v souvislosti s šířením nákazy způsobující onemocnění COVID-19 v České republice a potřebě postupného navyšování počtu standardních a intenzivních lůžek pro hospitalizaci pacientů s nemocí COVID-19.

Postupná regulace se uskuteční v Nemocnici Děčín, o. z., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z., do odvolání. Další kroky mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace a potřebu navyšování počtu lůžek pro hospitalizaci pacientů s nemocí COVID-19.

„Děláme pro vás maximum, dodržujte, prosím, důsledně všechna daná protiepidemická opatření, ať ochráníte zdraví své i našich zdravotníků. Děkujeme za pochopení,“ obrací se na pacienty a veřejnost Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Zdroj: info@kzcr.eu


9.10.2020

Hledáme dárce krevní plazmy, kteří prodělali infekci novým koronavirem

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., hledá dárce krevní plazmy, kteří prodělali infekci novým koronavirem, způsobujícím onemocnění COVID-19.

„Obracíme se na potenciální dárce krevní plazmy, přednostně na muže, případně i na ženy, které dosud nebyly těhotné z důvodů vyloučení nežádoucích účinků po podání transfuze, u nichž onemocnění COVID-19 proběhlo s lehkým průběhem, aby kontaktovali transfuzní oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Prosíme obyvatele okresu Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín a Teplice ve věku 18 až 60 let, aby zvážili možnost pomoci pacientům se závažnou koronavirovou infekcí. Děkujeme za pochopení,“ žádá o pomoc MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Pacientům hospitalizovaným s velmi těžkým průběhem nemoci COVID-19 lze podat plazmu od dárce, který prodělal infekci novým koronavirem, za určitých indikací. Transfuzní oddělení v ústecké Masarykově nemocnici zároveň výzvou reaguje na nedostatek této krevní plazmy v celé České republice,“ doplnil MUDr. Jiří Masopust.

Předpokladem darování je:

  • trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění, věk 18 - 60 let, hmotnost alespoň 60 kg

  • celkově dobrý zdravotní stav

  • úplné uzdravení z koronavirové infekce a 14denní odstup od uzdravení, eventuálně ukončení izolace

Dárci krevní plazmy mohou kontaktovat Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na e-mailové adrese UL-Darci@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 113 468. Dárce, kteří uvedou své jméno, příjmení a telefonní číslo, bude následně kontaktovat lékař oddělení za účelem domluvení dalšího postupu.

Zdroj: info@kzcr.eu

Odběrový sál transfuzního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Odběrový sál transfuzního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


6.10.2020

Krajská zdravotní upozorňuje na elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje pacienty a samoplátce žádající o test na koronavirus na elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Technologie slouží k objednávání do odběrových center COVID-19  všech pěti nemocnic. Krajská zdravotní, a. s., spustila elektronický objednávkový systém od 1. října.

Elektronický systém se týká i pacientů s elektronickou žádankou od praktického lékaře či krajské hygienické stanice. „Zájemce o odběr si tak může po rozkliknutí zvolit nejbližší volný termín. Pokud pacienta na test na SARS-CoV-2 odeslala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nebo praktický lékař, na vystavení elektronické žádanky navazuje další nezbytný krok – tím je zadání online objednávky samotným žadatelem o test, a to na uvedeném odkaze v elektronickém objednávkovém systému Krajské zdravotní, a. s. Za žadatele, který nedisponuje přístupem k internetovému připojení, může objednávku online provést praktický lékař,“ upozorňuje náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že odběrová centra v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vezmou vzorky k testování v souhrnu denně v průměru od 500 pacientů.

„Elektronický objednávkový systém platí i pro samoplátce testu na SARS-CoV-2 a zájemce o odběr na protilátky. Na adrese www.kzcr.eu/testcovid jsou rovněž zveřejněny potřebné informace, tedy kdy přijít, jak dlouho bude odběr trvat, jak za něj zaplatit, kdy dostanu výsledky a další,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 Krajské zdravotní, a. s., jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

  • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

  • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

    (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

  • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 603 392 206 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu a v neděli od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Odběrové centrum v teplické nemocnici. Ilustrační snímek: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Odběrové centrum v teplické nemocnici. Ilustrační snímek: KZ, a. s./Petr Sochůrek


5.10.2020

Do Zastupitelstva Ústeckého kraje se volilo také v nemocnicích Krajské zdravotní

Práva zvolit si své zástupce do Zastupitelstva Ústeckého kraje ve volebním termínu 2. a 3. října letošního roku využili zdravotníci a pacienti Krajské zdravotní, a. s., ve třech jejích nemocnicích. Volilo se v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici.

V Nemocnici Děčín, o. z., využil práva volit jeden hospitalizovaný pacient. Kroky volební komise vedly také do ústecké Masarykovy nemocnice, kde do přenosné volební urny vhodil hlasovací lístek jeden sloužící lékař a tři hospitalizovaní pacienti. V Nemocnici Chomutov, o. z., využila volebního práva jedna sloužící lékařka. V teplické a mostecké nemocnici nevyužil možnosti se zúčastnit voleb ani jeden ze sloužících zdravotníků a hospitalizovaných pacientů.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji spravující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý kraj a přilehlé spádové oblasti.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

V ústecké Masarykově nemocnici do přenosné volební urny vhodil hlasovací lístek sloužící lékař MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

V ústecké Masarykově nemocnici do přenosné volební urny vhodil hlasovací lístek sloužící lékař MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký


1.10.2020

Krajská zdravotní v říjnu zahájí avizovanou dostavbu své ústecké nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) zahajuje dostavbu svých nemocnic. Odstartuje ji v areálu největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, výstavbou nového pavilonu, kam přesune celé Kardiocentrum včetně úspěšně se rozvíjející kardiochirurgie. Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice poté zahájí realizaci dalších strategických investičních akcí, kterými současné představenstvo společnosti naplňuje své dlouhodobé plány – v nemocnicích v Děčíně a Chomutově.

„Pro nový pavilon v ústecké nemocnici na Severní Terase byla podepsána smlouva o dílo, uvedená v registru smluv 30. září. Tím je vše připraveno k předání staveniště zhotoviteli veřejné zakázky vzešlého z výběrového řízení. Stavební práce zahájí již začátkem měsíce října,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

„My jsme vlastně dostavbu nemocnic zahájili již před třemi lety novým pavilonem v Teplicích za bezmála 400 milionů korun. V letošním roce v něm Krajská zdravotní zahájila provoz centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V Ústí nad Labem, kde akce právě začíná, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přesídlí i Kardiocentrum, se všemi svými součástmi, což je kardiologická klinika, kardiochirurgické oddělení a kardioanestezilogické oddělení, a také oddělení hrudní chirurgie a pracoviště kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Předpokládané náklady činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Přibližuje se také zahájení dostaveb nemocnic v Děčíně a Chomutově. V současnosti již máme v obou případech vybraného zhotovitele a v nejbližší době očekáváme finalizaci veřejné zakázky s uzavřením smlouvy,“ dodal.

„Představenstvo v posledních šesti letech cílevědomě soustřeďuje své úsilí na modernizaci jednotlivých pracovišť a každé z nemocnic Krajské zdravotní. V úzké spolupráci s managementem společnosti se již mnohé podařilo, výsledky realizace investičních akcí a masivní obnovy zdravotnické techniky opravdu nelze přehlédnout. Dlouhodobá kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje umožnila dynamický rozvoj nemocnic rozhodujícího poskytovatele zdravotní péče v regionu,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Vybudování nového moderního pavilonu pro Kardiocentrum a další vysoce specializovaná medicínská pracoviště je logickým pokračováním plnění strategických zájmů společnosti Krajská zdravotní a přinese ještě vyšší kvalitu péče o pacienty,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří nemocnic, které KZ spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou. Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou, a také dobudování komplexu v Chomutově o "Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.

Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem uvedených investic je totiž nad rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).


Zdroj: info@kzcr.eu

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte