20.3.2024

Mozková mrtvice – přednemocniční neodkladnou péčí to začíná

V prostorách výukového střediska chomutovské nemocnice pořádalo iktové centrum neurologického oddělení ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou seminář o současných možnostech přednemocniční a nemocniční neodkladné péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou a epileptickým záchvatem. Tradičního každoročního setkání, které proběhlo 13. března 2024, se zúčastnily tři desítky lékařů, zdravotních sester a záchranářů. Cévní mozkové příhody i epileptické záchvaty jsou onemocnění, které se rozvinou náhle a nečekaně, neprojevují se bolestí a jejich prvotní příznaky mohou lidé podcenit.   

Správné rozpoznání příznaků a neodkladný transport pacienta do specializovaného centra, stejně jako akutní diagnostika v nemocnici a včas zahájená léčba jsou důležitými kroky k záchraně života a zdraví. V úvodních dvou přednáškách, které přednesli primář neurologického oddělení a iktového centra MUDr. Jiří Neumann, FESO a vedoucí lékařka neurologické jednotky intenzivní péče MUDr. Alena Táboříková, byli účastníci seznámeni s typickými i méně častými příznaky cévních mozkových příhod a jak tyto příznaky v terénu vyhodnotit. K hlavním příznakům patří náhle vzniklý pokles ústního koutku, ochrnutí končetin (obvykle jedné poloviny těla) a porucha řeči. K rychlému rozpoznání dnes slouží jednoduché metody jako FAST, FAST plus a BelFAST. Současně byly účastníkům prezentovány jako současné možnosti akutní léčby, jako je trombolýza, trombektomie, tak jejich využití u projevů a typů cévních mozkových příhod, u kterých to dosud nebylo možné.

V další přednášce se vedoucí lékařka poradny pro epilepsii MUDr. Lenka Hönigová zabývala příčinami a projevy epileptického záchvatu i jak záchvat správně zaléčit v terénu. Po přednáškách následovala praktická část semináře s ukázkami, které dokládaly, že až 10 % cévních mozkových příhod se může projevit epileptickým záchvatem a naopak, že u části pacientů s epileptickým záchvatem mohou být přítomné příznaky napodobující mrtvici. Závěrečná živá diskuze a výměna zkušeností byly důkazem o důležitosti podobných seminářů k optimalizaci postupů v neodkladné přednemocniční a nemocniční péči.                                                                                 

„Každému pátému či šestému z nás cévní mozková příhoda hrozí. Ročně v České republice postihne vice než 25 tisíc lidí. Navíc mrtvice dnes není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. Včas poskytnutá pomoc rozhoduje o záchraně života, co nejmenších následcích a zachování šance na kvalitní život. Až 70 % pacientů má velkou šanci, že se zotaví, pokud jim je léčba poskytnutá co nejdříve. Záchrana pacienta je tedy souboj s časem, který můžeme vyhrát rychlou reakcí,“ uvedl primář Neumann.

Iktové centrum chomutovské neurologie je od roku 2010 součástí sítě vysoce specializovaných pracovišť, které disponují možnostmi okamžité diagnostiky a specializované léčby cévních mozkových příhod. Centrum má národní i evropskou akreditaci, podílí se na vývoji nových léčebných postupů a získalo řadu mezinárodních ocenění.

Iktové centrum Nemocnice Chomutov ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje uspořádalo seminář, kterého se zúčastnily tři desítky lékařů, sester a záchranářů.

Iktové centrum Nemocnice Chomutov ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje uspořádalo seminář, kterého se zúčastnily tři desítky lékařů, sester a záchranářů.


18.3.2024

Akce pro veřejnost ke Světovému dni ledvin využilo 130 lidí, dvě třetiny z nich na nefrologicko-dialyzačním oddělení teplické nemocnice

Zejména pro pacienty s onemocněním ledvin v rodinné anamnéze, pacienty nad 50 let s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nadváhou a urologickými problémy byly určeny dny otevřených dveří u příležitosti Světového dne ledvin. Akci pro širokou veřejnost 14. března v nemocnicích Krajské zdravotní v Děčíně a Teplicích využilo 130 lidí.

V Nemocnici Děčín navštívilo nefrologickou ambulanci 46 zájemců o bezplatné vyšetření. U jednoho z nich zachytilo renální insuficienci, tedy snížení funkční kapacity ledvin. Vyšetření u pěti pacientů ukázalo proteinurii, což je větší než normální množství bílkovin v moči. Všichni byli pozváni k dalšímu vyšetření.

Na Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Teplice dorazilo 84 lidí. Z toho bylo 8 pacientů ve vysokém riziku onemocnění ledvin. Objednáni byli rovnou do nefrologické poradny. Vyšetření dalších 16 ukázalo na střední riziko onemocnění ledvin. Tito pacienti obdrželi doporučení pro praktického lékaře k dalšímu vyšetření ledvin.

Mgr. Ivo Chrástecký, Tiskové a komunikační oddělení Krajské zdravotní, a.s.

 

Odběr krve pro vyšetření při akci ke Světovému dni ledvin

Odběr krve pro vyšetření při akci ke Světovému dni ledvin


18.3.2024

Dny otevřených dveří u příležitosti Světového týdne glaukomu přilákaly k bezplatnému vyšetření přes stovku zájemců

Ke Světovému týdnu glaukomu (zeleného zákalu), který byl pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 10. do 16. března, se připojila i Krajská zdravotní, a.s.  Na očních odděleních ve dvou nemocnicích uspořádala pro široku veřejnost den otevřených dveří s možností bezplatného vyšetření bez objednání.

V Nemocnici Děčín přišlo 66 zájemců, pěti z nich specialisté naměřili vyšší nitrooční tlak a u jednoho z příchozích diagnostikovali šedý zákal. Všichni tito klienti dostali pozvánku na podrobné oční vyšetření. Akce se zúčastnili reprezentanti společností Laboratoires Thea a Bausch+Lomb a také zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). U stánků zodpověděli dotazy na preparáty a jejich doporučené dávkování. U VZP si zájemci mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu tuku v těle a seznámit se s bonusovým programem pojišťovny. Příchozí si chtěli prohlédnout i technické vybavení oddělení.

Na Den otevřených dveří očního oddělení Nemocnice Teplice ve stejný den přišlo 39 lidí. Mezi zájemci o bezplatné vyšetření dominovaly ženy. Těch bylo 31, dvě z nich nad 60 let, ze 7 mužů byl starší šedesáti let jeden. Vyšší nitrooční tlak měly čtyři ženy ve věku do 60 let, které odcházely s doporučením dalšího vyšetření.

Mgr. Ivo Chrástecký, Tiskové a komunikační oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Den otevřených dveří na Očním oddělení Nemocnice Děčín

Den otevřených dveří na Očním oddělení Nemocnice Děčín


18.3.2024

Chirurgové v ústecké Masarykově nemocnici provedli první robotické operace plic

Společné pracoviště Kliniky hrudní chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní se zařadilo do úzké skupiny elitních pracovišť v ČR, která využívají k hrudním výkonům robotický systém DaVinci Xi. Pacienti Krajské zdravotní tak mají zajištěné nejmodernější operační postupy v oblasti plic bez nutnosti dlouhého dojíždění. První dvě operace robotem byly provedeny pod odborným dohledem MUDr. Jana Kolaříka z Fakultní nemocnice Motol.

„Robotický systém DaVinci Xi umožňuje ústeckému týmu hrudní chirurgie provádět operace s větší přesností, lepším přístupem k operovanému místu, menšími riziky pro pacienta a kratší hospitalizací i rekonvalescencí,“ chválí supermoderní systém MUDr. Vilém Malý, lékař Kliniky hrudní chirurgie, který výše uvedené operace provedl.

DaVinci Xi je univerzální robotický nástroj, pomocí něhož je možné provádět jak jednodušší chirurgické výkony (klínovité resekce plicních metastáz), standardní anatomické plicní resekce (odstranění jednotlivých plicních laloků), tak i velmi složité zákroky s nutností bronchoplastiky (odstranění části průdušky a její opětovné sešití).

„Výhodou robotické operace je pro pacienta miniinvazivita výkonu, kdy nástroje vstupují do těla přes pět centimetrových ran. To vede ke snížení pooperační bolestivosti. Mnoho pacientů ocení i dobrý kosmetický efekt. První pacienti opustili Kliniku hrudní chirurgie v ústecké Masarykově nemocnice už třetí pooperační den, přičemž standardní doba hospitalizace po klasicky provedením zákroku je 5-6 dní,“ chválí nejnovější technologii MUDr. Lucie Sochorová, lékařka Kliniky hrudní chirurgie.

Před zahájením operativy robotem v ústecké Masarykově nemocnici proběhlo šestiměsíční školení operačního týmu, jehož součástí byly stáže ve Fakultní nemocnici Motol, nácvik na trenažéru a školení na biologickém modelu ve Stockholmu. Výukový systém je do detailu propracovaný a vedle nácviku vlastních operačních zákroků cíleně připravuje operační tým i na zvládnutí případných bezodkladných situací tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta. Systém DaVinci Xi navíc disponuje dvěma operačními konzolemi, u jedné může sedět proktor (chirurg ­– školitel), který provede operatéra prvními padesáti hodinami výkonů, než může operovat samostatně.

„Centrum robotické chirurgie právě provedlo svůj 5000 roboticky asistovaný výkon a byl to shodou okolností právě zákrok z oblasti hrudní chirurgie. Ta je naší nejmladší specializací, která započala éru robotické chirurgie. Predikujeme, že v rámci našeho centra by se v budoucnu, co do množství prováděných výkonů, mohli dělit o druhé místo,“ říká MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie.

Robotický systém DaVinci Xi má čtyři pohyblivá ramena, která drží chirurgické nástroje a kameru. Konce ramen s nástroji se zavedou do těla pacienta a chirurg je ovládá na dálku. Ta se pohybují všemi směry a umožňují 360 stupňový pohyb nástroje. Chirurg vidí na konzoli 3D obraz snímaný kamerou uvnitř těla pacienta a joystickem i nohama ovládá jednotlivé nástroje. Robotický systém mimo jiné eliminuje třes a vylepšuje pohyb operatéra.

 

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Operace hrudní chirurgie s robotem DaVinci Xi

Operace hrudní chirurgie s robotem DaVinci Xi


15.3.2024

V ústecké Masarykově nemocnici otevřel pod hlavičkou Krajské zdravotní praxi nový pediatr

Krajská zdravotní a.s. (KZ) otevřela na počátku letošního roku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem novou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Zahájila tím tak oficiálně činnost své dceřiné společnosti KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o., jejímž záměrem je mimo jiné, vytvoření a provozování sítě ambulancí s různou odborností napříč celým Ústeckým krajem. Dceřiná společnost je jedním z nástrojů současného vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní ke zkvalitňování a rozšiřování zdravotní péče obyvatelům Ústecké kraje.

V Ústeckém kraji chybí praktičtí lékaři pro děti a dorost. Téměř polovina lékařů tohoto zaměření je ve věku nad 60 let, populace pediatrů stárne a noví nepřicházejí. Jen v samotném Ústí nad Labem ukončili činnost za posledních 10 let tři praktičtí lékaři pro děti a dorost, což představuje více jak 3 200 zdravotnických dokumentací, které jsou uloženy na Krajském úřadě ÚK a tedy pacientů, kteří o svého lékaře přišli a nejsou nikde registrováni. Otevření nové pediatrické praxe pod hlavičkou dceřiné společnosti KZ je jednoznačně pozitivním krokem ke zkvalitnění a také ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče obyvatel regionu.

„Jsem velmi rád, že vedení KZ plní cíle, které jsme si společně stanovili v rámci oblasti zdravotnictví. Já osobně si od toho slibuji lepší dostupnost primární péče pro občany našeho kraje, ale návazně také nezahlcování urgentních příjmů v našich nemocnicích. Pevně věřím, že otevřením ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem to nekončí, neboť v plánu je otevření dalších ordinací i v jiných spádových oblastech Ústeckého kraje,“ uvedl Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

„Čísla, která demonstrují nedostatek lékařů primární péče jsou alarmující. Jsem velice rád, že k otevření tolik exponované ambulance dochází a věřím, že veřejnost její provozování ocení. Krajská zdravotní je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a největším poskytovatelem nemocniční péče v celé České republice a velmi jí záleží na tom, aby kvalitní zdravotní péče byla pro obyvatele kraje co nejdostupnější. Pro zajištění efektivního a kvalitního zdravotního systému, který bude dostupný všem občanům regionu připravila projekt pod hlavičkou dceřiné společnosti KZ jednodenní chirurgie a ambulance, která je součástí krajské koncepce zdravotnictví. V rámci tohoto projektu bude postupně vznikat síť především ambulancí primární péče. Ordinace dětského lékaře tady v Ústí je prvním počinem,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o. si klade hned několik cílů. Za prvé vytvořit Centrum jednodenní péče, které zajistí poskytování jednodenní chirurgie v oborech ortopedie, gynekologie, urologie a chirurgie v nemocnici Teplice. Dále chce nabídnout svým lékařům vlastní ambulantní provoz a tím omezit odliv lékařů do ambulantní sféry mimo KZ. „Záměrem společnosti je provozování jednodenní péče, a především pak podpora primární péče, tedy zejména podpora praktických lékařů pro děti a dorost a lékařů pro dospělé, a to formou nabídky poskytnutí vybavených ambulantních ordinací včetně zajištění administrativy. Naší snahou je zajištění absolutně nedostatkových lékařů, zajištění lepší dostupnosti péče pro pacienty a jejich zkrácení cesty k léčbě. K přínosům projektu počítáme i to, že díky lékařům primární péče klesne postupně tlak na pohotovostní ambulance v našich nemocnicích i na zdravotnickou záchrannou službu,“ osvětlila MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka KZ a zároveň zakladatelka projektu vybudování a provozování sítí ambulancí s různou odborností.


Registrace dětí je možná na: www.kzambulance.eu

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

E-mail: petra.roubickova@kzcr.eu

Nová ordinace lékaře pro děti a dorost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Nová ordinace lékaře pro děti a dorost v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


15.3.2024

Novým obchodním náměstkem se stal Jiří Šimon

Do obchodního úseku Krajské zdravotní, a.s. (KZ) nastupuje od 15. března 2024 na pozici obchodního náměstka Mgr. Jiří Šimon. Do KZ přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti výkladu legislativy a zadávání veřejných zakázek. V KZ se bude podílet na revizi dosavadních procesů zadávání veřejných zakázek a stabilizaci obchodního úseku. KZ zapojí i do pilotních projektů Národní strategie veřejného zadávání Ministerstva pro místní rozvoj.

„Mým úkolem je stabilizovat oblast nákupu a veřejných zakázek, a to jak po stránce procesní, tak personální. Dávám k dispozici své znalosti včetně poznatků o zahraniční praxi a zkušenosti se zaváděním kontrolního systému zakázek resortních organizací na Ministerstvu zemědělství a compliance programu na Technické správě komunikací hlavního města Prahy. Zároveň zůstávám v úzkém kontaktu s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Krajskou zdravotní je počítáno jako se strategickým partnerem při vytváření příkladů dobré praxe,“ uvedl ke své roli Mgr. Jiří Šimon.

„Jiří Šimon je vítanou a věříme, že tou nejlepší posilou, která pomůže Krajské zdravotní s revizí procesů na úseku obchodním, jak jsme slíbili veřejnosti i našim dodavatelům na nedávné tiskové konferenci v návaznosti na nemocniční kauzu. Můžeme ujistit naše partnery i veřejnost, že Krajská zdravotní v tuto chvíli posiluje tzv. compliance management včetně dohledu nad dodržováním etického kodexu naší společnosti a dalších interních pravidel. Na konci transformačního procesu bude silnějším a stabilnějším zaměstnavatelem,“ uvedla k aktuálním změnám v Krajské zdravotní generální ředitelka MUDr. Taťána Soharová.    

Mgr. Jiří Šimon

je právník se specializací na veřejné zakázky se širokou, téměř 15letou praxí. Podílel se na úpravách a výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek, působil ve vládních expertních skupinách. Řešil problematiku ICT, staveb, centrálního nakupování i zavádění rámcových dohod a dynamických nákupních systémů. Pro Integrovaný operační program (IROP) prováděl externě kontroly dotovaných zakázek. Lektoroval desítky odborných seminářů.

Je propagátorem zohledňování kvality v zakázkách, což byl i důvod ocenění 2. místem v soutěži Fair Sourcing Award – ceny čestného nákupu na festivalu eBF v Ostravě v roce 2022.

Působil na Ministerstvu zemědělství, Generálním finančním ředitelství, Technické správě komunikací hl. m. Prahy a Ministerstvu pro místní rozvoj, odkud přichází z pozice ředitele Odboru strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek – gestora zákona o zadávání veřejných zakázek.

Je ženatý, s manželkou vychovávají svých sedm dětí.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

E-mail: petra.roubickova@kzcr.eu


13.3.2024

Světový týden mozku

Mozek jeden z nejsložitější orgánů těla, u dospělého člověka váží 1200 až 1400 gramů. Mozek může za to, že si uvědomujeme si, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme a čeho se dotýkáme. Zajišťuje to, že jsme schopni se pohybovat, mluvit a rozumět. Pamatujeme si naučená fakta a prožité události. Sami usínáme a probouzíme se,  uvědomujeme si sami sebe, prožíváme emoce, navazujeme vztahy, umíme milovat a nenávidět.

Bohužel někdy dojde k poruše a to, co bylo samozřejmostí, najednou není možné.

Popletou se geny, do mozku vstoupí toxiny (těžké kovy, alkohol, drogy..), napadnou ho viry nebo baktérie, vzbouří se imunitní systém, stane se nějaký úraz, vznikne mozková příhoda nebo se objeví nádor. Mozek onemocní a projevy mohou být různé: poruchy řeči, poruchy hybnosti končetin, poruchy zraku, poruchy vědomí, poruchy paměti, poruchy nálady, poruchy chování a další.

Pokud se objeví již zmíněné poruchy,  je třeba navštívit lékaře - neurologa. V dnešní době zaznamenala léčba neurologických chorob velký pokrok. Centra pro léčbu cerebrovaskulárních poruch dokážou řešit mozkové mrtvice a zachránit život či odvrátit riziko invalidity u značného počtu nemocných. Biologická léčba migrenozní bolesti hlavy významně snižuje intenzitu a četnost záchvatů. Nová  léčiva na epilepsii přinesla kontrolu nad záchvaty a zlepšení kvality života. Pacienti s roztroušenou sklerózou dnes profitují z biologické léčby  a často vykonávají své zaměstnání v plném rozsahu a žijí bez snížení kvality života. A tak bychom mohli pokračovat, v dnešní době mají neurologická onemocnění široké možnosti terapie a doufáme, že se brzy dočkáme i léčby Alzheimerovy choroby či amyotrofické laterální sklerózy. V případech, kdy není samotná medikamentózní terapie dostatečná, existuje široká škála neurochirurgických výkonů, které dokážou odstranit například nádory či cévní výdutě. Dalším odvětvím, které o mozek pečuje, je psychiatrie, zabývající se složitou rovnováhou neurotransmiterů v mozku a jejich ovlivněním pomocí léků, psychoterapie či novými metodami (například transkraniální magnetická stimulace). 

A jak svůj mozek co nejlépe chránit?

Obecně je doporučovaný zdravý životní styl - udržení normálního hmotnosti (BMI), příjem dostatku zeleniny a ovoce a omezení živočišných bílkovin, navýšení potravin rostlinného původu a omega 3 mastných kyselin. Pohybová aktivita je doporučována alespoň 3 hodiny týdně, v různé intenzitě. Velmi vhodný je kognitivní trénink: učit se nové věci a trénovat ty staré. Pro starší generaci je klíčové udržovat dostatečně sociální kontakty a provozovat koníčky. Samozřejmostí by mělo být nepít alkohol, nekouřit a neužívat drogy a předcházet úrazům hlavy - např. používáním ochranných helem.

MUDr. Radka Vojíková, Neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


13.3.2024

Neurologické oddělení chomutovské nemocnice pořádalo celostátní konferenci

Dvacátý devátý ročník konference Podkrušnohorské elektrofyziologické dny se uskutečnil ve dnech 8. a 9. března v prostorách Červeného Hrádku. Celostátní dvoudenní akci pořádalo neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z, pod vedením primáře MUDr. Jiřího Neumanna, FESO. Tradičně se jej zúčastnilo velké množství lékařů a specialistů na nemoci nervového a svalové systému.

„Letos byla hlavním tématem diagnostika a léčba dystonií, které se projevují mimovolními svalovými stahy a křečemi, které vedou ke kroutivým pohybům a nepřirozené poloze. Přední odborníci na toto onemocnění profesor Robert Jech a docent Edvard Ehler seznámili posluchače s novými trendy ve vyšetřování a léčebných postupech u tohoto onemocnění,“ uvedl jeden z organizátorů konference a lékař neurologického oddělení MUDr. Jan Kubík.

V dalších sděleních si posluchači vyslechli příspěvky zaměřené na onemocnění lícního nervu, které způsobuje ochrnutí tváře. Zajímavé příspěvky také zazněly o nemocech z povolání nebo poranění nervů. Nechyběla ani aktuální témata, např. informace o ultrazvukové diagnostice a metodách rekonstrukčních operací poškozených nervů.

„Velmi přínosné byly také workshopy a praktické ukázky, např. sonografické vyšetření nervů nebo specifické elektromyografické testy na vyšetření třesu,“ doplnila MUDr. Petra Bodnárová z neurologického oddělení chomutovské nemocnice.   

„Těší mě, že jsme schopni konferenci v takovém rozsahu a významu pravidelně uspořádat. Jedním z důležitých aspektů je společná diskuze nad současnými možnostmi péče o naše pacienty. Předáváme si cenné informace nejen o výsledcích naší práce, ale i o novinkách, které v oblasti nervových a svalových nemocí zavádíme, abychom zlepšili výsledky léčby. Je skvělé, že se konference zúčastňují odborníci z různých pracovišť, kteří přinášejí zajímavé pohledy na léčbu a diagnostiku závažných onemocnění,“ shrnul jeden z organizátorů konference a primář neurologie MUDr. Jiří Neumann, FESO.

              Na odborné konferenci specialisté prezentovali i výsledky práce s pacienty v elektromyografické laboratoři Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov.

Na odborné konferenci specialisté prezentovali i výsledky práce s pacienty v elektromyografické laboratoři Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov.


12.3.2024

Krajská zdravotní zve zájemce do svých nemocnic v Děčíně a Teplicích k bezplatnému vyšetření u příležitosti Světového dne ledvin

Krajská zdravotní se připojuje ke Světovému dni ledvin. Na nefrologicko-dialyzačních oddělením Nemocnice Děčín a Nemocnice Teplice je pro zájemce připraven Den otevřených dveří. Akce je určena zejména pro pacienty s onemocněním ledvin v rodinné anamnéze, pacienty nad 50 let s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nadváhou a urologickými problémy.

 V rámci „Dne otevřených dveří“ nabídneme všem zájemcům starším 18 let zdarma a bez objednání

Ø  změření krevního tlaku

Ø  orientační vyšetření moči

Ø  stanovení hladiny krevního cukru

Ø  kontrolu tělesné hmotnosti

Ø  konzultaci s lékařem

Akce se uskuteční ve čtvrtek 14. března

 od 7:00 do 11:00 hodin,

v ambulantních prostorách Nefrologicko-dialyzačního oddělení Nemocnice Děčín, pavilon „R“ (prostřední vchod), 1. nadzemní podlaží, U Nemocnice 1, Děčín II

 od 8:00 do 12:00 hodin,

v ambulantních prostorách Nefrologicko-dialyzačního oddělení Nemocnice Teplice, pavilon „A“ (poliklinika), 2. nadzemní podlaží, Duchcovská 53, Teplice

   

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


11.3.2024

Krajská zdravotní zve zájemce do svých nemocnic v Děčíně a Teplicích k bezplatnému vyšetření u příležitosti Světového týdne glaukomu

Krajská zdravotní se připojuje ke Světovému týdnu glaukomu (zeleného zákalu), který je pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 10. do 16. března. V rámci osvětové kampaně, kterou připravuje Česká glaukomová společnost na základě společného projektu Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem, se uskuteční akce pro širokou veřejnost na očních odděleních v nemocnicích v Děčíně a v Teplicích.

Akce se koná ve středu 13. března.

V rámci „Dne otevřených dveří a den prevence zeleného zákalu“ nabídneme všem zájemcům zdarma a bez objednání

od 13:00 do 17:00 hodin,

v ambulantních prostorách Očního oddělení Nemocnice Děčín, pavilon „E“, 1. podlaží -1, U Nemocnice 1, Děčín II

Ø  vyšetření zraku

Ø  změření nitroočního tlaku

Ø  odbornou konzultaci lékařů očního oddělení

Ø  vyšetření zrakového nervu (OCT vyšetření) dle nálezu

Ø  objednání k vyšetření v případě nálezu odchylky od normy

od 13:00 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Očního oddělení Nemocnice Teplice, pavilon „E“, 4. nadzemní podlaží, Duchcovská 53, Teplice

Ø  změření nitroočního tlaku

Ø  objednání k vyšetření v případě nálezu odchylky od normy

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

 


Prosím, čekejte