9.4.2021

Krajská zdravotní otevře nová očkovací místa proti nemoci COVID-19 v Děčíně a Teplicích

Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a.s., (KZ) připravují k uvedení do provozu nová očkovací místa pro aplikaci vakcín proti onemocnění COVID-19. V pondělí 12. dubna 2021 začne fungovat očkovací místo v budově Českého vysokého učení technického v Děčíně, namísto toho v děčínské nemocnici. Jen o dva dny později, ve středu 14. dubna, zahájí provoz očkovací místo přestěhované z teplické nemocnice do Sportarény v Teplicích. Zdravotníci KZ již od 1. dubna zajišťují vakcinaci v nových očkovacích prostorech v Nemocnici Chomutov, o.z., s kapacitou 500 lidí denně.

„Jsme si vědomi toho, že stávající prostory pro očkování v nemocnicích nejsou vždy zcela vyhovující. Připravujeme proto i přesun některých očkovací míst mimo nemocnice, aniž by šlo o velkokapacitní očkovací místa. Jde nám o to, abychom pro občany Ústeckého kraje zajistili co nejkomfortnější prostory, které budou kapacitně a technicky více vyhovovat celému procesu očkování proti nemoci COVID-19. Týkalo se to zejména Děčína, Teplic a Chomutova, kde se to daří či již podařilo realizovat. V momentě, kdy budou nová velkokapacitní centra připravena a uvedena do provozu – což je zvláště u těch velkokapacitních v Ústí nad Labem, Rumburku, Litoměřicích a Mostě bohužel značně limitované plynulými dodávkami potřebného množství vakcín, budou stávající provozy přesunuty z nemocnic právě do nich. Důraz při výběru vhodných lokalit byl kladen i na dopravní dostupnost očkovacích center,“ vysvětlil Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování v Ústeckém kraji. 

„Cílem zpřístupnění nových očkovacích míst je zajistit lidem, kteří na očkování dorazí, adekvátní prostředí. A především: větší prostory umožní naočkovat, za předpokladu dostatečného množství vakcíny, mnohem více lidí během krátké doby, než bylo v našich možnostech dosud,“ zdůraznila Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ, která má zároveň v gesci přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.

V Ústeckém kraji bylo naočkováno k 8. dubnu 2021 první dávkou 83 894 lidí, druhou dávku má již 39 046 obyvatel.  


Nové očkovací centrum v Děčíně od 12. dubna:

Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-16:00

Nové očkovací centrum v Teplicích od 14. dubna:

Sportaréna Teplice, Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00-18:00


Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz


Zdroj: info@kzcr.eu


9.4.2021

Kardiovaskulární JIP litoměřické nemocnice oblékla zcela nový kabát

S koncem března byla dokončena rekonstrukce kardiovaskulární jednotky intenzivní péče litoměřické nemocnice. Ta započala na podzim loňského roku a zahrnovala kromě stavebních úprav prostor stanice také celkovou rekonstrukci všech rozvodů, nové podlahy, osazení dveří, výmalbu a vybavení novým nábytkem.

„Nové budou samozřejmě také všechny rampy u pacientských lůžek, včetně nových rozvodů medicinálních plynů,“ upřesnil rozsah úprav Ing. Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, které mělo rekonstrukci na starosti.

Nového kabátu se ve stejném rozsahu dočkala také přilehlá ambulance echokardiografie včetně čekárny a sociální zařízení pro veřejnost. O zcela nový vzhled vnitřních prostor stanice a sousední ambulance se postarala Ing. arch. Naďa Richterová, se kterou nemocnice spolupracuje již dlouhodobě.

 „Tato rekonstrukce si vyžádala investici přesahující částku 13 miliónů korun, kterou nemocnice hradila z vlastních prostředků,“ doplnil předseda představenstva litoměřické nemocnice Ing. Radek Lončák, MBA.

Změny proběhly na podzim loňského roku také na vzduchotechnice sloužící pro toto pracoviště a sousední angiografii, kdy došlo k výměně vzduchotechnických jednotek. Oddělení díky tomu bude nově v celém rozsahu klimatizováno.

„Věříme, že lékaři, zdravotníci, ale hlavně pacienti tuto rekonstrukci ocení. Opakovaně říkáme, že naší prioritou je poskytování zdravotní péče v co nejvyšší kvalitě,“ říká k rekonstrukci MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., jejíž součástí od 1. dubna litoměřická nemocnice je.


Zdroj: info@kzcr.eu

Centrální stanoviště pro personál kardiovaskulární JIP.

Centrální stanoviště pro personál kardiovaskulární JIP.


8.4.2021

Monoklonální protilátky aplikují pacientům zdravotníci všech šesti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo podmínky pro podání monoklonálních protilátek pacientům nakaženým koronavirem. Nově už pacienti nemusí být méně než tři dny po pozitivním testu na COVID-19. Léky, které mohou aplikovat zdravotníci ve všech šesti nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., (KZ) také budou dostupné pro víc diagnóz, například pro lidi s cukrovkou, kteří jsou obézní nebo mají vysoký tlak.

Látka bamlanivimab od firmy Eli Lilly a kombinace látek casirivimab a imdevimab od Regeneronu zabraňují množení viru v buňkách, čímž předcházejí rozvinutí vážného stavu nemoci, který by si vyžádal hospitalizaci. Zdravotníci KZ infuzi s monoklonálními protilátkami poprvé v Ústeckém kraji aplikovali začátkem března.  „Podané protilátky se naváží na povrchové struktury koronaviru a blokují jeho množení a vstup do buněk pacienta. Tím se zásadně sníží riziko rozvoje těžkého zápalu plic, který by u této nemocné mohl mít závažné následky,“ vysvětlil primář Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

U léku bamlavinimab, který je do ČR dodáván od konce února, bylo dosud povoleno ho podávat lidem po transplantaci, při léčbě rakoviny, lidem na dialýze kvůli omezené funkci ledvin, s chronickou obstrukční plicní nemocí ve třetím a čtvrtém stadiu, kteří ale nepotřebují domácí podávání kyslíku, s astmatem léčeným biologickou léčbou, s plicní hypertenzí, s trombofilním stavem, vaskulitidou s léčbou omezující imunitu nebo kortikosteroidy a obézním s BMI nad 40. U léků od Regeneronu byli navíc uvedeni pacienti cukrovkou prvního typu nebo autoimunitními neurologickými a neurosvalovými onemocněními. Nově jsou v seznamu u obou léků také lidé s cukrovkou prvního typu nebo druhého typu v kombinaci s obezitou s BMI nad 35 nebo vysokým krevním tlakem. Nově mohou infuzi s monoklonálními protilátkami dostat také lidé s autoimunitními nemocemi, jako je například roztroušená skleróza, nebo neurosvalovými nemocemi.

Dočasné povolení obou experimentálních léčiv ministerstvem platí do konce letošního roku. Podání těchto látek musí indikovat praktický nebo odborný lékař. „Pacient, který spadá do některé z uvedených skupin a má zjištěný COVID-19, kontaktuje svého praktického lékaře a ten mu domluví v nejbližší nemocnici infuzi, která by měla zabránit tomu, že se stav zhorší a pacient bude potřebovat hospitalizaci,“ zdůraznil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiří Laštůvka.

Jednou z pacientek, které podstoupily léčbu monoklonálními protilátkami v infuzním centru Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, byla třiašedesátiletá paní Zdena: „Chodím na chemoterapii a nákaza koronavirem mě opravdu vylekala. Jsem moc ráda, že jsem mohla nové léky dostat a vyhnout se tak komplikacím covidu.“


Seznam Infuzních míst pro podání monoklonálních protilátek Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o.z.:

Umístění: Duchcovská 53, 415 29, Teplice, Budova I, Neurologické oddělení - MS centrum Teplice

Kontakt: MUDr. Vachová Marta, marta.vachova@kzcr.eu, mscentrumteplice@kzcr.eu,
tel: +420 417 519 625

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:

Umístění:  Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem, budova I, Infekční oddělení – příjem

Kontakt: po domluvě na tel. +420 477 112 625

Nemocnice Děčín, o.z.:

1. Umístění: U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, budova I, Interní oddělení - ambulantní příjem

Kontakt: MUDr. Jan Tureček, tel. +420 774 535 817

2. Umístění: U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, budova D, Anesteziologicko-resuscitační oddělení - ambulance

Kontakt: plánované infuze, MUDr. Michal Hanauer, MBA, tel. +420 605 226 265

Nemocnice Most, o.z.:

Umístění: J. E. Purkyně 270, 434 64, Most, budova polikliniky - centrální příjem

Kontakt: MUDr. Zuzana Neužilová, MUDr. Aleš Tenk, Ing. Jaroslava Skoková. DiS, tel. +420 47 617 3446, mobil: +420 725 201 561, tel. číslo na recepci: +420 47 617 2648.

Nemocnice Chomutov, o.z.:

Umístění: Kochova 1185, 430 12, Chomutov, budova D, Interní oddělení - interní příjmová ambulance

Kontakt: tel: +420 474 447 474 

Nemocnice Litoměřice, o.z.:

Umístění: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, budova F, Interní oddělení – C0

Kontakt: po domluvě na tel. +420 416 723 261


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Bamlanivimab.

Bamlanivimab.


7.4.2021

Krajská zdravotní začne využívat chirurgické operační sály nemocnice v Rumburku

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., začnou operovat v Lužické nemocnici Rumburk. Cílem je efektivněji využívat nemocniční kapacity a pomoci obyvatelům Ústeckého kraje, kteří čekají na odložené operační zákroky. Výkony, které odpovídají vybavení a možnostem rumburské nemocnice, bude provádět operační tým Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za asistence Anesteziologicko-resuscitačního oddělení tamější nemocnice.

„Cílem vedení společnosti je z vybudovat z Lužické nemocnice zařízení, které bude poskytovat pacientům plně profesionální péči odpovídající dnešním standardům. V nemocnici již dnes funguje interní ambulance, dětské oddělení, ale také chirurgie. A právě zdejší chirurgické operační sály bychom chtěli více využívat. Chceme tímto krokem ulevit i děčínské nemocnici, která nyní část pacientů z této oblasti přebírá,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý.

„Dnes jsem společně s MUDr. Martinem Sauerem, primářem Chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, navštívil nemocnici v Rumburku, abychom zjistili, do jaké míry můžeme začít využívat operační sály, kterými disponuje místní chirurgie. Chceme zde začít operovat plánované výkony, které jsme byli nuceni v rámci celé Krajské zdravotní nyní s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 odkládat. Právě tento postup nám umožní začít realizovat operace, na které celá řada pacientů bohužel teď čeká dlouhé měsíce,“ přibližuje situaci MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


7.4.2021

Z ústecké nemocnice Krajské zdravotní vyjel mobilní tým do domácností očkovat seniory proti nemoci COVID-19

Mobilní vakcinační tým Ústeckého kraje, který má základnu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, vyjel po velikonočních svátcích v úterý 6. dubna 2021 opět očkovat seniory v regionu proti nemoci COVID-19. Tentokrát, na základě seznamu od praktických lékařů, přímo do domácností jejich pacientů. Čtyřčlenná osádka sanity Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní, a.s., vybavená očkovací látkou Moderna, měla v plánu celkem 22 zastavení v Ústí nad Labem, Neštěmicích a na Sídlišti Skalka.

Mezi seniory, kteří přímo doma podstoupili naočkování první dávkou vakcíny, byla i 89letá Karla Horčová. „Všichni mí blízcí byli pro, abych se očkovala. Paní doktorka mi volala, jestli očkování chci. Já jsem souhlasila za předpokladu, že přijdou za mnou domů, protože takto už nikam nedojdu,“ ukazovala na své chodítko seniorka. Jak potvrdila zdravotníkům i přítomné dceři, po očkování se cítila dobře.

„Zdravotníci již naočkovali v Ústeckém kraji 27 327 lidí starších 80 let v očkovacích centrech, domovech pro seniory a domácnostech na základě doporučení praktických lékařů. V dalších dnech mobilní očkovací týmy budou za pacienty domů vyrážet dál po Ústeckém kraji. Do úterý 6. dubna pak v sedmi okresech regionu obdrželo minimálně první dávku celkem 78 994 lidí. Věříme, že další vyšší dodávky vakcíny, s nimiž počítáme, umožní potřebné zrychlení očkování ve všech sedmi okresech,“ uvedla Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., která má v gesci přípravu a koordinaci očkovacích center v celém Ústeckém kraji, jejichž součástí jsou právě i mobilní očkovací týmy - dva v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a po jednom v nemocnicích v Mostě a v Kadani.

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Jedním z pacientů naočkovaných doma byla 89letá Karla Horčová. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Jedním z pacientů naočkovaných doma byla 89letá Karla Horčová. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


5.4.2021

Boj proti koronaviru zpříjemňuje personálu ústecké nemocnice ochranářská kavárna Kukang Coffee

Kávu ze Sumatry v těchto dnech zdarma připravují personálu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracovníci ústecké kavárny Kukang Coffee spolu s dobrovolníky neziskové organizace The Kukang Rescue Program. Cílem je zdravotníky v této těžké době povzbudit a dodat jim sílu a pozitivní energii.

Kavárna Kukang Coffee, která v ulici Pařížská v centru Ústí nad Labem funguje od června minulého roku, se spolu se svou mateřskou organizací The Kukang Rescue Program rozhodla podpořit zaměstnance ústecké Masarykovy nemocnice v jejich měsíce trvajícím boji proti koronaviru. Veškerý personál nemocnice si může v těchto dnech přicházet vychutnávat kávu Kukang Coffee zdarma a načerpat síly a dobrou náladu ke stánku kavárny v atriu nemocnice.

„V současné době je boj proti covidu celosvětově tématem číslo jedna, týká se nás všech a samozřejmě ovlivňuje i naši práci v Indonésii. Negativních zpráv je teď ale všude dost, a proto se pokoušíme přinést pro změnu i něco pozitivního. Doufám, že to lidem pomůže alespoň na chvilku vypnout a třeba i vidět trochu jasněji světlo na konci tunelu,“ vysvětlil ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský. „Pevně doufáme, že tato naše iniciativa české zdravotníky potěší, že si sumaterskou kávu vychutnají a dodá jim druhý dech,“ doplnil koordinátor projektu Kukang Coffee a provozní manažer stejnojmenné kavárny Luboš Příbrský.

Stánek v ústecké nemocnici si zdravotníci velmi oblíbili. „Umístění kavárny v nemocničním atriu nás potěšilo, vůně čerstvé kávy je vítaným zpříjemněním náročných dní. Děkujeme pracovníkům Kukang Coffee za toto milé gesto,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiří Laštůvka.

Organizace The Kukang Rescue Program usiluje o potírání nelegálního obchodu s divokými zvířaty a ochranu outloňů na indonéském ostrově Sumatra. V rámci projektu Kukang Coffee navíc pomáhá farmářům na Sumatře s metodikou pěstování co nejkvalitnější a k přírodě šetrné kávy a tu pak od nich vykupuje za férovou cenu, vyšší než na místním trhu. Výměnou za to ale farmáři musí dodržovat zákaz lovu chráněných druhů zvířat. Nyní se český Kukang tým spojil pro trochu jinou věc než pro ochranu ohrožených živočichů. Jeho členové se finančně skládají na to, aby káva Kukang Coffee mohla tři týdny dělat radost v ústecké nemocnici.

Stánek kavárny Kukang Coffee je umístěn v atriu Masarykovy nemocnice a je v provozu ve všední dny od 29. března. V samotné kavárně v Pařížské ulici navíc od úterý 6. dubna dostanou kávu zdarma kromě zdravotníků také policisté a hasiči. Kdo by chtěl zdravotníky a další pracovníky „v první linii“ podpořit, bude jim moci v kavárně kávu symbolicky koupit za 30 Kč. Jako vyjádření díků však šálek zdarma v kavárně navíc dostanou i zaměstnanci zoologických zahrad, díky jejichž podpoře záchranný program Kukang na Sumatře působí.

Více o projektu a kavárně včetně možnosti nákupu pražené zrnkové kávy je k nalezení na webu www.kukang-coffee.org.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Stánek Kukang Coffee v atriu ústecké Masarykovy nemocnice.

Stánek Kukang Coffee v atriu ústecké Masarykovy nemocnice.


2.4.2021

V teplické nemocnici Krajské zdravotní slavnostně zahájili provoz babyboxu nové generace

V pořadí třetí babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a. s. (KZ), je v areálu Nemocnice Teplice, o. z. Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v teplické nemocnici se v pátek 2. dubna 2021 zúčastnili iniciátor babyboxů v České republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim Ludvík Hess, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. Zařízení nové generace zprovoznila předtím Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 24. listopadu 2017 a Nemocnice Most, o.z., 6. prosince 2020.

V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 79 babyboxů, do nichž bylo během bezmála 16 let jejich existence odloženo 217 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Teplicích do něho byli odloženi dva chlapci, v Mostě čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři, a v Chomutově jeden chlapec. V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 16 dětí.

Původní babybox v teplické nemocnici byl uveden do provozu před téměř 12 lety – 28. května 2009.           

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Zkouška funkčnosti babyboxu nové generace v Teplicích. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Zkouška funkčnosti babyboxu nové generace v Teplicích. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


1.4.2021

Krajská zdravotní převzala k 1. dubnu litoměřickou nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) má od 1. dubna 2021 šest lůžkových zdravotnických zařízení, které spravuje pro Ústecký kraj. Ten je jediným akcionářem společnosti, pod níž patří dalších pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Převzetím nemocnice v Litoměřicích byla fakticky završena dohoda uzavřená mezi Ústeckým krajem, KZ, Městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s.

„Nemocnice Litoměřice se dnes oficiálně začleňuje do Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice je jedním z významných poskytovatelů zdravotní péče v Ústeckém kraji a KZ toto intenzivně vnímá. Tento krok, spojení vzájemných sil a zkušeností, má jednoznačně jasný směr - chceme, aby byla obyvatelům kraje poskytována péče na co nejprofesionálnější úrovni a v co nejvyšší kvalitě,“ uvedl při dnešním podpisu předávacího protokolu předseda Představenstva Krajské zdravotní, a.s., Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. 

„Dnešním dnem jsme završili několikaměsíční proces příprav, který je logickým krokem k zajištění dalšího dlouhodobého udržitelného rozvoje litoměřické nemocnice. Jsem přesvědčen, že tento krok znamená pro naše pacienty i zaměstnance zkvalitnění zdravotních služeb poskytovaných touto nemocnicí,“ řekl ředitel Nemocnice Litoměřice Ing. Radek Lončák, MBA.


Zdroj: info@kzcr.eu

Zprava Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a Ing. Radek Lončák, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Zprava Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a Ing. Radek Lončák, MBA. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


1.4.2021

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o velikonočních svátcích

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o velikonočních svátcích. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:

Děčín: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, telefon 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

Ústí nad Labem: Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396, 400 10, Ústí nad Labem, telefon 472 717 275, bude otevřena pro veřejnost v pátek 2. dubna 2021 od 8:00 do 18:00 hodin, v pondělí 5. dubna od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53 (vchod z ulice U Nemocnice – Poliklinika), telefon 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

Most: Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, telefon 478 032 540, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov: Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov, telefon 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice: Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, telefon 416 723 505 bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

Krajská zdravotní, a.s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji. Nemocniční lékárny najdou zákazníci ve všech nemocnicích, které společnost provozuje, tedy v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. Lékárenská pohotovost je jednou z řady služeb, které činí zdravotní péči v Ústeckém kraji ještě dostupnější.     

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 31.3.2021

Krajská zdravotní přemístila očkovací centrum ve své chomutovské nemocnici do nových prostor

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) přemístila Očkovací centrum Nemocnice Chomutov, o.z., do nových prostor v budově „H“. K opuštění dosavadního místa pro vakcinaci proti nového koronaviru způsobujícímu nemoc COVID-19, které fungovalo v pavilonu „A“ chomutovské nemocnice, vedly nevyhovující prostory. Ty nově upravené také umožňují provádět vakcinaci 500 pacientů denně, v příjemnějším prostředí než dosud. Nové vakcinační centrum zahájí provoz ve čtvrtek 1. dubna.

„Ráda bych zdůraznila, že se celé jedno poschodí pavilonu H podařilo uzpůsobit a vybavit pro potřeby vakcinace během pouhých tří týdnů. Za to si zaslouží všichni, kdo se na přípravě podíleli, velké poděkování, především pracovníci údržby a odboru zdravotní péče chomutovské nemocnice,“ řekla během prohlídky nových prostor pro očkovací centrum  MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o.z. 

„Jsme velice rádi, že se Krajské zdravotní a zdejší nemocnici podařilo zřídit velkokapacitní očkovací centrum. Spádovost okresu Chomutov je bezmála 90 tisíc obyvatel. V tuto chvíli doufáme, že jediným omezením jsou očkovací látky. Potřebujeme je velmi rychle, ať můžeme okres Chomutov naočkovat během krátké doby,“ uvedl primátor Chomutova JUDr. Marek Hrabáč. 

V Ústeckém kraji bylo naočkováno k 30. březnu 2021 minimálně první dávkou 96 846 lidí, z toho v Chomutově 5 689.

„Očkovacích míst vzniklo v Ústeckém kraji již 19, naposledy v Podbořanech, kde bylo v tomto týdnu dokončeno. Z krajského distribučního centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem tam již putovala první dodávka vakcíny,“ dodala Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ, která má zároveň v gesci přípravu a koordinaci očkovacích center v celém Ústeckém kraji. 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Jedna z pěti ambulancí vakcinačního centra. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Jedna z pěti ambulancí vakcinačního centra. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

zástupce vedoucí Střediska komunikace, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Střediska komunikace, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 146
Email:

Ing. Helena Luzumová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 148
Email:
Prosím, čekejte