25.4.2022

Putovní výstava PytlíkART o životě lidí se stomií bude k vidění v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je další v sérii měst, ve kterém proběhne putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO. Tentokrát se výstava bude konat v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., a regionálním spolkem stomiků 100MICI UL chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět.

V rámci osvěty o životě lidí s vývodem České ILCO připravilo projekt PytlíkART, malování na stomické pytlíky. „Chceme, aby lidé věděli, jak stomický sáček vypadá, nebáli se ho dotknout a mluvit o něm,“ vysvětluje motivy duchovní tvůrkyně výstavy Jitka Svobodová z Českého ILCO.

„Pytlík je něco, co je naší součástí, ale naše okolí někdy ani netuší, že jej máme. Neví, že řešíme, jestli nám dobře drží, jestli nepodtéká, není cítit nebo vidět pod oblečením. Spousta lidí na stomii pohlíží jako na stigma. Ať už samotní stomici, jejich okolí nebo veřejnost. Za stomii se není třeba stydět, protože nám zachránila život! Abychom náš život přiblížili i lidem, co o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit umělecké dílo,“ přibližuje Jitka Svobodová, finanční manažerka pacientské organizace, která je sama mnoholetou stomičkou a dodává, že cílem osvětového projektu je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí a ukázat, že se stomií život nekončí. Vyzývá tak všechny stomiky, jejich blízké či ostatní, kteří se chtějí zapojit, aby pomalovali pytlík, napsali o sobě pár vět a podíleli se tak společně s Českým ILCO na boření mýtů o stomii. 

Výstava netradičního umění na stomických pytlících bude probíhat v atriu Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem od 12. 5. do 30. 6. 2022.  Slavnostní vernisáž pak proběhne 12. 5. 2022 od 15 hodin a je určitě na co se těšit. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Jsme rádi, že výstava PytlíkART proběhne právě v naší nemocnici. Sám jsem lékař – gastroenterolog a tak velmi dobře vím, jak citlivé a stále stigmatizované toto téma je a jak důležitá je tedy informovanost a osvěta právě v souvislosti s touto diagnózou. Děkuji, že jsme byli k projektu přizváni a věřím, že se pacientům a návštěvníkům Masarykovy nemocnice bude výstava nejen líbit, ale také že se něco víc dozví o tématu, o kterém se nahlas příliš nemluví,“ říká za Krajskou zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

V rámci slavnostního zahájení vystoupí zástupci  Českého ILCO i Krajské zdravotní a.s. Reprezentanti stomiků představí projekt a osvětový kalendář Českého ILCO. Chybět nebude ani pacientský příběh či zahájení dalšího ročníku ankety Moje stomická sestra. V anketě mohou pacienti nominovat své oblíbené sestřičky a poděkovat jim za jejich práci, empatii a pochopení, které mají pro každého stomika. Nejde zde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Všechny podrobnosti jak nominovat sestřičku jsou na stránkách www.ilco.cz

 

Zdroj: info@kzcr.eu


22.4.2022

Ústečtí neurochirurgové reprezentovali Krajskou zdravotní na světovém kongresu WFNS v Bogotě

Neurochirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem úspěšně reprezentovali Krajskou zdravotní, a.s., a Českou republiku na XVII. světovém kongresu WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) v Bogotě, hlavním městě jihoamerické Kolumbie. O kongresu, který se konal ve dnech 14. - 18. 3. 2022, a zúčastnilo se jej 1600 neurochirurgů ze všech kontinentů, jsme hovořili s prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc., přednostou Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Specialisté z neurochirurgické kliniky svou práci pravidelně prezentují na kongresech v celém světě. Kam řadíte jejich účast na setkání v kolumbijské Bogotě, co ukázala? 

Kongres Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS) je nejprestižnější kongres neurochirurgů vůbec. Je pořádán každé čtyři roky, od roku 2017 se koná každým druhým rokem. WFNS byla založena již v roce 1955, sdružuje 120 národních neurochirurgických společností, pět kontinentálních asociací a reprezentuje 30 000 neurochirurgů z celého světa. Pozvání nebo přijetí přednášky na kongres WFNS je velkým úspěchem, naše pracoviště reprezentovali tři neurochirurgové.

Kteří neurochirurgové z kliniky a s jakými tématy vystoupili? Čím jsou výsledky jejich práce, s nimiž kolegy na kongresu seznámili, zajímavé pro samotné pacienty?

Společně s lékaři neurochirurgie MUDr. Ivanem Humhejem, Ph.D., a doc. MUDr. Petrem Vachatou jsme prezentovali svoje přednášky ve specializacích neurochirurgie, kterým se systematicky věnujeme. Doktor Humhej přednášel o problematice periferních nervů na celodenním specializovaném kurzu sekce WFNS. Docent Vachata přednesl sdělení zaměřené na výsledky operací krční páteře u pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Já jsem se věnoval výsledkům radikálních operací vestibulárních schwannomů a kritikou částečných resekcí kombinovaných s ozářením gama nožem. Výsledky prezentací na světovém fóru byly přijaty velmi příznivě a jsou výrazem vyspělosti ústecké neurochirurgie. Na neurochirurgické klinice v současné době pracují tři docenti a jeden profesor, což je nejvíce akademicky a pedagogicky vzdělaných lékařů v oboru neurochirurgie v České republice. Navíc všichni lékaři kliniky získali nebo studují postgraduální vědecký titul Ph.D. 

Vedení kliniky klade velký důraz na další vzdělávání, vědecko-výzkumnou a publikační činnost lékařů. Jaké máte v tomto ohledu výsledky?

Výsledky vědecko-výzkumné a publikační kliniky jsou výborné, za rok 2021 jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historii kliniky. V rámci Krajské zdravotní v systému hodnocení Vědeckou radou KZ lze tyto aktivity přesně sledovat a srovnávat. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli zásluhou celého týmu kliniky neurochirurgie, publikovali jsme 15 kvalitních článků v časopisech s impakt faktorem, tři kapitoly v monografiích. Řešíme řadu grantů a výzkumných úkolů, přednesli jsme 25 zahraničních přednášek a 25 prezentací domácích - i přes komplikované podmínky v měsících covidu. V Krajské zdravotní je tým neurochirurgie od roku 2008, kdy vědecká rada výsledky systematicky sleduje, nevýkonnější klinikou.

Pro nás je však velmi důležitá i konkurenceschopnost s neurochirurgickými pracovišti v rámci České republiky i v rámci Evropy.  Naši lékaři získávají ocenění v rámci republikových soutěží, MUDr. Jan  Lodin byl letos nominován na cenu Mario Boniho na mezinárodním kongresu Cervical Spine Research Society Meeting v Paříži.

Klinika patří k mezinárodním výukovým centrům hned pro několik oblastí neurochirurgie. Na co se na pracovišti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem zaměřujete, co zahraničním studentům nabízíte?

Výbor cerebrovaskulárních onemocnění WFNS (CVDT Committee WFNS) schválil během kongresu v Bogotě edukační fellowship pro zahraniční lékaře pro studium mozkových bypassů, neboť klinika disponuje nejmodernějším vybavením pro diagnostiku cévních chorob, jako je TCD, perfuzní CT, SPECT, QMRA, a laboratorním zázemím pro nácvik a výuku milimetrových bypassů na mozkových cévách.

Neurochirurgická klinika takto získala další výukové centrum pod křídly WFNS. Již od roku 2010 působí jako Edukační centrum chirurgie baze lební a lícního nervu. Pravidelně pořádáme mezinárodní kurzy za účasti nejlepších odborníků z Japonska, USA a Evropy. Zkušenosti s nejlepšími odborníky sdílíme nejen na anatomických kurzech, ale i během edukačních operací na naší klinice. Velmi si vážíme, že naši kliniku vyhledávají i zahraniční pacienti ze Slovenska.

Od roku 2022 působí naše klinika jako Výukové centrum spinální robotické chirurgie. Zakoupili jsme první robotickou technologii pro páteřní stabilizace v České republice a ve střední a východní Evropě. Provedli jsme 41 případů stabilizací lumbosakrální páteře, polovinu otevřenou metodou a 20 případů metodou miniinvazivní perkutánní, dále dvě stabilizace hrudní páteře pro nádor a deformitu páteře. Premiéru měla již robotická technika u stabilizace sakroiliakálního kloubu. Připravujeme robotické stabilizace na krční páteři.

 

Zdroj: info@kzcr.eu 

Plenární sekce kongresu WFNS v Bogotě. Foto: Martin Sameš

Plenární sekce kongresu WFNS v Bogotě. Foto: Martin Sameš


21.4.2022

Konference Ústecký radiologický den se zabývala zobrazováním v dětském věku

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádala ve středu 20. dubna v prostorách výletního zámečku Větruše devátý Ústecký radiologický den. Pandemie nemoci COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, a s ní spojená opatření neumožnila konání nadregionální odborné konference v letech 2020 a 2021. Organizátoři tak letos přišli s velmi zajímavým tématem, jakým je zobrazování v dětském věku, které přilákalo téměř stovku účastníků.

Lékařští specialisté vystoupili během celodenního programu ve dvou blocích s celkem 16 přednáškami, při nichž se vystřídali radiologové, pediatři, dětští chirurgové a anesteziolog z pracovišť v ústecké Masarykově nemocnici a také z Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Věnovali se v nich zobrazení akutních onemocnění centrální nervové soustavy, zobrazení břicha, hrudníku, zvláštnostem dětských zlomenin a syndromu týraného dítěte. Speciálními tématy byla magnetické rezonanci plodu a pacientů s kardiologickými implantáty. Nechyběly ani zajímavé kazuistiky – popisy a výklady konkrétních případů.

„Letošní radiologický den byl tematicky zaměřen na zobrazování v dětském věku a jeho cílem bylo sdílet informace vedoucí ke zlepšení péče v nemocnicích Krajské zdravotní. Zobrazovací metody jsou nenahraditelné v diagnostice řady onemocnění. Zvláště v dětském věku je třeba dbát na důsledné snižování dávek ionizačního záření při diagnostice. Akce bohatě splnila cíl, kterým bylo předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Vysoký počet účastníků včetně lékařů z jiných krajů a Německa je dokladem atraktivnosti zvoleného programu,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je nelůžkové pracoviště, které poskytuje základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí České republiky. Klinika má tedy nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči. Klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii. Je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči, např. Komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.


Zdroj: info@kzcr.eu

Odborná konference Ústecký radiologický den se konala již podeváté, jejím tématem bylo zobrazování v dětském věku. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Odborná konference Ústecký radiologický den se konala již podeváté, jejím tématem bylo zobrazování v dětském věku. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


20.4.2022

Nadační fond Krajské zdravotní obdržel dar ve výši 160 tisíc korun od Stanley Black & Decker

Dar ve výši 160 tisíc korun obdržel Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., od společnosti Stanley Black & Decker, Inc. (SBD). Předání daru zprostředkovalo vedení firmy Black & Decker (Czech) s.r.o., se sídlem v Trmicích, jež je součástí korporace SBD. Závod na Ústecku se v roce 2010 stal vlajkovou lodí výroby profesionálního elektrického ručního nářadí značky DeWALT a od již roku 2002 poskytuje práci více než tisícům lidí.

„Děkujeme společnosti Stanley Black & Decker, Inc., za tento dar, který umožní pořízení další zdravotnické techniky. Věřím, že tímto naše spolupráce s donátorem neskončí a do budoucna přinese prospěch oběma stranám,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. 

„Dar bude s největší pravděpodobností využit na nákup zdravotnického oxygenerátoru HFNO, což je zkratka anglického high-flow nasal oxygen, přístroje zajišťujícího neinvazivní podporu dýchání,“ uvedl předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., Mgr. Miroslav Pajonk.

Paní Ing. Simona Králová, jednatelka ústeckého výrobního závodu Stanley Black & Decker, která dar předala, dodala: „Cílem je nejen finančně podpořit Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., ale také vyjádřit podporu lidem, kteří se stále potýkají s covidem a těm, kteří se o tyto pacienty starají. Není nám lhostejný osud těchto lidí i proto, že ve svém blízkém okolí máme přátele, kolegy, rodiny, kterým tato nemoc zcela změnila život. A právě tato skutečnost nás přiměla si uvědomit, že pomoc není vždy samozřejmostí. Jsme rádi, že jsme mohli přispět."

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., byl založen v srpnu 2009 společností Krajská zdravotní, a.s., největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice, sdružujícím v Ústeckém kraji v současné době 7 nemocnic v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Teplicích, Chomutově, Mostě, Děčíně a Rumburku. Jednou z hlavních činností nadačního fondu je podpora budoucích zdravotnických pracovníků formou stipendia určeného pro financování nákladů vzniklých v souvislosti s prezenčním studiem, jehož hlavním záměrem je získat zájem studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů, pro práci v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. 


Zdroj: info@kzcr.eu

Předání šeku s částkou 160 000 Kč na nákup zdravotnické techniky se uskutečnilo v centrále Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem. Zprava Ing. Simona Králová, jednatelka Black & Decker (Czech) s.r.o., Mgr. Miroslav Pajonk, předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., a pan Remigiusz Kazimierz Smolarek, jednatel a ředitel Black & Decker (Czech) s.r.o. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Předání šeku s částkou 160 000 Kč na nákup zdravotnické techniky se uskutečnilo v centrále Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem. Zprava Ing. Simona Králová, jednatelka Black & Decker (Czech) s.r.o., Mgr. Miroslav Pajonk, předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., a pan Remigiusz Kazimierz Smolarek, jednatel a ředitel Black & Decker (Czech) s.r.o. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


20.4.2022

Primář mosteckého oddělení následné péče Tomáš Zelenka: Naděje vrací chuť do života

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem v Zahražanech poskytuje následnou lůžkovou zdravotní péči. V praxi to znamená (do)léčení a rehabilitaci pacientů s převážně chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění prakticky všech lékařských oborů vyjma pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie. Pacientům je poskytována komplexní odborná lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče – fyzioterapie i ergoterapie. Primářem mosteckého oddělení následné péče je MUDr. Tomáš Zelenka. 

Pane primáři, řada lidí si plete pojmy LDN, následná péče, rehabilitace. Můžete nám je osvětlit a hlavně vysvětlit rozdíly mezi těmito pojmy? 

Zásadní rozdíl mezi LDN, což je v podstatě lůžková dlouhodobá péče, a následnou péčí je v tom, že do následné péče se překládají pacienti, kteří mají tendenci zlepšení zdravotního stavu, k návratu do normálního života. Jsou to pacienti, kteří potřebují doléčit, intenzivně rehabilitovat. V LDN jsou pacienti, jejichž zdravotní stav je chronický, stacionární, nepředpokládá se jeho zlepšení a naopak se čeká na nějaké sociální řešení pacientovy situace. Jsou to např. lidé, kteří nejsou schopni vrátit se do domácího prostředí. Nedílnou součástí následné péče musí být rehabilitace. Na tom si zakládáme i na našem zdravotnickém pracovišti. Snažíme se o rehabilitaci co nejintenzivnější – samozřejmě s přihlédnutím k zdravotnímu stavu, psychickému stavu pacienta. To je hlavní, co lidi, kromě ještě další léčby staví na nohy, dává jim sílu a víru, že se ještě dokáží do běžného života vrátit.

Následná péče je stále ještě trochu tabuizovaná. Proč se tomu tak dle vašeho názoru je?

To je dáno historicky. Prakticky 99 % populace, a tím nemyslím jen té laické, ale i zdravotníky, si plete následnou péči a LDN. Je v tom však zásadní rozdíl, jak jsme si vysvětlili. Do normálního života se z našeho oddělení vrací 60 % pacientů. A dá se říci, že ve stavu, v jakém byli před nemocí či úrazem. Za jak dlouho dobu se jim to povede, záleží na tom, jak se jim na problém choroby nabalují, na věku pacienta atd. Z LDN se do normálního života prakticky nikdo nevrací.

Představte prosím stručně vaše oddělení. Víte o něčem, v čem se vymyká v porovnání s obdobnými zařízeními?

Naše oddělení následné péče má 99 lůžek, přebíráme především pacienty z jiných oddělení mostecké nemocnice a obecně z Mostecka. Podle toho, jak se k nám dostávají pacienti z různých nemocničních oddělení, s námi na léčbě spolupracují lékařští specialisté prakticky všech oborů, na které si jen vzpomenete. Snažíme se pacienty co nejvíce aktivizovat, maximálně rehabilitovat. I v rámci ergoterapie, která u nás probíhá a na níž máme prostory. Snažíme se těm lidem zajistit nad běžný rámec zařízení tohoto typu něco víc, jako je např. canisterapie, dobrovolníci, kadeřnice. Dámy, které tu leží i několik měsíců, nabudí, že vypadají k světu, mají třeba nabarvené vlasy a vidí se v zrcadle, najednou vidí, že se to někam hnulo! Stejně tak k nám dochází pedikérka. Ženy si zakládají na tom, že mají pěstěné nehty. Což je v důsledku velmi důležité pro jejich psychiku a perspektivu návratu do normálního života. Spolupracujeme s celou řadou mosteckých základních škol, středním odborným učilištěm zahradnickým, které zvelebuje náš park. Snažíme se pacientům dát co nejvíc. Vidíme, že pak spoustě lidí se vrací chuť do života.

Co považujete za největší úspěch ve vaší práci? A co je naopak na vaší práci to nejtěžší?

Máme radost z každého pacienta, který se díky našemu úsilí může vrátit do normálního života. Když se nám daří dávat lidem naději, když vidí postupné, byť malé pokroky v rehabilitaci. Takové světlo na konci tunelu je pro pacientovu psychiku nesmírně důležité. Na druhé straně je asi nejtěžší připravit ty, u nichž už nemůžeme předpokládat po opuštění oddělení soběstačnost jako dříve, na nový život s určitými omezeními. Aby tu skutečnost přijali. To ale častokrát bývá těžší s blízkými těch pacientů…

Jaká byla vaše profesní cesta do čela oddělení následné péče v nemocnici v Mostě?

Souhra okolností. Studoval jsem na lékařské fakultě v Hradci Králové, která v té době měla s Nemocnicí Most smlouvu o poskytování praxe studentům. Byl jsem tu na praxi ve čtvrtém a pak i v šestém ročníku. Nabídli mi práci. A mostecká nemocnice vždy měla dobré jméno. Nastoupil jsem na chirurgickém oddělení a udělal si atestaci z chirurgie. V roce 2015 příspěvková organizace Nemocnice následné péče zde v Zahražanech přešla pod Krajskou zdravotní a vzniklo oddělení následné péče jako součást Nemocnice Most. Jsem atestovaný chirurg, ale jezdím se záchrankou, takže musím umět internu, akutní medicínu a další. Hledali primáře, který má široký záběr a vazbu na mosteckou nemocnici. Někoho, kdo nové oddělení povede, dá jeho činnosti řád. 

Teď trochu zafilozofujeme… o začátku života se mluví, neustále se řeší zlepšování podmínek v porodnicích, maminky mají čím dál více možností. Ale k životu patří také jeho konec, kterému někdy právě pobyty v zařízeních následné péče předchází. Vnímáte vy osobně nějakou změnu v přístupu veřejnosti, ale i zdravotníků?

Záblesky se objevují. Ale konkrétní výsledky nejsou příliš patrné. Podíváme-li se na vzpomínané porodnice, tak za rok se narodí určitý počet dětí. Ale lidí v seniorském věku, nad 65 let, je nesrovnatelně víc. Zdravotní péči čerpají mnohem výrazněji, protože ji daleko více potřebují, než jiné věkové skupiny. Demografický vývoj ukazuje, že populace stárne, ale pokud jde o reakci na tento trend, moc se pro to nedělá. Protože to samozřejmě stojí peníze a bude to stát peníze. Myslím si, že čím později začneme situaci řešit, tím větší náklady budou potřeba.

Jak tuto situaci řešit?

Poptávka je taková, že kdybychom zde měli dvě stě lůžek, byla by obsazena. Lidí, kteří rehabilitaci a následnou péči potřebují – s vidinou toho, že vrátí do normálního života a ještě něco společnosti přinesou – je poměrně hodně. Navýšení lůžek by tak bylo optimální. Jak už jsem říkal, zhruba 60 % našich pacientů se vrací domů. A oněch zbývajících 40 % se zdravotně sice zvedne, dostane se na určitou úroveň a jsou částečně soběstační, ale doma už to nezvládnou. Pro ně musíme vymyslet sociální řešení, přičemž sociálních lůžek je neskutečně málo. Ti lidé čekají měsíce a někdy až roky na umístění do nějakého domova, ať už je to penzion, kde potřebují jen občasnou dopomoc, nebo domov důchodců. Když nejsou místa, pomyslná lokomotiva se zabrzdí a my nemůžeme z oddělení a z nemocnice nikam nikoho překládat. A my je nemůžeme postavit před bránu s tím, že se už o ně nepostaráme… Oni u nás musí na lůžko v domově čekat. To nás nejvíce trápí a brzdí možnost posunout se.

Lze odhadnout, jakým směrem se bude váš obor ubírat v následujících deseti letech?

Je jasné, že k navyšování počtu lůžek na odděleních následné péče musí docházet, stejně jako k navyšování počtu fyzioterapeutů, kteří jsou nesmírně důležití. Kteří vědí, jak v rámci gerontologie se staršími lidmi cvičit. Ale pozor, je i spousta mladých lidí, kteří v dnešním uspěchaném světě tzv. jedou život na doraz a dostanou infarkt nebo mozkovou mrtvici. Tyto případy jsou čím dál častější. A pro ně nemáme šanci na umístění – nesplňují důchodový věk. Zařízení pro ně velmi chybí. Všeobecně panuje zkreslená představa, že všichni mladí musí být zdraví. Jen kolik lidí se po prodělaném onemocnění COVID-19 nedostalo do kondice, v níž byli před ním, a problémy jim trvale zůstávají. My se o ně musíme v rámci zdravotnicko-sociálního systému postarat. Z toho jednoznačně vyplývá, že změna přijít musí, se systematickým řešením musí přijít stát, potažmo ministerstvo zdravotnictví. 

Je zřejmé, že bez fungování následné péče se žádné zdravotnictví prostě neobejde…

Jedno s druhým těsně souvisí, což si jen málokdo uvědomuje. Např. jako chirurg pacienta odoperuji excelentním výsledkem - bude mít nádherně sešroubovanou nohu. Ale když nebude mít správně vedenou rehabilitaci, stejně tu končetinu potáhne za sebou. U pacientů, kde se následná péče dostala na nějakou úroveň a ukazuje se, že další posun již nelze předpokládat, ale ještě potřebují nějakou zdravotní péči a terapii, máme velký problém s jejich dalším umístěním. V okrese Most totiž není jediná LDN. Akutní lůžka, rehabilitační lůžka, lůžka následné péče, lůžka pro léčbu dlouhodobě nemocných a případně sociální řešení – kdyby všechno návazně fungovalo, byli bychom maximálně spokojeni. Věřím, že se toho dočkáme.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Tomáš Zelenka, primář Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem v Zahražanech. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Tomáš Zelenka, primář Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem v Zahražanech. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


14.4.2022

Krajská zdravotní uspořádala konferenci s demonstrací endoskopických výkonů v přímém přenosu

Již 25. ústecké gastroenterologické sympozium s názvem „Endo-Live X.“ uspořádala v úterý 12. dubna Krajská zdravotní, a.s. Účastníci konference sledovali v Červené aule Kampusu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem live demonstraci endoskopických výkonů ze sálu Endoskopického centra Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vzdělávací akce se uskutečnila pod záštitou České lékařské komory, České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a MUDr. Ondřeje Štěrby, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ). 

Průběh vyšetření prováděných živě přímo na pracovišti ústecké Masarykovy nemocnice komentovali nejen specialisté z pořádajícího oddělení, ale i z jiných pracovišť v rámci diskuze. Samotné intervenční výkony pokročilé digestivní endoskopie prezentovali lékaři a endoskopické sestry gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice ve spolupráci s předními českými endoskopisty z nemocnic v Ostravě – Vítkovicích, Jablonci nad Nisou a Kolíně. Přenosy ze čtyř endoskopických sálů byly doplněny ústními prezentacemi týkajícími se léčby portální hypertenze, také zavádění transjugulární intrahepatální portosystémové spojky (TIPS) katetrizační technikou a videokazuistikami. 

„Konference jsem se účastnil v roli předsedy představenstva, ale také jako gastroenterolog, což je moje lékařská specializace. A jsem velice rád, že jsem mohl být takříkajíc mezi svými a zároveň sledovat velmi zajímavé endoskopické výkony v reálném čase,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, který byl jedním z předsedajících odpolednímu bloku konference. V její první části zasedl v předsednictvu sympozia i náměstek pro řízení zdravotní péče KZ a primář Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Jiří Laštůvka.

„Velmi nás jako organizátory Endo-live sympozia těší velký zájem o něj. Letos jsme zaznamenali 150 přihlášených zdravotníků v aule a 30 lékařů a sester se podílelo na demonstracích v endoskopickém centru. Ukazuje se, že forma přímého přenosu s komentováním právě probíhajícího výkonu a možností interakce s kolegy v konferenčním sále je nesmírně efektivní i atraktivní. Velmi děkuji kolegům, sestrám a všem, kdo se na organizaci sympozia a technickém zajištění obrazu a zvuku z obou míst podíleli,“ zhodnotil letošní Endo-live sympozium primář Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a vedoucí endoskopického centra MUDr. Jiří Stehlík, jenž byl odborným garantem akce.

Endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod a je součástí oddělení, které má k dispozici i lůžkovou část a specializované ambulance. Jde o komplexní endoskopické pracoviště, jedno z nejlépe vybavených v České republice, poskytující vyšší úroveň intervenčních výkonů digestivní endoskopie. Toto pracoviště získalo také statut centra pro screeningovou koloskopii v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Gastroenterologické oddělení je akreditovaným pracovištěm vyššího typu pro postgraduální vzdělávání v oboru gastroenterologie. Endoskopické centrum je rovněž vzdělávací základnou pro endoskopické sestry z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.


Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., online přibližoval účastníkům 25. ústeckého gastroenterologického sympozia dění na sálech endoskopického centra. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., online přibližoval účastníkům 25. ústeckého gastroenterologického sympozia dění na sálech endoskopického centra. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


13.4.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o Velikonočním pondělí

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o Velikonočním pondělí 18. dubna 2022. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto: 

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


8.4.2022

Krajská zdravotní uspořádala jedenáctý ročník celostátní konference Emergency

Na akademické půdě kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádalo Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve dnech 6. a 7. dubna celostátní konferenci „Emergency 2022“. Akci, která se konala již pojedenácté, tradičně podpořil Ústecký kraj.

Na dvoudenním setkání vystoupili zástupci široké škály zdravotnických oborů, mezi nimi i specialisté z renomovaných pracovišť z Institutu klinické a experimentální medicíny nebo fakultních nemocnic v Olomouci a Bulovka v Praze. Své zastoupení mezi přednášejícími měli i odborníci z Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje a Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

„Konference Emergency tak, jak je dnes pořádána, se od roku 2019, stejně jako řada dalších odborných konferencí Krajské zdravotní, kvůli covidové pandemii neuskutečnila. Je dobře, že se nyní může konat nikoliv online, ale právě prezenčně. Platí totiž, že řada věcí se na takových akcích řeší v kuloárech, a to přinese účastníkům mnohem více než online přednášky,“ řekl v úvodu Ing. Petr Severa, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem a krajský koordinátor očkování proti nemoci COVID-19. 

„Krajská zdravotní má díky primářce MUDr. Janě Bednářové velmi dobře organizovanou Emergency v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která vznikla již před 14 lety. Nechali jsme se inspirovat a stavíme další urgentní příjmy v Chomutově, Děčíně a stejný záměr máme i v Rumburku. Velmi mě těší, že policejní prezident udělil za skvělou spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému paní primářce medaili, kterou v minulých dnech převzala z rukou ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, k čemuž jí blahopřeji,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Odborným garantem konference byla právě MUDr. Jana Bednářová, primářka Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. „Jednotlivé přednášky se letos věnovaly nejen pacientům, s nimiž se každý den setkáváme na Emergency, ale také tématům mimo naše zdravotnické pracoviště, které se však zdravotnictví dotýkají. S přednáškami na konferenci vystoupili kriminalisté z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, člen Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Těší mě, že letošní ročník byl nejúspěšnější ze všech, o čemž svědčí i velký zájem účastníků a zdravotníků z nemocnic napříč Českou republikou,“ uvedla MUDr. Jana Bednářová.

Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zajišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním do cely. Oddělení pro závažně nemocné pacienty je rovněž součástí zdejšího traumacentra, kardiocentra a iktového centra se spádovou oblastí pro celý Ústecký kraj a přilehlé regiony.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference Emergency 2022 byla primářka MUDr. Jana Bednářová. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Odborným garantem konference Emergency 2022 byla primářka MUDr. Jana Bednářová. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.4.2022

Neurostimulační centrum Psychiatrického oddělení Nemocnice Most poskytuje pacientům repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci

Novou léčebnou metodu, repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, nabízí pacientům Neurostimulační centrum Psychiatrického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Mezi diagnózy ovlivnitelné touto metodou patří řada psychiatrických a neurologických onemocnění a bolestivých stavů.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace  (rTMS) je vysoce moderní a výborně snášená, zcela neinvazivní a nebolestivá a rychle ulevuje od obtíží. „Její princip spočívá v působení magnetické energie z povrchové cívky umístěné nad různými oblastmi mozku, které léčebně stimuluje a ovlivňuje. Působí neuromodulačně, tedy stimulačně i inhibičně podle zvoleného protokolu a je mnohem účinnější než užívání léků,“ říká k metodě primář psychiatrického oddělení a vedoucí neurostimulačního centra MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. Metoda rTMS má navíc minimum vedlejších nežádoucích účinků, je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient po stimulaci sám odchází domů.

Mezi diagnózy ovlivnitelné pomocí rTMS patří depresivní epizody a hypomanické epizody různé etiologie, negativní i pozitivní psychotické příznaky, úzkostné stavy a panické ataky, smíšené úzkostně-depresivní stavy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha či bažení (crawing) při syndromu závislosti. „Tato metoda pomáhá také při neurologických onemocněních, jakými jsou třes, migréna, některé typy epilepsie či bolestivé stavy jako fibromyalgie, orofaciální bolest, chronická bolest obličeje nebo periferní bolesti, například při diabetické polyneuropatii. Zmírňuje také esenciální tinitus a komorbidní psychické poruchy,“ vysvětluje primář Albrecht.

Jednou z pacientek, která již rTMS v mostecké nemocnici vyzkoušela, je slečna Zuzana. Ta je léčena pro úzkostně-depresivní obtíže nasedající na polytopní algický syndrom, tedy bolest v různých částech těla bez zjevné příčiny, a v současné době absolvuje již čtvrtý cyklus se zaměřením na bolesti dolních končetin.

Slečna Zuzana se od roku 2017 se potýká s potížemi s bolestmi při pohybu i v klidu. „Různě mi otékají klouby a nevydržím základní fyzickou aktivitu, ani například déle stát nebo sedět. Občas byly bolesti tak silné, že jsem vůbec nemohla vycházet z domu, po bytě jsem se pohybovala na vozíčku a musela mi pomáhat druhá osoba,“ popisuje své potíže pacientka, u níž lékaři většinou hovoří o nespecifickém zánětu pojiva.

Z dlouhotrvajících potíží je slečna Zuzana vyčerpaná, má depresi. Z léků jí aktuálně pomáhají kortikoidy, ale obává se nežádoucích účinků. „Táta se doslechl o možnosti stimulační léčby mozku a já jsem se rozhodla to zkusit. Od roku 2019 jsem absolvovala tři stimulační série a nyní docházím na čtvrtou. Během stimulace sedím napolohovaná v křesle a věnuje se mi sestřička. Celé to trvá asi patnáct minut a normálně si můžu povídat. Po stimulaci pomalu cítím změnu, například už teď mě méně bolí levá noha, asi se dovedu i lépe pohybovat,“ pochvaluje si pacientka, která je velmi spokojená i s prostředím a přístupem personálu Nemocnice Most, kam se s léčbou přesunula za primářem Albrechtem, který psychiatrické oddělení v Mostě vede od začátku února.

K repetitivní transkraniální magnetické stimulaci se pacienti mohou objednávat přes své lékaře nebo sami přes e-mailovou adresu rtms.mo@kzcr.eu.


Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, Lenka Tichá, vrchní sestra oddělení, a pacientka slečna Zuzana. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, Lenka Tichá, vrchní sestra oddělení, a pacientka slečna Zuzana. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


5.4.2022

V atriu ústecké Masarykovy nemocnice začíná prodejní výstava fotografií, výtěžek poputuje na Emergency

Rosnička, sysel, sova či kamzík v nemocnici? Ano! V atriu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., začíná prodejní výstava fotografa české přírody Radima Hlaváče.

Radim Hlaváč se na fotografii přírody a hlavně zvířat zaměřil v roce 2016, jeho snímky se začaly brzy umisťovat mezi nejlepšími a v roce 2019 se stal ambasadorem společnosti Olympus. Jeho práce je k vidění na výstavách od Austrálie po Spojené státy americké. Od úterý 5. dubna si jeho fotografie mohou prohlédnout a zakoupit také pacienti a návštěvníci ústecké Masarykovy nemocnice.

„Jsme rádi, že po snímcích z projektu Hrdinové doby covidové, který vznikal i v naší nemocnici, a autorského kalendáře naší společnosti, můžeme v letošním roce zahájit v nemocničním atriu již třetí výstavu. Ta bude navíc prodejní, za což autorovi fotografií děkujeme. Výtěžek pomůže personálu i pacientům na Emergency,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Když mě oslovila Krajská zdravotní s myšlenkou uspořádat fotografickou výstavu v nemocnici, rád jsem souhlasil. Napadlo mě, že by bylo dobré, aby výstava byla prodejní a výtěžek z ní by mohl někomu pomoci,“ řekl autor snímků Radim Hlaváč.

Každá z vystavených fotografií Radima Hlaváče je odrazem trpělivosti a citu pro perfektní záběr fotografa, který se soustředí na českou přírodu. Nejraději fotí bezobratlé, hmyz, ptáky a veverky. V atriu Masarykovy nemocnice se tak objevuje rosnička, mlok, sysel, ale i majestátní sova či kamzík.

Vystavené fotografie jsou vytištěny na plátno a prodejní cena každé z nich činí 3 000 Kč. Vybrané peníze následně poputují na jedno z nejvytíženějších pracovišť Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, na Emergency. Plátna si zájemci mohou prohlédnout přímo v nemocnici, ve fotogalerii na webu Krajské zdravotní či na facebookové stránce společnosti. Kontaktní osobou pro prodej je Tereza Komanová, tel. 477 112 030, tereza.komanova@kzcr.eu.


Zdroj: info@kzcr.eu


Radim Hlaváč vystavuje své fotografie v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Radim Hlaváč vystavuje své fotografie v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte