4.1.2023

Za prvním miminkem Ústeckého kraje v novém roce zavítal do chomutovské porodnice hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller navštívil v úterý 3. ledna 2023 Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., aby popřál mamince, které se narodilo první miminko v novém roce 2023 v Ústeckém kraji. Chlapečka Josefa Darvaše přivedla na svět 1. ledna ve 2:15 hodin Denisa Šrettrová z Chomutova.

„Malému Josefovi, ale i všem ostatním občánkům narozeným nejen na Nový rok v Ústeckém kraji, přeji pevné zdraví, úsměv a radost ze života. Maminka Denisa Šrettrová získá od Ústeckého kraje finanční dar ve výši 30 tisíc korun,“ zmínil při gratulaci v chomutovské porodnici Ing. Jan Schiller, kterého doprovázeli MUDr. Michal Zeman, Ph.D., ředitel Nemocnice Chomutov, o.z., hlavní sestra Mgr. Jana Rejhonová a zástupci vedení chomutovského gynekologicko-porodnického oddělení.

Za statutární město Chomutov ve stejný den prvního občánka narozeného v novém roce přivítal primátor JUDr. Marek Hrabáč.

„Mamince prvního miminka nového roku v Ústeckém kraji gratuluji a přeji oběma v životě hlavně spokojenost. Je milé, že takové prvenství letos vyšlo na chomutovskou porodnici, a důležité, že vše proběhlo v pohodě. Věřím, že i pobyt v naší porodnici je pro oba příjemný, protože se s kolegy snažíme přání rodiček respektovat a podmínky pro ně stále vylepšovat,“ uvedl ředitel Nemocnice Chomutov, o.z., MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

          

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller v chomutovské porodnici předal Denise Šrettrové, mamince Josefa, který se stal prvním novorozencem v roce 2023 v Ústeckém kraji, symbolický šek  s částkou 30 tisíc Kč.

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller v chomutovské porodnici předal Denise Šrettrové, mamince Josefa, který se stal prvním novorozencem v roce 2023 v Ústeckém kraji, symbolický šek s částkou 30 tisíc Kč.


2.1.2023

Zástupci chirurgického oddělení ústecké nemocnice Krajské zdravotní přednášeli na Česko-japonském sympoziu v Jokohamě a Fukuoce

Česko-japonské chirurgické sympozium zaštítěné International College of Surgeons se uskutečnilo ve dnech 20. až 27. listopadu 2022 v Japonsku. Sympozium se konalo po tříleté přestávce zapříčiněné pandemií onemocnění COVID-19. Za Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se ho zúčastnili primář oddělení MUDr. Martin Sauer a MUDr. Otto Johanides.

Sympozium bylo součástí kongresu Japonské chirurgické asociace, které se účastnilo celkově více než čtyři tisíce chirurgů. Účast špiček oboru z předních japonských univerzitních nemocnic zajistilo vysokou odbornou úroveň. Odborná sdělení prezentována primářem MUDr. Martinem Sauerem a MUDr. Ottou Johanidesem se týkala zkušeností s chirurgií aneuryzmatu aorty s robotickou chirurgií.

„Atmosféra byla více než přátelská a při všech setkáních se hovořilo o medicinských i společenských tématech. Nejvíce japonské kolegy zajímala chirurgie prsu, onkochirurgie a z ní nejvíce kolorektální chirurgie s akcentací na chirurgii robotickou. Od japonských kolegů jsme získali nové zkušenosti a navázali kontakty pro další spolupráci,“ pochvaluje si primář MUDr. Martin Sauer.

V příštím roce se uskuteční sympozia rozšířená o účast kolegů z USA, která by měla proběhnout v Pardubicích, v Uherském Hradišti a ve slovenské Bratislavě. Masarykova nemocnice hostila japonské kolegy v rámci 22. Česko-japonského sympozia v roce 2015 na Větruši.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Martin Sauer (vlevo)

MUDr. Martin Sauer (vlevo)


1.1.2023

Prvním miminkem narozeným v roce 2023 v porodnicích Krajské zdravotní je Josef

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., znají své první novoroční miminko.

V porodnici Nemocnice Chomutov, o.z., se jako první na svět v roce 2023 podíval ve 2:15 hodin chlapeček Josef Darvaš, vážil 2750 gramů a měřil 49 centimetrů. Maminkou je Denisa Šrettrová z Chomutova.

Zdroj: info@kzcr.eu


30.12.2022

Krajská zdravotní spustila Portál pacienta. Pomůže s objednáním a usnadní komunikaci

Zcela novou službu pro pacienty spustil před koncem roku 2022 největší poskytovatel nemocniční péče v ČR, společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), ve spolupráci s Ústeckým krajem. Portál pacienta Ústeckého kraje, který je přístupný na webové adrese portal.kzcr.eu, umožňuje občanům vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních, a to i bez nutnosti předchozí registrace.

„Jedná se o službu, která zcela jistě pomůže obyvatelům Ústeckého kraje i všem dalším pacientům, kteří využívají našich služeb. Zdravotní portál značně usnadňuje komunikaci se zdravotníky, čímž výrazně šetří čas pacientů a zjednodušuje administrativu personálu nemocnic,“ pochvaluje si novou službu MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Portál pacienta umožňuje občanům vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních,“ doplňuje náměstek pro řízení informačních systémů KZ Jan Pejchal a dodává: „Systém je už nyní všem zájemcům přístupný, ale jednotlivá pracoviště do něj přidáváme postupně. Portál aktuálně testujeme a ladíme, proto budeme rádi, když se do něj připojí co nejvíce lidí, kteří nám tak s testováním pomohou.“

Přihlášení do systému je možné přes lokální účet či přes identitu občana. Preferovaným způsobem, který pacientům díky řádnému ověření totožnosti poskytuje více funkcí, je přihlášení přes identitu občana, přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a další možnosti.

Portál pacienta Ústeckého kraje je přístupný na adrese: https://portal.kzcr.eu/

Projekt byl realizován pod registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593


Zdroj: info@kzcr.eu


29.12.2022

Krajská zdravotní od ledna rozšíří provoz urologické ambulance v rumburské nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) rozšíří provoz urologické ambulance v nemocnici v Rumburku, která je od poloviny loňského roku detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ambulance pro tuto specializaci, jejíž zastoupení v nemocnici chybělo, se poprvé otevřela 31. května 2022. Lékaři Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zde budou zajišťovat péči od ledna 2023 namísto jednoho dva dny v měsíci.

„Důvod pro rozšíření ordinačních hodin je jasný, máme zde velkou skupinu pacientů s funkčními poruchami, kteří potřebují specializovanou péči. Provoz ambulance se tak rozšíří o ordinování MUDr. Petry Hokůvové jednou měsíčně ve čtvrtek. Zaměřeno bude hlavně na poruchy mikce, kdy se pacient potýká s nemožností se vymočit, na inkontinenci a běžnou urologii. Moje ambulance bude nadále zaměřená především na onkourologickou problematiku,“ informoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Navýšení ordinačních hodin urologické ambulance, která úspěšně funguje v rumburské nemocnici již více než půl roku, přinese další zkvalitnění dostupné péče pro obyvatele Šluknovského výběžku tak, aby nemuseli dojíždět na mnoho desítek kilometrů vzdálená zdravotnická pracoviště. V letošním roce jsme ve spolupráci s kožním oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zprovoznili dermatovenerologickou ambulanci jedenkrát týdně s předpokladem dalšího rozšíření ordinačních hodin v průběhu příštího roku. Z toho je zřejmé, že tu nechceme péči pouze zachovat, ale dále se snažíme o její rozšiřování a zkvalitňování,“ uvedl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

 

UROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK:

Ordinace dvakrát měsíčně pro zvané.

Poslední úterý v měsíci (nyní 24. ledna) – MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

První čtvrtek v měsíci (nyní 5. ledna) – MUDr. Petra Hokůvová

Ordinační doba: 9.00 – 13.00 hodin

Objednání: sestra Venuše Gazdová, telefon 412 359 306


Zdroj: info@kzcr.eu

 


23.12.2022

Krajská zdravotní podporuje prostřednictvím stipendijního programu více než stovku studentů zdravotnických oborů

Krajská zdravotní, a.s (KZ), se dlouhodobě snaží získávat mladé kvalifikované zdravotníky jejich podporou při studiu. Společnost, která je svými sedmi nemocnicemi největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice, podporu dlouhodobě uplatňuje prostřednictvím Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. Finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených se studiem, který je určen nejen pro studenty lékařských fakult, ale také pro studenty vybraných nelékařských oborů, v akademickém a školním roce využívá 103 studentů.

„Finanční příspěvek získávají studenti, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní. V akademickém a studijním roce 2022 - 2023 máme celkem 53 nových stipendistů. Z tohoto počtu je budoucích lékařů 18, dále 19 všeobecných sester, 11 praktických sester, tři radiologičtí asistenti, jedna porodní asistentka a jeden zdravotnický záchranář. Studentů, kteří ve studiu pokračují, je také 53 – z nich je 38 lékařů, dvě všeobecné sestry, 6 praktických sester, 5 porodních asistentek a dva zdravotničtí záchranáři,“ uvádí Ing. Mgr- Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů KZ.

„Spolupráci se studenty lékařských fakult, ale také se studenty nelékařských oborů, považujeme za velmi důležitou. Chceme, aby u nás absolventi po ukončení studia začali pracovat. Proto se je snažíme motivovat právě i formou stipendijních programů. Naše dosavadní zkušenosti a statistiky ukazují, že taková investice se jednoznačně vyplácí. Proto představenstvo společnosti podpořilo Stipendijní program Nadačního fondu KZ před zahájením akademického a studijního roku částkou 5,1 milionu korun,“ říká MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Více informací o Stipendijním programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., naleznete zde:

https://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

                

Zdroj: info@kzcr.cz22.12.2022

Krajská zdravotní upozorňuje na omezení provozu odběrových míst a očkovacích center v závěru roku 2022 a na Nový rok 2023

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na omezení provozu odběrových míst a očkovacích center proti nemoci COVID-19 zajišťovanému nemocnicemi ve správě společnosti v posledních dnech roku 2022 a na Nový rok 2023.

Děčín

ODBĚROVÉ MÍSTO a OČKOVACÍ CENTRUM v areálu nemocnice je z důvodu výstavby nového pavilonu dlouhodobě uzavřeno.

Ústí nad Labem

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Od ledna 2023 bude standardní provozní doba v pátek 7:00 – 19:00 hodin (polední přestávka 12:30 – 13:00, poslední očkování v 18:30 hodin).

Teplice

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Teplice
budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Standardní provozní doba očkovacího centra je v pátek 8:00 – 10:00 hodin.

Očkování nezletilých dětí 12 – 15 let proti onemocnění COVID probíhá v ordinaci Lékařské pohotovostní služby pro děti, Interní pavilon J, 3 patro, Nemocnice Teplice o.z., jednou měsíčně vždy v pátek 8.00 - 10.00 hodin (nejbližší termín 6. ledna 2023).

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Most

ODBĚROVÁ MÍSTNOST: Josefa Skupy 2357, blok 86, Most
Standardní provozní doba pondělí – pátek 7:00 – 15:00 hodin.
ODBĚROVÁ MÍSTNOST: Krušnohorská poliklinika, s.r.o., Litvínov, Žižkova 151, přízemí, vstup z parkoviště
Standardní provozní doba pondělí – pátek 6:30 – 10:30 hodin.

V období od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 budou odběrové místnosti v Mostě a Litvínově ve všední dny (23. 12., 27. – 30. 12.) běžně otevřeny.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Most
budova A – poliklinika, 2. podlaží, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Standardní provozní doba očkovacího centra je pondělí 8:00 – 15:00 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30 hodin).

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Chomutov

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Chomutov
budova H (je označeno, vchod od "lesa"), Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Standardní provozní doba očkovacího centra je pátek 10:00 – 18:00 hodin.

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Litoměřice

ODBĚROVÉ MÍSTO

Nemocnice Litoměřice

Pavilon A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ

Standardní provozní doba odběrového místa je pátek 8:00 – 11:00 hodin.

Odběrové místo bude v pátek 23. 12. 2022 v provozu a další dny do 1. ledna 2023 bude uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Litoměřice
Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou), Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Standardní provozní doba očkovacího centra je pátek 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 18.45 hodin).

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Rumburk

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Rumburk

Pavilon I (suterén), U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Standardní provozní doba očkovacího centra je pondělí a čtvrtek 10:00 – 13:00 hodin.

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


22.12.2022

Operativa děčínské chirurgie se dočasně přesouvá do Rumburku a Litoměřic

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Emergency v děčínské nemocnici, která spadá pod Krajskou zdravotní, a.s. (KZ), dojde od nového roku k dočasnému přesunu části operativy. Konkrétně jde o chirurgické oddělení Nemocnice Děčín.

„Plnohodnotný tým operatérů, anesteziologů i sester se bude podle stanoveného plánu přesouvat k operacím do Nemocnice Litoměřice nebo do Nemocnice Rumburk. Kapacity těchto nemocnic, které stejně jako ta naše spravuje KZ, budeme využívat současně tak, abychom zajistili pro naše pacienty adekvátní a potřebnou zdravotní péči. Mluvíme zde opravdu o přesunech operačních týmů z děčínské nemocnice, které doplní případně dle potřeby a konkrétních plánů kolegové z rumburské a z litoměřické nemocnice podle toho, kde bude konkrétní operační výkon prováděný. Obě nemocnice budou zajišťovat také nezbytnou lůžkovou péči. Zásadní informací pro pacienty je i to, že kompletní předoperační příprava bude nadále probíhat v Děčíně,“ uvedl podrobnosti Jan Rejholec, primář děčínské chirurgie.

„Přesun operativy je nezbytný z důvodu nové výstavby a rekonstrukce děčínské nemocnice. Krajská zdravotní investuje nejen zde, ale ve všech svých sedmi nemocnicích, to vše s jediným cílem – poskytnout pacientům a zaměstnancům co nejlepší péči a prostředí,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

První etapa výstavby v Děčíně zahrnuje částku vyšší než 780 milionů korun. Práce obsahují demolici starých objektů, nový pavilon Emergency, nové operační sály, prostor centrální sterilizace, JIP a ARO, modernizaci energocentra a výstavbu parkovacího domu. Do budoucna by měla navázat druhá etapa – Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

„Jsme si vědomi, že pacienti nyní budou muset strpět určité nepohodlí, ale věříme, že výsledný efekt celé investice bude stát za to. Mějte prosím pochopení a trpělivost a těšte se s námi na nové prostředí děčínské nemocnice, které rozhodně bude velikým krokem kupředu,“ dodal MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel Nemocnice Děčín.

     

Zdroj: info@kzcr.eu

Odjezd děčínských zdravotníků do Nemocnice Rumburk

Odjezd děčínských zdravotníků do Nemocnice Rumburk


20.12.2022

Krajská zdravotní uzavřela kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) podepsali novou kolektivní smlouvu pro rok 2023 uzavřenou s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na kolektivní vyjednávání mezi vedením KZ a zástupců odborů. Obě strany se při něm dohodly na navýšení základních mezd o 7 % od 1. 7. 2023, navýšení příspěvku na rekreaci a zkrácení doby, po které je možné přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění.

„V nové kolektivní smlouvě je zakotven zejména nárůst základních mezd v Krajské zdravotní o 7 procent, a to od července příštího roku. Diskutovali jsme i o aktuální situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti, plánovaném rozvoji a investicích,“ uvedl po jednání předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„Myslím, že jednání bylo konstruktivní, s jeho průběhem jsem spokojen. Kromě navýšení mezd jsme se se zástupci odborových organizací dohodli také na zvýšení příspěvku na rekreaci z 2500 na 3500 korun ročně. Zaměstnanci nově budou mít také možnost žádat o příspěvek na penzijní připojištění již po jednom roce trvání pracovního poměru v Krajské zdravotní, doposud to bylo možné až po pěti letech,“ doplnil MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Už v prosinci letošního roku přitom dostali všichni zaměstnanci KZ jednorázový finanční bonus. „Finanční bonus ve výši 18 400 korun, určený především k pokrytí aktuální inflace a energetické krize, dostali všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří splnili interní podmínky,“ připomněl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Zástupci odborových organizací

Zástupci odborových organizací


20.12.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o vánočních svátcích a na Nový rok

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. 12., 26. 12. 2022

a 1. 1. 2023. Pohotovostní lékárenská služba v Nemocničních lékárnách KZ bude zajištěna takto:

Děčín:

25. 12. a 26. 12. 2022, 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

25. 12. 2022 a 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

26. 12. 2022

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

25. 12. 2022

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2022

Lékárna Dr. Max – Nákupní centrum Fontána, náměstí Svobody 3312 (telefon 417 821 039) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.

Most:

25. 12. a 26. 12. 2022, 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

25. 12. a 26. 12. 2022

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

26. 12. 2022

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte