29.12.2020

Avízo – Krajská zdravotní začne od 1. ledna provozovat v teplické nemocnici lékařskou pohotovostní službu pro dospělé i pro děti a dorost

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) začne od 1. ledna 2021 provozovat v Nemocnici Teplice, o.z., lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro dospělé i LPS pro děti a dorost.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude nově součástí provozu Urgentního příjmu Nemocnice Teplice, o.z.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které se provádějí v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Ambulance LPS pro dospělé je dočasně z důvodu epidemiologické situace umístěna mimo prostory Urgentního příjmu, a to v přízemí (1. NP) pavilonu J. Pacienti přicházející na ošetření v ambulanci LPS pro dospělé budou zaregistrováni na Urgentním příjmu v pavilonu F zdravotnickým personálem a po zhodnocení závažnosti jejich zdravotních obtíží zasláni k ošetření na ambulanci LPS pro dospělé. 

Ordinační hodiny ambulance LPS pro dospělé:

pondělí – pátek 18:00 – 21:00 hodin

sobota, neděle, svátky 10:00 – 19:00 hodin 

Kontakt: +420 417 519 721

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Pro děti a dorost ve věku 0-19 let zajišťují na LPS péči  obvodní praktičtí pediatři a dětské sestry, a pediatři  a dětské sestry z lůžkové části Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Teplice, o.z.

Prostory LPS pro děti jsou umístěny v bezprostřední blízkosti lůžkové a ambulantní části Dětského a dorostového oddělení, Nemocnice Teplice, o. z. v pavilonu J, ve třetím poschodí (4. NP).

Ordinační hodiny ambulance LPS pro děti a dorost:

pondělí – pátek 18:00 – 21:00 hodin

sobota, neděle, svátky 10:00 – 19:00 hodin

Kontakt: +420 417 519 722

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Hlavní vchod do teplické nemocnice z Duchcovské ulice. V pozadí pavilon J. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Hlavní vchod do teplické nemocnice z Duchcovské ulice. V pozadí pavilon J. Foto: Krajská zdravotní, a. s.


23.12.2020

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., přeje všem zaměstnancům klidné prožití vánočních svátků

Představenstvo přeje všem zaměstnancům klidné prožití vánočních svátků. Pevné zdraví, pevné nervy a optimismus v roce 2021. Děkujeme za vše, co děláte pro firmu i pacienty. Jsme na Vás právem hrdí a budeme se snažit splnit Vám v novém roce přání, která učiní Vaši odpovědnou práci lehčí.

Mgr.  Ing. Jindřich Zetek                               
předseda představenstva KZ, a.s.                 

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA  
místopředseda představenstva KZ, a.s.              

23.12.2020

Všem zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., přeji krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2021

Všem zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., přeji krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2021. Zároveň jim děkuji za všechno, co v tomto roce s velkým nasazením a vysokou profesionalitou - často na hranici možností – na svých pracovištích dokázali.

 

MUDr. Aleš Chodacki

generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

25.12.2020

V Krajské zdravotní se na Štědrý den narodilo dvanáct miminek

Maminky na porodních sálech Krajské zdravotní, a.s., přivedly na Štědrý den na svět dvanáct novorozenců.

V děčínské nemocnici se 24. prosince narodilo jedno děvčátko. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., se narodil na Štědrý den jeden chlapec a jedna dívka. V teplické nemocnici se ve stejný den na svět podívali dva chlapci. V Nemocnici Most se narodili 24. prosince dva chlapci a dvě děvčata. V chomutovské porodnici na Štědrý den se narodil jeden chlapec a dvě dívky.

Zdroj: info@kzcr.eu


22.12.2020

Krajská zdravotní upozorňuje na provozní hodiny odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 o Vánocích, Silvestru a na Nový rok

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upravuje v souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR provozní dobu odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově o Vánocích, na Silvestra a na Nový rok.

 

Provoz o Vánocích 24. až 26. prosince 2020:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (od 7:00 do 12:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (od 7:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

Provoz na Silvestra 31. prosince 2020:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (od 8:00 do 16:00 hodin)

Provoz na Nový rok 1. ledna 2021:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (od 7:00 do 12:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (od 7:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (od 8:00 do 12:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

Odběrové centrum před pavilonem B v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková

Odběrové centrum před pavilonem B v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková


22.12.2020

Krajská zdravotní provedla antigenní test na vir SARS CoV-2 již jedenácti stovkám zájemců, v Ústí nad Labem a Mostě také v odběrových stanech

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) provedla od středy 16. prosince antigenní test na vir SARS CoV-2 již jedenácti stovkám zájemců z řad veřejnosti. V areálech Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Mostě navíc přibyly k již provozovaným stacionárním odběrovým centrům odběrové stany. Ve svých dvou největších nemocnicích tak KZ nyní antigenní testování pro veřejnost umožňuje hned na dvou místech. V pěti odběrových center se uskutečnilo na základě elektronických objednávek do neděle 20. prosince včetně celkem 840 odběrů, z nichž 31 mělo pozitivních výsledek. Ve stanech odebrali zdravotníci vzorky 375 lidem. Pozitivu prokázalo 13 vzorků.

„Provozní doba v odběrových stanech v ústecké i mostecké nemocnici bude každý den osmihodinová. Zájemci o rychlotest na průkaz antigenu viru SARS-CoV-2 ve vzorku odebraném stěrem z nosohltanu nemusí mít vystavenou žádanku od praktického lékaře či hygienika. POC antigenní test pro širokou veřejnost je hrazen ze zdravotního pojištění. Zájemce o odběr prostřednictvím POC antigenních testů do odběrového stanu i do odběrového centra se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů pro veřejnost zahájila KZ ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově již ve středu 16. prosince. Nadále všechna odběrová centra KZ provádějí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje nebo praktickým lékařem, a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který se provádí z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 v KZ jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová pracoviště v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Provoz odběrových stanů od 18. 12. 2020 pouze pro testování na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS CoV-2
:

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (pondělí až neděle od 7:00
  do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle
  od 8:00 do 16:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

Zpracování antigenního test na vir SARS CoV-2. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Zpracování antigenního test na vir SARS CoV-2. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


15.12.2020

Krajská zdravotní zahájí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů pro veřejnost

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky zahájí ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů pro veřejnost již ve středu 16. prosince 2020. Test bude zájemci proveden na základě objednání v rezervačním systému na webu KZ, který je pro antigenní testy obyvatelstva již nastaven. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Most bude stávající odběrové centrum rozšířeno o odběrový stan.

„Provozní doba v odběrových stanech v ústecké i mostecké nemocnici bude každý den osmihodinová. Zájemci o rychlotest na průkaz antigenu viru SARS-CoV-2 ve vzorku odebraném stěrem z nosohltanu nemusí mít vystavenou žádanku od praktického lékaře či hygienika. POC antigenní test pro širokou veřejnost je hrazen ze zdravotního pojištění,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Nadále odběrová centra společnosti Krajská zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem, a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který se provádí z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč,“ dodává MUDr. Tomáš Hrubý.

„Zájemce o odběr na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, do odběrového centra i stanu, se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Po rozkliknutí se uživateli internetu zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zájemce zvolí nejbližší možný termín,“ dodává náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 v KZ jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová pracoviště v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Provoz odběrových stanů pouze pro testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2:

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu


6.12.2020

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní slavnostně zahájili provoz babyboxu nové generace

V pořadí druhý babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a. s. (KZ), je v areálu Nemocnice Most, o. z. Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v mostecké nemocnici se v neděli 6. prosince 2020 zúčastnili iniciátor babyboxů v České republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim Ludvík Hess, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. První zařízení nové generace zprovoznila předtím Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 24. listopadu 2017.

V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 78 babyboxů, do nichž bylo během 15 let jejich existence odloženo 212 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Mostě do něho byla odložena čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři, v Teplicích byli odloženi dva chlapci a v Chomutově jeden chlapec. V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 16 dětí.

Původní babybox v mostecké nemocnici byl uveden do provozu před deseti lety – 5. prosince 2010.


Zdroj: info@kzcr.eu
4.12.2020

Představenstvo Krajské zdravotní jednalo ve čtvrtek v sídle společnosti

Jednání Představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se konalo v sídle společnosti v Ústí nad Labem ve čtvrtek 3. 12. 2020. 

Představenstvo projednalo přípravu finančního plánu na rok 2021 a stanovilo jako hlavní ukazatel plánu zisk ve výši 100 milionů korun, který bude využit jako rezerva na investiční záměry. Představenstvo vzalo na vědomí, že předpoklad výsledku hospodaření pro rok 2020 je zisk v řádu statisíců. 

Představenstvo se seznámilo s plánem financování strategických investic, s jejich základními technickými parametry a se stavem veřejných zakázek vztahujících se k těmto akcím, a rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov. 

Hlavním důvodem k uvedeným rozhodnutím je nezajištění finančních prostředků na tyto záměry ve výši nejméně 1,3 miliardy korun, což představenstvu prokazatelným způsobem doložilo vedení společnosti.  

Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, které je nutné provádět s ohledem na udržení rozsahu a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila by existenčně celou ekonomiku Krajské zdravotní, a. s. 

Dalším důvodem je fakty podložená pochybnost o způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část strategických investic je bez vysvětlení zadána jako holé stavby bez vnitřního vybavení, dodávky zdravotnických technologií jsou založeny na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní. V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím nebyly provedeny ani základní úkony investičního rozhodování a v plánu financování nejsou zahrnuty vyvolané investiční výdaje. Zakázky byly připraveny externí právní kanceláří, jejíž činnost byla z pokynu představenstva zastavena.

Představenstvo zajistí důkladnou revizi problematických investic a po závěrech revize rozhodne o dalším postupu včetně přípravy nových veřejných zakázek. Do té doby je nutné považovat investice v nemocnicích Děčín a Chomutov za odložené.

Ve věci investice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla již podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva k jednání s dodavatelem o možné úpravě některých parametrů tak, aby byla investice pro nemocnici efektivnější.


Zdroj: info@kzcr.eu


4.12.2020

Krajská zdravotní má v děčínské nemocnici nový přístroj pro počítačovou tomografii, nahradil starší zdravotnickou techniku

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zprovoznila v Nemocnici Děčín, o. z., nový přístroj pro počítačovou tomografii (CT). Nahradil starší zdravotnickou techniku, která sloužila pacientům od roku 2008. Pořizovací cena nového počítačového tomografu s příslušenstvím je 15 218 170 Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno z dotačního titulu 31. výzvy IROP – projekt „Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Děčín, o. z.“

Stávající počítačový tomograf Siemens Somatom Emotion 16 byl v děčínské nemocnici v provozu dvanáct let a již neodpovídal požadavkům na současné trendy v zobrazovacích metodách v radiodiagnostice. V souvislosti s nutností obnovy počítačového tomografu jako jednoho ze základních vybavení Radiodiagnostického oddělení a Iktového centra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., proto byl 13. listopadu 2020 uveden do klinického provozu nový počítačový tomograf Aquilion PRIME SP výrobce Canon Medical Systems Corporation od dodavatele AURA Medical s. r. o.

„Zdravotníci i pacienti dostávají k radiodiagnostice namísto dosud používaného kvalitativně zcela nový, moderní přístroj. Jde o další krok v očekávané modernizaci děčínské nemocnice,“ řekl k obměně zdravotnické techniky MUDr. Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Radiodiagnostické oddělení děčínské nemocnice zajišťuje celotělovou diagnostiku včetně diagnostických výkonů, intervenčních výkonů, RTG diagnostiku zažívacího traktu a urotraktu, hrudníku, traumata, ultrazvuková a CT vyšetření, intervenční výkony pod CT.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Nový přístroj pro počítačovou tomografii v Nemocnici Děčín, o. z.

Nový přístroj pro počítačovou tomografii v Nemocnici Děčín, o. z.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte