1.10.2020

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní v ústecké a v chomutovské nemocnici MUDr. Martina Chodacká získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019

Primářka onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s., ústecké Masarykovy nemocnice a v chomutovské nemocnice získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 ve zdravotní a sociální oblasti. Prestižní ocenění primářka převzala z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka ve středu 23. září 2020 v reprezentativních prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. 

„Jsem rád, že jsem i letos mohl ocenit další významné osobnosti, které se v různých oblastech zasazují o rozvoj i propagaci Ústeckého kraje. Věřte mi, že je to činnost záslužná a obdivuhodná. Proto si právem zaslouží naší úctu,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Práce paní primářky MUDr. Martiny Chodacké si velmi vážím a k získání ceny jí blahopřeji. Zároveň jí musím poděkovat za péči a úsilí, s nimiž odvádí svou práci. Jsem rád, že je dalším z řady lékařů Krajské zdravotní oceněných v minulých letech Cenou hejtmana Ústeckého kraje. V minulých ročnících ji obdržel přednosta neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., následován přednostou kliniky urologie a robotické chirurgie MUDr. Janem Schramlem, Ph.D., MUDr. Janou Bednářovou, primářkou emergency a MUDr. Karlem Slámou, dlouholetým primářem oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku a MUDr. Pavlem Dlouhým, primářem infekčního oddělení, všichni z ústecké Masarykovy nemocnice,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Velmi mě těší, že zaměstnanci společnosti Krajská zdravotní často bývají oceněni za mimořádné zásluhy pro Ústecký kraj. Paní primářce MUDr. Martině Chodacké gratuluji a jsem přesvědčen, že určitě nebude posledním laureátem Ceny hejtmana z řad zdravotníků společnosti, která je zásadní mezi poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ připojil se ke gratulaci Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Cena hejtmana pro mě znamená hodně. Osobně ji vnímám, jako ocenění své dlouholeté práce v onkologii, kdy se podařilo po sloučení ústeckého a chomutovského onkologického pracoviště letos obhájit statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro pacienty Ústeckého kraje. Jsem moc ráda, že jsem ocenění dostala a moc si toho vážím,“ uvedla k ocenění MUDr. Martina Chodacká.

Zachování péče o onkologické pacienty v Ústeckém kraji, a to v plném rozsahu, tedy včetně zachování plnohodnotné onkologické péče v chomutovské nemocnici, je jedním z nejvýznamnějších projektů Krajské zdravotní, a. s., které se podařilo získat statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé - s místem v Ústí nad Labem V Podhájí a v Chomutově, na dobu do 31. 12. 2025. 

Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích. Laureáti obdrželi od Ústeckého kraje také odměnu ve výši 50 000 Kč.                       

Zdroj: info@kzcr.eu

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní v ústecké a v chomutovské nemocnici MUDr. Martina Chodacká převzala ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní v ústecké a v chomutovské nemocnici MUDr. Martina Chodacká převzala ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka


30.9.2020

Krajská zdravotní spouští elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., spouští od 1. října 2020 elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus pro odběrová centra ve všech pěti nemocnicích ve správě společnosti. Objednávat se mohou zájemci s elektronickou žádankou od praktického lékaře či krajské hygienické stanice i samoplátci. V elektronickém systému je možné objednat se i na test na protilátky.

„Elektronický objednávkový systém začne na adrese www.kzcr.eu/testcovid fungovat hned od půlnoci. Zájemci o test tam najdou všechny potřebné informace, tedy kdy přijít, jak se objednat, jak se chovat, jak dlouho bude vyšetření trvat, jestli budou platit, kdy dostanou výsledky a další. Spuštění elektronického objednávkového systému je dalším z kroků, které činíme pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ uvedl náměstek při řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý.

Krajská zdravotní, a. s., je zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

  • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

  • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

    (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

  • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin).

 

Nemocnice Chomutov rozšíří od soboty 3. října 2020 provozní dobu i na víkendy od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


29.9.2020

Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci nemocnic, současnému vedení společnosti se daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci nemocnic, které pro Ústecký kraj spravuje. I ve složité době koronavirové pandemie se jejímu představenstvu a managementu daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty. Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice v těchto dnech zahajuje v areálu Masarykovy nemocnice dosud největší investiční akci ve své historii – výstavbu nového pavilonu, do něhož se přestěhuje Kardiocentrum KZ.

„Současnému představenstvu se daří plnit úkol, který si na svém počátku předsevzalo, rozvoj a investice do všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V dubnu letošního roku jsme v Děčíně uvedli do provozu magnetickou rezonanci, čímž jsme završili projekt, který lze jednoduše popsat jako ‚Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ‘. Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, Nemocnici Chomutov (1,5 T) a Nemocnici Most, kterou jsme pro naše pacienty připravili již na začátku letošního roku. Magnetická rezonance v Nemocnici Děčín je již šestou v nemocnicích Krajské zdravotní,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Je naší snahou, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, měli ve všech. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Před dvěma lety jsme zprovoznili toto klíčové pracoviště v Teplicích a počítáme s nimi i při dostavbách v nemocnicích v Děčíně a Chomutově, které se chystáme zanedlouho zahájit. Samozřejmostí je obnova zdravotnické techniky a pořizování zcela nových, nejmodernějších přístrojů se špičkovými parametry tak, abychom mohli pacientům nabízet to nejlepší,“ řekl Ing. Jiří Novák.

„Podařilo se nám pro obyvatele Ústeckého kraje zachránit komplexní onkologickou péči, máme v regionu dvě rovnocenná pracoviště v Ústí nad Labem a Chomutově. Pro chomutovské oddělení nukleární medicíny se spádovostí pro okresy v západní části Ústeckého kraje v příštím roce připravujeme nákup přístroje pro pozitronovou emisní tomografii a počítačovou tomografii – PET/CT - a lineárního urychlovače včetně příslušenství pro onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Náklady na oba tyto přístroje dosahují částky celkem 245 milionů Kč. V plánu je pořízení dalších modalit do nemocnic Krajské zdravotní. Dnes představenstvo společnosti rozhodlo o zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodání modernizovaného počítačového tomografu pro radiologickou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici,“ informoval předseda představenstva KZ.

„Před více než sedmi lety začalo pracovat nové představenstvo, kterému se v těsné spolupráci s managementem daří naplňovat cíle směřující k postupné revitalizaci oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v našich nemocnicích. Realizace investičních akcí v každé z páteřní sítě krajských nemocnic v dosud nebývalém rozsahu se daří díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Bez ní by tempo obnovy nemocničních areálů, modernizace jednotlivých oddělení i dalších specializovaných zdravotnických pracovišť nemohlo být tak vysoké,“ je přesvědčen Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

V letošním roce KZ zahájila ve své nemocnici v Teplicích provoz centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení ve zcela novém pavilonu. Náklady na jeho výstavbu a vybavení dosáhly výše bezmála 400 milionů Kč.

KZ má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Po pavilonu v Teplicích postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přesídlí i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Předpokládané náklady činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou.  

Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem uvedených investic je totiž zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).


Zdroj: info@kzcr.eu


29.9.2020

Krajská zdravotní vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny z dotačního programu ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vyplatí odměny z dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) schválilo celkem 312 žádostí o dotaci nebo příspěvek zřizovatele v souhrnné výši přibližně 11,5 miliardy Kč. Dotace a příspěvek zřizovatele jsou určeny na mimořádné odměny zaměstnancům, kteří v období od 1. března 2020 do 31. května 2020 působili v zařízeních lůžkové péče. Dotace a příspěvek zřizovatele se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci, během které byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy COVID-19.

O podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu MZ ČR s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ v celkové výši 524 221 839, 15 Kč, tj. v maximální výši alokované pro KZ, rozhodlo představenstvo společnosti dne 28. srpna 2020.

„Personál našich nemocnic předvedl v průběhu první vlny pandemie v České republice obdivuhodnou ukázkovou profesionalitu a vysoké nasazení. Proto chci všem našich zdravotníkům v čele s těmi v první linii upřímně poděkovat za profesionalitu a nasazení při jejich práci. Dle zjištěných informací ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky uvolní na začátku října 2020. V tom případě bychom mohli zaměstnancům odměny vyplatit v říjnové výplatě splatné v měsíci listopadu,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Vedení Krajské zdravotní považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Finanční plán zahrnuje významné navýšení mezd pro rok 2020, které činí celkem 330 milionů Kč a přináší navýšení osobních nákladů o 7,3 %. V návaznosti na ně získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020 navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč měsíčně. V době koronavirové krize vedení společnosti uvolnilo významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Děkujeme všem zdravotníkům, kteří při boji s nemocí COVID-19 odvedli obrovský kus práce,“ dodal generální ředitel krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ bylo vyhlášeno dne 5. 8. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 809 z jednání vlády dne 27. 7. 2020, s termínem příjmu žádostí od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020. Dotační program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.                          

Výměr odměny probíhá na základě počtu odpracovaných hodin v daném období, a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr do výše jejich úvazku, tak u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP. Na mimořádnou odměnu mají nárok také zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr nebo dohodu již ukončili. Stejné podmínky budou mít také všechny přímo řízené organizace MZ ČR, které obdrží finanční prostředky na odměny prostřednictvím příspěvků zřizovatele.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


29.9.2020

Hlasovat v nadcházejících volbách mohou i pacienti hospitalizovaní v nemocnicích Krajské zdravotní

V termínu 2. až 3. 10. 2020 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev krajů a v Děčíně také volby do Senátu Parlamentu ČR. Hlasovat ve volbách mohou i pacienti hospitalizovaní v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Volit v nemocnici mohou hospitalizovaní pacienti s trvalým pobytem v Ústeckém kraji s platným voličským průkazem vydaným obcí v Ústeckém kraji, kde má pacient zároveň trvalý pobyt.

Hospitalizovaní pacienti, kteří mají trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku jako nemocnice Krajské zdravotní, a. s. (Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov) a nemají voličský průkaz, musí svůj zájem o hlasování ve volbách nahlásit své ošetřující sestře.

Kdo ví, že bude hospitalizován v průběhu konání krajských voleb a chce se voleb zúčastnit, měl by si vyřídit před nástupem do nemocnice voličský průkaz. O ten lze žádat osobně na obecním úřadu (magistrátu, městském úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče do 30. září 2020 do 16.00 hodin.

V Nemocnici Děčín, o. z., mohou pacienti, kteří se nechali zapsat na speciální seznam voličů, volit také do Senátu Parlamentu ČR.

Pacienti, kteří se nechali zapsat na zvláštní seznam pro senátní volby, ale budou propuštěni před konáním voleb, musí nahlásit tuto skutečnost ošetřující sestře. Bez vyškrtnutí ze zvláštního seznamu jim nebude umožněno volit v jejich volebním okrsku.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


24.9.2020

Krajská zdravotní má nový diagnostický přístroj na chomutovském oddělení nukleární medicíny

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zajistila pro pacienty, především ze západní části Ústeckého kraje, nový screeningový přístroj SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie) na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Gamakamera pro kardiologická vyšetření byla pořízena na základě veřejné zakázky a nahradila morálně zastaralý přístroj, jemuž byla ukončena servisní podpora. KZ moderní zdravotnickou techniku mohla obnovit díky investiční dotaci Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní v minulých letech provedla zásadní přeměnu zázemí a vybavení svých oddělení nukleární medicíny v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově, která jsou součástí Komplexního onkologického centra KZ. Získala tím nejmodernější pracoviště této specializace v České republice. Vedení společnosti tak splnilo, co si předsevzalo – do obou oddělení s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje investovala Krajská zdravotní dohromady více než 160 milionů korun včetně DPH. Pokud jde o rekonstrukci a modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny, proběhla ve dvou etapách. První etapa, kterou jsme završili v roce 2016, přišla na 25 milionů korun, druhá část rekonstrukce oddělení s dokončením v roce 2018 byla investicí za 17,8 milionu korun. Celkem jsme do nukleární medicíny v Chomutově investovali téměř 43 milionů korun včetně DPH. Nyní k tomu můžeme připočítat bezmála patnáctimilionovou investici, také podpořenou Ústeckým krajem, do nového špičkového přístroje,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. 

„Modernizace nukleární medicíny v chomutovské nemocnice dál pokračuje - obnovou zdravotnické techniky. Poděkování patří Ústeckému kraji za dlouhodobou kontinuální finanční investiční podporu, která umožňuje systematický rozvoj pracovišť a revitalizaci každé z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní spravuje. Že se toto daří, není samo sebou. Vše stojí mnoho úsilí a nelehkých kroků. Ing. Jiří Novák, který stojí od roku 2014 v čele představenstva KZ, absolvoval bezpočet náročných jednání, aby pro investice zajistil finanční prostředky. Za to mu patří velké poděkování,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Ve spektru vyšetření, které nukleární medicína pro další medicínské obory připravuje, je gamakera jedním ze základních přístrojů. Děkuji vedení Krajské zdravotní a Ústeckého kraje za zajištění obnovy zdravotnické techniky, která patří v současnosti, pokud jde o parametry, k nejmodernějším zařízením na světě a je druhá instalovaná v České republice. Přístroj i umožní snížit radiační dávku z vyšetření,“ přiblížil MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z. 

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

 

Podrobnější informace o novém přístroji na Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.:

Vzhledem k nutnosti obnovy gamakamery pro kardiologická vyšetření související s morální zastaralostí a ukončením servisní podpory byl na základě veřejné zakázky pořízen nový přístroj – systém DISCOVERY NM 530c výrobce GE Healthcare od dodavatele společnosti Stargen EU s.r.o. v pořizovací ceně 14 879 975 Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno investiční dotací Ústeckého kraje v rámci SOHZ pro rok 2020. 

Systém Discovery NM 530c představuje v rámci první generace technologie vyšetření objemových parametrů pomocí SPECT společnosti GE Healthcare a přináší výjimečnou sadu nových funkcí, které předčí nabídku konvenčních SPECT skenerů, čímž otevírá dveře novým a pokročilým možnostem zobrazovacích postupů v oblasti neinvazivní kardiologie.  

Systém Discovery NM 530c dosáhl tohoto technologického pokroku díky revoluční konstrukci polovodičové kamery optimalizované pro kardiologii. Systém Discovery NM 530c je průlomovým produktem společnosti GE díky rychlosti skeneru SPECT, řízení dávek, pracovnímu postupu a klinickému výkonu.

 

O rekonstrukci a modernizaci Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., v letech 2016 a 2018:

Krajská zdravotní, a. s., zajistila pro modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny značné prostředky. Nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT za 13 847 240 Kč byl podpořen ve výši 85 % z Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně z projektu Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s. Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo využito navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., Ústeckým krajem, jediným akcionářem společnosti.

V souvislosti s pořízením přístroje proběhly úpravy nejen potřebných prostor, ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor, vše za 6,43 milionu Kč, z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.

Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč, byla vybudována laboratoř pro přípravu radiofarmak. Vybavení této laboratoře za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů. Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.

Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice v I. etapě její rekonstrukce přesáhly 25 milionů korun včetně DPH.

Investiční záměr pro II. etapu modernizace byl vyvolán v souvislosti s rozšířením přístrojového vybavení a poskytovaných služeb oddělení, vše v návaznosti na již uskutečněnou I. etapu, ve které byl umístěn přístroj SPECT/CT.

Rozšíření provozu navazovalo na již fungující provoz stávající vyšetřovny SPECT/CT. Do rekonstruovaných prostor II. části jsou nově umístěny další diagnostické přístroje - přístroj SPECT GE DISCOVERY pořízený za 11 milionů Kč včetně DPH (investice má být podpořena Ústeckým krajem – SOHZ 2018), a starší přístroje - gamakamera Cardio C a planární kamera MB 9200. 

Dále zde jsou nově zřízeny místnosti ovladoven těchto diagnostických přístrojů, pracovna pro technika oddělení, čekárna pro nenaaplikované pacienty a hygienická smyčka pro personál. S těmito úpravami rovněž souvisí úprava veškerých instalací – rozvodů vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky.

Plánovaný účel užívání a provoz doplňuje provoz oddělení nukleární medicíny ve 4. NP a 1. NP.

Celkové investiční náklady činí 6,8 milionu Kč včetně DPH dle smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky. Termín dokončení dle smlouvy byl 14. 5. 2018. Zhotovitelem je společnost RRR, s. r. o. Investice byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2017).

Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů korun včetně DPH:

  • stavební práce  - 18.090.000 Kč včetně DPH

  • pořízení přístrojů - 24.847.240 Kč včetně DPH

     

    Do Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí bylo investováno více než 117 milionů Kč včetně DPH:

  • stavební práce - 19.380.993 Kč včetně DPH

  • pořízení přístrojů - 97.763.642 Kč včetně DPH (v tom PET/CT za 68.423.806 Kč včetně DPH)

     

    Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a.s., 160.144.635 Kč včetně DPH.

     

    Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/        

                                                                                

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Gamakamera DISCOVERY NM 530c na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z.

Gamakamera DISCOVERY NM 530c na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z.


21.9.2020

Setkání otorinolaryngologů se v Ústí nad Labem konalo již po sedmadvacáté

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 11. září 2020 v pořadí již 27. odbornou nadregionální konferenci „Slámův ORL den“. Akce se uskutečnila pod záštitou České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Čestnými hosty konference byli prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. současný přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM a prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V září 2017 byla z oddělení ustavena Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kterou vede přednosta MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

„Již třetí dekáda konání významné akce dokazuje kvalitu této konference. Připomenu také, že klinika ORL a chirurgie hlavy a krku v ústecké nemocnici Krajské zdravotní má prvenství v robotické chirurgii v České republice. Musím zmínit i dlouholetou spolupráci naší ústecké ORL kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, která je inspirační pro ještě větší spolupráci mezi pracovišti ORL v nemocnicích Krajské zdravotní. Za ni a úspěchy v tomto oboru, které pomáhají pacientům v Ústeckém kraji, děkuji,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.  

„Sedmadvacátého ročníku konference se zúčastnilo bezmála 100 odborníků z celé České republiky. Všem přednášejícím děkuji za vysokou úroveň příspěvků a ostatním kolegům za velký zájem o toto tradiční setkání,“ řekl MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem konference.

Zdroj: info@kzcr.eu

Setkání otorinolaryngologů se v Ústí nad Labem konalo již po sedmadvacáté. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc

Setkání otorinolaryngologů se v Ústí nad Labem konalo již po sedmadvacáté. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc


16.9.2020

Krajská zdravotní rozšiřuje provozní dobu odběrových míst pro testy na nákazu způsobující onemocnění COVID-19

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) rozšiřuje provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 ve všech svých nemocnicích - Ústí nad Labem od 16. září na každodenní a v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově od 21. září 2020 na všechny pracovní dny.

KZ tak reaguje na vznik státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti tak, aby splnila požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.


Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od středy 16. září 2020: 

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin, včetně svátků)  

Další nemocnice budou mít v tomto týdnu odběrová místa v provozu ještě v dosavadním rozsahu:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pátek 18. září od 8:00 do 16:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (čtvrtek 17. září od 8:00 do 12:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pátek 18. září od 7:30 do 11:30 hodin)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (čtvrtek 17. září a pátek 18. září od 8:00 do 12:00 hodin)


Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od pondělí 21. září 2020:


  • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, kromě státního svátku 28. září)

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin, včetně státního svátku 28. září)

  • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin, kromě státního svátku 28. září)

  • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin, kromě státního svátku 28. září)

  • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek a státní svátek 28. září od 8:00 do 16:00 hodin).

Nemocnice Chomutov rozšíří od soboty 3. října 2020 provozní dobu i na víkendy od 8:00 do 12:00 hodin.


KZ nadále intenzivně připravuje objednávkový systém s SMS bránou, který bude aktivován v příštím týdnu pro odběrová místa ve všech jejích nemocnicích.


Zdroj: info@kzcr.eu


15.9.2020

Lékaři ortopedické kliniky v ústecké nemocnici Krajské zdravotní využívají nejmodernější systém počítačem navigované endoprotetiky

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), se za technické spolupráce s firmou B. Braun zařadila mezi pilotní pracoviště v České republice využívající nejmodernější systém počítačové navigace endoprotetiky velkých kloubů OrthoPilot® Elite.

Navigovaná endoprotetika prošla v uplynulých letech intenzivním technickým vývojem. V průběhu evoluce této metody došlo k modernizaci technického vybavení i uživatelského rozhraní systému na úroveň, která již umožňuje dosahovat maximální a elektronicky kontrolované kvality operací při zachování adekvátního operačního času.

„Velmi mě těší, že se ústecké Masarykově nemocnici dlouhodobě daří držet krok s moderní medicínou. Snahou vedení Krajské zdravotní je k tomu vytvářet optimální podmínky s cílem co největší dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje. Pacienti z regionu tak nemusejí jezdit za léčbou na vzdálená specializovaná zdravotnická pracoviště,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji všem zdravotníkům, kteří neustále pracují na zkvalitňování zdravotní péče v našich nemocnicích a tím zvyšují renomé Krajské zdravotní. Zdárné využívání moderních technologií je cestou, která usnadňuje práci nejen lékařům, ale výrazně pomáhá i pacientům, například při následné rekonvalescenci,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Ortopedie je v ústecké Masarykově nemocnici zatím nejmladší klinikou. Jsem rád, že se tomuto pracovišti daří a kolegům k zařazení mezi pilotní pracoviště blahopřeji,“ doplnil MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Dle předpokladů světových ortopedických asociací by se měl počet implantací endoprotéz velkých kloubů zvýšit během následujícího desetiletí až o stovky procent. Zatím bezprecedentní ‚boom‘, který toto odvětví medicíny zažívá, je však jistě zatížen statisticky předpokládatelným počtem komplikací. Ze skupiny možných komplikací kloubních náhrad je téměř polovina způsobena jejich mechanickou poruchou. Právě tuto skupinu komplikací by měla do budoucna eliminovat endoprotetika navigovaná počítačem, která z obrovského množství přijatých dat o konkrétním kloubu navrhne nejideálnější způsob resekce kloubních ploch a nastavení nové geometrie a fyziky zatížení implantované endoprotézy,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL.

Moderní endoprotetický program velkých kloubů tvoří hlavní část spektra činnosti Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL. Jeho další rozvoj bude v následujících letech, kromě řady dalších inovací a několika vědecko-výzkumných programů, provázen také absolutní implementací počítačem navigované endoprotetiky.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vyměřování resekce kloubu dle navigačního systému. Uprostřed přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Vyměřování resekce kloubu dle navigačního systému. Uprostřed přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


14.9.2020

Krajská zdravotní v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice zavádí preventivní opatření ve všech svých pěti nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zavádí preventivní opatření na ochranu před nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

Omezení spočívající v zákazu návštěv na všech lůžkových stanicích ve všech pěti nemocnicích KZ, a to s platností od úterý 15. září 2020 do odvolání:

Nemocnice Děčín, o. z.

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Omezení se netýká pacientů v terminálním stavu, kde jsou nadále návštěvy možné, stejně jako třetí osoby u porodu. 

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (všední dny):

  • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pondělí, středa a pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

  • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin)

  • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pondělí, středa, pátek od 7:30 do 11:30 hodin)

  • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (soboty, neděle, státní svátek 28. září): 

  • 19. 9. a 20. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854

  • 26. 9., 27. 9. a 28. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

  • 3. 10. a 4. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

KZ intenzivně připravuje optimalizaci rozšíření provozní doby na odběrových místech včetně zavedení objednávkového systému.

KZ připravuje ve spolupráci s Ústeckým krajem znovuzavedení mobilních skupin pro výjezdy k odběrům vzorků na zjištění přítomnosti SARS-CoV-2.

„Zdůrazňuji, že opatření, která Krajská zdravotní, a. s., připravuje, respektive se k nim vrací, mají preventivní charakter. Jak jsem už řekl při první vlně pandemie na jaře, jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň se  sedmi tisíci dvěma sty pracovníky největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, musíme jít příkladem. Nemůžeme si dovolit cokoli podcenit a ohrozit důvěru pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, která díky vysoké profesionalitě a nasazení našich zdravotníků získala na ještě větší síle. Všechna preventivní opatření činíme s ohledem na ochranu zdraví pacientů a našich zaměstnanců,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Pandemický štáb Krajské zdravotní, a. s., se pravidelně schází, situaci pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Jsme připraveni udělat maximum pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. „Zaměříme se mimo jiné na optimalizaci rozložení dovolených našich zaměstnanců tak, aby byl zajištěn plnohodnotný provoz zdravotnických pracovišť v nemocnicích Krajské zdravotní,“ dodal.

„Dalším preventivním opatřením je odsunutí konání konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích a prezentačních akcí KZ se zrušením nyní aktuálních termínů,“ sdělila Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ.

Přehled nejvýznamnějších odsunutých akcí:

17. 18. 9. 2020

II. Ústecké chirurgické dny

UJEP Kampus

22. 9. 2020

Výroční vědecká konference KZ, a. s.

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. 9. 2020

Ústecké sympozium ENDO-LIVE X

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. 25. 9.2020

V. Konference COS a CS, Perioperační sestry

UJEP Kampus, červená aula

1. 10. 2020

8. Děčínský den komplexní interní péče

Zámek Děčín

9. 10. 2020

31. Ústecký oftalmologický den

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

21. 10. 2020

Konference Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, 15. výročí vzniku
RS centra v Teplicích

Přednáškový sál pavilonu O polikliniky
– Nemocnice Teplice


4. 11. 2020

Interlab 2020

UJEP Kampus, zelená aula

6. 11. 2020

Workshop vlhkého hojení rány

Vzdělávací institut KZ

10. 11. 2020

IX. Internistický den v Ústí nad Labem

UJEP Kampus

13. 11. 2020

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Obecní sál Ryjice

18. 11. 2020

Paliativní konference Masarykovy nemocnice

Vzdělávací institut KZ

19. 11. 2020

14. Mostecký pediatrický den

Hotel Benedikt, Most

23. 11. 2020

Point-Of-Care ultrasonografie, "POCUS"

Vzdělávací institut KZ

27. 11. 2020

Krajský traumatologický seminář

Vzdělávací institut KZ

4. 12. 2020

12. Mostecké oftalmologické setkání tradiční
– MOSt 2020

Hotel Cascade, Most

8. 12. 2020

Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2020

Vzdělávací institut KZ

9. 12. 2020

Krajský perinatologický seminář

Vzdělávací institut KZ


Vedení společnosti Krajská zdravotní půjde příkladem a oznamuje, že jeho členové se až do odvolání nebudou účastnit veřejně organizovaných akcí, aby ochránili zdraví své i ostatních.

Uvedená opatření platí až do odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte