31.3.2021

Zaměstnanci Krajské zdravotní děkují za krásná srdíčka a další dary, které zdobí atrium ústecké nemocnice

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s., děkují všem, kteří se připojili k projektu Srdce pro zdravotníky. Srdíčka, která tvořily děti ze 4 ústeckých škol, zdobí atrium Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Za krásnou výzdobu děkujeme také dětem z ústeckého Klokánku.

„Projekt vznikl jako podpora zdravotníkům a poděkování za jejich práci. K naší základní škole se připojily děti ze ZŠ Vojnovičova, ZŠ Anežky České a ZŠ a MŠ Jitřní v Brné. Celkem děti vytvořily asi 800 srdcí, z nichž část je v ústeckých trolejbusech a autobusech, a ty velkoformátové zdobí atrium ústecké nemocnice,“ uvedla ředitelka ZŠ Neštěmická Mgr. Marie Čápová.

Děti z mateřské školy v Brné navíc nezůstaly jen u srdíček a zdravotníky potěšily i napečenými perníčky. Poděkování patří také dobrovolníkům z Dobrovolnického centra, kteří pomohli s instalací výstavy v nemocničním atriu.

Dalšími krásnými výrobky pak k výzdobě atria v ústecké Masarykově nemocnici přispěly děti z ústeckého Klokánku. „Tak jako všichni, i Klokánek prožívá nelehké časy. Tetám přibyl nelehký úkol, učit se denně s dětmi a plnit školní úlohy. A také udržovat dobrou náladu a smysluplně využít čas, kdy by byly děti ve škole či školce. V rámci jednoho našeho společného sezení byla dětem vysvětlována situace, kdo pracuje a pomáhá, aby tento vir od nás odešel. Děti samozřejmě nejvíce vnímají práci lékařů, doktorů, sester a blikajících sanitek. A tak vznikl nápad, že jim namalujeme obrázky, uděláme nějaký výrobek, ať vědí, že na ně myslíme. Celá věc se podařila a věříme, že všem, kterým byla určena, udělala alespoň malou radost a potěšila v této těžké době, případně jim do srdíčka poslala trochu té síly do dalších dnů,“ uvedl ředitel Klokánku Ústí nad Labem Mgr. Jiří Sedláček.

Že umějí dary a pozitivní energii rozdávat i zdravotníci pak dokázal kolektiv odběrového centra z ústecké Masarykovy nemocnice, který uspořádal sbírku pro maminky s dětmi z Domova pro seniory a Azylového domu pro matky s dětmi na Severní Terase. „Dětem jsme původně chtěli předat sladkosti na Velikonoce, ale časem se nám sbírka pěkně rozrostla, takže jsme maminkám s dětmi předali také krabice plné oblečení, bot, plen a dalších věcí,“ uvedla za kolektiv odběrového centra Marcela Nováková.

  

Zdroj: info@kzcr.eu 

Instalace výstavy v atriu a dobrovolníky z Dobrovolnického centra. Vpravo Mgr. Marie Čápová.

Instalace výstavy v atriu a dobrovolníky z Dobrovolnického centra. Vpravo Mgr. Marie Čápová.


30.3.2021

Dozorčí rada Krajské zdravotní schválila výroční zprávu s výsledky hospodaření společnosti, scházet se bude častěji než dosud

Dozorčí rada Krajské zdravotní, a.s., (KZ) jednala 29. března 2021 v sídle společnosti v Ústí nad Labem. Jednání se zúčastnili předseda Představenstva KZ Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, a generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA. Členové dozorčí rady na něm schválili Výroční zprávu Krajské zdravotní, a.s., za rok 2020 včetně účetní závěrky.

„Jednání bylo jednoznačně konstruktivní. Všichni vnímáme, že máme před sebou obrovský kus práce, a to jak na poli strategických investic v Krajské zdravotní, tak v rámci začlenění litoměřické a rumburské nemocnice. Nemocnice Litoměřice se stane součástí KZ již 1. dubna. Dalším bodem jednání bylo hospodaření společnosti,“ přiblížil Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, předseda Představenstva KZ.

„První společné zasedání mělo dobrou dynamiku. Členové dozorčí rady byli informováni o hospodaření společnosti. O plánech na budoucí rozvoj s možností získání evropských zdrojů z programu REACT a nové soutěži na investice do nemocnic Děčín a Chomutov. Předmětem byla i již běžící výstavba v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Celkem jde o částku kolem 4 miliard Kč. Dotkli jsme se i problémových témat, která se objevila v médiích, kde jsme byli ubezpečeni, že se již nebudou opakovat. První společné jednání hodnotím pozitivně. Dozorčí rada se bude scházet častěji než bylo zvykem a její příští jednání se uskuteční již 17. května,“ uvedl po jednání Mgr. Karel Krejza, předseda Dozorčí rady KZ.


Zdroj: info@kzcr.cz


26.3.2021

Krajská zdravotní odmítá neúčelné vynakládání prostředků. Společnost bude vymáhat vzniklou škodu

Členové představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) na svém jednání dne 26. 3. 2021 vyjádřili politování nad tím, že došlo ke zpochybnění účelného vynakládání prostředků v KZ. Pro představenstvo je naprostá priorita všechny zdroje využívat k zajištění zdravotní péče.

„Kontrolní mechanismy představenstva problém odhalily rychle a okamžitě došlo k nápravě. Smlouvy byly ukončeny a představenstvo odvolalo generálního ředitele jako odpovědnou osobu za jejich uzavření,“ uvedl za představenstvo Josef Šedlbauer.

Za nejlepší řešení situace považuje představenstvo společnosti vrácení finančních prostředků KZ. „Představenstvo uložilo generálnímu řediteli tuto výzvu paní Vladislavě Marschallové zaslat. Pokud k tomu nedojde, Krajská zdravotní bude vymáhat doložitelně vzniklou škodu právní cestou. Věříme, že tato situace, jakkoli nepříjemná, zároveň jasně ukázala, že v KZ podobné nestandardní postupy nejsou a nebudou tolerovány,“ dodal Josef Šedlbauer.

Zdroj: info@kzcr.eu


26.3.2021

Krajská zdravotní získala od ministerstva zdravotnictví pro pracoviště ústeckého Kardiocentra statut centra komplexní kardiovaskulární péče

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Následně vzniklo v roce 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

„Jsme velmi rádi, že se může Krajská zdravotní pochlubit tím, že v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která pod naši společnost spadá, začne fungovat komplexní Kardiocentrum, které bude pacientům z Ústecka poskytovat tu nejšpičkovější zdravotní péči. Všem, kteří se na vzniku tohoto projektu podíleli, patří obrovský dík,“ uvedl v souvislosti se získáním nového statutu pro KZ do 31. 12. 2025 MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti.

„Ischemická choroba srdeční je nejčastější příčinou úmrtí v České republice a její největší výskyt je v Ústeckém kraji. Proto se vybudování Kardiocentra a získání statutu pracoviště zajišťujícího komplexní kardiovaskulární péči pro obyvatele širokého regionu jeví jako logický krok. Velmi mě těší, že se nám to daří,“ zdůraznil prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky a vedoucí Kardiocentra.   

„Když jsme začali v úvodu roku 2018 budovat kardiochirurgii, věděli jsme, že půjde o velkou výzvu, ale nedokázali jsme si představit, jak náročné to bude. Zázemí pro toto vysoce specializované zdravotnické pracoviště se v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem rozvíjelo postupně a již se těšíme na práci v novém, připravovaném pavilonu. Děkuji vedení společnosti Krajská zdravotní za úsilí, které projektu budování kardiochirurgie i nadále věnuje,“ řekl MUDr. Miroslav Kolesár, primář ústeckého kardiochirurgického oddělení.


Zdroj: info@kzcr.cz

 

Bezstehová chlopeň, kterou implantuje i kardiochirurgický tým v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Bezstehová chlopeň, kterou implantuje i kardiochirurgický tým v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


22.3.2021

Krajská zdravotní uzavřela dodatek kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi

Dodatek kolektivní smlouvy podepsali v pondělí 22. března 2021 zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na kolektivní vyjednávání mezi vedením Krajské zdravotní a zástupců odborů, jejímž cílem bylo najít shodu v otázce plošného navýšení mezd všech zaměstnanců KZ. Obě strany se při něm dohodly na navýšení základních mezd o 10 % od 1. 4. 2021.

„Dodatek zakotvuje do kolektivní smlouvy zejména nárůst základních mezd v Krajské zdravotní o 10 procent, a to od dubna letošního roku. Diskutovali jsme i o aktuální situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti, plánovaném rozvoji a investicích,“ uvedl po jednání předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Myslím, že jednání bylo konstruktivní, s jeho průběhem jsem spokojen. Vyjasnili jsme si také akvizice nemocnic Litoměřice a Rumburk, i nové úhrady ohledně kompenzací pacientů s onemocněním COVID-19 v roce 2021,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Původně jsme požadovali plošné navýšení základních mezd o 10 procent už od začátku roku. Po předložení argumentů ze strany vedení Krajské zdravotní jsme se dohodli na kompromisu a přistoupili na navýšení od dubna,“ doplnila postoj odborů Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Zdroj: info@kzcr.eu


Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., s představiteli odborových organizací.

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., s představiteli odborových organizací.


15.3.2021

Do očkování v Ústeckém kraji se zapojí i praktici. Situace v nemocnicích Ústeckého kraje je stále vážná

Očkování v Ústeckém kraji pokračuje, do očkování se zapojí i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Očkovat budou vakcínou od společnosti AstraZeneca. V nemocnicích Ústeckého kraje zůstává nadále velmi vážná situace, nemocnice jsou na hraně svých kapacit, situaci zvládají díky profesionální koordinaci péče a také obrovskému nasazení zdravotníků.

Rozšiřuje se počet očkovacích míst. Aktuálně jich je 18 a jedno, konkrétně v Podbořanech, je ve výstavbě. Očkovací centra najdou občané na interaktivní mapě http://ockovani.kr-ustecky.cz.

K očkování se připojí i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Klíčem k rozdělování vakcín praktikům bude počet jejich zaregistrovaných pacientů. Distributorem vakcín společnosti AstraZeneca je společnost Alliance Healthcare, která byla k zajištění rozvozu vakcín vybraná státem a přímo do této společnosti mají praktičtí lékaři adresovat své objednávky. Ta je bude následně do ordinací rozvážet.

Situace zůstává nadále vážná v nemocnicích v Ústeckém kraji. Aktuálně je hospitalizovaných celkem 751 pacientů, z nichž 150 je na lůžkách JIP. Pro zajištění péče je nutné jednotlivé kroky důsledně koordinovat. Všechny nemocnice přijímají své pacienty od ZZS ÚK podle své spádové oblasti. Vše reguluje dispečink krajského koordinátora intenzivní péče. V případě plných kapacit je řešený překlad pacienta nejprve v rámci Ústeckého kraje, pokud jej nelze zrealizovat, řeší se mezikrajský překlad v rámci republiky.

K 14. březnu byly překlady mezi kraji realizované celkem u 22 pacientů. Je zde i možnost mezistátních překladů, ta zatím nebyla využita.

„Jsem si plně vědom závažnosti současné situace a chtěl bych opravdu poděkovat lékařům a zdravotníkům v nemocnicích, kteří pracují s neskutečným nasazením a v mimořádně složitých podmínkách,“ vyjádřil své uznání Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.


Více informací najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Účastníci tiskové konference.

Účastníci tiskové konference.


12.3.2021

Krajskou zdravotní, a.s., povede MUDr. Petr Malý, MBA

Od pátku 12. 3. pověřilo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ), vedením společnosti MUDr. Petra Malého, MBA coby prozatímního generálního ředitele. V nejbližších dnech bude na pozici generálního ředitele společnosti vyhlášeno výběrové řízení.

„Od doktora Malého očekáváme především stabilizaci atmosféry v Krajské zdravotní. Stejně tak budeme požadovat, aby se plně věnoval problematice investic v rámci společnosti a problematice Evropských fondů. V neposlední řadě bude jeho stěžejním úkolem zajistit profesionální fungování našich nemocnici při stále ještě trvající covidové pandemii, a to včetně očkování,“ sdělil ke jmenování nového generálního ředitele předseda představenstva KZ Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

MUDr. Petr Malý je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jeho odbornou specializací je chirurgie. Doposud vedl Lužickou nemocnici v Rumburku. V minulosti stál v čele Thomayerovy nemocnice v Praze, působil také ve vedení Středomoravské nemocniční, a.s., byl ředitelem zdravotní pojišťovny Média. „Budu se snažit naplnit představy a zadání představenstva, zklidnit situaci a věnovat se plně fungování našich zdravotnických zařízení v této, pro všechny nelehké, době,“ řekl pověřený generální ředitel MUDr. Petr Malý.


Zdroj: info@kzcr.eu


11.3.2021

HC NORTH WINGS vyjádřili respekt a podporu lékařům a sestřičkám

Hráči HC NORTH WINGS již po několikáté vyjádřili, že jim není lhostejné, v jaké se aktuálně nacházíme době a opět se rozhodli pomoci! Tentokrát se univerzitní hokejový tým HC NORTH WINGS spojil se svým partnerem, a to ústeckou restaurací Tyršovka a pomohl tam, kde se naopak aktuálně nejvíce pomáhá! Konkrétně se vydal za lékaři a sestřičkami.

HC NORTH WINGS spolupracuje s restaurací Tyršovka již od samotného vzniku univerzitního týmu. Teď přišla na řadu společná akce a pomoc tam, kde se naopak nejvíce pomáhá v této těžké době! Hráči UJEP po dobrovolném dárcovství krve nyní vyjádřili uznání a respekt k práci lékařů a sestřiček v této těžké době tím, že jako poděkování jim přivezli zdarma obědy a občerstvení na dvě velmi vytížená pracoviště, kterými jsou Klinika anestesiologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a druhým místem, kam se hráči s obědy a občerstvením vydali, bylo odběrové místo Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Tým HC NORTH WINGS reprezentoval kapitán a student Fakulty strojního inženýrství UJEP Patrik Balcar, obránce Hanuš Petržílka z Pedagogické fakulty a forward Ondřej Pšenička z Fakulty sociálně ekonomické. „Jsem rád, že se takové akce pro dobrou věc můžeme zúčastnit a alespoň tímto způsobem poděkovat zdravotnímu personálu, kteří to v této nelehké době opravdu nemají jednoduché a od začátku jsou nejvíce "biti". Od nás je to jen takové malé gesto, maličkost, navzdory tomu, co dělají oni pro nás. Kéž by si to uvědomoval každý. My jim akorát můžeme zpříjemnit den, aby se mohli dobře najíst a načerpat energii. Já už se podobných akcí zúčastnil, ale ještě před pandemií, ohledně podpory dětí a musím říct, že je to vždy hodně emotivní, ale naplňuje mě to pocitem osobní zodpovědnosti," zhodnotil akci upřímnými slovy kapitán týmu HC NORTH WINGS Patrik Balcar.

„Nežijeme aktuálně v lehké době, zdravotníci a lékaři čelí již od podzimu extrémnímu náporu, který jsme, a to bez jakéhokoliv patosu a přehánění, nezažili. Není tedy důvod tajit, že toto zpříjemnění našich všedních dnů ze strany týmu univerzitního týmu HC NORTH WINGS nám udělalo radost. A poděkování samozřejmě směřujeme také k vedení Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za podporu,“ říká za lékaře a zdravotníky MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM.

 

Za HC NORTH WINGS Tomáš Suchánek, redaktor

Za Krajskou zdravotní, a.s., Jana Mrákotová, tisková mluvčí


Zdroj: info@kzcr.eu

Od zástupců univerzitního hokejového týmu převzala dar zdravotníkům KAPIM vrchní sestra kliniky Bc. Hana Oliva. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Od zástupců univerzitního hokejového týmu převzala dar zdravotníkům KAPIM vrchní sestra kliniky Bc. Hana Oliva. Foto: Krajská zdravotní, a.s.11.3.2021

Představenstvo Krajské zdravotní má nového předsedu

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., má nového předsedu. Je jím Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, kterého zvolili členové představenstva s účinností od čtvrtka 11. března 2021. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, nahrazuje v čele Krajské zdravotní, a.s., dosavadního předsedu představenstva Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, kterého Rada Ústeckého kraje odvolala ve středu 10. března 2021. 

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., v úterý 9. března 2021 odvolalo z postu generálního ředitele společnosti MUDr. Aleše Chodackého. 

Zdroj: info@kzcr.eu


10.3.2021

Avízo – Krajská zdravotní kvůli probíhající výstavbě dočasně omezí dopravu v areálu ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a.s., v souvislosti s probíhající výstavbou dočasně omezí dopravu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Uzavírka části komunikace je naplánována pro období od pátku 12. března 2021, 18.00 hodin, do středy 17. března 2021, 6:00 hodin.

Omezení způsobí dočasné uzavření komunikace směrem od odbočky k firemní mateřské škole v úseku 20 metrů.

Dolní vjezd do areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase (u prádelny) tak bude nutné využívat výhradně jako příjezd k pavilonu T, CH či zadní části pavilonu I. K ostatním částem areálu se motoristé dostanou hlavním vjezdem kolem Nemocniční lékárny KZ. 

Součástí avíza jsou přílohy s vyznačením omezení na mapách.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

zástupce vedoucí Střediska komunikace, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Střediska komunikace, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 146
Email:

Ing. Helena Luzumová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 148
Email:
Prosím, čekejte