21.11.2023

V dvacátém díle Prokopni to sledují diváci cestu krevního vzorku

Co se děje s krevním vzorkem po jeho odebrání? Jak dlouho trvá vyhodnocení takového vzorku? Co vše jsou schopni v nemocniční laboratoři zjistit? A proč je nejlepší chodit na odběry do odběrové místnosti přímo v nemocnici? Nejen na tyto otázky odpoví divákům dvacátého dílu Prokopni to vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Most Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., MBA.

Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva: Prokop Seif, Eva Herkommerová, Prokop Voleník

Zleva: Prokop Seif, Eva Herkommerová, Prokop Voleník

Dvacátý díl pořadu Prokopni to


15.11.2023

Krajská zdravotní nově nabízí stáže pro budoucí zdravotníky

Zdravotníkem na týden. Tak zní název nového projektu Krajské zdravotní, a.s., která provozuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji. Největší poskytovatel nemocniční péče v České republice a největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji v něm dává budoucím lékařům, všeobecným sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům možnost na týden si vyzkoušet práci na vybraném pracovišti.

„Možnost absolvovat stáž na vybraném pracovišti jsme se rozhodli nabídnout všem budoucím zdravotníkům. Díky tomuto programu mají studenti možnost nahlédnout do činnosti konkrétního pracoviště a získat tak všechny potřebné informace, které jim pomohou zjistit, jestli je pro ně vybraná specializace tou nejlepší možnou,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Zájemcům o stáž stačí vyplnit online formulář na našem webu. Tam zadají základní informace o sobě, vyberou si konkrétní nemocnici a pracoviště a požadovaný termín začátku stáže. Do týdne od vyplnění žádosti pošleme uchazeči o stáž potvrzení realizace, jméno a kontakt na mentora, který studenta vybraným pracovištěm provede, podrobnosti k prvnímu dni stáže a informace k možnostem ubytování a stravování,“ dodává náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a.s., Ing. Mgr. Vlasta Kašparová.

Stáž je vhodná pro studenty medicíny od 4. ročníku, studenty oboru všeobecná sestra od 2. ročníku, a studenty dalších zdravotnických oborů.

Online přihlášku na stáž v Krajské zdravotní, a.s., najdou zájemci zde: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/zdravotnikem-na-tyden/

Další informace k projektu je možné získat na telefonním čísle +420 705 895 036 nebo e-mailu kristyna.pasecka@kzcr.eu.


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


7.11.2023

Nejtěžší úrazy řeší traumacentrum, zjistí diváci v novém díle Prokopni to

Co je traumacentrum? Jak vypadá pacient, který péči traumacentra potřebuje? A co znamená, když nemocnice aktivuje traumaplán? Na tyto a další dotazy odpoví host nejnovějšího dílu pořadu Prokopni to. Do devatenáctého pokračování svého videopodcastu si Prokopové pozvali přednostu Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Karla Edelmanna, Ph.D.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva: Prokop Seif, Karel Edelmann a Prokop Voleník

Zleva: Prokop Seif, Karel Edelmann a Prokop Voleník

Devatenáctý díl pořadu Prokopni to


6.11.2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rámci návštěvy Ústeckého kraje ocenil modernizaci nemocnic Krajské zdravotní a diskutoval možná řešení přesčasové práce lékařů

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dnes navštívil Krajskou zdravotní, a.s., která provozuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, a je tak největším poskytovatelem nemocniční péče v kraji a současně největším krajským zaměstnavatelem. Ocenil aktuálně probíhající modernizaci čtyř nemocnic, kterou Krajská zdravotní realizuje s finanční podporou z evropských a krajských dotačních programů.

V doprovodu předsedy představenstva Krajské zdravotní Ondřeje Štěrby, poslance PSP ČR Michala Kučery a radních Ústeckého kraje Radima Laibla a Jana Růžičky navštívil ministr Válek nejprve mosteckou nemocnici. Tématem jednání s vedením nemocnice i kraje byla mj. aktuální problematika přesčasové práce lékařů a financování systému zdravotnictví. V Mostě se ministr také setkal s primáři, hlavními sestrami a dalším personálem nemocnice, se kterými osobně na toto téma diskutoval.

V odpoledních hodinách ministr Válek v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera navštívil stavbu nového pavilonu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V něm bude 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní a návaznou péči 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Nový pavilon se špičkovým zázemím bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum s jeho pracovišti kardiologie, kardiochirurgie a kardioanesteziologie, které i díky novému vybavení a prostorám bude moci rozšířit celkovou péči o pacienty s onemocněním srdce. Tématem jednání s ministrem v Ústí nad Labem byly především investice do modernizace nemocnic Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a Děčíně, které dosahují celkem 3,5 miliardy korun a měly by být dokončeny ještě v letošním, respektive příštím roce.

„V Ústeckém kraji není žádná fakultní nemocnice, jsou to právě závody Krajské zdravotní, které obyvatelům kraje zajišťují špičkovou lékařskou péči. Ústecký kraj vnímá problematiku zdravotnictví jako prioritu a v posledních letech opravdu masivně investuje do svých nemocnic a jejich vybavení. Občané kraje si zaslouží stejně kvalitní a dostupnou péči jako v Praze,“ připomněl hejtman Jan Schiller.

Krajská zdravotní aktuálně dokončuje zásadní investice do nových moderních pavilonů ve čtyřech našich nemocnicích, financování takto zásadních realizací by nebylo možné bez podpory vedení Ústeckého kraje a díky dotačním prostředkům z evropských fondů. Kraj vychází vstříc našim investičním potřebám, včetně pomoci s počínající spoluprací s Evropskou investiční bankou, která se slibně rozvíjí právě díky radním Ústeckého kraje,“ uvedl dnes při návštěvě ministra předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba.       

V souvislosti s novou výstavbou v Masarykově nemocnici se na konci října podařilo zkolaudovat nové nemocniční energocentrum s výkonem malé vodní elektrárny, které je nezbytnou součástí budoucího fungování nového pavilonu. „Nové energocentrum bude sloužit k zajištění chodu nového Kardiocentra a jeho hlavních technologií a zároveň je kapacitně připraveno pro budoucí rozšíření nemocnice. Bude tak takovým srdcem našeho areálu“, vysvětluje generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. Trafostanice o výkonu 1,6 MWh bude totiž sloužit nejenom k napájení nového pavilonu, ale fungovat bude také jako náhradní zdroj elektrické energie pro Kardiocentrum při výpadku elektřiny z veřejné distribuční sítě.

Odpolední setkání ministra s vedením Krajské zdravotní bylo vymezeno také diskuzi nad kybernetickou bezpečností nemocnic. Nároky na bezpečnostní systémy jsou kvůli vynalézavosti počítačových hackerů stále vyšší a náročnější, a nemocnice tak stále častěji volají po stálém příjmu plynoucím z úhrad za nemocniční péči, kterým budou moci zajistit výdaje na kybernetickou bezpečnost.

Dnešní návštěva nemocnic Ústeckého kraje obsahovala vše, co jsem chtěl. Jednání s kompetentním vedením o jeho vizi vedení zdravotnictví v kraji, diskuze s lékaři i pacienty, prohlídka fungování nemocnic a řešení čerpání evropských prostředků na modernizace péče i přístrojového vybavení. To vše proběhlo a já odjíždím spokojen,“ zakončil návštěvu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Most s ministrem Vlastimilem Válkem

Vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Most s ministrem Vlastimilem Válkem


3.11.2023

Lékařka chomutovské neurologie dostala významné ocenění

MUDr. Helena Rytířová pomáhá pacientům už neuvěřitelných 56 let. Specialistka na neurologická onemocnění dostala čestnou medaili okresního sdružení České lékařské komory - Chomutov za celoživotní práci. Po poděkování od vedení Krajské zdravotní a chomutovské nemocnice jde o další významné ocenění, které jí bylo předáno na říjnovém výročním shromáždění okresního sdružení ČLK. Vynikající lékařce a stále činné odbornici na epilepsii, poděkovali MUDr. Michal Zeman, Ph.D., předseda OS ČLK a MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář neurologického oddělení.

Helena Rytířová pracuje v chomutovské nemocnici od roku 1967, kde se po ročním působení na interně, stala pevnou a nedílnou součástí týmu neurologického oddělení, kterému zůstala věrná dodnes. Její medicínský záběr je od počátku široký. Paní doktorka je výtečným odborníkem pro celé spektrum neurologických onemocnění, ale velkou pozornost věnuje především pacientům s epilepsií. V této oblasti se nejen stala, ale je stále velmi uznávanou odbornicí. Pomohla tisícům pacientů trpících touto nemocí, a v řadě případů už také jejich dětem, vnoučatům či pravnoučatům.

„Její věrnost lékařské profesi a neurologii je obdivuhodná, stejně tak nasazení s jakým svoji práci v chomutovské nemocnici vykonává“ uvedl Michal Zeman. „Svojí pracovitostí a vynikající diagnostickou zručností je pro nás pro všechny velkým vzorem, inspirací a mentorem lékařského umění. Pro několik generací lékařů je zdrojem velmi cenných odborných i životních zkušeností podpořených velmi lidským přístupem. Já sám rád uvítám její pohled na řadu medicínských i životních situací“ doplnil Jiří Neumann.

Svůj obdiv neskrývali ani přítomní kolegové. Ocenění přichází ve správný okamžik, aby si jej laureátka mohla v plné duševní a fyzické svěžest vychutnat a těšit se z něj. Dostává jej ve chvíli, kdy se svým životem může právem ohlédnout s pocitem dobře vykonané práce. Cena, kterou převzala, ale ještě neznamená, že se bude věnovat jen své oblíbené zahrádce nebo chalupě v Posázaví. MUDr. Helena Rytířová bude nadále působit na neurologii, aktivně se podílet na chodu oddělení a věnovat se svým pacientům.

MUDr. Helena Rytířová

MUDr. Helena Rytířová


2.11.2023

Nová organizace Kardiocentra a změna ve vedení Kardiologické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

S novou organizací a přípravou na rozšíření služeb kardiovaskulární péče v Masarykově nemocnici, a v návaznosti na dokončení výstavby nového pavilonu, kam se zanedlouho přestěhuje Komplexní kardiocentrum, jehož součástí je Kardiologická klinika, byl vedoucím lékařem Kardiocentra od 1. 11. 2023 jmenován MUDr. Petr Křiváček, MBA. Kardiologickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., nově povede primář MUDr. Radim Špaček, dosavadní zástupce přednosty kliniky.

Doktor Špaček střídá dlouholetého přednostu kardiologie prof. MUDr. Pavla Červinku, Ph.D., který odchází po vzájemné dohodě s vedením Krajské zdravotní. Profesor Červinka začal budovat kardiologické oddělení v ústecké nemocnici v roce 2003, poté, co během 90. let kardiologie v tehdejší Masarykově nemocnici nesledovala trendy v invazivní kardiologii a začala zaostávat. Pod vedením profesora Červinky se kardiologické oddělení výrazně modernizovalo, v roce 2007 získalo statut kliniky, která se brzy zařadila mezi nejlepší pracoviště v České republice.

„Práce profesora Červinky, který úspěšně usiloval o zisk statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a vznik Kardiocentra v Krajské zdravotní, znamenala obrovský přínos pro zdravotní péči v Ústeckém kraji a panu profesorovi jménem vedení společnosti za ni děkuji,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Mít možnost být součástí týmu ústeckého kardiocentra si velice vážím. Kardiocentrum se v dohledné době přestěhuje se svými pracovišti kardiologie, kardiochirurgie a kardioanesteziologie do právě dokončovaného pavilonu, kde čeká lékaře, další zdravotnický personál špičkové zázemí umožňující další zkvalitňování péče o pacienty s onemocněním srdce,“ řekl vedoucí lékař Kardiocentra KZ MUDr. Petr Křiváček, MBA. 

„Převzetí špičkového zdravotnického pracoviště, jakým je kardiologická klinika, je velkou výzvou a budu se snažit k jejímu dalšímu rozvoji přispět co nejvíce. Jde o pracoviště, které si vydobylo od odborné veřejnosti, ale i od pacientů, a to nejen z Ústeckého kraje, svými výsledky, velké uznání. Je na co navazovat,“ zdůraznil primář MUDr. Radim Špaček, který nyní kardiologickou kliniku povede.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


2.11.2023

Krajská zdravotní ustanovila patnáctou společnou kliniku s ústeckou univerzitou. Kardiochirurgii povede docent Semrád

Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje již patnáct klinik a jeden ústav. Nově k současným čtrnácti klinikám a Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky přibyla Kardiochirurgická klinika. Ustavení nové kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se uskutečnilo ve středu 1. listopadu 2023. Přednostou kardiochirurgické kliniky se stal doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.

„Velmi mě těší, že spolupráce s Krajskou zdravotní funguje, což dokázal i první akademický rok studentů Fakulty zdravotnických studií přímo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Věřím, že v nastavené spolupráci budeme úspěšně pokračovat i v dalších letech,“ uvedl při ustavení nové kliniky rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

„Blahopřeji členům nově vzniklého společného pracoviště, děkuji všem, kteří se na jeho vzniku podíleli, a panu přednostovi přeji mnoho úspěchů. Jsme rádi, že se členové klinik naší univerzity a Masarykovy nemocnice podílejí na vyučovacím procesu, spolupracují na projektech a vedou, případně oponují závěrečné práce studentů. Stejně dobrou spolupráci teď samozřejmě očekáváme i od pracovníků kliniky kardiochirurgické,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

„Vznikem kardiochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici jsme se dočkali dalšího milníku na cestě, kterou se Krajská zdravotní vydala již před mnoha lety. Na jejím počátku byl vznik kardiologické kliniky, která byla jedním z našich prvních klinických pracovišť. Po získání statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče nyní celý proces završujeme právě vznikem kliniky kardiochirurgické,“ uvedl místopředseda představenstvaKrajské zdravotní, a.s., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

„Jsem moc rád, že personální otázky máme vyřešené ještě před otevřením nového pavilonu kardiocentra v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Věřím, že práci, kterou jsme odvedli v souvislosti se vznikem nových pracovišť a celého pavilonu, ocení naši zaměstnanci i pacienti,“ dodal ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Aleš Chodacki.

„Děkuji vedení Krajské zdravotní a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za projevenou důvěru. Jsem rád, že mohu být součástí celého procesu vzniku kardiochirurgické kliniky. Jsem přesvědčen, že toto pracoviště skvěle zapadne do celkového konceptu ústeckého kardiocentra, které může nabídnout špičkovou zdravotní péči obyvatelům Ústeckého kraje,“ uzavřel nový přednosta Kardiochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.

  

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Zleva doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA,  a MUDr. Aleš Chodacki

Zleva doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a MUDr. Aleš Chodacki


2.11.2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštíví Krajskou zdravotní

V pondělí 6. listopadu navštíví Ústecký kraj ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Hejtman kraje Jan Schiller a vedení Krajské zdravotní mu představí především investiční projekty v hodnotě tři miliardy korun největšího poskytovatele nemocniční péče v Ústeckém kraji, které v následujících letech zásadně promění a zvýší kvalitu krajské nemocniční péče. Nové nemocniční pavilony v chomutovské a ústecké nemocnici, které Krajská zdravotní aktuálně dokončuje nabídnou rozšířené služby a péči pacientům, ale díky modernímu vybavení a nejnovějším technologiím budou schopné přilákat i nové specialisty a lékaře z celé České republiky. V každé z nemocnic Krajské zdravotní se ministr mj. setká také s vedením nemocnice, se kterým prodiskutuje aktuální problémy zdravotnictví. Setkání ministra zdravotnictví s novináři je naplánováno po skončení návštěvy v 16.15 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.


Program návštěvy 10:15 – 16:30:       

Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov, adresa: Kochova 1185, Chomutov 

Setkání s vedením nemocnice – diskuze o investičních projektech Krajské zdravotní. Prohlídka výstavby nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

 Krajská zdravotní – Nemocnice Most, adresa: J. E. Purkyně 270, Most

Setkání s vedením nemocnice - diskuze o aktuálních tématech českého zdravotnictví.

Program mimo Krajskou zdravotní – REMED Meziboří, adresa: Javorová 105, Meziboří u Litvínova

Diskuze s vedením společnosti, prohlídka centra.

Krajská zdravotní – Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, adresa: Sociální péče 3316 /12A, Ústí nad Labem

Prohlídka probíhající výstavby nového pavilonu s operačními sály, odděleními jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, který bude sloužit zejména pro Komplexní kardiocentrum, a dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Kliniku hrudní chirurgie, a prezentace kybernetické bezpečnosti nemocnice. 

16:15 Doorstep s novináři po jednání v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a hejtmana Jana Schillera, před stavbou nového pavilonu, souřadnice pro doorstep ZDE, souřadnice pro parkování novinářů ZDE), účastníci: ministr, hejtman

 

Kontakty pro média:

Požadavky na ministra zdravotnictví směřujte prosím přímo na tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Jana Řežábka, tel.: 774 134 584, email: Jan.Rezabek@mzcr.cz 

Dotazy k programu v Krajské zdravotní směřujte na Petru Roubíčkovou, tiskovou mluvčí Krajské zdravotní, tel.: 739 242 382, email: petra.roubickova@kzcr.eu


27.10.2023

Chomutovská nemocnice Krajské zdravotní cvičila s hasiči

Připravenost personálu chomutovské nemocnice Krajské zdravotní, a.s., i hasičů pro případ požáru v areálu nemocnice je na vysoké úrovni. Konstatoval to ředitel Nemocnice Chomutov MUDr. Michal Zeman, Ph.D., při hodnocení požárního cvičení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., v kooperaci s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje. To proběhlo v ranních hodinách v sobotu 14. října. „Cvičení hodnotíme jako jednoznačně prospěšné,“ uvedl ředitel Zeman.

Při cvičení bylo evakuováno celkem 15 pacientů (figurantů) z gynekologicko-porodnického oddělení.

„Účelem cvičení bylo ověření připravenosti příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje zvládnout případný požár ve zdravotnickém zařízení. Zároveň byla prověřena schopnost nemocnice postarat se o požárem postižené pacienty v reálném čase,“ přiblížil MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Cvičení hasičů v chomutovské nemocnici

Cvičení hasičů v chomutovské nemocnici


27.10.2023

Provoz nemocničních lékáren Krajské zdravotní krátkodobě omezí inventury

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na krátkodobé omezení provozu svých Nemocničních lékáren, kde budou v týdnu od 30. října 2023 probíhat inventury. Léčivé přípravky Lagevrio a Paxlovid k léčbě onemocnění COVID-19 zákazníci v Nemocničních lékárnách KZ dostanou i v době inventur.

V těchto termínech budou Nemocniční lékárny KZ kvůli inventuře pro veřejnost uzavřeny:

Děčín:

Od 1. 11. 2023 do 2. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.00 do 15.30 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 412 705 440.

Ústí nad Labem:

Od 31. 10. 2023 (12.00 hodin) do 3. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 19.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 705 693 476.

Lékárna V Podhájí bude uzavřena ve středu 1. 11. 2023 bez možnosti výdeje Lagevria a Paxlovidu.

Teplice:

Od 31. 10. 2023 do 2. 11. 2023 (12.00 hodin) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid v pohotovostním okénku možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 417 519 679.

Most:

Od 31. 10. 2023 do 1. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 478 032 540.

Chomutov:

Od 30. 10. 2023 (17.00 hodin) do 1. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 18.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 474 447 248.

Litoměřice:

Od 31. 10. 2023 (12.00 hodin) do 2. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 416 723 505.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


Prosím, čekejte