2.7.2021

Očkování zaregistrovaných nezletilých od 12 let proti onemocnění COVID-19

Očkování dětí proti onemocnění COVID-19 bude probíhat převážně v nemocnicích, nikoli v externích očkovacích centrech, z důvodu zajištění přítomnosti pediatra.

Děti se mohou očkovat v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Teplicích, Chomutově a Litoměřicích.

V nemocnici v Rumburku, která pod Krajskou zdravotní, a.s., také spadá, se očkuje v externím očkovacím centru s tím, že pediatr tam bude docházet z oddělení, které je v těsné blízkosti. V Ústeckém kraji se děti mohou očkovat také v nemocnici v Kadani a v Žatci.


Zdroj: info@kzcr.eu


1.7.2021

Lužická nemocnice v Rumburku je od dnešního dne součástí Krajské zdravotní, a.s. S novým ředitelem

Dnešním dnem se stala Lužická nemocnice v Rumburku oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s. coby odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V čele rumburské nemocnice bude coby ředitel zdravotní péče stát MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 byly podepsané předávací protokoly mezi Krajskou majetkovou, p. o. a Krajskou zdravotní, a.s. Za Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) dokumenty podepsal předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba a člen představenstva Ing. Stanislav Dostál a za Krajskou majetkovou, p. o. její ředitelka Ing. Miluše Srbková, MBA. Lužická nemocnice v Rumburku tak dnešním dnem oficiálně patří do sítě nemocnic, které patří pod KZ.

„Jsem opravdu velmi rád, že dneškem počínaje již opravdu můžeme Lužickou nemocnici počítat i formálně mezi ta zařízení, která spravujeme. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku je dlouhodobým problémem, který ale představuje onen pomyslný běh na dlouhou trať a já věřím, že toto rozhodnutí je smysluplné, řešení problému urychlí a profitovat z něj budou pacienti nejen z okolí Rumburku. Je to pro nás jednoznačně výzva,“ řekl předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

Doposud zařízení vedl MUDr. Petr Malý, MBA, který je generálním ředitelem KZ. Toho na pozici ředitele pro zdravotní péči v Lužické nemocnici od 1. 7. 2021 střídá MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH. „Bylo jasné, že je dlouhodobě neudržitelné, abych ze své stávající funkce řídil rumburskou nemocnici. Ta si zaslouží plnohodnotné vedení. Za uplynulý rok jsme určitě všichni odvedli kus práce a já jsem přesvědčený, že MUDr. Tichý v ní bude úspěšně pokračovat,“ sdělil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel. Právě on nového šéfa nemocnice představil již v průběhu tohoto týdne zaměstnancům na setkání, které proběhlo přímo na půdě rumburské nemocnice.

MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, působí v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mimo jiné jako specialista na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči. Stojí v čele Centra parenterální výživy pro pacienty nacházející se v domácím sociálním prostředí, které je jediné svého druhu v Ústeckém kraji. Ke svému působení v nemocnici Rumburk nový ředitel uvedl: „I já se samozřejmě kloním k názoru, že začlenění Lužické nemocnice do Krajské zdravotní je skvělou zprávou především pro pacienty. Budu se maximálně snažit přispět k tomu, aby se provoz nemocnice stabilizoval, a aby společné úsilí všech zaměstnanců i managementu vedlo k úspěšné realizaci plánované rekonstrukce, která přispěje k zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v tomto mikroregionu Ústeckého kraje.“        


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Petr Malý (vlevo) a Michal Tichý.

Petr Malý (vlevo) a Michal Tichý.


30.6.2021

Krajská zdravotní upraví od 1. července provozní dobu odběrových center

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upraví od čtvrtka 1. července 2021 v odběrových centrech ve svých nemocnicích provozní dobu pro vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2. Celotýdenní dvanáctihodinová provozní doba zůstává nezměněna v odběrovém centru v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Provoz odběrových center Krajské zdravotní, a.s., pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od 1. července 2021:

Ø  Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „G“, (úterý, čtvrtek a neděle od 8:00 do 12:00 hodin)

Ø  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

Ø  Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8:00 do 12:00 hodin)

Ø  Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (úterý, čtvrtek a neděle od 8:00
do 12:00 hodin)

Ø  Krušnohorská poliklinika Litvínov, s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov, odběrová místnost, (úterý a pátek od 10:30 do 14.00 hodin)

Ø  Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8:00 do 11:00 hodin)

Ø  Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice (pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin, od 12.00 do 16.00 hodin pouze pro pozvané ze strany nemocnice)


Zdroj: info@kzcr.eu

Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2.

Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2.


29.6.2021

Krajská zdravotní získala pro litoměřickou nemocnici od města 20 milionů na modernizaci a rekonstrukci lůžkových stanic interního pavilonu

Dotaci ve výši 20 milionů korun za účelem spolupodílení se na investicích, rekonstrukcích, opravách, údržbě a modernizaci nemovitého majetku, který je využíván Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnicí Litoměřice, o.z., schválilo zastupitelstvo města Litoměřice.

„Chci poděkovat zastupitelům Litoměřic, kteří dotaci v jasné většině schválili. Je vidět, že nám jde opravdu společně o zkvalitňování úrovně zdravotní péče v našem kraji. Dotace bude využitá na modernizaci a rekonstrukci lůžkových stanic interního pavilonu litoměřické nemocnice,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., pod níž litoměřická nemocnice spadá.

„Snažíme se neustále naši nemocnici rozvíjet tak, aby odpovídala současným požadavkům ze strany pacientů, a to bez finančních prostředků prostě nejde. Schválení dotace samozřejmě velmi vítáme a děkujeme za ni,“ doplňuje Radek Lončák, ředitel zdravotní péče nemocnice v Litoměřicích.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nemocnice Litoměřice, o.z.

Nemocnice Litoměřice, o.z.


29.6.2021

Očkovací látky z děčínského očkovacího centra se znehodnocovat nebudou

V minulých dnech Krajská zdravotní preventivně informovala, že v očkovacím centru v Děčíně došlo 24. 6. k mimořádné události, která způsobila přerušení dodávky elektrického proudu do chladicích zařízení, ve kterých se uchovávají očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech). 

Vzhledem k této technické chybě, kdy u části očkovacích dávek mohlo dojít k narušení teplotního řetězce očkovací látky, bylo vyřazeno do tzv. karantény 678 lahviček s vakcínou. Zástupci Krajské zdravotní, a.s., se následně obrátili přímo na výrobce, společnost Pfizer s žádostí o vyjádření, jak postupovat dále.

Na základě studie provedené přímo výrobcem bylo potvrzené, že inkriminované očkovací látky nejsou dotčené teplotní odchylkou, jejich účinnost tedy není snížena a lze s nimi nadále očkovat.


Zdroj: info@kzcr.eu


25.6.2021

V děčínském očkovacím centru došlo k narušení teplotního řetězce očkovací látky

V očkovacím centru v Děčíně došlo ve čtvrtek 24. 6. k mimořádné události, která způsobila přerušení dodávky elektrického proudu do chladicích zařízení, ve kterých se uchovávají očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Průběh očkování v centru nebyl ohrožen, zájemci jsou očkováni v naplánovaných termínech. Potřebné očkovací látky byly do očkovacího centra doplněny ze zásob.

Celá situace je nyní důkladně prošetřována. S ohledem na celkový rozsah události, kdy bylo vyřazeno do tzv. karantény 678 lahviček s očkovací látkou, je událost prošetřována i ze strany Policie ČR.

Vzhledem k této technické chybě, kdy u části očkovacích dávek mohlo dojít k narušení teplotního řetězce očkovací látky, nabízí Krajská zdravotní, a.s., z důvodu předběžné opatrnosti všem osobám, které byly očkovány ve čtvrtek 24. 6. 2021 v očkovacím centru v Děčíně, možnost bezplatného stanovení hladiny protilátek vytvořených po očkování, a to v odstupu 4 týdnů po podání druhé dávky.  


Zdroj: info@kzcr.eu


25.6.2021

Takřka 5,5 miliónů korun směřuje na zvýšení komfortu pacientů litoměřické nemocnice

Již dodána byla velká část vybavení pořizovaného z dotace s názvem „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“, kterou čerpá Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jako poslední byl z této finanční pomoci ze strany kraje v předposledním červnovém týdnu dodán nový ultrazvuk pro ortopedii v hodnotě 180 tisíc korun.

Předmětem dotace dále byla dvě lůžka s integrovanou váhou pro ARO a 5 matrací pro mezioborovou jednotku intenzivní péče. Na ARO a rehabilitační oddělení byly z této dotace pořízeny také zvedáky pacientů, pro několik pracovišť nemocnice byly zakoupeny infuzní pumpy a injektomaty.

„Rovněž dodána již byla také převozová křesla, mechanické vozíky a transportní lehátka s pevnou výškou, výhřevné lůžko pro novorozenecké oddělení a motomed pro ruce a nohy a čtyřkolová chodítka pro rehabilitaci,“ doplnil informaci Miroslav Janošík, který dotaci zajišťuje. Rodičkám již slouží další bezdrátový přístroj pro monitorování těhotných a dopravní zdravotní služba dostala další schodolez usnadňující přepravu imobilních pacientů. „Interní oddělení získalo díky této dotaci dvě digitální sedačkové váhy a 45 nových jídelních stolů do pacientských jídelen,“ upřesnil ještě Miroslav Janošík.

„Celková hodnota vybavení pro zlepšení komfortu pacientů pořizovaného z této dotace činí 5,3 miliónu korun,“ uvedl Radek Lončák, ředitel zdravotní péče Nemocnice Litoměřice, o.z. Dokončení celého projektu je plánováno na konec letošního roku.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Nový ultrazvuk pro ortopedii.

Nový ultrazvuk pro ortopedii.


24.6.2021

Litoměřická nemocnice pořídila pro zvýšení komfortu svých zaměstnanců vybavení v hodnotě přes půl miliónu

Ke svému konci se chýlí dotace s názvem „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“, kterou čerpá Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za přidělené finance ve výši 678 tisíc korun nemocnice nakoupila vybavení zvyšující pohodlí pro práci zdravotníků. Dotace bude uzavřena ke konci června 2021.

 „Nejvíce bylo nakoupeno šatních skříněk, a to 200 kusů. Tato položka činila takřka půl miliónu korun z celkové dotace,“ seznámil Radek Lončák, ředitel zdravotní péče Nemocnice Litoměřice, o.z., a doplnil, že z tohoto programu byly rovněž pořízeny dvě kuchyňské linky, které směřovaly na sesterny dětského oddělení, 17 kancelářských židlí v hodnotě přes 80 tisíc korun a devět křesel na denní místnosti zaměstnanců v hodnotě 40 tisíc korun, která byla umístěna především na gynekologicko porodnické oddělení.

Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje čerpá litoměřická nemocnice nepřetržitě již do roku 2014. Nejprve byly tyto prostředky určeny pro zvyšování komfortů pacientů, do roku 2019 jsou Ústeckým krajem dotačními projekty podporováni i zaměstnanci nemocnic.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


24.6.2021

Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky v oblasti vědy a výzkumu - kvůli pandemii hned za dva roky

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) uspořádala ve středu 23. června 2021 v červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem sedmý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Mimořádně šlo o předání ocenění za roky 2020 i 2019, protože konání konference loni zhatila pandemie nemoci COVID-19.  Záštitu nad akcí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. 

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Akce se kromě hejtmana Schillera zúčastnili zástupci KZ - předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda dozorčí rady Mgr. Karel Krejza, generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiří Laštůvka a členové Vědecké rady KZ. Univerzitu J. E. Purkyně reprezentovali prorektor doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., a další její zástupci i hosté z akademické, profesní i veřejné sféry. Akce se také zúčastnil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem. 

„Máte za sebou skutečně těžké období, které ještě nekončí, ale vidíme světlo na konci tunelu. Určitě jste si prošli očistcem. O to více si vážím skutečnosti, že i v takové době jste věnovali čas vědecké činnosti. Blahopřeji všem, kdo ocenění získali a děkuji těm, kdo vás podpořili - jak managementu Krajské zdravotní, tak všem, kteří s vámi spolupracovali a vytvářeli podmínky. Myslím si, že to bylo těžší v době, v níž se už nějaký čas nacházíme,“ zdůraznil při zahájení Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s., za roky 2019 a 2020 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče). Za rok 2019 byla udělena cena za nejlepší publikace autora s nejvyšším kumulativním impakt faktorem (cena Vědecké rady KZ).

„Máme za sebou období, které nebylo jednoduché, a bezpochyby chceme všichni věřit, že se zase pomalu a opatrně vracíme do normálu. Na druhou stranu tato doba jasně ukázala, jak strašně důležitou roli v životě všech zdravotníci hrají. Chci touto cestou všem svým kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, velmi si jejich práce vážím. A těm, které jsme v rámci výroční konference ocenili, i pogratulovat,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že se mohu zúčastnit této vědecké konference a také předat ceny za nejlepší vědecké práce. Když už jsem se sám vědecké kariéře trochu zpronevěřil… Kdysi jsem slyšel od jednoho žadatele o dotaci, že žádný gól lidstvo neposune. Zato jsem přesvědčen, že vaše vědecké práce lidstvo posunují a jsem vám za to vděčný. Přeji vám mnoho úspěchů, hodně klidu do příštích let a ať to máme všichni jednodušší,“ řekl Mgr. Karel Krejza, předseda dozorčí rady KZ.

„Opakovaně říkáme, že chceme podporovat vědu a výzkum a chceme také veřejnosti prezentovat špičkovou práci našich pracovišť a lidí na nich. I já se tedy připojuji s gratulací všem oceněným, kteří odvedli kus práce. A protože chceme, aby o jejich kvalitách vědělo co nejvíce lidí, zřizujeme nyní elektronickou vědeckou knihovnu, kde budou oceněné práce přístupné,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. 

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v předchozích dvou letech. Poděkoval za k dnešnímu dni v sedmi kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 23 milionů Kč. Představil také nového člena Vědecké rady KZ MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., přednostu Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Nejprve za rok 2019, poté za rok 2020. Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu. Mezi vítězné autory byla rozdělena za oba roky částka 610 000 Kč. 

2019

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice (MNUL), a kolektiv autorů, za 2. místo ji převzal prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., z Neurochirurgické kliniky v MNUL a cena za 3. místo náleží kolektivu autorů z Komplexního cerebrovaskulárního centra při MNUL v čele s MUDr. Ing. Davidem Černíkem, Ph.D., MBA.

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D. z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Hynek Zítek z Neurochirurgické kliniky v MNUL a za 3. místo MUDr. Jan Lodin ze stejného pracoviště.

Cenu za nejlepší vědecké publikace autora s nejvyšším kumulativním impakt faktorem za rok (cenu Vědecké rady KZ) převzal doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) v MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra MNUL.  

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěly Bc. Monika Tesařová a Petra Jelínková z Neurochirurgické kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila Bc. Petra Janoušová z Emergency MNUL. Oceněnou na třetím místě byla Bc. Zuzana Hejčlová z Neurochirurgické kliniky.

2020 

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo získal doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z KAPIM, za 2. místo ji dostal MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., a jako 3. nejlepší v této kategorii vědeckou práci měl prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie MNUL. 

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Vít Bába z téže kliniky a za 3. místo MUDr. Dušan Ospalík z Neurologického oddělení MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra MNUL.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství zvítězily Bc. Monika Tesařová, Lucie Lippertová a Kateřina Tomová z Neurochirurgické kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila Petra Pöschlová z Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov. Cenu za třetí místo v kategorii převzaly Bc. Kateřina Bělinová a Bc. Petra Janoušová z Emergency MNUL. Vítězky na závěr pokřtily publikaci Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii, za jejíž autorství  nejvyšší ocenění získaly.

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderovala Inna Puhajková. V programu vystoupila zpěvačka Dasha.


Prohlédněte si video z akce, které lze stáhnout na: 

Výroční konference 2019_2020.zip

Uživatelské jméno kz

Heslo: kzcr


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Po vyhlášení oceněných od Vědecké rady KZ ve všech kategoriích za rok 2019 a 2020 se ti, kdo ceny převzali, společně vyfotografovali. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Po vyhlášení oceněných od Vědecké rady KZ ve všech kategoriích za rok 2019 a 2020 se ti, kdo ceny převzali, společně vyfotografovali. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


21.6.2021

Podpis smluv stvrdil převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s., od 1. července 2021

V průběhu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byly podepsány klíčové smlouvy o převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod správu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice se stane od 1. července 2021 odloučeným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Bude tak završen klíčový bod transformace této nemocnice do systému krajské zdravotní péče začleněním do sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji.

Podpisem Smlouvy o koupi nemovitých věcí a Smlouvy o koupi závodu byl završen proces transformace Lužické nemocnice v Rumburku ze správy Krajské majetkové, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, pod správu Krajské zdravotní, a.s. Snahou vedení Ústeckého kraje a akciové společnosti Krajská zdravotní bylo dokončit tento transformační proces co nejdříve, aby byl definitivně zajištěn stabilní chod a budoucí rozvoj tohoto zdravotnického zařízení.

Za Krajskou zdravotní, a. s., smlouvy podepsali předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. Za Krajskou majetkovou, p. o., ředitelka Ing. Miluše Srbková, MBA, a za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan Schiller. Přítomen podpisu byl také člen Rady Ústeckého kraje s gescí pro oblast majetku a investic Mgr. Bc. Tomáš Rieger.

„Již před podzimními krajskými volbami jsem jasně deklaroval, že je mým zájmem co nejdříve začlenit Lužickou nemocnici v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s. Intenzivně jsme se tomu věnovali a jsem rád, že nyní se to povedlo. Pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku je to skvělá zpráva. Bude zaručen stabilní provoz rumburské nemocnice a její budoucí rozvoj. Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele kraje i tohoto regionu je pro vedení kraje jednou z hlavních priorit,“ uvedl při podpisu smluv hejtman Jan Schiller.

Krajský radní Tomáš Rieger ho doplnil: „Krajská majetková, p. o., v tomto odvedla velký kus práce a za to jí patří poděkování. Lužická nemocnice v Rumburku je však klasické zdravotnické zařízení, které by logicky mělo být řízeno v rámci sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v regionu. Jsem rád, že na tom od začátku s vedením Krajské zdravotní, a.s., panovala shoda a celý proces transformace této nemocnice jsme podpisem smluv dotáhli do zdárného konce. Je to dobrý krok k jistotě její záchrany.“

„Začlenění Lužické nemocnice v Rumburku do Krajské zdravotní, a.s., vítáme. Je to správný krok, jak zajistit pro občany Šluknovského výběžku kvalitní zdravotní péči na vysoce profesionální úrovni. Stejně tak věříme, že se postupem času, jak se nám bude dařit nemocnici rekonstruovat, uleví naší nemocnici v Děčíně, která z části péči o obyvatele výběžku zvláště v oborech jako je chirurgie nebo interna převzala. Uděláme vše dostupné pro to, aby se nemocnici povedlo pozvednout v co nejkratší možné době. Jsme ale realisté a víme, že to ještě nějakou dobu potrvá, a to i v závislosti na tom, jak se povedou realizovat naplánované investice. Z naší strany se snažíme dělat možné maximum,“ okomentoval podpis smluv za Krajskou zdravotní, a. s., předseda představenstva Ondřej Štěrba.


Zdroj: info@kzcr.eu

Za Ústecký kraj smlouvu podepsal hejtman Jan Schiller (druhý zleva), za Krajskou zdravotní, a.s., místopředseda představenstva Leoš Vysoudil a předseda představenstva Ondřej Štěrba (vpravo). Zcela vlevo Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic

Za Ústecký kraj smlouvu podepsal hejtman Jan Schiller (druhý zleva), za Krajskou zdravotní, a.s., místopředseda představenstva Leoš Vysoudil a předseda představenstva Ondřej Štěrba (vpravo). Zcela vlevo Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic


Krajská zdravotní, a.s. - Oddělení komunikace a marketingu

Oddělení komunikace a marketingu obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Oddělení komunikace a marketingu, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Odboru kanceláře generálního ředitele, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

Vedoucí Oddělení komunikace a marketingu, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Oddělení komunikace a marketingu, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 146
Email:

Ing. Helena Luzumová

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 148
Email:
Prosím, čekejte