4.2.2021

Krajská zdravotní otevírá všechny vjezdy do areálů svých nemocnic

Krajské zdravotní, a.s., zavádí do areálů, v nichž je zaveden závorový systém, po domluvě s vedením Ústeckého kraje neomezený vjezd pro motoristy. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji reaguje na vývoj pandemie související s šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

„Důvodem otevření areálů nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově je zlepšení dostupnosti odběrových a vakcinačních covid center,“ říká mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

Přehled odběrových a vakcinačních center najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu


3.2.2021

KAPIM v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem poskytuje pacientům s těžkou formou COVID-19 špičkovou péči

Průměrná doba hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 na jednotce intenzivní péče Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (JIP KAPIM) je 13 dní. Úmrtnost pacientů s COVIDEM-19, kteří byli na JIP KAPIM hospitalizovaní, je 27 %.

Zdravotníci pracující na KAPIM se starají o pacienty, kteří trpí vážnou formou onemocnění COVID-19 a odvádějí vysoce profesionální výkony. „K nám na kliniku se dostávají skutečně pacienti, které COVID-19 postihl opravdu vážně,“ říká primář kliniky MUDr. Josef Škola, EDIC. Od září 2020 do konce ledna 2021 bylo na KAPIM hospitalizováno celkem 208 nemocných, z nichž 173 potřebovalo umělou plicní ventilaci a 56 pacientům pomohla samotná kyslíková terapie bez napojení na plicní ventilátor. Celkem 9 pacientů v nejtěžším stavu muselo být v tomto období napojeno na mimotělní krevní oběh a strávili na něm v průměru 13,6 dne.

„Snahou nás všech je, pokud je to jenom trochu v našich silách a možnostech, vracet i takto těžce nemocné pacienty zpět do života. Průměrná doba hospitalizace u nás na JIP je 13 dní, což je srovnatelné s jinými takto vážnými diagnózami. Pokud někdo tvrdí opak, tak znevažuje práci nás všech tady,“ přibližuje současnou realitu primář Škola.

Jeho slova potvrzují i další konkrétní údaje. Průměrných věk pacientů na KAPIM, kteří potřebují hospitalizaci, je 67 let a mortalita hospitalizovaných s vážným průběhem COVIDU-19 se nyní pohybuje na hodnotě 27%, což je v rámci velmi vážné situace, která nyní v celé České republice panuje, a to i v porovnání s dalšími obdobnými pracovišti v České republice, skóre, které si zaslouží uznání a respekt.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

ECMO pomáhá těžce nemocným v boji s onemocněním COVID-19.

ECMO pomáhá těžce nemocným v boji s onemocněním COVID-19.


2.2.2021

Nadační fond Krajské zdravotní připravil pro studenty zdravotnických oborů mimořádný stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 - 2021

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. (NF KZ), již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem nejen studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a.s. (KZ). Pro akademický/školní rok 2020 - 2021 NF KZ připravil mimořádný stipendijní program, který byl po schválení správní radou NF KZ vyhlášen předsedou správní rady NF KZ.

Mimořádný stipendijní program je určený pro podporu studentů 2. a 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra a studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař.

Výše a podmínky stipendií

1. všeobecná sestra – stipendium 150 000 Kč

·         student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let

2. lékař – stipendium 225 000 Kč

·         student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, práce na některém z následujících pracovišť: urologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most), otorinolaryngologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín a Nemocnice Most), neurologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), chirurgické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), sportovní medicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem), psychiatrické oddělení (Nemocnice Most).

3. lékař – stipendium 250 000 Kč

·         student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, práce na interním oddělení jednoho ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most)

4. všeobecná sestra – stipendium 100 000 Kč

·         student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let

5. lékař – stipendium 100 000 Kč

·         student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let, práce na jednom z následujících zdravotnických pracovišť: Nemocnice Děčín (rehabilitační oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení), Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (klinika úrazové chirurgie, kardiologická klinika, nefrologicko-dialyzační oddělení, psychiatrické oddělení, onkologické oddělení, plicní oddělení, patologické oddělení), Nemocnice Teplice (ortopedické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení), Nemocnice Most (plicní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení), Nemocnice Chomutov (ortopedické oddělení, onkologické oddělení, oddělení nukleární medicíny, hematologicko-transfuzní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení)

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory omezen.

Žádosti lze podávat v době od 1. 2. 2021 do 28. 02. 2021.

Další podmínky programu zájemci naleznou na: nf.kzcr.eu.

Zdroj: info@kzcr.cz29.1.2021

Ústecký kraj i přes nižší dodávky vakcín proti COVID-19 očkuje. Na vyšší zájem je připravený

Očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji pokračuje, vše je limitované počtem dodaných vakcín. Domluvené termíny očkování se zdravotnická zařízení snaží dodržovat. Začalo očkování druhou dávkou, proto muselo být přistoupeno v některých případech k přesunutí již domluvených termínů, a to v souladu s doporučením Centrálního řídícího týmu.

Musela být také pozastavena rezervace termínů již zaregistrovaných zájemců o očkování. Vedení kraje a vedení Krajské zdravotní, a.s., vnímá očkování proti COVID-19 jako absolutní prioritu. Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje pokračuje v očkování. Očkují se zdravotníci, senioři 80+ a klienti a zaměstnanci domovů pro seniory. Aktuálně je připraveno celkem 16 očkovacích center.

Jedná se o tato místa:

 

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Rumburk

 • Nemocnice následné péče Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Očkování proti COVIDU-19 je pro nás prioritou. Včera jsme navštívili některá místa, která jsme si vytipovali pro zřízení velkokapacitních očkovací center. Jedná se zatím o Rumburk, Most, Litoměřice a Ústí nad Labem. Důležité ale je, abychom měli k dispozici dostatek očkovacích vakcín. Jejich dodávky bohužel nyní pokulhávají, jak všichni víme. Jsme v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví a vyvíjíme maximální možnou snahu, abychom vakcíny zajistili. Ale je slušné přiznat, že v tento moment jsou naše možnosti omezené. Organizačně ale připraveni jsme,“ vysvětluje situaci hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Proces očkování jsme nepřerušili, termíny, které měli senioři 80+ zarezervované, se snažíme dodržet, ale v některých případech nakonec ke zrušení došlo. Musíme nyní očkovat druhou dávkou. Snažíme se v maximální míře zajistit vakcíny tak, aby nemohlo dojít k tomu, že již naočkovaní druhou dávku nedostanou. Děláme opravdu maximum. Proočkovanost zdravotnického personálu je pro nás navíc absolutně klíčová, abychom mohli dál poskytovat kvalitní zdravotní péči v našich zařízeních,“ říká Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a také krajský koordinátor pro vakcinaci proti COVID-19 v Ústeckém kraji.

Aktuálně je v Ústeckém kraji naočkováno celkem 74 % zdravotnického personálu, 1158 seniorů 80+ a 1190 klientů a zaměstnanců v domovech pro seniory. Zájem zdravotníků i veřejnosti o očkování je značný. Kraj na celém procesu spolupracuje také s praktickými lékaři, kteří jsou připraveni s očkováním začít. Vakcíny jsou od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, první dávky očkovacího séra od této společnosti by měly do Ústeckého kraje dorazit v pondělí 1. února 2021.

Bohužel, vyžadují specifické podmínky při zacházení a nejsou tak vhodné pro očkování v ordinacích praktických lékařů. S masovějším zapojením praktiků se tak počítá v momentě, kdy bude k dispozici vakcína od společnosti AstraZeneca, která není tak náročná na manipulaci a uskladnění. Praktici se nyní můžou zapojit do očkování v rámci očkovacích center nebo v rámci mobilních očkovacích týmů, které vyjíždějí do domovů pro seniory.

Více informací najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

Tisková konference na Krajském úřadě Ústeckého kraje k pokračující strategii očkování proti nemoci COVID-19. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Tisková konference na Krajském úřadě Ústeckého kraje k pokračující strategii očkování proti nemoci COVID-19. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


28.1.2021

Iktová centra nemocnic v Chomutově a Teplicích získala nejvyšší ocenění European Stroke Organisation a Angels Initiative

Angels Initiative je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zvyšování počtu pacientů s cévní mozkovou příhodou léčených ve specializovaných centrech a optimalizace kvality léčby a péče. Projekt je podpořen World Stroke Organisation (WSO) a European Stroke Organisation (ESO). V České republice oficiální záštitu převzala Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., v nemocnicích Chomutov a Teplice, v tomto projektu dosáhla nejvyššího hodnocení a získala Diamantový status.

V rámci projektu je sledováno 10 měřítek, která hodnotí úroveň procesů logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče. Jak časné zahájení specifické rekanalizační léčby, tak komplexní péče zaměřená na léčbu komorbidit a prevenci komplikací významně zvyšují šance na příznivý klinický stav. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem - zlaté, platinové a nejvyšší diamantové.

V ČR získalo nejvyšší stupeň 10 nemocnic, z toho 2 z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem pro Iktové centrum Nemocnice Chomutov a Iktové centrum Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo oběma centrům uděleno v rámci světového kongresu, který se konal virtuálně na konci roku 2020.

Velké poděkování za tento mimořádný úspěch patří především lékařům a sestrám neurologických kolektivů obou iktových center za jejich skvělou a obětavou práci. Nelze opomenout ani kvalitní práci, kterou odvádí personál zdravotnické záchranné služby, radiologie, rehabilitace a dalších oborů, bez kterých se péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou neobejde.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., získala Diamantový status.

Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., získala Diamantový status.


26.1.2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Iktové centrum Nemocnice Chomutov úspěšně prošly auditovaným mezinárodním projektem ke zvýšení kvality péče

V rámci kontinuální snahy o zlepšení kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) se Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) a Iktové centrum (IC) Nemocnice Chomutov úspěšně zapojily do mezinárodního auditovaného projektu QASC (Quality in Acute Stroke Care).

Projekt se zaměřuje na kvalitu péče v prvních třech kritických dnech po CMP ve třech oblastech - monitorace hladiny krevního cukru (glykémie) a korekce jejích vysokých hodnot, monitorace tělesné teploty a monitorace poruchy polykání. Bylo již prokázáno, že důsledné intervence v těchto oblastech výrazně zlepšují šance na dobrý klinický výsledek léčby a snižují mortalitu, zároveň prevence komplikací vede k snížení krátkodobých i střednědobých finančních nákladů léčby.

V rámci České republiky projektem úspěšně prošlo pět nemocnic, z čehož dvě jsou z Krajské zdravotní. Jako druhá nemocnice v ČR absolvovala finální audit IC Chomutov, kterou nyní následovalo KCC MNUL. „Naše úsilí o zlepšování kvality péče o pacienty tímto jistě nekončí. Velké poděkování za zvládnutí projektu patří především sesterské části neurologického kolektivu komplexního cerebrovaskulárního centra a sestrám Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici, neboť zapojení do projektu zvyšuje nároky v jejich již tak nelehké práci,“ uvedl za KCC MNUL MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

„Jsem hrdý na to, jak skvělý tým u nás máme. Úspěšné absolvování auditu mezinárodního projektu QASC je potvrzením, že naše léčebná a ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou je na velmi vysoké úrovni, která snese srovnání s iktovými centry nejen v České republice, ale i ve světě. Velké poděkování patří všem sestrám neurologického oddělení. Ocenění si zaslouží zejména staniční sestra neurologické JIP a její kolektiv,“ doplnil za IC Chomutov primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


25.1.2021

Sdružení Lemniskáta - život bez bariér děkuje zdravotníkům ústecké nemocnice za péči o pacienty s COVID-19

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., získala pro zdravotníky a pomocníky covid jednotek padesát notýsků Batole a stejný počet sešitků Mini od sdružení Lemniskáta – život bez bariér - zdobených srdíčky a děkovnou dekorativní páskou s větou „Myslíme na vás“. Personálu připomenou pracovní chvíle v době celosvětové pandemie.

„Rozhodli jsme se alespoň o malou a symbolickou podporu nemocnic a pracovníků na covid jednotkách s tím, že jim darujeme drobnost z našeho výrobního programu,“ uvedl Petr Hirsch, zástupce sdružení Lemiskáta – život bez bariér.

„Notýsky jsou moc krásné a udělaly nám v této pro zdravotnická zařízení nelehké době velkou radost. Rozdám je za odměnu personálu, který si odvádí nejlépe svou práci,“ poděkovala hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová.

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s., je nestátní neziskovou organizací v Praze, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. „Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství,“ dodal Petr Hirsch.

Zdroj: info@kzcr.eu

Sešitky pro zdravotníky od sdružení Leminiskáta – život bez bariér jako poděkování pro zdravotníky ústecké nemocnice. Na snímku hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Mgr. Markéta Svobodová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Sešitky pro zdravotníky od sdružení Leminiskáta – život bez bariér jako poděkování pro zdravotníky ústecké nemocnice. Na snímku hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Mgr. Markéta Svobodová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


21.1.2021

Ve vakcinačním centru Krajské zdravotní v ústecké nemocnici se nechal naočkovat i stoletý Alois Randus

Zdravotníci vakcinačních center a mobilních týmů v Ústeckém kraji pokračují v očkování seniorů starších osmdesáti let proti nemoci COVID-19. Vakcínu si nechal v centru pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice aplikovat i stoletý Ústečan Alois Randus.

„Pro očkování proti covidu jsem se rozhodl, protože chci nadále zůstat zdravý. Mojí největší zálibou jsou včely. Přes třicet let jsem vedl kroužek. Řada žáků si ke mně chodí stále pro rady. Nechci se obávat, že se od nich nakazím. Až skončí opatření, plánujeme na zahradě velkou oslavu narozenin,“ uvedl senior, který jubileum oslavil 13. ledna a do očkovacího centra ho doprovodily jeho dvě dcery.

Stejně jako každý zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 i on musel vyplnit formulář o svém zdravotním stavu se souhlasem s aplikací vakcíny a prošel lékařskou prohlídkou. „Skoro vůbec mě píchnutí nebolelo. Cítím se velmi dobře,“ odpověděl senior v čekárně po opuštění vakcinační ambulance.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská linka pro zájemce o očkování proti nemoci COVID-19 z řad seniorů z Ústeckého kraje

Telefonní číslo: 800 876 011

Pondělí až pátek od 9 hodin do 15 hodin.
Toto telefonní číslo slouží pro pomoc při registraci a rezervaci termínu na očkování a odpovědi na otázky týkající se tohoto očkování

Informace o očkování v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

O očkovat proti nemoci COVID-19 se nechal i stoletý Ústečan Alois Randus. Vakcínu mu aplikovala zdravotní sestra Bc. Eva Křížová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

O očkovat proti nemoci COVID-19 se nechal i stoletý Ústečan Alois Randus. Vakcínu mu aplikovala zdravotní sestra Bc. Eva Křížová. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


20.1.2021

Na covidových jednotkách Krajské zdravotní vypomáhá téměř šest desítek vojáků

V nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, na covidových jednotkách v těchto dnech vypomáhá téměř šest desítek příslušníků Armády České republiky. Vojáci jsou rozděleni především na standardní lůžkové stanice a jednotky intenzivní péče pečující o pacienty s nemocí COVID-19.

Nadporučík Vladimír Kosina, velitel dvanácti vojáků vypomáhajících v ústecké Masarykově nemocnici, uvedl, že úloha vojáků ve zdravotnickém zařízení je ulehčit v péči o pacienty především střednímu a nižšímu zdravotnickému personálu. „Jsme rozděleni do dvanáctihodinových směn. Sestřičkám a sanitářkám pomáháme především s hygienou ležících pacientů, jejich transportem na různá vyšetření. Pro každého z nás je to nová životní zkušenost,“ říká letecký mechanik z 21. základny taktického letectva z Čáslavi.

Na profesionální vojáky v nemocničních uniformách reagují pacienti velmi dobře. „Především muži, když se dozví, že jsme z armády, zavzpomínají na svou základní vojenskou službu. Pacientky zase vzpomínají, jak jezdily za svými partnery do kasáren. Někdy to bývá i na delší povídání. Co mě hodně překvapilo, jak si člověk vytvoří rychle vztah k nemocnému na lůžku. Téměř každého pacienta znám jménem,“ uvádí Vladimír Kosina sloužící na covidové jednotce číslo 6, ve kterou se proměnila lůžková část neurologického oddělení.

Kromě historek, čelí příslušníci Armády České republiky i nepříjemným momentům péče o pacienta s COVID-19. „Pomáhal jsem oblékat se do ochranných pomůcek blízkým pacienta, aby se s ním mohli rozloučit před jeho smrtí. Příjemné také není, když vidíte s těžkým průběhem nemoci vrstevníky na lůžku,“ dodává šestatřicetiletý profesionální voják.

Příslušníci Armády České republiky se v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., střídají ve čtrnáctidenních turnusech.  

Zdroj: info@kzcr.eu

Personál covidové jednotky číslo 6 v ústecké Masarykově nemocnici s nadporučíkem Vladimírem Kosinou. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Personál covidové jednotky číslo 6 v ústecké Masarykově nemocnici s nadporučíkem Vladimírem Kosinou. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


19.1.2021

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19_aktualizace o nová očkovací centra

Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Ing. Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a.s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

Informace k očkování budou k dispozici na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s., a také na webu Ústeckého kraje.

 

Fotografie z akce naleznete na https://www.kzcr.eu/cz/kz/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

zástupce vedoucí Střediska komunikace, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Střediska komunikace, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 146
Email:

Ing. Helena Luzumová

referent Organizačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 148
Email:

Ing. Hana Červenková

referent Organizačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 149
Email:
Prosím, čekejte