8.3.2022

V děčínské nemocnici Krajské zdravotní slavnostně zahájili provoz babyboxu nové generace

V pořadí čtvrtý babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), je v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v děčínské nemocnici se v úterý 8. března 2022 zúčastnili Ludvík Hess, iniciátor babyboxů v České republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. Zařízení nové generace již zprovoznila 24. listopadu 2017 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 6. prosince 2020 Nemocnice Most, o.z., a 2. dubna 2021 Nemocnice Teplice, o.z.

V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 81 babyboxů, do nichž bylo během bezmála 17 let jejich existence odloženo 232 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Teplicích do něho byli odloženi dva chlapci a jedna holčička, v Mostě čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři a v Chomutově jeden chlapec. V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 17 dětí. V Litoměřicích dítě do babyboxu dosud nikdo neodložil.

Původní babybox v děčínské nemocnici byl uveden do provozu před bezmála 12 lety – 12. dubna 2010.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Slavnostní zahájení provozu babyboxu nové generace v děčínské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Slavnostní zahájení provozu babyboxu nové generace v děčínské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


8.3.2022

Pandemie nemoci COVID-19 pozvolna ustupuje, v Ústeckém kraji zdravotníci do začátku března podali milion a čtvrt dávek vakcíny

Pandemie nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 pozvolna ustupuje. Jsou tomu právě dva roky, co prvního pacienta s tímto onemocněním v České republice indikovali specialisté z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Během tohoto období zdravotníci v Ústeckém kraji při několika vlnách čelili náporu více než 17 tisíc pacientů vyžadujících zdravotní péči, přes tři tisíce z nich potřebovalo hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. V Ústeckém kraji zdravotníci do 1. března 2022 podali jeden a čtvrt milionu dávek vakcíny, 304 tisíc lidí obdrželo posilující dávku.

KZ v koordinaci s Ústeckým krajem s vakcinací proti onemocnění COVID-19 začala 30. prosince 2020, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z Infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. Hned čtrnáct dní poté, 13. ledna zahájili zdravotníci očkování seniorů, kteří již od počátku byli nejohroženější věkovou skupinou kvůli možnému těžkému průběhu nemoci COVID-19. Krajská zdravotní jako největší poskytovatel zdravotní péče v regionu spolu s Ústeckým krajem proto připravila další mobilní očkovací tým pro seniory v kategorii 80 let a více. Právě vakcinace obyvatelstva byla absolutní prioritou. V Ústeckém kraji od konce ledna 2021 zahájilo činnost 16 vakcinačních center včetně pěti v nemocnicích KZ. Dva ze tří mobilních týmů pro Ústecký kraj pak měly základny v ústecké Masarykově nemocnici, respektive v Nemocnici Most. Rychlost očkování v následujících týdnech limitoval nedostatek očkovací látky.

Se vzrůstajícím zájmem o očkování proti nemoci COVID-19 se v dubnu a květnu 2021 stěhovala centra do nových prostor s kapacitou 500 – 1000 naočkovaných denně ve všech větších městech Ústeckého kraje. Po zprovoznění nového centra v chomutovské nemocnice se očkování stěhovalo i do budovy Českého vysokého učení technického v Děčíně, do Sportarény v Teplicích, Sportovní haly Most, bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a do největšího pavilonu výstaviště v Litoměřicích.

V polovině června 2021 mělo za sebou očkování proti onemocnění COVID-19 více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Přes 170 tisíc lidí dostalo dvě dávky vakcíny. Celkový počet vyočkovaných dávek se v Ústeckém kraji přehoupl přes půl milionu. První dávku tak do té doby obdrželo více než 42 procent obyvatel Ústeckého kraje, více než 21 procent lidí už mělo očkování ukončené. Zájem o očkování rychle stoupal po otevření všech věkových skupin pro registraci, s blížícími se termíny letních dovolených v zahraničí.

Ale počty lidí přicházejících do očkovacích center šly v červenci, oproti květnu a červnu, o 50 % dolů – na poklesu se podepsaly dovolené, ale i letní prázdniny. Snaha o naočkování i těch, kteří by se na cestu do očkovacího centra vydali jen stěží, vedla k zahájení výjezdů mobilních očkovacích týmů do vyloučených lokalit. Ten první zdravotníci uskutečnili, s nabídkou jednodávkové vakcíny Janssen, 16. července 2021 za ve čtvrti Mojžíř v Neštěmicích na Ústecku. V obchodním centru Forum v Ústí nad Labem bylo 27. července uvedeno do provozu první očkovací centrum proti nemoci COVID-19 pro příchozí bez nutnosti registrace v Ústeckém kraji. V srpnu KZ umožnila očkování pro neregistrované příchozí i v Děčíně, Chomutově a Mostě. Na konci prosince 2021 bylo zahájeno očkování dětí ve věku 5 – 11 let. KZ je pro nejmladší věkovou skupinu zajišťuje ve svých nemocnicích v Ústí nad Labem a Rumburku.

„K datu 1. března 2022 zdravotníci podali celkem 1 244 647 dávek vakcíny a proočkovanost obyvatel Ústeckého kraje přesáhla šedesátiprocentní hranici. Minimálně jednu dávku obdrželo 509 762 osob, což představuje 62,55 %, ukončovací dávku má 503 318, tedy 61,61 % obyvatel. Pro posilující dávku si přišlo 303 965 lidí, tedy 60,39 % z nich. Toto číslo představuje 37,2 procenta z celkové populace v Ústeckém kraji,“ informuje Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19 a vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Od samého počátku jsme nepřestávali tvrdit, že očkování je jedinou cestou, jak se ze situace, která paralyzovala život celé společnosti, dostat. Že je to jediné řešení, jak se vyhnout těžkému průběhu onemocnění COVID-19. V praxi se pak potvrdilo, že nemocní, ale očkovaní lidé tolik nezatěžovali nemocnice a především jejich jednotky intenzivní péče, protože díky vakcíně neměli závažný průběh nemoci,“ konstatuje Ing. Petr Severa.

„Dva roky od diagnózy prvního pacienta s COVID-19 v Ústeckém kraji a ČR obecně, s vizí slábnutí viru v příštích měsících a s nadějí, že to všechno snad již skončí, nastává příležitost ohlédnout se zpět. V Ústeckém kraji jsme za poslední dva roky provedli celkem 3 686 131 testů na SARS-CoV-2. Nemoc COVID-19 se oficiálně vyskytla u 253 500, což je 31 % obyvatel kraje. Hospitalizace byla nutná u 17 205 osob, z toho 3 107 pacientů potřebovalo péči intenzivní. Celkem 3 274 lidí na COVID-19 v Ústeckém kraji zemřelo, což představuje 0,4 % obyvatel kraje, tedy každého dvou set padesátého z nás. Celková úmrtnost na COVID-19 byla 1,3 %, u nemocných vyžadujících hospitalizaci pak 19 %,“ rekapituluje a zároveň doplňuje souhrn koordinátor intenzivní péče v Ústeckém kraji MUDr. Josef Škola, EDIC, který je primářem Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Pandemii jsme zvládli díky enormnímu nasazení a úsilí všech zdravotníků i těch, kteří jim pomáhali. Všem za to patří obrovský dík a vděk,“ zdůrazňuje MUDr. Josef Škola, EDIC.

Součástí tiskové zprávy je prezentace „Očkování proti COVID-19, souhrnná informace 1/2021 – 2/2022“.    


Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


7.3.2022

Krajská zdravotní upozorňuje na omezení spojená s výstavbou v chomutovské nemocnici

Z důvodu probíhajících stavebních prací na novém pavilonu Emergency a nadzemním koridoru spojujícího budovu C a D v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z., byly zcela uzavřeny některé cesty a vchody do budov a areál není přímo průjezdný. Parkoviště, které se nachází za autobusovou zastávkou, bude po celou dobu stavby pro veřejnost uzavřeno.

„Prosíme všechny, kteří míří do budovy C na chirurgický příjem nebo na RDG pohotovost, aby zhodnotili své možnosti. V akutních případech, u pacientů se zhoršenou pohyblivostí a u akutních stavů, kdy pacient nemůže na příjem dojít, je možné využít vjezd do areálu hlavní vrátnicí, z ulice Edisonova. To je však možné pouze po domluvě s bezpečnostní službou v služebně před závorou u hlavního vjezdu. Upozorňujeme ale, že je to jediný vjezd pro složky integrovaného záchranného systému, tedy je potřeba nezdržovat se v těchto místech a urychleně tento prostor opustit. Ostatní pacienty žádáme, aby vjeli do areálu ve směru z ulice Beethovenova a na určené místo došli pěšky a tím tak pomohli k plynulému provozu naší nemocnice,“ uvedl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., zástupce ředitelky zdravotní péče chomutovské nemocnice.

„Zároveň všechny prosíme o dodržování bezpečnostních opatření z důvodu probíhající výstavby. Omlouváme se za komplikace a věříme, že pro nás pro všechny budou nové stavby přínosem,“ dodal MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Mapa areálu Nemocnice Chomutov.

Mapa areálu Nemocnice Chomutov.


4.3.2022

Primáři Krajské zdravotní Jana Bednářová a Pavel Dlouhý převzali ocenění policejního prezidenta

Pamětními medailemi policejního prezidenta byli 3. března 2022 oceněni primáři MUDr. Jana Bednářová a MUDr. Pavel Dlouhý, lékaři Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Významné ocenění za jejich práci předal plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje.    

MUDr. Jana Bednářová je primářkou Emergency, kde je zdravotnický personál v denním kontaktu s přivezenými nebo příchozími pacienty. Není ojedinělé, že bývají vystaveni z jejich strany velikému psychickému a někdy i fyzickému tlaku, proto s policisty úzce spolupracují. Stejně tak policisté služby zdravotníků Emergency využívají velmi často.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení ústecké nemocnice, byl mezi prvními lékaři v České republice, do jehož odborné péče se dostali pacienti s onemocněním Covid 19. Již více než dva roky vede jejich léčbu a podílí se na osvětě problematiky v odborném i veřejném prostředí.

Policejní medaile byly oběma primářům Krajské zdravotní uděleny za dlouhodobou a významnou spolupráci s Policií ČR v oblasti plnění služeb důležitých k zajištění akceschopnosti, zejména při realizaci očkování policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, proti Covid 19.

„Ocenění od policejního prezidenta si velmi vážíme. Úzká spolupráce ukázala, jak zdravotníci i policisté dokáží udělat všechno proto, abychom pomohli pacientům a našim spoluobčanům,“ komentoval ocenění primář Pavel Dlouhý.

V podobném duchu na něj navázala primářka Jana Bednářová: „Ocenění si velice vážím, spolupráce s policií je pro mne nad rámec, je velmi zajímavá a mohu opravdu říct, že mne těší. Pevně věřím, že bude trvat i nadále.“

Na skvěle probíhající spolupráci upozornil i krajský ředitel PČR Jaromír Kníže: „Předali jsme ocenění pana policejního prezidenta, ale je to skutečně poděkování od všech policistů z Ústeckého kraje. A hlavně, je to poděkování z celého srdce. Bez nadsázky mohu říci, že spolupráce mezi policií, Krajskou zdravotní a samozřejmě paní primářkou a panem primářem je excelentní a nadstandardní a za to jim patří od nás všech veliké poděkování.“

Slavnostní předání medailí proběhlo v sídle Krajské zdravotní, a.s., a prvním gratulantem vyznamenaných lékařů byl samozřejmě generální ředitel Krajské zdravotní MUDr. Petr Malý, MBA, který ke slavnostní ceremonii prozradil: „Spolupráce s Policií České republiky si velmi vážíme a ocenění MUDr. Jany Bednářové a MUDr. Pavla Dlouhého právě z její strany mě těší nejen jako zástupce vedení Krajské zdravotní, ale i osobně. Právě v této době, která rozhodně není pro nikoho lehká, a to ani pro zdravotníky, je součinnost s policejním sborem pro nás velmi zásadní a já věřím, že bude úspěšně pokračovat i nadále.“

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Slavnostní předání medailí.

Slavnostní předání medailí.


2.3.2022

Avízo – V chomutovské nemocnici Krajské zdravotní dojde v noci ze čtvrtka na pátek krátkodobě k omezení datových a telefonních služeb

V areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., dojde ke krátkodobému omezení veškerých datových a telefonních služeb. Nedostupné budou v pátek 4. března 2022 od 2:00 hodin. 

Důvodem je přepojení přívodního optického kabelu. Délka výpadku je plánována na jednu hodin, v případě výskytu nenadálé komplikace se může protáhnout. 

Zdroj: info@kzcr.eu2.3.2022

Žáci zdravotnické školy se o pacienty v nemocnicích Krajské zdravotní starají v nových uniformách

Žáci a žákyně Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem mají nové pracovní uniformy. Budoucí zdravotníci a studenti školy, která nedávno oslavila 75. výročí od svého založení, v nich pravidelně docházejí do nemocnic Krajské zdravotní, a.s., kde pomáhají s péčí o pacienty.

„Krajskou zdravotní považujeme za nejvýznamnějšího spolupracovníka v kraji pro realizaci praktické výuky žáků a studentů. Společně se snažíme rozvíjet motivační prvky, které by vedly ke stabilizaci našich absolventů v jednotlivých nemocnicích této společnosti. A právě poskytnutí pracovních uniforem je jedním z nich. Děvčata jsou s nimi spokojená, jsou slušivé a dávají jim přednost před dříve používanými uniformami. Věřím, že se i v budoucnu bude naše spolupráce rozvíjet a najdeme i další cesty, jak absolventy v nemocnicích Krajské zdravotní udržet,“ uvedla PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem.

„Spolupráce s ústeckou zdravotnickou školou funguje velmi dobře. Velmi nás těší, že se můžeme podílet na výuce budoucích zdravotníků, kterým se dlouhodobě snažíme zajistit co nejlepší podmínky, aby měli zájem zůstávat v Ústeckém kraji a pracovat v našich nemocnicích,“ potvrdila Mgr. Markéta Svobodová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Krajské zdravotní, a.s., a hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Personál i pacienti si žáky a žákyně této školy velmi pochvalují. A řada z nich již zaregistrovala i nové slušivé uniformy. „Určitě jsou kvalitnější, nejsou tak průsvitné a tolik se nemuchlají, takže je snadnější i jejich údržba. Navíc moc hezky vypadají, dobře sedí a děvčatům sluší,“ zhodnotila nové uniformy odborná učitelka Mgr. Eva Rohanová.

„Uniformy jsou krásné, nosí se dobře, určitě jsou pohodlnější než ty předchozí,“ doplnila žákyně třetího ročníku Michaela Kuchynková, která je jednou z přibližně stovky těch, jichž se praktická výuka aktuálně týká. V uniformách žáci a žákyně tráví 14 hodin týdně, v červenci je navíc čeká souvislá praxe, tedy sedm hodin denně každý pracovní den.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Nové uniformy.

Nové uniformy.

Žákyně v nových uniformách v ústecké Masarykově nemocnici


1.3.2022

Mostecká nemocnice zahájila provoz iktového centra

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., začala poskytovat neurologickým pacientům superakutní centrovou péči, od února tam funguje centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Iktové centrum je součástí neurologického oddělení mostecké nemocnice pod vedením primáře MUDr. Stanislava Slavíka, MBA. Podrobnosti přiblíží vedoucí iktového centra mostecké nemocnice MUDr. Ján Macko.

Čím se zabývá iktové centrum?

Iktové centrum je pracoviště zřízené v rámci našeho neurologického oddělení poskytující rychlou diagnostiku a léčbu pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP). Disponuje mezioborovým týmem specialistů. Pečujeme o pacienty se všemi typy mozkových příhod. V indikovaných případech provádíme léčbu intravenózní trombolýzou (spočívá v podání léku do žíly, který naředí krev a rozpouští krevní sraženiny) a ve spolupráci s komplexním centrem v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem zajišťujeme pro naše pacienty i léčbu mechanickou rekanalizací – vyjmutí krevní sraženiny z cévy. Pacienti, kteří jsou léčení v iktovém centru, mají prokazatelně nižší riziko úmrtí na cévní mozkovou příhodu a výrazně menší riziko závažných následků.

Co je vlastně cévní mozková příhoda a jaké jsou příčiny jejího vzniku?

Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice, známa i pod pojmem iktus, je akutní, náhle vznikající onemocnění, které člověka může přímo ohrozit na životě nebo zanechat těžké zdravotní postižení. Často přichází bez varování. V zásadě rozlišujeme dva typy mozkových příhod. S ischemickou CMP se v naší praxi setkáváme nejčastěji.  Tvoří až 90 procent všech mozkových příhod. Podstatou jejich vzniku je porucha zásobení mozkové tkáně krví při zúžení nebo uzávěru tepny. K tomu může dojít např. aterosklerózou, trombózou tepny nebo embolií, například uvolněním krevní sraženiny ze srdce při poruše srdečního rytmu. Méně častými příčinami, vyskytujícími se zejména v mladém věku, jsou třeba záněty cév, autoimunitní nemoci, úrazy, poruchy srážlivosti krve, vrozené anomálie srdce a další. Prognosticky závažnější, s vyšší úmrtností, jsou hemoragické mozkové příhody – tzv. „krvácení do mozku“. Krvácení může nastat přímo do mozkové tkáně nebo mezi mozek a mozkové obaly (typicky z výdutě, tzv. subarachnoidální krvácení). Riziko vzniku mrtvice zvyšuje přítomnost rizikových faktorů.

Jaké jsou nejčastější rizikové faktory?

Mezi nejčastější rizikové faktory ischemické CMP řadíme vysoký krevní tlak, kouření, nemoci srdce (především arytmie či chlopenní vady), vysokou hladinu tuků v krvi, cukrovku, nedostatek pohybu, obezitu a další. Často vídáme u našich pacientů kombinaci několika rizikových faktorů najednou, což riziko vzniku CMP násobí (například současný výskyt vysokého krevního tlaku, cukrovky a obezity není vzácností). U mladých žen je riziková kombinace hormonální antikoncepce a kouření. Hlavním rizikovým faktorem krvácení do mozku je nedostatečné léčený nebo neléčený vysoký krevní tlak.

Jaké jsou příznaky cévní mozkové příhody?

Změna výrazu tváře, neschopnost dát sousto jídla do úst nebo udržet hrnek v ruce, případně náhle vzniklé problémy s chůzí, by měli vzbudit podezření na mozkovou mrtvici. Právě pokles ústního koutku, porucha hybností končetin a porucha řeči patří k nejčastějším projevům mrtvice. Na základě těchto příznaků byl vytvořen FAST test – jednoduchá pomůcka pro záchranáře, ale využitelná i širokou veřejností, k rychlému rozpoznání mrtvice. FAST je zkratkou anglických slov FACE (tvář - pokleslý koutek, člověk se symetricky neusměje, nevycení zuby, nezapíská), ARM (ruka - pokles končetiny po předpažení), SPEECH (porucha řeči - člověk nedokáže zopakovat jasně větu nebo řeč je setřelá, špatně srozumitelná), tak T značí čas (TIME) a zdůrazňuje nutnost okamžité pomoci, neboť „čas je mozek“.

Jak se zachovat v případě podezření na CMP?

Pokud zpozorujete alespoň jeden z výše popsaných příznaků, například u vašeho příbuzného nebo známého, kontaktujte okamžitě záchrannou službu. Nesnažte se postiženého odvést k praktickému lékaři nebo do nejbližší nemocnice. Důležité je kontaktovat právě záchrannou službu, která ví, kam pacienta směřovat, které iktové centrum je pro něj nejdostupnější. Ne každá nemocnice má neurologické oddělení, a už vůbec ne každá provozuje iktové centrum. Pro pacienta je zásadní dosáhnout na léčbu v co nejkratším čase.  V České republice jsou postupy diagnostiky a léčby nastaveny velmi kvalitně, a v organizaci péče o pacienty s mrtvicí patříme ke světové špičce.

A jedno takové centrum nyní vzniklo v Mostě.

Ano, mostecká nemocnice získala statut iktového centra v říjnu loňského roku. Z důvodu koronavirové pandemie bylo zahájení provozu komplikované. Značná část našeho personálu se podílela na zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19. Nyní již naše centrum poskytuje nepřetržitou péči o pacienty s mrtvicí.

Co se vznikem iktového centra změnilo pro personál nemocnice?

Museli jsme rozšířit oddělení intenzivní péče, posílit personál – lékařský i sesterský, zavést do běžné praxe našeho oddělení nové postupy. Důležité bylo zkoordinovat spolupráci několika pracovišť – centrálního příjmu, RTG pracoviště – především CT, neurologické a interní části multioborové jednotky intenzivní péče a ARO oddělení. Toto „ladění strun“ bylo docela náročné, ale přineslo své ovoce. Za současného stavu jsme schopni pacienta s mrtvicí klinicky vyšetřit a v indikovaných případech zaléčit trombolýzu za dobu kratší než 20 minut. Významnou součástí našeho iktového centra je i oddělení akutní rehabilitace.

A co se změnilo pro pacienty?

Jednoznačně dostupnost a rychlost diagnostiky a léčby. Nemocnice Most má nadregionální charakter, velkou spádovou oblast, je druhým největším zdravotnickým zařízením v kraji. Pacient s mrtvicí nemusí být převážen záchrannou službou do okolních okresů, aby dosáhl na moderní a účinnou léčbu. Jak jsem již uvedl, rozhodujícím faktorem při léčbě mozkové příhody je čas, to znamená, že čím dříve pacient léčbu podstoupí, tím má větší šanci na úplné vyléčení nebo na dosažení dobrého celkového stavu s minimálními následky. Každá ušetřená minuta má smysl…

Jaká je aktuálně úspěšnost léčby mozkové mrtvice?

V současnosti máme možnost mozkový infarkt zaléčit intravenózní trombolýzou, která je indikována do 4,5 hodiny od počátku příznaků. Pacienti s uzávěrem velkých tepen dosáhnou na léčbu mechanickou rekanalizací do 6 hodin od vzniku, ve výjimečných případech může být tato doba i delší. Pokud léčbu trombolýzou provedeme do jedné hodiny od začátku nemoci, můžeme dosáhnout úplného vyléčení v 50 % až 70 % případů. Nicméně i přes výrazné pokroky, které byly v prevenci a léčbě cévních mozkových příhod v poslední době dosaženy, zůstává toto onemocnění jedním z nejčastějších příčin úmrtí a invalidity.

Děkujeme za vyčerpávající odpovědi, pane doktore.

Dovolte mi prosím na závěr touto cestou vyjádřit poděkování všem kolegům a kolegyním – lékařskému i nelékařskému personálu za jejích úsilí, odhodlanost, vytrvalost i trpělivost při budování iktového centra a formování iktové péče v nemocnici Most.  Zvlášť poděkování patří panu primáři MUDr. Stanislavu Slavíkovi, MBA, vedení nemocnice Most a vedení Krajské zdravotní, a.s., za jejich aktivní přístup a podporu, s cílem zajistit pro obyvatele Ústeckého kraje co nejdostupnější kvalitní zdravotní péči.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Ján Macko.

MUDr. Ján Macko.


24.2.2022

Odběrová centra Krajské zdravotní upravují provozní dobu, v ústecké Masarykově nemocnici od pondělí

Odběrová centra vzorků na testy k nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., (KZ), upravují provozní dobu. Od pondělí 28. února 2022 v pavilonu „T“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, od 1. března v pavilonu „J“ Nemocnice Teplice. Úprava provozní doby pracovišť reaguje na aktuální zájem veřejnosti o testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19.

Přehled odběrových center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., k testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19 :

Děčín

Nemocnice Děčín
U Nemocnice 1, 405 99  Děčín
PRO VEŘEJNOST SE ODBĚR VZORKŮ NA TESTY K NEMOCI COVID-19 NEPROVÁDÍ, s ohledem na výstavbu nového pavilonu Emergency bylo odběrové místo v děčínské nemocnici 8. listopadu 2021 uzavřeno.

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Budova T, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 28. ÚNORA: PO - PÁ 7:00 – 15:00 hodin, SO a NE 8:00 – 14:00 hodin

Teplice

Nemocnice Teplice
Budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 1. BŘEZNA: PO, ST, PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Most

Nemocnice Most
Budova F, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA: ÚT, ČT, NE 8:00 – 12:00 hodin

Chomutov

Nemocnice Chomutov
Budova A, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA: PO - NE 8:00 – 13:00 hodin  

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, v pavilonu A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ
PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ 8:00 – 12:00 hodin (na základě rezervace místa prostřednictvím rezervačního formuláře)

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk
PROVOZNÍ DOBA: PO, ÚT, ČT a PÁ 8:00 – 9:00 hodin (PCR test), PO a PÁ 7:00 – 7:30 hodin (antigenní test)

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.2.2022

Avízo – V ústecké Masarykově nemocnici proběhne odstávka elektrické energie, Krajská zdravotní bude pacienty odklánět do sousedních zdravotnických zařízení

V areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se uskuteční odstávka dodávky elektrické energie. Plánována je na sobotu 26. února 2022 od 11:30 hodin. Předpokládaná doba odstávky je maximálně 10 hodin, skončí tedy nejpozději v 21:30 hodin.

V době odstávky bude nemocnice zásobena elektrickou energií ze záložních zdrojů, což si vyžádá omezení provozu na zdravotnických pracovištích. Lékaři budou odklánět nové pacienty do sousedních nemocnic v rámci Ústeckého kraje, respektive do specializovaných center především v Praze.

Upozorňujeme, že v uvedenou dobu budou postupně odstavovány všechny výtahy v nemocničním areálu na Severní Terase. Žádáme proto návštěvníky, aby funkční výtahy v avizované době odstávky nepoužívali a ponechali je jako evakuační. Po dobu odstávky žádáme veřejnost, aby omezila vjezd do areálu nemocnice. Umožní tím plynulý průběh celého procesu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


22.2.2022

Spolupráce mezi urology z Krajské zdravotní v době pandemie nepolevila, v dubnu začne v Rumburku fungovat poradna

Spolupráce odborníků se specializací urologie v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nepolevila ani v době pandemie nemoci COVID-19. Společnost je největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice a urologická lůžková oddělení má ve čtyřech ze sedmi svých nemocnic. Ambulantní péči specialisté aktuálně poskytují v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. V nemocnici v Rumburku od dubna zahájí činnost urologická poradna.

„V rámci kooperace s kolegy z ostatních nemocnic Krajské zdravotní se snažíme o zajištění lepší dostupnosti zdravotní péče i pro obyvatele Šluknovského výběžku. Od dubna letošního roku proto zahájí činnost v rumburské nemocnici urologická poradna, která bude tamním pacientům k dispozici nejprve jednou měsíčně,“ informoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

„Naše klinika spolupracuje s dalšími pracovišti v oboru napříč nemocniční sítí Krajské zdravotní, a.s., využíváme pro to možnosti personálního propojení. Lékaři naší kliniky dojíždí do ambulance v děčínské nemocnici. V době pandemie jsme navíc začali v Děčíně provádět i urologické operace, abychom eliminovali čekání pacientů z tohoto regionu na plánované operace. Některé výkony tam provádíme dodnes. MUDr. Miloš Bočan z Urologického oddělení Nemocnice Most jezdí do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Je mimo jiné platným operatérem Centra robotické chirurgie při klinice. Mostecké urologické oddělení pod vedením primáře MUDr. Jiřího Krále, se svou lůžkovou částí, hraje důležitou roli v zajišťování péče pro pacienty ze spádové oblasti Chomutovska, protože se svým lékařským týmem zajišťuje ambulantní urologickou péči v chomutovské nemocnici,“ shrnul MUDr. Jan Schraml, Ph.D., který je zároveň proktorem, tedy školitelem robotické chirurgie pro svou specializaci.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte