11.11.2020

Krajská zdravotní v teplické nemocnici omezuje provoz lůžkové části dětského a dorostového oddělení

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., přistupuje k omezení provozu lůžkové části zdravotnického pracoviště. Reaguje tak na vývoj epidemiologické situace související s šířením nákazy způsobující onemocnění COVID-19.

„Novorozenecké stanice a dětská ambulance zůstávají nadále v provozu. Dětští pacienti, u kterých si zdravotní stav vyžádá hospitalizaci, budou po dobu omezení transportováni do okolních nemocnic Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově,“ informuje náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý, který je zároveň ředitelem zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./ Mgr. Ivo Chrástecký

Nemocnice Teplice, o. z. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./ Mgr. Ivo Chrástecký


5.11.2020

Lékaři Krajské zdravotní použili jako první v České republice plicní ventilátor CoroVent

Lékaři Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KAPIM) jako první v České republice použili přístroj CoroVent vyvinutý v tuzemsku u pacienta s těžkým selháním plicních funkcí v důsledku nemoci COVID-19. Ventilátor, který je určen přímo pro pacienty léčící se z tohoto onemocnění, vyvinul tým pod vedením prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D., na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT). Na vývoji techniky se podílela také lékařka KAPIM MUDr. Lenka Horáková, DESA.

„Jedná se o nouzový plicní ventilátor určený pro pacienty s onemocněním COVID-19 vyžadující připojení na umělou plicní ventilaci. Ačkoliv je ventilátor CoroVent poměrně jednoduchý přístroj, který se doporučuje používat při nedostatku standardních plicních ventilátorů při léčbě onemocnění způsobeného novým typem koronaviru, poskytuje dostatečně kvalitní ventilaci podle nejnovějších lékařských doporučení,“ představuje CoroVent MUDr. Lenka Horáková, DESA, lékařka KAPIM, jež pracuje také jako doktorandka na FBMI ČVUT.

„CoroVent byl zároveň navržen z komponent běžně dostupných na trhu, což umožňuje jeho rychlou výrobu ve velkém počtu kusů, jelikož není třeba čekat na speciální a na zakázku vyráběné díly,“ doplňuje Ing. Václav Ort z FBMI ČVUT, jeden z vynálezců přístroje. 

„V polovině března letošního roku vznikl na FBMI ČVUT malý tým pod vedením prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D., kdy má úloha při vývoji CoroVentu spočívala v konzultování návrhu dle současné úrovně vědeckých znalostí o této nové nemoci a v optimalizaci designu pro klinické použití. Využila jsem poznatky a zkušenosti z práce na velké jednotce intenzivní péče zde na KAPIM i v zahraničí,“ říká o vývoji plicního ventilátoru pro boj s nemocí COVID-19 MUDr. Lenka Horáková, DESA.

„Je to skvělý pocit, když po několika měsících vývoje a testování CoroVentu v Kladně může přístroj konečně pomáhat v nemocnicích,“ konstatuje Bc. Šimon Walzel, který se v týmu profesora Roubíka podílel na vývoji tohoto ventilátoru.

„Lékaři KAPIM použili nouzový plicní ventilátor CoroVent poprvé o uplynulém víkendu,“ informuje MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM. „Cílem bylo získat zkušenosti s jeho použitím. Pacient byl připojen po dobu 24 hodin a vše proběhlo bez problémů.”

„Bezproblémový přechod z klasického ventilátoru na CoroVent a zpět prokázal, že ventilátor byl dobře navržen a umožňuje plnohodnotnou ventilaci pacientů s respiračním selháním, jakou umožňují standardní ventilátory,” uvádí prof. Roubík. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zvýšení připravenosti našeho zdravotnictví na současný nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v naší vlasti,” dodává.

               

Fotografie naleznete na www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu

Na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) s ventilátorem CoroVent zprava MUDr. Lenka Horáková, DESA, primář MUDr. Josef Škola, EDIC, a MUDr. Tomáš Pařízek. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) s ventilátorem CoroVent zprava MUDr. Lenka Horáková, DESA, primář MUDr. Josef Škola, EDIC, a MUDr. Tomáš Pařízek. Foto: Krajská zdravotní, a. s.


4.11.2020

Krajská zdravotní děkuje všem, kteří se přihlásili s nabídkou personální pomoci v nemocnicích

Vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., děkuje všem, kteří nabídli personální výpomoc pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Do dnešního dne na výzvu zareagovalo více než 1300 lidí.

„Všichni zaměstnanci naší společnosti dělají maximum pro zajištění nepřetržitého poskytování zdravotní péče a zajištění činností související s mimořádnou situací při výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Zdravotnictví v České republice ale trpí nedostatkem personálu dlouhodobě, proto jsme velmi vděční všem, kteří se v době současné pandemie rozhodli pomoci, vážíme si toho,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Krajská zdravotní, a. s., se na veřejnost s prosbou o pomoc obrátila ve středu 14. října. „Potřebovali bychom zaměstnat několik desítek lidí. Nejvíce potřebujeme zdravotníky. Ti, kteří nastoupí na hlavní pracovní poměr, na částečný pracovní úvazek či na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti dostanou řádně zaplaceno. Dobrovolníci, kteří nastoupí v rámci dobrovolnického programu, budou působit v rámci pravidel tohoto programu,“ doplnil generální ředitel společnosti, Ing. Petr Fiala.

Se zdravotnickým vzděláním se v rámci výzvy dosud přihlásilo do pěti našich nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově 314 zájemců. V nezdravotnických profesích nabídlo pomoc 1018 zájemců.

„Výzva směřuje především ke kvalifikovanému zdravotnickému personálu, který nyní pracuje mimo zdravotnictví. Dále k bývalým kolegům, kteří odešli mimo naši společnost, případně do důchodu. Zástupce nezdravotnických profesí rádi začleníme do našich obslužných provozů, ať jsou to stravovací provozy, prádelna, úklid, údržba a podobně. Uchazeče, kteří na výzvu zareagovali, postupně kontaktujeme a domlouváme se s nimi na konkrétních možnostech spolupráce,“ dodala náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s., Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová.

Zájemce uvítáme v našich nemocnicích i nadále. Ty, kteří jsou ochotni nabídnout pomoc ve svém volném čase, zařadíme do činností, jež odpovídají jejich kvalifikaci a znalostem. Všichni budou náležitě proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Možnost pomoci má každý. Zájemci o pomoc se mohou hlásit prostřednictvím tohoto formuláře: https://www.kzcr.eu/covid-pomoc/.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


3.11.2020

Dozorčí rada Krajské zdravotní děkuje zaměstnancům společnosti za péči o pacienty s nemocí COVID-19

Dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání v pondělí 26. října 2020 poděkovala zaměstnancům společnosti za dlouhodobou obětavou péči o pacienty s nemocí COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravotníci v době postupující pandemie čelí zvyšujícímu se počtům pacientů s nemocí způsobenou nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnických zařízeních.

„Děkuji všem zaměstnancům společnosti, zvláště těm, kteří v posledních týdnech v boji s následky šíření nového koronaviru prokazují na svým zdravotnických pracovištích velkou statečnost, nasazení a obětavost. Každodenně dokazují, že jejich profesionalita je skutečně na vysoké úrovni. Zaslouží poděkování i obdiv za svůj vynikající profesionálním přístup,“ poděkoval a popřál za devítičlennou Dozorčí radu KZ její předseda PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.   

Zdroj: info@kzcr.eu


30.10.2020

Představenstvo Krajské zdravotní ocenilo nasazení zaměstnanců v péči o pacienty s nemocí COVID-19

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání v pátek 30. října 2020 ocenilo pracovní nasazení zaměstnanců v péči o pacienty s nemocí COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravotníci ve složité situaci s velkým úsilím zvládají rostoucí počet pacientů s nemocí způsobenou nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 vyžadujících hospitalizaci.

„Počet případů nového infekčního onemocnění nyní velkou rychlostí denně narůstá. A s tím také potřeba operativního navyšování standardních a intenzivních lůžek v našich nemocnicích. Na Krajské zdravotní, a. s., jako největším lůžkovém zdravotnické zařízení v České republice a největším poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji, pochopitelně leží velká zodpovědnost. Profesionalita a vysoké nasazení všech zaměstnanců v první linii se ukázaly již při zvládání nástupu pandemie letos na jaře. Ocenění si zaslouží všichni, kdo se starají o pacienty s nemocí COVID-19, i ti, kteří se ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími nemocnicemi podílejí na koordinaci této péče. Chtěl bych jim spolu se všemi členy představenstva poděkovat a povzbudit je do dalších týdnů, které budou zásadní,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

„Poděkování bude mít také formu odměn za práci během první vlny pandemie. Z dotačního programu ministerstva zdravotnictví zaměřeného na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče vyplatí Krajská zdravotní, a. s., každému zdravotnickému pracovníkovi 75 000 Kč, každému nezdravotnickému pracovníkovi 30 000 Kč, za uznatelné období 1. 3. – 31. 5. 2020,“ připomněl Ing. Jiří Novák.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.


30.10.2020

Prohlášení Představenstva Krajské zdravotní, a. s., k vývoji problematiky zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), již na konci srpna 2017 deklarovala, že je připravena podílet se na zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku s tím, že audit due diligence (pozn.: dne 22. 7. 2019 obdrželo vedení KZ výsledky hloubkové prověrky „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“, a předalo je Radě Ústeckého kraje) bude základem pro rozhodnutí o způsobu převodu a finálních podmínek akvizice nemocnice v Rumburku za účelem zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku.

V únoru 2018 představitelé města Rumburk informují o přechodu práva k jedné (zbývající) akcii minoritního akcionáře na město Rumburk, které se tak stalo 100% akcionářem Lužické nemocnice
a polikliniky, a. s. (LNaP). Ohledně jedné akcie s nominální hodnotou 1 tis. Kč před tím proběhlo řízení o jejím umoření z důvodu její ztráty majitelem a vytěsnění minoritního akcionáře, tzv. nucený přechod účastnických cenných papírů dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění.

S ohledem na dosavadní vývoj poskytování zdravotní péče v LNaP Představenstvo KZ dne 27. 4. 2018 rozhodlo, že není v současné době možný návrat k původním podmínkám a není možné v současné době jednat ani o podmínkách nových. V předcházejících letech, kdy bylo možné převést LNaP „za korunu“, Rumburk namísto toho vyhlásil veřejnou soutěž, jejíž vítěz od koupě nakonec odstoupil.

Probíhala korespondence mezi oběma stranami, tedy mezi KZ a městem Rumburk. Uskutečnila se řada jednání. KZ deklarovala připravenost převzít část obchodního závodu LNaP, jejíž zástupci souhlasili s hloubkovou prověrkou. Zástupci vedení KZ kontinuálně dávali najevo svůj konzistentní dlouhodobý postoj a pokračující zájem zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče. 

Zastupitelé města Rumburk neschválili na svém červencovém jednání v roce 2019 úhradu ztráty za rok 2018  a ztráty za aktuální rok. Představenstvo LNaP rozhodlo, že podá k soudu návrh na vyhlášení insolvence. Týž měsíc obdržela KZ výsledky hloubkové prověrky (viz výše). Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., během dvou červencových dnů jednali nejprve s náměstkem ředitele VZP a zástupci dalších zdravotních pojišťoven a posléze s ministrem zdravotnictví. Za pouhé tři dny poté již KZ zaslala ministrovi zdravotnictví návrh smlouvy, přičemž obratem obdržela odpověď, že smlouva odpovídá dohodě. Ještě ve stejný den návrh smlouvy týkající se zajištění zdravotní péče prostřednictvím rumburské nemocnice obdrželo město Rumburk. KZ v případě uhrazení dluhů ze strany Rumburku počítala s převzetím zdravotní péče. Podmínky převzetí KZ město Rumburk v odpovědi na návrh smlouvy zpochybnilo, stejně tak v reakci na následující dopis. Ke konsenzu nevedly ani další vstřícné kroky vedení KZ a Krajský soud v Ústí nad Labem 12. 8. 2019 rozhodl o úpadku LNaP. Pro případ skutečného kolapsu zdravotních služeb a uzavření LNaP opakovaně KZ deklarovala, že pro pacienty budou připravena lůžka v její děčínské a ústecké nemocnici.

Ústecký kraj získal ve výběrovém řízení LNaP za 63 milionů korun, kupní smlouvu podepsal dne 22. června letošního roku. 

Zdroj: KZ

 


29.10.2020

Lékařští specialisté Krajské zdravotní se připojili ke Světovému dni cévní mozkové příhody

Světový den cévní mozkové příhody (CMP) připadá každoročně na 29. října. Jde o závažné invalidizující až smrtelné onemocnění, u kterého může rozhodovat doslova každá minuta. Lékařští specialisté Krajské zdravotní, a. s., se proto pravidelně věnují prevenci a novinkám v léčbě CMP. 

„Světový den mrtvice vyhlašuje Světová zdravotnická organizace společně se Světovou organizací pro cévní mozkové příhody. Rádi bychom upozornili širokou veřejnost, že i v této době, kdy naše zdravotnictví zápasí s nemocí COVID-19, je velmi důležité včasné rozpoznání příznaků mrtvice, kterými je porucha řeči, náhlá porucha hybnosti končetin, pokles ústního koutku. Je velmi důležité nebát se neprodleně volat zdravotnickou záchrannou službu,“ upozorňuje MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KCC).

Specialisté ústeckého KCC se pravidelně zapojují do akcí upozorňujících na zákeřnost cévní mozkové příhody.  Každoročně podporují ústecký charitativní běžecký závod „Čas je mozek“. Letos vzhledem k epidemiologické situaci související s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice proběhl závod virtuálně. Výtěžek jde na pomoc pacientce, která cévní mozkovou příhodu prodělala v sedmém měsíci těhotenství. Celkem se dárcům povedlo nashromáždit 152 tisíc Kč, které mladá maminka využije na intenzivní rehabilitaci, pobyt na denním stacionáři a logopedii. „Tímto bychom chtěli poděkovat Nadačnímu fondu ,Čas je mozek´ za uspořádání akce a všem, kteří se zapojili do sbírky na transparentní účet pro paní Zuzanu. Věříme, že příští rok už opět poběžíme,“ dodává MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař.

„Velmi si cením práce specialistů KCC v ústecké nemocnici Krajské zdravotní. Úloha centra je s ohledem na rozsah spádové oblasti nezastupitelná. Cílem společnosti Krajská zdravotní je rozšiřovat pro obyvatele Ústeckého kraje dostupnost zdravotní péče v regionu. Nepřetržitě pracujeme na vytvoření podmínek pro vybudování iktového centra druhého stupně v mostecké nemocnici, kde toto pracoviště dosud chybí,“ uvádí Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se ve spolupráci se Záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS) a Iktovými centry v nemocnicích KZ v Děčíně, Teplicích a Chomutově a v Nemocnici Litoměřice podařilo nastavit v rámci České republiky logisticky unikátní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie.

KCC v Ústí nad Labem je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency.

Zdroj: info@kzcr.cz

Zobrazení uzávěry cévy v mozku na rentgenovém snímku.

Zobrazení uzávěry cévy v mozku na rentgenovém snímku.


26.10.2020

Krajská zdravotní rozšířila provozní dobu odběrových center pro testy na nákazu způsobující onemocnění COVID-19

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) rozšířila provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 ve všech pěti nemocnicích. V souladu s protiepidemickými pokyny pandemického štábu společnosti největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji zareagoval na požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na zvýšení počtu provedených odběrů pro test na nákazu virem SARS-CoV-2.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 Krajské zdravotní, a. s., jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová pracoviště v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Pro zájemce odeslaného k odběru hygienikem nebo praktickým lékařem i samoplátce je v provozu elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Po rozkliknutí se uživateli internetu zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zájemce zvolí nejbližší možný termín. Pokud pacienta na test na SARS-CoV-2 odeslala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nebo praktický lékař, na vystavení elektronické žádanky navazuje další nezbytný krok – tím je zadání online objednávky samotným žadatelem o test, a to na uvedeném odkaze v elektronickém objednávkovém systému Krajské zdravotní, a. s. Za žadatele, který nedisponuje přístupem k internetovému připojení, může objednávku online provést praktický lékař.

Stěr z nosohltanu a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který prováděn z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč.

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

  • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

  • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

  • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

  • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu
Testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


20.10.2020

ECMO pomáhá nemocným v boji s onemocněním COVID-19

Lékaři a sestry Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM), poprvé úspěšně použili v boji s onemocněním COVID-19 extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO).

„Personál našich nemocnic v čele se zdravotníky KAPIM předvádí v době pandemie koronaviru ukázkovou profesionalitu a vysoké nasazení, za což všem upřímně děkuji,“ uvádí předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Gratuluji zdravotníkům KAPIM k úspěšnému využití ECMO a děkuji všem našim zaměstnancům, kteří při boji s nemocí COVID-19 odvádějí obrovský kus práce,“ připojuje generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

„První pacient s onemocněním COVID-19, u kterého jsme ECMO využili, byl na jednotku intenzivní péče přijat 26. září. Léčba kyslíkem byla nedostačující, pacient byl připojen na umělou plicní ventilaci, přesto se jeho stav dále zhoršoval a nepomohly ani ostatní speciální postupy. Proto jsme přistoupili k náhradě plicních funkcí metodou mimotělní oxygenace,“ přibližuje primář KAPIM MUDr. Josef Škola, EDIC, který je zároveň krajským koordinátorem intenzivní péče.

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda umožňující dočasně nahradit funkci plic, srdce nebo obojího. Krev je vedena kanylami z těla pacienta do oxygenátoru, kde dochází k jejímu okysličení a odstranění CO2 a následně pumpou čerpána zpět do pacienta.

Pacient byl na ECMO napojen deset dní, než mohl být úspěšně odpojen. „V tuto chvíli je nadále hospitalizován na jednotce intenzivní péče, jeho stav se pomalu zlepšuje,“ říká vrchní sestra KAPIM Bc. Hana Oliva.

KAPIM je, stejně jako na jaře, jednou z klíčových kapacit v boji s onemocněním COVID-19. „Aktuálně máme vyčleněny již dvě jednotky intenzivní péče pro pacienty s onemocněním COVID-19, tedy až 24 lůžek. V Ústeckém kraji je naše pracoviště jediné, kde lze tento druh péče s využitím ECMO poskytovat. Velice důležitá je i role krajského koordinátora intenzivní péče, protože aktuální situace není problémem pouze KAPIM, ani Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale celého kraje. Díky spolupráci je možno poskytovat péči systematicky, mít aktuální informace o volné kapacitě lůžek i přístrojového vybavení, je možno pružně reagovat na aktuální poptávku a navyšovat kapacitu tam, kde je nejvíce potřeba. Spolupráce s ostatními odděleními Masarykovy nemocnice i dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji je výborná, všichni se snaží a díky tomu jsme stále schopni poskytovat péči v nejvyšším standardu,“ dodává Bc. Hana Oliva, podle které je největším problémem kliniky dlouhodobý nedostatek personálu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Tým lékařů a sester KAPIM při práci.

Tým lékařů a sester KAPIM při práci.


16.10.2020

Krajská zdravotní zprovoznila na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice rentgen a navyšuje ve všech svých nemocnicích kapacity lůžek pro pacienty s COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zprovoznila na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., nový rentgen. Letos na jaře, v době první vlny pandemie způsobené novým koronavirem, na tomto pracovišti předala do užívání zdravotníkům zrekonstruovaný operační sál.  Vedení KZ v těchto dnech s předstihem reaguje na vývoj epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. S růstem počtu pacientů vyžadujících hospitalizaci, na základě schváleného pandemického plánu, podle potřeby navyšuje počet standardních a intenzivních lůžek.

„Jsem rád, že v dnešní nelehké době můžeme zdravotníkům v první linii na našem infekčním oddělení takto předat nejmodernější zobrazovací techniku světového výrobce Samsung, kterou zde provozuje další naše špičkové pracoviště, radiologická klinika. Pořizovací cena přístroje přesáhla 6 milionů Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno z vlastních investičních zdrojů Krajské zdravotní,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Přístroj je uváděn do provozu v době, kdy největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji musí čelit následkům pandemie a postupně uvolňovat potřebná lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19, to vše při zachování urgentní péče pro ostatní nemocné vyžadující hospitalizaci. Aktuálně připravuje další více než čtyřicítku takových lůžek na odděleních našich nemocnic, 12 intenzivních v Ústí nad Labem, 7 intenzivních v Teplicích a 24 standardních lůžek v Mostě,“ informoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti.  

V rámci KZ je nyní pro pacienty s novým typem koronaviru vyčleněno 191 lůžek, 49 z nich pro intenzivní péči.

„Celkem jsme schopni v Ústeckém kraji, kdy Krajská zdravotní na sobě nese největší zátěž této situace, připravit až 400 standardních lůžek a 80 lůžek pro intenzivní péči. Chci proto všem, kdo navyšování lůžkových kapacit zajišťují, poděkovat. A popřát kolegům z infekčního oddělení a dalších pracovišť, které přímo bojují s koronavirem, hodně štěstí,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.  

„Pokud jde o nový přístroj na infekčním oddělení, jistě zaujmou jeho parametry. Vyniká zejména velmi vysokou bezpečností provozu. Radiační dávka, kterou pacient obdrží, je u tohoto modelu na nejnižší možné úrovni. Digitální detektory vytvářející rentgenový obraz patří k nejlepším na světě,“ přidal svůj postřeh MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Já i mí kolegové velmi oceňujeme možnost, že v době pandemie onemocnění COVID–19 je pacienta možné vyšetřit v rámci infekčního pavilonu bez složitého přesunu na centrální RTG pracoviště. Pro tyto pacienty je nutné detailní zobrazení plicních struktur a nelze opomenout ani rychlost zobrazování,“ uvedl primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.


O novém rentgenovém přístroji na infekčním oddělení ústecké nemocnice Krajské zdravotní, a. s.:

Jedná se o plně digitální přístroj nejvyšší kategorie určený pro zhotovení rentgenových snímků.

Výrobcem je světově respektovaná společnost Samsung Electronics Co., Ltd., Korea.

Model GC85A je plně digitální a plně automatizovaný rentgenový přístroj nejvyšší kategorie.

Po zvolení typu vyšetření již zcela autonomně (bez zásahu obsluhy) nastavuje všechny části a parametry přístroje do potřebných pozic pro vyšetření konkrétního pacienta.

Bezpečnost provozu je zajištěna sofistikovaným autonomním anti-kolizním systémem, který reaguje na jakékoliv nebezpečí kolize s pacientem zcela samostatně okamžitým zastavením všech pohybů. Bezpečnostní prvky jsou násobně jištěny. Radiační dávka, kterou pacient obdrží je u tohoto modelu na nejnižší možné úrovni. Digitální detektory vytvářející rentgenový obraz patří k nejlepším na světě.

Počítačový systém je vybaven vysokým stupněm kybernetického zabezpečení – sofistikovanými nástroji na ochranu před externími kyberútoky, zašifrováním funkcí pro zabezpečení dat, zesíleným dohledem nad daty pacientů.

Kompaktní provedení detektoru pro digitalizaci rentgenového obrazu poskytuje vysokou úroveň ochrany proti vniknutí mechanických částic a tekutin (IP54), což umožňuje použít vysoký stupeň desinfekce po vyšetření infekčních (Covid - 19) pacientů, aniž by došlo k poškození detektoru.

 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo), vedoucí radiologický asistent ústecké radiologické kliniky Petr Košťál a vrchní sestra infekčního oddělení Mgr. Lada Merunková při prezentaci nového rentgenu. Foto: KZ, a. s.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala (vlevo), vedoucí radiologický asistent ústecké radiologické kliniky Petr Košťál a vrchní sestra infekčního oddělení Mgr. Lada Merunková při prezentaci nového rentgenu. Foto: KZ, a. s.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte