25.10.2023

Blbá nálada není deprese, vysvětluje psycholog v osmnáctém díle pořadu Prokopni to

„Co je vlastně deprese?“ ptají se Prokopové v osmnáctém díle osvětového videopodcastu Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Odpovědi na zvídavé dotazy jim tentokrát poskytl Mgr. PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., kterého si hlavní protagonisté Prokopni to pozvali jako hosta do aktuálního dílu svého pořadu. Uznávaný psycholog divákům vysvětlí rozdíl mezi depresí a chmurnou náladou, poradí jak takovým náladám předcházet a jak lidem s depresí pomoci.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.


Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Prokop Seif, Otakar Fleischmann, Prokop Voleník

Zleva: Prokop Seif, Otakar Fleischmann, Prokop Voleník

Osmnáctý díl pořadu Prokopni to


25.10.2023

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek 28. října

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na sobotu 28. října 2023. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.10.2023

V ústecké nemocnici Krajské zdravotní ohlídají novorozence nové monitory dechu

Dvacet čtyři nových monitorů dechu v celkové hodnotě 60 000 Kč získala od Nadace Křižovatka Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Velmi děkujeme společnostem JKNstavby s.r.o., Severotisk, Metall Quatro, Zelené kolo a Spolchemie, které dar do ústecké Masarykovy nemocnice financovaly,“ “ řekl přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., který monitory 24. října převzal od regionální manažerky pro Čechy paní Miloslavy Stibůrkové.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé České republice. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy,“ popsala Miloslava Stibůrková.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 11 200 monitory dechu v celkové hodnotě bezmála 40 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

 


23.10.2023

Ústecký oftalmologický den tentokrát „zaostřil na zrakový nerv a dále na věci známé a nové“

Odbornou konferenci „33. Ústecký oftalmologický den“ uspořádala Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Na výletním zámečku Větruše se letos sešlo 140 odborníků z celé České republiky. Konferenci zahájil již ve čtvrtek 12. října 2023 vzdělávací kurz po mladé oční lékaře. V pátek 13. října program pokračoval přednáškami zaměřenými na léčbu onemocnění zrakového nervu a novinky v tomto segmentu oftalmologie.

Náplní vzdělávacího kurzu bylo, jak nahlížet na obrázky OCT vyšetření zadního segmentu oka u různých patologií sítnice v oblasti makuly společně s diferenciálně diagnostickou rozvahou. Lektorem kurzu byl předseda České vitreoretinální společnosti MUDr. Pavel Němec. Druhým tématem byly OCT biomarkery, které jsou novinkou v hodnocení OCT nálezů a mají potenciál klinického využití.

„Mladí lékaři měli jedinečnou příležitost získat nové poznatky od excelentních lektorů pro svou klinickou zkušenost, která ještě není tak dlouhá. To je velmi užitečné,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.

„Téma samotné odborné konference jsme rozčlenili do tří přednáškových bloků. V prvním se příspěvky zaměřily přímo na onemocnění zrakového nervu na podkladě zánětu, cévního postižení a degenerace nervové tkáně. Ve druhé části se příspěvky zabývaly poruchami zorného pole a zrakové dráhy, ale i očním postižením jako prvním příznakem roztroušené sklerózy mozkomíšní.  V závěrečném bloku následovala sdělení zaměřená na novinky ve výběru nitroočních implantátů při operaci katarakty. Takzvané EDOF implantáty s prodlouženým ohniskem poskytují pacientům rozšířenou zrakovou ostrost na dálku a na střední vzdálenost, například k monitoru počítače, a jsou u nich stále více populárnější. Celkem zaznělo sedmnáct příspěvků, mezi nimi i od kolegů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, Fakultní nemocnice Motol, Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Plzeň.  Konferenci každoročně navštěvuje odborná veřejnost nejen z Ústeckého kraje, ale také ze sousedních regionů a Prahy. Trvale velký zájem o ústecké profesní setkání nás velmi těší,“ shrnula MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika v ústecké Masarykově nemocnici patří mezi excelentní medicínská centra. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Poskytuje celé spektrum nitroočních operací: operace šedého zákalu, transplantace rohovek a glaukomu na předním segmentu, rekonstrukční operace po úrazech a chirurgie zadního segmentu oka. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice v provádění několika unikátních operací glaukomu, jako jsou kanaloplastika, minimálně invazivní chirurgické postupy s využitím mikroimplantátu XEN z gelového materiálu a mikroimplantátu i-Stent a PreserFlo. Provádí se zde celé spektrum chirurgie glaukomu. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky.

     

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Odborným garantem konference byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Odborným garantem konference byla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.


20.10.2023

Krajská zdravotní dokončuje významné investiční akce ve čtyřech nemocnicích

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), dokončuje významné investiční akce ve svých nemocnicích. S postupem prací v nemocnicích v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně se v pátek 20. října seznámil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller spolu s radním pro finanční oblast Ing. Janem Růžičkou a dalšími zástupci Ústeckého kraje. Po nemocnicích je provázel předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba, místopředseda MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a další členové představenstva společnosti. Přítomen byl také generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA, ředitelé jednotlivých nemocnic a další zástupci Krajské zdravotní, a.s. Čtvrtou probíhající investiční akcí je rekonstrukce porodnice v Teplicích, kde prohlídku aktuálně neumožňují probíhající nezbytné technologické postupy.

„S průběhem staveb jsme po tomto velkém kontrolním dnu víceméně spokojeni. I přes obtíže, které jsme v souvislosti se zajištěním těchto pro zdravotnictví v regionu strategických investičních akcí museli po převzetí od minulého vedení Ústeckého kraje řešit, stavby běží dobře. Očekáváme, že v dohledné době je převezmeme a začneme vybavovat. Díky investicím, na kterých se Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní významně podílí, zkvalitníme ve zdravotnictví služby pro jeho obyvatele,“ řekl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Pro vedení Krajské zdravotní je dostavba nemocnic a další zkvalitňování zdravotní péče jednoznačnou prioritou. Jsem přesvědčen, že všichni budou s výsledkem, který odpovídá moderním standardům zdravotnictví ve vyspělých zemích, spokojeni,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„I dnešní prohlídka staveb jednoznačně ukázala, že realizace těchto v současnosti nejvýznamnějších projektů v rámci zdravotnictví v Ústeckém kraji se daří. Navzdory některým mylným informacím od věčných kritiků se nám daří čerpat dotace na výstavbu a zásadní rozvoj péče v Krajské zdravotní,“ podtrhl Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ.

„To, že nyní dokončujeme stavby a v jednom případě rozsáhlou rekonstrukci zdravotnického pracoviště, je důležité především pro další rozvoj krajských nemocnic i v dalších desetiletích. Péče o naše pacienty dostane novou kvalitu a zaměstnanci získají pracovní prostředí odpovídající trendům 21. století,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

V areálu ústecké Masarykovy nemocnice KZ dokončuje nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu bude 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Nechybí nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

Aktuálně jsou na stavbě v Ústí nad Labem hotové i všechny podlahy vyjma operačních sálů, probíhá pokládka PVC, montáž obkladů a další drobnosti, po kterých už bude následovat instalace techniky a přístrojů a drobnější dokončovací práce. Dokončena již byla také výstavba nové trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie.

V děčínské nemocnici je předmětem investičního záměru nový objekt u stávajícího pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, čtyř operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO. Dále modernizace trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Výstavba v děčínské nemocnici bude následně pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

V Děčíně byly na stavbě pavilonu Emergency zahájeny montáže podhledů a pokračují práce na vnitřních omítkách. Na pavilonu E probíhají finální práce na střešní konstrukci a finální omítání.

V Nemocnici Chomutov vzniká nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, JIP, ARO a technické a administrativní zázemí, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. Na stavbě v Chomutově již byly dokončeny fasády i střecha. Zahájena byla rekonstrukce ve spojovacím krčku pavilonu C a probíhá montáž teracových podlah.

V teplické nemocnici pak probíhá modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí. Tato investiční akce je vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

Dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.

                       

Zdroj: info@kzcr.eu


Zástupci vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., si prohlédli stavby nových pavilonů ve třech nemocnicích.

Zástupci vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., si prohlédli stavby nových pavilonů ve třech nemocnicích.


19.10.2023

Studenti medicíny ze Slovenska získají praxi v nemocnicích Krajské zdravotní

Ústecký kraj, Krajská zdravotní, a.s., a slovenská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJŠ) uzavřely memorandum o spolupráci. Zajistit má rozvoj mezinárodní dlouhodobé spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání budoucích lékařů a dalšího zdravotnického personálu a vědeckého výzkumu v oblasti medicíny, zejména v Ústeckém kraji.

„Cílem spolupráce je mimo jiné umožnit studentům medicíny a dalších zdravotnických oborů absolvovat praktickou výuku vysokoškolského studia na základě akreditace UPJŠ v nemocnicích Krajské zdravotní a navázat také spolupráci ve vědeckém výzkumu mezi Lékařskou fakultou UPJŠ a Krajskou zdravotní. To vzhledem k lokaci klinické výuky v kraji otevírá prostor pro získání nového kvalifikovaného zdravotnického personálu a jeho uplatnění v rámci celého Ústeckého kraje,“ uvedl k podpisu memoranda hejtman Jan Schiller.

Memorandum podpoří výchovu a vzdělávání budoucích lékařů a rozvoj vědeckého výzkumu v oblasti medicíny v České republice a na Slovensku. I díky této spolupráci dojde k navýšení počtu studentů medicíny, což napomůže k řešení kritického nedostatku lékařů nejen v Ústeckém kraji, ale v celé České republice. 

Signatáři se rozhodli, že nejlepší čeští a slovenští studenti budou studovat bezplatně, jelikož je u nich perspektiva setrvání v České republice, případně ve Slovenské republice, po studiu nejvyšší. Zásadně plánují změnit přístup ke studentům ze zahraničí, a to zatraktivněním výuky, prostor pro ubytování či rozšířením možností pro jejich sportovní a kulturní vyžití.

„Příprava tzv. simulačního centra v Ústeckém kraji a moderní zdravotnická zařízení na území Ústeckého kraje přispějí k silnější motivaci studentů setrvat v tomto regionu. Pochopitelně největší význam přikládáme realizaci samotné klinické a praktické výuky ve zdravotnických zařízeních Krajské zdravotní, a.s., a to hlavně v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat každému, kdo přispěl k úspěšnému uzavření tohoto memoranda. Zároveň věříme, že i na podkladě této spolupráce vzniknou v budoucnosti další příležitosti, které podpoří mezinárodní spolupráci ve vědě a vzdělávání a ze kterých budou profitovat především absolventi a široká veřejnost,“ řekl Daniel Pella, rektor UPJŠ.

„Krajská zdravotní má jako největší poskytovatel nemocniční péče v České republice na poli vzdělávání mediků určitě co nabídnout. A prostřednictvím akreditovaných zdravotnických pracovišť se špičkovými odborníky v řadě medicínských oborů tak dlouhodobě činí. Těšíme se na spolupráci s našimi slovenskými kolegy,“ uvedl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Zdroj: kr-ustecky.cz

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller (vpravo) a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích prof. MUDr. Daniel  Pella, Ph.D., při podpisu memoranda o spolupráci.

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller (vpravo) a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích prof. MUDr. Daniel Pella, Ph.D., při podpisu memoranda o spolupráci.


18.10.2023

Vedení Krajské zdravotní ocenilo celoživotní práci doktora Milana Zbořila. V litoměřické nemocnici působí 64 let

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), a vedení Nemocnice Litoměřice se setkali s MUDr. Milanem Zbořilem. Vynikajícímu internistovi poděkovali za jeho práci ve prospěch pacientů litoměřické nemocnice v průběhu neuvěřitelných 64 let. Dosud stále činnému odborníkovi a mentorovi několika generací lékařů poděkovali MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ, a Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Nemocnice Litoměřice, o.z. K nim se připojil starosta Litoměřic Ing. Radek Löwy.

„Je mi velikou ctí, že mohu panu doktorovi, který se stal v oblasti zdravotnictví na Litoměřicku legendou v tom nejlepším smyslu slova, jménem společnosti poděkovat za jeho práci. Jeho věrnost lékařské profesi a oboru je obdivuhodná, stejně jako kondice, se kterou práci v litoměřické nemocnici i dnes vykonává,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba. „Takto chceme poděkovat postupně všem zaměstnancům v našich nemocnicích, kteří v nich dlouhodobě pracují a starají se o pacienty a chod nemocnice. Chceme tuto tradici poděkování a oceňování nastavit do budoucna a jednou provždy,“ dodal předseda představenstva KZ.

„S panem doktorem Zbořilem jsem zažil hodně — od doby, kdy jsem jako mladý lékař začínal. Byl mým mentorem a učitelem v praxi. Stejně jako celá řada mých kolegů mu vděčím za mnohé. A tak mě moc těší, že mu takto mohu poděkovat,“ řekl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

„Jsem velice rád, že pana doktora Zbořila na interním oddělení stále máme a že tu pacienti a personál mohou stále využívat jeho nezměrných zkušeností podpořených velmi lidským přístupem. Pana doktora si vážím i za jeho postoje, kdy byl osobním lékařem pronásledovaného kardinála Štěpána Trochty. Pro mě jste hrdina,“ vyjádřil svůj obdiv Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.

„Myslel jsem si, že jste mě pozvali, abyste mi řekli, že mám skončit,“ glosoval důvod schůzky na ředitelství litoměřické nemocnice s humorem sobě vlastním MUDr. Milan Zbořil. „Nemocnice Litoměřice se připojila k velkému celku. Osobně jsme nebyl příliš velkým zastáncem její privatizace. Myslel jsem si, že nemocnice by měly být státní. Nestalo se tak. Ale krajské zařízení víceméně supluje nemocnici státní. To jsem rád, velice mě to potěšilo. Vedení akciové společnosti Krajská zdravotní je schopno vytvářet klinická pracoviště v největší nemocnici v Ústí nad Labem, která budou na úrovni pražských klinik a bude s nimi spolupracovat. A může určit poslání jednotlivých nemocnic,“ vyjádřil se již vážně lékař.

MUDr. Milan Zbořil (nar. 1935) je dlouholetým zaměstnancem nemocnice v Litoměřicích, specialistou v oboru interna a kardiologem, který se stále aktivně podílí na chodu kardiologické ambulance. Byl osobním lékařem čtyř litoměřických biskupů.

                                                            

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Milan Zbořil

MUDr. Milan Zbořil


17.10.2023

Tiskovou mluvčí Krajské zdravotní je Petra Roubíčková

Na pozici tiskové mluvčí a vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení Krajské zdravotní, a.s., nastoupila Mgr. Petra Roubíčková. Do konce roku 2021 byla dlouholetou mluvčí Ministerstva životního prostředí. Poslední rok a půl se intenzivně věnovala především dokončení magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a různým PR projektům, mimo jiné pro Českou Kamenici. Medicínské téma je jí blízké díky působení v pozici mluvčí a PR manažerky tehdy vznikajícího Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy. Působila i jako mluvčí Britského velvyslanectví v Praze.

„Budu pokračovat v dobře nastavené mediální komunikaci a spolupráci s médii, kterou přebírám po mé předchůdkyni Janě Mrákotové. Současně mě jako první úkol čeká sjednocení a modernizace vizuální a externí a interní komunikace Krajské zdravotní, a.s., která je největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice, a sama se pod novým vedením v posledních letech výrazně rozvíjí a modernizuje. Ráda bych, aby to tak vnímali nejen klienti a pacienti našich nemocnic, ale i naši současní a budoucí lékaři a sestry, kteří nás utvářejí, a jejichž odbornost, empatie a péče jsou naší páteří,“ uvádí ke své nové misi Petra Roubíčková.  

Kontakt: Mgr. Petra Roubíčková, tel. 739242382, email: petra.roubickova@kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu


Mgr. Petra Roubíčková

Mgr. Petra Roubíčková


13.10.2023

Avízo: V chomutovské nemocnici vypukne požár. Cvičení prověří připravenost hasičů

Taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se uskuteční v sobotu 14. října 2023 v prostorách Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Námětem cvičení bude požár, kde dojde vlivem technické závady k zahoření jednoho z elektrospotřebičů. Zplodiny se rozšíří do jednoho z pokojů a následně na chodbu oddělení. Díky včasnému zásahu zdravotního personálu nedojde k rozšíření kouře do jiných podlaží a dalších sekcí areálu.

Cílem taktického cvičení je ověření rozhodovacích schopností velitelů zásahu, nasazení sil a prostředků při evakuaci a záchraně většího počtu osob z prostoru zasaženého účinky požáru.

„Cvičení bude probíhat v dopoledních hodinách. Pacienty jsme o taktickém cvičení informovali předem a požádali je a jejich případné návštěvy, aby zachovali klid a nevstupovali do prostor cvičení,“ uvedl ředitel chomutovské nemocnice MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


Zdroj: info@kzcr.eu


12.10.2023

Gastroenterologové se na odborném semináři v Ústí nad Labem zabývali tématem nutrice

Regionální setkání specialistů v oboru s názvem „Podzimní gastroenterologický seminář, téma: Nutrice“ uspořádalo 3. října 2023 na ústeckém výletním zámečku Větruše Gastroenterologické oddělení a Endoskopické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Seminář, letos se 102 účastníky, se konal pod záštitou České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřeje Štěrby.

„Toto sympozium má tradici a myslím si, že jeho význam dále roste,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, jehož specializací je právě gastroenterologie. „S panem primářem Stehlíkem se známe dvacet let a velice si ho vážím. Dokud budu předsedou představenstva, velmi rád budu vytvářet podmínky pro další rozvoj gastroenterologie v Ústeckém kraji, speciálně v Krajské zdravotní,“ zdůraznil doktor Štěrba, který pozdravil účastníky setkání i jménem nemocného hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera.

„Hojná účast kolegů na semináři, která se stává již tradicí, mi udělala radost. Myslím si, že odborný program koncipovaný do několika hodin, je ideální platformou pro sdílení zkušeností, poznatků a novinek v našem oboru. Těší mě, že pozvání přijali doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., z Centra výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, který hovořil o syndromu tenkého střeva, a Mgr. Renáta Kuželová z Oddělení klinické farmacie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem s přednáškou o interakci léčiv s potravinami,“ řekl MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Centra digestivní endoskopie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl spolu s vrchní sestrou oddělení Mgr. Martinou Jůzovou odborným garantem akce. 

Na semináři dále zazněly přednášky, které se zabývaly indikacemi k výživě a hodnocením nutričního stavu, péčí o cévní vstupy a bezlepkovou dietou. V dalším bloku na ně navázalo mj. odborné sdělení o akutní pankreatitidě, významu výživy a intenzivní péče a také firemní prezentace Druhy enterální výživy a Jorveza v léčbě eozinofilní ezofagitidy.

Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., má k dispozici lůžkovou část, specializované ambulance a Endoskopické centrum, které poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod. Komplexní endoskopické pracoviště, které je součástí ústeckého gastroenterologického oddělení, patří k nejlépe vybaveným v České republice a poskytuje vyšší úroveň intervenčních výkonů digestivní endoskopie. Od letošního roku je zařazeno mezi Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Toto pracoviště získalo také statut centra pro screeningovou koloskopii v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Gastroenterologické oddělení je akreditovaným pracovištěm vyššího typu pro postgraduální vzdělávání v oboru gastroenterologie. Centrum digestivní endoskopie je rovněž vzdělávací základnou pro endoskopické sestry z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.                                                                                                                                   

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Centra digestivní endoskopie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Centra digestivní endoskopie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z


Prosím, čekejte