16.6.2017

Krajská zdravotní uspořádala odbornou Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 8. června a v pátek 9. června druhý ročník odborné Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. Akce se uskutečnila v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Účastníci konference vyslechli jak přednášky z chirurgických oborů, tak zkušenosti personálu centrálních operačních sálů s nemocniční sterilizací, se kterou úzce spolupracují.

RSDr. Stanislav Rybák v úvodu pozdravil všechny účastníky jménem Ústeckého kraje a poděkoval, že se mu dostalo cti převzít nad touto akcí záštitu. „Dovolte mi poděkovat panu primáři Ivanu Humhejovi a jeho kolektivu za přípravu konference. Zároveň i popřát, aby i tato konference byla nejméně tak úspěšná, jako byla první. Chci současně popřát nejen kolektivu Centrálních operačních sálů, ale celé Masarykově nemocnici, aby příprava rozšíření počtu operačních sálů proběhla podle připraveného harmonogramu. Je to nanejvýš potřebné nejen pro zvýšení možností celé nemocnice v rámci přípravy nových potřebných oborů, ale především pro zlepšení péče o pacienty celého Ústeckého kraje,“ uvedl v úvodu RSDr. Stanislav Rybák.

Na konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace zavítal rovněž ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. „Je symbolické, že druhý ročník konference se koná v místech, kde v roce 1927 byl vybudován chirurgický pavilon s operačními sály, kde celá řada chirurgů naší nemocnice začínala svoji karieru. Byly to zejména  sály zvané „U Šprdlíků" pojmenované po staniční sestře sálů Haně Šprdlíkové, která patřila k nejvýraznějším postavám chirurgického sesterského poválečného personálu.

V těchto místech jako jedny z prvních v republice vznikly i centralizované  operační sály. Masarykova nemocnice vždy byla lídrem progresivních změn  ve zdravotnictví kraje i celé České republiky. Vývoj nezávisle na době prokázal, že operační sály vždy byly, jsou a budou srdcem nemocnice,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Odborným garantem byl MUDr. Ivan Humhej, primář Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. „Těší mě velký zájem o účast na naší konferenci, což dokládá 39 přihlášených aktivních sdělení a více než 250 registrovaných účastníků z řad chirurgů nejrůznějších odborností, sálových sester, anesteziologů, anesteziologických sester, pracovníků sterilizací, hygieniků, epidemiologů a dalších zdravotníků, kteří s těmito obory spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět. Toto multidisciplinární uskupení zdravotníků umožňuje širokou diskuzi nad přednášenými tématy z pohledu různých odborností. Právě tento fakt pokládám za hlavní klad našeho setkání oproti některým jiným odborným akcím zaměřeným na úzkou skupinu posluchačů. Jedním z nosných témat letošní konference byla multidisciplinární spolupráce – trend moderní medicíny. Že se jedná o aktuální téma, dokládá účast zdravotníků nejen z nejrůznějších nemocnic České republiky, ale i kolegů ze Slovenska. Konferenci jsme pořádali ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se kterou úzce spolupracujeme při výuce a organizaci odborných praxí studentů na centrálních operačních sálech. Konání konference v reprezentativních prostorách Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jistě přispělo k dobrému dojmu z celé akce, podobně jako společenský večer na palubě lodi Porta Bohemica při plavbě labským údolím,“ dodal MUDr. Ivan Humhej.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní uspořádala odbornou Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc

Krajská zdravotní uspořádala odbornou Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace. Foto: KZ, a. s./Lukáš Vajc


14.6.2017

Krajská zdravotní přiblížila veřejnosti v ústecké Masarykově nemocnici práci robotického systému da Vinci Xi

Vyzkoušet si práci chirurga s robotickou asistencí měla možnost odborná i laická veřejnost ve dnech 7. a 8. června 2017 v atriu pavilonu A Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zde připravila v rámci tzv. Pacientských dnů prezentaci da Vinci Xi chirurgického systému.  Kromě možnosti prohlídky technologie a vlastního vyzkoušení systému a trenažéru mohli návštěvníci vidět na obrazovce i operace s využitím robota.

„Jsem rád, že se po čase opět prezentuje robotický systém da Vinci Xi. Krajská zdravotní byla první v České republice, která tento nejnovější typ vlastnila. Výhodou je, že systém je dvou konzolový a umožňuje školit nové robotické chirurgy. Díky tomu má Krajská zdravotní jediné školicí centrum pro operatéry ze střední a východní Evropy,“ uvedl v úvodu místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer.

„Robotická chirurgie při ústecké Masarykově nemocnici oslaví v září letošního roku deváté výročí v Krajské zdravotní. Nutno říci, že školicí centrum má jako jediné v České republice dva školitele, kterými je přednosta kliniky Jan Schraml z ústecké Masarykovy nemocnice a druhým je chirurg Jan Rejholec, primář chirurgie v děčínské nemocnici. Na robotickém systému da Vinci Xi operují lékaři z ústecké nemocnice, ale i z dalších nemocnic Krajské zdravotní,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dodal: „Velice mě těší, že na robotickém systému na naší klinice se naučili operovat a operují i čelní urologové v rámci České republiky, kterými jsou profesor Marek Babjuk a docent Ladislav Jarolím, což odpovídá i klientele ústeckého robotického centra.“

„Dnes je pro Krajskou zdravotní velmi historický okamžik. V minulosti jsme v ústecké Masarykově nemocnici zažili dva robotické systémy se dvěma konzolemi. V tyto dny máme na půdě Krajské zdravotní sice dočasně, ale opět dva robotické systémy, a poprvé čtyři ovládací konzole. Navíc se mohou návštěvníci akce seznámit s novinkou v robotické chirurgii, kterou je stapler, jež umožňuje lépe provádět robotickou operaci střeva. Další novinkou je singl port na robotický systém, který v současné době Krajská zdravotní nevlastní, ale v jednání je jeho zavedení. Výhodou pro pacienta je, že dnes, když provádíme robotické operace, tak má pacient v břišní dutině pět otvorů, díky singl portu se dají některé výkony odoperovat pouze jediným otvorem. Pacientovi to přináší při výkonu maximální šetrnost,“ vysvětlil MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zahájilo svou činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Centrum má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu 2015 je nahradil nejmodernější dvoukonzolový robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Právě s tímto chirurgickým systémem se mohla během dvou dní odborná i laická veřejnost seznámit v atriu pavilonu A.

Od roku 2008 do 7. června 2017 mělo CRCH za sebou 2449 výkonů s asistencí robotického systému da Vinci. Drtivá většina z nich představovala odstranění karcinomu prostaty. Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou kromě radikální prostatektomie nádorová onemocnění ledvin, anatomické anomálie močových cest a radikální cystektomie – operace močového měchýře pro pokročilý nádor. V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace konečníku pro karcinom, tedy nízká resekce konečníku se zachováním funkce svěračů. Tým ORL pod vedením primáře MUDr. Karla Slámy provádí operace kořene jazyka. Při radikálních hysterektomiích, tedy operacích dělohy pro nádor, robota používají gynekologové.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu


13.6.2017

Krajská zdravotní se ohrazuje proti tvrzení, že v areálu teplické nemocnice je záměrně ubližováno kočkám

Krajská zdravotní, a. s., se důrazně ohrazuje proti tvrzení Sdružení za ochranu zvířat Fousek, o. s., a dalších tzv. ochránců koček, že je v areálu teplické nemocnice kočkám záměrně ubližováno. Ze strany nemocničního personálu nejsou kočky žádným způsobem perzekuovány.

„Toulavé kočky však ve zdravotnickém zařízení představují výrazné hygienicko-epidemiologické riziko, jsou-li bez veterinárního dohledu, mohou být zdrojem mnoha zoonóz, tedy infekčních nemocí pocházejících od zvířat. Je nutno brát v potaz, že v nemocnici se nachází množství pacientů s oslabenou imunitou, po operacích či jinak nemocných, kteří mohou do bližšího styku s kočkami přijít,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Tato skutečnost podle slov MUDr. Tomáše Hrubého vedla k instalaci písemného upozornění na nevhodnost krmení koček v areálu nemocnice se snahou, aby si kočky v areálu nemocnice nezvykly a tedy se i nekontrolovaně množily apod. Dalším důvodem pak je i to, že zdravotnické zařízení není povinno a není v jeho silách a možnostech, se o polodivoké kočky starat, a to jak ve smyslu zajištění jejich základních potřeb, tedy potravy a příbytku, tak i potřebné veterinární péče.

„Různě po areálu nemocnice rozmístěné misky s potravou, ale i hromádky granulí, které jsou pravidelně doplňovány milovníky koček, neslouží pouze za potravu oněm divokým kočkám, ale mohou sloužit za potravu i různým druhům hlodavců, zejména myším, krysám a potkanům. Kvůli miskám s jídlem se zvyšuje populace koček v areálu, a neklesá ani přes několik provedených kastrací, které šly k tíži Nemocnice Teplice, o. z.,“ uvádí ředitel zdravotní péče.

„Hlavním zájmem Krajské zdravotní, a. s., je zdraví jejich pacientů a návštěvníků a bezpečné prostředí v areálu nemocnice, a proto není žádoucí, aby byly kočky v areálu nemocnic krmeny. Pokud by se našli zájemci o některé z koček, nacházejících se v areálu nemocnice, a chtěli by jim nabídnout nový domov a postarat se o ně, mají samozřejmě naši plnou podporu a poděkování,“ říká MUDr. Tomáš Hrubý.

                     

 Zdroj: info@kzcr.eu

 


12.6.2017

Krajská zdravotní má novou kolektivní smlouvu

Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 8. června 2017 uzavřela novou kolektivní smlouvu se všemi jedenácti odborovými organizacemi, které ve společnosti působí. Dokument je platný od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Nová kolektivní smlouva navazuje na dodatek předešlé kolektivní smlouvy, který obsahuje letošní navýšení mzdových tarifů o deset procent.

„Snahou současného představenstva Krajské zdravotní, je i nadále naplňovat požadavky zaměstnanců a zvyšovat příjmy, tak aby byl udržen sociální smír mezi vedením společnosti a odboráři. Již dnes jsme v odměňování lékařů v rámci České republiky na prvním místě a u zdravotních sester je Krajská zdravotní do třetího místa. Děkuji všem předsedům odborových organizací za vstřícný přístup k vedení naší společnosti a jejich prostřednictvím i všem členům odborových organizací,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Podstatné je, že došlo se všemi jedenácti odborovými organizacemi působícími v Krajské zdravotní k dohodě při kolektivních vyjednáváních. Smlouva, kterou jsme dnes stvrdili podpisem, je důstojným vyvrcholením korektního sociálního dialogu. Oceňuji garanci mzdových nárůstů, včetně kvalifikačních časových automatů. Krajská zdravotní je první nestátní zdravotnickou společností, která navýšení o deset procent provedla. Zároveň představenstvo Krajské zdravotní přislíbilo, pakliže dojde k navýšení tarifní části úhradové vyhlášky, vstřícnost i k dalšímu navýšení mezd. V neposlední řadě došlo k nárůstu sociálních nákladů o zhruba šest milionů korun,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., za odborové organizace uvedl, že děkuje vedení a představenstvu Krajské zdravotní, a. s., za vstřícnost při vyjednávání o nové kolektivní smlouvě. „Korektní vztahy mezi managementem společnosti, odborovými organizacemi a samotnými zaměstnanci, jsou důležité právě v těchto chvílích, kdy nejen Krajská zdravotní, ale celá Česká republika bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu. Chtěl bych poděkovat celému vedení společnosti za to, jakým způsobem přistupuje k nám zaměstnancům,“ dodal Ing. Pavel Veliký.

Nová kolektivní smlouva, opět s dvouletou platností, přináší pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., stabilitu pracovních a sociálních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů. Celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu Kč. V tomto navýšení se odráží například zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 25 a více let. Zaměstnanci oblíbený příspěvek na rekreaci bude v případě jeho nevyčerpání zaměstnancem v daném roce převáděn do roku následujícího, tedy pokud zaměstnanec nevyužije příspěvek v  roce 2018, je převeden k čerpání do roku 2019 a částky se za dva roky sčítají, minimální požadované trvání rekreace pro poskytnutí příspěvku se sníží na třídenní pobyt.     

Zdroj: info@kzcr.eu


9.6.2017

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici revitalizaci pavilonu interních oborů

Krajská zdravotní, a. s., v minulých dnech zahájila v areálu Nemocnice Děčín, o. z., revitalizaci pavilonu I, kde sídlí pracoviště interních oborů. Okolo budovy vyrostlo lešení a ve vyšších podlažích se začala postupně vyměňovat stará okna za nová. Jedna z největších investičních akcí v děčínské nemocnici za poslední roky by měla být ukončena letos v prosinci, protože předpokládaná doba prací je sedm měsíců.   

Předmětem realizace díla je mj. zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, výměna výtahů, výměna radiátorů a nová výměníková stanice. Cena dle veřejné zakázky je 27 milionů korun včetně DPH. 

Omezení v areálu jsou minimalizována, prostor zařízení staveniště a zázemí zhotovitele je umístěno nad budovou mimo komunikační trasy. Kompletní revitalizace pavilonu I si nicméně vyžádala přestěhování lůžek. Ošetřovatelská lůžka z budovy I (5. podlaží) se nachází v budově E (1. podlaží - původně chirurgie B), a to po celou dobu revitalizace. Na dobu zhruba dvou týdnů se 1. června 2017 přestěhovala lůžka oddělení rehabilitace z 6. podlaží na podlaží páté.

Zdroj: info@kzcr.eu


9.6.2017

Krajská zdravotní představila v chomutovské nemocnici nejmodernější mamodiagnostické centrum

Krajská zdravotní, a. s., představila v pátek 9. června 2017 v chomutovské nemocnici činnost nejnovějšího a nejmodernějšího mamodiagnostického centra v Ústeckém kraji, které vzniklo po rekonstrukci a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. Chomutovské mamodiagnostické centrum registruje ročně již čtrnáct tisíc mamografických vyšetření. Během dvanácti let počet vyšetření vzrostl na téměř šestinásobek.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., uvedl, že stavební úpravy mamodiagnostického centra a nákup mamografu vyšly Krajskou zdravotní na 12,05 milionu Kč, z čehož 3,1 milionu Kč z této částky pokryly vlastní zdroje. „Ústecký kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč, na pořízení mamografu v hodnotě 3,69 milionu Kč získala Krajská zdravotní dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví České republiky, která činí 2,95 miliony Kč. Dalších 400 tisíc za vybavení zaplatila Krajská zdravotní. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH,“ řekl Ing. Jiří Novák.

Na slavnostní otevření mamodiagnostického centra v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., zavítal náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. „Jménem jediného akcionáře Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj, si dovolím poděkovat celému vedení společnosti, zejména chomutovské nemocnice, za zřízení tohoto pracoviště. Stále se hovoří o nárůstu žen, které se nechávají vyšetřit v těchto mamodiagnostických centrech, proto se i do budoucna předpokládá, díky osvětě a prevenci, nárůst vyšetření prsu. Chomutovskému mamodiagnostickému centru přeji co nejlepší výsledky v oblasti medicíny a spousty spokojených pacientek,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., poděkoval všem, kteří se zasadili o uvedení mamodiagnostického centra do provozu. „Poděkování za investiční podporu si opakovaně zaslouží jediný akcionář Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj, jež dlouhodobě naší společnost podporuje při řadě dalších investičních aktivit. Jsem přesvědčen, že uvedením do provozu dvou mamografů na zdejším pracovišti se zvýší nejen počet vyšetřených, ale i spokojených pacientek, které ocení zejména nové zrekonstruované prostory. Poděkování také patří chomutovským hokejistům, kteří při jednom ze svých utkáních hráli pro chomutovskou nemocnici ve speciálních dresech, které byly následně vydraženy a výtěžek pomohl k zakoupení části vybavení mamodiagnostického centra,“ dodal Ing. Petr Fiala.

MUDr. Dagmar Kollertová, primářka Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., doplnila, že mamodiagnostické centrum je určeno zejména pacientkám z jihozápadního regionu Ústeckého kraje a přilehlé oblasti. „V současné době v našem centru evidujeme okolo pětatřiceti tisíc pacientek, které chodí opakovaně na vyšetření, kterých jsme v loňském roce provedli zhruba čtrnáct tisíc. Rozšířením chomutovského mamodiagnostického centra očekáváme v průběhu jednoho roku nárůst až na dvacet tisíc vyšetření,“ řekla závěrem MUDr. Dagmar Kollertová.

Právě nárůst vyšetření a nevyhovující zázemí si vyžádaly radikální řešení. Mamodiagnostické centrum, tísnící se v prostorově nedostatečných místnostech ve druhém podlaží budovy B, se přestěhovalo do nových modernizovaných prostor ve čtvrtém podlaží, jež jsou třikrát větší než původní. Kromě vybavení novým inventářem je zásadně větší čekárna. „Jde o další výstavbu a rekonstrukci pracoviště v chomutovské nemocnici, za což jsme nesmírně rádi. Prostory v druhém patře již byly nevyhovující a mamodiagnostické centrum je pro zdejší oblast důležité. Statistiky jasně ukazují stoupající počet diagnóz rakoviny prsu u žen,“ uvedla při slavnostní prezentaci Dagmar Klimešová, předsedkyně základní organizace Odborového svazu zdravotnictví České republiky v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z.

Kromě moderní snímkovny a druhého moderního mamografu chomutovské mamodiagnostické centrum získalo velké prostory pro přestěhované archivy.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní představila v chomutovské nemocnici nejmodernější mamodiagnostické centrum. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní představila v chomutovské nemocnici nejmodernější mamodiagnostické centrum. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


8.6.2017

V Krajské zdravotní proběhl třináctý ročník mezioborové odborné konference Interlab 2017

Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., ve středu 7. června již 13. ročník tradiční regionální mezioborové konference pod názvem Interlab 2017. Záštitu nad akcí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. Program se tradičně zaměřil na pracovníky klinických laboratoří, kdy zazněly nejen přednášky z laboratorních oborů, ale také příspěvky prezentující zkušenosti jednotlivých oddělení spolupracujících s klinickými laboratořemi.

„Mezioborová odborná konference Interlab je tradiční a velmi potřebnou akcí, kterou pořádá ústecké oddělení klinické biochemie, za což bych chtěl poděkovat paní inženýrce Pavle Eliášové, která je odborným garantem těchto konferencí. Pravidelně na této akci zaznívají přednášky věnované tématům, bez kterých si nelze dnešní moderní medicínu představit. Těší mě rovněž letošní hojná účast, která dosáhla téměř sto třiceti účastníků,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Úvod programu „Interlabu 2017“ se zaměřil na správné odebírání krve v odběrových ambulancích a na lůžkových stanicích nemocnice. Další témata obsahovala například zkušenosti s Imunofixací proteinů, Monoklonální gamatatie v klinické praxi, možností využití průtokové cytometrie na oddělení klinické hematologie, analýzu pleurálních výpotků jako významná podpora diagnostiky postižení orgánů dutiny hrudní, Presepsin – nový marker sepse. Odpolední blok byl věnovaný Preeklampsii – tiché hrozbě, Preeklampsie v laboratoři, praktickému významu vyšetření poměru sFlt/PlGF v těhotenství, záchytu mikrodelecí/mikroduplikací zahrnující oblast 22q11.2 chromosomu 22.

„Jsme potěšeni velkým zájmem a účastí na této konferenci. Prezentovaná témata byla přínosem pro všechny přítomné. Všichni účastníci i sponzoři byli potěšeni kvalitou příspěvků a při odchodu se těšili na další ročník,“ zhodnotila  Interlab 2017 Ing. Pavla Eliášová, vedoucí Oddělení klinické biochemie ústecké Masarykovy nemocnice, která byla odborným garantem akce.

Zdroj: info@kzcr.eu

Záštitu nad konferencí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. Na snímku s odborným garantem akce Ing. Pavlou Eliášovou. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Záštitu nad konferencí převzal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. Na snímku s odborným garantem akce Ing. Pavlou Eliášovou. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


7.6.2017

Krajská zdravotní uspořádala 4. Děčínské chirurgické dny

Miniinvazivní chirurgie, traumatologie, varia, sesterská sekce a videosekce byly odbornými tématy konference IV. Děčínské chirurgické dny. Dvoudenní setkání, které uspořádalo Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v prostorách Zámku Děčín, se uskutečnilo 5. a 6. června 2016. Záštitu nad akcí, jejímž odborným garantem byl primář děčínského chirurgického oddělení MUDr. Jan Rejholec, převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Děčín Mgr. Marie Blažková a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Ústecký kraj si je vědom, že pokrok lékařství jde mílovými kroky a v té souvislosti je potřeba věnovat pozornost i významné finanční prostředky na vzdělávání lékařů, sester i dalšího zdravotnického personálu. Proto i takové akce, jako je děčínská odborná konference, Ústecký kraj podporuje. Jsem také rád, že pořadatelem celé řady značně navštěvovaných akcí, i odborníky ze zahraničí, je Krajská zdravotní, jejímž akcionářem je právě Ústecký kraj,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, který na  konferenci zastoupil hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Primátorka Mgr. Marie Blažková účastníky konference přivítala na děčínském zámku, který je majetkem statutárního města Děčín. „Jde o akci již tradiční, kde se můžete seznámit a pohovořit o odborných tématech, a věřím, že pomůže v práci vám všem,“ popřála děčínská primátorka lékařům a sestrám, kteří přijeli na odborné setkání, jež se v Děčíně koná jednou za dva roky.

„Velmi si vážím vaší práce a uvědomuji si, že svou každodenní prací posouváte úroveň chirurgie dál. Dovolte mi, abych vám za to poděkoval a vaším prostřednictvím i vašim spolupracovníkům, a povzbudil vás do další práce,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Jsme si vědomi toho, že současné operační sály ve všech krajských nemocnicích je potřeba revidovat, tedy i v děčínské. Plánujeme zde vybudovat nové operační sály včetně urgentního příjmu náklady asi 320 milionů korun,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, který také poděkoval za práci a poblahopřál k  úspěchům na poli robotické chirurgie primáři MUDr. Janu Rejholcovi, který se specializuje na nízkou resekci rekta a resekci sigmatu.

„Jsem rád, že jsou tady i lékaři z nemocnic mimo Krajskou zdravotní, pražských fakultních nemocnic i ze Slovenska a jsem také rád, že existuje určité sepětí Krajské zdravotní vyjádřené v tom, že kromě děčínských pořadatelů v čele s panem primářem Rejholcem konferenci předsedají chirurgové z ústecké, teplické a  mostecké nemocnice a jsou zde i z chomutovské nemocnice,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Velké poděkování patří statutárnímu městu Děčín v čele s paní primátorkou za poskytnutí krásných reprezentativních prostor zámku,“ zdůraznil generální ředitel.

„Na dvoudenním setkání jsme přivítali 150 přihlášených účastníků. Letošní Děčínské chirurgické dny vysoce odborným programem navázaly na tři předchozí ročníky. Děkuji všem, kdo se na pořadatelství tak velké akce podíleli,“ řekl MUDr. Jan Rejholec.

Během konání konference měli její účastníci možnost seznámit se a vyzkoušet si práci s nejmodernějším chirurgickým systémem da Vinci Xi pro roboticky asistované operace z Centra robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

                              

                                        Statutární město Děčín

  Zdroj: info@kzcr.eu7.6.2017

Avízo - Krajská zdravotní představí v chomutovské nemocnici nejmodernější mamodiagnostické centrum

Krajská zdravotní, a. s., připravuje prezentaci nejnovějšího a nejmodernějšího mamodiagnostického centra v Ústeckém kraji. Centrum, které je součástí Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., se přestěhovalo do větších, rekonstruovaných prostor, v nichž zahájí provoz také druhý mamograf. 

Akce se uskuteční za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a novinářů v pátek 9. června 2017 od 11 do 12 hodin.

Sraz zástupců médií je v pátek 9. června 2017 v 10:55 hodin v budově B polikliniky, 2. NP ve stávajícím mamodiagnostickém centru.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do čtvrtka 8. června, 13:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu/         

 

Zdroj: info@kzcr.eu

                                                        


6.6.2017

Avízo – Krajská zdravotní přiblíží veřejnosti v ústecké Masarykově nemocnici práci robota – da Vinci Xi chirurgického systému

VYZKOUŠEJTE SI PRÁCI CHIRURGA S ROBOTICKOU ASISTENCÍ!

Prezentaci da Vinci Xi chirurgického systému připravila pro veřejnost v rámci tzv. Pacientských dnů Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Zájemci se mohou přijít podívat, zeptat se i vyzkoušet práci s robotickým systémem ve středu 7. 6. 2017 od 9 do 13 hodin a ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9 do 18 hodin do atria pavilonu A Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.   

Kromě možnosti prohlídky technologie a vlastního vyzkoušení systému a trenažéru mohou návštěvníci Pacientských dnů vidět na obrazovce i operace s využitím robota.

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte