2.11.2017

Operativa s robotickou asistencí v Krajské zdravotní si připsala další republikové prvenství – jednovstupový výkon „single site“

Lékařští specialisté Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jako první v Česku provedli jednovstupový výkon „single site“ s asistencí robota.

„Podařilo se nám robotický systém da Vinci Xi rozšířit o systém single site. Jde o adaptér, který umožní provést určité roboticky asistované operace ranou v délce do 25 milimetrů. Za pomoci speciálního disku a speciálních trokárů, tedy instrumentů, jimiž se zavádějí nástroje do pacienta, zavedeme čtyři porty: jeden pro kameru, dva pro nástroje a jeden asistentský port. Vše touto pětadvacetimilimetrovou ranou v těle pacienta. Tak jsme schopni provést jednodušší chirurgické výkony za pomoci robota, které zanechají na těle pacienta nejmenší následky,“ popsal podstatu tohoto pro pacienta velmi šetrného zásahu MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

První operaci s pomocí single site provedl tým přednosty Schramla u pacienta, který měl za sebou několik výkonů na ledvině s vrozenou vadou. Obě ledviny měl od narození srostlé do sebe, do tzv. podkovy, a opakovaně se mu v nich tvořily konkrementy, ledvinové kameny. Z pětadvacetimilimetrové ranky se operatéři dostali k ledvině a povedlo se jim vyndat kámen stejné velikosti, aniž by museli provést větší, invazivnější výkon.

Při druhém výkonu operovali pacientku, které se po gynekologické operaci vytvořila píštěl (komunikace) mezi močovým měchýřem a pochvou. Proto byla tato mladá čtyřicetiletá žena inkontinentní, moč jí odcházela pochvou. Single site bylo zavedeno pupkem, což umožnilo píštěl přerušit a odděleně zašít pochvu a močový měchýř. Pro pacientku to má nejmenší kosmetické následky a nejmenší riziko kýly či krvácení.

„Nemůžeme si však slibovat, že tímto jednovstupovým robotickým výkonem by šlo nahradit všechny robotické operace. Má to dva aspekty. Prvním je fakt, že výkon není hrazen zdravotními pojišťovnami podle sazebníku a  můžeme některé typy výkonů provádět zatím jen díky vnitřní podpoře Krajskou zdravotní. Samozřejmě se budeme snažit využít single site především u komplikací gynekologických výkonů, jako byl ten druhý v pořadí. Do konce letošního roku máme ještě možnost provést pět těchto operací,“ vysvětlil přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

„Jsem rád, že se daří dlouhodobě zdokonalovat a modernizovat vybavení operativy pro tak špičkové zdravotnické pracoviště, jakým Centrum robotické chirurgie při ústecké klinice urologie a robotické chirurgie pod vedením pana přednosty Schramla je. Po pořízení nejmodernějšího robotického systému da Vinci Xi v roce 2015 a operačního stolu Trumph TruSystem 700dV v loňském roce je využívání "single site" při roboticky asistovaných výkonech dalším milníkem a pokrokem v téměř desetileté historii robotické chirurgie pod Krajskou zdravotní. Díky vnitřním grantům bude moci tým kliniky s podporou Krajské zdravotní uskutečnit tímto speciálním způsobem v příštím roce 15 operací," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Klinika urologie a robotické chirurgie – Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. - Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie (KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny.

Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Ve spektru indikací dominuje urologie. Nejčastější operací je roboticky asistovaná radikální prostatektomie (dVP). Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou nádorová onemocnění ledvin, anatomické anomálie močových cest a radikální cystektomie – operace močového měchýře pro pokročilý nádor. V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom (nízká resekce rekta) a žaludku. Tým ORL provádí operace kořene jazyka. Gynekologové robota používají při radikálních hysterektomiích, tedy operacích dělohy pro nádor.

Od roku 2008 do 31. října letošního roku operatéři provedli kolem 2500 roboticky asistovaných operací. Letošní novinkou je zavedení metody single site, tzn. provedení operace pouze jedním vstupem do pacienta – jizva o délce 20 – 25 mm.

CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Nový model navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Video zhlédnete v sekci Videogalerie http://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/videogalerie/

Zdroj: info@kzcr.eu


1.11.2017

Zkušební provoz nového parkovacího systému v mostecké nemocnici byl zahájen

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., zahájila ve středu 1. listopadu 2017 zkušební provoz nového parkovacího systému. Tím je završena další etapa komplexního řešení parkování v areálu mostecké nemocnice a přímo navazuje na letos dokončené parkoviště pro zaměstnance s kapacitou 186 osobních automobilů, které vzniklo za budovou B a G.

Po dobu zkušebního provozu nového parkovacího systému je parkování zdarma.

Po vyhodnocení zkušebního provozu parkovacího systému bude parkování v areálu zpoplatněno obdobným způsobem, jako je ve městě Most. Návštěvníci získají benefit dvou hodin zdarma, každá následující hodina bude stát 15 Kč.

Další etapou komplexního řešení parkovacího systému bude zřízení parkoviště u objektu C pro 36 osobních automobilů, kde v současné dobé probíhá příprava zpracování projektové dokumentace.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


1.11.2017

Na zámku se uskutečnil 5. Děčínský den komplexní interní péče

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové odbornou konferenci „5. Děčínský den komplexní interní péče“. Uskutečnila se v reprezentačních prostorách Zámku Děčín a zúčastnilo se jí 170 lékařských odborníků.

V „Bloku primářů“ bylo připraveno osm přednášek, např. EKG v diferenciální diagnostice u praktika a na interním příjmu, paliativní péče na interním oddělení a mobilní hospic či diagnostika a léčba srdeční slabosti. „Blok mladých internistů“ nabídl mimo jiné témata nevšednosti neselektovaného interního příjmu nebo kazuistiky z interního JIP 2017.

„Jsem ráda, že si naši lékaři pravidelně vzájemně vyměňují a předávají zkušenosti s dalšími odborníky z jiných nemocnic. Zkvalitňovaní poskytované péče je prioritou a mě těší, že k pravidelnému setkávání dochází právě v našem městě,“ pozdravila účastníky Mgr. Marie Blažková, primátorka města Děčín.

Odbornými garanty konference „5. Děčínský den komplexní interní péče“ byli MUDr. Daniela Kallmünzerová, primářka Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín Novák, bývalý primář oddělení.  

„Děčínská konference interní péče se stala již tradicí. Oceňuji vysokou úroveň nejen prezentací zkušených přednášejících, ale i výbornou kvalitu prezentací mladých kolegů. Děčínský den interní péče je navíc jednou z mála příležitostí, při nichž se můžeme setkat s kolegy z terénu a přiblížit jim naši práci. Velmi nás potěšila i tradičně vysoká účast posluchačů,“ zhodnotila děčínské setkání prim. MUDr. Daniela Kallmünzerová.

Interní oddělení děčínské nemocnice poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní. Součástí oddělení je hemodialyzační středisko zajišťující ambulantní péči o pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/   

   

            

Statutární město Děčín    

Zdroj: info@kzcr.eu

     


30.10.2017

Předseda představenstva Krajské zdravotní předal s hejtmanem Ústeckého kraje cenu za oblast zdravotnictví

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák předal, spolu s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, MUDr. Iljovi Deylovi cenu za rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života. Hejtman Ústeckého kraje oceňuje každoročně osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj Ústeckého kraje. Akce se konala ve čtvrtek 26. října v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.

„Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, pod vedením ředitele doktora Ilji Deyla, s jednotlivými zdravotnickými pracovišti nemocnic Krajské zdravotní, v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce je na špičkové profesionální úrovni,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

MUDr. Ilja Deyl je nejen nejdéle sloužícím ředitelem zdravotnické záchranné služby v České republice, ale také je lékařem Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Velice si vážím tohoto ocenění, které mne opravdu velmi mile překvapilo, je mi ctí být ve společnosti osobností oceněných přede mnou. Zároveň však vnímám toto ocenění, ne pouze mé osoby, ale celého kolektivu zdravotnické záchranné služby při naplňování jistě mnohdy nelehkých a náročných úkolů,“ řekl MUDr. Ilja Deyl.

V minulých letech cenu hejtmana Ústeckého kraje obdrželi také lékaři Krajské zdravotní, a. s., přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a cenu za rok 2015 získal MUDr. Karel Sláma, bývalý dlouholetý primář ústeckého Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, které bylo letos ustaveno již devátou klinikou.

b1 

Zdroj: info@kzcr.eu
27.10.2017

Oční lékaři se sešli na konferenci v Ústí nad Labem již poosmadvacáté

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala minulý týden „28. Ústecký oftalmologický den“ v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do lavic hlavního konferenčního sálu usedlo 150 lékařů z celé České republiky. Téma letošního setkání lékařských specialistů znělo „Glaukom a sítnice“.

Odborným garantem konference „28. Ústecký oftalmologický den“ byla přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. „Bylo mi velkou ctí přivítat mezi námi špičky české oftalmologie - paní doc. MUDr. Evu Růžičkovou, CSc., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Petra Koláře, Ph.D., a MUDr. Danielou Vysloužilovou, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno, MUDr. Jaroslavu Dusovou, Ph.D.,  a doc. MUDr. Jana Studničku, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jejich vystoupení byla velkým odborným přínosem. Mezi přednášejícími se však neztratili ani mladí lékaři z naší kliniky. Perfektní práci odvedlo naše středisko konferenční podpory vedené Ing. Lenkou Kocmanovou Taussigovou, se kterým jsme tuto prestižní konferenci pořádali poprvé, a již tradičně bezchybný a kreativní byl náš multimediální tým,“ uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Krajské zdravotní, a  s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde jediné Vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhají zde výuky mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu) a byla vybrána jako první pracoviště v České republice k provedení této operace. Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku.

„Ústecký oftalmologický den se koná po dvacáté osmé. Už z toho je patrné, jakou rozvinutou tradici a věhlas má obor oftalmologie v ústecké Masarykově nemocnici. Akci pořádá Oční klinika Fakulty zdravotnických studií a Krajské zdravotní, což zaručuje vysokou odbornost konference. Oftalmologie se zabývá léčbou onemocnění zraku, proto tento obor považuji za velmi důležitý. Přeji účastníkům konference, aby získali od přednášejících nové poznatky, které uplatní v praxi," uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybáka, pod jehož záštitou se konference uskutečnila.

Účastníky konference pozdravil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Ústecký oftalmologický den má velkou tradici a velkou tradici má i moderní oftalmologie v Masarykově nemocnici. Jejím zakladatelem byl primář Hanuš Libický, který se po válce do Ústí nad Labem vrátil z Anglie, kam utekl před nacisty. Tam se jako jediný lékař z Čech v historii stal členem lékařského kolegia královské rodiny, jehož součástí jsou největší špičky anglické medicíny. V Masarykově nemocnici vybudoval moderní oddělení s rozsáhlou operativou, publikační a vědeckou činností. Na jeho práci  skvěle navázali další primáři MUDr. Jan John, CSc., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., MUDr. Pavel Sušický a současná přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/     

  

Zdroj: info@kzcr.eu


26.10.2017

V ústecké Masarykově nemocnici byl naistalován babybox nové generace

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., byl ve čtvrtek 26. října nainstalován, vedle nemocniční lékárny, babybox nové generace, který bude uveden do provozu 24. listopadu 2017. Nový babybox po spuštění nahradí dosavadní zařízení, umístěné od roku 2009 u vchodu do budovy C (ze směru od pavilonu O, kde je protetické oddělení).  

Od října roku 2009 bylo do babyboxu v ústecké Masarykově nemocnici odloženo šest novorozenců. Tři chlapci a tři dívky.

Krajská zdravotní, a. s., má umístěné babyboxy i v dalších svých čtyřech nemocnicích. V Děčíně do něho byla odložena jedna dívka, v Teplicích dva chlapci, v Mostě čtyři děvčátka a v Chomutově jeden chlapec.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

                                      

Instalace babyboxu nové generace v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Instalace babyboxu nové generace v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


26.10.2017

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren během státního svátku 28. října

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren v sobotu 28. října 2017. Pohotovostní lékárenská služba v místech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude upravena takto:

Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Děčín (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU - OC Galerie Teplice (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékárna Dr. Max - OC Olympia Teplice (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


26.10.2017

Krajská zdravotní hostila krajskou konferenci odborářů

Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ) se minulý týden uskutečnila krajská konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP). Krajská zdravotní dvakrát do roka pravidelně hostí delegáty OSZSP z Ústeckého kraje.

Účastníky konference pozdravil za vedení Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel Ing. Petr Fiala, který tlumočil pozdrav předsedy představenstva společnosti, Ing. Jiřího Nováka, a zároveň informoval o připravovaných krocích k zajištění nárůstu mzdových tarifů pro zaměstnance Krajské zdravotní na rok 2018, ale především – po zajištění příplatků pro všeobecné sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují v režimu třísměnného a nepřetržitého provozu – pro další nelékařské profese. „Snahou Krajské zdravotní má být nyní pokrok v nápravě odměňování zejména nízkopříjmových kategorií zaměstnanců, tarifní růst mezd a další benefity a nárůsty dle platné kolektivní smlouvy jistě mají být také provedeny,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala.

Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OSZSP ČR, generálnímu řediteli poděkovala za účast na konferenci a podporu odborové organizace. Poděkovala zároveň za pamětní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, které obdržela s dalšími osobnostmi spojenými s činností této společnosti dne 14. září 2017 při slavnostním udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2016.

„Velmi si vážíme příslibu Krajské zdravotní ke zvýšení platových tarifů o 10 %, nicméně s ohledem na předloženou kolektivní smlouvu vyššího stupně předložíme návrh na sbližování platových tarifů,“ řekla Ing. Ivana Břeňková.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


25.10.2017

V Krajské zdravotní přednášela o medicíně proti stárnutí primářka Monika Golková

Téma „Anti – Aging medicína aneb jak nestárnout “ zaujalo posluchače další z řady přednášek cyklu „Osobnosti české medicíny“. Prezidentka Asociace medicíny proti stárnutí ČR, zakladatelka a primářka A2C Anti-Aging Clinic prim. MUDr. Monika Golková přednášela ve středu 18. října 2017 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem.

Přednášející přivítal a posluchačům představil MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro řízení informačních systémů Krajské zdravotní, a. s.: „Primářka Monika Golková vystudovala lékařskou fakultu v Hradci Králové, působila na neurologické klinice v Krči, kde atestovala. Následně studovala Anti-Aging medicínu na univerzitě v belgickém Charleroi. V současné době je primářkou na první certifikované A2C Anti-Aging klinice v Praze. Je zakladatelkou a prezidentkou neziskové organizace Asociace medicíny proti stárnutí České republiky a Slovenské republiky. Patří mezi elitní zakladatele Anti-Aging medicíny nejen v České republice, ale také ve světě, je mezinárodní delegátkou a členkou vědecké rady Světové asociace medicíny proti stárnutí, mezinárodní delegátkou evropské organizace sdružující vědce se stejným zaměřením a členkou American Academy of Anti-Aging Medicine a International Hormonal Society. Publikuje v odborných i lifestylových časopisech, svůj obor představovala i v televizních pořadech.“

„Téma Anti-Aging medicíny je velice zajímavé, jde o rychle rostoucí specializaci, která se rozvíjí od roku 1992. Za tu dobu urazila obrovský kus cesty. Snaží se o dosažení co nejlepšího zdravotního stavu při dlouhověkosti. Tento komplexní obor spojuje obory jako je endokrinologie, genetiky či výživová medicína, a řeší, co tělu dodat preventivně, abychom pak nemuseli zasahovat léčebně. Nikdo nechce stárnout a proto  by si všichni měli vyslechnout Anti-Aging desatero, abychom nestárli, respektive zpomalili stárnutí,“ přiblížila hlavní myšlenku své přednášky prim. MUDr. Monika Golková.

           

Zdroj: info@kzcr.eu


23.10.2017

V atriu ústecké Masarykovy nemocnice můžete zhlédnout dvě výstavy

Výstavu s názvem „Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů“ si mohou zájemci prohlédnout do 18. listopadu 2017 v atriu pavilonu A Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Výstavu pořádá Nadační fond na podporu tradiční čínské medicíny a alternativ se záštitami Ústeckého kraje, Ministerstva zdravotnictví České republiky a Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR Její Excelenci Ma Keqing, která unikátní výstavu v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka slavnostně zahájila, přivítal Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Vernisáže výstavy se rovněž zúčastnil náměstek hejtmana RSDr.  Stanislav Rybák a z vedení Krajské zdravotní také Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva, Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti, a prim. MUDr. Ivan Staněk, zástupce ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Při setkání s Její Excelencí Ma Keqing jsme konstatovali, že oblast tradiční čínské medicíny je jednou z oblastí, ve kterých bychom společně mohli pokročit od rozhovorů do realizace. Věřím, že tato výstava, která představuje tradiční léčebné čínské postupy, by se mohla v krátké době proměnit na praktickou ambulanci tradiční čínské medicíny v Ústí nad Labem,“ řekl při zahájení výstavy hejtman Oldřich Bubeníček.

Velvyslankyně pak zdůraznila význam tradiční čínské medicíny, jejíž léčebné postupy jsou dnes oficiálně využívány ve stovkách zemí světa. Vyjádřila přesvědčení, že spolupráce provincie Anhui a Ústeckého kraje nalezne praktické výsledky právě i v této oblasti.

V atriu pavilonu A Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem si čínští hosté prohlédli i výstavu mapující deset let, které letos uplynuly od vzniku Krajské zdravotní, a. s. Předtím měli možnost se s výstavou seznámit pacienti a návštěvníci nemocnic v Děčíně, Chomutově, Teplicích a Mostě.  

Čínská delegace poté navštívila pracoviště Emergency Masarykovy nemocnice. Ve vědecké knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní pak proběhla prezentace MUDr. Františka Musila, Ph.D., vedoucího lékaře ambulance TCM a vedoucího Česko-čínského centra tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jeho vystoupení navázalo na prezentaci Tradiční čínské medicíny zástupců čínské provincie Anhui, kteří ji zde představili 26. září 2017.

Fotografie ze zahájení výstavy „Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů“ naleznete na http://www.kzcr.eu/

      


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte