17.7.2024

Darovat krev v nemocnicích Krajské zdravotní je i během prázdnin snadné

Dobrovolné, bezplatné dárcovství krve organizují nemocnice Krajské zdravotní tak, aby této životně důležité tekutiny byl stále dostatek. Krajská zdravotní informuje na svých webových stránkách, kde a jak se dárci mohou registrovat v rámci pěti odběrových míst nejblíže svého bydliště. Již registrovaní dárci používají online objednávací systém TEMPUS pro ústeckou a teplickou nemocnici. Ti, kteří jdou na odběr poprvé, či dárci z ostatních nemocnic, kde není zaveden online systém TEMPUS, se objednávají telefonicky nebo e-mailem. Stav zásob krví je neustále monitorován a doplňován v rámci standardních postupů komunikace s dárci a to i během letních prázdnin, kdy může být krve nedostatek.  

Odběrová pracoviště provozuje Krajská zdravotní v pěti nemocnicích – děčínské, ústecké, teplické, mostecké a chomutovské. Z Litoměřic a okolí je vypravován speciální svoz dobrovolných dárců krve autobusem do ústecké Masarykovy nemocnice. I během letních prázdnin je dárcovství krve důležité a odběrová místa Krajské zdravotní jsou pro dárce plně k dispozici. „Potřeba krve není během roku konstantní a může se stát, že zásoby například univerzálně použitelné krve 0 negativní se začnou tenčit. V plynulém zásobování krví různých skupin pomáhá online objednací systém TEMPUS. Dobrovolní dárci v něm najdou volné termíny odběrů pro konkrétní krevní skupiny,“ vysvětluje MUDr. Jiří Masopust, primář ústeckého transfuzního oddělení. Pro registraci do systému TEMPUS slouží první návštěva odběrového místa, kde dobrovolný dárce vyplní formulář s dotazníkem. „Odebranou krev je možné skladovat 42 dní. To je dostatečná doba, abychom mohli reagovat na kolísání zásob krví. V případě akutní potřeby telefonicky obvoláváme naše registrované dárce a žádáme je o darování krve,“ doplňuje MUDr. Jiří Masopust.

Dárci z okolí Ústí nad Labem a Teplic používají elektronický objednací systém TEMPUS, ostatní se objednávají k odběrům telefonicky a e-mailem. Kontakty na jednotlivá pracoviště lze najít na webových stránkách Krajské zdravotní. Nemocnice Krajské zdravotní si mohou vypomáhat mezi sebou, pokud je některé z krví nedostatek.

Darování krve a plazmy je v nemocnicích Krajské zdravotní dobrovolné a bezplatné. Je výrazem solidarity s těmi, kteří potřebují transfuzí nahradit vlastní ztrátu či nedostatečnou tvorbu krve. Ať už po nehodě, při plánované operaci nebo vážných vleklých nemocech. Používá se i při výrobě léčiv, tak zvaných krevních derivátů. Solidární, bezplatné dárcovství krve je motivováno sounáležitostí. Teď krev daruji, zítra ji mohu potřebovat.

Odkaz na online systém TEMPUS: https://darci.kzcr.eu/

Kontaktní údaje jednotlivých odběrových míst Krajské zdravotní najdete na webových stránkách nemocnic v záložce Informace pro dárce krve: https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-pacienty/darcovstvi-krve/

Podmínky pro dárcovství:

• neprodělal jsem nebo netrpím závažnějším onemocněním,

• souhlasím s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných

údajů v registru dárců (při zachování zásad mlčenlivosti a GDPR),

• nepatřím mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob

(AIDS, infekční žloutenky apod.) nebo jsem tyto choroby neprodělal.

 

Dárce pečlivě vyšetříme:

• měříme krevní tlak, pulz, teplotu,

• analyzujeme červené krevní barvivo nebo krevní obraz, krevní skupinu a tzv. protilátky proti červeným krvinkám,

testujeme na HIV, infekční záněty jater B a C, syfilis.

 

Bonusy pro dobrovolné dárce:

• Dárce by měl být uvolněn na dobu spojenou s odběrem z práce, mohou mu být hrazeny i cestovní výdaje.

• Za odběry může také uplatnit odpočet z daňového základu (podle Zákona o daních z příjmů). Každému dárci poskytujeme po odběru občerstvení.

Opakované bezpříspěvkové dárcovství je společensky oceňováno formou medailí prof. Janského a Zlatých křížů, které uděluje organizace Český červený kříž.

• Dárci dostávají po odběru vydatnou snídani a například děčínská nemocnice pořádá i tematicky laděné odběry krve, jako třeba melounový či zmrzlinový.

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu

 

Odběrové pracoviště v ústecké Masarykově nemocnici

Odběrové pracoviště v ústecké Masarykově nemocnici


16.7.2024

S Prokopni to se podíváme se sexuologem na spermiogram, dysfunkce i jak partnerům pomoci s párovým nesouladem

Co všechno ukáže spermiogram? Které dysfunkce komplikují mužům partnerský život a jaká jsou řešení? S Prokopy jsme znovu na návštěvě Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jeho primář a zároveň předseda České společnosti pro sexuální medicínu MUDr. Marek Broul Ph.D., MBA, FECSM, tentokrát také vysvětlí, že přijít za sexuologem mohou se svými intimními problémy nejen sami muži. Pro párový nesoulad je totiž ideální od začátku hledat odbornou pomoc ve dvou. Sledujte 34. díl pořadu Prokopni to!

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.


Zleva Prokop Seif  Marek Broul a Prokop Voleník

Zleva Prokop Seif, Marek Broul a Prokop Voleník

Třicátý čtvrtý díl Prokopni to


15.7.2024

Litoměřickou porodnici čeká rekonstrukce a dočasné přestěhování. Rodičky však o komfort nepřijdou

V Nemocnici Litoměřice zahájí Krajská zdravotní (KZ) dlouho očekávanou plánovanou generální rekonstrukci porodnice. Ta si od 1. srpna vyžádá dočasné přestěhování do plnohodnotných náhradních prostor. Maminky se nemají čeho obávat, protože kvalita servisu a veškerých služeb, jimiž se litoměřické gynekologicko-porodnické oddělení pyšní, zůstane zachována. Rekonstrukce porodnice za necelých 65 milionů korun potrvá do jara příštího roku.

Litoměřická porodnice se v loňském roce, ještě před zahájením přípravných prací na generální rekonstrukci, proměnila v Centrum porodní asistence (CPA), první takové zdravotnické pracoviště v Ústeckém kraji. Systém poskytované péče porodní asistentkou patří mezi trendy v porodnictví posledních let. CPA v Nemocnici Litoměřice Krajské zdravotní letos jako teprve čtvrtá porodnice v České republice získala porodní gauč, který má u rodiček stále větší oblibu. Současnou pestrou nabídku služeb směřujících ke zvýšení komfortu, a tudíž i k maximální spokojenosti maminek, se tu snaží dále rozšiřovat. Proto jejich zajištění po dobu několikaměsíční plánované rekonstrukce porodnice bere tým litoměřického gynekologicko-porodnického oddělení jako samozřejmost.

„Maminky a nastávající rodiče se nemusí obávat, nové náhradní prostory budou připravené a plně vybavené pro jejich nejdůležitější okamžik. Provoz našeho Centra porodní asistence bude plně zajištěný, a to bez jakýchkoliv omezení. Všechny služby pro naše klientky zůstanou zachovány včetně možnosti porodu na gauči či do vody. Po dobu rekonstrukce nebude možné využívat zadní vchod do porodnice. Přístup bude možný pouze hlavním vchodem či od emergency. Porodnice, CPA, ultrazvuk i ambulance budou nově umístěny do 2. patra gynekologického oddělení, které je shodné s patrem oddělení šestinedělí,“ přibližuje MUDr. Petr Holba, zástupce primářky a vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Litoměřice, a k rekonstrukci porodnice pokračuje: „Naším cílem je poskytnout maminkám před porodem, během něj i po příchodu miminka na svět ještě lepší a modernější prostředí, kde se budou cítit bezpečně a pohodlně. Mohou očekávat stejnou špičkovou péči od našich porodních asistentek i lékařů. K dispozici jim budou profesionální porodní vany a závěsné systémy pro ještě větší možnosti vertikálních porodních poloh, systém nepřímého osvětlení s chromoterapií či prostorový soundsystém pro oblíbené skladby či meditační hudbu. Pro bezpečí a podporu narozených dětí bude pořízeno špičkové neonatologické vybavení. Změnou projde i oddělení šestinedělí, kde vzniknou rodinné apartmány, předporodní a poporodní hotel. Unikátní v celém kraji budou vlastní elektromobily s nabíjecí stanicí k návštěvní službě klientek před i po porodu našimi porodními asistentkami.“

Litoměřická porodnice je navíc jediným porodnickým oddělením v České republice, které maminkám nabízí těhotenské plavání pod vedením zkušených porodních asistentek či specializované těhotenské cvičení pod vedením specializované fyzioterapeutky. Výjimečné jsou také poporodní fyzioterapeutické vizity u lůžka na stanici šestinedělí. Samozřejmostí jsou dnes snídaně formou bufetu. Od února tohoto roku vzniklo v prostorách gynekologických ambulancí také screeningové pracoviště k časnému záchytu vrozených vývojových vad plodu vybavené špičkovým high-end ultrazvukem Voluson E10. Po generální rekonstrukci se plánuje v ambulantní části otevření specializovaných poraden urogynekologie a centra onkologické prevence, které bude zaměřené na patologie děložního čípku.

„Těší mě, že se podařilo rekonstrukci litoměřické porodnice vysoutěžit s cenou dle veřejné zakázky 63,4 milionu korun včetně DPH, oproti předpokládané 79,6 milionu včetně DPH. Věřím, že díky podpoře Krajské zdravotní může zdejší gynekologicko-porodnické oddělení přitáhnout pozornost rodiček i z jiných krajů a stane se v tomto smyslu jakýmsi nadregionálním centrem. Rád připomenu, že pro maminku a dítě narozené v litoměřické porodnici je pak stále připraven poukaz v hodnotě dva tisíce korun na nákup zboží pro novorozence a maminky v nemocničních lékárnách společnosti, což platí i pro dalších pět porodnic v rámci společnosti Krajská zdravotní,“ říká MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

„Po rekonstrukci, jejíž ukončení předpokládáme na jaře roku 2025, bude porodnice plně odpovídat nadstandardní péči a komfortu 21. století. Již nyní mohu konstatovat, že vznik Centra porodní asistence ovlivnil zájem rodiček o litoměřickou nemocnici, a věřím, že po dokončení modernizace oddělení se pro ně stane ještě atraktivnější,“ uvádí Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Nemocnice Litoměřice.

Investiční akce byla podpořena z dotace Ústeckého kraje

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
 

15.7.2024

Rekonstrukce u spodního vjezdu do areálu ústecké Masarykovy nemocnice z ulice Na Kabátě pokračuje

Avizujeme pokračující rekonstrukci kanalizace a změny průjezdu areálem ústecké Masarykovy nemocnice. Probíhající první etapa oprav pokračuje do 22. 7. 2024. Omezení se stále dotýkají především ulice Na Kabátě – dolního vjezdu k pavilonům I + T. Pro všechna osobní vozidla a vozy do 7,5t platí standardně trasa přes hlavní vjezd u lékárny, dále pak kolem budovy G, za Atrium. Objízdná trasa pro vozy nad 7,5t vede vjezdem nad horním parkovištěm, objížďkou za Atriem (pavilon A), kolem kyslíkových zásobníků, dále k budovám I + T. V týdnu od 15. 7. proběhne zasypávání výkopu a asfaltování ulice Na Kabátě. V tomto týdnu bude úsek průjezdný pro osobní vozidla kyvadlově – ráno do 08:00 a odpoledne od 15:00 hod. Pro lepší orientaci slouží přiložený plán s vyznačením dočasných dopravních změn.

Oprava kanalizace probíhá postupně ve třech na sebe navazujících etapách. Druhá etapa začne 23. 7. 2024. Od tohoto data bude ulice Na Kabátě průjezdná se značenými objížďkami. O dalších dopravních změnách poskytneme průběžně aktuální informace.

Dopravní značení je v objízdné trase plánováno tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší provoz.

Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost při průjezdu areálem ústecké Masarykovy nemocnice během nutných oprav.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Plánek objízdných tras v areálu ústecké Masarykovy nemocnice

Plánek objízdných tras v areálu ústecké Masarykovy nemocnice


10.7.2024

Krajská zdravotní získala díky daru nové fyzioterapeutické hřiště pro své pacienty na Zahražanech

Oddělení následné péče a Oddělení lůžkové rehabilitace mostecké nemocnice Krajské zdravotní, které sídlí v areálu na Zahražanech, pořídilo díky daru od společnosti Vršanská uhelná moderní fyzioterapeutické hřiště pro své klienty. Hřiště se stane atraktivní součástí jak pohybové, tak kognitivní terapie pacientů všech věkových kategorií. Pomůže v rekonvalescenci i léčbě pacientům po mrtvici, s roztroušenou sklerózou nebo s mentálním postižením či s neurologickými onemocněními.

„Do rekonstrukcí našich zařízení a do nákladné zdravotnické techniky můžeme investovat především vzhledem k důslednému využívání dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře. Zlepšovat komfort hospitalizovaných pacientů se nám však daří také díky podpoře soukromých osob a společností. Dlouholetá podpora skupiny Sev.en má pro naši společnost a její nemocnice opravdu velký význam,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, člen představenstva Krajské zdravotní.

Výstavba hřiště započala pokládkou základových desek v říjnu loňského roku a ukončena byla v polovině června letošního roku nainstalováním rehabilitačních strojů. Venkovní stroje jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, snadno ovladatelné a bezpečné. Jedinečným způsobem umožňují klientům cvičení na čerstvém vzduchu. Celková cena fyzioterapeutického hřiště činila téměř 349 tisíc korun bez DPH.

„Nové hřiště v Zahražanech vzniklo díky daru ve výši 300 tisíc korun od společnosti Vršanská uhelná. Za dar skupině Sev.en Česká energie, pod kterou Vršanská uhelná spadá, děkujeme a jsme rádi, že budeme moci nabídnout našim pacientům další možnosti k rehabilitaci,“ poděkoval ředitel Nemocnice Most Ing. Pavel Markalous.

„Krajskou zdravotní podporujeme dlouhodobě. V uplynulých letech jsme společně realizovali několik projektů, které měly za cíl zlepšit zdravotnickou péči v regionech, kde podnikáme. Mimo jiné jsme například podpořili modernizaci porodnice a neonatologického oddělení. Úroveň zdravotnictví a péče o pacienty, ale také dobré podmínky pro práci lékařů, jsou pro nás velmi důležité,“ uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Ing. Petr Lenc.

Hřiště je koncipováno tak, aby sloužilo pacientům všech věkových kategorií. Pomůže klientům, kteří se pohybují na invalidním vozíku, o berlích nebo s chodítkem. Je vhodné pro osoby s mentálním postižením či s neurologickými onemocněními. Ideální je například pro rehabilitace po cévní mozkové příhodě, pro pacienty s roztroušenou sklerózou a podobně.

„Vzhledem k charakteru oddělení bude důležitou součástí k podpoře aktivity seniorů, podpoří jejich rehabilitaci a umožní udržet či dokonce zlepšit kondici jak po stránce pohybové, tak kognitivní, a přispět tak k prevenci vzniku demence a vzniku Alzheimerovy choroby. Areál spojený s hřištěm je především doplnění, které zatraktivňuje terapii probíhající za jiných podmínek než v terapeutických místnostech nebo běžných cvičebních místnostech,“ vysvětlil primář oddělení následné péče mostecké nemocnice MUDr. Tomáš Zelenka.

Na venkovních strojích bude možné provádět jak pohybovou, tak neurologickou terapii. V případě pohybové terapie terapeut u přístroje vyžaduje cílené, cílevědomé pohyby a postupem času i rozvoj síly a koordinace. Časem se i bez větší námahy pacient naučí správné pohybové vzorce opakováním určitého pohybu.

Při neurologické terapii je pak důležité použití senzorických integračních zařízení a stimulace proprioceptivního systému prostřednictvím zrakových, rovnovážných a vestibulárních smyslů. Cvičení má pozitivní vliv na zlepšení kognitivních procesů a také procvičuje koordinaci ruka-oko. Tento typ koordinace je zodpovědný za správný odhad vzdáleností a umožňuje přesně a cíleně plánovat a provádět pohyby.

„Naším cílem je obnovení a udržení pacientovy nezávislosti a soběstačnosti, dobré kvality života, snížení rizika následných příhod nebo sociální reintegrace. A to všemi vhodnými prostředky s maximálním nasazením,“ dodal primář Zelenka.

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


Slavnostní otevření fyzioterapeutického hřiště Oddělení následné péče a rehabilitace Nemocnice Most v areálu v Zahražanech

Slavnostní otevření fyzioterapeutického hřiště Oddělení následné péče a rehabilitace Nemocnice Most v areálu v Zahražanech


9.7.2024

Umělá inteligence nově odhaluje diabetickou retinopatii rychle a efektivně

Ústecká Masarykova nemocnice Krajské zdravotní razantně zrychlila vyšetření sítnice diabetiků díky umělé inteligenci (AI). Ta odhaluje vážné onemocnění, diabetickou retinopatii (závažné onemocnění cév oční sítnice), která způsobuje slepotu. Díky umělé inteligenci mohou nyní vyšetřit pacienty přímo diabetologové. Metoda je rychlejší, šetří nároky na personál a tím zvyšuje dostupnost očních lékařů pro jiné pacienty – snižuje čekací doby na vyšetření.

Diabetologické centrum Krajské zdravotní nyní nově vyšetřuje onemocnění diabetické retinopatie pomocí klasické oftalmologické kamery dovybavené AI programem pro analýzu oční sítnice. V minulosti to bylo tak, že pacienti s diabetem byli odesíláni k vyšetření sítnice na oční oddělení. V současnosti jsou na specializované pracoviště posíláni jen ti, u kterých umělá inteligence odhalí diabetickou retinopatii. Není to jediná výhoda využití AI pro diagnostiku retinopatie. „Diabetologické centrum teď může nabízet vyšetření očí bez takzvaného rozkapání očí kvůli rozšíření zornic, po kterém pacient nějakou dobu špatně vidí a nemůže například řídit vůz. Další výhodou vyšetření pomocí IT je rychlost vyhodnocení (asi 30 sekund) a spolehlivost diagnózy kolem 95 procent, což je vyšší a rychlejší skóre než klasické vyhodnocení lékařem. Na oční oddělení následně posíláme opravdu jen ty pacienty, u kterých umělá inteligence vyhodnotila onemocnění retinopatií,“ vysvětluje vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní MUDr. Lucie Radovnická.

Průlomový zdravotnický prostředek založený na AI, se specializuje na diagnostiku diabetické retinopatie. Tento inovativní software umožňuje neinvazivní a bezbolestný screening chronických nemocí prostřednictvím analýzy digitálních snímků oční sítnice. Ta je jediným místem na lidském těle, kde lze přímo pozorovat cévy, a díky pokročilým modelům neuronových sítí dokáže přesně identifikovat patologické změny.

• Diagnostický systém je určen pro poskytovatele zdravotních služeb k automatické analýze digitálních snímků oční sítnice u dospělých pacientů za účelem screeningu diabetické retinopatie.

• Pojišťovny hradí příslušný výkon diabetologům, a to jednou ročně. Screening je určen všem diabetikům, kteří dosud nemají diagnostikovanou diabetickou retinopatii.

• Diabetičtí pacienti by měli každý rok docházet do ordinace očního lékaře, aby se u nich případně diabetická retinopatie odhalila včas. Zdravotní pojišťovny však zaznamenaly, že na tyto prohlídky významná část pacientů nechodí.

• V případě pozdního odhalení nemoci dochází k závažným poruchám zraku nebo až ke slepotě. V České republice je evidováno cca 100 000 osob s diabetickou retinopatií, přičemž asi u 2 000 z nich způsobila slepotu

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní MUDr. Lucie Radovnická vyšetřuje sítnici

Vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní MUDr. Lucie Radovnická vyšetřuje sítnici


8.7.2024

Video prozradí, jak funguje urgentní příjem v děčínské nemocnici Krajské zdravotní

Krajská zdravotní připravila pro veřejnost edukační video, které představuje celkové fungování nového pavilonu M s urgentním příjmem v děčínské nemocnici. Video-manuál má přispět k lepší orientaci i informovanosti pacientů. Ukazuje jim, jak se do pavilonu dopravit, jakými vstupy mohou vejít a jaká oddělení jsou součástí pavilonu.

Pacienti se prostřednictvím video průvodce dozví, jak postupovat při nutnosti využití urgentního příjmu, jakými prioritami se celý systém řídí a také vysvětluje, proč musí leckdy někteří klienti čekat déle než ti, co přišli později.

 „Videem chceme pomoci se klientům lépe orientovat a seznámit se s celým systémem fungování urgentního příjmu, aby je nic nepřekvapilo a při příchodu do pavilonu netápali. Rádi bychom, aby také pochopili, že o přežití pacienta často rozhodují pouhé vteřiny a že naléhavost každého případu určuje lékař. Může se tedy stát, že budou čekat déle než klienti, kteří přijdou později. Nicméně to neznamená, že by jim nebyla věnována dostatečná pozornost a péče,“ říká k videu Mgr. Petra Roubíčková, mluvčí Krajské zdravotní.

Nejmoderněji vybavené a pro nemocnici klíčové pracoviště, jakým děčínský urgent bezesporu je, otevřel své brány prvním pacientům 2. května 2024. Nyní slouží 130 tisícům obyvatel spádové oblasti Děčínska.

Celkové náklady na nový pavilon v Děčíně přesáhly 950 milionů korun, na čemž se částkou 150 milionů korun podílela dotace z Evropských fondů – konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a nejvyšší část byla kryta investiční podporou Ústeckého kraje a investičním úvěrem od Komerční banky, který si vzala Krajská zdravotní pro zajištění svých investičních plánů.

 Video ke stažení najdete na: https://youtu.be/wwcLhsaTiC4

 

Kontakt pro média:
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Petra Roubíčková
Urgentní příjem děčínské nemocnice Krajské zdravotní

Urgentní příjem děčínské nemocnice Krajské zdravotní


4.7.2024

Přední odborníci na nemoci nervového systému z Krajské zdravotní přednášeli v chomutovské nemocnici

Tradiční setkání neurologů a neurochirurgů proběhlo dne 26. června ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice. Krajský seminář specialistů na choroby nervového systému pořádalo neurologické oddělení chomutovské nemocnice Krajské zdravotní pod vedením primáře MUDr. Jiřího Neumanna, FESO. Téměř padesátka lékařů a zdravotních sester si vyslechla fundované přednášky předních odborníků Krajské zdravotní.   

 V úvodní přednášce, vedoucí lékař komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, upozornil na závažnost uzávěru sítnicové tepny jako jedné forem cévní mozkové příhody a na současné možnosti specifické léčby. Na něj navázal primář Neumann, specialista na neurovaskulární nemoci, který shrnul současné poznatky o načasování a bezpečném provedení různých typů operací u pacientů po překonané mozkové mrtvici. V další části se vedoucí lékař spánkového centra chomutovské neurologie MUDr. Kamil Slowik zaměřil na význam diagnostiky a léčby poruch spánku u řady závažných neurologických onemocnění s ukázkami vlastního souboru pacientů. Prezentace zajímavého případu závažného postižení páteře a míchy, které bylo prvním příznakem rakoviny jícnu, se ujal MUDr. Jan Slavík. Včasná diagnostika a úspěšná léčba tohoto pacienta na chomutovské neurologii byla podpořena úzkou mezioborovou spoluprací mezi neurologií, radiologií, neurochirurgií a onkologií.

Neurochirurgický blok otevřel docent MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA s přednáškou, která se týkala obrny lícního nervu a současných typů rekonstrukčních operací prováděných na ústecké neurochirurgii. Seminář uzavřel přednosta neurochirurgické kliniky ústecké nemocnice profesor MUDr. Martin Sameš, CSc. novým pohledem na radikální operační léčbu vestibulárních schwannomů (nezhoubný nádor). Ty se nacházejí na spodině lební a nejčastěji způsobují nepříjemné ušní šelesty, závratě a poškození hlavových nervů. Pokud se včas neodstraní, pak hrozí nejen úplná ztráta sluchu, ale také útlak mozkových struktur.         

 „Jsem rád, že jsme se po roce setkali. Na těchto seminářích si pravidelně předáváme důležité informace o výsledcích naší péče a novinkách, které zavádíme v oblasti konzervativní a operační léčby, abychom co nejlépe pomohli našim pacientům. Skvěle nastavená spolupráce i úspěchy našich neurologických odděleních a neurochirurgické kliniky ukazují na pevné místo mezi předními pracovišti v České republice,“ shrnul MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář neurologického oddělení a odborný garant semináře.

Tradiční setkání neurologů a neurochirurgů ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice

Tradiční setkání neurologů a neurochirurgů ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice


3.7.2024

Hlavní vchod do mostecké polikliniky v areálu nemocnice Krajské zdravotní bude dočasně uzavřen


Z důvodu plánované rekonstrukce avizujeme uzavření hlavního vstupu do polikliniky v areálu mostecké nemocnice Krajské zdravotní. Hlavní vchod do mostecké polikliniky ze směru ulice J. E. Purkyně bude mimo provoz od 8. 7. 2024 minimálně po dobu 6 týdnů. Vozíčkáři se do polikliniky dostanou bezbariérově přes oddělení Urgentního příjmu, ostatní přes budovu B. Pro lepší orientaci je vhodné si prostudovat mapku s vyznačením dočasných změn.

•  Vstup do polikliniky pro bezbariérové pacienty bude umožněn pouze přes oddělení urgentního příjmu.
•  Běžný vstup do budovy polikliniky povede přes pavilon B.
•  Vstup na Magnetickou rezonanci bude zachován.
 
Značení změny vstupu do polikliniky je plánováno tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší chod zdravotnických zařízení.
Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost při pohybu areálem mostecké Polikliniky a nemocnice Krajské zdravotní během nutných oprav.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
 
Mapa areálu mostecké nemocnice s vyznačením vstupů během rekonstrukce

Mapa areálu mostecké nemocnice s vyznačením vstupů během rekonstrukce1.7.2024

Z rodinných důvodů rezignoval na post předsedy představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba, nahradí ho Jakub Komárek

Na mimořádném jednání představenstva Krajské zdravotní, a.s., dnes z rodinných důvodů rezignoval na svou funkci předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba. Na post předsedy představenstva byl také ještě dnes (s účinností od zítra, tj. 2. 7. 2024), na návrh dosavadního předsedy, zvolen Ing. Jakub Komárek, který získal jednomyslnou podporu všech členů představenstva. Ondřej Štěrba zůstává nadále řadovým členem představenstva Krajské zdravotní, a.s.     

Z vážných rodinných důvodů se aktuálně nebudu moci věnovat Krajské zdravotní tak, jak moje dosavadní funkce vyžaduje. Proto jsem dnes požádal o uvolnění z funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní a zůstanu nadále jeho řadovým členem,“ vysvětlil dnešní krok MUDr. Ondřej Štěrba.

Ve funkci předsedy nahradí MUDr. Štěrbu Ing. Jakub Komárek, kterého dnes na mimořádném jednání představenstva zvolili jeho členové jednomyslně. „Děkuji kolegům za důvěru. Členem představenstva Krajské zdravotní jsem od června 2021, takže s odpovědnostmi ve funkci předsedy jsem velmi dobře obeznámen. Bude také zachována i potřebná kontinuita práce představenstva na aktuálních úkolech před nadcházejícími krajskými volbami, ze kterých vzejde i nové představenstvo,“ komentoval dnešní volbu Ing. Jakub Komárek. 

Ekonom Jakub Komárek pochází z Litoměřic, v obci Klapý, kde aktuálně žije, je zastupitelem. Je také místopředsedou investiční a majetkové komise Ústeckého a kraje. V červnu 2021 byl zvolen členem představenstva Krajské zdravotní.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Prosím, čekejte