29.2.2024

Mostecká nemocnice Krajské zdravotní otevřela modernizované lůžkové oddělení pro pacienty s neurologickými a nově i s duševními poruchami

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se díky rekonstrukci zvýšil od února počet lůžek pro pacienty s neurologickými obtížemi. Dalších deset lůžek na nově zrekonstruované stanici využije v mostecké nemocnici psychiatrické oddělení pro své pacienty. Úzkou spoluprací mezi neurologickým a psychiatrickým oddělením vznikla pro pacienty v mostecké nemocnici nová služba – tzv. sdílená neuropsychiatrická lůžka, která rozšiřují možnosti léčby u neurologických i psychiatrických pacientů. Rekonstrukcí lůžkového fondu se pacienti z celého Ústeckého kraje dostanou k nejmodernější psychiatrické léčbě metodami neinvazivní mozkové stimulace. Sdílení lůžek mezi dvěma odbornostmi přináší i širší možnosti jak v léčbě pacientů s duševním a neurologickým onemocněním, tak ve vzdělávání lékařů. V neposlední řadě je sdílení lůžek i maximálně efektivní a ekonomický způsob řízení poskytování lůžkové zdravotní péče.

„Jsem velmi rád, že se nám povedlo díky úzké spolupráci s neurologickým oddělením a velké podpoře vedení Krajské zdravotní a mostecké nemocnice sdílená lůžka otevřít. Tento významný krok umožní poskytování komplexní neuropsychiatrické diagnostiky a péče s psychoterapií, rehabilitací a ergoterapií. V rámci reformy psychiatrické péče poskytujeme pacientům v našem denním sanatoriu a neurostimulačním centru moderní léčebné metody, jakou je například neinvazivní mozková stimulace, v kontextu multidisciplinárního přístupu. Snažíme se destigmatizovat nemoci mozku,“ řekl MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, který zároveň zastává pozici přednosty Psychiatrické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici.

„Somatické choroby – a nejen neurologické, ale i interní, plicní, onkologické…, vždy s sebou nesou i složku psychickou. Například depresivní poruchy se můžou projevit u pacientů s Parkinsonovou chorobou, u pacientů trpících roztroušenou sklerózou nebo epilepsií. Časté jsou i depresivní stavy po překonaných cévních mozkových příhodách, se kterými se setkáváme v prostředí našeho iktového centra pravidelně. Koncept sdílených lůžek nám dává možnost úzké týmové spolupráce, díky které jsme schopni nejen zaléčit neurologické onemocnění, ale současně podchytit doprovodný psychický diskomfort či duševní poruchu a poskytnout pacientům včasnou a adekvátní léčbu,“ sdělil MUDr. Ján Macko, primář Neurologického oddělení Nemocnice Most.

„Blahopřeji MUDr. Albrechtovi k otevření sdílených neuropsychiatrických lůžek a tím zahájení obnovení lůžkového provozu Psychiatrického oddělení v nemocnici Most, jak si předsevzal po svém převzetí primariátu ve druhé největší nemocnici Krajské zdravotní. Zároveň děkuji primáři neurologického oddělení MUDr. Mackovi a celému týmu jeho oddělení, díky jehož vstřícnému přístupu a podpoře bylo možné tímto unikátním přístupem zajistit lůžka pro rozvoj moderních metod péče pro pacienty,“ uvedl Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

MUDr. Ján Macko, primář Neurologického oddělení Nemocnice Most, a MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, na stanici se sdílenými neuropsychiatrickými lůžky

MUDr. Ján Macko, primář Neurologického oddělení Nemocnice Most, a MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, na stanici se sdílenými neuropsychiatrickými lůžky


23.2.2024

Opatření představenstva Krajské zdravotní v reakci na aktuální nemocniční kauzu

Prověření vybraných výběrových řízení a smluv od začátku působení bývalého ředitele, revize připravovaných a běžících veřejných zakázek, výměna na postu generálního ředitele a zúžení kompetencí vedení společnosti, procesní a personální audit na odděleních veřejných zakázek a úseku obchodu a revize stávajících procesů uvnitř společnosti. To jsou hlavní kroky, které v reakci na aktuální kauzu odsouhlasilo a již částečně zahájilo nebo zahájí představenstvo společnosti Krajská zdravotní.

„Pro celé představenstvo společnosti je kauza naprosto šokující. V tuto chvíli ji považujeme za selhání jednotlivců v osobách bývalého generálního ředitele a náměstka pro obchod. S ohledem na pondělní policejní zásah a informace, které jsme od policie obdrželi, jsme dnes uložili a přijali opatření ke změnám v provozu společnosti Krajská zdravotní,“ řekl na úvod předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba.

„V první řadě jsme jen několik hodin po zásahu odvolali generálního ředitele a pověřili jsme výkonem funkce novou generální ředitelku Taťánu Soharovou, která dosud stojí za úspěšným rozjezdem nové dceřiné společnosti Krajské zdravotní, jejímž cílem je poskytování primární péče, tedy péče praktických lékařů, v Ústeckém kraji. Paní ředitelku jsme také již v pondělí pověřili personálními změnami na úseku obchodu. Již na mimořádném pondělním zasedání představenstva jsme také omezili rozsah kompetencí spojených s funkcí generálního ředitele společnosti – omezili jsme limity pro právní jednání činěná generálním ředitelem a snížili limity pro schvalování u projektů z dotačních titulů a stavebních akcí,“ pokračuje předseda. 

„S paní generální ředitelkou jsme se dohodli, že pod naší supervizí zahájí bezodkladně personální a procesní audit – zejména na úseku veřejných zakázek a úseku obchodu a postupně budou prověřeny také běžící nebo připravované veřejné zakázky,“ pokračuje Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní. 

„Co se týká výběrových řízení a smluv sahajících do minulosti a potažmo přímo souvisejících s kauzou, tak ty prověříme podle určitých kritérií. Zejména se bude jednat o zakázky na zdravotnickou techniku a materiál, současně zakázky, v nichž se angažovali bývalý generální ředitel a náměstek pro obchod a začneme s firmami, jejichž jména jsme obdrželi od policie v souvislosti se zásahem. V tomto ohledu je důležité zmínit, že se podezření policie se v tuto chvíli netýká velkých strategických staveb a investic, které jsou v tuto chvíli téměř hotové a v následujících týdnech a měsících v nich postupně zahájíme provoz,“ uvedl dnes také Štěrba. 

„Zásadní pro nás je, aby tahle situace neměla dopad na pacienty a zaměstnance Krajské zdravotní. Proto je důležité, aby všechny kontroly proběhly důsledně a co nejrychleji, aby se mohla do Krajské zdravotní vrátit důvěra,“ říká člen představenstva Krajské zdravotní Josef Šedlbauer.

„Připravujeme také scénáře, pokud bychom nedostali proplacené některé dotační prostředky z evropských fondů. Mohu říci, že v tuto chvíli víme, že budeme schopní i s nějakým mimořádným výdajem provoz Krajské zdravotní ufinancovat a všechny strategické stavby otevřít. Současně ale nelze předvídat, jakým způsobem se dále kauza vyvine, musíme být každopádně připraveni,“ uzavírá za představenstvo společnosti Stanislav Dostál.

„Děkuji představenstvu za důvěru, kterou ve mně v tuto kritickou chvíli vložilo. Moje první kroky povedou k mimořádné revizi procesů na úseku obchodu a veřejných zakázek tak, jak jsme se dnes dohodli s představenstvem společnosti, a také ke stabilizaci společnosti – to bude hodně o komunikaci se zaměstnanci, s partnery Krajské zdravotní i se zřizovatelem. Jsem si vědoma toho, že na mých bedrech nyní leží obnova důvěry veřejnosti i partnerů v management Krajské zdravotní,“ uvedla dnes nová generální ředitelka Krajské zdravotní Taťána Soharová.

 

Doplňující informace k tiskové zprávě:

Generální ředitelka Taťána Soharová – profil 

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., pověřilo v pondělí 19. února na svém mimořádném jednání výkonem funkce generální ředitelky MUDr. Taťánu Soharovou.

MUDr. Taťána Soharová ve společnosti pracuje od srpna 2023 a dosud v ní působila na pozici projektového manažera. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bohaté profesní zkušenosti získala jako konzultantka pro oblast zdravotní péče a zdravotního pojištění, specialistka na efektivní procesy ve zdravotnictví a management. Šest let řídila ve Všeobecné zdravotní pojišťovně úsek se zaměřením na lékovou politiku zdravotní pojišťovny, ceny a úhrady zdravotnických prostředků a vedla také preventivní programy ve společnosti Akeso holding.

     

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Tisková konference 23. února na Ředitelství KZ k opatřením představenstva Krajské zdravotní v reakci na aktuální nemocniční kauzu

Tisková konference 23. února na Ředitelství KZ k opatřením představenstva Krajské zdravotní v reakci na aktuální nemocniční kauzu


20.2.2024

Od nachlazení dítěte po vysoké horečky a jak na ně, uvidíte v Prokopni to

Období respiračních infektů, které se nejvíce šíří v dětských kolektivech, je stále s námi. Zároveň běží v okresech jarní prázdniny přinášející zvýšené riziko úrazů. Proto s řadou užitečných rad rodičům přicházíme ve 26. dílu Prokopni to. Jeho hostem je přednosta Dětské kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Co ještě můžete léčit u dítěte doma, kdy už zajít k pediatrovi a kdy neváhat volat záchranku? Dozvíte se s protagonisty našeho pořadu právě teď…

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva Prokop Seif, Jaroslav Škvor a Prokop Voleník

Zleva Prokop Seif, Jaroslav Škvor a Prokop Voleník

Dvacátý šestý díl Prokopni to


16.2.2024

Oddělení dětské chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní získalo finanční dar na nákup sprchovacího lehátka

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Krajské zdravotní podpořila společnost Prosperity Financial Services, a.s. Předala mu šek v hodnotě 60 000 Kč. Částka bude využita především na nákup speciálního sprchovacího lehátka.

„Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum ošetřuje a pečuje o pacienty do 18 let věku. Nákup sprchovacího lehátka pro lůžkovou část tohoto oddělení výrazně zvýší hygienický komfort pacientů, usnadní péči o děti a mladistvé, hospitalizované například po těžkých úrazech. Součástí nákupu bude i jeden televizor, určený na pokoj malých dětí,“ uvedl MUDr. Petr Polák, primář Oddělení dětské chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Rozhodli jsme se podpořit lékaře, kteří pomáhají při zotavováni dětí a mladistvých po těžkých úrazech v Masarykově nemocnici v městě Ústí nad Labem, kde máme jako společnost největší podíl klientů. Proto chceme pacientům dětské chirurgie ulehčit darovanou částkou průběh hospitalizace. Zároveň tím děkujeme lékařům, sestrám a celému personálu za jejich práci a péči o to nejcennější, co člověk v životě má,“ říká Bc. Dalibor Minář, oblastní ředitel Financial Services, a.s.

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum je i výukovým pracovištěm pro dětskou laparoskopii. Provádí operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břišní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie, chirurgie štítné žlázy a novorozenecké chirurgie. V rámci traumatologického centra je nastavena velmi úzká spolupráce s Dětskou klinikou, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny), Klinikou úrazové chirurgie, Neurochirurgickou klinikou, Ortopedickou klinikou, Radiologickou klinikou, ORL klinikou, ÚČOCH (Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie) a Rehabilitačním oddělením.

 

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Dětská chirurgie, zástupci Financial Services, primář MUDr. Petr Polák, vrchní sestra Michaela Rothová

Dětská chirurgie, zástupci Financial Services, primář MUDr. Petr Polák, vrchní sestra Michaela Rothová


15.2.2024

Provoz očkovacího centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bude k 1. březnu 2024 pro letošní sezonu ukončen

Z důvodu končící očkovací sezony a tím pádem i snižujícímu se zájmu o očkování proti chřipce a onemocnění Covid-19 bude k 1. březnu přerušený provoz očkovacího centra v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní. Posledním dnem očkování v letošní sezoně tak bude pátek 23. února.

Ideálním obdobím očkování proti chřipce je období října až listopadu. Očkování proti Covid-19 je možné celoročně, přesto i tady platí, že je vhodné se nechat očkovat před hlavní sezonou respiračních onemocnění, která připadá na období podzimu a zimy.

Vzhledem k tomu, že očkovací sezona pomalu končí, což se projevuje i ve sníženém zájmu o očkování v očkovacím centru Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, bude činnost očkovacího centra od 1. března 2024 přerušena. V posledních třech očkovacích dnech (každý týden v pátek) na očkování do ústecké Masarykovy nemocnice dorazilo 5, 17 a 20 osob. Na začátku sezony však byla situace zcela opačná. 

Očkovací centrum jsme v letošní sezoně otevřeli v prostorách našeho Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní v září, abychom co nejvíce zájemcům o očkování před sezonou rozšířili dostupnost očkování, které je jinak standardně možné v ordinacích praktických lékařů. V období od poloviny října do prosince jsme z důvodu zvýšeného zájmu o očkování rozšířili provoz centra na dva dny v týdnu středu a pátek,“ říká na úvod MUDr. Aleš Chodacki, ředitel ústecké nemocnice. 

Očkování v ústecké Masarykově nemocnici probíhalo bez nutnosti předchozí registrace nejnovějším typem vakcíny Comirnaty Omicron XBB.1.5.

„V našem očkovacím centru jsme od zahájení sezony očkovali k dnešnímu dni 3011 osob proti Covid-19 a 880 osob proti chřipce. Děkujeme všem, kteří se tak chránili před nákazou nebo vážným průběhem obou nemocí. Chránili tak nejenom svoje zdraví, ale také zdraví svých blízkých a svého okolí,“ uzavírá primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně MUDr. Pavel Dlouhý

Všichni zájemci o očkování v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mají možnost se nechat očkovat ještě v pátek 16. února nebo v pátek 23. února, vzhledem k provozní době centra každý pátek od 11 do 17 hodin. Od 1. března 2024 je pak nadále možnost se nechat očkovat standardně u svého praktického lékaře.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


Tým lékařů z Teplic úspěšně reprezentoval Krajskou zdravotní na fotbalovém turnaji firem Cup of Companies

Lékaři z Teplic v lednu zapojili své sportovní nadání a na fotbalovém turnaji firem a institucí Ústeckého kraje Cup of Companies obsadili krásné 4. místo. Své úsilí a týmového ducha projevili v každém zápase a dokázali tak konkurovat týmům ze známých firem jako SSI Technologies s.r.o. nebo Pierburg s.r.o.

Kromě toho se jejich hráč Pavlo Butovskyi stal nejlepším střelcem turnaje s 9 góly na svém kontě.

Gratulujeme do Teplic a děkujeme za krásný příklad soudržnosti týmu nejen v pracovním, ale i v soukromém čase.


14.2.2024

Krajská zdravotní rozšiřuje péči v rumburské nemocnici, tentokrát o sexuologickou ambulanci

Nemocnice v Rumburku patří již třetím rokem pod Krajskou zdravotní, konkrétně pod Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, aby byla obyvatelům Šluknovského výběžku zajištěna dostupnější a co nejkvalitnější zdravotní péče. Příkladem spolupráce obou nemocnic je zahájení chodu sexuologické ordinace v Rumburku.

Komplexní sexuologická péče v Rumburku zahrnuje vyšetřování a léčbu pacientů se sexuálními dysfunkcemi, sexuologickou andrologii, vyšetření a terapii poruch mužské plodnosti, vyšetření a léčbu pacientů se sexuálními deviacemi, výkon ochranných ambulantních sexuologických léčeb a vyšetření spermiogramu.

„Jsem opravdu rád, že se v Rumburku otevřela nová sexuologická ambulance. Je to skvělá zpráva pro místní obyvatele, protože pacienti již nemusí dojíždět do Ústí nad Labem, aby získali odbornou péči týkající se sexuálního zdraví,“ chválí si chod ambulance primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.

„Rozšíření a zkvalitnění péče, nikoliv pouze její zachování, je prioritou od chvíle, kdy nemocnice přešla pod správu Krajské zdravotní 1. června 2021. Dalším důkazem toho je otevření urologické ambulance v roce 2022 a brzké zprovoznění nutriční ambulance,“ uvedl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel rumburské nemocnice Krajské zdravotní. Urologická ambulance nyní slouží více než 50 tisícům obyvatel Šluknovského výběžku.

 

SEXUOLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK:

Adresa: Jiráskova 1378/4, Rumburk – poliklinika, 2. nadzemní podlaží

Do ambulance je nutné objednání předem. Doporučení nutné není.

Objednat se můžete u sestry Markéty Švábové: +420 412 359 543 každou středu od 8:00 do 14:00 hodin

 

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

MUDr. Marek Broul a sestra Markéta Švábová v Sexuologické ambulanci Nemocnice Rumburk

MUDr. Marek Broul a sestra Markéta Švábová v Sexuologické ambulanci Nemocnice Rumburk


13.2.2024

Lékaři v chomutovské nemocnici provedli výjimečnou operaci – pacientce nahradili zápěstní kůstku implantátem z 3D tiskárny

Náhrada zápěstní kůstky vyrobená na míru – i tak může vypadat nejmodernější léčba v chirurgii ruky. Operace s využitím nejnovějších technologií byla úspěšně provedena i lékaři v Krajské zdravotní, konkrétně v Centru pro plánovanou chirurgii ruky a nohy chomutovské nemocnice.

Mezi jednu z nemocí zápěstí, při které může v různém rozsahu odumírat jedna ze zápěstních kůstek ruky, patří tzv. avaskulární nekróza Morbus Kienböck. Může se projevovat chronickými bolestmi, ztrátou funkce zápěstí, a tím pádem i omezením funkce celé ruky. Přesná příčina tohoto onemocnění nebyla dosud jednoznačně zjištěna. Mezi možné diskutované důvody se řadí předchozí úraz, vliv růstu, či cévní abnormality.

Doposud nejrozšířenější léčbou tohoto stavu v pokročilém stadiu je tzv. konzervativní léčba fixací a dlouhodobé užívání léků na bolest, avšak pokud není tato základní léčba účinná, přistupuje se i k chirurgickému řešení, na jejímž konci může být až odstranění odumřelé kosti, případně i dalších okolních částí zápěstí. Tento postup do značné míry řeší bolestivost vzniklého stavu, vede však k významným funkčním omezením zápěstí a ruky.

V Centru pro plánovanou chirurgii ruky a nohy chomutovské nemocnice na konci června loňského roku přistoupili při řešení zmíněného onemocnění zápěstí k unikátní operaci, kdy 23leté pacientce s pokročilým postižením zápěstní kůstky, voperovali náhradní kůstku v podobě implantátu, vytištěného z titanového prachu metodou 3D tisku. Jako vzor pro přípravu implantátu posloužila v tomto případě stejná kost pacientky na druhé, zdravé ruce. Po operaci pacientku čekalo několik týdnů fixace sádrovou dlahou, následně ještě dva týdny v ortéze, a poté cykly pravidelné rehabilitace. „Dnes, půl roku po operaci, je pacientka zcela bez bolestí, a došlo u ní k obnově pohybu zápěstí, byť ne v plném rozsahu. Toto zlepšení jí pak dovoluje lépe a bezbolestně vykonávat každodenní aktivity“, shrnuje poznatky z uplatnění této moderní metody, která byla nyní úspěšně aplikována také v Krajské zdravotní, MUDr. Jiří Jurča, Ph.D., primář Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Ruka pacientky po voperování náhrady zápěstní kůstky

Ruka pacientky po voperování náhrady zápěstní kůstky


12.2.2024

Nemocnice Krajské zdravotní potvrzují kvalitu a bezpečí poskytované péče, čtyři z nich již získaly akreditaci SAK na další tři roky

Nemocnice Krajské zdravotní (KZ) v Mostě, Chomutově, Ústí nad Labem a Litoměřicích plní vysoké standardy kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, nad rámec základních zákonných požadavků. Prestižní akreditaci Spojené akreditační komise, o. p. s. (SAK ČR), která je dobrovolným nástrojem hodnocení kvality ve zdravotnictví, na základě splnění téměř stovky národních akreditačních standardů nemocnice obdržely s platností na další tři roky. První tři jmenované nemocnice akreditaci obhajovaly. Nemocnice Litoměřice, kterou KZ převzala 1. dubna 2021, s úspěchem podstoupila šetření akreditační komise poprvé.

Příprava na získání první akreditace ve všech nemocnicích Krajské zdravotní probíhala od roku 2015 a cíl získat pro všech svých tehdejších pět nemocnic akreditace do konce roku 2019 společnost splnila. Osvědčení o akreditaci je udělováno na tři roky. Z důvodu covidové situace v letech 2020-2022, a také s ohledem na realizaci velkých rozvojových staveb v nemocnicích KZ, byla akreditační šetření pro další tři roky pozastavena a rozběhla se znovu na konci loňského roku. Čtyři nemocnice Krajské zdravotní akreditační šetření s úspěchem dokončily, v Děčíně a Teplicích akreditaci budou obhajovat v následujících měsících.

„Vedení Krajské zdravotní blahopřeje zaměstnancům všech nemocnic, kde šetření členů Spojené akreditační komise nyní proběhla. Děkuji všem za přístup, díky kterému se podařilo akreditace obhájit, a v případě Litoměřic premiérově získat. Což zároveň potvrzuje naše přesvědčení, že převzetí litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní byl správný krok, zdůraznil MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Krajská zdravotní se snaží kontinuálně zlepšovat kvalitu a bezpečí poskytované péče ve svých nemocnicích. Potvrzení akreditačních standardů odpovídajících zdravotnickým zařízením 21. století je velkým úspěchem a zároveň vzkazem pro veřejnost, že v nemocnicích Krajské zdravotní může i nadále očekávat velmi dobrou úroveň služeb,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., vydala „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z., 6. 12. 2023 s platností do 5. 12. 2026, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z., 8. 12. 2023 s platností do 7. 12. 2026, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 15. 12. 2023 s platností do 14. 12. 2026. Letos certifikát získala Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., 17. 1. 2024 s platností do 16. 1. 2027. 

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně poskytovatelé splnili požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


9.2.2024

Cesta za reálnou doktořinou: Studentka lékařství z Plzně o své stáži na neurologickém oddělení

Do rozběhnutého projektu Krajské zdravotní Zdravotníkem na týden se hlásí jak studenti ostatních lékařských profesí, tak mladé medičky a medici. V lednu nastoupili na svou stáž hned dva studenti lékařských fakult.

V ústecké Masarykově nemocnici jsme si o průběhu stáže popovídali s Natalií Annou Strolenou, studentkou čtvrtého ročníku Lékařské fakulty v Plzni. Dozvěděli jsme se mimo jiné, v čem se liší stáž Zdravotníkem na týden od běžné studentské praxe.

Jaký motiv vás vedl k další praxi nad rámec vaší povinné?
Vzhledem k velkému množství studujících ztrácí někdy pojem „praktická výuka“ svůj význam. Když jdeme do nemocnice, chodíme po oddělení ve skupině patnácti lidí. Ne vždy se jdeme podívat na pacienty, protože je to v takové skupině nevhodné. Býváme spíš v seminární místnosti. Řekla jsem si, že bych chtěla vidět opravdový provoz nemocnice. A to se mi tady splnilo. 

Dostala jste se tedy na takovou individuální praxi, kterou během studia nemáte možnost zažít?
Ta možnost existuje. Jako studentka mám možnost stážovat na různých odděleních, ale organizace zůstává na studentovi. A mně přišlo fajn, že tuto stáž nachystal už někdo za mě. Já jsem jen vyplnila formulář a vše ostatní už Krajská zdravotní obstarala, včetně smluvního zaštítění. 

Vybrala jste si neurologické oddělení. Co vás tam vedlo?
Z neurologie mě čeká v letním semestru těžší zkouška. Je potřeba pojmout hodně informací. To, co tady vidím prakticky, se mi pak z učebnic lépe učí. A už během těch prvních dní vidím, že se mi znalosti propojují.

Překvapilo vás během stáže něco?
Nevěděla jsem, že součástí oddělení je několik ambulancí, a tak jsem si myslela, že budu více na lůžkové části. Možnost podívat se právě na ambulanci je příjemným zpestřením. Každý den jsem někde jinde. 

V čem je toto setkání s prostředím nemocnice jiné, než vaše dosavadní? 
Poprvé zažívám intenzivní každodenní práci v nemocnici s lékaři. Moje první praxe po druhém ročníku byla vlastně ošetřovatelská a strávila jsem ji hlavně se sestřičkami a s ošetřovatelkami. Nyní mám možnost být na každodenních ranních hlášeních a chodím na vizity, takže zažívám takovou tu opravdovou doktořinu. Jsem součástí oddělení a poznávám i kolektiv. Vidím, co by moje práce obnášela.

Setkala jste se se zajímavým nebo komplikovaným případem pacienta? 
Lékaři ví, že jsem studentka na stáži a přivolají mě vždy, když se děje něco zajímavého. Vidím jak běžný chod oddělení, tak i zajímavé případy. Některé dny jsou hodně intenzivní. Přijdu ráno, odcházím ve tři odpoledne a den uteče hrozně rychle. Chodím domů plná dojmů. Odpoledne pak trávím čas s rodinou, jelikož její část mám tady v Ústí.

To je tedy důvod, proč jste cestovala z Rokycan, kde žijete až do Ústí nad Labem za svou praxí a nyní i stáží?
Ano, to byl důvod. Mám tu přítele a část rodiny, u které po dobu stáže bydlím. Kombinuji nemocnici a rodinu. Tak se asi nebráním tomu tady zakotvit.

Je pro vás tedy Masarykova nemocnice zajímavá i s vidinou potenciálního budoucího zaměstnavatele?
Ano je. Je to krajská nemocnice s mnoha odděleními, kvalitním vybavením a funguje tu mezioborová spolupráce. Přijde mi, že se tady člověk může realizovat i ve vědě, a že je to tu podporované. 

Jak se současná studentka lékařství rozhoduje o své budoucí profesní dráze? Táhnou vás věhlasná lékařská jména, kvalitní vybavení nemocnic nebo byste ráda pracovala ve své ambulanci?
Dříve jsem si sebe představovala hlavně v ambulanci. Ale po této zkušenosti by mi nemocnice přišla také moc fajn. Vnímám však rozdíl mezi fakultní a krajskou nemocnicí. Přes velké množství pacientů, potažmo lékařů, se člověk ve fakultní nemocnici nedostane k výkonům brzo. V okresních nemocnicích jsou sice menší kolektivy, ale náročnější případy zas putují do větších nemocnic. Krajská nemocnice mi přijde jako zlatý střed. Člověk se dostane k výkonům dříve a zároveň vidí zajímavé věci. Navíc má kolem sebe kolegy, na které se může obrátit. V ordinaci toto chybí, tam je člověk sám za sebe. V tom jsem trochu změnila názor.

Kdo byl vaším hlavním průvodcem během stáže? 
Paní primářka Brušáková nebo i lékaři samotní. Ale vždy se můžu obrátit na paní primářku. Řekne mi, která ambulance je v provozu, a že se tam můžu jít podívat. Je moc milá, jsem spokojená.

Doporučila byste stáž svým spolužákům? 
Doporučila bych to všem studentům, ať už uvažují o Ústí nad Labem nebo si vybírají obor či konkrétní oddělení v jiném městě. Místo praxe v seminární místnosti tu vidím realitu. Neexistuje lepší způsob, jak poznat svou budoucí práci a kolegy. 

Co si v sobě ponesete, až sednete na koleji nad skripta?
Vzpomenu si na velmi milý kolektiv, příjemné prostředí pro pacienty a lidský přístup. A až se budu učit látku, vybavím si konkrétního pacienta.

Chtěla bych moc poděkovat paní primářce a celému oddělení, že si mě takto vzali k sobě. Beru to jako pozitivní zkušenost do dalších let. A neurologické oddělení bych doporučila všem. 


Prosím, čekejte