Tiskové a komunikační oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

20.3.2023

Portál pacienta Ústeckého kraje má nově registrační místo také na krajském úřadě

Portál pacienta Ústeckého kraje dala v závěru roku 2022 k dispozici obyvatelům regionu Krajská zdravotní, a.s. (KZ). Služba připravená ve spolupráci s Ústeckým krajem, která je přístupná na webové adrese portal.kzcr.eu, má od 13. března 2023 registrační místo také na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Občanům služba umožňuje vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních, a to i bez nutnosti předchozí registrace.

„Jsme rádi, že Ústecký kraj s Krajskou zdravotní – jako největším poskytovatelem zdravotní péče na jeho území – participuje na službě, která umožňuje občanům vzdálený přístup nejen k objednávání zdravotních služeb, rezervaci termínu ve zdravotnických zařízeních, ale umožňuje jim získat úplný přehled o poskytnuté zdravotní péči,“ upozorňuje MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Systém je od zahájení testovacího provozu, který stále probíhá, přístupný všem zájemcům o tuto službu.  Jednotlivá pracoviště s možností elektronického objednání do něj přidáváme postupně, přičemž nyní zpřístupňujeme ta v Litoměřicích a Chomutově, přístup k datům je možný pro všechny pacienty, kterým byla služba poskytnuta ve všech lokalitách. Děkujeme všem, kdo se dosud do portálu připojili a pomáhají s jeho testováním,“ dodává Jan Pejchal, náměstek pro řízení informačních systémů KZ.

Přihlášení do systému je možné přes lokální účet či přes identitu občana. Preferovaným způsobem, který pacientům díky řádnému ověření totožnosti poskytuje více funkcí, je přihlášení přes identitu občana, přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a další možnosti.

Portál pacienta Ústeckého kraje je přístupný na adrese: https://portal.kzcr.eu/

Projekt byl realizován pod registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593

Snímky k tiskové zprávě jsou ze školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem před otevřením registračního místa Portálu pacienta Ústeckého kraje.


Zdroj: info@kzcr.eu


Školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem před otevřením registračního místa Portálu pacienta Ústeckého kraje

Školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem před otevřením registračního místa Portálu pacienta Ústeckého kraje


17.3.2023

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému týdnu glaukomu

Změřit si nitrooční tlak jako prevenci proti jednomu z nejzávažnějších onemocnění zraku měli možnost ve středu 15. března zájemci v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. (KZ), v Ústí nad Labem a Teplicích. Vyšetření bez objednání, v rámci akce k probíhajícímu Světovému týdnu glaukomu (12. – 18. března), oftalmologové nabídli v ambulancích Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., od 12.30 do 16 respektive od 13 do 16 hodin.

„Vyšetřeno bylo v rámci akce 21 klientů a u nikoho nebyl zachycen nález podezřelý pro glaukom,“ sdělila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka ústecké oční kliniky po odpoledni, kdy se věnovali v ambulanci také neobjednaným příchozím, kteří chtěli vědět, zda mají nitrooční tlak v pořádku.

„V rámci prevence ke Světovému týdne glaukomu jsme změřili nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem u 28 osob. Z toho měly tři zvýšený nitrooční tlak, nad 21 mmHg. U těchto pacientů následně provedeme zevrubné oční vyšetření, abychom mohli potvrdit či vyloučit diagnózu glaukomu,“ řekl o výsledcích akce  MUDr. Aleš Čech, primář Očního oddělení Nemocnice Teplice.

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje a přilehlé spádové oblasti. Je vysoce specializovaným pracovištěm pro konzultace a operace pacientů s komplikovanými nálezy glaukomu z celé České republiky. Jako jediné pracoviště v Česku provádí celé spektrum operací glaukomu včetně minimálně invazivních technik a pyšní se několika republikovými prvenstvími v operativě zeleného zákalu.  Proto se oční klinika pravidelně zapojuje i do preventivní  akce  „Světového týdne glaukomu“. Další specializací je komplexní léčba pacientů s onemocněním sítnice, pacienti jsou léčeni s využitím laseru, v rámci makulárního centra tamní specialisté aplikují anti-VEGF preparáty ve formě injekcí do nitra oka.  Klinika jako jediné pracoviště v rámci KZ provádí operace zadního segmentu oka.

„Statut makulárního centra nám byl přidělen v roce 2009, tehdy jsme byli jediným takovým pracovištěm v České republice mimo oční kliniky fakultních nemocnic. Zřízení nového makulárního centra v roce 2023 na Očním oddělení Nemocnice Teplice, s ohledem na nárůst počtů pacientů, kteří vyžaduji anti-VEGF léčbu, vítáme,“ připomněla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., která je také koordinátorkou zdravotní péče KZ v oboru oftalmologie.

Nejčastějšími operacemi na klinice jsou operace šedého zákalu, při kterých jsou vedle standardních čoček používány ve velké míře čočky prémiové – víceohniskové, které umožňují vidění do více vzdáleností.

Nedílnou součástí kliniky je i diagnostika a léčba dětských pacientů, zejména dispenzární péče o nedonošené novorozence a operace šilhání.

Každý rok klinika pořádá prestižní vzdělávací akci pro lékaře a sestry z celé republiky -  Ústecký oftalmologický den, který je garantován Českou oftalmologickou společností Jana Evangelisty Purkyně.

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., zajišťuje široké spektrum operací předního segmentu oka, zejména operace šedého zákalu, zeleného zákalu, operace šilhání, plastické operace víček včetně estetické chirurgie. Operace šedého zákalu (90 % ambulantně) se provádí nejmodernější metodou torzní fakoemulzifikace s implantací kvalitních, měkkých nitroočních čoček. Vhodným kandidátům zde nabízejí možnost implantace tzv. prémiových nitroočních čoček (multifokálních nebo akomodačních) umožňujících vidění do dálky i blízka bez brýlí. Operací čočky nejen odstraňují šedý zákal, ale zároveň korigují krátkozrakost, dalekozrakost, presbyopii či astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky).

Oddělení nově zahájilo provoz Aplikačního centra – pracoviště pro diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice. Statut Aplikačního centra uděluje Česká oftalmologická společnost a Česká vitreoretinální společnost.

 

Video o novém způsobu operace glaukomových pacientů na našem YouTube kanále:

 

https://youtu.be/FE2xPQ8btu4

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


16.3.2023

Na počítačovém tomografu před pavilonem děčínské nemocnice vyšetří v průměru šestnáct pacientů denně

V průměru šestnáct pacientů denně stihnou vyšetřit v kontejneru před pavilonem interních oborů v děčínské nemocnici Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Mobilní buňka ukrývá počítačový tomograf se základní možností diagnostiky včetně požadavků iktového centra, který dočasně nahrazuje stávající CT přístroj zdejšího radiodiagnostického oddělení. To se kvůli dostavbě nemocnice, podobně jako některá další zdravotnická pracoviště, muselo stěhovat do náhradních prostor. Od začátku ledna letošního roku, kdy „cétéčko“ v kontejneru pacienty převzalo, tady absolvovalo vyšetření již 960 osob.

„Práce laboranta na mobilním CT přístroji jako takovém je srovnatelná s jakýmkoliv jiným přístrojem pro počítačovou tomografii. Jen je zde nižší komfort pro personál kvůli stísněnému manipulačnímu prostoru a pro pacienty tím, že jsou naváženi nebo vstupují do kontejneru přímo z venku. A to za jakéhokoliv počasí, tudíž je problém udržet teplotní pohodu pro lidi a stabilní teplotu pro přístroj. Ale už jsme si na tato specifika zvykli,“ přiblížila MUDr. Milena Boháčová, primářka Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Děčín.

Jak připomněl ředitel děčínské nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA, unikátnost použití kontejnerového CT přístroje spočívá v tom, že se tak děje v mírových podmínkách v civilní nemocnici. Jeho využití je totiž především ve válečných konfliktech či při živelních pohromách.

„Přístroj máme půjčený prakticky na jeden rok. V Děčíně tak bude v provozu až do ledna 2024, kdy chceme slavnostně zahájit provoz našeho CT přístroje. Proto jsme rádi, že se nám podařilo mobilní počítačový tomograf zajistit. Nejrůznější nutná omezení a diskomfort, které dostavba nemocnice započatá v říjnu 2021 přináší, jsou nepříjemná pro pacienty i zdravotníky. Výsledek ale bezesporu bude stát za to, protože obyvatelům regionu přinese zkvalitnění zdravotní péče v moderním prostředí, odpovídajícím 21. století,“ uvedl ředitel nemocnice.


Zdroj: info@kzcr.eu


Mobilní buňka s počítačovým tomografem v děčínské nemocnici

Mobilní buňka s počítačovým tomografem v děčínské nemocnici


13.3.2023

Avízo – Krajská zdravotní se připojí ke Světovému týdnu glaukomu

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z., se připojí ke Světovému týdnu glaukomu (zeleného zákalu), který je pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 12. do 18. března. V rámci osvětové kampaně, kterou připravuje Česká glaukomová společnost, z.s., na základě společného projektu Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem, se uskuteční akce pro širokou veřejnost

Ø  Preventivní měření nitroočního tlaku

ve středu 15. března 2023

od 12:30 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pavilon „G“, 1. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

od 13:00 do 16:00 hodin,

v ambulantních prostorách Očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., pavilon „E“, 4. nadzemní podlaží, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


10.3.2023

Do ústecké nemocnice Krajské zdravotní dorazil speciální výukový kamion vybavený mobilní laboratoří a dvěma operačními sály

„Tréninkový artroskopický kamion“ s mobilní laboratoří a dvěma plně vybavenými operačními sály zaparkoval na tři dny v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V tomto unikátním zařízení měli mladí lékaři Krajské zdravotní, a.s., (KZ) jedinečnou příležitost vyzkoušet si speciální operační postupy na takzvaných kadaverech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům.  

Během tří dnů měli lékaři KZ unikátní příležitost procvičit si nejnovější artroskopické operační techniky v simulovaném výukovém prostředí. Odborným garantem akce byl MUDr. Jakub Avenarius z Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL).

„V rámci tohoto workshopu bylo proškoleno  celkem 21 lékařů z Ústeckého kraje. Převážně se jednalo o mladé lékaře v předatestační přípravě, na jejichž vzdělávání a kvalitní přípravu se KZ dlouhodobě intenzivně zaměřuje. Absolventi tohoto špičkového kurzu hodnotili jeho průběh jako velmi přínosný a kvalitně zpracovaný, což bylo dáno nejen unikátní technologií tohoto výukového prostoru, ale zejména kvalitním týmem lektorů v čele s MUDr. Jakubem Avenariem, který patří mezi špičky české rekonstrukční artroskopie,“ říká MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL.

„Lékaři v chirurgických oborech potřebují zejména praxi. U artroskopických výkonů se operatér pohybuje uvnitř kloubu pomocí speciálních nástrojů. Dovnitř proniká přes malé vstupy, což znamená, že musí pracovat precizně a jistě. Proto je důležité, aby mladí lékaři měli možnost si tyto operační postupy natrénovat, a to včetně složitých a často nákladných nejnovějších operačních technik. Postupy se v posledních letech neskutečně posunuly, díky čemuž už práce není jen o vyndání menisku, ale v kloubech, s výjimkou kloubních náhrad, endoskopicky operujeme již takřka všechno,“ vysvětluje MUDr. Jakub Avenarius.

Hlavním cílem kurzů bylo zdokonalit specialisty největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice v takzvané rekonstrukční artroskopii. Jednalo se o unikátní příležitost pro lékaře v předatestačním vzdělávání zlepšit se v artroskopických operacích a pro zkušené operatéry vyzkoušet si nejnovější implantáty a technologie. Dostatečné znalosti a zkušenosti mají vliv na to, jak dobře po technické stránce zákrok zvládnou a jak si poradí s možnými komplikacemi. Díky kadaverovému tréninku si lékaři mohli vyzkoušet nejnovější operační techniky na reálných lidských tělech s vysokou kvalitou výstupu, což je velmi důležité pro jejich běžnou praxi. „Operatéři měli v kamionu k dispozici kadavery kolen a ramen pro nácvik artroskopických operačních technik, jako je stabilizace ramene, sešití rotátorové manžety či menisků nebo třeba ošetření chrupavek,“ dodává garant workshopu.

Výukový kamion do ústecké Masarykovy nemocnice přivezla společnost Arthrex, která školí lékaře napříč Evropou a k dispozici má celkem pět těchto mobilních laboratoří. Technickou, materiální a personální podporu pro průběh akce zabezpečila Krajská zdravotní, a.s. „Od počátku své existence klade naše společnost obrovský důraz na vzdělávání lékařů. Jasným důkazem je největší evropské tréninkové centrum v Mnichově, kde je k dispozici 45 plně vybavených operačních stanic, které umožňují lékařům reálný nácvik všech nejnovějších operačních technik. S ohledem na nové metody ošetření vnímáme důležitost nabídnout tréninkovou a vzdělávací podporu i lékařům v Česku formou naší unikátní mobilní laboratoře,“ říká Tomáš Mucha, ředitel společnosti Arthrex pro Českou republiku a Slovensko.


Zdroj: info@kzcr.eu

V rámci workshopu bylo proškoleno celkem 21 lékařů z Ústeckého kraje

V rámci workshopu bylo proškoleno celkem 21 lékařů z Ústeckého kraje

Video ze speciálního tréninkového kamionu


8.3.2023

Canisterapie má v Krajské zdravotní nezastupitelné místo, ukázalo setkání v ústecké nemocnici

Canisterapii do nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), přinášejí nadšenci z řad chovatelů psů. Znovu to připomněla přednáška ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s. (VIKZ), v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Setkání zkušené lektorky, canisterapeutky a ergoterapeutky Bc. Lenky Macháčkové, DiS., a jejího svěřence Artíka se zájemci o informace k této zajímavé činnosti se uskutečnilo 23. února.

„Canisterapeuti jsou v současné době součástí týmů psychosociální podpory, které v posledních letech vznikají ve všech nemocnicích KZ. Vedení jejich čtyřnohých svěřenců ve prospěch pacienta je těžký úkol a dlouhodobý závazek. Proto jsme touto přednáškou chtěli jejich práci takto přiblížit,“ uvedla Markéta Matušíková, MSc., koordinátorka Odboru podpůrné péče KZ.

Bc. Lenka Macháčková, DiS., pracuje jako dětská sestra na Dětské klinice v ústecké Masarykově nemocnici. Od jejího příchodu na kliniku před 13 lety lze pozorovat systematický rozvoj canisterapie v největší krajské nemocnici a posléze i v KZ. „Je spousta lidí, která se snaží canisterapii nahrazovat třeba nějakou loutkovou či jinou terapií. Canisterapie je ale motivací na straně jedné, a na straně druhé umožňuje pacientovi nahřát svalové jádro. Psa nemůže žádný přístroj nahradit. Jde i o psychickou podporu od této němé duše, která je prostě jiná než od druhého člověka,“ vysvětlila canisterapeutka.

Psa je potřeba začít připravovat již od štěněčího věku, zaměřením na větší socializaci, pohyb mezi lidmi. „Musí znát městský ruch, pachy… Je nutné maximálně se v tomto směru psu věnovat. Neméně důležitá je pro zvíře péče o jeho psychiku, protože práce je pro něj velmi náročná,“ zdůraznila lektorka.

Na setkání na půdě VIKZ s ní byl Artík, který je podle jeho majitelky nejšikovnější z trojice jejích psů. „Donedávna jsem měla i jeho maminku Kessy, která bohužel zemřela. Fenka i v době své nemoci – měla zhoubný nádor na plicích – chodila na plicní oddělení, aby pacientům ukázala, že někdo stejně nemocný může za nimi docházet. A to bylo opravdu úžasné! Pro canisterapii mám i Artíkovu sestru Abbie a dvouletou Báru, která se ještě zaučuje,“ představila psí tým Bc. Lenka Macháčková, DiS.

Z canisterapie mají užitek i pacienti v dalších nemocnicích pod hlavičkou Krajské zdravotní. Patří k nim i ta v Litoměřicích, která pod největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice přešla před dvěma roky. Tady se věnuje canisterapii Pavla Struhová, DiS. „Pracuji jako fyzioterapeut na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Litoměřice a mám labradora Milly. S touto tříletou fenkou vykonávám na lůžkových odděleních nemocnice canisterapii. Je mi velkým a úžasným pomocníkem při práci,“ řekla Pavla Struhová, DiS., na setkání v Ústí nad Labem.

Zdroj: info@kzcr.eu


Dobrovolnický psí tým na setkání ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., zastupoval Artík.

Dobrovolnický psí tým na setkání ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s., zastupoval Artík.


6.3.2023

Avízo – Krajská zdravotní ke Světovému dni ledvin pořádá v nefrologické ambulanci děčínské nemocnice Den otevřených dveří

Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., pořádá u příležitosti Světového dne ledvin pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Akce proběhne ve čtvrtek 9. března 2023 od 7:00 do 13:00 hodin,

v nefrologické ambulanci, v budově „R“, prostřední vchod, U nemocnice 1, 405 99 Děčín (konečná zastávka autobusu linky 201).

Světový den ledvin je mezinárodní akce, která upozorňuje na nutnost péče o ledviny a prevence proti onemocnění tohoto životně důležitého orgánu. Tento den se otevírají ambulance pro preventivní vyšetření bez objednání.

Co na vás čeká:

Ø  odebrání krve a vzorku moče

Ø  měření krevního tlaku

S sebou:

Ø  kartičku pojištěnce

Ø  kontaktní telefon

Bližší informace získají zájemci o vyšetření na místě.

   

Zdroj: info@kzcr.eu

 


3.3.2023

Vedení Krajské zdravotní zahájilo výstavu k 15. výročí založení společnosti

K patnáctému výročí Krajské zdravotní, a.s., která spravuje celkem sedm nemocnic v Ústeckém kraji, vznikl jedinečný soubor fotografií, které zachycují zaměstnance na jejich pracovištích. Jedná se o zástupce zdravotnického i nezdravotnického personálu. Fotografie si aktuálně mohou prohlédnout návštěvníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most. Výstavu v ústecké Masarykově nemocnici ve čtvrtek 2. března 2023 zahájil generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA.

„Soubor obsahuje 39 fotografií napříč všemi nemocnicemi. Na snímcích jsou tak zástupci nemocnic v Litoměřicích, Teplicích, Ústí nad Labem, Mostě, Děčíně, Chomutově a v Rumburku. Děkuji všem, kteří se do příprav výstavy a prezentace našich nemocnic zapojili,“ uvedl při zahájení výstavy MUDr. Petr Malý, MBA.

Za návrhem a realizací výstavy stojí tým Tiskového a komunikačního oddělení společnosti, autorem fotografií je jeho člen David Hlinka. Vznikla tak unikátní výstava, jejímž cílem je představit veřejnosti život v nemocnicích, a to právě prostřednictvím konkrétních lidí, kteří v Krajské zdravotní pracují.

„Těší mne, že návštěvníci nemocnice mohou vidět naše zaměstnance v neformální podobě na jejich pracovištích. Věřím, že fotografie v pacientech vyvolají příjemný pocit a utvrdí je v přesvědčení, že se jim snažíme maximálně pomoci,“ řekl Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z. I on projevil uznání všem, kteří se do projektu zapojili.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA

MUDr. Petr Malý, MBA

Zahájení výstavy k patnácti letům Krajské zdravotní, a.s.


28.2.2023

Nový přístroj pro počítačovou tomografii začal sloužit v teplické nemocnici

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v modernizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky. Jednou z priorit je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, která KZ spravuje. Ke stěžejním předpokladům pro naplňování tohoto cíle patří postupná obměna, modernizace zdravotnické techniky. Aktuálně v Nemocnici Teplice, o.z., zahájila provoz nového přístroje pro počítačovou tomografii (CT). V posledních měsících došlo k plánované výměně přístroje v nemocnicích v Rumburku a Litoměřicích.

Slavnostní prezentace nové zdravotnické techniky na Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Teplice o.z., 27. února se zúčastnili Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ, MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice, o.z., MUDr. Přemysl Pavelčík, primář oddělení, a Petra Rybolová, vedoucí radiologický asistent.

„CT přístroj v Teplicích je po Rumburku a Litoměřicích třetí, který Krajská zdravotní pořídila díky možnosti financování z výzvy REACT-EU 98. Stál 18,4 milionu korun a máme k němu zajištěn pozáruční servis v délce 6 let tak, abychom životnost přístroje, která je plánována na 8 let, měli pokrytou. Kvalitní techniku pro počítačovou tomografii potřebujeme pro zajištění iktového programu, jehož výsledky máme v Ústeckém kraji nejlepší v České republice,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA. Podle slov generálního ředitele společnosti se ukázalo velkou výhodou, že za pracoviště, kde právě probíhala obměna přístroje, převzaly pacienty k vyšetření další nemocnice KZ.

„Jsem velice rád, že pokračuje obnova přístrojového vybavení v teplické nemocnici. Chtěl bych poděkovat kolegům z okolních nemocnic, že během výměny CT přístroje se postarali o pacienty z naší spádové oblasti – jak v rámci iktového programu, tak v případě dalších vyšetření, hlavně hospitalizovaných pacientů. Nesporná výhoda klíčové role Krajské zdravotní v zajišťování zdravotní péče v Ústeckém kraji se ukazuje například při dočasném odstavení části operačních sálů ústecké Masarykovy nemocnice v souvislosti s její probíhající dostavbou, kdy se ústečtí pacienti operují v teplické nemocnici,“ připomněl její ředitel MUDr. Tomáš Hrubý.

„Počítačová tomografie je sofistikovanější než klasické rentgenové vyšetření. Využívá měření absorbce rentgenového záření. A každá nová generace těchto přístrojů se zaměřuje na to, pokud jde o dávku záření, aby pacienta šetřil. Každé nové CT je také propracovanější, rychlejší, ať už jde o techniku nebo software. Doufám, že s novým strojem přicházejí větší intervaly pro servis. A také, že oněch 12 tisíc pacientů, které jsme měli v roce 2022, vyšetříme i letos, a to s vyšším komfortem,“ řekl primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Přemysl Pavelčík. 

Nový tomograf Aquilion PRIME SP je od firmy Canon, který nahradil od roku 2014 sloužící přístroj Optima CT 660 výrobce GE HealthCare, byl pořízen za cenu 18 392 000 Kč včetně DPH.  Investice byla financována z 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice“, číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337.

Moderní přístroj pro počítačovou tomografii se řadí mezi špičkovou zdravotnickou techniku určenou pro jedno ze základních vyšetření pacienta v oboru radiologie. CT přístroj je umístěn na Radiodiagnostickém oddělení – pavilon E, 1. NP,  Duchcovská 53, 415 29 Teplice.

Teplická nemocnice má celookresní spádovost pro téměř 130 000 obyvatel.


Zdroj: info@kzcr.eu


Vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice Petra Rybolová s novým přístrojem pro počítačovou tomografii během prezentace 27. února

Vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice Petra Rybolová s novým přístrojem pro počítačovou tomografii během prezentace 27. února


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte