10.6.2021

Očkovací centra se ocitla bez spojení s registrem ÚZIS, ruční zpracování dat zpomalilo provoz

Krajská zdravotní, a.s., zajišťuje provoz očkovacích center v Ústeckém kraji v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. Dne 10. 6. 2021 nebylo možné příchozí na očkování proti nemoci COVID-19 standardní cestou registrovat a vydávat certifikáty o provedené vakcinaci. Došlo k výpadku centrálního systému Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Data musel personál v centrech, která byla výpadkem postižena, zpracovávat ručně. V důsledku situace, za níž není Krajská zdravotní, a.s., zodpovědná, docházelo ke zpomalení administrace v návaznosti na aktuální počty pozvaných klientů v jednotlivých centrech.

Děkujeme za trpělivost všem, jimž výpadek přenosu dat v registračním systému způsobil nepříjemnosti. K výpadkům přenosu dat bohužel občas dochází, Krajská zdravotní, a.s., je nemůže ovlivnit, pouze vzniklou situaci operativně řešit.

Děkujeme za pochopení.


18.5.2021

Generálním ředitelem Krajské zdravotní, a.s., se stal MUDr. Petr Malý, MBA


Krajskou zdravotní, a.s. (KZ), která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, povede z pozice generálního ředitele MUDr. Petr Malý, MBA. Na základě doporučení výběrové komise o tom rozhodlo představenstvo společnosti.

Doktor Malý Krajskou zdravotní dočasně vedl od začátku března. „Jeho hlavním úkolem nyní bude stabilizace atmosféry ve společnosti, dořešení covidové pandemie spolu s očkováním a postupný návrat k běžnému provozu našich nemocnic. Po generálním řediteli budeme také požadovat, aby se plně věnoval problematice investic v rámci společnosti a problematice Evropských fondů,“ uvedl předseda představenstva KZ Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

MUDr. Petr Malý, MBA, je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jeho odbornou specializací je chirurgie. Doposud vedl Lužickou nemocnici v Rumburku. V minulosti stál v čele Thomayerovy nemocnice v Praze, působil také ve vedení Středomoravské nemocniční, a.s., byl ředitelem zdravotní pojišťovny Média.

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA

MUDr. Petr Malý, MBA


30.4.2021

VÝZVA: Nečekejte a nechte se očkovat v očkovacích centrech!

Prosba krajského koordinátora očkování na praktické lékaře a jejich pacienty.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení pacienti,

jednou ze současných největších priorit pro všechny je proočkovat v co nejkratší možné době co největší množství zájemců o očkování proti nemoci COVID-19 v celém našem kraji. Všichni vyvíjíme společné úsilí, abychom proočkovanosti obyvatel dosáhli v co nejkratším termínu.

Zásadními podmínkami jsou:

-         dostatek očkovacích látek;

-         sít očkovacích center a dodávky očkovacích látek praktickým lékařům;

-         zájem obyvatel o očkování.

Každá z uvedených podmínek je stejně důležitá, bez spolupráce k úspěšnému očkování nedojdeme. Společnými silami nemocnic, měst a kraje se podařilo vytvořit relativně hustou síť očkovacích center. Snažíme se pro kraj zajistit i dostatečné množství očkovacích látek, z nichž ne každá je bohužel vhodná pro její další distribuci do ordinací praktických lékařů.

Praktičtí lékaři očkují obvykle očkovací látkou Vaxzevria (AstraZeneca) a nově lze objednat i očkovací látku Janssen (Johnson & Johnson), které jsou distribuovány prostřednictvím dodavatele přímo lékařům a jsou pak aplikovány pacientům přímo v ordinacích. Bohužel, objemy dodávek těchto očkovacích látek do České republiky nejsou prozatím nijak velké. Řada pacientů proto čeká na své očkování, stejně tak jako řada lékařů, bohužel, čeká na první dodávku očkovací látky.

V současné době lze očkovat respektive registrovat k očkování osoby starší 55 let, přičemž registrace probíhá na webu ČESKO OČKUJE: https://www.ceskoockuje.cz/  Přitom u praktických lékařů čekají na své očkování osoby i mnohem starší.

Za poslední týdny se výrazně zlepšily objemy dávek očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), která není určena z důvodu zajištění bezpečného nakládání s vakcínou pro praktické lékaře a je využívána právě v očkovacích centrech. Kapacity očkovací center v Ústeckém kraji jsou dostatečné a není výjimkou, že termín je zejména u velkých očkovacích center přidělen během hodin maximálně dnů.

Dovoluji si proto na Vás apelovat, informujte své pacienty, kteří o očkování projevují zájem, aby zbytečně nečekali a využili možnosti nechat se očkovat v některém z očkovacím míst a zaregistrovali se k očkování do některého z očkovacích míst (https://registrace.mzcr.cz/ ).

Seznam očkovacích míst i s uvedením jejich kapacit a rychlosti očkování je zveřejněn na webu OČKOREPORT   https://ockoreport.uzis.cz/.

Právě rychlost, s jakou se nám povede Ústecký kraj proočkovat, je zásadním faktorem pro to, abychom společně epidemii porazili. Budeme také moc rádi, pokud se k nám nyní přidáte a zapojíte se jako lékař přímo v některém z očkovacích míst.

 

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení!

Ing. Petr Severa

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR OČKOVÁNÍ proti COVID-19

kkoc@kr-ustecky.cz

 

Pojďme se nechat naočkovat rychle a bezpečně!

Registrace na očkování proti koronaviru | Česko očkuje (ceskoockuje.cz)

Přehled očkovacích míst (uzis.cz)


27.4.2021

ŽÁDOST O POMOC s plošným očkováním proti onemocnění COVID-19 v očkovacích centrech

Vážení lékaři,

jednou ze současných největších priorit pro všechny je proočkovat v co nejkratší možné době co největší množství zájemců o očkování proti nemoci COVID – 19 v celém Ústeckém kraji.

Zásadní podmínkou pro zdárné splnění tohoto cíle je dostatečné množství očkovacích látek, a všichni opravdu děláme maximum proto, aby se distribuce do Ústeckého kraje zlepšila. To se pomalu daří a je to i vidět na zvyšující se proočkovanosti obyvatel kraje.

Druhým, neméně důležitým faktorem, je pak dostatečné kapacitní a personální zajištění očkování, které bude trvat jistě několik měsíců.

Masivní očkování v očkovacích centrech nejsou schopní zajistit pouze lékaři a zdravotníci z nemocnic, i když jsou a budou nadále do procesu maximálně zapojení. Jejich možnosti jsou s ohledem na vytížení nemocnic omezené, navíc se nemocnice postupně vrací i k elektivním výkonům a chod nemocnic nesmí být omezen (je třeba začít řešit zdravotní péči, která byla bohužel v souvislosti s pandemií onemocnění COVID – 19 odkládána).

Obracíme se proto na Vás s žádostí, abyste se k nám přidali a pomohli s plošným očkováním proti onemocnění COVID-19 v očkovacím centru!

Rádi Vás mezi sebou přivítáme, proto neváhejte ozvat se nám. Kolegy lékaře hledáme do všech očkovacích center, zejména v  Děčíně, Rumburku, Chomutově, Mostě, Teplicích, Litoměřicích a v Ústí nad Labem.

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, kdy jsme doporučili všem očkovacím centrům, aby odměňování pracovníků očkovacích míst (očkovacích center) bylo sjednoceno na níže uvedené úrovni 1.000 Kč / hod. pro lékaře.

Svým rozhodnutím pomůžete nejen nám, ale i všem kolem sebe. Očkování je správnou cestou v boji s COVID-19 a je onou pomyslnou tečkou za touto nemocí, která již dlouhé měsíce ochromuje životy nás všech. Zároveň čím více se nás zapojí, tím méně náročné na čas to pro všechny zúčastněné bude. I jedna nebo dvě služby v měsíci mají v konečném kontextu smysl a opravdu pomohou.

Moc prosíme, pomozte nám a pište na kontakt:

Alena Bernathová / e-mail: alena.bernathova@kzcr.eu

Do předmětu mailu napište VAKCINACE – POMOC – název města, kde chcete pomáhat.

Očkovací centra máme po celém kraji.

(Rumburk / Chomutov / Most / Teplice / Litoměřice / Ústí nad Labem)


Děkujeme vám, že vám současná situace není lhostejná.

Ing. Petr Severa

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR OČKOVÁNÍ proti COVID-19

kkoc@kr-ustecky.cz


16.3.2021

Dopis předsedy představenstva a generálního ředitele zaměstnancům Krajské zdravotní

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na vás, coby zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., s velkým poděkováním v této nelehké době, která je silně ovlivněna pandemií nemoci COVID-19. Jistě se shodneme, že nikoho z nás by v loňském roce, kdy dění kolem tohoto zákeřného onemocnění začalo nabírat na obrátkách a kolem nás se začali objevovat první pacienti, nenapadlo, že si ani po roce nebudeme moci říct, že máme vše zdárně za sebou. Bohužel nemáme, ale všichni věříme, že se blýská na lepší časy, že jsme již v oné pomyslné cílové rovince. To, že tento mnohdy nerovný boj v Ústeckém kraji zvládáme, to je bez debaty také z velké části vaše zásluha. A za to vám patří opravdu náš velký dík a respekt. A děkujeme, že nepolevujete ani v poskytování léčebně preventivní péče, byť jsme si vědomi, že s jistými omezeními, které jsou způsobené právě COVIDEM-19. Všichni ale opravdu věříme v obrat k lepšímu, v návrat do normálního života, a to i v našich zdravotnických zařízeních.

Zároveň bychom vám touto cestou rádi sdělili, že naším společným cílem je stabilizovat situaci v Krajské zdravotní a také společnost chránit od všech vnějších vlivů, které mohou dovnitř firmy vnášet nejistotu a negativní emoce. Stejně tak je naší snahou zajistit a následně dohlížet na financování naplánovaných investic, které mají přispět k dalšímu rozvoji společnosti.

V nejbližších týdnech máme v plánu navštívit všechny nemocnice, které jsou součástí Krajské zdravotní. Současně chceme zlepšit přímou komunikaci se zaměstnanci. Neváhejte se proto na nás obrátit, rádi s vámi povedeme věcnou diskuzi o tom, co vše lze zlepšit, inovovat.

Chceme, aby se z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., stala léčebně preventivní zařízení, která rozhodně snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. K naplnění těchto našich ambicí, představ a cílů ale potřebujeme čas a také součinnost vás všech. Věříme, že i vy chcete pracovat pro moderní a profesionální firmu, která vám bude poskytovat adekvátní zázemí a příjemné pracovní podmínky.

S úctou

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, předseda představenstva

MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

 

 


19.2.2021

Vakcína AstraZeneca je schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení

Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě), klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti covid-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách.

Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.


Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19

V příloze naleznete "Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19", který si můžete přečíst, vyplnit a vytisknout v klidu domova a zkrátit tak čas, který budete trávit v očkovacím centru.
Děkujeme za spolupráci.

Prosím, čekejte