Dotazníky spokojenosti - Nemocnice Litoměřice, o.z.

V rámci sledování kvality poskytované zdravotní péče si Vám dovolujeme předložit k vyplnění dotazníky spokojenosti se službami v naší nemocnici. Výsledky dotazníkové akce budou sloužit jako informace o kvalitě poskytované péče a budou využity pro její zlepšení.

Vyplněný dotazník můžete zaslat na adresu: 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.
Úsek systémového řízení
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice

nebo na e-mail: simona.jezkova@kzcr.eu

Velice Vám tímto děkujeme za vynaložený čas a ochotu s námi spolupracovat.

Prosím, čekejte