Kaplanská služba v Nemocnici Most, o. z.

Kaplanská služba se realizuje formou osobního setkání nemocničního kaplana s pacientem. Je určena pro nemocné a jejich blízké jak věřící, tak i nevěřící. Nabízí lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností.

Kdo je nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je teologicky vzdělaný a kvalifikovaný duchovní. Službu duchovního poskytuje všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru. Při poskytování kaplanské služby je vázán mlčenlivostí. V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana můžete kontaktovat personál oddělení, který návštěvu kaplana zajistí.

Komu je tato služba určena? 

Pacientům

•         kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem

•         kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky

•         kteří se uzavřeli vůči svému okolí a je potřeba posílit v nich pocit důvěry a naděje

•         kteří ztrácejí smysl života vlivem nemoci a utrpení

•         kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka

Příbuzným

•         kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby

•         kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny

•         kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby

•         kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby 

Personálu

•         který cítí potřebu konzultovat některá závažná rozhodnutí

•         který potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka

•         na nějž doléhají osobní či rodinné starosti

Co nemocniční kaplani nabízejí?

•         lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností

•         rozhovor, naslouchání, povzbuzení

•         mlčenlivou přítomnost u lůžka

•         modlitbu a četbu Bible

•         udílení svátostí

•         zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženských  společností registrovaných v ČR


Kontakty :

Bc. Vladislav Vojtěch Hána   
Email: vlhana1@gmail.com
Tel.: +420 777 737 757  

Mgr. Marian Šusták 
Email: m.sustak@atlas.cz
Tel.: +420 736 716 354  

Bc. Zbyšek Jonczy 

Email: Jonczy@seznam.cz
Tel.: +420 737 450 364

Petr Svašek, DiS

Tel: +420 739 345 674


Prosím, čekejte