Parkování v areálu Nemocnice Most, o. z.

K 1. 11. 2017 spuštěn provoz nového závorového systému v Nemocnici Most, o. z., aby bylo umožněno parkování uvnitř areálu pro klienty a návštěvníky nemocnice Most. Závorovým systémem je tak osazen vjezd u hlavní vrátnice do areálu, dále parkoviště pod lékárnou a vjezd ke správní budově "G" a "B" Nemocnici Most, o. z.

Ceník parkovného byl stanoven dle místních podmínek města Most s nemalým bonusem pro klienty mostecké nemocnice, a to tak, že je první půl hodina parkování zdarma a každá další započatá hodina je zpoplatněna částkou 20,- Kč / hod. Maximální částka za parkovné je 5 000,- Kč.

Dále došlo k vybudování samostatného vjezdu/výjezdu z areálu pro RZS ÚK, který je taktéž osazen závorovým systémem, který je ovládán pomocí dálkových ovladačů a je tedy bezobslužný. Vzhledem k tomu, že tak byl omezen vjezd do areálu pro parkování zaměstnanců, došlo k výstavbě nového parkoviště pro zaměstnance a tím k výraznému navýšení kapacity parkovacích míst pro klienty nemocnice. V areálu mostecké nemocnice je pro klienty nemocnice 250 parkovacích míst a dalších 19 míst je vyhrazeno pro osoby ZTP.

Pro nájemce je vyčleněno 38 parkovacích míst a další 3 místa využívá Krajská hygienická stanice. Tato místa jsou zpoplatněna částkou 6 000,- korun za rok a jsou označená tabulkou REZERVÉ a číslem nebo označením parkovacího místa. Dalších 8 míst je určeno pro klienty nemocnice u platebních automatů.

Prosím, čekejte