Ombudsman KZ, a.s.

Nemocniční ombudsman KZ, a.s.

Klienti a pacienti pěti nemocnic Krajské zdravotní se mohou obracet se svými podněty, žádostmi, stížnostmi nebo poděkováními, na nemocničního ombudsmana Krajské zdravotní, a.s.

Posláním nemocničního ombudsmana je přispět jednak k lepší kvalitě zdravotnických služeb a poskytované zdravotní péče ale také ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky.

Prostřednictvím nemocničního ombudsmana je také možné zaslat či předávat pochvaly, ocenění a poděkování pro nemocnice KZ, a.s.

Nemocniční ombudsman řeší nejen stížnosti a podněty klientů, pacientů či jejich zástupců nebo zmocněnců, ale také pomáhá zaměstnancům nemocnic KZ, a.s.

Ve své činnosti je nemocniční ombudsman nezávislý, je však v bezprostředním kontaktu s kompetentními zástupci nemocnic i s vedením společnosti.

Nemocniční ombudsman má pravomoc provádět vlastní šetření ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky Krajské zdravotní, a. s. Nemá sice právní prostředky, jimiž by do činností, proti nimž konkrétní stížnosti či podání směřuje, mohl přímo zasahovat, ale jeho stanoviska jsou vedoucími pracovníky Krajské zdravotní, a. s. vnímána.

Nemocniční ombudsman má také možnost navrhovat vedení společnosti přezkoumání interních předpisů vztahujících se k činnosti společnosti, včetně navrhování změn a úprav těchto předpisů.

Kromě uvedeného nemocniční ombudsman poskytuje v oblasti zdravotnického práva rady, porady či konzultace, rozbory apod. a odpovídá na dotazy všech zájemců či tazatelů a to samozřejmě včetně zaměstnanců či primariátů nebo vedení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nemocniční ombudsman je i lektorem problematiky zdravotnického práva. 

Kontaktovat nemocniční ombudsmana KZ, a.s. je možné, po předchozím telefonickém objednání prostřednictvím Kanceláře nemocničního ombudsmana, a navštívit jej při jeho úředních hodinách, které má pravidelně jednou týdně v každé nemocnici Krajské zdravotní, a.s.

Kancelář ombudsmana je v prostorách Oddělení zákaznického centra (budova A) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v ostatních nemocnicích (Děčín, Teplice, Most a Chomutov) v prostorách sekretariátů ředitelů uvedených nemocnic.


Možná přítomnost nemocničního ombudsmana v nemocnicích KZ, a.s.

Schůzka v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., je možná pouze po telefonické nebo e-mailové dohodě, dle časových možností zaměstnanců kanceláře Ombudsmana.

Kontaktovat nemocničního ombudsmana je možné: 

písemně

            - dopisem (Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n/Labem)

            - e-mailem  (ombudsman@kzcr.eu)

telefonicky (+420 477 117 879; +420 733 783 907)


Možná přítomnost nemocničního ombudsmana v nemocnicích KZ, a.s.:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

Nemocnice Chomutov, o.z. 

Nemocnice Most, o.z.

Nemocnice Teplice, o.z.

Nemocnice Děčín, o.z.

Nemocnice Litoměřice,  o.z.

Kontakt

Mgr. Milan Schoř – nemocniční ombudsman KZ, a.s.
Mgr. Vladimír Bartoš – právník, Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana KZ, a.s.

Květoslava Hoskovcová - kancelář ombudsmana KZ, a.s.

Kontaktovat nemocničního ombudsmana je možné 

písemně    - dopisem (Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad Labem

                 - mailem (ombudsman@kzcr.eu)

                 - telefonicky (+420 477 117 879; +420 733 783 907, +420 477 117 860)

Prosím, čekejte