Neurologické oddělení

Umístění: Budova: B, Patro: 7. - 8.

Neurologické oddělení zajišťuje v sounáležitosti s koncepcí neurologického oboru komplexní péči o neurologicky nemocné po stránce preventivní, diagnostické a léčebné. Součástí oddělení jsou Iktové centrum, JIP a Intermediální lůžka.

Neurologickou část JIP při interním oddělení spravují lékaři neurologického oddělení. Hlavními diagnózami jsou mozkové příhody, komatosní stavy nejasné příčiny, epileptickými záchvaty, zánětlivé onemocnění nervové soustavy.

V roce 2022 mostecká neurologie získala platinové ocenění ESO Angels, které sleduje úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou.

Popis a výkony oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje nemocniční péči o pacienty s chorobami mozku, míchy, periferního nervového systému, cév nervové soustavy, svalového, vertebrogenního aparátu a dalších neurologických onemocnění.
Konkrétně mezi nejčastější a nejznámější onemocnění léčená na našem oddělení patří onemocnění bederní páteře (známá jako lumbago, ischias, ústřel,..) cévní mozkové příhody (mozkové infarkty a krvácení), epilepsie, závrativé stavy, bolesti hlavy a mnoho dalších často i velmi raritních a vzácných chorob.

  • Neurologické oddělení nemocnice Most obdrželo v roce 2021 statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem.
  • Iktové centrum disponuje moderně vybavenou jednotkou intenzivní péče s 8 lůžky.
  • Poskytujeme neodkladnou péči pro pacienty s iktem zejména z okresu Most a Louny.
  • Úzce spolupracujeme s oddělením Intervenční radiologie, Komplexním cerebrovaskulárním centrem a Neurochirurgickou klinikou Masarykové nemocnice Ústí nad Labem.
  • V rámci komplexní péče o pacienty s iktem poskytujeme včasnou rehabilitaci a ergoterapeutickou péči. V indikovaných případech ve spolupráci s logopedickou ambulancí provádíme diagnostiku a léčbu poruch řeči u pacientů po mozkových příhodách.
  • O pacienty pečuje multioborový iktový tým.
  • Zmodernizované lůžkové oddělení pro pacienty s neurologickými a nově i s duševními poruchami (viz odkaz: http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/4/#ca16894)

Primář

MUDr. Ján Macko

Tel.:
+420 478 032 639
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Jozef Sirovič

Tel.:
+420 476 172 353
Email:

Vrchní sestra

Pavlína Šebová

Tel.:
+420 478 032 352
Email:

Staniční sestra lůžkového odd. stanice A

Zlatuše Sedláková

Tel.:
+420 478 032 301
Email:

Staniční sestra lůžkového odd. stanice B

Alena Nedvědová

Tel.:
+420 476 172 401
Email:

Staniční sestra neurologické JIP

Lenka Vodičková

Tel.:
+420 476 173 605
Email:

Fyzioterapeut

Dle rozpisu RHB

Ergoterapeut

Jakub Novotný

Tel.:
+420 476 173 605

Multioborová/Interní JIP

Tel.:
+420 478 033 600

Nadstandardní pokoje

Nadstandard

Cena: 600,00 Kč/den
Služby: Televize, lednice, sociální zařízení na pokoji

Lůžka

Stanice A - 20 lůžek

Stanice B - 20 lůžek

Prosím, čekejte