Plicní oddělení

Umístění: Budova: E (přenosné choroby), Patro: 1.

Plicní oddělení (nebo také oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí) zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně tuberkulózy, všech lokalizací a bronchogenního karcinomu u nemocných, u kterých toto není možné zajistit ambulantně.

Návštěvy: Doporučené návštěvní hodiny od 14:00 – 17:00

Informace ohledně zdravotního stavu pacientů

Tel.:
+420 478 032 061

Popis a výkony oddělení

Oddělení provádí i návrh léčby všech plicních onemocnění s výjimkou komplikovaných stavů, které vyžadují přijetí na JIP nebo ARO, včetně indikace k cílené onkologické léčbě ve spolupráci s oddělením klinické onkologie a doporučení chirurgické léčby, s výjimkou vyšetření před transplantací plic a před redukční operací plicního emphysemu.

Oddělení zajišťuje diagnostiku a terapii plicní tuberkulózy a tuberkulózy ostatních lokalizací v koordinaci s krajským koordinátorem dohledu nad tuberkulózou. Tato činnost je realizována na specializovaných lůžkách pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy v rámci izolace.

Bronchologické pracoviště poskytuje služby nejen hospitalizovaným pacientům našeho oddělení, ale i ostatním pacientům komplexu nemocnice a ambulantním pacientům. V návaznosti na bronchologické vyšetření zajišťuje oddělení TRN i cytologickou diagnostiku nejen v rámci komplexu nemocnice ale i z celé spádové oblasti. Diagnostika se provádí z materiálů získaných nejen z bronchoskopických
Komplement oddělení TRN zahrnuje radiodiagnostické pracoviště, bronchologický sál, funkční laboratoř a zákrokovou místnost.
Prosím, čekejte