Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk

Historie nemocnice v Rumburku
První známá nemocnice v Rumburku byla postavena v roce 1854 na místě nynější Obchodní akademie. Tento „špitál“ sloužil do roku 1928, kdy  byl nahrazen nově budovanou  nemocnicí (v místech dnešní nemocnice u bazénu).
Stavební práce na nové nemocnici byly zahájeny v roce 1925, avšak nedostatek řemeslníků a materiálu po první světové válce způsobil značné zpomalení celé výstavby nemocničního komplexu. K úspěchu projektu přispěly i dobrovolné sbírky obyvatel města, kteří přispěli leckdy nemalou částkou na dokončení nemocnice. Stavba trvala necelé tři roky a vyrostla v místech nynější budovy chirurgie.
K nemocnici vedly z města dvě hlavní cesty kolem dnešního gymnázia a z druhé strany Luční ulicí.

Co kde bylo a jak již není.
V hlavní budově se nacházely tři části a to oddělení pro těžce nemocné, oddělení chirurgie a zahradní část. V suterénu byla kuchyň s odpovídajícím vybavením, kotelna apod. V přízemí se nacházely místnosti pro diagnostiku (ambulance), laboratoře a místnost pro lékaře. V prvním patře bylo oddělení pro těžce nemocné, zvláštní oddělení pro porodnictví a operační sál s přilehlými místnostmi. V druhém patře se nacházela kaple a cely řádových sester. Dále v budově byla automatická telefonní centrála, návštěvní a společenské místnosti.

Na chirurgickém oddělení bylo tepelné parovodní zařízení, transformační stanice, rentgenový aparát Pandoros od firmy Siemens, ventilační zařízení pro operační sál, vybavení operačního sálu, sprchy, šatny apod.
V oddělení pro těžce nemocné byly pokoje 1., 2. a 3. třídy dle závažnost onemocnění pacientů s náležitým vybavením, sesterna, návštěvní hala, koupelny apod. V zahradní časti nemocnice byla místnost pro elektroléčbu (horské slunce, solárium), masáže, pokoje pro lehce nemocné s příslušenstvím, mandl se sušírnou apod.

Sanatorium Frankenstein

Dne 1.června  1901 bylo slavnostně otevřeno sanatorium Frankenstein, bývalá budova nemocnice v Podhájí.

O výstavbu se zasloužil Dr. Georg Gletter, narozen v roce 1868, který dne 28.12.1897 uzavřel s Rumburkem smlouvu, podle níž měl dnem 1.5.1898 převzít řízení Lázeňského ústavu. Když v Rumburku zahájil doktor Gletter léčbu, přicházeli za ním pacienti, kteří se doposud léčili v Jabloneckých Pasekách (Schlag).
Prospekty z roku 1910 uvádějí jako majitele sanatoria Carla Dittricha z Krásné Lípy a jako šéflékaře MUDr. Burgharda von Barth-Wehrenalp.

Toto sanatorium poskytovalo řadu léčebných služeb

 • Vodoléčbu dle profesora Winternitze, faráře Kneippa a Prieznitze včetně bylinných, jehličnatých, rašelinných., uhličitých a písečných koupelí
 • Vzdušnou a světelnou terapii
 • Pohybovou terapii spočívající v léčebné gymnastice, dechové gymnastice, ortopedii a masáži
 • Elektroterapii, a to galvanizaci, faradizaci atd.
 • Dietní terapii ordinovanou individuálně
 • Inhalační terapii
 • Psychoterapii
 • Odtučňovací kůry
 • Bylinné kůry
 • Protinávykové kůry u alkoholiků a kuřáků
Jako léčebné metody se mimojiné uvádí
 • Všeobecná vodoléčba
 • Kombinace záření barevným obloukovým světlem a žárovkami
 • Sluneční a vzdušné koupele
 • Kůry horkým suchým vzduchem
 • Uhličité koupele
 • Medicinální lázně
 • Elektroterapie
 • Inhalace dle Dr. Bullinga
 • Ruční a vibrační masáže
 • Bodové nervové masáže dle Cornelia
 • Léčebná gymnastika
 • Rentgenová terapie
 • Dietní kůry
 • Radiová koupel
Provoz nemocnice
Léčebný pobyt se doporučoval v trvání 5 – 6 týdnů. Poplatek za pobyt včetně osvětlení, otopu, obsluhy a lékařských zákroků v roce 1910 činil
týdně 66 – 108 korun. Za děti mladší 12 let se platilo 25 korun týdně. Návštěvníci pacientů se mohli v ústavu stravovat, oběd stál 2,50 korun, večeře 1,50 korun a snídaně 0,50 korun.
Vedení ústavu zajišťovalo i dopravu mezi nádražím a ústavem, kdy se za jedno spřežení platilo
2 a za dvouspřeží 3 koruny. Provoz ústavu byl celoroční.
Prosím, čekejte